Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - tisdagen den 16 april 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-04-16 kl. 08:25 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-04-16 kl. 08:28 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,0% OMXS30 0,1% DJI -0,1% NASDAQ -0,1%
612,1 1 642,6 26 384,8 7 976,0

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
MTG Köp (Behåll) 140 (350) SEK
Danske Bank Köp 160 (170) DKK
Munters Köp 46 (40) SEK
Millicom Köp 730 (630) SEK
Lundin Mining Köp 57 (55) SEK

Catena

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:237,00 SEK
Pris:256,00 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-11 kl. 06:29, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-16 kl. 15:12.
CatenaCATE
Diagram

UPPDATERING

Alltför krävande värdering

Marknaden för logistikfastigheter i större städer och logistiknav är fortsatt mycket stark till följd av e-handelstrenden och avkastningskraven förväntas gå ned. Till följd av timing-effekt (ändrat fokus från Q4 2019 till Q1 2020) och höjt värderingspremium höjer vi riktkursen till 237 SEK (225). Dock anser vi fortsatt att aktien är för dyr och upprepar Minska.

Fullt fokus på logistik

Catena äger strategiskt belägna logistikfastigheter som levererar gods till de större storstadsområdena i Skandinavien. Stockholm representerar 45% av fastighetsvärdet, Helsingborg/Malmö 30% och Göteborg 15%. Efter ett antal strukturella transaktioner är Catena ett av Sveriges största fastighetsbolag inom logistik.

Högavkastande tillgångar leder till starka kassaflöden

Catenas fastighetsavkastning (exitavkastning) är 6,4%, den tredje högsta i sektorn efter NP3 och Sagax. Det resulterar i mycket starka kassaflöden, vilket ökar NAV-tillväxten. Med långa kontrakt och fastigheter med bra lägen, är risken för tomma lokaler låg. Utöver det är det utländska intresset för att investera i logistikfastigheter starkt (särskilt med bakgrund av den svaga svenska kronan), vilket sätter press på avkastningskraven.

Positiva effekter från projekt under Q1

Vi förväntar oss att Catena rapporterar hyresintäkter på 297 MSEK under Q1 jämfört med 285 MSEK under Q4. Det finns flera faktorer bakom ökningen. Indexeffekten väntas uppgå till 8 SEK. Därtill förväntar vi oss positiva effekter från två projekt, Helsingborg (Nowaste) och Sunnanå (Svensk Cater). Vi förväntar oss orealiserade värdeförändringar på 68 MSEK under kvartalet, vilket motsvarar 0,5%

Stark utveckling motiverar premievärdering

Catenas P/FFO-multipel på 15x är nära sektorsnittet på 16x. CAGR NAV-tillväxt på 11% för 2018-2020p är också i linje med sektorn. Precis som tidigare diskonterar vi den förväntade kostnaden för eget kapital med 9% från vår 2020p-NAV. Intresset för logistikfastigheter har ökat från en redan hög nivå och vi höjer därför den motiverade premien till 10% (6%) då avkastningskraven väntas gå ner till följd av det starka intresset. Sammantaget medför det en tillgångsbaserad riktkurs på 237 SEK (225). Vi upprepar Minska.

Corem Property Group

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:14,80 SEK
Pris:13,50 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-11 kl. 06:25, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-16 kl. 13:50.

UPPDATERING

Billigt för att vara logistikfastigheter

Marknaden för logistikfastigheter i stora städer och logistiknav är fortfarande mycket stark som ett resultat av e-handelstrenden. Även om den finansiella risken är högre i Corem är det få bolag som handlas till en lika hög rabatt till NAV på 11%. Med ett högre bidrag från intressebolag (Klövern), ökat NAV till följd av tidsvärdet höjer vi riktkursen till 14,8 SEK (13,5) och upprepar Köp.

Fokus på logistikfastigheter i attraktiva lägen

Corem är fokuserat på logistikfastigheter i centrala och södra Sverige, så väl som i Danmark. Stockholmsregionen är det viktigaste området med 44% av det totala hyresvärdet. Detta segment drar stora fördelar från den stadigt växande e-handelstrenden.

Positiva trender för logistikfastigheter

Fastighetsbolag som är fokuserade på logistikfastigheter handlas för närvarande till ett klart premium över sektorsnittet. Corems närmaste konkurrenter, Catena och Sagax, handlas till 18% respektive 44% premium, baserat på EPRA 2019p NAV.

Förvärv bidrar till hyrestillväxt

Vi förväntar oss att Corem rapporterar hyresintäkter på 272 MSEK för Q1 jämfört med 261 MSEK under Q4. Det finns flera faktorer bakom ökningen. Indexeffekten förväntas uppgå till 6 MSEK och förvärven i Veddesta och Halmstad förväntas bidra med ytterligare 4 MSEK. Vi förväntar oss orealiserade värdeförändringar på 51 MSEK under kvartalet, vilket motsvarar 0,4%.

Höjd riktkurs

För att fånga den starka NAV-tillväxten 2018-2020p i vår värdering, diskonterar vi 2020p NAV med den förväntade kapitalkostnaden på 9%. Som tidigare argumenterar vi för att en rabatt på 10% är rättfärdigad på grund av Corems relativt höga hävstång. Med ett högre bidrag från intressebolag (Klövern) och ökat NAV till följd av tidsvärdet höjer vi riktkursen till 14,8 SEK (13,5). Vi upprepar Köp.

Maersk

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:9 600,00 DKK
Pris:8 618,00 DKK
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-15 kl. 06:32, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-16 kl. 12:51.
A.P. Møller - Mærsk BMAERSK B
Diagram

UPPDATERING

Värde efter avknoppning?

Maersk har nu fullbordat sin tioåriga transformation som avslutades med avknoppningen av divisionen inom Drilling, som nu är ett separat noterat bolag på Köpenhamnsbörsen, när aktieägare i Maersk erhöll två nya aktier i Maersk Drilling för varje existerande aktie i Maersk. Vi upprepar Köp och sätter riktkursen till 9 600 DKK (11 000).

Värde på minst 9 600 DKK per aktie

Under den nya strukturen utgör verksamheten containershipping inom affärsområdet OCEAN cirka 75% av koncernens EBITDA, därav drivs Maersks utveckling på kort sikt av den verksamheten. Vi har en gynnsam syn på verksamheten inom containershipping med Maersk som marknadsledare och vi har redan sett positiv prisutveckling sedan det förra samgåendet. Det kommer att förstärkas ytterligare genom den pågående IMO 2020-svavelregleringen, vilket kommer att ytterligare reducera utbudet genom ökad skrotning och temporärt minskad kapacitet för installation av scrubbers under andra halvåret 2019. Vi uppdaterar våra estimat, höjer EBITDA med 7% respektive 5% för 2019-2020p efter avknoppningen av Drilling och effekter från IFRS 16. Vi kvarstår högre i vår prognos än bolagets EBITDA-guidning på 5 miljarder SEK för 2019p. Vi sänker riktkursen från 11 000 DKK till 9 600 DKK efter att ha tagit höjd för utdelningen av Drilling. Med en uppsida på 14% upprepar vi Köp. Triggers framöver inkluderar annonsering av ett aktieåterköpsprogram på 15% och god fraktprisutveckling under andra halvåret 2019p. Långsiktigt finns det ytterligare uppsida i aktien om bolaget når målet om 7,5% i avkastning på investerat kapital, men detta ligger fortfarande inte i korten.

ÅF Pöyry

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:200,00 SEK
Pris:170,00 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-16 kl. 06:23, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-16 kl. 10:14.
ÅF BAF B
Diagram

UPPDATERING

Dags att se framåt och se potentialen

Vi menar att det är dags att se framåt och anta att nyemissionen varit lyckosam. Vi ser en god strukturell matchning mellan bolagen och en exponering mot flera starka trender som stödjer efterfrågan. Om man antar en svag rabatt till tidigare års multiplar indikerar det cirka 20% uppsida och vi ser ytterligare potential från synergier. Vi upprepar vår Köprekommendation och höjer riktkursen till 200 SEK (191).

God industriell och strukturell matchning mellan ÅF och Pöyry

Enligt oss förändrar kombinationen av ÅF och Pöyry spelplanen. Det kombinerade ÅF Pöyry skapar ett ledande, multidisciplinerat ingenjörs-, design- och teknikkonsultbolag med kärnmarknader i Norden (75%), Schweiz och Tjeckien. Gruppen kommer också ha tillräcklig kapacitet att lönsamt konkurrera globalt inom energi och vissa områden inom industri. Vi ser tydlig potential för högre synergier än de 80 MSEK (cirka 3% av Pöyry’s försäljning) som först presenterades. Tittar man på historiska transaktioner i industrin är omkring 5% av försäljningen i synergier inte orealistiskt.

Konsoliderar Pöyry och inkluderar nyemissionen i estimat

Vi konsoliderar Pöyry från slutet av februari i våra ÅF Pöyry-estimat som ett affärsområde, tills vi får mer finansiell data gällande den nya divisionsstrukturen samt IFRS16. Vi har inkluderat synergier på 75 MSEK från H2 2019p, vilka ska öka till 180 MSEK under 2020p, samt omstruktureringskostnader i samma omfång som synergierna för 2019p. Som en konsekvens, höjer vi vårt justerade EBITA med 30-40%, men gör mindre justeringar på 0-6% till VPA för 2019p-2020p på grund av den nya mängden aktier.

Signifikant värderingspotential i det kombinerade bolaget

Vår värdering av ÅF är baserad på en multipel- och kassaflödesvärdering. Vi baserar vår riktkurs på 200 SEK på en kombination av en P/E-multipel på 15x för 2019p-2021p (15,7x de senaste 5 åren), vår summan-av-delarna-värdering på 206 SEK och vår kassaflödesvärdering på 215 SEK (WACC på 7,4%, fri kassaflödestillväxt på 4% under åren 5-10 och 3% slutlig tillväxt). Vi upprepar Köp och höjer riktkursen från 200 SEK (191).

Mekonomen

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:85,00 SEK
Pris:66,55 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-16 kl. 06:23, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-16 kl. 09:08.
MekonomenMEKO
Diagram

INFÖR RAPPORT

Förvärv är sannolikt stödjande

Mekonomen kommer att publicera Q1-rapporten den 2 maj och vi förväntar oss att den är i linje med indikationerna under Q4-rapporten, som talade om stabilare marknadsförhållanden under januari, efter en väldigt svag avslutning på 2018. EBIT förväntas öka till 150 MSEK (80 MSEK), främst på grund av förvärvet av FTZ och Interteam, som förväntas prestera i linje med historiska nivåer. Påskhelgen infaller under Q2 i år, vilket sannolikt får Q1 att se bättre ut, särskilt i Norge. Aktien har presterat dåligt efter den svaga avslutningen på förra året. Beslutet att slopa utdelningen har bidragit med ytterligare motvind. Vi sänker vår prognos på grund av en mild vinter, vilket minskar behovet av att serva fordon, samt den svaga kronan i förhållande till euro. Dock, det framåtblickande P/E-talet på 6-7x verkar attraktivt. Vi upprepar Köp men sänker riktkursen till 85 SEK (90). Vår riktkurs är baserad på lika delar av en konkurrentjämförelse samt en kassaflödesmodell där vi använder en WACC på 10%, tillväxttakt på 2% och EBITDA-marginal på 10%.

Marknadsförhållanden verkar stabilare

Mekonomen indikerade att deras svaga prestation under Q4 2018 främst berodde på onormalt svaga marknadsförhållanden i Europa snarare än företagsspecifika orsaker och de indikerade även att markandsförhållandena stabiliserades efter nyår. Vi förväntar oss att EBIT uppgår till 150 MSEK jämfört med 80 MSEK under Q1 2018. Ökningen beror på förvärvet av FTZ.

Fokus på att minska skulderna

Bolaget förväntas balansera soliditeten (nettoskuld/EBITDA på 3,5x) genom en god kassaflödesgenerering. Förändringen till IFRS 16 kommer att leda till att leasingavtal om cirka 2 miljarder SEK blir med transparenta och läggs på nettoskulden, men det är mer av en bokföringsfråga.

Förvärv förväntas vara stödjande

Förvärven av FTZ och Inter-Team från Hella har komplementerat Mekonomens verksamhet och fördubblat försäljningen.   Bolaget förväntar sig synergier om 100 MSEK. Vi förväntar oss att Mekonomen kan erbjuda konkurrentkraftiga priser, givet deras storlek, särskilt tillsammans med LKQ (som är fem gånger större). Sparprogrammet om 65 MSEK är också stödjande. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen till 85 SEK (90).

MTG

Rek: Köp (Behåll)
Riktkurs:140,00 SEK
Pris:115,20 SEK
Analytiker:Stefan Billing
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-16 kl. 06:16, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-16 kl. 08:28.
MTG BMTG B
Diagram

UPPDATERING

Vi sänker riktkursen till 140 SEK efter avknoppningen

Inför avknoppningen av NENT för några veckor sedan, publicerade vi en notering om det där vi nedgraderade MTG inklusive NENT från Köp till Behåll, och vi introducerade en riktkurs på 140 SEK för MTG efter avknoppningen. I en separat initieringsrapport av NENT, fick de riktkursen 210 SEK. Vi ändrar nu således riktkursen formellt för MTG till 140 SEK (350), till följd av avknoppningen. Vi uppgraderar således rekommendationen till Köp (Behåll). Våra estimat förblir oförändrade. Vi värderar bolaget med en kassaflödesbaserad summan-av-delarna värdering med en kapitalkostnad på 9%, vilket innebär en EV/försäljning 2020p på 2,1x för eSports, EV/EBITDA 2020p på 11x för InnoGames och 15x för Kongregate. Vi anser fortsatt att MTG är ett attraktivt mål för förvärv på grund av deras exponering mot eSports.

NENT Group

Rek: Minska (Ingen rekommendation)
Riktkurs:210,00 SEK
Pris:218,00 SEK
Analytiker:Stefan Billing
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-16 kl. 06:15, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-16 kl. 08:28.
Nordic Entertainment Group BNENT-B
Diagram

UPPDATERING

Vi sätter rekommendationen Minska

Före NENT började handlas för några veckor sedan initierade vi täckningen med en 12-månaders riktkurs på 210 SEK, men vi saknade en rekommendation. Då aktien för närvarande handlas över vår riktkurs, sätter vi nu rekommendationen Minska (Ingen rekommendation). Våra estimat är i stora drag oförändrade och vi värderar bolaget med en kassaflödesbaserad summan-av-delarna värdering med en kapitalkostnad på 9%. Vår värdering innebär en signifikant premie till de europeiska konkurrenterna, vilket är välförtjänt enligt oss.

Kambi Group

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:225,00 SEK
Pris:164,00 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-16 kl. 06:38, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-16 kl. 08:28.
Kambi GroupKAMBI
Diagram

INFÖR RAPPORT

USA står för tillväxten under Q1

Nyckeln till tillväxt för Kambi är fortsatt USA, där intäkterna under Q1 2019p bör komma från både New Jersey och Pennsylvania. Vi förväntar oss en begränsad påverkan från regleringen av den svenska marknaden, då taxeringen mildras av den nya klienten, ATG. Sammantaget förväntar vi oss en stabil rapport där fokus ligger på USA. Vi upprepar riktkursen 225 SEK och rekommendationen Köp.

Intäktsåterhämtning i New Jersey i mars

Efter ett tapp av intäkter inom onlinebetting i New Jersey i februari, var mars en väldigt stark månad, där onlineintäkterna uppgick till 24,3 MUSD, jämfört med 12,8 MUSD under februari. Kambis största klient, DraftKings, visade intäkter om 7,3 MUSD, upp från 3,7 MUSD i februari. Dock var deras viktigaste konkurrent, FanDuel, den största vinnaren, med intäkter om 13,3 MUSD, vilket innebär en marknadsandel på 55%. Intäkterna från Pennsylvania har ännu inte offentliggjorts, men siffrorna från New Jersey, gällande mars, visar på en kraftig ökning från februari. Den största potentialen är dock i Pennsylvania där onlinebetting inom sport kommer att legaliseras under H2 2019p.

Begränsad påverkan från svensk reglering

Vi förväntar oss en begränsad påverkan från den svenska regleringen av marknaden under Q1 2019p, trots att Kambi kommer att påverkas av den nya spelskatten på 18%. En negativ effekt syns främst på onlinecasino och har än så länge inte drabbat onlinesportbetting lika hårt.

Vi upprepar Köp

Sammantaget förväntar vi oss en stabil Q1-rapport från Kambi. Fokus kommer att ligga på förväntningar och utsikter för USA, där nästa stora möjlighet kan vara landbaserad sportbetting i New York, som kan vara på plats till slutet av 2019p. Om vi ser till 2020-21p, finns det en stor tillväxtpotential bland annat i Illinois, Massachusetts och Connecticut. Med en solid tillväxtpotential under de kommande åren, upprepar vi Köp och riktkursen 225 SEK. Riktkursen är baserad på genomsnittet av 25x EV/EBIT och en kassaflödesmodell (WACC 11,2%, långsiktig EBITDA-marginal 40%).

Danske bank

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:160,00 DKK
Pris:127,30 DKK
Analytiker:Robin Rane
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-15 kl. 06:23, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-16 kl. 08:28.
Danske BankDANSKE
Diagram

UPPDATERING

Anpassar estimaten enligt vår nordiska syn

Efter vår omfattande analys av Danske Banks nordiska konkurrenter anpassar vi estimaten för Danske Bank enligt vår sammantagna syn på banksektorn, vilket får oss att sänka de justerade resultatestimaten med 6-9% för 2019-2021p. Som en konsekvens sänker vi riktkursen till 160 DKK (170). Vi upprepar Köp.

Sänkta estimat med 6-9%

Vår analys av banksektorn visar på negativa utsikter för lönsamheten inom hushållssektorn, särskilt på de svenska och norska marknaderna. Vi förväntar oss ökad konkurrens inom hushållsutlåning drivet av lägre volymtillväxt, teknik och ökad transparens genom nya regleringar. Detta kommer att minska byteskostnaderna och förändra hur konsumenter köper finanstjänster. Vi ser också att kostnaderna ökar efter nya antaganden om löneinflation och IT-kostnader. Till följd av vår analys och antaganden om marknaden sänker vi våra justerade vinstestimat för Danske Bank med 6%, 7,6% och 8,9% för 2019-2021p.

Uppsida då AML-skandalen rensas ut

Vi bedömer att marknaden straffat aktien för hårt och anser att förväntningarna på böter är för höga. Vi bedömer för närvarande att totala böter och uppgörelser kommer att sluta på 20 miljarder DKK och lika mycket i indirekta kostnader, vilket ger oss en uppsida i aktien. Efter att ha sänkt vinstestimaten för Danske Bank för 2020p sänker vi riktkursen till 170 DKK (160). Danske Bank handlas för närvarande till P/E på 6,9x för 2020p och P/TBV på 0,78x enligt våra estimat, jämfört med konkurrenternas 10,5x och 1,34x. Vi värderar Danske Bank med en summan-av-delarna-värdering. Vi upprepar Köp.

Munters

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:46,00 SEK
Pris:43,48 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-16 kl. 06:32, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-16 kl. 08:28.
Munters Group BMTRS B
Diagram

INFÖR RAPPORT

Fokus på full potential

Vi förväntar oss att Munters presenterar en blandad Q1-rapport den 24 april. Vi förväntar oss att orderingången förbättras något medan EBITA förväntas minska till följd av förlust inom Data Centers. Förutom det väntas kommentarer kring utvecklingen av programmet ”Full Potential Programme”, vilket förstås kommer att vara huvudtemat på kapitalmarknadsdagen den 9 maj. Aktien har fått visst stöd under kvartalet efter en återhämtning inom sektorn, men även efter introduktionen av den nye vd:n Klas Forsström från Sandvik. Dock 2020-2021p EV/EBITDA på 9-10x verkar attraktivt och utgör en rabatt i förhållande till konkurrenter. Vi höjer våra prognoser något och höjer riktkursen till 46 (40), i huvudsak beroende på expanderande sektormultiplar. Vår riktkurs är baserad på en konkurrentjämförelse. Vi upprepar Köp.

Inför Q1

Orderingång väntas öka med 10% eller 4% organiskt till 1,8 miljarder SEK. Det största affärsområdet AirTreatment väntas växa orderingången med ett par procent organiskt. Inom Aghort väntas orderingången växa med 5% organiskt. EBITA förväntas uppgå till 80 MSEK, vilket är en nedgång från 115 MSEK till följd av en förlust på 50 MSEK inom Data Center. Inom Mist Elimination väntas stark efterfrågan på utsläppsrenare (scrubbers) balansera en svagare efterfrågan inom segmentet kolkraft.

Uppdatering på treårsplanen väntas

En uppdatering väntas avseende Munters treårsplan för att fånga bolagets fulla potential. Kostnadsbesparingarna inom administration och centrala kostnader väntas uppgå till 160 MSEK. I tillägg kommer nedstängningen av den belgiska Data Center-fabriken att spara 50 MSEK. Sammantaget väntar sig Munters en positiv effekt på EBITA på 105 MSEK för 2019 och 210 MSEK i årlig effekt från 2020. Vi har inkluderat ungefär hälften i våra prognoser. Engångskostnaderna för programmet förväntas uppgå till 350 MSEK.

Skuldsättningen begränsar möjligheterna

Munters ”Full Potential Programme” kommer temporärt att öka skuldsättningen under 2019, vilket har godkänts av långivarna. Dock, skuldsättningen över genomsnittet begränsar, i viss utsträckning, möjligheterna att göra ytterligare strukturförändringar, även om bolaget bedömer att de kommer att vara inom målintervallet på 1,5-2,5x för kvoten nettoskuld/EBITDA under 2020. Ett sätt att adressera den frågan är givetvis att avyttra en del av verksamheten och Munters har också indikerat att det kan vara på agendan. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 46 SEK (40).

Millicom

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:730,00 SEK
Pris:561,00 SEK
Analytiker:Stefan Billing
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-16 kl. 06:15, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-16 kl. 08:28.
Millicom Int. Cellular SDBMIC SDB
Diagram

UPPDATERING

Vad innebär de nya mellanlångsiktiga målen samt det pågående förvärvsarbetet?

Millicom gav nyligen en mellanlångsiktig plan för LatAm-segmentet tillsammans med deras guidning för 2019 och tror på organisk tjänsteintäktstillväxt på 3-7% i lokala valutor, EBITDA-tillväxt på 4-9%, och OCF-tillväxt (EBITDA minus kapitalinvesteringar) på omkring 10% årligen. Vidare, till följd av bolagets inträde i Panama genom de senaste förvärven, det pågående förvärvet av Telefonicas tre återstående centralamerikanska mobildivisioner innebär att Millicom snart har investerat 2,8 miljarder USD i förvärv med en nästan fördubblad nettoskuld till omkring 3x EBITDA.

Varför aktien är ett köp

Så fort förvärvet av Telefonica Central America är avslutat kommer Millicom ha en unik fast-mobilposition över de nio LatAm-marknader som de är verksamma i. Deras tillväxtstrategi inom höghastighetsdata levererar starka resultat, ökar konkurrensen och minskar bolagets riskprofil. Vi estimerar 8% årlig OCF-tillväxt mätt i USD över 2018-2023p och ytterligare 5% per år från förvärv. Vi tror att avkastningen kan bli 15% årligen över en sexårsperiod, mätt i USD.

Värderingsmodell

Vi använder en summan-av-delarna, vilket är främst härlett från en landsbaserad DCF med en COR på 9-17%, vilket ger en 12 månaders riktkurs på 79 USD (730 SEK) per aktie, inklusive konsolideringen och synergierna från pågående förvärv. Den antagna LatAm EV/EBITDA-multipeln på 6,1x för 2020p (eller 5,9% inklusive fulla förvärvssynergier) kan jämföras med 6,1x för Liberty Latam och 4,8x för America Movil. Vi höjer vår riktkurs med 16% från 630 SEK till 730 SEK och upprepar Köp.

Intrum

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:295,00 SEK
Pris:249,00 SEK
Analytiker:Robin Rane
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-16 kl. 06:25, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-16 kl. 08:28.
Intrum JustitiaIJ
Diagram

INFÖR RAPPORT

Något sänkta estimat, Köp upprepas

Vi sänker estimaten med 2% för 2019-2021p inför bolagets Q1-rapport den 26 april, i huvudsak beroende på intäktsmotvind i den spanska verksamheten. Vi upprepar Köp och riktkursen 295 SEK.

Vinstestimat ned cirka 2% för 2019-2021p

Inför Intrums rapport för det första kvartalet sänker vi estimaten med cirka 2% för 2019-2021p. Minskningen beror primärt på intäktsmotvind i den spanska CMS-verksamheten då två kunder sagt upp avtalen efter att ha sålt de underliggande portföljerna. Förlusten av framtida intäkter kompenseras av kunderna och vi förväntar oss en engångsintäkt på 150 MSEK under Q1. Dock kommer de underliggande intäkterna att visa på viss svaghet. Exklusive den positiva engångsintäkten bedömer vi att CMS-intäkterna är oförändrade q/q trots säsongsmässig svaghet, dock stärkta av att samarbetet med Intesa börjar generera intäkter.

Investment case

Intrum är den största aktören för hantering av förfallna lån på en kontinent som flödar av dåliga lån. Intrum är en av de mest blankade aktierna till följd av oro för skuldsättningen och en rädsla för att industrin kan ha betalt överpriser för skuldportföljer på toppen av konjunkturcykeln. Enligt vår syn har aktien även försvagats av olika syn bland investerare hur man ska värdera verksamheten med köpta fordringar. Vi argumenterar för att det finns utrymme för högre värdering för kvalitetsnamn inom sektorn då industrin blir allt mer sofistikerad och har stigande inträdesbarriärer.

Värdering

Vi värderar Intrum med en kassaflödesvärdering. Baserat på våra estimat för 2020p handlas Intrum för närvarande till EV/EBITDA på 9,4x och P/E på 8,3x. Vi förväntar oss en direktavakastning på 5,6-6,4% för de kommande tre åren. Vi upprepar Köp och riktkursen 295 SEK.

Lundin Mining

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:57,00 SEK
Pris:50,40 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-16 kl. 06:28, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-16 kl. 08:28.
Lundin MiningLUMI
Diagram

UPPDATERING

Chapada uppfyller alla krav

Lundin Mining har förvärvat 100% av koppar-guldgruvan Chapade i Brasilien för 800 MUSD från Yamana Gold. Transaktionen lyfter Lundin Minings kopparproduktion med cirka 25% och förväntas stängas tidigt under Q3. Chapada verkar uppfylla alla krav som en producerande, lågkostnadstillgång med tillväxtpotential och värdeadderande från start. Vi ser fortsatt omvärderingspotential och höjer riktkursen till 57 SEK (55) och upprepar Köp.

Köper Chapada för 800 MUSD

Lundin Mining har ingått en definitiv överenskommelse med Yamana  Gold om att förvärva koppar-guldgruvan Chapada i Brasilien för 800 MUSD. I tillägg ska Yamana erhålla 2% i NSR (net smelter return) från guldproduktionen i Suruca och motta upp till 125 MUSD över 5 år om guldet når vissa tröskelnivåer. Chapade väntas addera cirka 25% till Lundin Minings kopparproduktion (50-60 kton per år) och öka kopparreserven med 46%. Transaktionen förväntas avslutas tidigt under Q3 givet vanliga villkor som tredjeparts- och myndighetsgodkännanden.

Chapada koppar/guld-gruva i Brasilien

Chapada-gruvan i Goiás i Brasilien förväntas producera 54 500 ton koppar och 100 000 oz guld. Det är en lågkostnadsgruva och kopparn håller hög kvalitet. Under 2018 genererade gruvan en försäljning om 475 MUSD med bruttoresultatet på 250 MUSD. Chapada-gruvan har en förväntad livslängd på 28 år vid rådande förbrukningsnivå.

Vi gillar Lundins förvärv

Vi tycker om att Lundin använder sin kassa för att förvärva en producerande tillgång med tillväxtpotential. Det pågår undersökningar kring att expandera produktionen vid Chapada med 10-20% och under de kommande åren behöver de investera i att expandera avfallshanteringen, vilket bör förbruka en del kassaflöden.

Solida värden i tillgångar

Vi tycker om Lundins tillgångsbas och kopparexponering och höjer riktkursen till 57 SEK (55) baserad på en reducerad rabatt på 15% (20%) till vår summan-av-delarna på 67 SEK, och 2019p EV/EBITDA på 5,5x (tioårssnitt på 5,5x). Vi upprepar Köp.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 612,1 0,0% 0,7% 16,6%
OMXS30 1 642,6 0,1% 1,1% 16,6%
OMXH25 4 167,3 -0,5% -1,2% 13,1%
OMXC20 1 020,0 0,2% -0,4% 14,4%
OSEBX 890,0 0,5% 0,0% 11,3%
OMXBB 956,7 0,5% 1,8% 9,5%
Dow Jones 26 384,8 -0,1% 0,2% 13,1%
S&P500 2 905,6 -0,1% 0,3% 15,9%
Nasdaq C 7 976,0 -0,1% 0,3% 20,2%
SX5E 3 450,5 0,1% 0,4% 15,0%
DAX 12 020,3 0,2% 0,5% 13,8%
CAC40 5 508,7 0,1% 0,7% 16,4%
RTS 1 247,0 -0,5% 0,6% 16,7%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 71,2 -0,5% 0,1% 32,3%
Guld 1 285,7 -0,7% -1,1% 0,5%
Silver 14,9 -0,9% -1,4% -3,4%
Aluminium 1 843,5 0,0% -0,8% -1,4%
Bly 1 932,0 1,2% -2,4% -3,8%
Koppar 6 456,0 -0,5% 0,4% 8,2%
Nickel 12 855,0 -0,7% -2,2% 21,3%
Zink 3 000,0 -0,3% 1,4% 19,5%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,02 -0,20 -2,80 11,60
Sverige, 10 år 0,28 1,80 2,40 -18,30
Norge, 10 år 1,78 2,70 5,10 3,20
Tyskland, 10 år 0,06 1,40 5,90 -17,80
GB, 10 år 1,23 2,10 12,80 -3,90
USA, 10 år 2,55 -0,59 3,25 -13,16
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,46 -0,1% 0,4% 3,2%
USD / SEK 9,25 -0,1% 0,0% 4,4%
GBP / SEK 12,13 0,0% 0,5% 7,5%
NOK / SEK 1,09 -0,1% 0,7% 6,4%
DKK / SEK 1,40 -0,1% 0,4% 3,2%
CAD / SEK 6,92 -0,4% -0,4% 6,6%
CHF / SEK 9,22 -0,3% -0,5% 2,5%
JPY / SEK 0,08 -0,1% -0,6% 2,2%
EUR / USD 1,13 0,0% 0,4% -1,1%
USD / JPY 112,01 0,0% 0,5% 2,1%
EUR / GBP 0,86 -0,1% -0,1% -3,9%
AUD / USD 0,72 0,0% 0,8% 2,0%
USD / CAD 1,34 0,3% 0,3% -2,1%
GBP / USD 1,31 0,1% 0,5% 3,0%
USD / NOK 8,49 0,0% -0,7% -1,9%
EUR / NOK 9,61 0,0% -0,3% -3,0%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande börserna i New York förmådde inte att ta sig över nollstrecket på måndagen. Goldman Sachs var ett av storbolagen som hindrade uppgången efter en rapport som inte imponerade på investerare.

Vid stängning var samtliga tre index ned 0,1 procent. Dow Jones industriindex sjönk till 26.382. Det bredare S&P 500 tappade till 2.906, medan tekniktunga Nasdaq backade till 7.976.

Sektorsvis gick dagligvaror bäst med en uppgång på 0,7 procent medan fastigheter backade 0,6 procent.

Goldman Sachs kvartalsresultat var 5:71 dollar per aktie, klart högre än snittestimatet 4:97 dollar. Intäkterna var dock lägre än väntat. Goldman-aktien var ned 3,8 procent.

Citigroups aktie sjönk 0,1 procent efter att ha redovisat en vinst per aktie på 1:87 dollar för årets första kvartal, vilket var något högre än väntat. Bankens intäkter var som väntat, 18,6 miljarder dollar.

Streamingtjänsten Spotify sjönk 4,4 procent efter att Amazon meddelat en planerad lansering av en gratis reklamfinansierad streamingtjänst för musik. Amazons aktie steg i sin tur 0,1 procent.

Nättaxitjänsten Lyft har återkallat ett antal tusen elcyklar för uthyrning USA på grund av problem med cyklarnas bromsar. Aktien backade 6,3 procent och har därmed fallit nästan 35 procent sedan aktiens första avslut den 29 mars.

American Airlines meddelade att det ställer in cirka 115 flygningar per dag till följd av problemen med Boeings modell 737 Max. Samtidigt aviserade United Airlines att inga av flygbolagets 14 plan av modell 737 kommer att lyfta förrän tidigast juli. Boeings och United Airlines aktier sjönk 1,1 procent medan American Airlines tappade 2,7 procent.

Ett flertal hälsovårdsrelaterade bolag utvecklades positivt, däribland apotekskedjorna CVS och Walgreens som var upp 2,7 respektive 1,5 procent. Försäkringsbolaget United Health Group steg 3,1 procent.

Nike fick ett uppsving efter Tiger Woods seger i US Masters under helgen. Aktien steg 0,7 procent.

På makrofronten har Fed-chefen i Chicago, Charles Evans, sagt att han skulle "vara bekväm med" att låta räntorna ligga stilla fram tills hösten 2020.

Amerikansk tioårig statspappersränta var ned 2 punkter till 2,55 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen hade en oregelbunden inledning på den nya veckan. Inom bettingsektorn märktes viss kurspress av efter att Global Gaming vinstvarnat. Samtidigt tyngdes Leo Vegas av rapporter om att bolaget anklagats för aggressiv marknadsföring i Storbritannien.

Storbolagsindexet OMXS30 stängde upp 0,1 procent på nivån 1.642,6. Aktier för 15 miljarder kronor bytte händer på Stockholmsbörsen under måndagen. Det tyska DAX-indexet och Parisbörsens CAC40-index var 0,1 till 0,2 procent högre.

Svenska räntor följde med globala räntor upp, vilket tenderar att gagna banksektorn. Bland storbankerna ökade Swedbank och Handelsbanken båda runt 1 procent, inför Handelsbankens rapport på onsdag. Inom finans steg investmentbolaget Investor 0,8 procent. Än större OMXS30-vinnare var snusjätten Swedish Match, som var upp 1,7 procent, och Getinge som ökade 1,8 procent vilket innebär att hälsovårdsaktien avancerat 45 procent under 2019.

I andra änden av OMXS30 fanns skogsbolaget SCA som tappade 1,4 procent. HSBC har sänkt rekommendationen för Atlas Copco och Atlas-aktierna tappade 0,4 till 0,7 procent.

Den kinesiska staten har inlett en granskning utifrån klagomål riktade mot Ericssons agerande när det gäller licenser för intellektuella rättigheter i Kina, skrev Bloomberg. Ericsson säger sig samarbeta, men menar att licenser hanteras till korrekta och rättvisa villkor. Ericsson-aktien fördes ned 1,2 procent. I analysflödet har Goldman Sachs upprepat köp av Ericsson medan konkurrenten Nokia sänkts till sälj. Nokia tappade drygt 4 procent.

Bettingsektorn hamnade under kurspress efter en vinstvarning från Global Gaming, som bland annat äger varumärket Ninja Casino. En omsättningsminskning och vändning till förlust i det första kvartalet fick aktien att rasa 45 procent.

"Vi har haft lägre intäkter, förvisso, men det är marknadsföringskostnaden som är för hög", sade vd:n Joacim Möller till Nyhetsbyrån Direkt.

De flesta sektorkollegorna noterades på minus, exempelvis tappade Betsson, Evolution Gaming och Netent samtliga omkring 4 procent. Catena Media föll samtidigt närmare 6 procent medan Kindred drog ned drygt 2 procent.

Än värre drabbad var Leo Vegas-aktien, som föll 12 procent. Enligt Guardian utreder den brittiska spelmyndigheten anklagelser om att Leo Vegas ska ha "bombarderat" en problemspelare med mailreklam. Myndigheten ska enligt tidningen ha samlat bevis rörande huruvida Leo Vegas har brutit mot villkoren för licensen i nationen.

Lundin Mining stärktes 4 procent sedan det meddelat om ett köp av koppar- och guldgruvan Chapada i Brasilien för 800 miljoner dollar kontant. Morgan Stanley ansåg att förvärvet såg hyfsat bra ut baserat på affärens vinstmultiplar.

Teknikkonsultbolaget ÅF steg nära 4 procent sedan DI rekommenderat köp av aktien i måndagens utgåva.

Kredithanteraren Intrum backade drygt 3 procent sedan Nordea sänkt rekommendationen för aktien till behåll från köp.

Clas Ohlson meddelade att den totala försäljningen steg med 4 procent under mars. I lokala valutor ökade försäljningen med 2 procent. Onlineförsäljningen ökade med 28 procent under månaden. Aktien var upp knappt 1 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter

Makro idag

Period Estimat Föregående
DE 11:00 ZEW-index april 7.5/0.5 11.1/-3.6
USA 15:15 Industriproduktion mars 0.3 % 0.1 %
USA 16:00 NAHB husmarknadsindex april 64 62

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Catena SE0001664707 Inga tillkännagivanden
Corem Property Group 3
Maersk DK0010244508 Inga tillkännagivanden
ÅF Pöyry SE0005999836 Inga tillkännagivanden
Mekonomen SE0002110064 Inga tillkännagivanden
MTG SE0000412371 Inga tillkännagivanden
NENT Group SE0012116390 Inga tillkännagivanden
Kambi Group MT0000780107 Inga tillkännagivanden
Danske bank DK0010274414 3
Munters SE0009806607 Inga tillkännagivanden
Millicom SE0001174970 Inga tillkännagivanden
Intrum SE0000936478 3
Lundin Mining CA5503721063 6

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.