Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - torsdagen den 18 april 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-04-18 kl. 08:22 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-04-18 kl. 08:25 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,5% OMXS30 0,8% DJI 0,0% NASDAQ -0,1%
616,9 1 660,1 26 449,5 7 996,1

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Concentric Köp 165 (155) SEK
Oscar Properties Ingen rek (Minska) 0 (9) SEK
ABB Köp 24 (22) CHF
SKF Minska 152 (124) SEK
Atlas Copco Minska (Behåll) 247 (238) SEK

Veoneer

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:21,00 USD
Pris:28,72 USD
Analytiker:Alexandre Raverdy, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-17 kl. 08:11, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-18 kl. 11:21.

INFÖR RAPPORT

Inför Q1

Vi förväntar oss att Veoneer redovisar en försäljning på 523 MUSD under Q1 (-12 % å/å). På jämförbar basis ser vi en nedgång på -9,2%, vilket innebär en utveckling 3% sämre än den globala marknaden för lätta fordon, som kvarstår som utmanande, särskilt i Kina. Per affärsområde ser vi en nedgång för Restraint Control Systems och Braking Systems, vilket inte uppvägs av den förväntade tillväxten inom Active Safety. Då RD&E-kostnaderna förväntas kvarstå höga bedömer vi att justerad EBIT når -95 MUSD, vilket ger en marginal på -18,2%. Marknadens huvudfokus kommer att vara på: 1) Orderboken; och 2) eventuella kommentarer avseende guidningen för helåret och mål på medellång sikt. Vi upprepar Minska och riktkursen 21 USD.

Ericsson

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:85,00 SEK
Pris:94,00 SEK
Analytiker:Sébastien Sztabowicz
Chefsanalytiker, Chef IT Hårdvara & Halvledare
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-18 kl. 07:06, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-18 kl. 11:21.

UPPDATERING

Värdering diskonterar toppvinster

Medan utsikterna för de kommande kvartalen är positiva, med ny investeringscykel under uppbyggnad, upprepar vi Behåll och höjer riktkursen till 85 SEK (80), då värderingen nästan diskonterar investeringscykelns toppvinster.

RAN-marknad på väg att växa 3%

Ericsson ser fortsatt att marknaden för radioaccess-nät (RAN) växer med 3% i år med gedigen efterfrågan i USA (trots vissa kapacitetsbegränsningar), positiva trender i Korea med utrullning av 5G under andra halvåret och förbättrade trender i Japan med initiala utrullningar av 5G. I Latinamerika väntas aktiviteten kvarstå på en hög nivå (drivet av Brasilien och Mexiko). I Europa väntas efterfrågan vara blandad. Ericssons ledning förväntar sig lägre säsongssvängningar under de kommande kvartalen då verksamheten i USA väntas plana ut under Q2 (påverkat av kapacitetsbegränsningar). Vi förväntar oss en organisk tillväxt på 1,3% under året, +3% 2020p och +4% 2021p.

Viss motvind för marginalerna kommande kvartal

Även om Ericsson levererade starka marginaler för Q1 ser ledningen viss motvind kommande kvartal till följd av uppskalningen av strategiska kontrakt, en större andel serviceintäkter i USA (låg marginal) och upprampningen av 5G i Kina vid årets slut. Medan Ericsson förväntas absorbera dessa negativa effekter över tid kan bruttomarginalerna påverkas och bli volatila de kommande kvartalen. På den positiva sidan är upprampningen av ERS, vilket ger stöd till bruttomarginalerna och ledningen verkar hyggligt bekväm med bruttomarginalmålet på 37-39% för 2020. Vi förväntar oss en underliggande rörelsemarginal på 9,5% under 2019p, 11% 2020p och 12% 2021p.

Riktkurs höjs till 85 SEK (80)

Vi sänker VPA med cirka 6% för 2019-2022p, i huvudsak beroende på högre skattesats. Vi upprepar Behåll och höjer riktkursen till 85 SEK (80), då vi bedömer att aktien nästan diskonterar cykelns toppvinster. Genom att applicera 10-12x EBIT för 2021p och diskontera till nuvärde indikerar det ett värde för aktien på 88-103 SEK.

Autoliv

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:80,00 USD
Pris:85,50 USD
Analytiker:Alexandre Raverdy, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-17 kl. 08:07, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-18 kl. 09:22.

INFÖR RAPPORT

Inför Q1

Vi förväntar oss att Autoliv redovisar en försäljning på 2 184,7 MUSD under Q1 (-2,5% å/å, -0,5% med jämförbara enheter), vilket indikerar cirka 600 punkter bättre utveckling än den globala bilindustrin, vilken fortsätter att vara utmanande, särskilt i Kina. Motvind från råmaterial (i huvudsak stål och nylon) kombinerat med kostnader för nya lanseringar, vilka kommer att tynga lönsamheten. Sammantaget förväntar vi oss att Autoliv når en justerad EBIT på 211 MUSD (ned 13% å/å) med en marginal på 9,7%. Till sist väntas nettoskulden uppgå till 1,8 miljarder USD, vilket återspeglar bötesbetalningen till EU-kommissionen på 203 MUSD och utdelningen (0,62 USD per aktie). Vi upprepar Behåll och riktkursen 80 USD.

Haldex

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:75,00 SEK
Pris:66,00 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-18 kl. 06:20, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-18 kl. 09:22.

INFÖR RAPPORT

Förväntas prestera i linje med föregående år

Haldex, producenten av bromssystem och komponenter, rapporterar Q1-resultatet den 25 april. Vi förväntar oss att utsikterna indikerar en oförändrad försäljning under 2019. Något lägre volymer i Europa balanseras av bättre volymer i USA. Q1 EBIT förväntas vara oförändrad i stora drag. Vi sänker prognosen något på grund av förväntningar kring högre utvecklingskostnader, vi upprepar Köp och riktkursen 75 SEK (WACC: 10%, EBIT-marginal: 8% och långsiktig tillväxt: 3%).

Inför Q1

Vi förväntar oss att Haldex upprepar utsikterna kring en oförändrad försäljning under 2019 och en EBIT-marginal i linje, eller något högre. Lastbilstillverkarna i USA har sålt ut för detta år och vi förväntar oss att efterfrågan fortsätter att vara hög. I Europa förväntas lastbilsmarknaden att vara något svagare i framtiden. Haldex EBIT förväntas till 90 MSEK, vilket innebär en EBIT-marginal om 6,9% (7,2%), nedgången kan förklaras av högre utvecklingskostnader.

Möjligheter

Haldex Scalable Brake System, som är ett samarbete med en av de största lastbilstillverkarna, kommer att öka utvecklingskostnaderna under de kommande åren med mellan 3-5%. Trots det verkar systemet erbjuda en konkurrensfördel jämfört med konkurrenterna, då det är ett öppet och integrerbart system.

Ägarsituationen

Haldex två största aktieägare är deras största konkurrenter till följd av ZF Friedrichshafen’s förvärv av Wabco. Vi anser att ägarskapssituationen är underlig och vi förväntar oss att myndigheterna kommer att granska ZF:s ägande av 20% när de utvärderar Wabco-förvärvet. Vi upprepar Köp och riktkursen 75 SEK.

Svenska Handelsbanken

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:91,00 SEK
Pris:103,15 SEK
Analytiker:Christoffer Adams
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-18 kl. 06:28, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-18 kl. 08:25.

EFTER RAPPORT

Utmanande marknad

Handelsbanken levererade ett svagt Q1-resultat. Kostnader och kreditförluster var i stora drag i linje justerat för Oktogonen respektive återföringar. Vi gör mindre förändringar av estimaten. Vi upprepar Minska och riktkursen 91 SEK.

Q1-rapporten

Handelsbankens intäkter var 1,3% svagare än förväntat. Justerade kostnader var 2% bättre då ingen provision till Oktogonen utgick under det första kvartalet, vilket drev resultatet till att slå konsensus förväntningar. Överlag var resultat något svagt enligt oss.

Sämre lönsamhet leder till att Oktogonen slopas

Handelsbanken meddelade i Q1-rapporten deras avsikt att ställa in Oktogonen för 2018, reserveringen uppgick till 827 MSEK. Orsaken är bankens finansiella prestation och lönsamhet under 2018, särskilt kostnaderna, som ökade med 10% medan intäkter endast ökade med 5%. Banken introducerade även ett tak för maximal avsättning till Oktogonen på 850 MSEK för 2019. Trots att banken ställer in Oktogonen för 2018 anser vi att sannolikheten för att den kommer tillbaka 2019 är stor och vi estimerar för 600 MSEK. Oktogonen är en viktig del av de anställdas kompensation och vi anser inte att det är hållbart för banken att slopa den under flera år i rad.

Värdering

Handelsbanken handlas för närvarande till 2019 konsensus P/B på 1,4x, jämfört med Large Cap Norden på 1,12x och Large Cap norra Europa på 0,72x. Det genomsnittliga konsensus P/E-talet ligger på 12,4x för Handelsbanken, jämfört med vårt estimat om 12,5x. Aktien har gått upp 11,9% å/å, och upp 13,9% från början av året. Vi upprepar Minska och riktkursen 91 SEK.

Concentric

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:165,00 SEK
Pris:150,20 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-18 kl. 06:09, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-18 kl. 08:25.

INFÖR RAPPORT

Kommer troligtvis upprätthålla vinster trots förlorat kontrakt

Concentric, leverantören av pumpar och hydraulikutrustning, kommer presentera sin Q1-rappot den 5 maj. Vi förväntar oss en rapport i linje med guidningen, vilket indikerar att efterfrågan är i stort sett oförändrad. EBIT väntas vara i linje med föregående år på 120 MSEK, trots förlusten av ”dual sourcing kontraktet”, och EBIT-marginalen väntas fortsätta vara över 20%. Den gradvisa upptrappningen av Alfdex produktionskapacitet i Kina kan stödja vinsten under H2. Vi upprepar vår Köprekommendation. Aktien handlas till EV/EBIT på 11x, vilket är attraktivet givet den höga lönsamheten och är under konkurrenterna i sektorn. Vi höjer vår riktkurs till 165 SEK (155) främst på grund av höjda sektormultiplar. Vår riktkurs är baserad på en branschjämförelse och en DCF-modell (WACC: 9,5%; EBITDA-marginal: 22%; slutlig tillväxt: 3%).

Levererar över målet för EBIT-marginal

Med en EBIT-marginal på 22%, är Concentric långt över sitt mål på 16%. Om den nuvarande trenden fortsätter, kan en revidering vara på sin plats. Även om den europeiska delen av Concentric verkar toppa på 23%, finns det fortfarande utrymme för förbättring i USA, som hade en marginal på 16% under 2018.

Dual-sourcing-möjligheter

Även om Concentric förlorade en del affärer förra året på grund av att en kund valde dual-sourcing, finns det också möjligheter. De flesta av Concentrics kunder använder redan en dual-sourcing-strategi. Samtidigt, det finns andra företag som ännu inte är kunder till Concentric som planerar att övergå till dual-sourcing, vilket kan motverka förra årets kontraktsförlust.

Stark finansiell position

Concentric har en stark finansiell position och en solid kassagenerering, vilket öppnar upp möjligheten för förvärv eller aktieåterköp. Bolaget rankas också högt avseende förvärvsmöjligheter genom deras starka nisch inom pumpar och hydraulikutrustning. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 165 SEK (155).

Oscar Properties

Rek: Ingen rek. (Behåll)
Riktkurs:0,00 SEK
Pris:6,71 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-18 kl. 06:08, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-18 kl. 08:25.

UPPDATERING

Vänta och se

Osäkerheten i Oscar Properties har ökat efter förslaget till bolagsstämman om att obligationsägarna kan konvertera deras andelar till aktier och att samma erbjudande förmodligen kommer att erbjudas till ägarna av preferensaktier i framtiden. Det är svårt att sätta en riktkurs på ett bolag vars långsiktiga kapitalstruktur är osäker, vi tar således bort riktkursen och ändrar rekommendation till Ingen rekommendation (Behåll).

Nischat företag med unik produkt

Oscar Properties (OP) grundades 2004 för att bygga unika, kreativa lägenheter, med design som ett viktigt säljargument.  Den nuvarande projektportföljen omfattar 18 projekt, varav 17 är belägna i Stockholm.

Försenade kassaflöden

Efter att kunderna har flyttat in och betalat för sina lägenheter, ligger pengarna frysta hos bostadsrättsföreningen under cirka tre månader innan de betalas ut till Oscar Properties. Då flera lägenheter var klara i slutet av 2018 är kassaflödena något försenade. Kassaflödet under Q4 var mer eller mindre enligt förväntan. Å andra sidan var antalet överlämnade lägenheter högre än förväntat, vilket innebär färre lägenheter under detta år, och således svagare kassaflöden.

Förslaget till bolagsstämman

På grund av finansiella svårigheter föreslår Oscar Properties att deras nuvarande obligation, värd 450 MSEK, som löper ut i september detta år, skall förlängas till 2021. För att göra erbjudandet attraktivare kan obligationsinnehavare konvertera 40% av deras kapital till stamaktier i OP. 23% av innehavarna har redan accepterat erbjudandet. Det kommer ej att delas ut några pengar till innehavare av preferensaktierna, men de kan konverteras till stamaktier i framtiden, till en kurs som ännu är obestämd.

Svårt att sätta en riktkurs

Med förslaget till bolagsstämman ökar osäkerheten ytterligare. Beslutet att överge utdelningen för preferensaktierna har en positiv effekt på nettoresultatet på omkring 49 MSEK. Å andra sidan, på grund av den finansiella stressen, förväntar vi oss att bolaget kommer att sänka priserna för att sälja mer, vilket har en negativ effekt på intäkterna. Det är svårt att sätta en riktkurs på ett bolag vars långsiktiga kapitalstruktur är osäker, vi tar således bort riktkursen och ändrar rekommendation till Ingen rekommendation (Behåll).

ABB

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:24,00 CHF
Pris:21,20 CHF
Analytiker:William Mackie
Chefsanalytiker, Chef kapitalvaror
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-18 kl. 06:11, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-18 kl. 08:25.

EFTER RAPPORT

Tydlig väg mot transformation

Vd-bytet utgör grunden för en nystart där ABB rör sig mot en redan väldefinierad kulturell och organisatorisk transformation. Förvänta att styrelsen utser en efterträdare som är familjär med effektiva och decentraliserade organisationer och är villig att anamma den nuvarande strategin. Under tiden behöver ABB snabbt implementera den nya organisationsstrukturen och avknoppningen av Power Grids för att försäkra sig om fullständiga finansiella fördelar som väntas realiseras 2021. Q1-resultatet visar att rörelsen utvecklas i linje med konsensusförväntningarna. Över en period på 24 månader ser vi en attraktiv risk/avkastningsprofil. Vi höjer vår 12 månaders riktkurs till 24 CHF (22) och ser en uppsida till 27-28 CHF till 2021p. Vi upprepar Köp.

Förvänta ett smidigt ledarskapsbyte

ABB:s strategi att röra sig mot en mer flexibel och decentraliserad struktur presenterades i Q1 2019. Förvänta att detta anammas av den nye vd:n. Omställningen ska uppnå en kostnadsreducering på 500 MUSD till 2021p. Som interims-vd är Peter Voser extremt erfaren och respekterad i organisationen. Vi förväntar oss en ny vd inom 3-6 månader. ABB:s nuvarande kultur har utvecklats under 15-20 år och det kan ta viss tid innan skiftet mot en mer affärsfokuserad kultur får genomslag.

Q1-resultat i linje med blygsam konsensus

Underliggande orderingångs- och intäktstillväxt på 3% respektive 4% var i linje med förväntningarna, medan justerad EBITA var 2% bättre än konsensus. Rapporterad EBIT och nettoresultat gynnades av lägre engångskostnader. Utsikterna kvarstår oförändrade. Vi gör inga märkbara förändringar i våra prognoser.

Attraktiv risk/avkastning stödjer Köp

Till 2021p förväntar vi oss att ABB handlas till cirka 10x EV/EBITDA och 12x EV/EBIT, vilket ger stöd för en kurs på över 27 CHF, eller 24 CHF om 12 månader. Vi förväntar oss att 13% av börsvärdet delas ut till aktieägarna inom cirka 12 månader, vilket begränsar nedsidan. Då investerare kommer att fokusera på omvandlingen de kommande månader förväntar vi oss en omvärdering. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 24 CHF (22).

SKF

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:152,00 SEK
Pris:174,90 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-18 kl. 06:06, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-18 kl. 08:25.

INFÖR RAPPORT

Inför Q1: fortsatt avmattning men höjd riktkurs

Med en försvagande pris/mix och en avmattande organisk tillväxt, kommer en operationell hävstång inte vara tillräcklig för att kompensera för högre kostnader, och med negativ tillväxt under 2020p, ser vi en minskande EBIT under 2019p-2020p. Marknadsmultiplar har ökat, och med ledande indikatorer såsom en ökning i IFO, höjer vi vår riktkurs från 124 SEK till 152 SEK, men då vi ser en fortsatt nedsida till konsensus upprepar vi Minska.

Fortsatt avmattning i organisk tillväxt under 2019

Drivet av fallande fordonsvolymer, tror IHS att globala fordonsproduktionen minskar med 7% under Q1, och 1% under 2019p, och med avmattande generella ingenjörsjobb, förväntar vi oss att organisk tillväxt ska fortsätta sakta ner under 2019p. Vi estimerar en organisk tillväxt på 2% under Q1 (ingen volymtillväxt), den första negativa organiska tillväxten under Q3, och botten av cykeln under Q1 2020p. Pris/mix är fortfarande positiv, men då volymer börjar minska bör det vara svårt att få igenom prishöjningar och vi förväntar oss att pris/mix ska försvagas mot slutet av 2019p.

Vinster faller under 2019p och 2020p

Vi tror att marginaler faller från 12% under 2018, till omkring 10% under 2020p. För Q1 estimerar vi en marginal på 11,5% (12,8% under Q1 2018 och 10,4% under Q4 2018). Pris/mix och valutaeffekter kommer hjälpa, samtidigt som kostnaden för de anställda, fortsatt högre råmaterialskostnader, mindre påfyllningar av lagren samt kostnader från USAs handelstullar kommer tynga.

Vi ser tvåsiffrig nedsida till konsensus vinster

Med högre marknadsmultiplar och en återhämtning i ledande ekonomiska indikatorer såsom IFO, höjer vi våra målmultiplar från 10x P/E och 8x EV/EBIT till 12x respektive 10x, vilket är i linje med SKF:s 20- och 10-årssnitt. Vår riktkurs är baserad på multiplar på 2021p vinster som är diskonterade till slutet av 2019. Som ett resultat höjer vi vår riktkurs från 124 SEK till 152 SEK, men upprepar Minska. Vi ser en nedsida till konsensus där vi är 12% under 2020p VPA.

Atlas Copco

Rek: Minska (Behåll)
Riktkurs:247,00 SEK
Pris:279,00 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-18 kl. 05:56, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-18 kl. 08:25.

INFÖR RAPPORT

Positiv potential återspeglas redan – nedgradering till Minska

Med en uppgång på över 30% hittills i år är värderingen på historiskt höga nivåer och vi bedömer att det mesta av den positiva potentialen redan är inprisad. Kombinerat med fortsatt risk för marginalerna inom Vakuumteknik från nedgången av högmarginalförsäljning inom halvledare bedömer vi att kvoten risk/avkastning är negativ och vi nedgraderar Atlas Copco till Minska (Behåll). Riktkursen höjs till 247 SEK (238).

Kompressorteknik kommer att fortsätta sakta ned

Viss positiv statistik, särskilt från Kina, tillsammans med ändrade räntebanor från centralbanker har fått riskaptiten att återvända till marknaderna men man ska komma ihåg att affärsmiljön för ingenjörer fortfarande mattas. Även om Kompressorteknik avslutade året med en stark orderbok förväntar vi oss avtagande tillväxt under Q1 och negativ tillväxt under Q2. Rörelsemarginalen bör stanna omkring 23%.

Vakuumteknik lider av lägre orderingång

Vi bedömer att orderingången från industrin inom halvledare föll med 30-40% under andra halvåret 2018 och att vi ännu inte fått se den effekten få genomslag i försäljningen. Då försäljning relaterad till halvledare är mer lönsam, jämfört med övrig industriförsäljning, ser vi ytterligare risk för marginalerna, även om konsensus kommit ned till 22,5% för 2019 (25% 2018). Konsensus antar en återhämtning andra halvåret inom halvledare men visibiliteten är mycket låg och det finns få konkreta tecken på en återhämtning.

Positiv potential återspeglas redan – Minska (Behåll)

Om vi exkluderar perioden omkring avknoppningen av Epiroc, vilket stör siffrorna, är Atlas Copcos värdering omkring alla tiders högsta på 12 månaders framåtblickande P/E, relativt marknaden och relativt Sandvik. När vi beräknar riktkursen använder vi målmultiplarna (P/E 18x och EV/EBIT 14x) för resultatet 2021p, vilket vi sedan diskonterar tillbaka till utgången av 2019 samt en kassaflödesvärdering. Målmultipeln är i stort sett i linje med historiska genomsnitt. Efter en uppgång på 30% hittills i år ser vi en nedsida på mer än 10% i aktien i förhållande till vår nya riktkurs 247 SEK (238) och sänker rekommendationen till Minska (Behåll).

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 616,9 0,5% 1,4% 17,5%
OMXS30 1 660,1 0,8% 1,9% 17,8%
OMXH25 4 117,2 -0,7% -1,3% 11,7%
OMXC20 1 006,0 -1,3% -1,5% 12,8%
OSEBX 890,4 0,1% 0,6% 11,4%
OMXBB 955,7 -0,2% 1,2% 9,4%
Dow Jones 26 449,5 0,0% 1,1% 13,4%
S&P500 2 900,5 -0,2% 0,4% 15,7%
Nasdaq C 7 996,1 -0,1% 0,4% 20,5%
SX5E 3 477,7 0,4% 1,5% 15,9%
DAX 12 153,1 0,4% 2,1% 15,1%
CAC40 5 563,1 0,6% 2,1% 17,6%
RTS 1 265,5 0,8% 0,2% 18,4%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 71,6 -0,1% -0,2% 33,1%
Guld 1 275,9 0,0% -2,3% -0,2%
Silver 15,0 0,4% -1,6% -3,0%
Aluminium 1 840,5 0,1% -0,6% -1,6%
Bly 1 930,0 -0,6% -1,3% -3,9%
Koppar 6 509,0 0,8% 1,0% 9,1%
Nickel 12 950,0 -0,2% -1,3% 22,2%
Zink 2 927,0 0,3% -0,6% 16,6%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,03 -0,40 -2,10 10,70
Sverige, 10 år 0,29 2,30 7,20 -17,20
Norge, 10 år 1,81 3,90 9,10 6,90
Tyskland, 10 år 0,08 1,70 11,20 -16,00
GB, 10 år 1,24 1,80 14,50 -3,30
USA, 10 år 2,59 -0,36 11,43 -9,55
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,44 -0,2% 0,0% 3,0%
USD / SEK 9,24 -0,2% -0,5% 4,2%
GBP / SEK 12,05 -0,2% -0,8% 6,7%
NOK / SEK 1,09 -0,2% -0,1% 6,3%
DKK / SEK 1,40 -0,2% 0,0% 3,0%
CAD / SEK 6,93 0,1% -0,4% 6,8%
CHF / SEK 9,15 -0,4% -1,1% 1,8%
JPY / SEK 0,08 -0,2% -1,4% 2,0%
EUR / USD 1,13 0,0% 0,5% -1,1%
USD / JPY 112,00 0,1% 1,0% 2,1%
EUR / GBP 0,87 0,1% 0,8% -3,5%
AUD / USD 0,72 0,1% 0,5% 2,0%
USD / CAD 1,33 -0,3% 0,0% -2,4%
GBP / USD 1,30 0,0% -0,3% 2,5%
USD / NOK 8,48 0,0% -0,4% -2,0%
EUR / NOK 9,59 0,0% 0,1% -3,1%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

USA-börserna handlades i svagt negativ riktning under onsdagen, trots att makrodata från Kina överraskade positivt. Av centralbanken Feds regionala konjunkturrapport, som publicerades under kvällen, framgick att den amerikanska ekonomin växer i "knapp till måttlig takt".

Vid stängning hade Dow Jones storbolagsindex sjunkit marginellt till 26.450. Det bredare S&P 500 var ned 0,2 procent till 2.901. Tekniktunga Nasdaq tappade 0,1 procent till 7.996.

Sektorvis steg IT 0,6 procent medan hälsovård sjönk 2,9 procent.

På temat handel rapporterade Wall Street Journal att en ny runda av handelssamtal mellan USA och Kina kommer att äga rum om två veckor då USA:s handelsrepresentant Robert Lighthizer reser till Peking medan den kinesiske toppförhandlaren Liu He kommer till Washington veckan därpå, enligt WSJ:s källor. Förhandlare hoppas att avtalet ska kunna signeras under slutet av maj eller början av juni.

På bolagsfronten öppnade ytterligare en amerikansk bank böckerna, Morgan Stanley, vars aktie steg 2,6 procent efter att resultatet visade sig ha minskat mindre än väntat i senaste kvartalet.

Streamingbolaget Netflix, med rapport efter tisdagens börsstängning på Wall Street, tappade 1,3 procent. Besked om rekordmånga nya abonnenter i första kvartalet överskuggades av att bolagets prognoser inte levde upp till marknadens förväntningar.

Dryckes- och snacksjätten Pepsico bjöd på en justerad kvartalsvinst som var högre än analytikernas förväntningar. Aktien steg 3,8 procent.

Qualcomm steg ytterligare 12,3 procent efter ett lyft på över 20 procent på tisdagen i spåren av beskedet om att en långdragen patenttvist med Apple har nått sin ände i förlikning mellan bolagen.

Även Intel var upp, med 3,3 procent. Intel har meddelat att bolaget skrotar sin satsning på 5G-modem för telefoner och i stället fördjupar satsningen på 4G och 5G för pc, IOT-enheter och annan datacenterapparatur samt infrastruktursatsningen för 5G-nätverksbyggnation.

IT-jätten IBM:s siffror föll däremot inte placerarna i smaken och IBM-aktien backade.

Amerikansk tioårig statspappersränta var oförändrad vid 2,59 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen steg på onsdagen med stöd av positiv kinesisk makrodata och en överraskande stark amerikansk bankrapport från Morgan Stanley. ABB lyfte efter beskedet att vd Ulrich Spiesshofer avgår med omedelbar verkan. Ericsson klättrade efter en rapport som slog förväntningarna medan Handelsbanken backade efter sin.

Det svenska storbolagsindexet OMXS30 steg 0,8 procent till 1.660. Aktier för 17,3 miljarder kronor bytte ägare via Stockholmsbörsen.

ABB steg 5,4 procent efter besked om att den i ägarled omtvistade vd:n Ulrich Spiesshofer lämnar och sedan industribolaget samtidigt släppt delårssiffror. Det operativa ebita-resultatet var något lägre än vad analytikerna väntat sig, medan omsättning och orderingång var i linje med förhandstipsen.

Ericsson lyfte 4,8 procent efter en delårsrapport som slog analytikernas förväntningar på de flesta punkter. Framförallt var rörelseresultatet bättre än förhandstipsen. Telekombolaget höjde även tillväxtprognosen för marknaden för utrustning för radioaccessnät.

Handelsbanken som var först ut bland storbankerna att visa korten för det första kvartalet sjönk dock 2,7 procent. Räntenettot blev något lägre än vad analytikerna hade räknat med. Rörelseresultatet ökade med 18 procent, men det hängde ihop med att styrelsen har beslutat att inte göra avsättning till personalens vinstdelningssystem Oktogonen för 2018.

Övriga storbanker påverkades ej särskilt mycket. Swedbank klättrade för femte dagen i rad genom en uppgång på 0,9 procent.

Bland konjunkturkänsliga vinnare fanns ståltillverkaren SSAB som steg 2,6 procent och en rad verkstadsbolag som adderade 1-2 procent. Svagare gick det för mindre cykliska aktier såsom läkemedelsföretaget Astra Zeneca som sjönk 1,8 procent och medicinteknikbolaget Getinge som tappade 1,6 procent.

Specialistläkemedelsbolaget Sobi sjönk 5,5 procent sedan den schweiziska konkurrenten Roche inom blödarsjuka uppgett att mottagandet av Roches nya läkemedel Hemlibra varit "mycket starkt" i USA, Japan och Europa.

"Roche kommer med ganska bra försäljningssiffror och det skapar så klart en osäkerhet och ett intresse inför Sobis kommande kvartal, eller mer specifikt hur Roches produkter på detta område påverkar Sobi", sade en läkemedelsanalytiker till Nyhetsbyrån Direkt.

Cell Impact rusade 61 procent på First North efter att ha fått en utvecklings- och teknikvalideringsorder på 3,4 miljoner kronor från Nakanishi Metal Works i Osaka i Japan.

Förpackningstillverkaren Billerud Korsnäs sjönk 1,9 procent efter en rapport där rörelseresultatet i stort sett var i linje med förväntningarna. Kommande kvartal ser dock lite dystrare ut då planerade underhållsstopp, kostnader för den nya kartongmaskinen KM7 och prispress kommer att sätta avtryck i resultaträkningen, sade Mikael Jåfs, nordisk analyschef för Kepler Cheuvreux, till Nyhetsbyrån Direkt.

Byggvarukedjan Byggmax redovisade en i stort sett oförändrad nettoförlust på 81 miljoner kronor. Försäljningen växte 7,5 procent till 715 miljoner. Aktien ökade 7 procent.

E-handelsbolaget Qliro, som har ändrat namn från CDON, steg 10 procent. Bolaget redovisade minskad förlust.

Byggbolaget Serneke backade 3,4 procent efter sin rapport. Enligt vd:n Ola Serneke har inledningen av 2019 präglats av en fortsatt avmattning i marknaden för bostadsbyggnation. En annan rapportförlorare var Beijer Electronics som meddelade sjunkande orderingång.

Eatgood föll 17 procent på Spotlight efter ett nyemissionsbesked.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Sandvik Köp 178 SEK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
SE 06:00 Valueguard bostadspriser mars 0.4%/0.7%
SCB 09:30 Arbetslöshet mars 6.6 %/6.2 % 6.6 %/6.2 %
USA 14:30 Detaljhandel mars 0.8 %/0.7 % -0.2 %/-0.4 %
USA 14:30 Philadelphia Fed-index april 11.0 13.7
USA 15:45 Markit PMI (prel) april 53.0/55.0 52.4/55.3

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Veoneer Inga tillkännagivanden
Ericsson SE0000108656 Inga tillkännagivanden
Autoliv US0528001094 Inga tillkännagivanden
Haldex SE0000105199 Inga tillkännagivanden
Svenska Handelsbanken SE0007100599 Inga tillkännagivanden
Concentric SE0003950864 Inga tillkännagivanden
Oscar Properties SE0005095601 1, 4
ABB CH0012221716 6
SKF SE0000108227 Inga tillkännagivanden
Atlas Copco SE0011166610 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.