Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - tisdagen den 23 april 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-04-23 kl. 08:21 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-04-23 kl. 08:24 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,0% OMXS30 0,0% DJI -0,2% NASDAQ 0,2%
619,7 1 670,7 26 511,1 8 015,3

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
AF Gruppen 180 (170) Köp NOK
Veidekke 108 (105) Köp NOK
Storebrand 70 (68) Köp NOK
Equinor 230 (240) Köp NOK
Ericsson Behåll 85 (80) SEK

Nobina

Rek: Köp (Ingen rekommendation)
Riktkurs:70,00 SEK
Pris:58,15 SEK
Analytiker:Knut-Erik Lovstad
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-23 kl. 07:23, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-23 kl. 13:56.

NY BEVAKNING

Växande kollektivtrafik

Nobina är i en utmärkt position för att gynnas av de globala urbaniserings- och befolkningstrenderna som skapar miljömässiga utmaningar och driver på politiska initiativ för smartare transportlösningar och investeringar i infrastruktur för kollektivtrafik. Bussar är en kostnadseffektiv och flexibel lösning som når de flesta områden genom användning av befintliga vägar. Vi bedömer att Nobina kan säkra tillväxt genom några mycket stora upphandlingar i Stockholmsregionen, kombinerat med marginalexpansion kan det lyfta VPA med cirka 55% under 2018-2021p. Vi inleder därför bevakning med Köp och riktkursen 70 SEK.

Investment case

Nobina är den största bussoperatören i den nordiska regionen med en total marknadsandel på cirka 16%. Bolaget har mycket säkra intäktsströmmar som inte är beroende av biljettintäkter, utan istället på långsiktiga fasta kontrakt på 5-10 år, som delvis är finansierade med offentliga medel. Vi bedömer att bolaget är väl positionerat mot trenderna för smartare transportlösningar för att hantera globala megatrender som urbanisering och ökad befolkning.

Nyckelfaktorer

Nobina bedöms gynnas av följande nyckelfaktorer: 1) Ökad urbanisering, särskilt i de nordiska länderna, driver på underliggande tillväxt inom kollektivtrafiksektorn; 2) Ökad miljömedvetenhet kommer högt på den politiska agendan och drivs på av efterfrågan från allmänheten; 3) nordiska städer fokuserar på att gynna kollektivtrafiken på bekostnad av privatbilisterna; 4) Bussar är mycket konkurrenskraftiga ur ett kostnadsperspektiv; 5) Nobina är väl positionerat för att vinna några mycket stora potentiella upphandlingar; 6) Nya kontrakt kommer att pressa marginalerna kortsiktigt då lönsamheten är som störst i slutet. 7) En direktavkastning på minst 6% kan förväntas då 75% av resultatet efter skatt delas ut.

Köp, riktkurs 70 SEK

Vi bedömer att Nobina har en god position för tillväxt och marginalexpansion, vilket kan lyfta VPA med cirka 55% från 2018 till 2021p. Vår kassaflödesvärdering ger ett rimligt värde på 87 SEK per aktie, men ett best-case-scenario på cirka 130 SEK. Vi applicerar en rabatt på 20% till det rimliga värdet och sätter riktkursen till 70 SEK och inleder bevakning med Köp.

Diös

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:77,00 SEK
Pris:74,90 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-23 kl. 12:35, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-23 kl. 13:39.

EFTER RAPPORT

Q1: Hyggligt, men triggar inga större estimathöjningar

Diös Q1-resultat var strax under våra förväntningar, med ett förvaltningsresultat på 212 MSEK, vilket var 5% under våra förväntningar, medan NAV på 69 SEK var i linje. Positiva fastighetsuppvärderingar uppgick till 0,3% (1,5% Q4 2018), men som vanligt tenderar Q1 att vara säsongsmässigt svagare. Dock, den genomsnittliga direktavkastningen på 5,92% är ned med 5 punkter q/q och den genomsnittliga finansieringskostnaden är upp med 10 punkter till 1,3%. Vid första anblicken förväntar vi oss något sänkta estimat för 2019p FFO (kassaflöde) och NAV. Aktien har haft en mycket stark utveckling hittills i år och är upp 30%. Kombinerat med nedrevideringar av FFO och NAV begränsar det uppsidan på kort sikt. I tillägg noterar vi att värderingsgapet för P/NAV har minskat då vi bedömer att aktien handlas till ett premium på 7% jämfört med 5% för den nordiska jämförelsegruppen, vilket också var huvudanledningen till vår nedgradering till Behåll inför Q1-rapporten.

Värdering

Vår tillgångsbaserade riktkurs på 77 SEK sattes i linje med 12 månaders framåtblickande NAV. Vi upprepar Behåll.

XXL ASA

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:30,00 NOK
Pris:31,60 NOK
Analytiker:Markus Borge Heiberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-23 kl. 06:29, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-23 kl. 09:36.

UPPDATERING

Utmanande jämförelsetal

XXL noterade i fjol att vintern var exceptionellt lång under Q1 2018. Q1 2019 var dock en ”normal” vinter, men volymerna var troligtvis signifikant lägre än förra året. Å andra sidan förväntar vi oss starkare prisstyrning från XXL under detta kvartal. Vi höjer WACC till 8,5% (8%) och höjer våra långsiktiga förväntningar på ROE. Efter justeringarna av estimat lämnar vi riktkursen oförändrad vid 30 NOK, vi upprepar Behåll.

Förbättringar jämfört med föregående kvartal

XXL lyckades dåligt avseende de flesta parametrar under 2018, delvis på grund av hård konkurrens, men även på grund av interna organisatoriska problem. Det blev tydligt att XXL har växt för fort och fokuserat för mycket på försäljning. Lönsam tillväxt visade sig vara svår att uppnå. Vi förväntar oss att bruttomarginalerna har återhämtat sig.

Låga marginaler och tillväxt

Vi förväntar oss att IFRS 16 får mellan- till långsiktiga effekter. XXL kommer nu att framstå som mindre bra i investerares ögon på grund av den ökade insynen kring leasingavtal.

Värdering oförändrad

Vi ökar vår WACC från 8% till 8,5%, vår ROE samt höjer vår långsiktiga EBITDA-marginal något från 7%. Efter att vi justerat våra estimat, lämnar vi riktkursen oförändrad vid 30 NOK och upprepar Behåll.

Europris

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:35,00 NOK
Pris:29,74 NOK
Analytiker:Markus Borge Heiberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-23 kl. 06:29, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-23 kl. 09:24.

UPPDATERING

Lågsäsong

Vi förväntar oss att Europris drabbas negativt av att påsken infaller under Q2 detta år, istället för under Q1 som förra året. Vi förväntar oss en EBITDA-marginal på 3%, jämfört med 3,9% under Q1 2018. Vi reviderar våra estimat i enlighet med IFRS 16, vilket resulterar i att VPA faller med 2%. Europris har högst marginaler och relativt korta leasingkontrakt. Vi upprepar Köp och riktkursen 35 NOK.

Finansiell information

Vi förväntar oss 3,6% i tillväxt under Q1 2019. Europris förväntar sig att den sena påsken 2019 leder till att de tappar 50 MNOK i försäljning (cirka 4% lägre än Q1 2018) och 10 MNOK EBITDA (ned 20% från Q1 2018).

Säsongsmässiga mästare

Europris har visat att de är starka på att leverera gällande säsongsmässiga varor. Dock infaller ej påsken under Q1 2019. Vi förväntar oss starkare försäljningssiffror under Q2 och vi ändrar bara den underliggande VPA för 2019p med -1,5%.

Värdering

Vi värderar bolaget till 11x EV/EBIT 2020p med hjälp av en kassaflödesvärdering med 8% WACC och 2% långsiktig tillväxt. Vi upprepar Köp och riktkursen 35 NOK.

Arcus ASA

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:45,00 NOK
Pris:37,10 NOK
Analytiker:Markus Borge Heiberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-23 kl. 06:29, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-23 kl. 09:16.

UPPDATERING

Negativ påskeffekt förväntas

Vi förväntar oss att Arcus levererar ett relativt oförändrat resultat jämfört med föregående år, justerat för påskeffekter. Vi justerar ned våra estimat för Q1, men höjer för Q2. Det större bekymret för Arcus är att övertyga investerare om att de kan leverera både på tillväxt och marginaler. Arcus är ett utdelningscase enligt vår mening. I tider av osäkerhet ser vi liten risk i Arcus resultat och ser aktien som en mycket attraktiv relativ investering. Vi upprepar Köp, men sänker riktkursen till 45 NOK (48) då vi sänker estimaten och tar höjd för utdelningen som avskiljdes nyligen.

Påsk påverkar kvartalet

Den sena påsken förväntas ha en negativ påverkan på försäljning och marginaler under Q1 jämfört förra året. Arcus säljer vanligtvis produkter med hög marginal under påsken. Dock, volymerna väntas komma tillbaka under Q2 och vi gör därför inga väsentliga förändringar i våra helårsestimat. Vi bedömer att organisk försäljning minskar med 0,5-1%, men att EBITDA-marginalen ökar till 4,7% (4%). Framöver tar vi också höjd för förlusten av fyra vinimportörer i Sverige under Q1 (cirka 100 MNOK).

Utdelningscase intakt

Arcus affärsmodell är mycket stabil då de nordiska monopolmarknaderna för vin och sprit förändras lite. Nyckeln för Arcus har varit att behålla tillväxt och marginaler och vi bedömer att bolagets skalfördelar kommer att skapa långsiktigt värde. Vi fortsätter att lyfta fram bolagets fria kassaflöde på 8-9% för 2020-2021p.

Negativ påverkan från IFRS 16

Arcus nettoskuld/EBITDA ökar till 3,7x från 1,9x. Bolaget har ett långt hyreskontrakt avseende produktionsanläggningen i Gjelleråsen. Till följd av IFRS 16 kommer P/E-talet att öka med 5% och EV/EBIT med 9%.

Värdering

Vi sänker riktkursen med 3 NOK till följd av utdelningen på 1,7 NOK och 3% lägre försäljning för 2020p (1,3 NOK per aktie). Vi upprepar Köp och sänker riktkursen till 45 NOK (48).

AF Gruppen

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:180,00 NOK
Pris:164,00 NOK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-23 kl. 06:01, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-23 kl. 08:24.

INFÖR RAPPORT

Ser fram emot en stark start på 2019

Vi upprepar vår Köprekommendation samtidigt som vi höjer riktkursen från 170 NOK till 180 NOK inför Q1-resultaten den 15 maj. De order som meddelats hittills i år pekar på fortsatt starkt momentum och följer på den rekordhöga orderboken på 21,5 miljarder NOK från Q4 2018. Vi höjer VPA för 2020p-2021p med 2-3% (2019p VPA oförändrad).

Marginaler som är bäst i klassen

AF Gruppens genomsnittliga rörelsemarginal för de senaste 10 åren på 6,3% är bäst i klassen bland nordiska motsvarigheter. Ledningen har indikerat att fler projekt är i tidigt skede, efter den starka orderingången. Detta tenderar att ha en negativ påverkan på marginalerna, då vinstavräkningen är mer försiktig i de inledande faserna, men i takt med att projekten mognar bör marginalen återhämtas. Det är den huvudsakliga anledningen till att rörelsemarginalen väntas gå från 6% 2018 till 7% under 2021p (jämfört med botten under 2012 på 3,3% och toppen under 2016 på 8,7%).

Starkt ordermomentum

AF Gruppen börjar 2019 med en orderbok på 21,5 miljarder NOK, vilket är rekordhögt och upp 9% å/å. Deras kärnmarknad är fortfarande Norge (84% av försäljningen under 2019p), men en gradvis expansion till Sverige bör ge mer affärsmöjligheter i framtiden.

Inför Q1 den 15 maj

Våra viktigaste förväntningar är försäljning på 4,5 miljarder NOK, EBIT på 212 MNOK och en VPA på 1,34 NOK. Även om vi inte ser någon EBIT-förbättring å/å, noterar vi att likt konkurrenter är Q1 ett svagt kvartal, som endast står för 15% av helårs-EBIT.

Köp, höjer riktkurs från 170 NOK till 180 NOK

Vår nya riktkurs på 180 NOK reflekterar främst positiva vinstrevideringar och är satt till 13x EV/EBIT på 2019p (jämfört med femårsgenomsnittet på 11x). Vi upprepar Köp och höjer riktkursen från 170 NOK till 180 NOK.

Sandvik

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:178,00 SEK
Pris:175,75 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-18 kl. 10:44, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-23 kl. 08:24.

INFÖR RAPPORT

Q1: Första intrycket – god orderingång

Med 6% organisk tillväxt (3% exklusive stora order) slog orderingången konsensusförväntningarna med 3%. Försäljningen var något svag, men bör återhämtas de kommande kvartalen. Orderingången i förhållande till försäljningen (book-to-bill) var 1,11x under kvartalet. Med lägre försäljning blev rörelseresultatet 1% sämre än konsensus för Q1 men i likhet med försäljningen bör rörelseresultatet återhämtas de kommande kvartalen. Machining Solutions (SMS) slog förväntningarna avseende orderingång med 3% och även om den organiska tillväxten var negativ uppmuntras vi av att orderingången var högre än försäljningen. Mining and Rock (SMRT) visade 9% organisk tillväxt med book-to-bill på 1,11x. Gruvutrustning växte med cirka 13-15  procent medan eftermarknadsorder växte med höga ensiffriga tal. Vi förväntar oss att konsensusförväntningarna höjs något efter rapporten. Vår riktkurs nås genom en kombination av målmultiplar, en summan-av-delarna och en kassaflödesvärdering. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 178 SEK.

Veidekke

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:108,00 NOK
Pris:96,00 NOK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-23 kl. 06:01, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-23 kl. 08:24.

INFÖR RAPPORT

Komfortabel orderingång

Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 108 NOK (105) inför Q1-rapporten den 9 maj. Försäljningen för Q1 gällande bostäder presenterades i förväg och siffrorna var positiva, särskilt i Norge. Vi höjer 2019p VPA med 3% med stöd från tomtförsäljning, trots att vi som vanligt förväntar oss att Q1 är det säsongsmässigt svagaste kvartalet.

Inleder 2019 med stark orderbok, upp 6% å/å

Vi finner Veidekkes försäljning stödjande inför 2019 givet deras starka orderbok och fortsatt positiv orderingång. Därutöver ger intäktsvisibiliteten stöd, tack vare den gradvisa geografiska expansionen i Norden, vilket gör de mindre beroende av en enskild marknad (försäljning per land: Norge 63%, Sverige 31% och Danmark 6%).

2018 – ett undantagsår

De stora nedskrivningarna under Q2 2018 på 550 MNOK bör kunna undvikas i framtiden, då det var relaterat till specifika kunder och bolaget har blivit mer vaksamma. Under H2 2018 noterade vi bättre prestationer och vår 2019-21p EBIT-marginal för Construction uppgick till 2,7-3,3%. Avsaknaden av stora nedskrivningar under den senare delen av 2018 är anledningen till att vi tror på en stark återhämtning av VPA under 2019p till 8,1 SEK (från 4,1 SEK under 2018).

Inför Q1-rapporten den 9 maj

Våra förväntningar inkluderar en orderingång på 7,3 miljarder NOK, försäljning på 7,3 miljarder NOK samt en EBIT på -40 MNOK. Orderingången samt kommentarer kring den nordiska byggmarknaden är av största intresse för oss.

Köp, vi höjer riktkursen till 108 NOK (105)

Vi höjer vår 2019p VPA med 3% med stöd av redan rapporterade försäljningssiffror medan vår 2020-21p VPA och utdelning är oförändrad. Vår nya riktkurs på 108 NOK (105) reflekterar positiva intäktsförändringar och innebär en EV/EBIT för 2019p på 12x (jämfört med genomsnittet de senaste fem åren på 10x). Vi upprepar Köp.

Storebrand

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:70,00 NOK
Pris:73,10 NOK
Analytiker:Peter Eliot
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-23 kl. 05:59, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-23 kl. 08:24.

INFÖR RAPPORT

Gynnas av marknaderna

Marknadsutveckling kommer att ha lyft Storebrands resultat, tillgångar under förvaltning och solvensgrad. Medan vi uppdaterar våra siffror för Q1 höjer vi därför också riktkursen trots att aktien nu handlas exklusive utdelning. Vi upprepar Behåll och höjer riktkursen till 70 NOK (68).

Marknadsutvecklingen lyfter resultat och solvensgrad

Den starka utvecklingen på marknaderna under Q1 borde ge en stor medvind för Storebrands resultat. Särskilt den garanterade portföljen  i Sverige borde gynnas kraftigt. Större tillgångar under förvaltning får oss att höja estimaten för framtida vinster trots viss eftersläpning under Q1. Sammantaget höjer vi vinstestimaten med 10% för 2019p och 2% för kommande år. Vi bedömer att solvensgraden kommer att nå 181% för Q1 2019p, vilket är väl över nivån för att börja skifta ut kapital till aktieägarna även om vi tror att det kommer att ske först nästa år.

Riktkurs höjs till 70 NOK (68)

Marknadsutvecklingen som vi sett, våra högre estimat och att bolaget snart kan börja skifta ut kapital får oss att höja riktkursen till 70 NOK (68) trots att utdelningen nyligen skiljts av. Vi värderar Storebrand med en summan-av-delarna och inkluderar nuvärdet av vårt estimat för kommande utskiftning av överskottskapital. Vi upprepar Behåll.

Orkla

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:77,00 NOK
Pris:66,36 NOK
Analytiker:Markus Borge Heiberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-23 kl. 06:29, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-23 kl. 08:24.

INFÖR RAPPORT

Från sockerkrasch till sockerrusch

Orkla påverkades positivt av tillbakadragna sockerskatter i Norge och vi bedömer att den organiska tillväxten uppgår till 2,5% för Q1 2019, jämfört med 0,1% under Q1 2018. Vi förväntar oss att rörelsemarginalen stiger till 10,1% (9,9% i Q1 2018) inom segmentet Branded Consumer Goods (BCG), inklusive centrala kostnader. Orkla handlas till en EV/EBIT-multipel på cirka 11,5x, justerat för icke-kärntillgångar och P/E 15,5x för 2020p för hela bolaget. Vi är övertygade om att Orkla kommer att ge en gedigen tillväxt på kort och lång sikt, då flera motvindar under 2018 väntas vända. Vi justerar våra vinstestimat något uppåt och upprepar Köp och riktkursen 77 NOK.

Förväntat positiva signaler i Q1

Även om den sena påsken påverkar försäljningen kommer lagerneddragningen, beroende på sänkt sockerskatt, från Q4 att reverseras under Q1. Även om investerarförtroendet föll ytterligare i samband med att vd avgick bedömer vi att det inte ska påverka tolkningen av Q1-rapporten.

Investment case intakt

Genom 2019 ser vi positiv organisk tillväxt från: 1) sänkt sockerskatt; 2) förlusten av Wrigley-distributionen förvinner från jämförelsesiffrorna; 3) en mer normal sommar. Långsiktigt bedömer vi att det finns ett signifikant hot från egna varumärken och ändrat konsumentbeteende inom viktiga kategorier. Dock bedömer vi att uppkomsten av nya försäljningskanaler kan gynna Orkla. Direkt till konsument och ökad fragmentering kommer att gynna stora aktörer.

Attraktiv värdering

Vi värderar BCG med en EV/EBIT-multipel 14x (2020p), vilket ger 67 NOK i EV per aktie. Justerat för icke-kärntillgångar, reserveringar och nettoskuld beräknar vi riktkursen till 77 NOK. Vi upprepar Köp.

Equinor

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:230,00 NOK
Pris:198,40 NOK
Analytiker:Anders Holte
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-23 kl. 06:40, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-23 kl. 08:24.

INFÖR RAPPORT

Gaspanik

Vi sänker riktkursen till 230 NOK (240) på grund av svagare utsikter för den europeiska gasmarknaden. Vi upprepar Köp då vi fortfarande ser goda kassaflöden för 2019p samt 2020p på grund av uppstarten av Johan Sverdrup, som planeras till sent under 2019. Framöver förväntar vi oss att Q1-rapporten den 3 maj visar på starka kassaflöden, i linje med konsensus.

Vi sänker riktkursen till 230 NOK (240) - justerad för lägre gaspriser

Då europeiska naturgaspriser påverkar 38% av bolagets rapporterade produktion, bidrar våra utsikter kring den europeiska naturgasmarknaden för 2019-22p till att vi sänker riktkursen. Vi tror dock fortsatt att Equinor är väl positionerade, i linje med de europeiska konkurrenterna. Vi anser att bolagets kassaflöden framöver är den främsta orsaken till vår positiva inställning till aktien.

Förändringar av estimat

På grund av positiva skatteeffekter för 2019-21, har vi reviderat upp våra VPA-estimat, trots att gasprisestimaten är ned med 15% på lång sikt. Vår positiva revidering av priset på Brentolja för 2019p har också påverkat vårt 2019p VPA-estimat. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen till 230 NOK (240).

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 619,7 0,0% 1,2% 18,0%
OMXS30 1 670,7 0,0% 1,7% 18,6%
OMXH25 4 150,7 0,0% -0,4% 12,6%
OMXC20 1 006,0 0,0% -1,4% 12,8%
OSEBX 890,4 0,0% 0,0% 11,4%
OMXBB 955,0 0,0% -0,2% 9,3%
Dow Jones 26 511,1 -0,2% 0,5% 13,6%
S&P500 2 908,0 0,1% 0,1% 16,0%
Nasdaq C 8 015,3 0,2% 0,5% 20,8%
SX5E 3 499,2 0,0% 1,4% 16,6%
DAX 12 222,4 0,0% 1,7% 15,8%
CAC40 5 580,4 0,0% 1,3% 18,0%
RTS 1 275,6 1,2% 2,3% 19,4%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 74,0 2,9% 4,0% 37,6%
Guld 1 275,7 0,0% -0,8% -0,3%
Silver 15,0 0,0% 0,1% -3,3%
Aluminium 1 839,0 0,0% -0,2% -1,6%
Bly 1 919,0 0,0% -0,7% -4,5%
Koppar 6 448,0 0,0% -0,1% 8,1%
Nickel 12 630,0 0,0% -1,8% 19,2%
Zink 2 854,0 0,0% -4,9% 13,7%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån 0,00 -1,30 10,30
Sverige, 10 år 0,27 0,00 -0,70 -19,00
Norge, 10 år 1,81 0,00 3,60 6,80
Tyskland, 10 år 0,02 0,00 -3,90 -21,70
GB, 10 år 1,20 0,00 -3,60 -7,50
USA, 10 år 2,59 2,61 3,69 -9,47
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,48 0,2% 0,1% 3,4%
USD / SEK 9,31 0,1% 0,6% 5,0%
GBP / SEK 12,08 -0,2% -0,4% 7,0%
NOK / SEK 1,09 0,2% 0,5% 6,9%
DKK / SEK 1,40 0,2% 0,1% 3,3%
CAD / SEK 6,97 0,1% 0,7% 7,3%
CHF / SEK 9,16 -0,2% -0,6% 1,9%
JPY / SEK 0,08 0,0% 0,7% 2,9%
EUR / USD 1,13 0,1% -0,5% -1,5%
USD / JPY 111,93 0,0% -0,1% 2,0%
EUR / GBP 0,87 0,3% 0,6% -3,4%
AUD / USD 0,71 -0,3% -0,6% 1,3%
USD / CAD 1,34 -0,1% 0,0% -2,2%
GBP / USD 1,30 -0,2% -1,0% 1,9%
USD / NOK 8,50 -0,1% 0,1% -1,8%
EUR / NOK 9,57 0,0% -0,4% -3,3%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Amerikanska börser stängde annandagshandeln både uppåt och nedåt på tisdagen, inför vad som kommer bli den mest hektiska rapportveckan för säsongen på Wall Street.

Breda S&P 500 ökade 0,1 procent till nivån 2.908 punkter och tekniktunga Nasdaq 100 var upp 0,2 procent till 8.015 punkter, medan Dow Jones industriindex backade 0,1 procent till nivån 26.511.

Boeing bidrog mest till Dow Jones tillbakagång. New York Times rapporterade att anställda vid en av bolagets modell 787-fabrik har klagat på dåliga produktionsförhållanden och säkerhetsrutiner. Aktien backade 1,3 procent.

Teslas aktie backade 3,9 procent efter att Evercore ISI sänkt bolagets aktie från sälj till behåll, med nya riktkursen 240 dollar från 330 dollar. Analyshuset vädrade oro för Teslas efterfrågan, i en allt tätare konkurrens på elbilsmarknaden. Utöver detta publicerades en film från en användare på den kinesiska Twitter-konkurrenten Weibo under helgen där en av fordonstillverkarens Model S-bilar ser ut att explodera, enligt CNBC. Bolaget har inte förklarat närmare vad som skett, men uppgav sig under måndagen ha skickat utredare till platsen för händelsen.

SCA-konkurrenten Kimberly-Clark rapporterade siffror för det första kvartalet. Rörelseresultatet steg till 454 miljoner dollar, motsvarande 1:31 dollar per aktie, upp från 93 miljoner respektive 0:26 dollar för ett år sedan. Kleenex-tillverkarens aktie steg 5,4 procent i efterhandeln.

Electrolux amerikanska konkurrent Whirlpool redovisade omsättningen 4,8 miljarder dollar efter stängning. Det var 3,1 procent högre än fjolåret men 70 miljoner under analytikersnittet, enligt Bloomberg. Justerad vinst per aktie landade på 3:11 dollar, 11 procent bättre än ifjol och 0:26 dollar över analytikerkonsensus. Aktien steg 8,1 procent i efterhandeln.

Hittills har en majoritet av de rapporterande bolagen redovisat bättre än förväntat. En genomgång av Factset visar att 76,5 procent av S&P 500-bolagen har slagit analytikerna på fingrarna. Analytikerna prognostiserade ett vinstfall på i snitt 4,2 procent för bolagen under innevarande rapportsäsong, som fortsätter med Microsoft, Facebook, Procter & Gamble, Verizon, Twitter, Coca-Cola och Tesla senare under veckan.

På datafronten redovisades hemförsäljningsstatistik för existerande bostäder, som föll 4,9 procent till en justerad takt på 5,21 miljoner. Mars månads fall följde en 11,2-procentig rusning från i februari.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen inledde skärtorsdagen lätt nedåt, men tog sig efter ett par timmars handel en bra bit över nollstrecket. På valutamarknaden försvagades euron efter svaga tyska PMI-siffror för industrin och även kronan backade. För svensk del redovisades också klart högre arbetslöshetssiffror än väntat.

Vid stängning klockan 13 hade OMXS30 stigit 0,6 procent till 1.671. Aktier för 10,5 miljarder kronor omsattes på Stockholmsbörsen under de fyra timmarnas handel.

På kontinenten steg tyska DAX och franska CAC40 några tiondels procent, medan USA-terminerna visade små rörelser inför den amerikanska öppningen.

Dagens stora begivenhet var rapporten från Sandvik, där omsättning och rörelseresultat hamnade nära förväntningarna medan orderingången var något bättre än väntat.

Enligt vd Björn Rosengren var efterfrågan under första kvartalet fortsatt god och på en hög nivå, och positiva valutaeffekter och metallpriseffekter väntas för det andra kvartalet. Efter rapporten sade Björn Rosengren till journalister att bolaget ännu inte ser någonting av den lågkonjunktur det talats om under det senaste året.

Efter en tillfällig dipp när rapporten släpptes vände Sandvikaktien uppåt och vid stängning var uppgången 3,6 procent, vilket med marginal räckte för att toppa OMXS30.

SKF följde med Sandvik uppåt i de sista timmarnas handel och slutade 1,6 procent högre. Aktien har också fått en riktkurshöjning av Kepler Cheuvreux, till 152 kronor från tidigare 124.

Flera andra industribolag, som Atlas Copco och Volvo, avancerade också i spåren av Sandvikrapporten. ABB noterades för en mindre uppgång, efter att aktien dagen före klättrat drygt 5 procent på beskedet att vd Ulrich Spiesshofer avgår med omedelbar verkan.

Lundin-kontrollerade Ngex klättrade 3,4 procent. Gruvprospekteringsbolaget avser att knoppa av koppar- och guldfyndigheten Los Helados i Chile i ett separat bolag, enligt ett pressmeddelande natten till torsdagen.

I Beijer Ref fortsatte den rapportdrivna kursuppgången med ett lyft på ytterligare 4,6 procent. Tisdagens rapport från kylkoncernen bjöd på hög organisk tillväxt och flaggade för gynnsamma förutsättningar inför andra kvartalet.

I bettingsektorn utmärkte sig Catena Media med en kursklättring på 2,4 procent. Flera medier har rapporterat att spelmyndigheten i amerikanska delstaten Pennsylvania sagt att sportbettingsajter kan komma att börja testlanseras om två till tre veckor. En full utrullning av kasinospel planeras till vecka 29 för de kasinon som är redo.

"Vi ser att dessa nyheter stödjer både Kambi och Catena Media då vår främsta investment-tes för båda baseras på tillväxtmöjligheter i USA. Vi tror att både Kambi och Catena Media kommer att handlas högre än marknaden i dag", skrev Pareto på morgonen.

Kambi stärktes 0,7 procent.

Djurhälsobolaget Panion, listat på Spotlight, lyfte nära 19 procent till 0:64 kronor efter bud från Combigene motsvarande ett värde på omkring 0:67 kronor per aktie.

Stockholmsbörsen öppnar igen efter påskhelgen på tisdag.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Getinge Behåll 106 SEK na na
Diös Behåll 77 SEK na na
Victoria Park Behåll 38 SEK na na
Millicom Köp 730 SEK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
JP 02:30 Nikkei Industri-PMI (prel) apr
USA 15:00 FHFA husprisindex feb
USA 16:00 Richmond Fed index apr

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Nobina Inga tillkännagivanden
Diös SE0001634262 4
XXL ASA NO0010716863 Inga tillkännagivanden
Europris NO0010735343 Inga tillkännagivanden
Arcus ASA NO0010776875 Inga tillkännagivanden
AF Gruppen NO0003078107 Inga tillkännagivanden
Sandvik SE0000667891 Inga tillkännagivanden
Veidekke NO0005806802 Inga tillkännagivanden
Storebrand NO0003053605 3
Orkla NO0003733800 Inga tillkännagivanden
Equinor NO0010096985 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.