logo
Dagens analyser - onsdagen den 24 april 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-04-24 kl. 08:21 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-04-24 kl. 08:24 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,2% OMXS30 0,1% DJI 0,5% NASDAQ 1,3%
621,1 1 672,2 26 656,4 8 120,8

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Sweco Behåll 215 (210) SEK
Arcus ASA Köp 45 (48) NOK

Alfa Laval

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:210,00 SEK
Pris:231,50 SEK
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-24 kl. 13:05, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-24 kl. 13:30.

EFTER RAPPORT

Q1: Första anblicken – solitt

Orderingången för Q1 uppgick till 12 213 MSEK och var upp 17% organiskt å/å, vilket var 4% bättre än konsensus och fortsatt drivet av Marine och scrubbers. Intäkterna var 10 158 MSEK, upp 10% organiskt och i linje med konsensus. Underliggande EBITA var 1 728 MSEK med 17% i marginal, vilket var 3% bättre än förväntan. Utsikterna för Q2 med en efterfrågan något lägre än Q1 är något negativt. Sammantaget är det en gedigen rapport med uppsida i förhållande till estimaten på 0-3% för helåret 2019. Vår riktkurs på 210 SEK är genomsnittet för historiskt P/E för 2011-2013 på 16x. Vi har rekommendationen Behåll.

Novozymes

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:270,00 DKK
Pris:316,90 DKK
Analytiker:Anton Brink
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-24 kl. 08:32, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-24 kl. 13:13.

EFTER RAPPORT

Q1: Miss mot konsensus

Novozymes Q1-resultat var väsentligt sämre än konsensusförväntningarna. EBIT blev 895 MDKK jämfört konsensus förväntan på 1 018 MDKK. Nettovinsten uppgick 697 MDKK (kons 784 MDKK). Organisk försäljningstillväxt var -4%, påverkad av negativ utveckling inom alla enheter förutom Technical. När det gäller helårsguidningen är det organiska försäljningsmålet nu 3-5% (från 3-6%). För andra mätetal bekräftas de tidigare utsikterna (29-30% EBIT-marginal, fritt kassaflöde på 2-2,4 miljarder DKK). Vi har rekommendationen Minska och riktkursen 270 DKK.

Minska, riktkurs 270 DKK

Vi anser att en kassaflödesvärdering är mest tillämplig för Novozymes, då antalet noterade konkurrenter är begränsat eller icke-existerande. Vår kassaflödesvärdering ger ett rimligt värde på 270 DKK, med cirka 21,5x P/E för 2020p och cirka 14,2 EV/EBITDA. Vi upprepar Minska.

Kid

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:50,00 NOK
Pris:42,50 NOK
Analytiker:Markus Borge Heiberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-23 kl. 06:29, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-24 kl. 12:37.

UPPDATERING

God försäljningsutveckling

Kid rapporterade en gedigen utveckling på 5,1% tillväxt i jämförbara enheter under Q1 2019. Kid visade en stark exekvering med 4% tillväxt i de fysiska butikerna. Butiksrenoveringar under kvartalet kommer att påverka rörelsekostnaderna, men vi ser oförändrade marginaler givet den starka försäljningen. I enlighet med IFRS 16 höjer vi estimatet för EBITDA med 60% och sänker VPA med 4%. Vi fortsätter att se Kids kassagenerering som mycket attraktiv och förväntar oss att bolaget kan upprätthålla 8-9% direktavkastning över 2019-2020p. Vi upprepar Köp och riktkursen 50 NOK.

Stabil utveckling

Kid fortsätter att leverera hälsosam tillväxt och vi förväntar oss att lönsamheten ligger kvar på en hög nivå. Som vi ser det har Kid få starka konkurrenter, med ett differentierat utbud och eget premiumvarumärke. Vi ser tillväxtpotential genom nya butiker som CC Vest i Oslo. Affärsmodellen är också lämplig för omni-kanal genom att kategorierna som säljs fysiskt och online kompletterar varandra. Vi ser därför stor potential i Kids kommande click & collect-lösning.

Väsentlig påverkan från IFRS 16

EBITDA kommer att öka med 60%, nettoskulden öka med cirka 715 MNOK och EV/EBITDA minska med cirka 1,2x. P/E-talet kommer att öka med cirka 0,5x då leasingkostnaderna är framtunga enligt IFRS 16 jämfört med hur kostnaderna påverkar kassaflödet.

Värdering

Vi använder en kassaflödesvärdering för att nå fram till vår riktkurs på 50 NOK. Vi upprepar Köp.

Castellum

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:197,00 SEK
Pris:179,20 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-24 kl. 08:52, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-24 kl. 10:24.

EFTER RAPPORT

Svag nettouthyrning

Castellums förvaltningsresultat var 3% lägre än konsensusförväntningarna, medan NAV var 1% bättre än vår förväntan och lyftes av positiva värdeförändringar på 0,8%. Den svaga delen är nettouthyrningen, vilken var negativ med -7 MSEK och där vd ser tecken på svagare efterfrågan. För 2019 ser vd att förvaltningsresultatet och utdelningen per aktive växer å/å, vilket också är vår och konsensus förväntan. Bortsett från eventuella nyheter under resultatpresentationen förväntar vi oss att konsensus sänker förväntningarna för vinsten per aktie något, medan vi ser vår NAV oförändrad. Dock, drivet av en svag nettouthyrning förväntar vi oss en negativ kursreaktion på 1-2% under dagens handel. Vår tillgångsbaserade riktkurs på 197 SEK är satt baserad på 12 månaders framåtblickande NAV. Vi har rekommendationen Köp.

Getinge

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:106,00 SEK
Pris:124,00 SEK
Analytiker:Oliver Reinberg, CFA
Chefsanalytiker, chef medtech utrustning & tjänster
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-23 kl. 12:01, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-24 kl. 10:01.

EFTER RAPPORT

Stark start på året men låg operativ hävstång

Getinges resultat för Q1 var över konsensusförväntningarna och den starka orderingången och försäljningen imponerade särskilt med 7,6% respektive 6% organisk tillväxt. Det är klart positivt efter att orderingången var en besvikelse under Q4 (-3,1% organiskt). En viss besvikelse är dock att den operativa hävstången inte fick genomslag. Justerad EBITA var 2% bättre än förväntningarna, vilket är en besvikelse givet att försäljningen var 6% bättre och att man ska ha i minnet att förra årets resultat var en miss på 36%. Det kan innebära att risken för helårets förväntade justerade EBITA snarare är på nedsidan än på uppsidan, trots starkare intäktstillväxt. Det är dock tidigt på året. Vi har rekommendationen Behåll och riktkursen 106 SEK.

Q1 bättre än förväntat

Orderingång, försäljning och justerat EBITA var 6,7%, 6% och 2,2% bättre än marknadens förväntningar. Notera att Q1 är ett litet kvartal som förra året bidrog med 20% respektive 11% av försäljning och justerat EBITA för helåret 2018. Orderingången var klart positiv men även i linje med bolagets kommentarer från Q4, där de förväntade sig bättre orderingång kommande kvartal. Bruttomarginalen minskade med 220 punkter under Q1 2019 å/å, vilket var väntat då jämförelsetalen fortfarande är tuffa. Pressen på bruttomarginalen var i fokus under förra året och påverkades av mixeffekter givet den starka tillväxen för Emerging Markets och utrustning, där marginalerna är sämre jämfört med mogna marknader och service. Vi har rekommendationen Behåll och riktkursen 106 SEK.

Kambi Group

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:225,00 SEK
Pris:164,90 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-24 kl. 08:37, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-24 kl. 10:01.

EFTER RAPPORT

Gedigen rapport med stark tillväxt

Kambis Q1-rapport var stark genom gedigen tillväxt från amerikanska kunder som nu är igång både i New Jersey och Pennsylvania medan effekten från den svenska spelregleringen verkar begränsad. Vi förväntar oss vissa positiva upprevideringar i konsensusestimaten med 3-5% och förväntar oss att aktien stiger med ungefär lika mycket under dagen. Vi upprepar Köp och riktkursen 225 SEK.

Stark tillväxt i USA

Kambi rapporterade intäkter på 21 MEUR för Q1, vilket var 4,5% bättre än konsensus på 20,1 MEUR. Sportspelsmarginalen blev 7,8% jämfört med vårt estimat på 8%. Kostnaderna var i linje med estimatet, vilket bidrog till att EBITDA blev 22,8% bättre än konsensusförväntningarna. När det gäller kostnadsutvecklingen förväntar sig Kambi en ökning med 4-6% under Q2 och en liknande ökning under Q3-Q4, men det beror också på hastigheten i regleringen av marknaden i USA.

Värdering

Vår riktkurs på 225 SEK är baserad på genomsnittet av 25x EV/EBIT för 2020p och en kassaflödesvärdering (WACC 11,2%, långsiktig marginal på 40%). Vi upprepar Köp.

Tele2

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:137,00 SEK
Pris:123,30 SEK
Analytiker:Stefan Billing
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-24 kl. 08:01, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-24 kl. 09:32.

EFTER RAPPORT

Q1: Första intrycket – något höjda estimat väntas

Tele2 hade tjänsteintäkter från slutkund i linje med estimaten och UEBITDA (exklusive IFRS 16) 5% över våra och konsensus förväntningar. Tjänsteintäkterna var oförändrade organiskt å/å medan organisk UEBITDA (ex IFRS 16) växte med 8%. Guidningen för helåret 2019 och på medellång sikt är oförändrad. Vi bedömer att konsensusestimaten höjs något efter rapporten. Vi upprepar Köp och riktkursen 137 SEK.

Utveckling och guidning

I Sverige var slutkundsintäkterna från Consumer Mobile oförändrade å/å och i linje med förväntningarna, medan Consumer Fixed och Business är ned 2% å/å och marginalen 1% lägre än förväntningarna. Baltikum och Kroatien växte med 7% respektive 13%, vilket i stort sett var i linje med förväntningarna. Underliggande EBITDA, exklusive IFRS 16, växte med 5% organiskt i Sverige, jämfört med förväntningarna med 3%, och både Baltikum och Sverige förbättrades klart bättre än förväntat. Guidningen och målen på medellång sikt behålls oförändrade.

Köp och riktkurs upprepas

Vi har rekommendationen Köp baserat på en summan-av-delarna-värdering med 7,5-9,5% COE beroende på affärsområde, vilket ger en riktkurs på 137 SEK. Vi bedömer att aktien får en mindre positiv kursreaktion efter dagens rapport.

Kindred

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:124,00 SEK
Pris:89,52 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-24 kl. 08:19, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-24 kl. 09:32.

EFTER RAPPORT

Q1 sämre än väntat

Kindreds Q1-rapport var sämre än väntat genom en större än väntad negativ effekt från den svenska spelregleringen, men även då sportspelsmarginalen var lägre än väntad. Starten på Q2 ser hygglig ut med 10% tillväxt i april jämfört med förväntningarna på 11,5%. Dock förväntar vi oss att konsensusförväntningarna sänks med 5-10% för 2019p, men att aktien backar mindre, då den varit svag inför rapporten. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 124 SEK.

Tuff start på 2019

Kindred rapporterade en försäljning på 224,4 MGBP för Q1 2019, vilket var 3,6% lägre än konsensusförväntningarna på 232,9 MGBP. Den svagare än väntade försäljningen beror på svagare intäkter från Sverige, men även andra regioner, vilket delvis beror på svagare än väntad sportspelsmarginal (7,9% jämfört med förväntade 8,2%). Med kostnader som var något högre än förväntat blev påverkan på EBITDA större och var 23,7% sämre än konsensusförväntningarna på 30,6 MGBP.

Värdering

Vår riktkurs på 124 SEK är baserad på genomsnittet av 13x 2021p EBITA och en kassaflödesvärdering (WACC: 10,4%, långsiktigt EBITDA-marginal på 20%). Vi har rekommendationen Köp.

Husqvarna

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:85,00 SEK
Pris:85,02 SEK
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-24 kl. 08:16, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-24 kl. 09:22.

EFTER RAPPORT

Q1: Första intrycket, väldigt starkt

Q1-intäkterna uppgick till 13 651 MSEK, +4% organiskt å/å trots -3% från nedstängda CB-segmentet och 6% över konsensus. Husqvarna-segmentet var särskilt starkt, drivet av Nordamerika som indikerar lovande försäljning för robotlanseringen i USA. EBIT uppgick till 1 686 MSEK med en marginal på 12,4%, +119 baspunkter å/å och 8% över konsensus. Valutakursen hjälpte mer än förväntat, men det var fortfarande ett väldigt bra resultat. Vi förväntar oss att konsensus ökar med mellan 5-10% på grund av rapporten.

Konferenssamtal idag klockan 10:00

Ledningen håller idag ett konferenssamtal där de går igenom rapporten, som även kommer att finnas tillgänglig via bolagets hemsida efter samtalet. Vår rådande riktkurs på 85 SEK är baserad på genomsnittet av P/E 13,9x och EV/EBIT på 11,7x för 2020p, när det förlustdrabbade CB-segmentet är borta, diskonterad ett år tillbaka, samt vår kassaflödesanalys som indikerar på ett rimligt värde på 91 SEK per aktie. Vi upprepar Köp.

XXL ASA

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:30,00 NOK
Pris:32,32 NOK
Analytiker:Markus Borge Heiberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-24 kl. 08:11, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-24 kl. 09:22.

EFTER RAPPORT

Q1: Positiva effekter från ökat marginalfokus

Justerad EBITDA uppgick till 55 MNOK (2,7% marginal) vilket var 21 MNOK över konsensus. Det var möjligt på grund av en stark bruttomarginal på 40,8% jämfört med 37,9% under Q1 2018. Försäljningen minskade med 6,9% och påverkades signifikant av sämre försäljning online. VPA rapporterades till -0,14 NOK jämfört med konsensus om -0,23 NOK.

Finansiell information

Den totala försäljningen minskade med 3% jämfört med förväntningarna om att den skulle öka med 3,5%, vilket till stor del troligtvis beror på det ökade marginalfokuset då bruttomarginalen (40,8%) åter gick mot nivån under 2017. Rapporterad EBITDA uppgick till 192 MNOK, jämfört med 161 MNOK konsensus.

Segment

Online-segmentet stod för 16% av försäljningen. Lägre onlineförsäljningstillväxt resulterade troligtvis i starkare marginaler. Bruttomarginalen förbättrades inom alla segment och särskilt stark var den i Norge och Finland, vilket drev EBITDA.

Utsikter

XXL har signerat fem nya avtal för att öppna butiker under 2019, två i Sverige, två i Finland och en i Österrike. De siktar på 5-6 nya butiker totalt under 2019. Capex-prognosen uppgår till 200 MNOK under 2019.

Värdering

Vi har riktkursen 30 NOK, vilket innebär ett EV/EBIT på 17x och P/E på 13x. Vi upprepar Behåll.

Millicom

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:730,00 SEK
Pris:559,00 SEK
Analytiker:Stefan Billing
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux

EFTER RAPPORT

Q1: Första intrycket, något sämre

Igår publicerade Millicom Q1-rapporten med serviceintäkter (SI) och EBITDA 1% respektive 3% under förväntningarna. LatAm SI växte organiskt med 3,7% och EBITDA med 4,5%, vilka var i linje med konsensus. Helårsprognosen förblir oförändrad. Vi förväntar oss mindre nedjusteringar av konsensus EBITDA 2019. Vi upprepar Köp och riktkursen 730 SEK.

Affärsområden samt prognos

Serviceintäkterna var i linje med vår förväntan på alla LatAm-marknader men 6% under i Afrika. EBITDA var över vår förväntan i Colombia och Guatemala men under i Paraguay, El Salvador och Afrika.  LatAm helårsprognos 2019: SI-tillväxt om 3-5% och EBITDA med 4-6%.

Värdering

Vår kassaflödesbaserade summan-av-delarna värdering, med en COE på 9-17%, indikerar på ett rimligt värde om 730 SEK per aktie inklusive konsolideringen samt synergierna från pågående förvärv. Vi förväntar oss en mindre negativ kursreaktion på aktiekursen idag, på grund av Q1-rapporten. Vi upprepar Köp och riktkursen 730 SEK.

Ocean Yield

Rek: Köp (Ingen rek)
Riktkurs:80,00 NOK
Pris:65,70 NOK
Analytiker:Petter Haugen
Chefsanalytiker, Chef Shipping
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-24 kl. 07:14, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-24 kl. 08:24.

NY INITIERING

Shipping 2020 ger möjligheter

Vi beskriver Ocean Yield som en alternativ shipping-bank, med en stark långsiktig orderbok (11 år i genomsnitt), som begränsar prisrisken för tillgångarna. Sedan börsnoteringen 2013 har flottan växt från 8 till 60 fartyg och de har diversifierat från oljeservice till flera andra shipping-segment. Vi förväntar oss att den största oanvända tillgången, FPSO, kommer börja en charter med Aker Energy under H1 2019. Med ett framgångsrikt kontrakt, bör marknaden vara fortsatt säker i gruppens möjlighet att stödja dagens utdelning (10% direktavkastning) och skifta fokus till tillväxt. Vi har en positiv syn på alla shippingsegment från 2020p, vilket borde ge Ocean Yield möjligheten att expandera de kommande åren. Vi inleder vår bevakning av Ocean Yield med en Köprekommendation och riktkursen 80 NOK.

Nyckelpunkter i rapporten

Historiskt få kontrakt mellan 2016-2018, bör resultera i en betydligt lägre tillväxt i flottan under 2018-2020p. Vidare, marginalproduktion skiftar 2-3x längre ifrån marginalkonsumtion på grund av USA’s skifferrevolution som höjer efterfrågan på sjöfartstransport. Nuvarande prissättning för hela sektorn är inte hög; Clarkson’s nybyggnadsindex är 5% under deras 30-åriga genomsnitt, och med högre intäkter och priser, bör Ocean Yield ha möjlighet att utöka deras portfölj, och samtidigt njuta av fördelarna från en lägre motpartsrisk.

Värderingsmodell

På grund av den begränsade livslängden av Ocean Yields tillgångar, använder vi oss av en summan-av-delarna med DCF-värden över orderboksperioden (11 år). Vi estimerar en summan-av-delarna på 63 NOK för den nuvarande flottan med ett ettårs DCF-värde på 69 NOK. Vår värderingshöjning till 81 NOK inkluderar ytterligare 100 MUSD i årliga investeringar, som är inom de utsatta målen och historiska tillväxtambitioner. Vi inleder vår bevakning av Ocean Yield med en Köprekommendation och riktkursen 80 NOK.

Victoria Park

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:38,00 SEK
Pris:37,05 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-24 kl. 07:27, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-24 kl. 08:24.

EFTER RAPPORT

Bud närmar sig

Tack vare bolagets renoveringsstrategi och förvärv, har Victoria Park lyckats öka sitt nettotillgångsvärde mer än något annat fastighetsbolag under vår bevakning i Norden. Med ett obligatoriskt bud som närmar sig upprepar vi Behåll och riktkursen 38 SEK.

Fokus på bostadsfastigheter byggda 1965-75

Victoria Park förvaltar bostadsfastigheter byggda 1965-75 som är en del av miljonprogrammet. Två tredjedelar av dessa ligger i Eskilstuna, Malmö, Linköping, Karlskrona och Göteborg. Bolagets mål är att öka värdet på fastighetsportföljen från dagens 16 miljarder SEK till 20 miljarder SEK fram till 2020.

Renovering lyfter fastighetsvärden och hyror

Bolagets strategi är inte att renovera byggnad för byggnad utan lägenhet för lägenhet i takt med att hyresgäster flyttar ut. På så sätt undviker man kostsamma avhysningar samt invändningar från befintliga hyresgäster. Den naturliga omsättningstakten ligger för närvarande på 16%. Svensk hyreslagstiftning tillåter hyresvärdar att höja hyran på uppgraderade lägenheter med cirka 40%. Vi estimerar att renoveringsstrategin årligen lyfter intäkterna med 3,5% samt +5% på fastighetsvärdena.

Q1: Fastighetsomvärderingar fortsätter

Victoria Park presenterade hyresintäkter på 314 MSEK under Q1, jämfört med våra estimat på 318 MSEK. Dock, förvaltningsresultat blev 99 MSEK, jämfört med vårt estimat på 86 MSEK, vilket var drivet av mindre finansiella kostnader. Även om vi hade fel under Q1, tror vi att det finansiella nettot för 2019 blir bra. Mest överraskande var de starka fastighetsuppvärderingarna på 541 MSEK (+3%), jämfört med vårt estimat på 188 MSEK.

Handlas 1 SEK under budnivå, nedsida begränsad

Vonovia har nu 81% av kapitalet och 82% av rösterna. Om Vonovia passerar 90%, vilket vi förväntar oss under Q2 2019, kan de presentera ett tvingande bud på Victoria Park. Vi baserar våra riktkurser på förväntade 12m NAV. Dock, då Victoria Park är i en speciell position, tror vi att budet kommer attvara nära det sista handelspriset på 37 SEK. Då uppsidan är begränsad upprepar vi Behåll och riktkursen 38 SEK.

Sweco

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:215,00 SEK
Pris:234,40 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-24 kl. 07:11, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-24 kl. 08:24.

INFÖR RAPPORT

Solida trender

Vi förväntar oss att de goda trender vi såg under Q4 med fortsatt återhämtning från den långsamma starten på H2 2018 i Sverige efter sommarmånaderna. Den solida orderboken bör kvarstå och vi förväntar oss att Sweco fortsatt presenterar goda marknadsutsikter för majoriteten av affärsområdena i samband med rapporten. Vi upprepar Behåll och höjer riktkursen till 215 SEK (210).

Goda trender från Q4 förväntas fortsätta

Vi förväntar oss att justerat EBITA för Q1 2019 uppgår till 489 MSEK, upp med 20% jämfört med 408 MSEK under Q1 2018. Vi förväntar oss att försäljningen för Q1 uppgår till 5 018 MSEK, en ökning med 8,5%. Q1-rapporten publiceras den 10 maj klockan 07:20.

Goda marknadsutsikter för de flesta affärsområden

Vi ser fortsatt en god marknad överlag, på grund av solida marknadsutsikter inom Swecos kärnmarknader för infrastruktur och vatten, samt inom industrisegmentet. Deras goda momentum i Norden förväntas fortsätta. Undantaget är bostadsbyggandet som förväntas minska i både Norden och Storbritannien.

Ny affärsområdesindelning

Vi har justerat vår modell i enlighet till Swecos uppdaterade affärsområdesstruktur från den 1 januari 2019. I den nya strukturen har Sweco Central Europe bytt namn till Germany & Central Europe för att lägga mer fokus på tillväxtutsikterna i Tyskland. Sweco Western Europe har delats in i två nya segment, Sweco UK och Sweco Belgium. Vi har även justerat siffrorna i enlighet med IFRS16 från den 1 januari 2019.

Goda långsiktiga tillväxtutsikter

Vi tycker om Swecos starka långsiktiga tillväxtutsikter och de tidigare förvärven, vilka sannolikt stöttar vinst och kursutveckling på lång sikt. Vi anser att aktien är rimligt prissatt för tillfället, då den handlas till P/E 20-21x för 2019-20p. Vi upprepar Behåll och justerar upp riktkursen till 215 SEK (210).

Scandic Hotels Group

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:102,00 SEK
Pris:92,25 SEK
Analytiker:Markus Gustafsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-24 kl. 07:27, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-24 kl. 08:24.

INFÖR RAPPORT

Påskeffekt ger tillväxt i RevPAR

Vi förväntar oss en tillväxt i RevPAR (intäkt per tillgängligt rum) på cirka 2% under Q1 2019 drivet av en positiv påskeffekt och antar en låg ensiffrig tillväxt i RevPAR för de nordiska länderna under 2019-2021p till följd av höga beläggningsgrader och hög utbudstillväxt på vissa marknader. Bortsett från avyttringen av hotellet Hasselbacken i Stockholm gör vi endast mindre ändringar i våra estimat inför rapporten. Vi upprepar Köp och riktkursen 102 SEK.

Överutbud väntas i Oslo och Köpenhamn

Kapaciteten i Oslo väntas öka med cirka 6%, varav merparten under första halvåret. I Köpenhamn väntas antalet rum öka med 16%, framför allt under andra halvåret. Detta kommer att sätta press på RevPAR-tillväxten i de områdena och vi bedömer att det kan ta viss tid innan utbudet absorberas av den generella efterfrågan. Vi bedömer dock att effekten motverkas av en återhämtning på Stockholmsmarknaden.

Låg ensiffrig tillväxt i RevPAR

Beläggningsgraderna i de flesta regionerna är på eller nära toppnivåer och den mesta tillväxten i RevPAR är prisdriven. Historiskt har hotellindustrin aldrig drabbats av en nedgång enbart som följd av ökat utbud. Det har snarare berott på en kombination av ökad kapacitet och lägre efterfrågan. BNP-utsikterna för den nordiska regionen ser solida ut och efterfrågan är stark på Scandics marknader. På Scandics viktigaste marknad, Stockholm, väntas efterfrågan växa snabbare än utbudet under 2018-2022 enligt Invest Stockholm. Vi förväntar oss en låg ensiffrig tillväxt i RevPAR för 2019-2021p i Norden.

Q1 påverkat av påskeffekt

Data från RevPAR Alliance visar en positiv RevPAR-tillväxt på 1,4% i Sverige, 6,1% i Norge och 3% i Finland för det första kvartalet 2019. Det är till största delen drivet av en positiv påskeffekt (vilken är särskilt signifikant i Norge) och vi förväntar oss en något negativ RevPAR-tillväxt för Scandic exklusive påskeffekten.

Köp och riktkurs upprepas

Baserat på vår kassaflödesvärdering når vi en riktkurs på 102 SEK med antaganden om en långsiktig försäljningstillväxt på 2%, en långsiktig rörelsemarginal på 6,5% och en WACC på 8,4%. Vid vår riktkurs skulle aktien handlas till P/E 13,3x för 2020p, jämfört med det historiska snittet på 12,7x. Vi upprepar Köp inför rapporten som publiceras den 7 maj.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 621,1 0,2% 1,1% 18,3%
OMXS30 1 672,2 0,1% 1,5% 18,7%
OMXH25 4 166,6 0,4% 0,5% 13,1%
OMXC20 1 008,7 0,3% -1,0% 13,1%
OSEBX 894,3 0,4% 0,6% 11,9%
OMXBB 953,4 -0,2% -0,4% 9,1%
Dow Jones 26 656,4 0,5% 0,8% 14,3%
S&P500 2 933,7 0,9% 0,9% 17,0%
Nasdaq C 8 120,8 1,3% 1,5% 22,4%
SX5E 3 503,9 0,1% 1,2% 16,7%
DAX 12 235,5 0,1% 1,1% 15,9%
CAC40 5 591,7 0,2% 1,1% 18,2%
RTS 1 277,7 0,2% 1,8% 19,6%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 74,5 0,6% 3,9% 38,5%
Guld 1 269,5 -0,5% -0,5% -0,7%
Silver 15,0 0,1% 0,2% -3,2%
Aluminium 1 855,0 0,9% 0,9% -0,8%
Bly 1 927,0 0,4% -0,8% -4,1%
Koppar 6 430,0 -0,3% -0,5% 7,8%
Nickel 12 490,0 -1,1% -3,7% 17,9%
Zink 2 882,0 1,0% -1,3% 14,8%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,03 0,00 -0,80 10,30
Sverige, 10 år 0,27 0,20 0,70 -18,80
Norge, 10 år 1,80 -1,70 2,10 5,10
Tyskland, 10 år 0,03 1,00 -3,00 -20,70
GB, 10 år 1,21 1,50 -0,90 -6,00
USA, 10 år 2,57 -2,08 -2,36 -11,55
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,50 0,2% 0,4% 3,6%
USD / SEK 9,37 0,7% 1,3% 5,7%
GBP / SEK 12,12 0,4% 0,4% 7,4%
NOK / SEK 1,09 0,0% 0,4% 6,9%
DKK / SEK 1,41 0,2% 0,4% 3,6%
CAD / SEK 6,99 0,3% 0,9% 7,6%
CHF / SEK 9,17 0,1% -0,2% 2,0%
JPY / SEK 0,08 0,7% 1,3% 3,6%
EUR / USD 1,12 -0,4% -0,8% -2,0%
USD / JPY 111,89 0,0% 0,0% 2,0%
EUR / GBP 0,87 -0,1% 0,1% -3,5%
AUD / USD 0,71 -0,6% -1,1% 0,7%
USD / CAD 1,34 0,3% 0,4% -1,8%
GBP / USD 1,29 -0,3% -0,9% 1,6%
USD / NOK 8,56 0,6% 0,9% -1,2%
EUR / NOK 9,59 0,2% 0,1% -3,1%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

USA-börserna handlades tydligt upp under den rapporttäta tisdagen och en ny rekordnivå noterades för indexet S&P 500. Makrodata över försäljningen av nya hem överraskade positivt och gav stöd, men fokus låg främst på bolagsrapporter.

Dow Jones storbolagsindex steg 0,6 procent till nivån 26.656. Det bredare S&P 500 ökade 0,9 procent till 2.934 medan tekniktunga Nasdaq Composite klättrade 1,3 procent.

Mikrobloggen Twitters aktie lyfte 16 procent sedan kvartalsrapporten visat på fler dagliga användare än väntat. Leksaksjätten Hasbro gick näst starkast av bolagen i S&P 500 med en uppgång på 14 procent efter sin delårsrapport.

Industriföretaget United Technologies justerade resultat var också bättre än väntat och aktien noterades upp 2,3 procent. Bland andra rapportrelaterade kursuppgångar märktes försvarsföretaget Lockheed Martin som ökade 5,7 procent.

Dryckesföretaget Coca-Cola ökade 1,7 procent i spåren av starkare än förväntade kvartalssiffror. Även vitvarubolaget Whirlpool steg 0,4 procent efter en stark rapport.

Stålproducenten Nucor rapporterade också ett resultat som var högre än vad marknaden trott. Aktien steg 2,9 procent och stod emot tisdagens svaghet i den europeiska stålsektorn.

Bilddelningstjänsten Pinterest, som rusade i måndagens börsdebut, var upp ytterligare 3,4 procent på tisdagen.

Konsumentvarugruppen Procter & Gamble tappade dock 2,7 procent, trots ett resultat som översteg analytikernas snittförväntningar och höjd prognos för tillväxten. Aktien har gått starkt sedan våren 2018.

Operatören Verizons justerade kvartalsresultat var marginellt bättre än väntat och bolaget höjde sin vinstprognos för helåret. Aktien tappade emellertid 2,1 procent.

Energiaktier gick överlag starkt. Oljepriset har stärkts under de senaste handelsdagarna i spåren av att USA har meddelat att undantagen för en del länder att köpa olja från Iran trots att sanktionerna inte förlängs.

Efter börsens stängning kom bland annat rapporter från Texas Instruments och Snap. Texas tappade 1,7 procent i efterhandeln, medan Snap steg 2,5 procent.

Veckans huvudfokus för amerikansk statistik är fredagens preliminära BNP-siffror för det första kvartalet.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen inledde den första handelsdagen efter påskuppehållet på minus, men återhämtade sig successivt under dagens lopp med stöd av en amerikansk börsöppning på plus.

Getinge fick en rejäl skjuts uppåt efter sin kvartalsrapport, medan SSAB backade inför torsdagens resultat.

Vid stängning var storbolagsindexet OMXS30 upp 0,1 procent till nivån 1.672,2. Aktier för knappt 19 miljarder kronor omsattes på Stockholmsbörsen.

Dagens börsvinnare bland storbolagen var Getinge, som steg med 6,4 procent efter att ha slagit förhandstipsen sett till såväl omsättning som resultat. Som mest var aktien upp drygt 12 procent. Orderingången ökade organiskt med 7,6 procent och besparingsåtgärder väntas börja ge effekt under andra halvåret.

Uppåt var det också för vitvaruhandlaren Electrolux sedan konkurrenten Whirlpool sent på måndagen redovisat ett bättre resultat än väntat och därefter klättrat i tisdagens USA-handel. Electrolux adderade 2,2 procent.

Även Essity avancerade, upp 1,7 procent. I sektorn redovisade både Kimberly-Clark och Procter & Gamble bättre resultat än väntat. Essitys kvartalsrapport släpps på torsdagen.

Bland förlorarna för dagen märktes SSAB som tappade 3,1 procent. Sektorkollegorna på kontinenten visade liknande utveckling.

Även gruvbolagen gick generellt sämre än marknaden i övrigt. Guldgrävaren Semafo föll 5 procent sedan guldpriset backat till en ny årslägstanivå och Lundin Mining tappade drygt 2 procent mot bakgrund av lägre basmetallpriser. Mot trenden gick Boliden, som steg 0,7 procent.

I råvarusektorn steg oljebolagen brant sedan oljepriserna under helgen avancerat efter att president Donald Trump på söndagskvällen meddelat att USA inte kommer att förlänga undantagen för de åtta länder som tillåtits köpa olja från Iran trots pågående sanktioner.

Lundin Petroleum steg nästan 6 procent medan Enquest ökade över 9 procent. Tethys Oil, som fått ett köpråd från Börsveckan, var 8,5 procent upp och för Maha Energy blev uppgången 7,6 procent.

AAK, tillverkare av vegetabiliska fetter, levererade en rörelsevinst marginellt över förväntan. Aktien var 4,4 procent upp.

Nobina steg drygt 7 procent sedan Kepler Cheuvreux inlett bevakning av bussbolaget med en köprekommendation.

Medicinteknikföretaget Vitrolifes omsättning och resultat nådde inte riktigt snittförväntningarna, som dock bestod av blott två estimat. Aktien föll knappt 9 procent, men uppgången från årsskiftet är fortfarande drygt 35 procent.

Nordea Markets har inlett ordinarie bevakning av Magnolia Bostad med rekommendationen köp. Hyresbostadsutvecklaren stärktes 5,7 procent.

IT-konsulten Knowit rider på digitaliseringstrenden och dessutom finns det chans till uppköp, anser Dagens Industri som ger aktien en köprekommendation. Aktien steg drygt 3 procent.

Mertiva och Garo steg 5 procent 6,7 procent och Moberg Pharma ökade 3,5 procent efter köpråd i det nya numret av Börsveckan.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Tele2 Köp 137 SEK na na
Volvo Köp 160 SEK na na
Kindred Köp 124 SEK na na
Castellum Köp 197 SEK na na
Husqvarna Köp 85 SEK na na
Munters Köp 46 SEK na na
Investor Köp 443 SEK na na
Alfa Laval Behåll 210 SEK na na
Lundin Mining Köp 57 SEK na na
Kambi group Köp 225 SEK na na
Nordic Semiconductor Köp 44 NOK na na
Novozymes Minska 270 DKK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
DE 10:00 IFO-index apr 99.9 / n.a. / n.a. 99.6 / 95.6 / 103.8
ECB 10:00 Månadsrapport

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Alfa Laval SE0000695876 Inga tillkännagivanden
Novozymes DK0060336014 Inga tillkännagivanden
Kid NO0010743545 Inga tillkännagivanden
Castellum SE0000379190 3
Getinge SE0000202624 Inga tillkännagivanden
Kambi Group MT0000780107 Inga tillkännagivanden
Tele2 SE0005190238 3
Kindred SE0007871645 Inga tillkännagivanden
Husqvarna SE0001662230 Inga tillkännagivanden
XXL ASA NO0010716863 Inga tillkännagivanden
Millicom SE0001174970 Inga tillkännagivanden
Ocean Yield Inga tillkännagivanden
Victoria Park SE0005932795 Inga tillkännagivanden
Sweco SE0000489098 Inga tillkännagivanden
Scandic Hotels Group SE0007640156 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.