logo
Dagens analyser - torsdagen den 25 april 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-04-25 kl. 08:21 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-04-25 kl. 08:24 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,3% OMXS30 0,5% DJI -0,2% NASDAQ -0,2%
623,0 1 680,7 26 597,1 8 102,0

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Husqvarna Köp 100 (85) SEK
Munters Behåll (Köp) 52 (46) SEK
Investor Köp 480 (443) SEK
Volvo Köp 170 (160) SEK
Tele2 Köp 140 (137) SEK
Kindred Köp 110 (127) SEK

Wihlborgs

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:145,00 SEK
Pris:134,70 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-25 kl. 08:26, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-25 kl. 14:40.

EFTER RAPPORT

Q1: Största bruttouthyrningen någonsin

Wihlborgs förvaltningsresultat för Q1 2019 slog konsensus förväntan med 2% medan NAV på 126 SEK var i stort sett i linje med vår förväntan. Positiva värdeförändringar för fastigheterna uppgick till 0,2% (2,1% under Q4 2018) och till skillnad från konkurrenterna fortsatte den genomsnittliga finansieringskostnaden ned med 4 punkter till 1,36% (1,4% vid Q4 2018). Därutöver var bruttouthyrningen under Q1 på 96 MSEK den största i bolagets historia och vd kommenterar att efterfrågan kvarstår stark. Nettouthyrningen blev 17 MSEK och var upp q/q. Vid första anblicken och kombinerat med annonserade förvärv och avyttringar förväntar vi oss en uppsidesrisk på upp till 5% för 2019p FFO (kassaflöde) medan NAV troligtvis är oförändrad. Vi förväntar oss att aktien handlas upp med 1-2% efter dagens rapport, med stöd av stark nettouthyrning. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 145 SEK.

Nokia

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:6,00 EUR
Pris:5,16 EUR
Analytiker:Sébastien Sztabowicz
Chefsanalytiker, Chef IT Hårdvara & Halvledare
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-25 kl. 08:18, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-25 kl. 14:19.

EFTER RAPPORT

Svag start på året

Även om Nokia gav en guidning om ett svagt Q1 var resultatet svagare än förväntat, men bolaget bekräftade förbättrade utsikter för resten av året med ett mycket starkare andra halvår och upprepade målen för helåret. Vi upprepar Köp och riktkursen 6 EUR.

Försäljning ned med 2%

Nokia hade en svag försäljning under Q1 (ned med 2% i jämförbara enheter men 2% bättre än våra förväntningar). Nätverksdivisionen hade oförändrad försäljning under Q1 (3% bättre än förväntningarna).

Rörelseförlust under Q1

Nokias resultat var sämre än den tidigare guidningen med: 1) Underliggande bruttomarginal ned med 680 punkter å/å till 32,6% (vår förväntan: 38%); 2) 59 MEUR i underliggande rörelseförlust med 254 MEUR i rörelseförlust för nätverk, påverkat av svag efterfrågan inom mobil. Nokia brände mycket av kassan under Q1 (913 MEUR) till följd av sämre rörelseresultat och utflöde på 630 MEUR genom högre rörelsekapital. Nettokassan sjönk till 2 miljarder EUR vid slutet av Q1 från 3,1 miljarder EUR vid utgången av Q4 2018.

Nokia bekräftade förbättrade utsikter under året

Trots en svag start på året och några utmaningar för de kommande månaderna (något ökad priskonkurrens för 5G-kontrakt) bekräftade Nokia förbättrade utsikter för de kommande månaderna med oförändrade marknader under året och en återgång till tillväxt under 2020. Ledningen bekräftade också en underliggande rörelsemarginal på 9-12% för 2019p och 12-16% för 2020p. 2019 ser ganska baktungt ut och det finns nu en större risk jämfört med tidigare.

Köp upprepas

Vi upprepar Köp och riktkursen 6 EUR (DCF med 9% WACC, 12% underliggande rörelsemarginal).

Platzer

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:88,00 SEK
Pris:77,70 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-25 kl. 08:42, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-25 kl. 13:01.

EFTER RAPPORT

Q1: Stark fastighetsuppvärdering

Platzers förvaltningsresultat blev 3% lägre än vår förväntan och NAV 1% lägre. Dock, tillväxten å/å nådde 20% respektive 18% vilket indikerar ett gott momentum. Positiva fastighetsuppvärderingar uppgick till 2,3% (3,3% i Q4 2018) och är det högsta vi sett av de nordiska konkurrenterna som rapporterat hittills, varav merparten förklaras av Platzers ökande fastighetsutvecklingsaktiviteter. Därtill lyckades Platzer nå positiv, men låg, nettouthyrning men uthyrningsgraden sjönk till 94% (95%) och enligt vd har uthyrningen utvecklats något bättre än vad bolaget förväntade sig initialt. Sammantaget ser vi en mindre nedsidesrisk till vårt 2019p FFO (kassaflöde) medan NAV troligtvis är oförändrad. Vi förväntar oss en neutral kursreaktion under dagen och noterar att aktien redan stigit med mer än 30% hittills i år. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 88 SEK.

Atlas Copco

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:247,00 SEK
Pris:285,70 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-25 kl. 11:35, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-25 kl. 12:25.

EFTER RAPPORT

Q1: Stark orderingång

Atlas Copco presenterade gedigna siffror i rapporten för det första kvartalet. Organisk orderingångs- och försäljningstillväxt uppgick till 1% respektive 4%, vilket slog konsensusförväntningarna med 8% och 4%. Marginalen var stabil på 21,8% (21,9% i Q4), vilket resulterade i att rörelseresultatet slog förväntningarna med 5%. Det enskilt mest positiva i rapporten var Vakuumteknik där marginalen var oförändrad trots -8% i organisk tillväxt. Utsikten för efterfrågan höjdes från ”något lägre” till ”kvarstår på nuvarande nivåer”. Vi förväntar oss att konsensus höjs med upp till 5% till följd av rapporten. Den initiala kursreaktionen är rimlig givet att resultatet motverkar oron för att marginalen inom Vakuumteknik skulle vara på väg ned. Vakuumteknik kommer att vara i fokus vid telefonkonferensen kl 14. Vår riktkurs är baserad på 18x 2021p VPA och 13x 2021 EBIT diskonterat till slutet av 2019 och en kassaflödesvärdering. Vi har rekommendationen Minska och riktkursen 247 SEK.

Axfood

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:160,00 SEK
Pris:169,65 SEK
Analytiker:Fredrik Ivarsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-25 kl. 08:15, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-25 kl. 10:57.

EFTER RAPPORT

Starkt Q1-resultat vid första anblicken

Axfood rapporterade blandade Q1-siffror med en stark försäljningstillväxt om 4%, jämfört med vår förväntan om +2%. EBIT-marginalen, justerad för IFRS16, på 3,7% innebär en försämring med 10 baspunkter å/å och EBIT växte med 2% till 442 MSEK. Vi förväntar oss en minskning av marginalen med 20 baspunkter. Medan lågpriskedjan Willys levererade ett stabilt resultat, minskade Hemköps rörelseresultat med nära 30%. VPA växte med 4% jämfört med våra förväntningar om oförändrad VPA. Dessutom har styrelsen beslutat utnyttja mandatet som beviljades på årsmötet om att köpa tillbaka upp till 265 000 aktier, strax över 0,1% av de totala aktierna. Efter rapporten förväntar vi oss att konsensusestimaten förändras med låga ensiffriga tal och att aktien presterar något bättre än marknaden idag. Vi upprepar Behåll och riktkursen 160 SEK.

Blandade marginaler

Axfood rapporterade ett EBIT-resultat på 442 MSEK, justerat för IFRS16, drivet av starka marginaler i Willys och Dagab, medan Hemköp levererade en låg marginal om 3,1%, cirka 110 baspunkter sämre å/å. Axfood Snabbgross hade ett starkt kvartal och tog ytterligare marknadsandelar i en solid kafé- och restaurangmarknad i Sverige.

Behåll, riktkurs 160 SEK

Vår riktkurs på 160 SEK är baserad på en kombination av en kassaflödesvärdering med tre steg, en EV/EBIT-målmultipel på 14,5x samt en P/E-multipel på 18,5x. Vi upprepar Behåll.

SSAB

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:45,00 SEK
Pris:35,77 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-25 kl. 08:28, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-25 kl. 10:38.

EFTER RAPPORT

Q1: Första intrycket – starkt resultat drivet av Specialstål

Mycket bra att se att SSAB Specialstål utvecklas starkt med gedigna utsikter. Utsikten om högre råmaterialpriser bör vara förväntad av marknaden. Vi förväntar oss mindre upprevideringar av estimaten och en positiv kursreaktion för aktien till följd av Q1-resultatet. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 45 SEK.

Q1 ungefär 10% bättre än förväntat

EBITDA för Q1 2019 uppgick till 2 755 MSEK, vilket var 10% bättre än Infront konsensus på 2 505 MSEK. Dock, det är inte känt hur mycket av den positiva effekten från IFRS 16 på 173 MSEK som är inkluderad i konsensus. Även EBIT på 1 674 MSEK var 10% bättre än marknadens förväntningar. Mycket stark utveckling för SSAB Specialstål och gedigen utveckling för SSAB Americas med rekordresultat.

Fortsatt relativt goda utsikter

SSAB förväntar sig att utsikterna för bolaget kommer att vara relativt goda. SSAB förväntar sig högre leveranser inom Specialstål och Europa och oförändrade leveranser i Americas q/q för Q2 2019. Realiserade priser inom Specialstål förväntas vara stabila medan Americas och SSAB Europa förväntas ha något lägre priser q/q under Q2 2019. Som förväntat kommer högre järnmalmspriser att ha en negativ påverkan på marginalerna för SSAB Europa och till viss del för SSAB Specialstål.

Stark kassaflödesgenerering

Vi baserar vår riktkurs på 45 SEK genom en kombination av EV/EBITDA för 2019-2020p på 5,5x (i linje med konkurrenter), vår kassaflödesvärdering på 52 SEK och vår EV/EC på 39-45 SEK. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 45 SEK.

Telia

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:47,00 SEK
Pris:40,63 SEK
Analytiker:Stefan Billing
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-25 kl. 08:28, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-25 kl. 10:06.

EFTER RAPPORT

Q1: Första intrycket

Telia rapporterade idag sitt Q1-resultat, med tjänsteintäkter 1% under konsensus (i linje med KECH) och justerad EBITDA, ex IFRS 16 och IAC (UEBITDA), i linje med förväntningar. Organiska tjänsteintäkter var ner 2,6% å/å, i linje med Q4. Organisk EUBITDA var -5% å/å, jämfört med -5,5% under Q4. Operationellt kassaflöde (ex IFRS 16) var starkt under Q1 och stödjer den upprepade helårsguidningen på 12-12,5 miljarder SEK, vilket indikerar en tillväxt på 13% å/å, inklusive bidrag från Get i Norge. Telia bekräftade även förbättrade intäkts- och EBITDA-trender under H2, drivet av bland annat operationella besparingar, prisökningar och lättare jämförelser.

Utveckling, affärsområden

Tjänsteintäkter var i stort sett i linje med våra förväntningar i alla marknader förutom en -4% avvikelse i Norge. Justerad EBITDA ex IFRS 16 & IAC var i linje på gruppnivå, och 3% över våra estimat i Sverige och Finland, men 11% under i Norge. Vi har justerat EBITDA-siffrorna med +25 MSEK i Finland, och -10 MSEK i Norge på grund av poster som påverkar jämförbarheten.

Värdering

Vår 12 månaders riktkurs på 47 SEK är baserad på en DCF-baserad summan-av-delarna med en 7,5-9% COE beroende på marknaden. Vår värdering inkluderar även Bonnier Broadcasting, som vi har konsoliderat från och med 2020p. Vi har en Köprekommendation och riktkursen 47 SEK.

Essity

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:300,00 SEK
Pris:272,00 SEK
Analytiker:Mikael Jafs
Chefsanalytiker, Chef Svensk analys, Chef Papper, Skog & Förpackning
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-24 kl. 08:05, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-25 kl. 09:28.

EFTER RAPPORT

Priserna ett snäpp bättre än väntat

Essity rapporterade ett justerat EBITA-resultat för Q1 på 3 190 MSEK, jämfört med konsensus med 3 150 MSEK och vår förväntan på 3 075 MSEK. Organisk försäljningstillväxt blev 4,3% (konsensus 2,6%). Resultatet drevs av högre priser, högre volymer, bättre produktmix och kostnadsbesparingar. Kostnadsbesparingarna uppgick till 295 MSEK, varav 109 MSEK var relaterade till det koncernövergripande besparingsprogrammet. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 300 SEK.

Priser påverkade positivt

Av de tre affärsområdena var Tissue betydligt bättre än förväntat och slog konsensusförväntningarna med 12% för justerat EBITA-resultat. Den huvudsakliga drivaren var priserna som var upp 5% och volym som adderade ytterligare 0,6%. Bolaget har tidigare flaggat för att priseffekter i kombination med lägre råmaterialkostnader kommer att påverka helåret positivt. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 300 SEK.

New Wave

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:66,00 SEK
Pris:66,30 SEK
Analytiker:Fredrik Ivarsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-25 kl. 08:04, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-25 kl. 09:28.

EFTER RAPPORT

Q1: Första intrycket

New Wave rapporterade stark försäljningstillväxt på 11% i lokala valutor och 18% totalt. Det var 1% under våra estimat. Även om investeringar i försäljning och marknadsföring fortsätter att tynga lönsamheten växte EBITDA med 84% å/å till 66 MSEK (justerat för IFRS 16). Det var dock 13% lägre än våra förväntningar. Marginalerna inom Corporate och Sport & Leisure var 40 baspunkter respektive 10 baspunkter under våra förväntningar. Vår riktkurs är baserad på en viktad kombination av en trestegs kassaflödesvärdering och en P/E-multipel på 10x. Vi har rekommendation Köp och riktkursen 66 SEK.

Lundin Mining

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:57,00 SEK
Pris:52,40 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-25 kl. 08:03, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-25 kl. 09:28.

EFTER RAPPORT

Första intrycket: Solitt Q1, lägre kostnader

Överlag var det ett bra kvartal med lägre kostnader, vilket kompenserar för lägre kvalitet på metallhalterna vid Candelaria samt försenade leveranser vid Eagel-gruvan på grund av extrema väderförhållanden. Alla projekt är i fas och utsikterna tyder på högre metallhalter vid Candelaria. Vi förväntar oss mindre förändringar av estimaten i marknaden och en positiv aktiekursreaktion på grund av de lägre kostnaderna samt en upprepad guidning för 2019. Vi upprepar Köp och riktkursen 57 SEK.

Q1-EBITDA i linje med förväntningarna

Q1-EBITDA uppgick till 179 MUSD och är i linje med Reuters konsensus på 176 MUSD. Detta trots de försenade leveranserna vid Eagle-gruvan i USA på grund av extrema väderförhållanden. Nickel- och kopparproduktionen vid gruvan levererade bra, vilket bådar gott inför kommande kvartal. En något lägre kopparproduktion än förväntat på grund av lägre produktion/sämre kvalitet vid Candelaria. Dock guidar bolaget för högre metallhalter under H2 2019 och att gruvan uppnår det årliga produktionsmålet. Det rapporterade resultatet inkluderar 11,9 MUSD i lagernedskrivningar på grund av investeringen i Freeport Cobalt-raffinaderiet Finland.

Solida värden i tillgångar

Vi tycker om Lundins tillgångsbas och kopparexponering och upprepar riktkursen 57 SEK baserad på en rabatt på 15% till vår summan-av-delarna på 67 SEK, och 2019p EV/EBITDA på 5,5x (tioårssnitt på 5,5x). Vi upprepar Köp.

Husqvarna

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:100,00 SEK
Pris:88,94 SEK
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-25 kl. 07:26, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-25 kl. 08:24.

EFTER RAPPORT

Nytt marginalmål?

Ett solitt Q1 låter oss höja VPA med 8% och 3% för 2019p-2020p. Vi återgår till historiska värderingsmultiplar, då räntehöjningar verkar vara på fel spår, vilket ger oss en ny höjd riktkurs på 100 SEK (85 SEK) och vi upprepar vår Köprekommendation. En kommande trigger är ett potentiellt höjt marginalmål på kapitalmarknadsdagen i september.

Solitt Q1-resultat

Husqvarna rapporterade intäkter på 13 651 MSEK för Q1, med 7% i organisk tillväxt exklusive det stängda CB-området, vilket var mer än 10% över våra förväntningar, främst drivet av Husqvarna-divisionen. Detta var inte endast på grund av robotik, men generellt sett enkla jämförelser i Nordamerika. Justerad EBIT på 1 686 MSEK med en 12,4% marginal var 145 punkter över våra förväntningar, drivet av alla divisioner samt hjälpt av valutaeffekter. Vd:n upprepar ambitionen att visa en rekordhög EBIT för helåret, med en marginal på åtminstone 9,6%.

Köp, riktkurs höjd från 85 SEK till 100 SEK

Då räntehöjningar verkar vara på fel spår, använder vi nu en historisk P/E på 16x och EV/EBIT på 13x på 2020p och kommer fram till vår nya riktkurs på 100 SEK (85 SEK), vilket också stödjs av vår DCF med en långsiktig marginal på 12%, 2% tillväxt och en WACC på 9%. Med ytterligare 12% uppsida, upprepar vi Köp. Triggers i framtiden är ett solitt Q2 med enkla jämförelsetal, och kapitalmarknadsdagen där det är troligt att bolaget kommer höja sitt marginalmål från de nuvarande 10% till åtminstone 12% enligt oss. Att endast ta bort CB-avdelningen gör att genomsnittet för gruppen hamnar över 10%, och ytterligare tillväxt i robotgräsklippare och handhållet batteri bör ge ytterligare marginaluppsida enligt oss.

Munters

Rek: Behåll (Köp)
Riktkurs:52,00 SEK
Pris:51,15 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-25 kl. 06:57, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-25 kl. 08:24.

EFTER RAPPORT

En bra start på året

Munters startade året något bättre än förväntat och orderingången ökade med 19%, vilket var 10% bättre än vår förväntan. Skillnaden förklaras delvis av god orderingång för Data Centers. Bolaget upprepade sina mål för programmet Full Potential. Programmet kommer att vara i fokus på kapitalmarknadsdagen den 9 maj. Vi lämnar vår prognoser i stort sett oförändrade. Aktien har utvecklats starkt och diskonterar nu en väsentlig del av målen för programmet Full Potential. Vi höjer riktkursen till 52 SEK (46), till följd av stigande sektormultiplar och ledningens självsäkerhet när det gäller målen för Full Potential. Vår riktkurs baseras på en konkurrentjämförelse och en kassaflödesvärdering (WACC: 9,5%, EBITA-marginal: 12%, långsiktig tillväxt: 4%). Vi sänker rekommendationen till Behåll (Köp).

Q1

Orderingången ökade med 19% till 1 949 MSEK, vilket var bättre än vårt estimat på 1,8 miljarder SEK. Skillnaden förklaras delvis av flera projekt i USA för Data Centers. EBITA uppgick till 107 MSEK, vilket var bättre än de förväntade 91 MSEK. Skillnaden förklaras av en EBITA-marginal på 6,4% istället för 5,6%.

Två affärsområden

Munters har omorganiserat och kommer från och med nu rapportera enligt två affärsområden. AirTreatment har bytt namn till AirTech och inkluderar nu också Data Center och Mist Elimination. AgHort har bytt namn till FoodTech.

Skuldsättningen en begränsning

Munters program Full Potential kommer att öka skuldsättningen under 2019p, vilket har godkänts av långivarna. Dock begränsar hävstången möjligheterna till ytterligare strukturförändringar, även om bolaget bedömer att de kommer att vara inom målintervallet på 1,5-2,5x nettoskuld/EBITDA till 2020. Ett sätt att adressera skuldsättningen vore att avyttra delar av bolaget. Vi höjer riktkursen till 52 SEK (46) och sänker rekommendationen till Behåll (Köp).

Kambi Group

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:225,00 SEK
Pris:164,90 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-25 kl. 07:20, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-25 kl. 08:24.

EFTER RAPPORT

Mindre förändringar av estimat, Köp upprepas

Kambis Q1-rapport var starkare än konsensus men i linje med våra förväntningar. Vi har gjort mindre förändringar av estimaten efter rapporten där vi höjer kostnaderna något men även intäktstillväxten då Pennsylvania ser ut att rulla igång onlinebetting under Q2 2019p. Vi lämnar riktkursen oförändrad vid 225 SEK och upprepar Köp.

Solid Q1-rapport, begränsad negativ påverkan i Sverige

Kambi rapporterade intäkter om 21 MEUR under Q1 2019, nära vårt estimat på 21,3 MEUR. Bolaget har upplevt en begränsad effekt från den nya regleringen av marknaden i Sverige där intäktstillväxten gynnas av den nya klienten, ATG. En positiv effekt från den svenska regleringen, tillsammans med tillväxt i USA, är att en stor del av intäkterna nu kommer från reglerade marknader (71% under Q1 2019 vs 50% under Q1 2018).

Onlinebetting i Pennsylvania adderar tillväxt från Q2 2019p

Om vi blickar framåt mot kommande kvartal, förväntar vi oss fortsatt tillväxt för Kambi från nya klienter som ATG och Rhinoceros/mybet samt uppsidespotential från att flera delstater kan komma att reglera sportsbetting i USA. Det finns även stora möjligheter för tillväxt i Pennsylvania då de nu kommer att tillåta sportsbetting online. Om vi ser till utvecklingen i New Jersey, där sportsbetting online representerar omkring 80% av de totala volymerna, kan potentialen från den nuvarande regleringen i Pennsylvania med landbaserad betting, vara signifikant. Kambi har en stark position i delstaten, trots att Fanduel troligtvis kommer att bli en tuff konkurrent för onlinemarknaden i Pennsylvania.

Mindre förändringar av estimat, upprepar Köp och riktkurs

Vi ser fortsatt Kambi som en attraktiv investeringsmöjlighet med starka tillväxtmöjligheter under de kommande åren, mycket tack vare att sportsbetting i USA tillåts i allt fler delstater. Trots att aktien underpresterat under de senaste månaderna efter att en av de större klienterna, 888sport, meddelat att de skall börja driva ett eget segment för sportsbetting, anser vi att det kommer att motverkas av tillväxten i USA samt av nya klienter. Vi ser detta som ett bra köptillfälle och med en riktkurs på 225 SEK ser vi en uppsidespotential om cirka 35%. Riktkursen är baserad på genomsnittet av 25x EV/EBIT och en kassaflödesmodell (WACC 11,2%, långsiktig EBITDA-marginal 45%). Vi upprepar Köp.

Diös

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:77,00 SEK
Pris:74,80 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-25 kl. 07:37, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-25 kl. 08:24.

EFTER RAPPORT

Utvecklingsportfölj når nya toppar på 7% av GAV

Vi upprepar vår Behållrekommendation och riktkursen 77 SEK för att reflektera en oförändrad NAV för 2019p-2021p efter Q1. Risker till fastighetsvärden är fortsatt på uppsidan (+0,3% under Q1), finansieringsmarginalerna verkar stabila, och hyror i norra Sverige, där Diös portfölj är placerad, har rekordlåg volatilitet. Dock, med aktien upp över 30% hittills i år, ser vi att P/NAV-värderingasgapet både i absoluta termer och relativt till konkurrenter har minskat substantiellt och ser en begränsad uppsidespotential på kort sikt.

Fokus på norra Sverige ger vinststabilitet

Diös har en högre avkastande portfölj än vår Nordiska jämförelsegrupp, främst på grund av deras fokus på den mindre volatila marknaden i norra Sverige. De senaste fem åren har Diös förbättrat sin räntenettomarginal från 57% till 64%, delvis genom att minska tomma lokaler från 11% till 9%, tack vare deras fokus å befintliga tillgångar. Vi förväntar oss nu en gradvis, men stadig ökning i fastighetsutvecklingsprojekt för att förbättra avkastningspotentialen, utan att förlora fokus på fortsatta förbättringar på de befintliga tillgångarna.

Utvecklingskostnader ökade substantiellt q/q

Utvecklingskostnader var 1,5 miljarder SEK brutto för kvartalet, upp från 0,6 miljarder SEK under Q4 2018, vilket drevs av starten av två hotell, där båda är helt uthyrda till hotelloperatörer på långtidskontrakt och förväntas vara klara under 2021 och 2022 respektive. Givet deras begränsade historik för liknande storskaliga projekt, ser vi bolagets mål på avkastning på kostnaderna på 5,3-5,5% som trovärdigt och möjligen lite konservativ.

Minskning i fastighetsavkastning fortfarande på gång

Förvaltningsresultatet blev 5% under våra förväntningar, NAV var i linje och tillväxten i förvaltningsresultatet och NAV var fortfarande bra på 13% och 12% å/å. Genomsnittlig fastighetsvärderingsavkastning minskade med 5 punkter till 5,92%, vilket stödjer de positiva fastighetsuppvärderingarna på 0,3%.

Behåll och riktkurs 77 SEK upprepas

Vi sänker FFO för 2019p-2021p med 2%, samtidigt som vi lämnar NAV och utdelning per aktie oförändrad. Vidare, upprepar vi vår tillgångsbaserade riktkurs på 77 SEK , vilket sattes i linje med vår 12m framåt NAV (Q1 2020p: 77 SEK).  Vi upprepar Behåll.

Investor

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:480,00 SEK
Pris:437,00 SEK
Analytiker:Markus Gustafsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-24 kl. 07:23, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-25 kl. 08:24.

EFTER RAPPORT

En notering av EQT AB närmar sig

Investor rapporterade en NAV-tillväxt på 9% under Q1. De främsta punkterna från rapporten var en fortsatt stark organisk försäljningstillväxt i Mölnlycke och ett ökat ägande i EQT AB inför en kommande börsnotering. Vi ser begränsad uppsida i den noterade portföljen de kommande 12 månaderna (3%), men detta motverkas av uppsidespotential i Patricia Industries och en tydlig trigger i noteringen av EQT senare under 2019. Vi upprepar vår Köprekommendation och höjer riktkursen från 443 SEK till 480 SEK.

Fortsatt stark tillväxt i Mölnlycke

Under Q4 2018 rapporterade Mölnlycke en organisk försäljningstillväxt i konstant valuta på 6%, vilket innebar ett slut på 6 raka kvartal med 1-2% tillväxt. Detta följdes upp under Q1 med 4% organisk tillväxt. Tillväxten drevs av en stark marknad i Europa och tillväxtmarknader, samtidigt som USA var svagt. EBITDA-marginalen, bortsett från IFRS16, var 27%, ner å/å från 29% på grund av investeringar i marknadsföring och försäljningskampanjer. Mölnlycke är bäst i deras klass och välutrustade för att dra fördel av flera strukturella trender, såsom en åldrande befolkning, ökad nivå av fetma, samt ett ökat fokus på sjukvård i tillväxtmarknader. Därför menar vi att ett premium på 20% till deras jämförelsegrupp är motiverad. Vi värderar Mölnlycke med en EV/EBITDA på 17x för 2020p.

Ökat ägande i EQT AB

Efter kvartalet ökade Investor sitt ägande i EQT med 4% till 23%. Detta gjordes för att förenkla ägarstrukturen då bolaget delvis ägs av delägare. EQT väntas börsnoteras senare under 2019, vilket ger en enorm uppsidespotential till Investors nuvarande värdering av EQT, vilket är endast 2 miljarder SEK. Den diskuterade värderingen ligger mellan 40-70 miljarder SEK. Vi använder genomsnittet av detta, 55 miljarder SEK, vilket representerar 12,7 miljarder SEK för Investors 23%, eller 16,5 SEK per aktie. Om värdet blir 70 miljarder SEK, skulle det innebära ytterligare 4,5 SEK till varje Investor aktie.

Värdering

Vi värderar Investor med ett mål-NAV på portföljen med en rabatt på 19% för att återspegla det femåriga historiska genomsnittet. Den nuvarande NAV-rabatten är 22%. Vi upprepar vår Köprekommendation och höjer riktkursen från 443 SEK till 480 SEK.

Castellum

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:197,00 SEK
Pris:179,20 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-25 kl. 07:54, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-25 kl. 08:24.

EFTER RAPPORT

Redo att spela offensivt

Vi upprepar Köp och riktkursen 197 SEK efter Q1-rapporten, då vi lämnar vårt 2019-21p NAV oförändrat. Trots en svag start gällande nettouthyrning ser vi en gradvis förbättring under 2019p med stöd från nya projekt som redan är uthyrda. Dessutom minskade vakansgraden 10 baspunkter till 6,7% q/q, hyrestillväxten är fortsatt rekordhög på cirka 5% och med en LTV på 45%. Castellum har finansiell kapacitet att expandera portföljen ytterligare, till exempel via förvärv.

Stadig expansion i Norden

Vi bedömer att Castellums regionala uppdelning per värde uppgår till: Sverige (92%), Danmark (7%) och Finland (1%). På kort- till medellång sikt är målet att göra ytterligare förvärv i Helsingfors, samt att vi förväntar oss en gradvis återhämtning av antalet nya projektstarter. På grund av bolagets solida balansrapport med Q1 LTV på 45%, jämfört med deras mål om ett värde på max 50%, har de möjligheten att agera om rätt erbjudande skulle dyka upp.

Negativ nettouthyrning - förmodligen en engångsavvikelse

Det stod klart att nettouthyrning på -7 MSEK var den största besvikelsen jämfört med förväntningarna. Dock bör förtidsuthyrningen av två projekt, med ett totalt uthyrningsvärde på 146 MSEK, förbättra bilden. De mest positiva beskeden var bland annat en avkastningskompression på 20 baspunkter q/q till 5,1%, lägre vakansgrad med 10 baspunkter till 6,7% samt hyrestillväxt om 4,8%.

Köp, riktkurs 197 SEK upprepas

Trots att vi sänker 2019-21p FFO med 2-5% på grund av högre skatter, lämnar vi NAV och utdelning oförändrad. Vår tillgångsbaserade riktkurs på 197 SEK är satt baserad på 12 månaders framåtblickande NAV. Vi upprepar rekommendationen Köp.

Volvo

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:170,00 SEK
Pris:152,00 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-25 kl. 07:32, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-25 kl. 08:24.

EFTER RAPPORT

Stark rapport – höjd riktkurs

Volvo presenterade en blandad rapport för Q1. Utsikten behålls oförändrad både för Trucks och Construction Equipment. Dock var orderingången för lastbilar svag, vilket i huvudsak beror på att man inte öppnat orderböckerna för 2020 i NAFTA-regionen. Något som balanserar orderingången var att rörelseresultatet var 20% bättre än förväntat. Volvo har också lidit av högt kapacitetsutnyttjande vilket gör att en avmattning kan stödja marginalerna. Givet våra prognoser kommer det att finnas utrymme för en ytterligare extrautdelning inom de kommande åren, även om övergången till IFRS 16 ökat nettoskulden något. Dock, givet våra prognoser är det troligt att Volvo bygger upp en nettokassa under 2019 som motsvarar utgången vid 2018, trots extrautdelningen. Våra prognoser höjs med cirka 10%, i huvudsak beroende på starkare marginaler. Aktien handlas till 10x framåtblickande P/E och EV/EBIT på 6x, vilket vi anser är attraktivt. Vi höjer riktkursen till 170 SEK (160) och upprepar Köp.

Orderbok i USA ännu inte öppnad

Orderingången för lastbilar minskade med 36% vilket var sämre än vårt estimat på -25%. Skillnaden förklaras av svagare orderingång i USA, ned med 77%. Enligt Volvo har orderboken i USA för 2020 inte öppnats än. I Europa minskade orderingången med 17%. Volvo har förlorat marknadsandelar i Europa, vilket dock i huvudsak beror på mixeffekter då den tyska marknaden gått starkt, där Volvos marknadsandel är lägre. Inom VCE minskade orderingången med 7%, vilket var i stort sett i linje.

Solida intäkter

Försäljningen ökade med 12% organiskt. Alla affärsområden presterade bättre än estimaten. EBIT uppgick till 12,7 miljarder SEK, exklusive resultatet från avyttringen av WirelessCar på 1,5 miljarder SEK, vilket var klart bättre än estimatet om 10,5 miljarder SEK. Skillnaden förklaras av lastbilssegmentet och särskilt CE-avdelningen, men alla verksamheter presterade bättre än förväntat.

Lägre kapacitetsutnyttjande

Volvo har dragit fördel av en stark europeisk samt amerikansk lastbilsmarknad och vi förväntar oss att den stora orderboken i USA är stödjande under 2019p. En svagare lastbilsmarknad motverkas något av en högre serviceförsäljning. Vi förväntar oss även att något lägre kapacitetsutnyttjande är positivt då produktionen går smidigare, med färre flaskhalsar. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 170 SEK (160).

Tele2

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:140,00 SEK
Pris:126,40 SEK
Analytiker:Stefan Billing
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-25 kl. 07:22, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-25 kl. 08:24.

EFTER RAPPORT

Solitt Q1-resultat, vi höjer riktkursen till 140 SEK (137)

Till följd av den solida Q1-rapporten, höjer vi underliggande EBITDA, ex IFRS 16 (UEBITDA), och estimaten för fritt kassaflöde med 2% på årlig basis i genomsnitt för 2019-21p, och estimerar 10% och 6% tillväxt av fritt kassaflöde för 2020p respektive 2021p. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 140 SEK (137).

Kostnadssynergier, intäkter i Sverige minskar

UEBITDA växte med 8% organiskt under Q1, med Sverige på 5%, Baltikum på 17% och Kroatien på 160% (från en låg jämförelsenivå). Kostnadssynergierna kommer tidigare än väntat och stod för 50 MSEK av de 200 MSEK som EBITDA förbättrades å/å. I termer av tjänsteintäkter redovisade Sverige en minskning med 1%, Baltikum ökade med 7% och Kroatien ökade med 13%. Ledningen guidar för oförändrade tjänsteintäkter under 2019. Då Telia höjt priserna substantiellt under den senaste tiden, finns det utrymme för Tele2 att växa.

Revidering av estimat

Vi höjer UEBITDA och estimat för fritt kassaflöde med 2% per år i genomsnitt för 2019-21p och estimerar 10% och 6% tillväxt av fritt kassaflöde för 2020p respektive 2021p. Sverige står för omkring 50% av den totala tillväxten av EBITDA. Vi upprepar prognosen över utdelning på 10 SEK för 2019p och 9 SEK för 2020-21p, vilket innebär en underliggande nettoskuld/EBITDA i den lägre delen av målintervallet 2,5-3,0x.

Köp, vi höjer riktkursen till 140 SEK (137)

Vi har rekommendationen Köp baserat på en summan-av-delarna-värdering med 7,5-9,5% COE beroende på affärsområde, vilket ger en riktkurs på 140 SEK (137).

Kindred

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:110,00 SEK
Pris:81,56 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-25 kl. 07:19, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-25 kl. 08:24.

EFTER RAPPORT

Kortsiktigt negativ påverkan från svensk reglering

Kindreds Q1-rapport var svagare än förväntat, delvis beroende på större än väntade negativa effekter från den svenska regleringen och lägre än väntad sportspelsmarginal. Även om vissa negativa effekter verkar begränsade till kvartalet sänker vi ändå EBITDA-estimaten för 2019-2021p med cirka 8-12% och sänker därmed även riktkursen till 110 SEK (124). Vi upprepar Köp.

Höga bonusar påverkar negativt i Sverige

Kindreds intäkter i Sverige under Q1 2019 uppgick till 207,4 MSEK, vilket innebär att marknaden representerar cirka 8% av de totala intäkterna. Det var emellertid efter bonusar på 137,9 MSEK, en extraordinärt hög siffra då kunder använde den engångsbonus som erbjöds efter den svenska regleringen. En effekt av de höga bonusbetalningarna var även en extraordinärt hög effektiv skattesats på cirka 30% då skatten beräknas utan avdrag för bonusar. Då bonusar bara kan ges en gång per kund efter den svenska regleringen förväntar vi oss att det leder till både förbättrade intäkter under nästa kvartal och även en lägre skattesats.

Bra position av ta marknadsandelar i Sverige

Kindred har rapporterat mycket starkt kundintag de senaste kvartalen och har ökat marknadsföringsinsatserna inför regleringen av den svenska spelmarknaden. Aktiva kunder uppgick till 1,63 miljoner under Q1 2019, upp från 1,57 miljoner Q4 2018 och 1,38 miljoner i Q1 2018. Vi bedömer att det har satt bolaget i en god position att vinna marknadsandelar i Sverige, vilket bör leda till stigande intäkter efter att de initialt negativa effekterna klingat av.

Starka tillväxtmöjligheter utanför Norden

Kindred har också flera tillväxtmöjligheter på andra marknader, som till exempel Frankrike, där de har en stark position  inom  sportspel och även i Europa generellt, där onlinemarknaderna inte är lika mogna som i Norden. Därtill är bolaget nära att lansera sportspel i New Jersey och Pennsylvania, vilket adderar till tillväxtmöjligheterna.

Köp upprepas, riktkurs sänks till 110 SEK (124)

Medan Kindreds Q1-rapport var en negativ överraskning med större än väntade negativa effekter från den svenska regleringen bedömer vi att både intäkter och resultat förbättras under kommande kvartal. Trots det sänker vi våra tillväxtantaganden och våra EBITDA-estimat sänks med 8-12% för 2019-2021p. Som en konsekvens sänker vi riktkursen till 110 SEK (124) baserat på genomsnittet av 13x EV/EBIT för 2021p och en kassaflödesvärdering med WACC 10,4% och en långsiktig EBITDA-marginal på 20%. Vi upprepar Köp.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 623,0 0,3% 1,0% 18,6%
OMXS30 1 680,7 0,5% 1,2% 19,3%
OMXH25 4 138,8 -0,7% 0,5% 12,3%
OMXC20 1 007,8 -0,1% 0,2% 13,0%
OSEBX 892,3 -0,2% 0,2% 11,6%
OMXBB 953,8 0,0% -0,2% 9,2%
Dow Jones 26 597,1 -0,2% 0,6% 14,0%
S&P500 2 927,3 -0,2% 0,9% 16,8%
Nasdaq C 8 102,0 -0,2% 1,3% 22,1%
SX5E 3 502,6 0,0% 0,7% 16,7%
DAX 12 313,2 0,6% 1,3% 16,6%
CAC40 5 576,1 -0,3% 0,2% 17,9%
RTS 1 264,0 -1,1% -0,1% 18,3%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 74,6 0,1% 4,1% 38,6%
Guld 1 271,7 0,2% -0,3% -0,6%
Silver 14,8 -1,1% -1,3% -4,3%
Aluminium 1 854,0 -0,1% 0,7% -0,8%
Bly 1 905,0 -1,1% -1,3% -5,2%
Koppar 6 437,5 0,1% -1,1% 7,9%
Nickel 12 340,0 -1,2% -4,7% 16,5%
Zink 2 859,0 -0,8% -2,3% 13,9%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,05 -1,60 -2,00 8,70
Sverige, 10 år 0,23 -3,90 -5,50 -22,70
Norge, 10 år 1,77 -2,70 -4,50 2,40
Tyskland, 10 år -0,02 -4,90 -9,60 -25,60
GB, 10 år 1,17 -4,10 -6,80 -10,10
USA, 10 år 2,52 -4,78 -6,78 -16,33
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,52 0,2% 0,8% 3,8%
USD / SEK 9,39 0,3% 1,7% 6,0%
GBP / SEK 12,17 0,4% 1,0% 7,8%
NOK / SEK 1,09 -0,2% 0,4% 6,7%
DKK / SEK 1,41 0,2% 0,8% 3,8%
CAD / SEK 6,97 -0,3% 0,5% 7,3%
CHF / SEK 9,23 0,6% 0,8% 2,6%
JPY / SEK 0,08 0,4% 1,9% 4,0%
EUR / USD 1,12 0,0% -0,9% -2,0%
USD / JPY 111,77 -0,1% -0,2% 1,9%
EUR / GBP 0,86 -0,2% -0,2% -3,7%
AUD / USD 0,70 -0,8% -2,0% 0,0%
USD / CAD 1,35 0,6% 1,2% -1,3%
GBP / USD 1,30 0,1% -0,7% 1,7%
USD / NOK 8,59 0,4% 1,3% -0,7%
EUR / NOK 9,63 0,4% 0,4% -2,7%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande börserna i New York backade svagt på onsdagen då flera rapporter var i fokus med blandade mottaganden.

Dow Jones storbolagsindex sjönk 0,2 procent till 26.599. Det bredare S&P 500 var också ned 0,2 procent till 2.927 och även tekniktunga Nasdaq Composite minskade i samma utsträckning till 8.102.

Sektorsvis gick fastighetsbolag bäst med en uppgång på 0,7 procent medan energibolag tyngde med en nedgång på 1,9 procent.

Före öppning kom Caterpillars rapport som var något över förväntan och bolaget höjde dessutom prognoserna för helåret. Aktien sjönk dock 3,0 procent.

Problemtyngda Boeing redovisade lägre vinst per aktie än väntat. Bolaget meddelade också uppehåll för sin guidning med hänvisning till det oöverskådliga stoppet för olycksmodellen 737 Max 8. Aktien var dock upp 0,4 procent.

Tele- och mediabolaget AT&T redovisade ett justerat resultat per aktie för det första kvartalet som var i linje med analytikernas förväntningar, enligt Bloomberg News snittprognos. Försäljningen var något lägre än väntat. Aktien backade 4,1 procent.

Verktygstillverkaren Stanley Black & Decker redovisade ett justerat resultat per aktie på 1:42 dollar, mot förväntade 1:11 dollar. Bolaget höjde även guidningen för den justerade vinsten per aktie för helåret något. Aktien sjönk dock 1,0 procent.

Goldman Sachs har sänkt sin rekommendation för motorcykeltillverkaren Harley-Davidson till sälj från tidigare neutral. Aktien tappade 2,9 procent.

Occidental har lagt ett bud på Anadarko, vilket överträffar det tidigare accepterade budet från Chevron med runt 20 procent. Anadarkos aktie steg 11,6 procent medan Occidental föll 0,6 procent på beskedet.

Klädkedjan Burlington Stores har utsett Michael O'Sullivan till ny vd från och med mitten av september. Aktien rusade 9,1 procent.

Efter stängning kom Microsoft och Facebook med sina kvartalsrapporter. Båda aktierna steg i efterhandeln.

Bland övriga aktier steg Ebay 5,1 procent i kölvattnet av tisdagens rapport.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen slutade högre på onsdagen efter en dag präglad av bolagsrapporter. Volvo gav stöd och Getinge spädde på tisdagens kurslyft. Sämre blev mottagandet för Alfa Lavals delårsrapport.

Vid stängning hade storbolagsindexet OMXS30 stigit 0,5 procent till 1.681 och aktier för 20,7 miljarder kronor var omsatta på Stockholmsbörsen. På kontinenten steg tyska DAX 0,5 procent medan CAC 40 backade 0,3 procent i Paris.

Getinge placerade sig på nytt i toppen av storbolagsindexet, efter rapportuppgången dagen före. Carnegie har höjt sin rekommendation för aktien till köp, samtidigt som både SEB och DNB höjt sina respektive riktkurser för medicinteknikbolaget. Aktien stärktes 5:95 kronor eller 4,8 procent, trots att utdelning på 1 krona avskildes på onsdagen.

För Volvos del visade delårsrapporten på både omsättning och resultat som var bättre än förväntat. Nettoorderingången på lastbilar under det första kvartalet sjönk dock med 36 procent från motsvarande period 2018. Fordonstillverkaren stängde upp 2,9 procent.

Bland förlorarna märktes Alfa Laval, som tappade 2,7 procent efter sin rapport. Orderingång och resultat var bättre än väntat under det första kvartalet men bolaget spår att efterfrågan under det andra kvartalet blir något lägre.

Vidare på rapportfronten redovisade Tele2 ett justerat rörelseresultat före avskrivningar som var något bättre än förväntat och aktien handlades upp 2,5 procent.

Även Husqvarnas delårssiffror verkade falla börsen i smaken och aktien noterade en uppgång med 4,6 procent.

"Året har börjat bra med stark införsäljning till våra återförsäljare", skrev Husqvarnas vd Kai Wärn i bolagets rapport.

För speloperatören Kindred gick det desto tyngre. Bolaget redovisade ett spelöverskott på 224 miljoner pund i första kvartalet, att jämföra mot väntade 234 miljoner pund enligt Bloomberg. Även det underliggande ebitda-resultatet kom in lägre än väntat och marknaden handlade ner spelaktien 8,9 procent.

Bättre lycka hade sektorkollegan Kambi, som i stället lyfte drygt 4 procent i spåren av ett förbättrat resultat.

Massaproducenten Rottneros lyfte 9,2 procent efter att ha noterat ett rekordresultat i första kvartalet. Vd Lennart Eberleh påpekade i rapporten att den svaga kronan hjälpte till att dämpa prispressen på marknaden.

Även Munters handlades upp efter sin rapport och steg till slut hela 13,4 procent. Fukthanteringsbolaget redovisade ett justerat ebita-resultat på 107 miljoner kronor för det första kvartalet. Infront Datas analytikerestimat inför rapporten var i genomsnitt 91,7 miljoner kronor.

Verkstadsbolaget VBG ökade under första kvartalet nettoresultatet till 89 miljoner kronor, att jämföra med 63,5 miljoner för motsvarande periodi fjol. Aktien svarade med att stiga 6,4 procent.

Nischbanken Resurs rörelseresultat på 378 miljoner kronor för det första kvartalet fick inte godkänt av marknaden som sänkte aktien 5,2 procent. Bankens utlåning till allmänheten ökade under kvartalet med 16 procent, vilket innebar en konstant ökningstakt jämfört med närmast föregående kvartal.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Axfood Behåll 160 SEK na na
Essity Köp 300 SEK na na
New Wave Köp 66 SEK na na
Nokia Köp 6 EUR na na
Swedbank Ingen rek 0 SEK na na
Telia Köp 47 SEK na na
Haldex Köp 75 SEK na na
Ahlström-Munksjö Behåll 15 EUR na na
Bonava Behåll 122 SEK na na
Evolution Gaming Köp 812 SEK na na
NetEnt Behåll 35 SEK na na
SSAB Köp 45 SEK na na
Wihlborgs Köp 145 SEK na na
Assa Abloy Köp 211 SEK na na
Platzer Köp 88 SEK na na
SKF Minska 152 SEK na na
Stora Enso Köp 15 EUR na na
Atlas Copco Minska 247 SEK na na
Bulten Behåll 93 SEK na na
Catena Minska 237 SEK na na
Loomis Köp 370 SEK na na
Magnolia Bostad Köp 56 SEK na na
Metso Minska 29 EUR na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
SE 09:00 KI: Konjunkturbarometern apr 94.0 / 107.5 94.0 / 107.5
USA 14:30 Order varaktiga varor mar 0.5 % / 0.4 % -1.6 % / -0.1 %
USA 14:00 Kansas City Fed Index apr 10
SE 09:30 Riksbanken: Räntebesked -0.25 % -0.25 %

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Wihlborgs SE0011205194 Inga tillkännagivanden
Nokia FI0009000681 Inga tillkännagivanden
Platzer SE0004977692 Inga tillkännagivanden
Atlas Copco SE0011166610 Inga tillkännagivanden
Axfood SE0006993770 Inga tillkännagivanden
SSAB SE0000171100 3
Telia SE0000667925 Inga tillkännagivanden
Essity SE0009922164 1
New Wave SE0000426546 4
Lundin Mining CA5503721063 6
Husqvarna SE0001662230 Inga tillkännagivanden
Munters SE0009806607 Inga tillkännagivanden
Kambi Group MT0000780107 Inga tillkännagivanden
Diös SE0001634262 4
Investor SE0000107419 Inga tillkännagivanden
Castellum SE0000379190 3
Volvo SE0000115446 Inga tillkännagivanden
Tele2 SE0005190238 3
Kindred SE0007871645 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.