Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - fredagen den 26 april 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-04-26 kl. 08:28 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-04-26 kl. 08:31 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,5% OMXS30 0,5% DJI -0,5% NASDAQ 0,2%
626,4 1 689,4 26 462,1 8 118,7

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Catena Minska 251 (237) SEK
Haldex Köp 80 (75) SEK
Essity Köp 315 (300) SEK
Bonava Minska (Behåll) 113 (122) SEK

Nokia

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:5,80 EUR
Pris:4,70 EUR
Analytiker:Sébastien Sztabowicz
Chefsanalytiker, Chef IT Hårdvara & Halvledare
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-26 kl. 08:12, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-26 kl. 15:12.

UPPDATERING

Svaga utsikter, bättre andra halvår

Även om de kortsiktiga utsikterna är svaga för verksamheten förbättras de väsentligt under andra halvåret med starkare försäljning, marginaler och fritt kassaflöde. Vi sänker riktkursen till 5,8 EUR (6) och upprepar Köp.

Priskonkurrens kan öka

Ledningen kommunicerade ett försiktigt budskap med risk för högre priskonkurrens om vissa specifika 5G-kontrakt. Även om inget har materialiserats än finns riskerna och vi bedömer att Nokia borde kvarstå som ganska disciplinerade när det kommer till prissättning.

Svag Q2 väntas men väsentligt bättre H2

Medan försäljningen väntas vara relativt svag under Q2, bör verksamheten förbättras väsentligt under andra halvåret tack vare uppskalningen av stora 5G-projekt och en återhämtningseffekt från de 200 MEUR i försäljning som skjutits fram från Q1. Helårsguidningen ser utmanande ut och kräver en enorm marginalåterhämtning andra halvåret (cirka 15% underliggande rörelsemarginal). Detta drivs av: 1) högre 5G-intäkter; 2) bättre mix tack vara stora mjukvaruuppgraderingar; 3) bättre skaleffekter inom fasta nät; 4) turnaround i två stora serviceavtal som gått med underskott; 5) större effekter från kostnadsbesparingar. Vi har sänkt estimaten och förväntar oss 1% organisk tillväxt i år med underliggande rörelsemarginal ned med 70 punkter till 9%.

Köp, riktkurs sänks till 5,8 EUR (6)

Vi sänker VPA med cirka 10% för 2019-2022p och justerar riktkursen till 5,8 EUR (6). Trots kortsiktig motvind håller en ny investeringscykel på att byggas upp och värderingen är attraktiv. Vi upprepar Köp.

Pandox

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:185,00 SEK
Pris:173,60 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-26 kl. 09:00, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-26 kl. 13:39.

EFTER RAPPORT

Q1: Utsikter kräver tillväxt i RevPAR

Pandox resultat för Q1 var svagare än förväntat och också påverkat av IFRS 16. Rapporterad EBITDA var 3% sämre än konsensus, medan NAV på 171 SEK var något bättre (vår förväntan: 169 SEK) med stöd av positiva fastighetsuppvärderingar på cirka 0,2% (1% under Q4). Vi ser utsikten som i stort sett oförändrad q/q. Vd ser att hotellmarknaden mognar men att den erbjuder fortsatt tillväxt under 2019p, även om utökad kapacitet påverkar RevPAR. Sammantaget förväntar vi oss att konsensus förväntningar på 2019p EBITDA dras ned med 2-3% vid en första anblick och att aktien backar 1-2% under dagen. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 185 SEK.

AstraZeneca

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:6 570,00 GBX
Pris:5 889,00 GBX
Analytiker:David Evans
Chefsanalytiker, Chef Pharma
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-26 kl. 09:05, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-26 kl. 12:53.

EFTER RAPPORT

Stark försäljningstillväxt

AstraZeneca har startat året mycket starkt med försäljning som slog estimaten med 3%. Tagrisso utvecklades faktiskt ännu bättre än vad det verkar, då utvecklingen hålls tillbaka av engångsnedragningar av lager i USA, vilket skymmer den extraordinära utvecklingen utanför USA. Det mesta av den oväntat starka försäljningen kom den här gången från Emerging markets och äldre produkter. Kvartalet demonstrerar AstraZenecas styrka utanför USA och den diversifierade portföljen. AstraZeneca upprepar guidningen, men verkar mycket självsäkra särskilt när det gäller hög ensiffrig försäljningstillväxt, även om jämförelsetalen blir tuffare andra halvåret. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 6 570 GBX.

Mycket stark försäljning höjer resultatet

AstraZeneca levererade en enastående försäljningstillväxt på 14% i konstanta valutor, vilket slog estimatet med 3,2%. Utsikten för 2019 behålls med hög ensiffrig försäljningstillväxt, rörelsemarginal på cirka 15% och kärn-VPA på 3,50-3,70 USD. Vi förväntar oss 9% försäljningstillväxt under 2019, vilken väntas accelerera under 2020/2021 enligt våra estimat.

Tillväxten drevs av äldre produkter

Investerares huvudfokus borde vara på nyckeldrivarna. De utvecklades gediget: Lynparza 4% bättre, Tagrisso och Imfinzi 1% bättre och Calquence 14% bättre och slutligen Fasenra som utvecklades 4% sämre än väntat. Tagrisso, exklusive USA, utvecklades mycket starkt och slog förväntningarna med 33% på tillväxtmarknader och 14% i resten av världen. Den bättre försäljningen under Q1 drevs av äldre produkter (Nexium, Symbicort, Pulmicort, Onglyza, Zoladex) och stark utveckling på tillväxtmarknader vilket ger något mindre stöd till den fundamentala värderingen.

Bättre marginaler

Kostnaderna var i stort sett i linje, vilket drev en bättre marginal på 30,2% (konsensus 28,7%). Vi upprepar Köp, givet AstraZenecas extremt starka portfölj av tillväxtprodukter. Vår riktkurs på 6 570 GBX är baserad på nuvärdet av summan-av-delarna.

Wihlborgs

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:149,00 SEK
Pris:135,00 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-26 kl. 07:15, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-26 kl. 11:58.

UPPDATERING

Nettouthyrning bekräftar starka utsikter

Vi upprepar vår Köprekommendation och höjer riktkursen från 145 SEK till 149 SEK för att reflektera vår höjda NAV för 2019p-2021p efter en stark Q1-rapport, speciellt för nettouthyrning. Tack vare en rätt stor avyttring under Q2, vilket bör addera bevis för ytterligare avkastningspress, ser vi att riskerna för fastighetsvärdena är fortsatt på uppsidan. Vidare, investeringar i fastighetsutveckling växte 7% q/q och har nått ännu en ny rekordnivå, vilket ger en internt genererad källa för tillväxt. Slutligen, tillväxten i förvaltningsresultatet bör öka till 24% å/å under 2019p, upp från 19% under 2018, vilket fått stöd av omfinansiering.

Rädsla för potentiellt överutbud är överskattat

Wihlborgs är inte exponerade till den starkaste växande kommersiella marknaden i Norden, men som ett resultat av detta har de mindre volatila vinster. Enligt oss är rädslan för ett potentiellt överutbud på kommersiella fastigheter i Malmö (ca 43% av Wihlborgs fastighetsportföljvärde) överdrivna, och vi tror att faktiska utvecklingar börjar möta efterfrågan. Under Q1 nådde Wihlborgs hyrestillväxt 4% i jämförbara siffror, vilket vi tycker är starkt.

Investeringar når ny rekordnivå

Vi tror att Wihlborgs förmåga att växa återkommande vinster från deras befintliga tillgångar och addera fastighetsutvecklingsprojekt är en viktig del av investment caset. Vi estimerar att 6% av bruttotillgångsvärdet kommer användas för projektutveckling under Q1 och att de planerade investeringarna på 2,5 miljarder SEK (2,3 miljarder SEK under Q4) är rekordhögt.

Nettouthyrning visar att efterfrågan är fortsatt hög

Med en positiv nettouthyrning på 17 MSEK och vd:s kommentar att efterfrågan är fortsatt hög, ser vi stöd i utsikterna på kort- och mellanlång sikt. Andra viktiga punkter från Q1 är att den genomsnittliga finansieringskostnaden sjönk 4 punkter q/q till 1,36%, och att ingen påverkan å/å är bekräftad relaterad till betald skatt, trots en mer strikt skattelagstiftning som introducerades 1 januari.

Köp, riktkurs upp från 145 SEK till 149 SEK

Vi höjer FFO och NAV för 2019p-2021p med 1% till 3%, samtidigt som utdelningen är oförändrad. Vidare höjer vi vår tillgångsbaserade riktkurs från 145 SEK till 149 SEK, vilket är i linje med vår 12 månaders framåtblickande NAV. Nästa förväntade trigger är kapitalmarknadsdagen 7 maj. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen från 145 SEK till 149 SEK.

Loomis

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:370,00 SEK
Pris:350,40 SEK
Analytiker:Aymeric Poulain
Chefsanalytiker, Chef Support Services
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-26 kl. 08:36, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-26 kl. 10:37.

EFTER RAPPORT

Första intrycket

Q1 var något svagare än konsensusförväntningarna. Sammataget var EBITA 1,4% sämre än konsensus förväntningar och 3,6% lägre än våra förväntningar, i huvudsak beroende på att valutaeffekterna var 2% lägre än förväntningarna och även en något svagare organisk trend. Med flera förvärv som ännu inte konsoliderats och några externa faktorer som påverkar den organiska trenden behåller vi vår positiva syn. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 370 SEK.

Något svagare

Den organiska tillväxten på 2% var i linje med våra förväntningar, men lägre än konsensus. Loomis hänvisar till färre arbetsdagar och störningar från rörelsen gula västarna i Frankrike. 2% organisk tillväxt i USA var en besvikelse. Marginalen på 11,3% var över konsensus men något under vårt estimat trots bra marginal i USA, men återigen påverkad av Frankrike. Utsikten indikerar att utvecklingen kommer att vara stabil under året med bidrag från de nyligen genomförda förvärven.

Riktkurs på 370 SEK

Förväntningarna var höga inför rapporten och det är troligt att vi ser vinsthemtagningar i dag. Uppsidan på 6% medför att vi närmar oss riktkursen på 370 SEK som motsvarar 15,5x 2019p P/E och 14x framåtblickande vinster. Vi har rekommendationen Behåll.

Dometic

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:70,00 SEK
Pris:78,62 SEK
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-26 kl. 08:28, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-26 kl. 10:06.

EFTER RAPPORT

Q1: Första anblicken – något svagt

Intäkterna under Q1 2019 uppgick till 4 650 MSEK, -6% organiskt å/å och strax under konsensus drivet av Americas. Underliggande EBIT på 618 MSEK och en marginal på 13,3%, +428 punkter å/å, var 3% sämre än konsensus, också beroende på Americas. Guidningen var oförändrad med något positiv organisk tillväxt och en marginal nära 15%. Nettoskuld/EBITDA väntas uppgå till 2x vid slutet av året. Sammantaget var rapporten något svag, men endast mindre förändringar i estimaten väntas. Vår riktkurs på 70 SEK är baserad på 10x P/E och EV/EBITA för 2019p. Vi har rekommendationen Behåll.

Intrum

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:295,00 SEK
Pris:258,00 SEK
Analytiker:Robin Rane
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-26 kl. 08:23, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-26 kl. 09:39.

EFTER RAPPORT

Rörelseresultatet missar med 3%

Intrums resultat för det första kvartalet var svagt, drivet av sämre lönsamhet inom CMS (kredithantering) där den justerade EBIT-marginalen sjönk till 22% från 27% i Q4. CMS-marginalen är viktig för att Intrum ska komma nära målet med en vinst per aktie på 35 SEK för 2020 och vd skriver att ”temporära effekter från upprampningen i Italien har haft en mycket negativ påverkan på bolagets CMS-marginal”. Vi förväntar oss att CMS-marginalen kommer tillbaka under de kommande kvartalen. Till följd av den svaga CMS-marginalen förväntar vi oss att aktien går sämre än marknaden under dagen. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 295 SEK.

Tapp i CMS-marginal

Justerad EBIT var 3% sämre än konsensus. Externa intäkter inom CMS-verksamheten uppgick till 1 945 MSEK, eller 1 770 MSEK justerat för kompensation, vilket vi anser vara ungefär i linje med förväntningarna. Justerad EBIT för CMS-verksamheten var 515 MSEK, vilket var 25% sämre än förväntningarna. Enligt bolaget påverkades marginalen negativt av samarbetet med Banca Intesa Sanpaolo som är i uppbyggnadsfasen. Dock bolaget skriver att volymerna kommer att öka då tidigare outsourcade volymer kommer att hanteras intern. Därutöver finns marginalmotvind från Spanien då avslutade kontrakt haft en negativ effekt. Intäkterna för Financial Services uppgick till 1 807 MSEK under kvartalet, vilket var 7% bättre än konsensus. Justerad EBIT uppgick till 1 289 MSEK, vilket var 19% bättre än konsensus förväntan. ROI på portföljen uppgick till 16%.

Värdering

Vi värderar Intrum med en kassaflödesvärdering. Baserat på våra estimat för 2020p handlas Intrum till EV/EBITDA på 9,6x, P/E på 8,6x. Vi förväntar oss en direktavkastning på 5,4-6,2% för 2019-2020p.

Skanska

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:195,00 SEK
Pris:177,65 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-26 kl. 08:29, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-26 kl. 09:00.

EFTER RAPPORT

Q1: Svagt, men inte så illa som det verkar

Skanskas Q1-resultat är svagare än förväntat, men trots det ser vi en begränsad negativ revidering av 2019p EBIT. Rapporterad EBIT på 488 MSEK, jämfört med konsensus mellan 623 – 1 007 MSEK. Orderingången är 9% under konsensus, med sänkta marknadsutsikter q/q. Det tydligaste nederlaget för EBIT, där vi var för optimistiska för Q1, var utvecklingen av kommersiella fastigheter. Vi förväntar oss således att den här missen kan vändas innan årets slut. Construction-segmentet nådde marginaler om 1,1%, jämfört med konsensus mellan 1,2 -1,6%. Vi förväntar oss att aktiekursen går ned mellan 2-3% idag till följd av den svaga rapporten.

Värdering

Vår riktkurs på 195 SEK är baserad på en mix av summan-av-delarna (viktiga delar inkluderar Construction på 8x 2019p EBIT och fastighetstillgångar värderade i linje med estimerade marknadsvärden), historiska och jämförelsemultiplar. Vi har rekommendationen Köp.

Electrolux

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:270,00 SEK
Pris:248,80 SEK
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-26 kl. 08:23, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-26 kl. 08:47.

EFTER RAPPORT

Q1: Första intrycket – bra

EBIT rapporterades till 1 302 MSEK med en marginal på 4,4% före extraordinära kostnader på 1 054 MSEK och var 5% över konsensus, drivet av Europa och Nordamerika. Prognoser kring motvind gällande råmaterial, tullar och växelkurs sänks med 400 MSEK till mellan 1,6 – 2 miljarder SEK. Marknadsutsikterna sänks något, enligt förväntan, för Nordamerika men även för LatAm, medan Australien höjs. Ett bra resultat och vi förväntar oss att konsensus estimat ökar med 0 - 5% efter detta.

Konferenssamtal idag klockan 09:00

Electrolux håller ett konferenssamtal idag klockan 09:00 där de går igenom rapporten. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 270 SEK baserat på EV/EBIT 12,5x för Professional och P/E 12x för resterande del för 2019p.

Stora Enso

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:15,00 EUR
Pris:11,85 EUR
Analytiker:Mikael Jafs
Chefsanalytiker, Chef svensk analys, Chef Papper, Skog & Förpackning
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-26 kl. 07:19, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-26 kl. 08:31.

EFTER RAPPORT

Bra Q1-resultat

Stora Enso har gradvis ändrat deras produktportfölj från att vara en europeisk pappersproducent, genom att sätta upp lågkostnadsmassabruk i Latinamerika och ett kartongbruk i Kina. Resultatet av detta är att den långsiktiga lönsamheten har ökat och vi förväntar oss att detta fortsätter. Ytterligare åtgärder, såsom konverteringen av Oulu-pappersbruk till förpackning och introduktionen av nya produkter bidrar även positivt. Vi upprepar Köp och riktkursen 15 EUR.

Solid EBIT

Stora Enso rapporterade en EBIT för Q1 på 324 MEUR, jämfört med konsensus om 306 MEUR; 6% bättre. Resultatet drevs av högre priser i alla verksamheter och en förbättrad produktmix, trots lägre volymer. Vi noterar att den största positiva överraskningen var i segmentet Biomaterial, som slog konsensus förväntningar med 14%. Priset på pappersmassa har fallit under de senaste månaderna och vi antar att konsensus varit för snabba med att räkna in de nya priserna i prognoserna.

Utsikter

EBIT för hela 2019 förväntas vara i linje med 2018, förutsatt att de rådande affärsförhållandena inte förändras markant, enligt vd. Q2 operativ EBIT förväntas vara i intervallet 270 – 350 MEUR. Vd talade även om hur den negativa påverkan från kostnader för underhåll under Q2 förväntas vara 35 MEUR.

Mindre förändringar av estimat

Vid det här laget gör vi endast mindre förändringar av VPA, då vi avvaktar beslutet gällande att göra om Oulu-pappersbruket till ett kraftliner-bruk samt förvärvet av skog i Sverige, där Stora Enso köper skogstillgångar av Bergvik.

Värdering

Förändringen av bolaget har resulterat i en avkastning på eget kapital som ökat från 6% till 13%. Den nuvarande P/B-multipeln är 1,3x. Vi tror inte att förbättringen i avkastning sedan 2013 har fullt reflekterats i värderingsmultiplarna. Vi har en P/B-multipel på 1,6x som mål. Vi upprepar Köp och riktkursen 15 EUR.

Ahlstrom-Munksjo

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:15,00 EUR
Pris:13,88 EUR
Analytiker:Mikael Jafs
Chefsanalytiker, Chef svensk analys, Chef Papper, Skog & Förpackning
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-26 kl. 07:27, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-26 kl. 08:31.

EFTER RAPPORT

Dämpad start på året

Ahlström-Munksjö (AM) är en producent av fiberbaserade specialpapper såsom filtreringsmaterial, dekorpapper, skyddsliner, häftande papper och en stor bredd andra specialvaror. Under H2 2018, gjorde AM två signifikanta förvärv: Expera i USA, och Caieiras i Brasilien, vilket resulterat i en intäktstillväxt från ca 2,2 miljarder SEK till 3 miljarder SEK. Vi upprepar Behåll och riktkursen 15 EUR.

Q1 svagare än väntat

AM rapporterade ett EBITDA för Q1 på 75 MEUR, jämfört med våra förväntningar och konsensus på 78 MEUR. Bolaget meddelade att året hade börjat med en minskning av lager från kunder och låg volymutveckling. Dock, mot slutet av kvartalet, nämnde vd:n att han såg en förbättring gällande volymen. Högre råmaterialskostnader verkar ha saktat in, men på grund av en fördröjningseffekt, var fördelarna inte helt synliga under Q1. Vi göra några minskningar i VPA till följd av svagare än väntat resultat.

Två nyligen förvärvade bolag adderar 35% till intäkterna

Under andra halvan av förra året, gjorde AM två stora förvärv. Det första var Expera i Nordamerika för 615 MUSD, en specialpappersproducent med en nettoförsäljning på 721 MUSD under 2017, och fyra specialpappersfabriker inklusive två integrerade pappersfabriker i USA. Expera kommer vara ett fristående affärsområde som heter North America Speciality Solutions. AM förvärvade även Caieiras, en specialpapperstillverkare i Brasilien för 98 MEUR.

Nästa steg är att fokusera på kostnadsomstruktureringar

Som ett resultat av prisökningen av massa sedan starten av 2017, har AM haft ett tryck på marginalen. De är i processen att höja slutledspriser och vi förväntar oss att pågående kostnadsbesparingar kommer vara en del av den gradvisa marginalförbättringen över tid.

Riktkurs behålls vid 15 EUR och Behåll upprepas

Givet att bolaget producerar specialprodukter som över tid bör ha en relativt stabil efterfrågan  och att de är mindre cykliska än många konkurrenter inom skog, papper och förpackningssektorn, tycker vi det är rimligt att använda en DCF för att värdera bolaget. Vi har en WACC på 8% och antar en långsiktig tillväxt på 2% och långsiktig EBIT-marginal på 7%. Detta ger oss en riktkurs på 15 EUR och vi upprepar Behåll.

Catena

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:251,00 SEK
Pris:256,50 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-26 kl. 07:04, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-26 kl. 08:31.

EFTER RAPPORT

Ökat intresse även för logistiksegmentet

Underliggande vinst för Q1 var i linje med våra förväntningar, samtidigt som fastighetsuppvärderingar överraskade positivt. Intresset för logistikfastigheter och hubbar har ökat, vilket visas av det stora förvärvet på 3,8 miljarder SEK som Prologis gjort till en förväntad avkastning på endast 5%. Detta, tillsammans med en bättre än väntad fastighetsuppvärdering, får oss att ändra vår tillgångsbaserade riktkurs från 237 SEK till 251 SEK. Dock, vi tror fortfarande att aktien är för dyr och upprepar vår Minskarekommendation.

Fullt fokus på logistik

Catena äger strategiskt belägna logistikfastigheter som levererar gods till de större storstadsområdena i Skandinavien. Stockholm representerar 45% av fastighetsvärdet, Helsingborg/Malmö 30% och Göteborg 15%. Efter ett antal strukturella transaktioner är Catena ett av Sveriges största fastighetsbolag inom logistik.

Högavkastande tillgångar leder till starka kassaflöden

Catenas fastighetsavkastning (exitavkastning) är 6,5%, den tredje högsta i sektorn efter NP3 och Sagax. Det resulterar i mycket starka kassaflöden, vilket ökar NAV-tillväxten. Med långa kontrakt och fastigheter med bra lägen, är risken för tomma lokaler låg. Utöver det är det utländska intresset för att investera i logistikfastigheter starkt (särskilt med bakgrund av den svaga svenska kronan), vilket sätter press på avkastningskraven.

Q1: underliggande resultat i linje, men högre fastighetsuppvärderingar

Förvaltningsresultatet (nära FFO) var 1% högre än förväntat under Q1. Dock, fastighetsuppvärderingseffekter var 183 MSEK (+1,2%)  jämfört med våra estimat på 78 MSEK. Den bättre än väntade fastighetsuppvärderingen får oss att höja våra förväntningar för hela estimatperioden, vilket är den främsta drivaren i vår 1,4% ökning i förväntad NAV för 2019p-2020p.

Höjer riktkurs

Årlig NAV-tillväxt estimerar vi till 12% för 2018p-2020p, vilket är bättre än sektorgenomsnittet på 10%. Som tidigare, för att fånga den starka långsiktiga utsikten för logistik/lättindustri-segmentet, diskonterar vi den förväntade kapitalkostnaden på 9% från 9 månader på vår 2020p NAV.  Intresset i logistikfastigheter har ökat från en redan hög nivå. Därför argumenterar vi för att en 15% premium är rimlig (10%), då det höga intresset för segmentet troligtvis kommer dra ner avkastningen. Med detta, når vi en tillgångsbaserad riktkurs på 251 SEK (237 SEK) och upprepar Minska.

Platzer

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:88,00 SEK
Pris:79,50 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-26 kl. 07:37, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-26 kl. 08:31.

EFTER RAPPORT

Gynnsamma marknadsförhållanden

Vi upprepar Köp och riktkursen till 88 SEK, vilket reflekterar ett oförändrat 2019-21p NAV och fortsatt positiva utsikter för den kommersiella fastighetsmarknaden i Göteborg. Cirka 80% av de pågående projekten är redan uthyrda, vilket innebär att risken är låg och en viktig drivkraft för Platzers FFO-tillväxt på medellång sikt. För 2019p prognostiserar vi för att förvaltningsresultatet ökar med 18% å/å och NAV med 13%.

Fullt fokus på Göteborg

Platzers kommersiella fastighetsportfölj är helt fokuserad på Göteborgsområdet. Kontor dominerar och utgör cirka 54 procent av den uthyrningsbara ytan medan övriga delar är en blandning av andra kommersiella lokaler. Stark efterfrågan och begränsat nytt utbud bådar gott för hyrestillväxten för kommersiella lokaler i Göteborg både i närtid och på medellång sikt.

Positiva hyresintäkter

Trots att Q1 är ett säsongsmässigt svagt kvartal är det positivt med nettouthyrning (4 MSEK). Det totala antalet kontrakt som skall förnyas under 2019 är relativt få, men vi förväntar oss ett starkt resultat.

Köp, riktkurs 88 SEK upprepas

Vi justerar kassaflödet (FFO) med -6% till 1% på grund av högre skatter, medan vi lämnar NAV och utdelning oförändrade. Dessutom räknar vi nu med att nästa räntehöjning från Riksbanken i Sverige sker först i december 2019 (tidigare räknade vi med september), samt att vi inte får se några räntehöjningar under 2020. Vår tillgångsbaserade riktkurs på 88 SEK är baserad på vårt 12-månaders framåtblickande NAV (Q1 2020p, 81 SEK) till vilket vi inkluderar 7 SEK per aktie för de sålda byggrätterna i Södra Änggården, då vi antar att alla tillstånd beviljats till slutet av 2019. Vi upprepar Köp.

Lundin Mining

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:57,00 SEK
Pris:51,05 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-26 kl. 07:37, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-26 kl. 08:31.

EFTER RAPPORT

Solitt Q1, utsikterna upprepas

Bolaget presenterade en solid Q1-rapport där lägre kostnader kompenserade för lägre metallhalter vid Candelaria och för försenade leveranser vid Eagle-gruvan på grund av tuffa väderförhållanden. Alla projekt är i fas och utsikterna tyder på högre metallhalter vid Candelaria. Fokus under de kommande åren ligger på förvärvet av Chapada-koppargruvan, som vi anser är ett attraktivt tillägg till Lundins starka tillgångsbas. Vi upprepar Köp och riktkursen 57 SEK.

Q1-EBITDA i linje med förväntningarna

Q1-EBITDA uppgick till 179 MUSD och är i linje med Reuters konsensus på 176 MUSD. Detta trots de försenade leveranserna vid Eagle-gruvan i USA på grund av extrema väderförhållanden. En något lägre kopparproduktion än förväntat på grund av lägre produktion/sämre kvalitet vid Candelaria. Dock guidar bolaget för högre metallhalter under H2 2019 och att gruvan uppnår det årliga produktionsmålet.

Fokus på förvärvet av Chapada för 1 miljard USD

Som tidigare känt har Lundin Mining nått en överenskommelse gällande förvärvet av koppar-guld gruvan Chapada i Brasilien för 800 MUSD (med möjlighet till upp till 200 MUSD i tillägg) från Yamana Gold. Chapada förväntas tillföra cirka 25% till Lundins kopparproduktion (50-60 tusen ton per år) samt öka kopparreserverna med 46%. Chapada är en lågkostnadsgruva och har rent koppar med guld som biprodukt. Affären förväntas slutföras under tidigt Q3. Vi är glada över att Lundin använder deras kassa för att förvärva produktionstillgångar med tillväxtmöjligheter, och vi ser potential för ytterligare förvärv.

Potential för koppar

Vi ser fortsatt långsiktig potential, särskilt i kopparmarknaden, på grund av kvalitetsförsämringar inom gruvor som orsakats av flera år av underinvesteringar samt ett ökat miljöfokus, vilket ger stöd till efterfrågan och adderar restriktioner för produktionen. Vi tycker således om Lundins tillgångsbas med cirka 65-70% exponering mot koppar.

Solida värden i tillgångar

Vi tycker om Lundins tillgångsbas och kopparexponering och upprepar riktkursen 57 SEK baserad på en rabatt på 15% till vår summan-av-delarna på 67 SEK, och 2019p EV/EBITDA på 5,5x (tioårssnitt på 5,5x). Vi upprepar Köp.

Haldex

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:80,00 SEK
Pris:71,00 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-26 kl. 07:00, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-26 kl. 08:31.

EFTER RAPPORT

Börjar året bra

Haldex, bromssystemstillverkaren, presenterade en Q1-rapport som var bättre än väntat, med en EBIT-förbättring på 13%. Motvinden från ståltullar som påverkade Q4 har dragit vidare. Utsikten är i stort densamma, som väntat, vilket tyder på stabila marknadsförhållanden. Kassaflödet var något svagt på grund av en försäljningsrelaterad uppbyggnad av rörelsekapital. Haldex väntas också dra fördel av elektrifiering och autonoma fordonstrender, då deras ”Skalbara Bromssystem” passar bra med dessa trender. Dessa möjligheter kommer att öka forsknings- och utvecklingskostnader och vi uppskattar att företaget kommer öka visibiliteten genom att lägga till ”Skalbara Bromssystem” som ett tredje affärsområde. Vi höjer våra estimat något, och upprepar Köp. Vi höjer vår riktkurs till 80 SEK (75 SEK). Vår riktkurs är baserad på en kombination av branschgenomsnittsmultiplar och en kassaflödesvärdering (WACC: 9,5%, EBIT-marginal: 8%, och slutlig tillväxt: 3%).

Q1-siffror

Haldex lämnade sin utsikt oförändrad, vilket indikerar att försäljningen bör vara i stort sett vara oförändrad, och att EBIT-marginalen troligtvis kommer vara på samma nivå som förra året eller förbättras. Efterfrågan i NAFTA fortsätter vara bra, vilket stöds av orderboken av lastbilsbeställningar, vilket balanserar den något svagare utvecklingen i Europa och Kina. Försäljningen under Q1 minskade med 1%, justerat för valutor, till 1 339 MSEK. EBIT var 8% starkare på 97 MSEK, vilket är en förbättring med 13% jämfört med förra året. Förändringen till IFRS 16 ökade nettoskulden med cirka 400 MSEK och nettoskulden är 1,4 miljarder SEK. Men hävstången är fortfarande konservativ och ungefär hälften av skulden är relaterad till antingen IFRS eller pension.

Skalbart Bromssystem en möjlighet

Haldex Skalbara Bromssystem, som är ett samarbete med en av de ledande lastbilstillverkarna, kommer att öka F&U-kostnader de kommande åren från 3% till 4-5%. Enligt Haldex erbjuder systemet ett öppet och integrerbart användarsnitt till lastbilstillverkarnas styrsystem, vilket differentierar dem från deras konkurrenter.

Förbereder för en skivbromsövergång i USA

Övergången till skivbromsar i USA verkar trappas upp och närmar sig en acceptansnivå på 20-25% i lastbilssegmentet och 10-15% i trailer-segmentet, som är viktigt för Haldex. Haldex kommer ha deras lastbilsskivbroms till salu i USA i slutet av året. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen från 75 SEK till 80 SEK.

Essity

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:315,00 SEK
Pris:278,60 SEK
Analytiker:Mikael Jafs
Chefsanalytiker, Chef svensk analys, Chef Papper, Skog & Förpackning
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-26 kl. 06:58, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-26 kl. 08:31.

EFTER RAPPORT

Prisökningar framöver

Höga råmaterialpriser har tagit ut sin rätt när det gäller resultatutvecklingen. Dock har Essity, tillsammans med konkurrenterna, höjt priserna mot kund vilket vi förväntar oss ger klara förbättringar under 2019. Efter avknoppningen av SCA har bolaget signalerat att de kommer att fokusera på att stänga marginalgapet jämfört med andra producenter av mjukpapper och hygienartiklar. Vi förväntar oss att det leder till en vinstutveckling över genomsnittet jämfört med konkurrenterna under de kommande åren. Q1-rapporten stärker vår positiva syn. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 315 SEK (300).

Q1 var snäppet bättre än förväntat

Essity rapporterade ett justerat EBITA-resultat för Q1 på 3 190 MSEK, jämfört med konsensus med 3 150 MSEK och vår förväntan på 3 075 MSEK. Organisk försäljningstillväxt blev 4,3% (konsensus 2,6%). Resultatet drevs av högre priser, högre volymer, bättre produktmix och kostnadsbesparingar. Kostnadsbesparingarna uppgick till 295 MSEK, varav 109 MSEK var relaterade till det koncernövergripande besparingsprogrammet. Vi har höjt våra VPA-estimat något.

Priser påverkade positivt

Av de tre affärsområdena var Tissue betydligt bättre än förväntat och slog konsensusförväntningarna med 12% för justerat EBITA-resultat. Den huvudsakliga drivaren var priserna som var upp 5% och volym som adderade ytterligare 0,6%. Bolaget har tidigare flaggat för att priseffekter i kombination med lägre råmaterialkostnader kommer att påverka helåret positivt.

Nyckeldrivare och katalysatorer

Vi lyfter fram den skarpa negativa påverkan från råmaterialkostnader som har överstigit 1 miljard SEK för de senaste tre kvartalen. Prissättning har bidragit positivt, men inte tillräckligt. Framöver förväntar vi oss att råmaterialkostnaderna gradvis kommer att avta. Vi förväntar det motsatta när det gäller pris/mix-komponenten, vilken vi förväntar oss fortsätter att lyfta marginalerna under 2019.

Köp, riktkurs höjs till 315 SEK (300)

Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 315 SEK (300) som vi når genom en kassaflödesvärdering med WACC på 7%, långsiktig tillväxt på 2% och en långsiktig EBIT-marginal på 15%.

Bonava

Rek: Minska (Behåll)
Riktkurs:113,00 SEK
Pris:123,90 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-26 kl. 06:55, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-26 kl. 08:31.

EFTER RAPPORT

Ökad osäkerhet

Rapporterat resultat för Q1 var klart lägre än vårt estimat. Den bekymmersamma situationen i Sverige fortsätter och planprocessen i Tyskland saktar ned vilket ökar osäkerheten. Som en följd sänker vi riktkursen till 113 SEK (122) och sänker rekommendationen till Minska (Behåll).

En ledande utvecklare i norra Europa

Huvudmarknaderna är Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Ryssland, Estland och Lettland. Företaget fokuserar främst på bostäder i de lägre segmenten och har utvecklat en lågkostnadsstrategi, som initialt användes i Tyskland och nu introduceras till resten av gruppen.

Den svaga svenska marknaden påverkar resultatet med fördröjning

Bonavas redovisningsmetod skiljer sig från övriga bolag under vår bevakning. Bonava redovisar inte vinsten förrän lägenheten lämnas över till kunden, vilket innebär att med ledtider på nästan två år, kommer det att dröja till hösten 2019 innan den svagare marknaden i Sverige, som började under sommaren 2017, kommer att synas i Bonavas redovisade siffror.

Q1: Sverige fortsatt bekymmersamt

Q1 är säsongsmässigt ett svagt kvartal. Försäljningen var 20% sämre än vi hade förväntat oss. Cirka en tredjedel förklaras av lägre volymer och resten från lägre genomsnittspriser och mixeffekter. Justerat EBIT-resultat blev 165 MSEK, jämfört med vårt estimat på 300 MSEK. Högmarginalförsäljningen i Sverige var 45% lägre än förväntat och EBIT-resultatet 55% lägre än förväntat, vilket förklaras av lägre försäljning och utebliven markförsäljning. Vi bedömer att bolaget kan komma ikapp senare under året, men 2020 ser svagare ut då bolaget sänkt priserna i Sverige och då planprocessen i Tyskland saktar ned.

Nedgradering till Minska (Behåll)

Vi använder en P/E-multipel för att värdera Bonava. Som noterat har den genomsnittliga framåtblickande P/E-multipeln varit 12x. Dock är situationen i Sverige fortsatt bekymmersam och vi använder därför en rabatt på 5% till vår värdering. Därutöver adderar vi ytterligare 5% som följd av situationen i Tyskland. Med 2019p VPA på 10,47 SEK når vi en riktkurs på 113 SEK (10,47*12*0,9) jämfört med vår tidigare riktkurs på 122 SEK. Vi sänker till Minska (Behåll).

Saab

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:430,00 SEK
Pris:318,60 SEK
Analytiker:Douglas Lindahl
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-26 kl. 08:00, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-26 kl. 08:31.

EFTER RAPPORT

Q1: Första intrycket – neutral till något positiv rapport

Saab rapporterade ett rörelseresultat som slog konsensusförväntan med 12% och vår förväntan med 23% med en EBIT-marginal på 7%, men mer viktigt enligt oss är att utsikterna för 2019 behålls oförändrade. Åtgärderna som identifierades under 2018 för att förbättra den operativa effektiviteten har till största delen implementerats. Saab rapporterade också något svagare orderingång för kvartalet på 4,5 miljarder SEK vilket är ned å/å. Kassaflödet var svagt och för helåret väntas kassaflödet vara negativt, men bättre än 2018. EBIT-marginalen för Aeronautics under Q1 blev 9,3% (vår förväntan var 8%) medan det som stod ut positivt var marginalen för Dynamics som var 8,1% (vi hade 5%). Sammantaget bedömer vi rapporten som neutral eller något negativ. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 430 SEK.

Utsikter för 2019 upprepas

Saab upprepar utsikterna för 2019 som är: ”Vi förväntar oss att försäljningstillväxten under 2019 är i linje med Saabs långsiktiga finansiella mål: årlig organisk försäljning på 5%. Den operativa marginalen under 2019 förväntas förbättras jämfört med 2018, vilket för Saab ett steg närmare det långsiktiga målet: en operativ marginal på 10% per år över en affärscykel.” Denna utsikt innebär en EBIT-marginal i intervallet 7,7-10% med en medelpunkt vid 8,9%, jämfört med vår förväntan på 8,7% och konsensus vid 8,8%.

Konferenssamtal vid 10:00

Saab kommer hålla ett konferenssamtal vid kl 10:00 idag. Vår riktkurs på 430 SEK är baserad på en viktning med 85% från en kassaflödesanalys och 15% från 14x EV/EBIT 2020p. Vi upprepar Köp.

SSAB

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:45,00 SEK
Pris:37,16 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-26 kl. 07:30, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-26 kl. 08:31.

EFTER RAPPORT

Starkt första kvartal

Q1 var starkt tack vare goda prestationer inom Specialstål och Americas. Specialstål har äntligen börjat realisera potentialen och Americas hade ett bra kvartal med rekordhöga marginaler. Vi upprepar vår syn om att de robusta trenderna i Specialstål och Americas kommer att kompensera för ett potentiellt svagare SSAB Europa, som är mer exponerat mot ökade råmaterialpriser. Vi upprepar Köp och riktkursen 45 SEK.

Q1 omkring 10% över förväntan tack vare Specialstål

Q1 EBIT var 1 674 MSEK, 10% över Infront konsensus på 1 524 MSEK. Den största avvikelsen var i Specialstål där Q1-EBITDA uppgick till 842 MSEK (17% marginal). Detta visar på verksamhetens potential när produktionen går enligt planen. SSAB Americas hade också ett bra kvartal, med ett rekordhögt resultat och marginaler samt en Q1-EBITDA om 1 119 MSEK (23% marginal).

Fortsatt goda utsikter för Specialstål och Americas

SSAB förväntar sig fler leveranser i Specialstål och Europa, och oförändrade leveranser i Americas q/q för Q2 2019. Prisnivån i Specialstål förväntas vara stabil, men SSAB Europa och Americas förväntar sig lägre något lägre priser q/q. Högre järnpriser förväntas ha en negativ påverkan på marginalerna i Europa och till viss mån även Specialstål.

Mindre förändringar av estimat

Vi höjer vår VPA-prognos med 2-3% på grund av det solida Q1-resultatet.

Stark kassaflödesgenerering

Vi baserar vår riktkurs på 45 SEK på en kombination av 2019-2020 EV/EBITDA på 5,5x (i linje med konkurrenter), vår kassaflödesvärdering på 52 SEK och EV/EC (ROIC/WACC: 0,65-0,70) på 39-45 SEK. Vi upprepar Köp.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 626,4 0,5% 1,1% 19,3%
OMXS30 1 689,4 0,5% 1,1% 19,9%
OMXH25 4 135,2 -0,1% -0,4% 12,2%
OMXC20 1 005,4 -0,2% -0,1% 12,8%
OSEBX 885,7 -0,7% -0,5% 10,8%
OMXBB 955,7 0,2% 0,1% 9,4%
Dow Jones 26 462,1 -0,5% -0,4% 13,4%
S&P500 2 926,2 0,0% 0,7% 16,7%
Nasdaq C 8 118,7 0,2% 1,5% 22,4%
SX5E 3 491,9 -0,3% -0,2% 16,3%
DAX 12 282,6 -0,2% 0,5% 16,3%
CAC40 5 557,7 -0,3% -0,4% 17,5%
RTS 1 246,0 -1,4% -1,3% 16,6%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 74,4 -0,3% 3,3% 38,2%
Guld 1 280,8 0,7% 0,4% 0,1%
Silver 14,9 0,4% -0,6% -3,9%
Aluminium 1 852,0 -0,1% 0,7% -0,9%
Bly 1 902,0 -0,2% -0,9% -5,3%
Koppar 6 375,5 -1,0% -1,1% 6,9%
Nickel 12 270,0 -0,6% -2,9% 15,8%
Zink 2 870,0 0,4% 0,6% 14,3%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,04 0,10 -1,50 8,80
Sverige, 10 år 0,15 -8,10 -11,80 -30,80
Norge, 10 år 1,74 -2,50 -6,90 -0,10
Tyskland, 10 år -0,01 0,50 -3,10 -25,10
GB, 10 år 1,16 -1,30 -4,20 -11,40
USA, 10 år 2,53 1,26 -2,99 -15,07
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,62 0,9% 1,5% 4,8%
USD / SEK 9,53 1,4% 2,4% 7,5%
GBP / SEK 12,30 1,1% 1,6% 8,9%
NOK / SEK 1,10 0,6% 0,7% 7,4%
DKK / SEK 1,42 0,9% 1,5% 4,7%
CAD / SEK 7,06 1,4% 1,5% 8,8%
CHF / SEK 9,34 1,2% 1,7% 3,8%
JPY / SEK 0,09 1,7% 2,8% 5,8%
EUR / USD 1,11 -0,5% -0,9% -2,5%
USD / JPY 111,45 -0,3% -0,4% 1,6%
EUR / GBP 0,86 -0,1% -0,1% -3,8%
AUD / USD 0,70 -0,4% -2,0% -0,4%
USD / CAD 1,35 0,1% 0,9% -1,2%
GBP / USD 1,29 -0,4% -0,8% 1,3%
USD / NOK 8,66 0,8% 1,7% 0,0%
EUR / NOK 9,65 0,3% 0,8% -2,5%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

New York-börserna gick åt olika håll under torsdagen. Dow Jones tyngdes av 3M:s rapport, medan Facebook och Microsoft gav stöd åt sektorerna kommunikation och teknik.

Dow Jones storbolagsindex stängde ned 0,5 procent till 26.464. Det bredare S&P 500 var oförändrat vid 2.926, medan tekniktunga Nasdaqs kompositindex ökade 0,2 procent till 8.118.

Sektorsvis gick hälsovård och kommunikation bäst medan industribolag utvecklades sämst.

Industrikonglomeratet 3M rasade 13 procent efter att ha redovisat minskad försäljning för det första kvartalet. Dessutom sänkte bolaget sin guidning för helåret och aviserade varsel av 2.000 anställda globalt.

Bättre gick det för Facebook som var upp 5,9 procent, efter att ha redovisat både vinst och omsättning som överträffade förväntningarna. Detta trots att kvartalets resultat tyngdes av juridiska kostnader på 3 miljarder dollar.

Microsofts aktie steg 3,3 procent efter att ha rapporterade högre intäkter och vinst än väntat, efter onsdagens stängning. Apple, som släpper sin rapport den 30 april, sjönk 0,9 procent och därmed har Microsoft petat ned Apple från positionen som världens högst värderade börsbolag.

Tesla backade 4,3 procent efter en svagare rapport än väntat, bland annat till följd av lägre leveranser under det första kvartalet. Under torsdagen har även Wedbush ändrat sin rekommendation för elbilstillverkaren från köp till neutral.

Den amerikanska näthandelsjätten Amazon redovisade efter stängning ett resultat per aktie på 7:09 dollar för det första kvartalet, betydligt högre än Bloomberg News snittprognos på 4:67 dollar. Aktien stängde oförändrad men steg i efterhandeln.

Comcast för samtal med Disney om att sälja bolagets 30-procentiga ägarandel i tv-tjänsten Hulu, rapporterade CNBC. Comcast steg 2,6 procent och Disney var upp 1,6 procent.

Chipotle backade 4,5 procent trots en stark kvartalsrapport. Snabbmatskedjan har blivit kallad inför rätta till följd av ett bakterieutbrott sommaren 2018 då flera hundra kunder blev sjuka.

Tobaksjätten Altria, som bland annat tillverkar Marlboro, rasade 6 procent efter en svag kvartalsrapport.

Fedex-konkurrenten UPS föll 8 procent efter att bolagets rapport kommit in under förväntan.

Amerikansk tioårig statspappersränta var upp 1 punkt till 2,53 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Efter en inledning på minus vände Stockholmsbörsen snabbt uppåt, med stöd av flera rapportbolag. Torsdagen var kulmen för denna rapportperiod, och närmare 60 bolag enbart på Stockholmsbörsen visade sina resultat.

För exportbolagens vidkommande noterades att kronan fick en rejäl smäll. Riksbanken sänkte räntebanan och beskeden var enligt analytiker oväntat mjuka. Kronan föll kraftigt mot övriga valutor och en dollar kostade därefter cirka 9:53 kronor.

Vid stängning hade OMXS30-indexet stigit 0,5 procent till 1.689 och aktier för 23,4 miljarder kronor omsattes under dagen.

Högst bland storbolagen tronade Atlas Copco, som slog förväntningarna med sin rapport. Extra stark var orderingången, som var runt 1,5 miljarder kronor högre än väntat i kvartalet. Atlas Copcos A-aktie handlades upp 5 procent.

Även SSAB och Essity var rapportvinnare, med kurslyft på 3 respektive 2,4 procent, sedan båda bolagen överträffat analytikernas förhandsförväntningar. SSAB:s rörelseresultat i kvartalet var 10 procent bättre än väntat medan Essity imponerade med oväntat hög organisk försäljningstillväxt.

Stora Ensos operativa rörelseresultat i första kvartalet var 6 procent högre än analytikerförväntningarna och aktien lyfte 4,7 procent.

Svagast inom OMXS30 var Autoliv, som föll 3,6 procent inför sin kvartalsrapport på fredagen, men även för Swedbank gick det trögt. Ett starkt tradingnetto hjälpte Swedbank att slå resultatförväntningarna, men banken flaggade samtidigt för högre kostnader i spåren av penningtvättshärvan. Aktien tappade 1,4 procent.

Andra rapportförlorare för dagen var SKF och Assa Abloy. För Assas del tyngde en svagare utveckling i regionen Asia Pacific, medan SKF spådde en något lägre efterfrågan för koncernen som helhet under årets andra kvartal. SKF backade 2,8 procent och Assa Abloy slutade 2 procent ned.

En stor förlorare utanför OMXS30 var Sobi. Specialistläkemedelsbolaget omsättning och resultat i första kvartalet var en bra bit under konsensus och aktien tappade drygt 9 procent.

En av torsdagens största vinnare var Evolution Gaming, som avancerade 15,8 procent. Bolagets omsättning och resultat var runt 10 procent bättre än väntat och vd Martin Carlesund förklarade framgången med att Evolution Gaming fått utväxling på de investeringar som gjorts under 2018.

Net Ents rapport var bättre än väntat vad rörelsemarginalen beträffade och bolaget meddelade att det börjar återköpa egna aktier. Dessutom framkom att styrelseledamoten Pontus Lindwall köpt 50.000 aktier i Net Ent, som stärktes 3,3 procent.

Lucara Diamond har utvunnit en rådiamant på 1.758 carat vid Karowegruvan i Botswana - den största hittills som utvunnits i landet. Aktien svarade med att stiga 6,7 procent.

En riktig rusning blev det för Gabather, som slutfört en fas 1A-studie utan några läkemedelsrelaterade biverkningar. Aktien lyfte hela 38 procent.

Finska Nokia hade en motigare dag efter att ha rapporterat om en långsam start på 2019 och att bolaget räknar med ett svagt första halvår. Nokia räknar dock ännu med en förbättring under resten av året.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Hembla Köp 203 SEK na na
Intrum Köp 295 SEK 5,33 na
Kungsleden Köp 81 SEK na na
Gränges Köp 110 SEK na na
Klövern Köp 14,30 SEK na na
Saab Köp 430 SEK na na
Skanska Köp 195 SEK na na
Astra Zeneca Köp 6 570 GBX na na
Dometic Behåll 70 SEK na na
Electrolux Köp 270 SEK na na
JM Köp 210 SEK na na
Kinnevik Köp 259 SEK na na
SCA Köp 92 SEK na na
Autoliv Behåll 80 USD 1,66 na
Hexpol Behåll 86 SEK na na
Trelleborg Köp 198 SEK na na
Karo Pharma Behåll 40 SEK na na
Aker BP Köp 320 NOK na na
Entra Köp 152 NOK na na
Fortum Minska 14 EUR na na
Konecranes Köp 40 EUR na na
Yara Minska 290 NOK na na
Metsä Board Minska 5 EUR na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
JP 01:30 KPI Tokyo apr 0.9 % / 0.7 %
SE 09:30 SCB: Detaljhandel mar 0.2 % / 3.0 %
SE 09:30 SCB: PPI mar 0.2 % / 6.3 %
USA 14:30 BNP (est) Q1 1.8 % / n.a. 2.2 % / 2.5 %
USA 16:00 Michiganindex (def) apr 96.9 / 114.2 / 85.8

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Nokia FI0009000681 Inga tillkännagivanden
Pandox SE0007100359 Inga tillkännagivanden
AstraZeneca GB0009895292 Inga tillkännagivanden
Wihlborgs SE0011205194 Inga tillkännagivanden
Loomis SE0002683557 Inga tillkännagivanden
Dometic SE0007691613 Inga tillkännagivanden
Intrum SE0000936478 3
Skanska SE0000113250 6
Electrolux SE0000103814 Inga tillkännagivanden
Stora Enso FI0009005961 Inga tillkännagivanden
Ahlstrom-Munksjo FI4000048418 Inga tillkännagivanden
Catena SE0001664707 Inga tillkännagivanden
Platzer SE0004977692 Inga tillkännagivanden
Lundin Mining CA5503721063 6
Haldex SE0000105199 Inga tillkännagivanden
Essity SE0009922164 1
Bonava SE0008091581 Inga tillkännagivanden
Saab SE0000112385 3
SSAB SE0000171100 3

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.