Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - måndagen den 29 april 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-04-29 kl. 08:23 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-04-29 kl. 08:26 Vänligen se viktig information i slutet på sidan

Börsnoteringar

OMXSPI 0,0% OMXS30 0,0% DJI 0,3% NASDAQ 0,3%
626,4 1 689,0 26 543,3 8 146,4

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Kungsleden Köp 82 (81) SEK
JM Köp 215 (210) SEK
Skanska Köp 193 (195) SEK
Gränges Köp 120 (110) SEK
Tomra Systems ASA Köp 300 (275) NOK
Klövern Köp 15 (14,30) SEK
Nokia Köp 5,80 (6,00) EUR
Wihlborgs Köp 149 (145) SEK

Atlas Copco

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:274,00 SEK
Pris:293,60 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-29 kl. 07:24, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-29 kl. 15:59.
Atlas Copco AATCO A
Diagram

UPPDATERING

Inte mycket att satsa på

Vi är imponerade av Atlas Copcos utveckling, särskilt inom Vakuumteknik, och vi höjer estimaten och riktkursen efter den starka rapporten samt efter att ha tagit höjd för medvind från valuta. Atlas Copco handlas till en all-time-high-värdering och då vi inte tror på någon konjunkturcykeluppgång framöver (även om det finns positiva tecken som indikerar att situationen inte är så dålig som befarat) bedömer vi att kvoten risk/avkastning är negativ och upprepar därför Minska. Vi höjer riktkursen till 274 SEK (247).

Höjda estimat, men vi ser ingen uppsida

Vi höjer våra estimat med 10-11% och vår riktkurs till 274 SEK (247). Vi är imponerade över Atlas Copcos utveckling men med aktien vid rekordhöga värderingar, både i absoluta och relativa termer jämfört med Sandvik, bedömer vi att vi behöver en konjunkturuppgång för att motivera nuvarande värdering. Då vi inte bedömer att så blir fallet upprepar vi Minska.

Electrolux

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:270,00 SEK
Pris:245,30 SEK
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux
Electrolux BELUX B
Diagram

UPPDATERING

Professional skapar mer värde

Q1-resultatet var i linje med våra estimat men kostnadseffektiviteten var sämre än vi hade förväntat oss och vi sänker VPA med 6% och 3% för 2019-2020p, men kvarstår 4% över konsensus för EBIT. Professional går bra och vi höjer estimaten, såväl som vår värdering. Vi behåller riktkursen oförändrad på 270 SEK och upprepar Köp.

Q1-resultat i linje med våra förväntningar

Intäkterna för Q1 blev 29 710 MSEK, +6,5% å/å varav 1,9% organiskt, vilket var i linje med våra förväntningar. Underliggande EBIT uppgick till 1 302 MSEK med 4,4% i marginal. Professional rapporterade mycket gedigen organisk tillväxt på 11,8% och en marginal på 13,1% vilket var 16% bättre än vår estimat för EBIT. Bolaget sänkte kostnadsmotvinden från råmaterial, tullar och valuta från 2-2,4 miljarder SEK till 1,7-1,9 miljarder SEK. Electrolux sänkte utsikterna för Nordamerika och Autstralien men höjde utsikterna för Latinamerika.

Sänkta estimat

Även om Q1 var i linje med vår förväntan var detaljerna kring kostnadseffektiviteten mer negativa än vi tidigare antagit, vilket får oss att sänka VPA med 6% för 2019p och 3% för 2020p. Mer viktigt är dock att vi höjer estimaten för Professional som knoppas av nästa år med 6% på EBIT-nivå för 2019.

Köp, riktkurs 270 SEK

Vid P/E på 11x för 2020p ser Electrolux fortfarande attraktivt ut jämfört med det historiska snittet på 12,4x. Vår riktkurs är baserad på 12x 2020p diskonterad ett år tillbaka vilket ger ett värde på 245 SEK. Därtill adderar vi ett värde på 25 SEK för Electrolux Professional, mot 18 SEK tidigare, till följd av högre estimat. Vi upprepar Köp och riktkursen 270 SEK.

NCC

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:150,00 SEK
Pris:153,00 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-29 kl. 07:55, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-29 kl. 13:38.
NCC BNCC B
Diagram

EFTER RAPPORT

Q1 bekräftar att återhämtning är på väg

Vi anser att NCC:s rapport för Q1 2019 visar att återhämtningen är på väg. Jämfört med Infront konsensus var orderingången 3% lägre än förväntningarna medan försäljning och EBIT var i linje. Orderboken är upp med 4% å/å (+8% q/q) och operativt kassaflöde är också starkare å/å. Då Q1 är ett säsongsmässigt litet kvartal förväntar vi oss att konsensusestimaten inte rör sig mycket. Dock förväntar vi oss att aktien handlas upp något (1-2%) då inga nya nedskrivningar kom, god utveckling i orderboken och stabila marknadsutsikter ger stöd. Vi har rekommendationen Behåll och riktkursen 150 SEK.

Veoneer

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:21,00 USD
Pris:26,75 USD
Analytiker:Alexandre Raverdy, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-29 kl. 08:56, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-29 kl. 11:08.

EFTER RAPPORT

Q1: Första anblicken – svag rapport, sänkt guidning

Veoneer sänker helårsguidningen för 2019 i samband med det svaga resultat för Q1. Vi upprepar Minska och riktkursen 21 USD.

-12% i jämförbara enheter, -25,9% i justerad EBIT-marginal

Veoneer hade en försäljning under Q1 på 494 MUSD (-12% å/å), 7% under konsensus. På jämförbar basis sjönk försäljningen med 12%, vilket är 5% sämre än marknaden i övrigt. På affärsområdesnivå var utvecklingen svag för Restraint Control Systems (-16% LFL) och för Brake Systems (-20% LFL), vilket inte kunde uppvägas av Active Safety (-3% LFL). Justerad EBIT på -128 MUSD var också sämre än konsensus förväntningar, till följd av lägre volymer fortsatt höga RD&E-kostnader. Den justerade EBIT-marginalen blev därmed -25,9%. Avslutningsvis var orderingången stark med 1,2 miljarder USD, primärt driven av Active Safety.

Sänkt guidning

Veoneer sänkte sin guidning för 2019 avseenden den organiska tillväxten från ”oförändrad till något ned” till ”minskning med cirka 5% jämfört med 2018”, då marknaden fortsätter att vara utmanande, särskilt i Europa och Kina. Veoneer lade också fram flera alternativ för att förbättra lönsamheten och därutöver även att bolaget överväger att in 500 MUSD från kapitalmarknaden.

Minska, riktkurs på 21 USD upprepas

Veoneers aktier handlas till 0,9x EV/försäljning för 2019p, vilket är högre än europeiska konkurrenter trots lägre avkastning. Vi upprepar Minska och riktkursen 21 USD.

Hembla

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:201,00 SEK
Pris:184,40 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-29 kl. 07:17, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-29 kl. 10:47.
D. Carnegie & Co BDCAR B
Diagram

Högre kostnader är här för att stanna

Hembla återtog momentum under förra året och renoverar nu i samma takt som sin närmaste konkurrent, Victoria Park. Till följd av en stor ökning i centrala kostnader och något sämre finansnetto sänker vi vår tillgångsbaserade riktkurs till 201 SEK (203). Vi upprepar Köp.

Fokus på bostadsfastigheter byggda 1965 till 1975

Hembla äger bostadsfastigheter byggda från 1965 till 1975 som var en del av miljonprogrammet. Mer än 55% av fastighetsportföljen är belägen inom Stockholmsregionen medan övriga delar är beläget i städer som ligger relativt nära Stockholm. Bolaget noterades 2014 och kontrolleras av Blackstone, som äger 62% av kapitalet.

Renovering lyfter fastighetsvärdena

Strategin är att renovera lägenhet efter lägenhet i takt med att hyresgäster flyttar ut, snarare än byggnad efter byggnad. Takten på renoveringar uppgår nu till 8%, vilket är samma som Victoria Park. Hyresregleringen medför en möjlighet att höja hyran med 45% efter renovering. Vi bedömer att renoveringsstrategin medför ytterligare 3,5% (45% gånger 8%) i intäktstillväxt och 6% i årliga fastighetsuppvärderingar.

Q1: Mer servicepersonal

Förvaltningsresultatet var 69 MSEK, jämfört med vårt estimat på 88 MSEK. Även om driftnettot blev precis enligt vår prognos var centrala administrationskostnader 12 MSEK högre och finanskostnaderna 6 MSEK högre än vi hade förväntat oss. Hembla ändrar sin organisation och har anställt mer servicepersonal. Då intjäningskapaciteten indikerar att de kostnadsraderna fortsätter på en hög nivå sänker vi vårt estimat för FFO med 14% i år och 11% nästa år. Fastighetsuppvärderingar uppgick till 659 MSEK (+2,1%) under kvartalet jämfört med vår prognos på 505 MSEK. Vi behåller dock vår prognos oförändrad då avvikelsen berodde på sänkta avkastningskrav.

Sänkt riktkurs

Renoveringseffekten ger en extra boost på 10% till Hemblas NAV-tillväxt. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen 201 SEK (203) efter de högre kostnaderna som nämnts ovan.

Alimak Group

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:172,00 SEK
Pris:158,20 SEK
Analytiker:Markus Gustafsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-29 kl. 07:38, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-29 kl. 10:23.
Alimak GroupALIG
Diagram

EFTER RAPPORT

Q1: Starkare än förväntat

Alimak slog marknadens förväntningar med 7% avseende intäkterna och 5% för EBIT. Intäktstillväxten var 22% å/å, varav 13% organiskt. Justerad orderingång uppgick till 2% å/å, vilket är ok givet den starka orderboken för Q4 2018, vilket bör ge stöd till intäktstillväxt även framöver. Vi höjer vår riktkurs till 172 SEK (163) och upprepar Köp.

En global marknadsledare

Med närvaro i mer än 100 länder är Alimak Group en världsledande leverantör av vertikala lösningar för bygg- och industrisektorn. Bolaget är exponerat mot flera strukturella trender som urbanisering och inriktningen mot allt högre byggnader, såväl som ökad säkerhet.

Q1: bättre än väntat

Q1 slog förväntningarna med 7% när det gäller intäkterna och med 5% för EBIT. Intäktstillväxten var 22%, varav 13% organiskt. Construction Equipment och Industrial Equipment var de viktigaste drivarna bakom den starka tillväxten. Justerad EBITA-marginal på 5,9% inom Industrial Equipment stärker vår syn att marginalen inom affärsområdet kommer att förbättras under 2019p. Vi bedömer att Alimak kan nå marginalmålet på 15% i justerad EBITA till 2020p.

Köp – upprepas

Även om aktien gått starkt hittills i år ser vi fortfarande viss uppsida till följd av stark genomsnittlig VPA-tillväxt på 25% för 2018-2021p med ytterligare uppsida från potentiella förvärv. Vi värderar Alimak med en kassaflödesvärdering. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 172 SEK (163).

Autoliv

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:78,00 USD
Pris:82,57 USD
Analytiker:Alexandre Raverdy, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-29 kl. 07:21, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-29 kl. 10:23.
AutolivALV
Diagram

EFTER RAPPORT

Riktkurs sänks från 80 USD till 78 USD

Autoliv rapporterade en imponerande utveckling under Q1, men flera kostnadsposter drabbade EBIT-marginalen (-320 baspunkter å/å till 7,7%). Trots det bekräftade ledningen helårsprognosen för 2019 om att uppnå en EBIT-marginal på cirka 10,5%. Vi upprepar Behåll och sänker riktkursen till 78 USD (80) på grund av lägre estimat.

9% överprestation, men motvind tynger resultatet

Autolivs försäljning under Q1 var i linje med estimaten på 2,17 miljarder USD. Försäljningen ökade med 1,8% organiskt, vilket innebär cirka 9% överprestation mot marknaden trots en utmanande bilindustri. Dock uppgick EBIT till 166 MUSD och 7,7% marginal, under förväntan på 211 MUSD, orsakat av en ogynnsam hävstångseffekt från mogna plattformar och lanseringskostnader, tillsammans med en strejk i Mexiko och fortsatt motvind från råmaterialkostnader.

Helårsprognosen 2019 bekräftad

Trots ovan nämnda kostnader, bekräftade ledningen helårsprognosen för 2019 (som inkluderar 5% i organisk tillväxt och cirka 10,5% i justerad EBIT-marginal). Vi förväntar oss att Autoliv levererar 3,2% i organisk tillväxt men sänker vårt estimat för EBIT-marginal till 10%, vilket reflekterar en mer försiktig syn på cykeln samt kostnadseffektivitet. Autoliv kommer att arrangera en kapitalmarknadsdag i Salt Lake City den 19 november, då de förväntas uppdatera oss gällande målen på medellång sikt (>10 miljarder USD i försäljning, 13% justerad EBIT-marginal) som försenades under förra januari.

Fokus på passiv säkerhet

Efter avyttringen av Veoneer under Q2 2018 har Autoliv åter fokuserat på kärnverksamheten, den mer lönsamma verksamheten, passiv säkerhet (airbags, säkerhetsbälten och rattar). Det är världens största leverantör inom passiv säkerhet, där de kontrollerar 40% av marknaden, med ett starkt varumärke och kvalitetsprodukter. Autoliv drar nytta av att Takata återkallar produkter, och vi tror att: 1) Autoliv kan nå marknadsandelar om 45-50% på medellång sikt; och 2) de levererar god insyn i försäljningssiffrorna.

Behåll, riktkurs sänks till 78 USD (80)

Autolivs aktier handlas till 12,1x vinsten och 9,8x EV/EBIT för 2019p. Vår riktkurs är baserad på en 70/30-mix av en 9x EV/EBIT-multipel och en tioårig standard kassaflödesmodell (9% WACC, 2% långsiktig tillväxt). Vid vår riktkurs hade aktien handlats till 11,4x P/E och 9,4x EV/EBIT 2019p. Vi upprepar Behåll men sänker riktkursen till 78 USD (80) baserat på lägre estimat.

Kinnevik

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:294,00 SEK
Pris:269,50 SEK
Analytiker:Markus Gustafsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-29 kl. 07:23, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-29 kl. 10:23.
Kinnevik BKINV B
Diagram

EFTER RAPPORT

Ytterligare investeringar i matbutiker online

Kinnevik rapporterade en ökning i NAV med 20% under Q1, primärt drivet av en stark utveckling för Zalando. Ytterligare investeringar gjordes för att stärka positionen i värdekedjan inom mat online. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 294 SEK (259).

Fortsatta investeringar inom värdekedjan för online mat

Under Q4 2018 kommunicerade Kinnevik en investering på 889 MSEK i den svenska onlinebutiken MatHem. Den följdes av ytterligare investeringar i logistikbolaget Budbee och i den norska onlinebutiken Kolonial. Kinnevik bygger upp sin position inom värdekedjan för mat online och kommer att investera ytterligare i allt från automatiserade lager till ytterligare försäljningskanaler.

Stora dolda värden i onoterade innehav

Trots att 88% av portföljens NAV består av noterade innehav bedömer vi att den största uppsidan finns i de onoterade innehaven. Med begränsad information om den finansiella utvecklingen ser vi en stark operativ utveckling i Livongo (som växte medlemsantalet med 235%) och Betterment (som växte tillgångarna under förvaltning med 22%) under kvartalet å/å. De bokförda värdena är i huvudsak baserade på den senaste transaktionen, men givet den starka utvecklingen borde de uppvisa stora dolda värden.

Starka förväntade kassaflöden från Millicom och Tele2

Frågetecken har uppstått kring Kinneviks förmåga att finansiera utdelningen framöver utan att öka skulderna. Vi bedömer att de starka kassaflödena i Millicom och Tele2 kommer att ge tillräckliga medel för att stänga utdelningsgapet för 2019-2020p.

Värdering

Vi har Köprekommendationer för Millicom (33% uppsida) och Tele2 (8% uppsida), men ändrar till konsensus riktkurs för Zalando. Substansrabatten är historiskt hög på 20% och vi bedömer att den kommer att komma ner till treårssnittet på 15%. Att Christina Stenbeck går in som ordförande i Zalando visar hennes åtagande till Kinnevik och dess innehav, trots att hon lämnar Kinneviks styrelse. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 294 SEK (259).

Trelleborg

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:204,00 SEK
Pris:162,15 SEK
Analytiker:Douglas Lindahl
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-29 kl. 07:09, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-29 kl. 10:23.
Trelleborg BTREL B
Diagram

EFTER RAPPORT

Uppmuntrande Q1 indikerar positiv organisk tillväxt

Trelleborg rapporterade uppmuntrande Q1-siffror med marknadsutsikter som överraskade på uppsidan och signaler om en starkare tillväxtmiljö än vi hade förväntat oss. Vi höjer riktkursen till 204 SEK (198) och höjer VPA med cirka 1% för 2019-2021p då jämförelsemultiplar stigit den senaste tiden. Vi upprepar Köp och ser en attraktiv uppsida på cirka 24% till vår riktkurs.

Q1 starkare än förväntat

Trelleborgs justerade EBIT-resultat var 3% bättre än konsensus och 6% bättre än våra estimat. Bolaget skrev i rapporten att orderingången steg under kvartalet, vilket gav ledningen tillförsikt till att marginellt höja utsikterna jämfört med Q4 2018. Trelleborg kommunicerade även bättre tillväxt under Q2 än vad vi hade förväntat oss.

Justerad VPA 2019-21p höjs marginellt

Vi höjer vår justerade VPA med 0%, 1,3% samt 0,8% för 2019-21p drivet av högre tillväxtestimat. Vi höjer främst tillväxten inom Industrial Solutions och Offshore & Construction, då vi hade förväntat oss lägre organisk tillväxt under Q1.

Ny riktkurs på 204 SEK (198)  med attraktiv värdering

Vi höjer riktkursen med 3% då vi höjer vår justerade VPA för 2019-21p med ett genomsnitt av 1%. Vår nya riktkurs på 204 SEK (198) indikerar en attraktiv värdering med cirka 24% i uppsidespotential och härstammar från genomsnittet av vår kassaflödesvärdering (WACC 7,6%), en summan-av-delarna värdering, en konkurrentjämförelse samt målmultipeln 13x EV/EBIT 2020p diskonterad ett år tillbaka. Vi upprepar Köp.

Kungsleden

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:82,00 SEK
Pris:74,05 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-29 kl. 07:15, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-29 kl. 08:26.
KungsledenKLED
Diagram

EFTER RAPPORT

Fortfarande potential på uppsidan

Kungsleden rapporterade en underliggande vinst för Q1 i stort sett i linje med våra estimat. Dock, fastighetsuppvärderingar överraskade positivt och var mer än tre gånger högre än vi förväntat. Vi behåller våra FFO-estimat i stort sett oförändrade, men höjer våra förväntade tillgångsvärden. Till följd av ett höjt NAV från fastighetsuppvärderingar, höjer vi vår tillgångsbaserade riktkurs till 82 SEK (81 SEK) och upprepar Köp.

Hög exponering mot de tre stora och fokus på kontor

Stockholm står för 45% av Kungsledens fastighetsportfölj, Göteborg 10% och Malmö 13%. Tillsammans med Västerås representerar dessa fyra städer nära 86% av totalvärdet. Kontor står för 73%, logistikfastigheter 15% och detaljhandel 6%.

Det “nya” Kungsleden

Kungsleden är ganska annorlunda i dag jämfört med för två år sedan, då kontor utgjorde 55% av värdet och Stockholm, Göteborg och Malmö bara 43% (68% nu). Samtidigt har de finansiella kostnaderna och belåningsgraden sjunkit, vilket gör Kungsleden till ett ”nytt” bolag. Vinstmomentum har varit svagt eftersom bolaget har sålt högavkastande fastigheter och köpt lågavkastande, men detta ändras nu snabbt.

Q1: Bättre räntenettomarginal, fastighetsuppvärderingar överraskade positivt

Ränteintäkter under Q1 var 4% under våra estimat. Dock räntenettot var 1% bättre på grund av lägre kostnader där delar av förklaringen kommer ifrån IFRS 16 redovisningsstandard. Intäkter från fastighetsskötsel var 1% över våra estimat. Som med hela sektorn, överraskade fastighetsuppvärderingar positivt. Vi förväntade oss 153 MSEK (0,4%) men den blev 489 MSEK (+1,4%). Vi nedjusterar våra FFO-estimat något för perioden. Med den starka starten på året, höjer vi våra förväntade fastighetsuppvärderingar med 350 MSEK för året och 250 MSEK för nästa år.

Köp upprepas

Till följd av ett höjt NAV från de höjda fastighetsvärdena, höjer vi vår tillgångsbaserade riktkurs till 82 SEK (81 SEK). Vår riktkurs på 82 SEK representerar en rabatt på 10% till 12 månaders NAV, vilket vi tycker är rättfärdigat med tanke på den relativt utspridda portföljen och exponeringen mot Kista (14% av värdet) där vi i den här delen av affärscykeln ser cirka 20% tomma lokaler. Vi upprepar Köp.

Hexpol

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:86,00 SEK
Pris:81,00 SEK
Analytiker:Douglas Lindahl
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-26 kl. 12:28, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-29 kl. 08:26.
Hexpol BHPOL B
Diagram

EFTER RAPPORT

Q1: Första anblicken – sämre volymer, svag rapport

Hexpol rapporterade en EBIT 3% lägre än konsensus, med en EBIT-marginal på 15,4%, i linje med konsensus. Organisk tillväxt rapporterades till -5,5%, jämfört med vår förväntan på 0,4%. Råmaterialpriser kom in något lägre än förra året och hade en negativ påverkan på den organiska tillväxten. Ledningen skriver att de ser sämre efterfrågan, främst från bilrelaterade kunder (cirka 37% av Hexpols marknad). Vår oro inom bilmarknaden är den främsta anledningen till att vi rekommenderar Behåll. Rörelsemarginalen påverkades av lägre organisk volym, mixförändringar samt amortering. Försäljningen i Americas-regionen var svag med lägre försäljning till bilindustrin, bygg- och verkstadsindustrin samt allmän industri. Sammantaget var det en svag rapport.

Värdering

Vår riktkurs på 86 SEK är baserad på genomsnittet av en 14x 2019p EV/EBIT-multipel, vår summan-av-delarna, en kassaflödesvärdering med 7,6% WACC och en konkurrentvärdering. Vi upprepar Behåll och riktkursen till 86 SEK.

JM

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:215,00 SEK
Pris:172,80 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-29 kl. 07:09, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-29 kl. 08:26.
JMJM
Diagram

EFTER RAPPORT

Dags att titta runt hörnet

JM rapporterade en underliggande vinst som var 12% bättre än estimatet, men i linje med marknaden. Rapporten överskuggades dock av antalet produktionsstarter som var lågt. Vi anser att situationen med överutbud kommer att avta om sex månader där JM står som en av vinnarna. Efter bättre försäljning under Q1 höjer vi riktkursen till 215 SEK (210) och upprepar Köp.

Ledande fastighetsutvecklare

JM är den ledande fastighetsutvecklaren i Norden. Fokus ligger på nordiska huvudstäder och större städer i Sverige (89% av vinsten), Norge (10%) och Finland (1%) – i stort sett enbart bostadsrätter. JM producerar också hyreslägenheter. Portföljen består av sju projekt, av vilka tre redan är färdigställda (Dahlenum, Tjärtunnan och Alphyddan).

Försiktigare gällande byggstart och sålda enheter

Antalet byggstarter var väldigt lågt under Q1, endast 406 lägenheter, jämfört med vårt estimat om 755 stycken. JM hindrades av den långsamma planprocessen och hade kunnat påbörja betydligt fler då försäljningsnivån var skaplig. Vi förväntar oss att bolaget återhämtar sig under resten av året och att antalet totala byggstarter vid årets slut är något högre än under 2018.

Q1: Relativt god underliggande vinst

JM rapporterade en försäljning 11% bättre än våra estimat. Om vi exkluderar engångskostnaden på 180 MSEK i JM Construction samt kapitalvinster på 38 MSEK, var justerad EBIT 12% bättre än våra estimat. En stark försäljningsutveckling leder till att vi höjer vår VPA med nästan 20% för detta år. Då det tar cirka två år att bygga i genomsnitt, reflekterar JM:s marginaler nu den nya prisnivån efter de kraftiga nedgångar vi såg under sommaren 2017. Få av JM:s konkurrenter kommer att ha färdigställda lägenheter mellan 2020-21 då byggstarterna under 2018-19 har varit så få, vilket bådar gott för JM:s marginaler.

Försiktiga värderingsantaganden, men fortfarande uppsida

Aktiens historiska 12m framåt P/E är 12x. Som tidigare tycker vi att en rabatt på 10% är rimlig på grund av den höga osäkerheten i marknaden vilket ger ett P/E på 10,8x. Vi upprepar vår Köprekommendation och höjer riktkursen till 215 SEK (210).

Skanska

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:193,00 SEK
Pris:169,60 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-29 kl. 07:22, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-29 kl. 08:26.
Skanska BSKA B
Diagram

EFTER RAPPORT

2019 – året för återhämtning av VPA

Vi upprepar Köp och sänker riktkursen till 193 SEK (195). Trots att Q1-EBIT var sämre än estimaten och lägre å/å ser vi goda anledningar till återhämtning under 2019p. Jämförelsetalen blir lättare och utsikterna för kommersiella fastigheter är goda. Tecken på stabiliserande marginaler inom Construction (andra kvartalet i rad utan nya nedskrivningar) är stödjande. Vi reviderar vår 2019-21p VPA med -3% till 1%.

Stark återhämtning för VPA å/å väntas för 2019p

Med stöd från lättare jämförelser, ser vi en VPA-tillväxt för 2019p på 28% å/å. Trots det är Skanskas Q1 2019 EBIT på 488 MSEK svagare å/å (Q1 2018 EBIT på 652 MSEK). Q1 tenderar även att vara det säsongsmässigt svagaste kvartalet för Skanska.

Utsikter nedgraderas

Marknadsutsikterna är i stora drag oförändrade, medan icke-bostäder i Sverige nedgraderas från väldigt starka till starka utsikter för de kommande tolv månaderna. Baserat på preliminär Q1-statistik, ökade transaktionsvolymerna för svenska kommersiella fastigheter med >30% å/å. Inom Construction minskade tolvmånaders rullande book-to-bill från 0,96x till 0,92x q/q. Orderboken på 192 miljarder SEK är relativt stabil, ned 1% q/q.

Tecken på stabiliserande Construction-marginaler

Stabiliserande Construction-marginaler på 1,1% är stödjande och vd ser fortsatt återhämtning under de kommande åren. Vi finner förväntningarna uppnåbara, med vår färväntan och konsensus 2019-21p EBIT-marginal mellan 2,4-2,9%, väl under bolagets mål om 3,5%.

Köp upprepas, riktkurs sänks till 193 SEK (195)

Vi justerar 2019-21p VPA med mellan -3% till 1% och lämnar utdelningsestimatet oförändrat. Vår nya riktkurs på 193 SEK (195) är baserad på en mix av summan-av-delarna (viktiga delar inkluderar Construction på 8x 2019p EBIT och fastighetstillgångar värderade i linje med estimerade marknadsvärden), historiska och jämförelsemultiplar. Vi estimerar att Skanska handlas till ett P/E på 13,8x på 2019p, EV/EBIT på 10,5x och en direktavkastning på 3,7%, jämfört med 5-årssnittet på 14,7x, 10,8x och 4,7%. Vi upprepar Köp.

Gränges

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:120,00 SEK
Pris:105,20 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-29 kl. 07:13, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-29 kl. 08:26.
GrängesGRNG
Diagram

EFTER RAPPORT

Expansionen i USA går enligt plan

Gränges, en leverantör av rullad aluminium för värmeväxlare, presenterade en Q1-rapport i linje med våra estimat. Utsikterna tyngs av en svag bilproduktion, men får samtidigt stöd från en hög efterfrågan av aluminiumkomponenter i USA, där de har begränsad exponering mot bilmarknaden. Förvärvet av det amerikanska bolaget Noranda under 2016 var bra tidsmässigt, då liknande tillgångar är värda upp till det dubbla värdet idag. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 120 SEK (110) efter att bolaget upprepar att expansionen i USA går enligt planen. Vår riktkurs är baserad på en jämförelsevärdering och en DCF (WACC 9,5%, EBITDA-marginal på 12% och slutlig tillväxt på 3%).

Q1-siffror

Gränges guidning för Q2 indikerar på en ensiffrig minskning i volym å/å. Minskningen är relaterad till bilsegmentet, där lagerminskningar och en lägre bilproduktion innebär motvind, särskilt i Kina. Dock förväntas det positiva prissentimentet i USA att balansera ut nivåerna, även om kostnaderna relaterade till uppstarten av ny kapacitet i USA förväntas uppgå till omkring 20 MSEK under Q2, något högre än de 17 MSEK under Q1. Q1-EBIT på 275 MSEK var i linje med våra förväntningar. Kassaflödet uppgick till 278 MSEK. Investeringar uppgick till 451 MSEK på grund av en ökad kapacitet i USA, vilket innebär en nettoskuld/EBITDA på 2,2x.

Värdet på Noranda har ökat substantiellt

Gränges förvärv av Noranda 2016 hade väldigt bra timing, bolaget betalade 325 MUSD för Noranda, och värdet kan mycket väl ha dubblats efter en stark efterfrågan på USA-producerade aluminiumkomponenter. Importtullarna har gett stöd åt priserna med cirka 10%. Prisökningarna kommer ha en positiv påverkan på vinsterna med cirka 80 MSEK under 2019p.

Elfordon fortsatt en möjlighet

Trots motvind från minskningen i kinesisk bilproduktion, är Gränges väl positionerade för att dra fördel från flytten över mot fler elfordon. Behoven för olika kyl- och värmeapplikationer är substantiella för elfordon, vilket kommer öka behovet för Gränges produktion. Med deras varumärkesskyddade Trillium-teknologi, verkar Gränges ha en konkurrensfördel, då det förenklar processen för kunderna och gör flera steg i lödprocessen onödiga. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen från 110 SEK till 120 SEK.

SCA

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:92,00 SEK
Pris:82,32 SEK
Analytiker:Mikael Jafs
Chefsanalytiker, Chef svensk analys, Chef Papper, Skog & Förpackning
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-29 kl. 07:24, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-29 kl. 08:26.
SCA BSCA B
Diagram

EFTER RAPPORT

Q1 i linje

SCA är Europas största privata skogsägare med totalt 2,6 miljoner hektar av privata skogsområden. De producerar trä för byggindustrin, massa och publikation, samt förpackningar. De utökar just nu massaproduktionen i Sverige, efter en uppstart under Q2 2018. EBITDA för Q1 var över våra estimat. Vi höjer våra estimat efter en uppjustering av volymestimat för massaproduktion, samtidigt som vi upprepar vår Köprekommendation.

Q1 i linje med konsensus, men över oss

SCA rapporterade en underliggande EBITDA på 1 470 MSEK för Q1 (minus en vinst på 90 MSEK från en försäkringsutbetalning, och sammanslagningen med Groupe ISB i affärsområdet Trä). Resultatet var drivet av högre volymer tack vare ökad produktion i massabruket, och en högre prissättning, enligt vd:n. Till följd av att Q1 slog våra estimat, gör vi några uppjusteringar i VPA.

Ingen officiell guidning – men kinesiska massamarknaden förbättras

SCA presenterar inte någon direkt guidning, men bolaget poängterar att den kinesiska massamarknaden har förbättrats efter ett svagt fjärde kvartal.

Höjer massaproduktionen på Östrand

SCA investerar 7,8 miljarder SEK för att öka massakapaciteten med cirka 0,5 miljoner ton, där uppstarten skedde i juni 2018. Vi förväntar oss att detta påverkar vinsten positivt framöver. Q1 var det tredje kvartalet med denna ökning och bolaget bedömer att man uppnår full kapacitet med den uppgraderade maskinen vid slutet av 2019.

Upprepar Köp och riktkursen 92 SEK

Vi är medvetna om att investerare sällan får ut det fulla värdet av alla tillgångar. Vi baserar vår riktkurs på vår summan-av-delarna-värdering men tillämpar en rabatt på cirka 15% för att komma fram till riktkursen 92 SEK. Vi använder en EV/EBITDA målmultipel för de industriella enheterna på 7x (i linje med sektorsnittet). Vi behåller EV-värdet på skogen oförändrad på 65 miljarder SEK i vår summan-av-delarna. Vi upprepar Köp och riktkursen 92 SEK.

Intrum

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:295,00 SEK
Pris:255,20 SEK
Analytiker:Robin Rane
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-29 kl. 07:36, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-29 kl. 08:26.
Intrum JustitiaIJ
Diagram

EFTER RAPPORT

Temporärt svag CMS-marginal återhämtas

Intrums resultat för det första kvartalet var svagt, drivet av sämre lönsamhet inom CMS (kredithantering) där den justerade EBIT-marginalen sjönk till 22% från 27% i Q4. Dock bedömer vi detta som en tillfällig svaghet och förväntar oss att CMS-marginalen kommer tillbaka under de kommande kvartalen. Vi ligger 14% under ledningens mål om VPA på 35 SEK för 2020p, men vi anser att aktien är attraktiv vid nuvarande prissättning och upprepar därför Köp och riktkursen 295 SEK.

Motvindar för CMS-marginal förväntas vara temporära

Intrums resultat för det första kvartalet var svagt, drivet av sämre lönsamhet inom CMS (kredithantering) där den justerade EBIT-marginalen sjönk till 22% från 27% i Q4. Marginalen påverkades negativt av bolagets joint-venture med Intesa Sanpaolo som såg ett mindre inflöde än förväntat av ledningen samtidigt som de hade uppstartskostnader. Vi bedömer att svagheten är temporär. Även i Spanien fanns motvindar för marginalen i form av kontrakt som löpt ut eller sagts upp. För den spanska verksamheten bedömer vi att förvärvet av Solvia från Sabadell kommer att bidra positivt till CMS-marginalen framöver. Vi förväntar oss att CMS-marginalen återhämtar sig de kommande kvartalen.

Vinstestimat ned med 4% 2019p, men upp 1% 2020-20201p

Svagheten inom CMS under Q1 motverkades delvis av styrka inom investeringsverksamheten där utvecklingen var bättre än väntad med en ROI på 16% under kvartalet. Efter rapporten gör vi mindre ändringar i estimaten och sänker vinstestimatet med 4% för 2019p och höjer med 1% för 2020-2021p. Vi bedömer att VPA uppgår till 30,1 SEK för 2020p och vi är därmed 14% lägre än ledningens mål på 35 SEK.

Värdering

Vi värderar Intrum med en kassaflödesvärdering. Baserat på våra estimat för 2020p handlas Intrum till EV/EBITDA på 9,4x, P/E på 8,4x. Vi förväntar oss en direktavkastning på 5,5-6,3% för 2019-2020p.

Tomra Systems ASA

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:300,00 NOK
Pris:257,00 NOK
Analytiker:Knut Erik Lovstad
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-29 kl. 07:05, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-29 kl. 08:26.
Tomra SystemsTOM
Diagram

EFTER RAPPORT

Förberedelser för retursystem

Tomra är unikt positionerat för att kapitalisera på den enorma potentialen från förra månadens EU-lagstiftning om plastförbrukning. Till följd av lägre osäkerhet höjer vi riktkursen till 300 SEK (275) och upprepar Köp. Samtidigt förväntar vi oss att EBITA för Q1 ökar med 46% å/å, drivet av Sorting Solutions.

EBITA +46% under Q1

Vi förväntar oss att Tomra redovisar intäkter för Q1 2019 på 2 058 MNOK (1 754 MNOK Q1 2018), med EBITA på 207 MNOK (142 MNOK), upp 46% å/å. Den viktigaste faktorn är Sorting, men även en förbättring inom Collection väntas till följd av bättre utveckling inom den australiensiska verksamheten. Vi har sänkt våra estimat något för 2019p, i huvudsak beroende på högre rörelsekostnader då Tomra förbereder sig för nya marknadsmöjligheter. Q1-rapporten väntas den 7 maj.

Riktkurs höjs till 300 SEK (275)

Till följd av lägre osäkerhet efter att Europaparlamentet antagit plastdirektivet sänker vi rabatten som vi applicerat till vår kassaflödesvärdering från cirka 15% till 10%. Vi höjer riktkursen till 300 NOK (275) och upprepar Köp.

Klövern

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:15,00 SEK
Pris:12,96 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-29 kl. 07:13, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-29 kl. 08:26.
Klövern BKLOV B
Diagram

EFTER RAPPORT

Q1: Alla nyckeltal bättre

Som vi argumenterat för tidigare är en rabatt mot substansvärdet på 25% motiverad till följd av fastighetsportföljens sammansättning och den relativt höga skuldsättningen. Till följd av höjda förväntningar på fastighetsuppvärderingar höjer vi vår tillgångsbaserade riktkurs till 15 SEK (14,3). Vi upprepar Köp.

Väl distribuerad fastighetsportfölj

Stockholm står för 45% av Klöverns fastighetsvärden (Kista cirka 25%). Resten av portföljen återfinns i större städer inom Sverige. Vi bedömer att kontor står för 78% av fastighetsvärdet, logistik- och samhällsfastigheter 11% samt handel 11% (inklusive Agora). Klöverns vd, Rutger Arnhult, är samtidigt huvudägare med cirka 15% i ägarandel, samma nivå som Corem.

Starkt kassaflöde

Genom den relativt höga hävstången (för närvarande 61% exklusive hybridkapital och preferensaktier) och starka kassaflöden har Klövern lyckats öka NAV väsentligt. Klövern har också lyckosamt utvecklat portföljen, genom investeringar som når bättre avkastning än portföljsnittet. En av bolagets absoluta styrkor är det starka kassaflödet.

Q1: Stora fastighetsuppvärderingar

Trots 2% svagare hyresintäkter var driftnettot 3% bättre än vi hade förväntat oss. Vi hade förväntat oss en negativ påverkan från förvärvet av Agora, men driftnettomarginalen ökade med 120 baspunkter från Q1 2018. Därtill överraskade finansnettot positivt, vilket gjorde att förvaltningsresultatet var 6% bättre än vår förväntan. Därutöver uppgick fastighetsuppvärderingar till 544 MSEK, jämfört med vår förväntan på 220 MSEK. Det är tydligt att våra estimat för fastighetsuppvärderingar har varit för konservativa och vi har adderat 300 MSEK till både 2019p och 2020p.

Köp upprepas

Som tidigare beräknar vi vår riktkurs med en rabatt på 25% till NAV, främst på grund av två anledningar. Först den regionalt utspridda portföljen och den höga exponeringen till Kista (ca 25% av portföljvärdet), där vi ser omkring 20% tomma lokaler. För det andra, är hävstången relativt hög. Om vi inkluderar hybridkapital och preferensaktier, är belåningsgraden nära 75%. Till följd av ökat substansvärde höjer vi vår tillgångsbaserade riktkurs till 15 SEK (14,3). Med en rabatt på nästan 35% till 2019p NAV, finns det en signifikant uppsida och vi upprepar vår Köprekommendation.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 626,4 0,0% 1,1% 19,3%
OMXS30 1 689,0 0,0% 1,1% 19,9%
OMXH25 4 117,6 -0,4% -0,8% 11,7%
OMXC20 1 019,7 1,4% 1,4% 14,4%
OSEBX 883,5 -0,2% -0,8% 10,5%
OMXBB 958,3 0,3% 0,3% 9,7%
Dow Jones 26 543,3 0,3% -0,1% 13,8%
S&P500 2 939,9 0,5% 1,2% 17,3%
Nasdaq C 8 146,4 0,3% 1,9% 22,8%
SX5E 3 500,4 0,2% 0,0% 16,6%
DAX 12 315,2 0,3% 0,8% 16,6%
CAC40 5 569,4 0,2% -0,2% 17,7%
RTS 1 247,0 0,1% -1,1% 16,7%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 72,2 -3,0% 0,3% 34,1%
Guld 1 284,2 0,3% 0,7% 0,4%
Silver 15,0 0,9% 0,3% -3,0%
Aluminium 1 832,0 -1,1% -0,4% -2,0%
Bly 1 924,0 1,2% 0,3% -4,2%
Koppar 6 393,0 0,3% -0,9% 7,2%
Nickel 12 270,0 0,0% -2,9% 15,8%
Zink 2 917,0 1,6% 2,2% 16,2%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,05 -0,90 -2,40 7,90
Sverige, 10 år 0,12 -3,00 -14,80 -33,80
Norge, 10 år 1,72 -2,60 -9,50 -2,70
Tyskland, 10 år -0,02 -0,70 -4,10 -25,80
GB, 10 år 1,14 -1,90 -5,80 -13,30
USA, 10 år 2,50 -3,07 -6,06 -18,14
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,59 -0,2% 1,3% 4,5%
USD / SEK 9,49 -0,4% 2,0% 7,1%
GBP / SEK 12,28 -0,2% 1,4% 8,7%
NOK / SEK 1,09 -0,5% 0,2% 6,9%
DKK / SEK 1,42 -0,2% 1,3% 4,5%
CAD / SEK 7,05 -0,2% 1,3% 8,6%
CHF / SEK 9,31 -0,3% 1,4% 3,5%
JPY / SEK 0,09 -0,5% 2,3% 5,3%
EUR / USD 1,12 0,2% -0,7% -2,4%
USD / JPY 111,56 0,1% -0,3% 1,7%
EUR / GBP 0,86 -0,1% -0,2% -3,9%
AUD / USD 0,70 0,4% -1,5% 0,0%
USD / CAD 1,35 -0,2% 0,7% -1,4%
GBP / USD 1,29 0,2% -0,6% 1,6%
USD / NOK 8,67 0,1% 1,8% 0,1%
EUR / NOK 9,68 0,2% 1,1% -2,2%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

New York-börserna skakade av sig tidiga nedgångar och stängde svagt uppåt på fredagen då både S&P 500 och Nasdaq nådde nya rekordnivåer.

Dow Jones storbolagsindex stängde upp 0,3 procent till 26.541. Det bredare S&P 500 steg 0,5 procent till 2.940, medan tekniktunga Nasdaqs kompositindex ökade 0,3 procent till 8.146.

Sektorsvis gick hälsovårdsbolag bäst medan energisektorn var klart sämst.

Ford stod för en rapport som överträffade förväntningarna efter torsdagens stängning och fordonskoncernens aktie stärktes nära 11 procent. Också sektorkollegan GM stod för en starkare rapport än förväntat på torsdagskvällen. Aktien steg 1,5 procent.

Tyngre gick det för Tesla som var ned 5 procent i kölvattnet av onsdagens svaga rapport. Fords börsvärde överträffade Teslas under fredagen, för första gången på över ett år.

Intel-aktien rasade 9 procent, trots att vinst och intäkter överträffade förväntningarna. Intäktsprognosen för helåret justerades dock ned från 71,5 miljarder dollar till 69 miljarder.

Starbucks försäljning för det andra kvartalet var något sämre än väntat och kafékedjan. Aktien steg dock 0,4 procent efter en initial nedgång.

Exxon Mobils vinst per aktie landade på 0:55 dollar, mot analytikerkonsensus på 0:72 dollar per aktie enligt Bloomberg. Sektorkollegan Chevrons rapport var desto starkare, med en vinst per aktie på 1:39 dollar, 9 cent över Bloombergs konsensusestimat. Chevron var ned 0,7 procent medan Exxon Mobil tappade 2,1 procent.

Oljepriset sjönk markant under fredagen, efter att USA:s president Donald Trump ringt upp Opec och beordrat kartellen att pressa priserna.

Amazon stod för en vinst som överträffade Bloombergs konsensusestimat med råge på torsdagskvällen. Rapporten fick flera analytiker att höja sina riktkurser. Goldman Sachs har höjt till 2.400 dollar från tidigare 2.100, JP Morgan till 2.200 från 2.050 dollar och Citi till 2.200 från 2.000 dollar. Aktien var upp 2,5 procent till 1.951 dollar.

Netflix riskerar att tappa var sjunde kund till Disneys kommande streamingtjänst Disney+, enligt en undersökning, skrev Marketwatch. Detta skulle innebära 117 miljoner dollar i lägre intäkter för Netflix, vars aktie dock steg 1,7 procent. Disney å sin sida var upp 2 procent.

Amerikansk tioårig statspappersränta var ned 3 punkter till 2,50 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen höll sig på fredagen nära oförändrat territorium. Bland dagens förlorare fanns Skanska och JM, medan Kinnevik och Evolution Gaming handlades högre. Kronan återhämtade sig något men var fortfarande försvagad efter Riksbankens besked på torsdagen om sänkt räntebana.

Vid stängning var OMXS30-index oförändrat vid 1.689 och aktier för 20,2 miljarder kronor omsattes på Stockholmsbörsen. Även på de stora Europabörserna var indexrörelserna beskedliga.

Skanskas rapport var sämre än väntat sett till såväl vinst som försäljning och orderingång i första kvartalet och byggaktien låg högt på förlorarlistan med ett kurstapp på 4,5 procent.

Bostadsbyggaren JM:s rapport innehöll även den ett resultat som låg under förhandstipsen, påverkat av en engångskostnad för avveckling av husverksamheten i dotterbolaget JM Entreprenad. JM föll 7,5 procent.

Nedgångarna för Skanska och JM var i tuffaste laget, ansåg vissa analytiker.

"Reaktionerna för båda aktierna är lite hårdare jämfört med rapporternas underliggande framåtblickande indikatorer", sade Albin Sandberg, analytiker på Kepler Cheuvreux, till Nyhetsbyrån Direkt.

Astra Zeneca backade 2 procent efter sin rapport och SCA sjönk 1,3 procent. Skogskoncernens ebitda-resultat var cirka 5 procent högre än snittförväntningarna i Infront Datas sammanställning, men i utfallet ingick en positiv post på cirka 90 miljoner kronor.

För Electrolux var utvecklingen svajig efter en rapport där rörelseresultat och justerad marginal överträffade estimaten men där bolaget sänkte marknadsutsikten för Nordamerika till "något negativt". Efter en inledning på plus vände vitvaruaktien ned och vid stängning var den 1,4 procent lägre.

Autoliv steg 1,2 procent på sin rapport, där den organiska tillväxten var något bättre än väntat. Bolaget uppgav sig ha fått försiktigt positiva signaler från sina kunder.

"Vi är försiktiga även för det andra kvartalet, men står fast vid prognosen om en nedgång av den globala bilproduktionen om 1 procent för helåret. Vi har fått positiva signaler från ett antal tillverkare i Kina som tyder på ett bättre andra halvår", sade Autolivs vd Mikael Bratt till Nyhetsbyrån Direkt.

Saab fick tummen upp sedan rörelseresultat och försäljning slagit analytikernas förväntningar i Bloomberg News sammanställning. Försvarskoncernens aktie avancerade 5 procent.

Cloetta var en av dagens stora vinnare med ett kurslyft på dryga 9 procent. Konfektyrbolagets rörelseresultat överträffade analytikernas förväntningar, enligt Blomberg News prognossammanställning. Arbetet med att förbättra lönsamheten i den förlustbringande lösgodisverksamheten i Sverige är ett fokusnummer.

En av torsdagens vinnare, livekasinounderleverantören Evolution Gaming, marscherade vidare uppåt och steg ytterligare 8,3 procent. I motsatt riktning gick gamingbolaget Paradox, som hittills har fått ljumma spelaromdömen för sitt egenutvecklade strategispel Imperator Rome. Aktien sjönk 6,5 procent.

Pilotstrejken på SAS bröt ut i Norden sedan facket sagt nej till ett medlarbud. SAS handlades ned 5,4 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
NCC Behåll 150 SEK na na
Bilia Behåll 87 SEK na na
Veoneer Minska 21 USD na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
EMU 11:00 Konjunkturbarometer apr 105.1 105.5
EMU 11:00 Indikator företagsklimat apr 0.51 0.53
USA 14:30 Privata inkomster och privatkonsumtion mar 0.2 %/0.7 %

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Atlas Copco SE0011166610 Inga tillkännagivanden
Electrolux SE0000103814 Inga tillkännagivanden
NCC SE0000117970 Inga tillkännagivanden
Veoneer Inga tillkännagivanden
Hembla SE0005594728 3
Alimak Group SE0007158910 Inga tillkännagivanden
Autoliv US0528001094 Inga tillkännagivanden
Kinnevik SE0008373906 3
Trelleborg SE0000114837 Inga tillkännagivanden
Kungsleden SE0000549412 Inga tillkännagivanden
Hexpol SE0007074281 Inga tillkännagivanden
JM SE0000806994 Inga tillkännagivanden
Skanska SE0000113250 6
Gränges SE0006288015 Inga tillkännagivanden
SCA SE0000112724 6
Intrum SE0000936478 3
Tomra Systems ASA NO0005668905 Inga tillkännagivanden
Klövern SE0006593919 3, 4

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.