Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - tisdagen den 30 april 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-04-30 kl. 08:23 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-04-30 kl. 08:26 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,2% OMXS30 0,3% DJI 0,0% NASDAQ 0,2%
627,4 1 693,3 26 554,4 8 161,9

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
NCC Behåll 156 (150) SEK
Veoneer Minska 19 (21) USD
Entra Köp 154 (152) NOK
Hexpol Behåll 82 (86) SEK
SBB Köp 14,2 (14,1) SEK
Assa Abloy Behåll (Köp) 213 (211) SEK
SKF Minska 158 (152) SEK

Danske bank

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:160,00 DKK
Pris:130,55 DKK
Analytiker:Robin Rane
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-30 kl. 09:39, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-30 kl. 12:28.
Danske BankDANSKE
Diagram

EFTER RAPPORT

Q1: Sämre än förväntningarna, svagt räntenetto

Danske Banks nettoresultat var 1% sämre än förväntningarna. Räntenettot var svagt, vilket uppvägdes av starkt tradingnetto. Höga kreditförluster till följd av jordbruksexponeringar i Danmark och stor exponering mot Corporates & Institutions. Vi förväntar oss att aktien underpresterar med 2% i förhållande till marknaden under dagens handel. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 160 DKK.

Kärnintäkter sämre

Räntenettot på 5 5420 MDKK var 3,7% sämre än konsensus förväntan. Räntenettomarginalen var 0,82%, vilket var sämre än den förväntade på 0,86%. Provisionsintäkter var i linje medan tradingnettot på 1 299 MDKK var väsentligt bättre än förväntat. Kostnaderna var i linje med estimaten och upp 9,5% å/å.

Sänkta utsikter

Danske Bank sänkte utsikterna. Räntenettot förväntas vara lägre än 2018 med volymtillväxt som motverkas av högre upplåningskostnader. Kostnaderna förväntas vara på samma nivå som 2018. Kreditförlusterna förväntas vara högre. Nettoresultatet förväntas uppgå till intervallet 14-16 miljarder DKK för 2019, samma som konsensus, men det inkluderar en vinst på 1,3 miljarder DKK från försäljningen av Danica Pension Sverige.

Värdering

Danske Bank handlas för närvarande till P/B på 0,72x, jämfört med Large Cap Nordics på 1,13x. Aktien är ned med 35,3% å/å och upp 8,1% hittills i år (inklusive utdelning). Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 160 DKK.

Epiroc

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:100,00 SEK
Pris:103,85 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-30 kl. 11:04, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-30 kl. 12:28.
Epiroc AEPI-A
Diagram

EFTER RAPPORT

Överreaktion på en ok rapport

Orderingången för kvartalet var i linje med förväntningarna även om den organiska tillväxten var negativ till följd av tuffa jämförelsetal. Vi förväntar oss att konsensusförväntningarna kommer att lämnas oförändrade och att den negativa kursreaktionen är överdriven. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 100 SEK.

Orderingång backade från hög fjolårsnivå

Den organiska tillväxten på -5% verkar ha gjort marknaden besviken även om orderingången i stort sett var i linje med förväntningarna. Vi påminner att Q1 2018 var det näst bästa kvartalet någonsin för Epiroc (efter Q2 2018) och att stora order låg bakom styrkan. Under konferenssamtalet sade ledningen att ersättningsorder stod för en något större del av mixen, men att expansionsorder fortsatt står för merparten och att de flesta order för tillfället är mindre eller medelstora. Kortsiktigt förväntar sig bolaget att orderingången kvarstår på nuvarande nivå.

Service fortsätter att växa

Medan utrustningsorder föll med 16% organiskt under kvartalet växte serviceorder med 8% å/å och även sekventiellt. Den gynnsamma mixen hjälpte Epiroc att lyfta den justerade rörelsemarginalen till 20,3%, vilket ledde till att rörelseresultatet var 2% bättre än marknadens förväntningar.

Marknadsfundamenta kvarstår solida

Även om order för expansion inte fortsatte växa har vi hört anekdotiska bevis om ökad aktivitet bland annat i Weirs delårsrapport. Marknadsfundamenta verkar kvarstå som gynnsamma. Vår riktkurs är baserad på 18x P/E och 14x EV/EBIT på vinsterna för 2021p, vilket sedan diskonteras till slutet av 2019 samt en kassaflödesvärdering med WACC på 8%, långsiktigt tillväxt på 3% och långsiktig rörelsemarginal på 20%. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 100 SEK.

Recipharm

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:172,00 SEK
Pris:137,20 SEK
Analytiker:Arsene Guekam
Chefsanalytiker, Chef Biotech
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-30 kl. 08:37, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-30 kl. 10:22.
Recipharm BRECI B
Diagram

INFÖR RAPPORT

Inför Q1

Q1-resultatet väntas den 5 maj. Vi förväntar oss en försäljning på 1,8 miljarder SEK, +18% drivet främst av den positiva integreringen av Holmes Chapel sedan Q4 2018. Exklusive förvärv, förväntar vi oss en tillväxt på 8%. På EBITDA-nivå kommer lönsamheten fortfarande vara drabbad av en negativ påverkan från tekniska problem och leverantörsförseningar.

Bekräftelse av den positiva trenden väntas.

Från Q1 2019, kommer Recipharm att ha fullt konsoliderat det senaste förvärvet Holmes Chapel, den kommersiella upptrappningen av alla tre expansionsprojekt, och serialisationskapaciteter (spåra läkemedel, enligt krav från februari 2019 i Europa och 2020 i USA). Vidare, bolaget fokuserar på mer lönsamma projekt, samtidigt som slutleden i icke- eller mindre lönsamma fabriker (såsom Ashton i UK eller Sverige) kommer ha en positiv effekt på marginaler. Avdelningen Solid, kommer fortsätta dra fördel från de långsiktiga avtalen som skrivits med Roche, även om Sterile & Inhilation kommer inkludera det senaste förvärvet med Holmes Chapel (+159 MSEK förväntas). Notera att den nya redovisningsstandarden, IFRS 16, kommer ha en förväntad positiv påverkan på EBITDA på 90 MSEK under 2019 och 23 MSEK under Q1. Därför förväntar vi oss en EBITDA för Q1 på 2 929 MSEK, vilket ger en marginal på 16,3%, jämfört med 16,5% under föregående år. På en jämförbar basis, väntas EBITDA-marginalen sjunka 140 punkter till 15,1%. Vi är fortfarande säkra i bolagets långsiktiga mål. Vi värderar Recipharm med en DCF (7,2% WACC, 2% långsiktig tillväxt.) Vi upprepar Köp och riktkursen 172 SEK.

SEB AB

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:84,00 SEK
Pris:92,70 SEK
Analytiker:Christoffer Adams
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-30 kl. 08:39, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-30 kl. 10:07.
SEB ASEB A
Diagram

EFTER RAPPORT

Q1: Svag kärnintäkt motverkas av starka vinster

SEB rapporterade nettoresultat som var 7,4% över konsensus. Detta var främst drivet av tradingnettot (+46% jämfört med konsensus). Underliggande intäkter var lägre än förväntningarna, och både kostnad och kreditförlusterna var sämre än väntade. CET 1 var 17,1% jämfört med estimerade 17,5%.

Svaga kärnintäkter, räntenetto samt avgifter

Räntenettot var 1,3% lägre än konsensus på 5 345 MSEK. Lånetillväxten var 5,1% q/q och 7,6% å/å. Marginaler var 0,75% jämfört med estimerade 0,77%. Avgifter var 4% under förväntningar på 4 292 MSEK.

Starka vinster på grund av hög hedge-aktivitet

Tradingnettot var betydligt bättre än förväntat på 2 118 MSEK, 46% över estimaten. Finansiella instrument var upp 40% q/q och 45,5% å/å. IR meddelar även att högriskhantering bland kunder bidrog till den starka siffran. Allt som allt var totala intäkter bättre än förväntat på 11 907 MSEK, 4% över estimaten.

Stark kapitalbuffert

Minskningen i CET var drivet av valutaeffekter, IFRS 16 och ökad REA. Det förväntade regulatoriska kraven i slutet på kvartalet var 14,6%, vilket resulterar i att banken har en buffert på 250 punkter, samtidigt som bankens mål är 150 punkter. Totala kostnader var 1,7% över förväntningar.

Värdering

SEB handlas för närvarande på konsensus P/B på 1,31x, jämfört med vår nordiska storbolagsjämförelsegrupp på 1,13x och vår nordeuropeiska storbolagsjämförelsegrupp på 0,7x. Aktien är upp 20,7% å/å och upp 15,6% hittills i år. Hittills i år har SEB överpresterat sin kärnjämförelsegrupp med nordiska storbolag (+9,6%) och även den nordeuropeiska storbolagsjämförelsegruppen (+15,6%). Vi har rekommendationen Minska och riktkursen 84 SEK.

Telenor

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:140,00 NOK
Pris:171,20 NOK
Analytiker:Stefan Billing
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-30 kl. 08:09, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-30 kl. 10:07.
TelenorTEL
Diagram

EFTER RAPPORT

Q1: Första intrycket

Telenor rapporterade Q1 EBITDA i linje med förväntningarna. Organiska tjänsteintäkter var oförändrade å/å och EBITDA minskade med 4,5%. EBITDA i Norge och Sverige var +1%/+1% respektive -10%/-9% jämfört med vår förväntan/konsensus. EBITDA i Thailand var 4-5% över förväntningarna och motsatt i Pakistan. Utsikterna för 2019 upprepades. Vi förväntar oss oförändrade konsensusestimat till följd av rapporten.

Utveckling

De största positiva avvikelserna från EBITDA kom från Thailand (4%) och Norge (1%), de största negativa kom från Sverige (-10%) och Pakistan.

2019 utsikter

Telenor prognosticerar för en tjänsteintäktstillväxt om 0-2%, EBITDA-tillväxt om 1-3%, båda exklusive Thailand.

Värdering

Vi har en Minskarekommendation med riktkursen 140 NOK, som reflekterar vår kassaflödesbaserade summan-av-delarna med en kapitalkostnad på 7,5-15,5% beroende på marknad. Vi förväntar oss en oförändrad eller mindre reaktion på aktiekursen idag till följd av rapporten.

Telia

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:47,00 SEK
Pris:40,69 SEK
Analytiker:Stefan Billing
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-30 kl. 07:27, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-30 kl. 10:07.
TeliaSoneraTLSN
Diagram

EFTER RAPPORT

Förbättrade trender från Q2

Vi behåller de underliggande estimaten oförändrade efter Q1-resultatet som var något bättre än de låga förväntningarna i Sverige och Finland men sämre i Norge. Vi förväntar oss att den svaga tjänsteintäktstrenden från Q1 förbättras under Q2 och upprepar Köp med oförändrad riktkurs på 47 SEK.

Svag tjänsteintäktstrend vänder i Q2

I Q1 var den mobila tjänsteintäktstrenden negativ i Sverige drivet av förluster inom kontantkort och en allmänt svag marknad. Dock förväntar sig ledningen förbättringar under året genom kommande produktinitiativ och sannolikt vissa selektiva prishöjningar. Tillväxten fortsatte med hälsosamma 2% i Finland trots att stora B2B-kontrakt ännu inte börjat bidra. I Norge fortsatte den svaga trenden från föregående år med -3% i lokal valuta men det nyligen lanserade obegränsade erbjudandet har minskat på kundförlusterna till Telenor och ledningen verkar ha beslutat sig för att stoppa den sjunkande marknadsandelen. Sammantaget förväntar vi oss förbättrade tjänsteintäkter under de kommande kvartalen. Den svenska marknaden kommer att gynnas av prishöjningar på flera fastnätsprodukter från Q2 och framåt.

Oförändrade estimat exklusive IFRS 16

Justerat för påverkan från IFRS 16 på EBITDA lämnar vi estimaten för EBITDA i stort sett oförändrade med en viss minskning i Norge, en liten förbättring i Baltikum och oförändrade i Sverige och Finland. Vi behåller också estimatet för det operativa fria kassaflödet, i linje med bolagets guidning för 2019-2021.

Köp, riktkurs 47 SEK

Aktien ger för närvarande 6% i ordinarie direktavkastning plus 3% från pågående återköp. Vår oförändrade riktkurs på 47 SEK är härledd från en kassaflödesbaserad summan-av-delarna. Vi upprepar Köp.

NCC

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:156,00 SEK
Pris:156,95 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-30 kl. 07:15, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-30 kl. 08:26.
NCC BNCC B
Diagram

EFTER RAPPORT

Ett steg i rätt riktning

Vi upprepar Behåll medan vi höjer riktkursen till 156 SEK (150). Orderboken på 61,4 miljarder SEK är upp 8% q/q (+4% å/å) vilket tyder på en god efterfrågan. Q1 är ett säsongsmässigt svagt kvartal, trots det var det ett stabilt resultat med bättre kassaflöden å/å och stödjande utsikter. Vi höjer 2019-21p VPA med 1-2%.

Lätta jämförelsetal

2018 var ett förlorat år för NCC, men Q1 innebär att 2019 startade bättre då EBIT visade på en mindre förlust i år än föregående år. Ledtiderna inom Construction är dock för långa och vi förväntar oss inte att NCC når målet om 4% i EBIT-marginal till 2021p. Vi förväntar oss en substantiell ökning i VPA å/å från -6,9 SEK under 2018 till 12,3 SEK under 2019p.

Stark utveckling av orderboken

NCC Q1 orderbok på 61,4 miljarder SEK är upp 8% q/q, vilket tyder på en solid efterfrågan i Norden. Trots att antalet nystarter troligtvis kommer att minska å/å, särskilt i Sverige, presterade NCC relativt väl i det segmentet under Q1.

Q1 förlustdrabbat som vanligt, men bättre å/å

Jämfört med våra förväntningar var orderingången 7% starkare medan EBIT på -352 MSEK var något sämre. Det operativa kassaflödet var även det bättre å/å, justerad nettoskuld till EBITDA rapporterades till 2,4x (mål om max 2,5x).

Behåll upprepas, riktkurs höjd till 156 SEK (150)

Vi höjer vår 2019-21p VPA med 1-2% medan utdelningen är oförändrad. Vår höjda riktkurs på 156 SEK får vi genom en kombination av en summan-av-delarna modell, historiska multiplar samt en konkurrentjämförelse. Vi upprepar Behåll och höjer riktkursen till 156 SEK (150).

Veoneer

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:19,00 USD
Pris:22,21 USD
Analytiker:Alexandre Raverdy, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-30 kl. 07:14, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-30 kl. 08:26.

EFTER RAPPORT

Feedback från konferenssamtal – Riktkurs sänkt till 19 USD

Veoneer missade förväntningarna under Q1 efter en tuffare än väntad marknad. Bolaget sänker sin guidning för helåret 2019, presenterade flera interna förändringar och planerar att ta in upp till 500 MUSD. Vi upprepar Behåll men sänker riktkursen från 21 USD till 19 USD efter lägre estimat.

Jämförbar försäljning ned 12%, -25,9% justerade EBIT-marginal

Veoneer presenterade en försäljning för Q1 på 494 MUSD, 7% under konsensus. Både Restraint Control Systems (-16%) och Brake Systems (-20%) presenterade stora minskningar, samtidigt som vi förstår att Active Safety (-3%) led av en negativ mix (exponering mot premium originaltillverkare). Vi flaggar dock för att orderboken var fortsatt stark på 1,2 miljarder USD på rullande tolv månader, främst drivet av Active Safety.

Helårsguidning sänkt, planerar ta in upp till 500 MUSD

Då marknader för global fordonsproduktion är fortsatt utmanande förväntar sig Veoneer nu att den organiska helårsförsäljningen för 2019 ska vara ner 3-7% (jämfört med oförändrad eller något ned), med en sekventiell försämring under Q2, följt av förväntade förbättringar under H2 på grund av högre volymer. Från och med Q4 kommer effekter från pågående effektivitetsåtgärder börja slå in, inklusive ett tak på FoU, se över VNBS, och Zenuity-finansiering och utvecklingsprioriteringar. Som ett resultat kommer bolaget även behöva se över sina mellan- till långsiktiga mål. Slutligen, Veoneer överväger att ta in upp till 500 MUSD i nytt kapital, vilket bör finansiera verksamheten i åtminstone 12 månader.

Estimatförändringar

Vi uppdaterar våra estimat och förväntar oss nu att Veoneer ska presentera en försäljning på -6% (-5% Electronics, -13% Brake Systems) och -18,1% justerad EBIT-marginal för 2019p (jämfört med -2% tillväxt och -13% EBIT-marginal).

Minska, sänker riktkurs från 21 USD till 19 USD

Veoneer handlas till 0,8x EV/försäljning på våra uppdaterade 2019p-estimat, något över europeiska OE-leverantörer, med en lägre avkastning. Vi sänker vår riktkurs från 21 USD till 19 USD och upprepar Minska på grund av lägre estimat. Vår nya riktkurs är baserad på en 70/30% kombination av 0,6x EV/försäljning och en standard DCF (7,9% WACC, 2% slutlig tillväxt).

Entra

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:154,00 NOK
Pris:125,00 NOK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-29 kl. 07:24, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-30 kl. 08:26.
Entra ASAENTRA
Diagram

EFTER RAPPORT

Allt bra – men det finns mer utrymme för utveckling

Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 154 NOK (152) efter Q1-rapporten för att reflektera höjda NAV-estimat. Vi anser att Entras resultatvisibilitet är överlägsen de flesta nordiska konkurrenterna tack vare deras stabila portföljsammansättning (62% offentliga hyresgäster) och deras låga belåningsgrad. Dessutom, då aktien handlas till en substansrabatt på 14% jämfört med de flesta nordiska konkurrenterna på 5%, anser vi att risken bör vara begränsad.

Förbättrade utsikter för kontor i Oslo

Vi anser att utsikterna över Oslos (cirka 70% av Entras exponering) kontorsuthyrningsmarknad är stödjande, tack vare den accelererande hyresmarknaden och lägre vakanser. Vidare förväntar vi oss att efterfrågan kommer att öka ytterligare under de kommande 2-3 åren.

Q1 slog förväntningarna

Förvaltningsresultatet slog våra förväntningar med 7% och NAV var 1% bättre. Uthyrningstillväxten nådde 4,8%, genomsnittlig finansieringskostnad var upp 11 baspunkter q/q till 2,96%.

Köp, höjd riktkurs till 154 NOK (152)

Vi justerar vår 2019-21p FFO och NAV med -1% till 1%, samtidigt som vi behåller utdelningen oförändrad. Dessutom höjer vi vårt tillgångsbaserade riktkurs till 154 NOK (152), som är satt i linje med vårt 12m framåtblickande NAV (Q1 2020; 154 NOK). Aktien handlas till en substansrabatt på 14% jämfört med de nordiska konkurrenterna på 5%. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 154 NOK (152).

Hexpol

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:82,00 SEK
Pris:73,00 SEK
Analytiker:Douglas Lindahl
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-30 kl. 07:06, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-30 kl. 08:26.
Hexpol BHPOL B
Diagram

EFTER RAPPORT

Svag underliggande tillväxt

Hexpol rapporterade ett överlag svagt resultat för Q1 2019 med -5,5% organisk tillväxt å/å, jämfört med våra förväntningar på 0,4%, då viktiga underliggande marknader verkar ha försämrats ytterligare jämfört med Q4 2018. Vi justerar VPA med i genomsnitt 7% för 2019-2021p, i huvudsak beroende på att vi sänker våra förväntningar på organisk tillväxt. Vi sänker riktkursen med cirka 5% till 82 SEK (86) och upprepar Behåll då vi ser ytterligare risker framöver.

Svag Q1-rapport

Hexpols organiska tillväxt på -5,5% å/å under Q1 2019 drevs av lägre volymer i Americas och i Asien samt lägre råmaterialpriser å/å. Bolaget rapporterade dock stabila underliggande volymer i Europa. Hexpol har cirka 36% av försäljningen exponerad mot bilindustrin och den underliggande försäljningen inom det segmentet hade ett klart tufft kvartal.

Råmaterialpriser pekar mot fortsatt svag bruttomarginal

Hexpols bruttomarginal har sjunkit sedan toppnivån på 24,1% under Q2 2016 och nuvarande prisnivåer indikerar att bruttomarginal kommer att falla ytterligare under Q2. För Q2 antar vi nu -7,6% organisk tillväxt och 15,1% EBIT-marginal. Vi sänker våra förväntningar på VPA med i genomsnitt 7% per år för 2019-2021p, då vi justerar ner våra förväntningar på organisk tillväxt.

Behåll upprepas och riktkurs 82 SEK (86)

Vi upprepar Behåll efter Q1-rapporten och justerar riktkursen med cirka 5% till 82 SEK (86), baserat på ett genomsnitt av 13,5x 2020p EV/EBIT diskonterat ett år tillbaka, en summan-av-delarna, en kassaflödesvärdering och en konkurrentjämförelse.

SBB

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:14,20 SEK
Pris:11,90 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-30 kl. 07:09, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-30 kl. 08:26.

EFTER RAPPORT

Nästa steg: Förvärv

Vi upprepar vår Köprekommendation och höjer vår tillgångsbaserade riktkurs med 1% till 14,2 SEK (14,1 SEK) till följd av ett höjt NAV från fastighetsuppvärderingar. Stabiliteten från tillgångarna är nu matchat med finansiell stabilitet då LTV har kommit under 40% i april i år. SBB är faktiskt jämförbart med en kommunobligation med den extra fördelen från tillväxtkatalysatorer.

Hög andel samhällsfastigheter

Omkring två tredjedelar av SBB:s fastighetsportfölj utgörs av samhällsfastigheter i Sverige, Finland och Norge (inklusive DNB-byggnaden i Oslo som representerar cirka 20% av den totala portföljen). Bostadsfastigheter (endast Sverige) står för cirka 25% av portföljvärdet och byggrätter 5%. Bolagets nya mål är att växa tillgångarna från 25 miljarder SEK till 40 miljarder SEK till 2023.

Nya mål och äntligen avyttring av DNB-byggnaden

Under kvartalet ändrade SBB sitt mål för skuldsättningsgrad från under 55% till under 50%. Bolaget utfärdade även D-aktier till ett värde av 1 035 MSEK. Utöver det, utfärdade bolaget även en hybridobligation på 300 MEUR, vilket sänker skuldsättningsgraden till under 40%. Detta kan jämföras med 70% under 2016. Det är ganska tydligt att risken har minskat betydligt. Ytterligare ett smart drag var att sälja DNB-byggnaden till DNB, då finansieringskostnaderna var nära avkastningen. Allt som allt tror vi att SBB kommer ha förvärvsutrymme på nästan 6 miljarder SEK och fortfarande ha en skuldsättningsgrad under 50%.

Q1: Fastighetsuppvärderingar överraskade positivt

Om vi inkluderar extra kostnader på 50 MSEK, kom förvaltningsresultatet in 20% svagare än våra förväntningar under Q1. Till en stor del är detta beroende på en högre finansieringskostnad. Dock, bolaget har förlängt durationen, vilket är positivt. Fastighetsomvärderingar var 252 MSEK (+1%) under kvartalet, 50 MSEK högre än våra estimat. Vi har därför höjt våra förväntningar för fastighetsuppvärderingar med 200 MSEK per år.

Likhet till obligation gör dagens värdering extrem försiktig

SBB har en fastighetsavkastning på 4,6%. Deras skuldsättningsgrad är ca 52% och upplåningskostnadern är cirka 160 punkter. Därför är avkastningen 8% ((0,047/0,47)-0,016=0,08). Detta är extremt attraktivt jämfört med en kommunobligation på ca 1% (5 årig). Vi höjer vår tillgångsbaserade riktkurs till 14,2 SEK (14,1). För att fånga den starka tillväxten, diskonterar vi 2020p NAV på 15,16 SEK med den förväntade kapitalkostnaden på 9% för nio månader, vilket är lika med 6,75%. Vi upprepar Köp.

Lundin Petroleum

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:305,00 SEK
Pris:303,70 SEK
Analytiker:Anders Holte
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-30 kl. 07:17, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-30 kl. 08:26.
Lundin PetroleumLUPE
Diagram

EFTER RAPPORT

Ännu ett starkt kvartal förväntas

Då Lundin Petroleums Q1-resultat snart är här, tror vi att vi kan förvänta oss ett starkt kvartal. Produktionen förväntas hamna i den övre delen av intervallet vid omkring 81 128 fat per dag. Det operativa kassaflödet väntas vara 315 MUSD. Vi är i linje gällande EBITDAX för kvartalet, men över gällande VPA på grund av en lägre skattesats. Vi upprepar Behåll och riktkursen 305 SEK.

Uppdaterar vårt case – upprepar Behåll

Då vi inte har gjort några förändringar på vårt långsiktigt antagna oljepris som förväntas uppgå till 65 USD per fat från 2020p och framåt, ser vi ingen anledning till att förändra vår rekommendation. Vi anser fortsatt att bolaget är väl positionerat för att kapitalisera på deras återställda kostnadsstruktur offshore, och en omvandling är på väg med uppstarten av Johan Sverdrup under Q4 2019p. Vi har gjort några förändringar av våra estimat för att reflektera den reviderade prisnivån för Brentolja på 70 USD under Q2 och Q3 2019p.

Värdering

Vi värderar Lundin Petroleum med en kassaflödesvärdering. Dessutom använder vi oss av multipelpris på fyndigheter med en NPV per fat basis. Vi använder oss även av en summan-av-delarna värdering, vilket ger oss vår riktkurs och är baserad på att Brent når 65 USD per fat. Vi upprepar Behåll och riktkursen 305 SEK.

Assa Abloy

Rek: Behåll (Köp)
Riktkurs:213,00 SEK
Pris:204,50 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-30 kl. 07:17, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-30 kl. 08:26.
Assa Abloy BASSA B
Diagram

EFTER RAPPORT

Fullvärderad – nedgradering till Behåll

Med de stabila vinsterna och möjligheterna med smarta lås för bostäder är investeringsutsikterna i Assa Abloy fortsatt attraktiva. Efter den senaste tidens kursrusning (+28% hittills i år) bedömer vi dock att värderingen har kommit ikapp. Värderingen är nu i linje med historiskt 4-årssnitt och vi sänker därför rekommendationen till Behåll (Köp) och höjer riktkursen till 213 SEK (211).

Snabb tillväxt i elektromekanisk portfölj

Assa Abloy har som mål att växa med 5% organiskt. Byggmarknaden fortsätter att vara stark och skiftet mot elektromekaniska lås fortsätter. Det segmentet växte med över 30% under kvartalet och står för cirka 30% av försäljningen. Smarta lås för bostäder är det snabbast växande segmentet och hjälps av exponeringen mot Google Nest. Från och med Q2 kommer bidraget att minska då jämförelsetalen blir tuffare och vi bedömer att Assa Abloy växer med 4% organiskt både 2019 och 2020.

Förvänta fortsatta förvärv

Förvärvsmaskinen är fullt aktiv och Assa Abloy slutförde tre förvärv under Q1 som adderar 1% till försäljningen efter att ha gjort 19 förvärv både 2018 och 2017. Om inte Assa Abloy hittar tillräckligt med förvärv för att nå målet med 5% per år vore det negativt för aktien och den höga förvärvstakten är därför positiv. Även om det är svårt att hitta mellanstora och stora förvärv till rimliga priser ser vi ingen anledning till att hastigheten kommer att minska.

Gediget långsiktigt innehav men värdering har kommit ikapp

Genom att växa intäkterna med åtminstone höga ensiffriga tal per år till en relativt stabil marginal är Assa Abloys resultattrend mycket stabil och vi bedömer att aktien borde vara ett kärninnehav i en industriportfölj. Potentialen i smarta lås adderar till tillväxtmöjligheterna. Värderingen har dock kommit ikapp, de senaste månaderna, och är nu i linje med historiska 4-årssnitt. Vi gör mindre ändringar i estimaten och i vår riktkurs som baseras på genomsnittet av 22x P/E och 16x EV/EBIT för vinsterna 2022p, inklusive förvärv, diskonterat till slutet av 2019 samt en kassaflödesvärdering med långsiktig tillväxt på 3%, långsiktig marginal på 16,5% och WACC på 8%. Vi sänker rekommendationen till Behåll (Köp) och höjer riktkursen till 213 SEK (211).

Bilia

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:87,00 SEK
Pris:80,20 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-30 kl. 07:21, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-30 kl. 08:26.
Bilia ABILI A
Diagram

EFTER RAPPORT

Året börjar bra

Bilia rapporterade ett bättre Q1-resultat än förväntat, med en EBIT på 238 MSEK, jämfört med vår prognos om 222 MSEK. Skillnaden förklaras av en stark utveckling inom bilservice i Sverige. Orderboken av nya bilar ökade med 28% under Q1, vilket indikerar att de svenska marknadsförhållandena förbättrats från den svaga perioden under andra halvan av 2018. Vi höjer utsikterna något. Aktien handlas för närvarande till P/E 11x, vilket är en premie till konkurrenterna, glöm dock inte att Bilia är en större bilserviceleverantör än de flesta av bolagets konkurrenter. Vi upprepar Behåll och riktkursen 87 SEK. Vår riktkurs är baserad på en kassaflödesvärdering, med en WACC på 10%, total tillväxt på 2% och EBITDA-marginal på 5%.

Q1-resultatet

Bilia började året bättre än väntat, med en EBIT på 238 MSEK, jämfört med vår prognos om 222 MSEK. Implementeringen av Bonus malus-systemet har ökat intresset för begagnade dieselbilar, vilka ej omfattas av den högre skatten.

Bilserviceförsäljningen får stöd från begagnade bilar

Bilserviceförsäljningen förväntas få stöd från försäljningen av nya bilar under de föregående åren. En varumärkesspecifik bilhandlare som Bilia får även stöd från att bilarna blir mer tekniskt avancerade, vilket kan leda till att en bilservice tar längre tid att genomföra. Vi upprepar Behåll och riktkursen 87 SEK.

SKF

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:158,00 SEK
Pris:178,40 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-29 kl. 08:39, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-30 kl. 08:26.
SKF BSKF B
Diagram

EFTER RAPPORT

Avtagande volymer framöver

Q1 var bättre än förväntat gällande marginalen, på grund av en god mix, vilket leder till att vi höjer VPA samt riktkursen. Vi förväntar oss fortsatt avtagande volymer framöver samt att marginalerna kommer att utsättas för press. Då värderingen återhämtat sig till det historiska genomsnittet finner vi kvoten risk/avkastning negativ och upprepar således Minska. Vår nya riktkurs är 158 SEK (152).

Fortsatt avtagande volymer

SKF sänkte efterfrågeutsikterna något, vilket illustrerar den avtagande affärsmiljö som SKF står inför. Mest överraskade är vi över volymerna inom bilindustrin i Nordamerika – det är känt sedan tidigare att bilindustrin i Kina samt Europa redan är under press. Vi såg negativ volymutveckling under Q1 och tror att det kommer att fortsätta så under resten av året samt in under 2020.

Marginalen under press

SKF introducerade nya priser i början av året. Höjda priser samt valutor mildrade de negativa volymerna under Q1, men då nedgången fortsätter tror vi att det blir allt svårare att höja priserna ytterligare och vi förväntar oss att marginalerna minskar ytterligare under de kommande kvartalen samt under 2020.

Värdering tillbaka på historiska nivåer – negativ risk/avkastning

Då värderingen är tillbaka på historiska nivåer, volymerna är avtagande samt att kvoten risk/avkastning är negativ upprepar vi Minska.  En bättre än befarad marginal under Q1 leder till att vi uppgraderar vår 2019-21p VPA något, samt att vi höjer riktkursen till 158 (152). Vår riktkurs är baserad på multiplar (12x P/E, 10x EV/EBIT) på 2021p vinster som är diskonterade till slutet av 2019.

Nordea Bank

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:8,20 EUR
Pris:7,33 EUR
Analytiker:Christoffer Adams
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-30 kl. 07:41, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-04-30 kl. 08:26.
FI4000297767NDA SEK
Diagram

EFTER RAPPORT

Justerat resultat cirka 8% sämre än konsensus

Nordea rapporterade ett svagt resultat för Q1. Justerat nettoresultat var 8% sämre än förväntningarna. Räntenettot var 6% sämre, drivet av treasuryeffekter som kommer att reverseras enligt Nordea. CET1 var också lägre än förväntningarna. Vi förväntar oss att aktien underpresterar mot marknaden med cirka 4% under dagen.

Svagt räntenetto

Räntenettot blev 66 MEUR, vilket var 5,8% sämre än konsensus. Utlåningsmarginalerna var -30 MEUR, inlåningsmarginalerna +20 MEUR, valuta -10 MEUR och dageffekt – 28 MEUR, Gjensidige +9 MEUR och Treasury – 24 MEUR. Treasuryeffekten drevs av minskad risk och effekter av minskade kreditspreadar inom likviditetsbufferten. Dessa effekter är delvis temporära enligt banken. Investor Relations kommenterar att utlåningsmarginalerna för hushåll är under press i alla länder.

Kostnader i linje eller bättre

Kostnaderna inkluderar en reservering på 95 MEUR för pågående penningtvättsrelaterade ärenden. Justerat för den var kostnaderna i stort sett i linje med förväntningarna. Kreditförlusterna uppgick till 42 MEUR, vilket var bättre än förväntat.

Kapital

CET1 kvot: 14,6% (15,5% under Q4). REA: +7,1 miljarder EUR jämfört med Q4. Drivet av konsolideringen av Gjensidige Bank, ökad marknadsrisk, ökat affärsmomentum och implementeringen av IFRS16. CET1 kapital: -0,3 miljarder EUR jämfört med Q4.

Värdering

Nordea handlas för närvarande till 2019 konsensus P/B på 0,89x, jämfört med Large Cap Nordics vid 1,13x och Northern European large caps vid 0,7x. Det genomsnittliga konsensus P/E 2019p för Nordea är 10,3x, jämfört med vårt estimat om 10,5x. Large Cap Nordics är vid 10,1x och Northern European large caps är vid 10,2x. Aktien är ned -5,8% å/å och upp 11% YTD. YTD har Nordea presterat bättre än konkurrenterna i Large Cap Nordics (+9,6%), och underpresterat den andra gruppen Northern European large caps (+15,6%). Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 8,2 EUR.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 627,4 0,2% 1,2% 19,5%
OMXS30 1 693,3 0,3% 1,4% 20,2%
OMXH25 4 086,9 -0,7% -1,5% 10,9%
OMXC20 1 024,1 0,4% 1,8% 14,9%
OSEBX 883,8 0,0% -0,7% 10,6%
OMXBB 957,3 -0,1% 0,2% 9,5%
Dow Jones 26 554,4 0,0% 0,2% 13,8%
S&P500 2 943,0 0,1% 1,2% 17,4%
Nasdaq C 8 161,9 0,2% 1,8% 23,0%
SX5E 3 501,9 0,0% 0,1% 16,7%
DAX 12 328,0 0,1% 0,9% 16,8%
CAC40 5 581,0 0,2% 0,0% 18,0%
RTS 1 255,0 0,6% -1,6% 17,4%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 72,0 -0,2% -2,7% 33,9%
Guld 1 279,5 -0,4% 0,3% 0,0%
Silver 15,0 -0,2% 0,1% -3,2%
Aluminium 1 816,0 -0,9% -1,3% -2,9%
Bly 1 947,0 1,2% 1,5% -3,1%
Koppar 6 376,0 -0,3% -1,1% 6,9%
Nickel 12 335,0 0,5% -2,3% 16,4%
Zink 2 888,0 -1,0% 1,2% 15,0%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,06 -0,60 -3,00 7,30
Sverige, 10 år 0,14 2,00 -12,80 -31,80
Norge, 10 år 1,73 1,20 -8,30 -1,50
Tyskland, 10 år 0,00 1,60 -2,50 -24,20
GB, 10 år 1,15 1,60 -4,20 -11,70
USA, 10 år 2,53 3,15 -5,52 -14,99
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,63 0,3% 1,4% 4,9%
USD / SEK 9,52 0,3% 2,2% 7,4%
GBP / SEK 12,30 0,2% 1,8% 8,9%
NOK / SEK 1,10 0,2% 0,2% 7,1%
DKK / SEK 1,42 0,3% 1,5% 4,8%
CAD / SEK 7,07 0,3% 1,5% 8,9%
CHF / SEK 9,33 0,2% 1,8% 3,8%
JPY / SEK 0,09 0,0% 2,3% 5,3%
EUR / USD 1,12 0,0% -0,8% -2,3%
USD / JPY 111,82 0,2% -0,1% 1,9%
EUR / GBP 0,86 0,1% -0,4% -3,7%
AUD / USD 0,71 0,2% -1,1% 0,2%
USD / CAD 1,35 -0,1% 0,7% -1,4%
GBP / USD 1,29 -0,1% -0,4% 1,5%
USD / NOK 8,68 0,1% 2,0% 0,2%
EUR / NOK 9,69 0,1% 1,2% -2,1%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande börserna i New York utvecklades i svagt positiv riktning under veckans första handelsdag.

Vid stängning var Dow Jones storbolagsindex upp marginellt till 26.554. Det bredare S&P 500 hade stigit 0,1 procent till 2.943. Tekniktunga Nasdaq Composite hade ökat 0,2 procent till 8.162.

Sektorvis steg finans 0,9 procent medan fastighetsbolag var ned 1,1 procent.

Inför klockringningen öppnades dammluckorna för veckans rapportflod med bland annat Spotify. Streamingbolaget redovisade en mindre förlust än väntat och större tillflöde av premiumanvändare jämfört med Bloombergs konsensusestimat. Aktien var marginellt ned.

Boeing höll stämma under måndagen. Vd Dennis Muilenberg försvarade i ett anförande det mjukvarusystem som kopplats till flygplansolyckorna med modellen 737 MAX 8. Aktien tappade 0,5 procent.

Ingersoll-Rand avser köpa Precision Flow Systems (PFS) för 1,45 miljarder dollar. Om förvärvet slutförs kommer PFS att slås ihop med Ingersoll-Rands verksamhet under varumärket ARO och där komplettera Ingersoll-Rands nuvarande vätskeflödesproduktportfölj. Ingersoll-Rands aktie var upp med 6,5 procent.

Restaurant Brands International, som äger Burger King, lyckades inte leva upp till marknadens förväntningar i rapporten för det första kvartalet. Vinst per aktie blev 0:55 dollar, 0:03 dollar sämre än väntat. Aktien försvagades med 1,4 procent.

Dagligvaru- och detaljhandelskedjan Target var i stället upp med 0,9 procent sedan Barclays höjt rekommendationen till övervikt från jämnvikt.

De privata inkomsterna i USA steg 0,1 procent i mars, jämfört med föregående månad. Samtidigt steg privatkonsumtionen 0,9 procent från månaden före, visade statistik från det amerikanska handelsdepartementet. Analytiker hade räknat med att inkomsterna skulle ha stigit 0,4 procent och att konsumtionen skulle ha stigit 0,6 procent, enligt Reuters snittprognoser.

Amerikansk tioårig statspappersränta var upp 3 punkter till 2,53 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen växlade under veckans första handelsdag mellan plus och minus, men indexrörelserna var små. Bolagsrapporterna fortsatte att droppa in, men i lugnare takt än i förra veckan.

Vid stängning hade OMXS30 stigit 0,2 procent till 1.693. Aktier för 18,3 miljarder kronor omsattes på Stockholmsbörsen.

Swedbank steg 1,6 procent på beskedet att valberedningen ska föreslå den tidigare statsministern Göran Persson till ny styrelseordförande.

"Jag tycker att valet är positivt för Swedbank. Han är en person med stor erfarenhet och ett brett nätverk", sade Robin Rane, analytiker på Kepler Cheuvreux, till Dagens Nyheter.

Swedbank var även föremål för en analys av Moody's, som skrev att då bankens misstänkta penningtvättsvolymer ser ut att vara mindre än inom Danske Bank, talar det för att eventuella USA-böter blir mindre. Ytterligare en Swedbanknyhet var Expressens uppgift om att Folksams vd Jens Henriksson ska ta över som koncernchef. Uppgifterna dementerades dock snabbt av Henriksson själv.

Swedbanks rival SEB tappade 0,3 procent. I dokument Svenska Dagbladet tagit del av anklagar Finansinspektionen SEB för systematiska brister i arbetet mot penningtvätt. SEB hävdade dock att tidningens beskrivning var felaktig.

I toppen av OMXS30 låg SCA och Swedish Match, medan det gick sämre för Electrolux som fortsatte ned 3,7 procent efter fredagens rapport. Vitvarubolaget har fått en sänkt rekommendation av Danske Bank, behåll mot tidigare sälj.

En stor förlorare var bilsäkerhetsbolaget Veoneer, som föll 15,5 procent efter en rapport som var sämre än väntat ur de flesta synvinklar. Veoneer sänkte dessutom sin egen prognos för helårets organiska tillväxt, men vd Jan Carlson tror att det värsta kan vara över efter innevarande kvartal.

"Vi tror att det andra kvartalet blir lågpunkten under 2019 och att det fjärde kvartalet blir det bästa under det andra halvåret", sade han till Nyhetsbyrån Direkt.

Atlas Copcos A-aktie stärktes 1,2 procent. Uppgifter i Wall Street Journal om en storfusion i pump- och vakuumsektorn fick Atlas rival Ingersoll Rand att stiga rejält i New York.

Powercell har tecknat avtal med tyska Bosch om utveckling, produktion och försäljning av bränslecellsstacken S3. Bosch betalar Powercell 50 miljoner euro, cirka 530 miljoner kronor, för licensen samt royalty per såld produkt. Avtalet gav rejäl skjuts åt Powercell som lyfte 28 procent.

Hansa Biopharma fick en rejäl kurssmäll och backade 17 procent efter sin rapport, som visade ökad förlust under årets första kvartal. Dessutom framkom att bolagets arbete med imlifidase, efter möte med den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA, ser ut att försenas något.

Rhovac föll tungt efter beslut om en företrädesemission på 181 miljoner kronor, där likviden ska användas till en klinisk fas 2b-studie. Teckningskursen är 19 kronor och Rhovacaktien föll 44 procent till 19:55 kronor.

Dometic fortsatte upp efter fredagens kvartalsrapport och steg 7,3 procent. Flera analyshus har varit positiva till rapporten och SEB Equities har höjt aktien till köp, från tidigare behåll.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Nordea Köp 8,20 EUR na na
SEB Minska 84 SEK na na
Epiroc Köp 100 SEK na na
Stockmann Behåll 2,10 EUR na na
Telenor Minska 140 NOK na na
Danske Bank Köp 160 DKK na na
Aker Solutions Köp 59 NOK na na
DSV Köp 605 DKK na na
Sanoma Behåll 9,30 EUR na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
CH 03:00 PMI tillverkningsindustri, tjänstesektor apr 55.0/50.6 54.8/50.5
EMU 11:00 Snabbestimat BNP Q1 0.3 %/1.0 % 0.2 %/1.1 %
USA 15:45 Chicago PMI apr 59.0 58.7
USA 16:00 Hushållens konfidensindikator apr 126.1 124.1

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Danske bank DK0010274414 3
Epiroc SE0011166933 Inga tillkännagivanden
Recipharm SE0005757267 3
SEB AB SE0000148884 6
Telenor NO0010063308 Inga tillkännagivanden
Telia SE0000667925 Inga tillkännagivanden
NCC SE0000117970 Inga tillkännagivanden
Veoneer Inga tillkännagivanden
Entra NO0010716418 Inga tillkännagivanden
Hexpol SE0007074281 Inga tillkännagivanden
SBB Inga tillkännagivanden
Lundin Petroleum SE0000825820 Inga tillkännagivanden
Assa Abloy SE0007100581 Inga tillkännagivanden
Bilia SE0009921588 4
SKF SE0000108227 Inga tillkännagivanden
Nordea Bank FI4000297767 6

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.