logo
Dagens analyser - torsdagen den 2 maj 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-05-02 kl. 08:04 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-05-02 kl. 08:06 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,0% OMXS30 0,0% DJI -0,6% NASDAQ -0,6%
622,1 1 676,1 26 430,1 8 049,6

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Loomis Köp 385 (370) SEK
Elkem Köp 42 (40) NOK

Saab

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:430,00 SEK
Pris:312,50 SEK
Analytiker:Douglas Lindahl
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-02 kl. 08:11, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-02 kl. 15:04.

UPPDATERING

Q1 sätter tonen för ett solitt 2019

Saab rapporterade ett rörelseresultat för Q1 2019 över våra estimat, drivet av starkare försäljning men mer viktigt var en rörelsemarginal på 7% jämfört med vår förväntan på 6%. Det representerar en imponerande ökning med 1,2 procentenheter å/å. Dock behöll Saab utsikten för 2019 oförändrad och vi gör endast mindre estimatförändringar men drar slutsatsen att Q1 har satt tonen för ett gediget 2019. Vi upprepar Köp och riktkursen 430 SEK.

Q1 EBIT-marginal utgör lågvattenmärke

Q1 är vanligtvis Saabs minst viktiga kvartal då försäljning och marginaler tenderar att vara lägre än resterande del av året till följd av säsongseffekter, då kunder vanligtvis tar emot leveranser mot slutet av året. Med hänsyn till det utgör rörelsemarginalen på 7% en betryggande lägstanivå när vi bedömer potentialen för helårets rörelsemarginal. Saab lyckades lyfta rörelsemarginalen med 1,2 procentenheter å/å, vilket delvis förklaras av bolagets effektivitetsåtgärder från 2018 kombinerat med höga utnyttjandegrader. Guidningen för 2019 behålls oförändrad, vilket vi anser vara konservativt givet den starka orderboken för 2019p.

Kassaflödet förbättras i takt med att året fortlöper

Saabs kassaflöde för Q1 var negativt (som förväntat) men marginellt bättre än Q1 2018. Saab kommunicerade åter att kassaflödet kommer att vara negativt under 2019 men förbättras jämfört med 2018. Vi förväntar oss att kassaflödesgenereringen förbättras i takt med att året fortlöper och att den absoluta merparten kommer att komma in under Q4.

Köp och riktkurs på 430 SEK upprepas

Vi upprepar Köp och riktkursen 430 SEK. Vår riktkurs är baserad på en viktning med 85% från en kassaflödesanalys och 15% från 14x EV/EBIT 2020p.

Lundin Petroleum

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:305,00 SEK
Pris:310,80 SEK
Analytiker:Anders Holte
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-02 kl. 08:45, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-02 kl. 13:59.

EFTER RAPPORT

Bra Q1-resultat

Lundin Petroleums Q1-resultat var bättre än konsensusförväntningarna för både EBITDA och EBIT till följd av lägre kostnader under kvartalet. Bolaget gör ingen ändring i guidningen. Kassaflödet från rörelsen var i linje med konsensus. Vi förväntar oss att aktien går upp något. Vi upprepar Behåll och riktkursen 305 SEK.

Behåll upprepas

Vi ser resultatet som starkt, men inte tillräckligt för att meningsfullt ändra vår rekommendation eller riktkurs. Bolaget har bevisat sin premiumvärdering genom att än en gång visa starka siffror. Dock notverar vi att aktien är 5 SEK över vår riktkurs, trots signifikanta rörelser i oljepriset, vilket är en indikation på Lundin Petroleums premiumvärdering. Vi skulle avvakta ett bättre köptillfälle. Vår värdering av Lundin Petroleum är baserad på vår summan-av-delarna, vilken är baserad på en kassaflödesvärdering av alla producerande tillgångar och tillgångar under utveckling. För upptäckta fyndigheter använder vi multipelvärderingar per oljefat. Vårt långsiktiga oljeprisantagande för Brent är 65 USD per fat till 2020p. Vi upprepar Behåll och riktkursen 305 SEK.

Epiroc

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:108,00 SEK
Pris:98,20 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-02 kl. 09:46, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-02 kl. 11:51.

UPPDATERING

Gruvmarknaderna förblir starka

Vi höjer våra estimat med 3-4% och höjer vår riktkurs till 108 SEK (100) efter Q1-rapporten. Organisk orderingångstillväxt var negativ men snarare till följd av svåra jämförelsetal än en svagare marknad. Service fortsätter att växa och de underliggande fundamentala förblir goda – vi hör anekdoter om att nya gruvor och stora projekt har intensifierats. Gruvmarknaderna kvarstår som en av våra favoriter och Epiroc är det renodlade valet. 13x 2020 EV/EBIT är inte överdrivet och vi upprepar Köp.

Svåra jämförelsetal även i Q2

Den organiska tillväxttakten på -5% verkar ha gjort marknaden besviken även om orderingången var i linje med marknadens förväntningar. Det ska kommas ihåg att Q1 2018 var Epirocs näst högsta någonsin, med Q2 2018 som det högsta någonsin drivet av stora order. Orderingången för utrustning är ojämn och även om orderingången minskade å/å, växte de något q/q. Under telefonkonferensen berättade bolaget ersättningsorder är en något större andel av mixen men att merparten fortsatt kommer från expansionsorder och att merparten av orderingången är små och medelstora order för tillfället.

Service fortsätter att växa

Medan orderingången för utrustning föll med 16% organiskt under kvartalet, växte service med 8% å/å och även sekventiellt. Den gynnsamma mixen hjälpte Epiroc att höja marginalen med 70 baspunkter till 20,3%.

Värdering

Vår riktkurs är baserad 19x P/E och 14x EV/EBIT för resultatet 2021p, vilket sedan diskonteras till slutet av 2019p, samt en kassaflödesvärdering med WACC på 8%, långsiktig tillväxt på 3% och en långsiktig marginal på 20%. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 108 SEK (100).

Volvo

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:170,00 SEK
Pris:152,00 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-02 kl. 07:57, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-02 kl. 10:48.

EFTER RAPPORT

Intryck från Paccars rapport

Volvos konkurrent Paccar hade en stark rapport för Q1, med VPA på 1,81 USD jämfört med konsensus på 1,65 USD, vilket drevs av en ökning av leveranserna med 15%. Paccars utsikter för 2019 för marknaden i USA och Kanada är något högre än Volvos och indikerar en tillväxt på 7-8%. Paccars utsikter indikerar en marknad för klass 8-lastbilar i USA och Kanada på 295 000-315 000 lastbilar (något upp sedan Q4), vilket är högre än Volvos prognos på 310 000 lastbilar, då Volvo även inkluderar Mexiko i siffran, vilket motsvarar cirka 25 000 lastbilar. I Europa har de två bolagen en liknande syn med en nedgång på 6-7%. Paccar indikerar att orderingången är ned å/å i likhet med konkurrenterna. Paccar/DAF fortsätter att vinna marknadsandelar i Europa. Paccars rapport visar att lastbilsmarknaderna fortsätter att vara positiva och även om orderingången backade är en cyklisk nedgång väntad i estimaten och en större ekonomisk nedgång behövs för att göra Volvos värdering hög. Vi upprepar Köp i Volvo och riktkursen 170 SEK.

Wallenstam

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:107,00 SEK
Pris:91,35 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-02 kl. 08:31, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-02 kl. 10:15.

EFTER RAPPORT

Q1: Stark nyproduktion

Wallenstams förvaltningsresultat var 5% lägre än konsensus medan NAV var i linje med vår förväntan (84 SEK). Positiva värdeförändringar nådde 0,6% (1,7% i Q4) och den genomsnittliga finansieringskostnaden uppgick till 1,25% (1,06%). Klart positivt är den starka siffran för byggstartade lägenheter som uppgick till 766 lägenheter, nästan halva nivån för helåret 2018. Det bekräftar bilden av att en ny högre nivå har uppnåtts vilket vi ser som en nyckeldrivare framåt. Sammantaget dock, medan byggstarter och förvaltningsresultat är upp 20% å/å, ser vi sänkta estimat för VPA med 1-2% vid den första anblicken medan NAV och utdelning per aktie förväntas vara oförändrade. Vi förväntar oss en neutral kursreaktion under dagen. Vår tillgångsbaserade riktkurs på 107 SEK är baserad på 15% premium till vår 12 månaders framåtblickande NAV för att fånga potentialen från fler byggstarter. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 107 SEK.

Leo Vegas

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:62,00 SEK
Pris:25,88 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-02 kl. 08:45, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-02 kl. 09:51.

EFTER RAPPORT

Gediget Q1-resultat och bra start på Q2

LeoVegas rapporterade ett bättre än väntat resultat för Q1 med både intäkter och EBITDA över konsensus. Aktien har varit väldigt svag inför rapporten och vi förväntar oss ett lättnadsrally i aktien och att konsensus höjs med 3-5%. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 62 SEK.

Bättre än väntat och bra start på Q2

LeoVegas hade intäkter på 86,3 MEUR och EBITDA på 7,2 MEUR vilket var bättre än konsensus förväntningar på 85,3 MEUR i intäkter och 4,5 MEUR i EBITDA. LeoVegas rapporterar också en positiv start på Q2 med intäkter på 30,5 MEUR i april vilket indikerar en kvartalstakt på 91,5 MEUR jämfört med konsensusförväntan på 89,5 MEUR. Sverige var svagt som förväntat men bolaget uppger att intäkterna stiger månad för månad och även in i Q2. Storbritannien var fortsatt utmanande under Q1 även om Rocket X såg sekventiell tillväxt under Q1. Det största positiva bidraget kom från Tyskland och LeoVegas tillägger också att Finland, Danmark, Kanada och Italien också utvecklats väl. Vår riktkurs på 62 SEK är baserad på genomsnittet av EV/EBIT på 10x för 2021p och en kassaflödesvärdering (WACC 11,2% och långsiktig EBITDA-marginal på 15%). Vi har rekommendationen Köp.

Catena Media

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:106,00 SEK
Pris:54,00 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-02 kl. 08:10, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-02 kl. 09:26.

EFTER RAPPORT

Något bättre än väntat

Catena Medias intäkter var i linje med förväntningarna men med något lägre än väntade kostnader blev EBITDA något bättre än konsensusförväntningarna. Aktien har gått svagt inför rapporten och vi förväntar oss att aktien stiger idag och att konsensusestimaten höjs något. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 106 SEK.

Q1 EBITDA något bättre med lägre kostnader

Catena Media hade intäkter på 26,1 MEUR och EBITDA på 11,1 MEUR, där intäkterna var i linje med konsensus medan EBITDA var något högre än konsensus (10,8 MEUR). Kostnaderna var något lägre än förväntningarna och vi ser det som positivt att kostnaderna minskar q/q, jämfört med den tidigare negativa trenden med stigande kostnader. Bolaget skjuter upp sitt EBITDA-mål på 100 MEUR från 2020 till 2021, dock återspeglas det redan i konsensusestimaten som har 74 MEUR för 2020. När det gäller utsikterna förväntar sig Catena Media en positiv utveckling under Q2 efter en svag start på året och bolaget ser potential att dubbla intäkterna i USA under andra halvåret 2019. Vår riktkurs är baserad på genomsnittet av 12x EV/EBIT 2020p och en kassaflödesvärdering (WACC 9,8% och långsiktig EBITDA-marginal på 40%). Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 106 SEK.

SEB AB

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:84,00 SEK
Pris:90,62 SEK
Analytiker:Christoffer Adams
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-02 kl. 07:44, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-02 kl. 08:44.

UPPDATERING

Ser marginalpress på svenska bolån

SEB slog förväntningarna i tisdags men kvaliteten var svag då resultatet lyftes av tradingnettot. Likt andra banker ser SEB motvind från bolånemarginalerna i Sverige med nya marginaler 15-20 punkter lägre än den befintliga volymen, vilket är i linje med vår senaste analys. Vi gör endast mindre förändringar till estimaten, upprepar Minska och riktkursen 84 SEK.

Affärsmomentum saktar ned

Det starka affärsmomentum som SEB hade under de tre senaste kvartalen under 2018 saktade ned något under första kvartalet 2019, även om kundaktiviteten verkar ha kvarstått på ganska höga nivåer. I linje med vårt dystra case för nordiska hushållsbanker sade ledningen att banken möter motvind för bolånemarginalerna i Sverige för de kommande åren då nyutlåning har 15-20 punkter lägre marginaler än den befintliga låneboken. Givet vår syn på ökade konkurrens om bolånevolymer förväntar vi oss att marginalerna sjunker ytterligare de kommande åren och slår mot lönsamheten i bolåneaffären.

Kapitalbuffert innebär inte höjd utdelningsguidning

SEB:s CET1-kvot uppgick till 17,1% medan det bedömda regulatoriska kravet vid slutet av kvartalet var 14,6 vilket innebär en buffert på 250 baspunkter, vilket är 100 baspunkter över målet. Vd sade att osäkerheterna i makromiljön och expansion i nya affärsområden leder till att bufferten känns bekväm. Vi justerar inte våra utdelningsestimat.

Värdering

SEB handlas för närvarande på konsensus P/B på 1,29x, jämfört med vår nordiska storbolagsjämförelsegrupp på 1,11x och vår nordeuropeiska storbolagsjämförelsegrupp på 0,71x. Aktien är upp 18% å/å och upp 13% hittills i år. Hittills i år har SEB överpresterat sin kärnjämförelsegrupp med nordiska storbolag (+6,2%) och även den nordeuropeiska storbolagsjämförelsegruppen (+15,2%). Vi upprepar Minska och riktkursen 84 SEK.

Loomis

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:385,00 SEK
Pris:351,00 SEK
Analytiker:Aymeric Poulain
Chefsanalytiker, Chef Support Services
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-02 kl. 07:26, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-02 kl. 08:06.

UPPDATERING

Investeringar bär frukt

Investerare tog den organiska missen under Q1 gladeligen verkar det som. Ogynnsamma kalendereffekter och självorsakade internationella omstruktureringseffekter är engångseffekter och kommer inte påverka den relativt stadiga tillväxtbanan. Konsolideringen av Prosegur Cash Frankrike och Ziemann väntas nu under Q3 och Q4 respektive. Tar man hänsyn till missen under Q1, och de negativa effekterna på rapporterad nettovinst från IFRS 16, bör VPA för 2019p vara oförändrad, höja VPA för 2020p med 5% och troligtvis mer efter när synergier slår in. Vi höjer därför vår riktkurs till 385 SEK (370), med 14x P/E på 2020p.

Organisk tillväxt i USA är bättre än det ser ut

Den organiska försäljningstillväxten i USA hade varit ca 4-5%, bortsett från kalendereffekter och avslutandet av internationella diamantfraktsaktiviteter som har låg marginal. Detta är anledningen till att marginalen var bättre än väntat och att bolaget fortsätter vara självsäkra kring utsikterna i USA, där tillväxten är beroende av den ständiga utrullningen av högmarginalsavdelningen Safepoints (+14% under Q1) och bör ha en upptrappning då större återvinningskontrakt nu är i pipelinen.

Europeisk förvärvsbaserad tillväxt levererar

Organisk tillväxt vände upp till 2% trots fortsatt press i Frankrike på grund av de gula västarna, därför var det en marginalåterhämtning som var under vårt estimat. Underliggande trender verkar dock solida så en fortsatt uppgång för marginalen väntas, även om den kommer bli kraftigt utspädd från Q3 och framåt, då bolaget börjar konsolidera Prosegur Cash Frankrike och Ziemann som båda har lägre marginaler. Bortsett från negativa IFRS 16-effekter, kommer dessa två affärer höja försäljningen ordentligt, och höja vinsten något, men lönsamheten på koncernnivå bör vara över 5% under 2020p och säkert mer när synergier slår in.

Skörden fortsätter

Sedan börsnoteringen 2008, har Loomis aktiekurs avkastat 20% per år, i linje med den genomsnittliga 13% VPA-tillväxten och 6% avkastning på det fria kassaflödet över perioden. Vår riktkurs förväntar att samma orsaker leder till samma effekter och att aktiepriset kommer följa vinsten på omkring 14x P/E. Justerad VPA väntas växa med 12% de kommande tre åren, och det friakassaflödet på 6% (8% justerat för Safepoints tillväxtkostnader), förvärvsaktiviteter är den främsta konverteraren av kassa till tillväxt. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 385 SEK (370).

Kongsberg Gruppen

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:160,00 NOK
Pris:125,00 NOK
Analytiker:Knut-Erik Lovstad
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-29 kl. 07:32, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-02 kl. 08:06.

UPPDATERING

Orderbonanza på god väg

Den förväntade orderbonanzan under 2019 är på god väg med många stora försvarsorder under Q1. Vi bedömer att det kommer mycket mer och tror att Kongsberg kan ta order på mer än 30 miljarder NOK enbart under 2019, vilket kommer att driva aktien. Vi upprepar Köp.

God orderingång förväntas under Q1

Vi förväntar oss att Kongsberg rapporterar intäkter för Q1 på 3 548 MNOK med EBITDA på 237 MNOK, vilket inkluderar omstruktureringskostnader på 80 MNOK för Rolls-Royce Marine. Justerad EBITDA på 317 MNOK är upp 11% å/å till följd av förväntningar om något förbättrad EBITDA inom Kongsberg Maritime, exklusive omstruktureringskostnader. Orderingången förväntas vara god med mycket solid orderingång inom försvarsverksamheten.

Köp, riktkurs 160 NOK upprepas

Kongsbergs värdering är krävande baserad på resultaten på kort sikt, negativt påverkad av de förlustbringande verksamheterna från Rolls-Royce. Därtill kommer bidraget från de stora försvarskontrakten att påverka först från och med 2020p. Vår värdering indikerar ett rimligt värde på 190 NOK per aktie baserat på en kassaflödesvärdering. Vi sätter vår riktkurs till 160 NOK, med en rabatt till kassaflödesvärderingen på 15%, och upprepar Köp.

Elkem

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:42,00 NOK
Pris:35,60 NOK
Analytiker:Andreas Bertheussen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-01 kl. 07:29, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-02 kl. 08:06.

UPPDATERING

Tre triggers

Q1-resultatet visade på fler detaljer gällande tillväxten av EBITDA på 500 MNOK under 2019 genom ett accelererat förbättringsprogram. Vi höjer vår 2019/20p EBITDA med 5%/4% och höjer riktkursen till 42 NOK (40). Vi upprepar Köp då vi ser tre potentiella triggers under de kommande 12 månaderna.

Positivt första kvartal

Då både Q1-resultatet samt utsikter för Q2 var i linje med konsensus förväntningar, var den största avvikelsen från Q1-presentationen guidningen om 500 MNOK högre EBITDA, under de nio senaste månaderna av året. Vi förväntar oss således en positiv påverkan på konsensusestimaten.

2019/20p EBITDA upp med 5%/4%

Vi höjer vår 2019/20p EBITDA med 5%/4% till 4 139 MNOK/4 768 MNOK främst drivet av en stark prestation inom Foundry Products, som rapporterades bättre än förväntningarna.

Köp, vi höjer riktkursen till 42 NOK (40)

Vi finner värderingen för Elkem stödjande vid nuvarande nivåer. Om vi räknar med Q1 EBITDA på 851 MNOK för året och adderar 500 MNOK från förbättringsprogrammet når vi en EBITDA för helåret på 3,9 miljarder NOK, vilket innebär en rimlig EV/EBITDA på 6x. Vi ser tre potentiella triggers i framtiden: 1) Silikonpriserna fortsätter att öka på grund av stark efterfrågan; 2) EU-makro är väldigt svagt och representerar onyttjad efterfrågan; 3) Kina återhämtar sig, med stöd från regeringen. Överlag finner vi risk/avkastnings-kvoten attraktiv. Vår nya riktkurs på 42 NOK (40) reflekterar 5,7x 2020p EBITDA och 9,7x 2020p VPA. Vi upprepar Köp.

Nordea Bank

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:8,20 EUR
Pris:7,21 EUR
Analytiker:Christoffer Adams
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-02 kl. 07:21, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-02 kl. 08:06.

UPPDATERING

Oförändrade utdelningsförväntningar

Nordea rapporterade svaga siffror i tisdags med justerat rörelseresultat 2% sämre än konsensusförväntningarna. Utmanande affärsförhållanden fortsätter med motvind från marginalpress. Efter Q1 sänker vi våra estimat med cirka 3% för 2019p, cirka 2% för 2020p och cirka 1% för 2021p. De huvudsakliga drivarna är högre kostnader och lägre underliggande räntenetto. Vi gör inga förändringar i våra utdelningsförväntningar och upprepar Köp samt riktkursen 8,20 EUR.

Marginalpress motverkas av god volymtillväxt

Personal Banking i Danmark såg fortsatt press från volym/mix-förändringar då konsumtionslån med hög marginaler ersattes av bolån med lägre marginaler. Ledningen förväntar sig att trenden fortsätter året ut. Ökad konkurrens i Finland satte press på bolånemarginalerna. I Norge hade konsolideringen av Gjensidige i mars en positiv effekt på räntenettot. Volymerna hade en positiv trend och vi förväntar oss att banken växer i linje med marknadsandelen på de flesta marknaderna under nästkommande år.

Oförändrade utdelningsförväntningar

CET1 var 14,6%, ned från 15,5% under Q4. Ledningen anser att banken är välkapitaliserad men kommer att vänta på SREP-beslutet från ECB senare i år och potentiellt också godkännandet av nya IRB-modeller under 2020 för att kunna kommunicera eventuella förändringar i utdelningspolicyn. Vi kvarstår positiva till Nordeas möjligheter att uppnå en attraktiv utdelning på cirka 10% för de kommande tre åren.

Reserveringar för penningtvätt

Under Q1 gjorde Nordea en reservering på 95 MEUR för potentiella penningtvättsböter. Som tidigare har kommunicerats är banken under utredning för svaga penningtvättsprocesser i Danmark och är i dialog med amerikanska myndigheter kring eventuella sanktioner.

Värdering

Nordea handlas för närvarande till 2019 konsensus P/B på 0,90x, jämfört med Large Cap Nordics vid 1,11x och Northern European large caps vid 0,71x. Det genomsnittliga konsensus P/E 2019p för Nordea är 9,9x, jämfört med vårt estimat om 10,3x. Aktien är ned -7,3% å/å och upp 9,2% YTD (totalavkastning). YTD har Nordea presterat bättre än konkurrenterna i Large Cap Nordics (+6,2%), och underpresterat den andra gruppen Northern European large caps (+15,2%). Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 8,2 EUR.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 622,1 0,0% -0,1% 18,5%
OMXS30 1 676,1 0,0% -0,3% 19,0%
OMXH25 4 031,4 0,0% -2,6% 9,4%
OMXC20 1 017,9 0,4% 1,0% 14,2%
OSEBX 880,9 0,0% -1,3% 10,2%
OMXBB 960,3 0,0% 0,7% 9,9%
Dow Jones 26 430,1 -0,6% -0,6% 13,3%
S&P500 2 923,7 -0,8% -0,1% 16,6%
Nasdaq C 8 049,6 -0,6% -0,6% 21,3%
SX5E 3 514,6 0,0% 0,3% 17,1%
DAX 12 344,1 0,0% 0,3% 16,9%
CAC40 5 586,4 0,0% 0,2% 18,1%
RTS 1 248,4 0,0% -1,2% 16,8%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 72,2 -0,9% -3,2% 34,2%
Guld 1 283,8 0,1% 1,0% 0,4%
Silver 14,9 -0,7% 0,5% -3,8%
Aluminium 1 775,5 -1,9% -4,2% -5,0%
Bly 1 885,5 -2,9% -1,0% -6,1%
Koppar 6 398,0 -0,7% -0,6% 7,3%
Nickel 12 130,0 -1,9% -1,7% 14,5%
Zink 2 906,0 -1,0% 1,6% 15,8%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån 0,00 -1,70 7,00
Sverige, 10 år 0,16 0,00 -7,60 -30,30
Norge, 10 år 1,74 -0,70 -3,40 -1,00
Tyskland, 10 år 0,01 -1,70 2,90 -22,70
GB, 10 år 1,16 -3,70 -0,80 -10,90
USA, 10 år 2,51 0,54 -1,37 -17,70
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,69 0,4% 1,6% 5,5%
USD / SEK 9,51 0,1% 1,3% 7,3%
GBP / SEK 12,44 0,4% 2,3% 10,2%
NOK / SEK 1,10 0,1% 0,7% 7,5%
DKK / SEK 1,43 0,4% 1,6% 5,5%
CAD / SEK 7,09 0,3% 1,8% 9,2%
CHF / SEK 9,37 0,5% 1,6% 4,2%
JPY / SEK 0,09 0,2% 1,8% 5,9%
EUR / USD 1,12 0,3% 0,3% -1,7%
USD / JPY 111,18 -0,2% -0,5% 1,3%
EUR / GBP 0,86 -0,1% -0,6% -4,3%
AUD / USD 0,70 0,0% 0,0% 0,0%
USD / CAD 1,34 -0,3% -0,5% -1,8%
GBP / USD 1,31 0,4% 1,0% 2,7%
USD / NOK 8,65 0,0% 0,6% -0,1%
EUR / NOK 9,72 0,3% 0,9% -1,8%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De stora amerikanska börsindexen föll i onsdagens förstamaj-handel sedan Fed-chefen Jerome Powell indikerat att han för närvarande siktar på en oförändrad penningpolitik trots svaga inflationsdata.

Bland analytiker har det funnits förväntningar om lägre räntor senare under året. Jerome Powell hävdade dock bland annat att vissa övergående faktorer kan ligga bakom den sjunkande kärninflationen och att högre siffror väntar framöver.

På makrofronten kom ISM:s inköpschefsindex för industrin, som sjönk till 52,8 i april. Väntat var enligt Reuters prognosenkät ett index på 55,0. Vidare ökade antalet sysselsatta i den privata sektorn med 275.000 i april, klart mer än väntade 180.000.

Dow Jones industriindex sjönk 0,6 procent till 26.430, medan S&P500 tappade 0,8 procent till 2.924 och tekniktunga Nasdaq Composite tappade 0,6 procent till 8.050.

Bland enskilda bolag steg Apple knappt 5 procent efter en rapport som var bättre än befarat, medan chiptillverkaren AMD tappade 3 procent efter sin rapport.

Rejält upp, 5,5 procent, var det för hälsojätten CVS Health efter en rapport som slog marknadens förväntningar. Sämre gick det för försäkringsbolaget Humana, som tappade 3,6 procent efter sin rapport.

I efterhandeln tappade Qualcomm 3,5 procent.

På råvarumarknaderna gick basmetallerna ned, medan brentoljan pendlade mellan 71:30 och 72:30 dollar.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen var under onsdagen helgstängd på grund av första maj.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Catena Media Köp 106 SEK
Lundin Petroleum Behåll 305 SEK
Mekonomen Köp 85 SEK
Leo Vegas Köp 62 SEK
NP3 Minska 72 SEK
Wallenstam Köp 107 SEK
Brinova Behåll 19,60 SEK
Subsea 7 Köp 150 NOK
Coloplast Minska 515 DKK
Carlsberg Minska 690 DKK

Makro idag

Period Estimat Föregående
CH 03:45 Caixin Industri-PMI apr 51.0 50.8
SE 08:30 Silf/Swedbank: Industri-PMI apr 52.8
EMU 10:00 Industri-PMI apr 47.8 47.8
USA 16:00 Industriorder mars 1.0 %/n.a. -0.5 %/0.3 %

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Saab SE0000112385 3
Lundin Petroleum SE0000825820 Inga tillkännagivanden
Epiroc SE0011166933 Inga tillkännagivanden
Volvo SE0000115446 Inga tillkännagivanden
Wallenstam SE0007074844 3
Leo Vegas SE0008091904 1, 4
Catena Media MT0001000109 3
SEB AB SE0000148884 6
Loomis SE0002683557 Inga tillkännagivanden
Kongsberg Gruppen NO0003043309 Inga tillkännagivanden
Elkem Inga tillkännagivanden
Nordea Bank FI4000297767 6

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.