logo
Dagens analyser - tisdagen den 7 maj 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-05-07 kl. 08:21 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-05-07 kl. 08:24 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI -1,3% OMXS30 -1,4% DJI -0,3% NASDAQ -0,5%
613,1 1 649,2 26 438,5 8 123,3

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Sandvik Köp 184 (178) SEK
Pandora Köp 360 (400) DKK

Outokumpu

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:3,20 EUR
Pris:3,22 EUR
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-07 kl. 09:00, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-07 kl. 13:41.

EFTER RAPPORT

Q1: Första anblicken – svag rapport, försiktiga utsikter

Q1 tyngdes av derivatförluster och, enligt vår mening, svaga utsikter för Q2 med justerad EBITDA som bara förväntas vara högre än Q1 och inte väsentligt högre, vilket vi tror att marknaden hade förväntat sig. Justerat för valutarelaterade förluster på 12 MEUR i Europa var resultatet mer i linje med förväntningarna. Vi förväntar oss en negativ kursreaktion under dagens handel. Vi har rekommendationen Behåll och riktkursen 3,20 EUR.

Svagt resultat

Justerad EBITDA för Q1 uppgick till 54 MEUR, 18% lägre än Vara konsensus på 66 MEUR (vår förväntan: 77 MEUR). Den största avvikelsen var i Europa som tyngdes av en valutarelaterad derivatförlust på 12 MEUR, men justerat för den var resultatet mer i linje. Derivatförlusten på 14 MEUR i Americas var mer i linje med förväntningarna.

Försiktiga utsikter för Q2

Outokumpu förväntar sig att justerad EBITDA för Q2 blir högre än Q1 (54 MEUR) med leveranser av rostfritt stål som kvarstår på samma nivå som Q1. Detta kan jämföras med Vara konsensus som ligger på 108 MEUR. När det gäller stålmarknaden förväntar sig bolaget inga väsentliga förändringar jämfört med Q1.

Värdering

Vi har rekommendationen Behåll och riktkursen 3,20 EUR baserat på en EV/EBITDA-multipel på 5,5x för 2019-2020p.

Orkla

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:77,00 NOK
Pris:68,78 NOK
Analytiker:Markus Borge Heiberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-07 kl. 08:30, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-07 kl. 13:08.

EFTER RAPPORT

Gedigen marginalförbättring, men tillväxten förblir svag

Orklas justerade EBIT för Q1 var 1 020 MNOK jämfört med konsensus på 969 MNOK och VPA på 0,74 NOK var i linje med konsensus. Segmentet BCG gick svagare än förväntat med organisk försäljningstillväxt på 0,9% (vår förväntan 2,6%) men den justerade EBIT-marginalen på 9,5% var bättre än förväntan (9,2%). Svag organisk försäljningstillväxt för Orkla Care var den största negativa bidragsgivaren medan marginalerna var särskilt starka inom Orkla Foods och Snacks. Vi upprepar Köp och riktkursen 77 NOK.

Det finansiella

Total försäljningstillväxt var 4,8% och justerad EBIT-marginal var 10% jämfört med förväntningarna på 4,2% i tillväxt och 9,6% i justerad EBIT-marginal. Bättre resultat drevs framför allt av bättre marginaler inom BCG och en väsentlig förbättring inom Jotun.

Utsikter

Orklas vd kommer att lämna bolaget efter dagens presentation och Terje Andersen kommer att vara tillförordnad vd tills en permanent efterträdare kommit på plats.

Värdering

Vi värderar Orkla med en summan-av-delarna. Vi värderar BCG med en EV/EBIT-multipel 14x (2020p), vilket ger 67 NOK i EV per aktie. Justerat för icke-kärntillgångar, reserveringar och nettoskuld beräknar vi riktkursen till 77 NOK. Vi upprepar Köp.

Tomra Systems ASA

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:300,00 NOK
Pris:255,00 NOK
Analytiker:Knut Erik Lovstad
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-07 kl. 09:45, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-07 kl. 12:35.

EFTER RAPPORT

Q1 i linje med förväntan

Tomra rapporterade intäkter på 2 081 MSEK för Q1 (1 754 MNOK Q1 2018) med EBITA på 207 MNOK (142 MNOK), upp 46% å/å och i linje med förväntningarna. Orderingången för Sorting på 1 104 MNOK (1 188 MNOK) påverkades negativt av temporär svaghet inom Food, medan Recycling fortsätter sitt starka momentum.

Köp upprepas, riktkurs 300 NOK

Vi bedömer att Tomra är extremt väl positionerat för att dra fördel av den betydande potentialen inom EU från den nya plastregleringen. Förberedelser påbörjas men effekter i resultaträkningen väntas för 2022p och därefter. Vår kassaflödesvärdering ger ett värde på 335 NOK per aktie till vilket vi applicerar en rabatt på 10%. Vi upprepar Köp och riktkursen 300 NOK.

Nokia

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:5,80 EUR
Pris:4,56 EUR
Analytiker:Sébastien Sztabowicz
Chefsanalytiker, Chef IT Hårdvara & Halvledare
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-07 kl. 08:21, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-07 kl. 10:47.

UPPDATERING

Betryggande budskap från investerarträff i Paris

Budskapet från gårdagens investerarträff i Paris med vd Suri var betryggande, trots kortsiktig motvind väntas bolaget gradvis återhämtas kommande kvartal. Vi upprepar Köp och riktkursen 5,80 EUR.

Disciplinerad attityd till 5G i Kina

Medan kinesiska leverantörer (Huawei och ZTE) kan lida av sämre affärsmöjligheter på vissa marknader (Australien, Nya Zeeland, Japan och delar av Europa) kan de potentiellt skifta fokus till Kina och bli mer aggressiva i kommande 5G-upphandlingar. Nokia ska förbli disciplinerade när det gäller priserna och är beredda att lämna ifrån sig en del av marknaden för att skydda marginalerna. Å andra sidan ser vd mer attraktiva möjligheter inom IP-routing, optik och fasta nät där Nokia kan differentiera genom sitt end-to-end-erbjudande och där marginalerna är högre.

Teknologiverksamhet bra på sikt

Även om teknologidivisionen har påverkats av en specifik kontraktsomförhandling kommer Nokia att skriva avtal med ytterligare en OEM-tillverkare under Q2 och verksamheten ligger nu på en hållbar årstakt på 1,4 miljarder EUR. Verksamheten ser ut att ha mycket långsiktiga återkommande intäkter, vilka kommer att kvarstå i decennier (nya patent registreras löpande). Vd bedömer att teknologidivisionen har utrymme att växa ytterligare kommande år genom kinesiska OEM (Nokia har redan Huawei, Oppo och Xiaomi), till fordonsindustrin och till industriella IoT.

Fortsatt marginalmål på 12-16% för 2020

Trots svagt Q1-resultat siktar Nokia fortfarande på ett rörelsemarginalmål på 12-16% för 2020 tack var positiv operativ hävstång, kostnadsbesparingar, positiv mix och högre licensförsäljning.

Köp, riktkurs 5,80 EUR

Trots kortsiktig motvind behåller vi rekommendationen Köp och riktkursen 5,80 EUR då marginalen gradvis förbättras kommande kvartal. Aktien kan nå 7,5 EUR till 2021 om ledningen lyckas väl.

Scandic Hotels Group

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:102,00 SEK
Pris:85,40 SEK
Analytiker:Markus Gustafsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-07 kl. 08:35, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-07 kl. 10:07.

EFTER RAPPORT

Q1: Första intrycket – något sämre än förväntat

Scandic Hotels Q1-resultat var något sämre än förväntningarna. Försäljningen var 2% bättre medan justerat EBITDA-resultat var -2% sämre än förväntningarna. Kalendereffekter bedöms ha påverkat intäkterna positivt med 3-4% till följd av den sena påsken. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 102 SEK.

Oförändrad RevPAR-tillväxt

RevPAR-tillväxten var 2,2% under kvartalet och berodde på kalendereffekter då påsken inföll under Q1 2018. Beläggningsgraden är oförändrad å/å medan det genomsnittliga rumspriset är upp med 4%. Det är i linje med våra förväntningar att RevPAR-tillväxten framöver främst kommer att drivas av högre rumspriser.

Guidning

Scandic upprepar guidningen om oförändrad tillväxt i jämförbara enheter exklusive kalendereffekter under Q2. Sverige fortsätter att stärkas och utbuds/efterfrågebalansen förbättras. Utsikten för marknaden i Oslo förväntas vara svagare efter ett ökat utbud med 10% under 2019. Vi förväntar oss också att SAS-strejken har påverkat april negativt.

Värdering

Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 102 SEK. Vi värderar Scandic med en kassaflödesvärdering med långsiktig tillväxt på 2%, långsiktig rörelsemarginal på 6,5% och WACC på 8,4%.

NENT Group

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:210,00 SEK
Pris:232,00 SEK
Analytiker:Stefan Billing
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-07 kl. 08:41, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-07 kl. 09:36.

EFTER RAPPORT

Q1: Första intrycket – bättre än väntat

NENT rapporterade Q1-resultat med nettoförsäljning och justerat EBIT-resultat väl över våra estimat. Försäljningen växte 8% (6% organiskt). Affärsområdenas justerade EBIT växte med 11%, medan koncernens EBIT förbättrades med 1%, då den senare siffran tyngs av högre centrala kostnader efter avknoppningen från MTG. Antalet Viaplay-abonnenter fortsatte att växa starkt med 99 000 under Q1. Vi förväntar oss att konsensusestimaten höjs efter rapporten och förväntar oss en positiv kursreaktion under dagen. Vi har rekommendationen Minska.

Utveckling

Broadcasting & Streaming ökade försäljningen med 7% (5% organiskt) med en oförändrad EBIT-marginal på 9,9%. Inom Broadcasting & Streaming växte Subscription & other försäljningen med 9%, drivet av Viaplay, svensk bredbands-tv och vissa vidarelicensieringar av innehåll medan reklamintäkterna växte med 2% och utgör 26% av bolagets intäkter. Viaplay ökade antalet abonnenter med 99 000 (92 000 Q4 och 94 000 Q1 2018) medan Viasat minskade med 7 000. Studioförsäljningen växte med 23% organiskt under det säsongsmässigt svaga Q1 med en marginal på -3% jämfört med -7% Q1 2018.

Värdering

Vår 12 månaders riktkurs på 210 SEK är baserad på en kassaflödesvärdering. Vår värdering innebär en väsentlig premievärdering i förhållande till europeiska konkurrenter, vilket är välförtjänt enligt vår mening. Vi har rekommendationen Minska.

Betsson

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:80,00 SEK
Pris:75,86 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-07 kl. 08:23, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-07 kl. 09:08.

EFTER RAPPORT

Starkt Q1-resultat, men svag start på Q2

Betsson rapporterade något högre än förväntad försäljning och med lägre än väntade kostnader blev rörelseresultatet 14% bättre än konsensus. Dock rapporterar Betsson en svag start på Q2, vilket kommer att tynga och vi förväntar oss att aktien utvecklas i linje med marknaden i dag, medan konsensusestimaten kommer att se små ändringar. Vi har rekommendationen Behåll och riktkursen 80 SEK.

Betydligt bättre rörelseresultat

Betssons försäljning uppgick till 1 331 MSEK, jämfört med konsensus på 1 322 MSEK, men med lägre kostnader än väntat var EBITDA-resultatet bättre än förväntan på 345 MSEK (konsensus 308 MSEK) och EBIT på 255 MSEK (konsensus 224 MSEK). När det gäller intäkter per marknad var Norden bättre än förväntat för casino, men lägre för sportspel till följd av lägre än väntad sportboksmarginal. Västeuropa var svagare än förväntat för casino och Betsson nämner att förändringar i den nederländska verksamheten inför regleringen påverkat negativt. Det har också påverkat starten på Q2 negativt där Betsson uppger att totala intäkter har minskat med 6% jämfört med Q2 2018, vilket är svagt i förhållande till konsensus på +3% för Q2 2019p. Vår riktkurs på 80 SEK är baserad på genomsnittet av en målmultipel på 10x EV/EBIT för 2021p och en kassaflödesvärdering (WACC: 11,9% och långsiktig EBITDA-marginal på 20%).  Vi har rekommendationen Behåll.

Pandora

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:360,00 DKK
Pris:269,20 DKK
Analytiker:Fredrik Ivarsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-07 kl. 08:15, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-07 kl. 09:00.

EFTER RAPPORT

Q1: Första intrycket

Pandora rapporterade Q1 något under förväntningarna. Försäljningstillväxten uppgick till -8% i lokala valutor, medan total försäljning var svag enligt förväntan på -10%. Justerad EBIT var 15% lägre än våra förväntningar och 9% under konsensus på 1 083 MDKK. Fritt kassaflöde var stabilt å/å. Prognosen för 2019 på -3% till -7% i organisk tillväxt och en justerad EBIT-marginal på 26-28% upprepades. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 360 DKK.

Utveckling

Q1 nettoförsäljning var 2% under konsensus, med -11% tillväxt i EMEA, – 6% i Asien-Stillahavsregionen och -5% i Americas. LFL-försäljningstillväxten var -10%, inklusive 7% från e-handel. Charms-kategorin minskade med 17% å/å i kontrast till -4% under 2018, medan armband minskade med 2%. EBIT på 1 083 MDKK var 9% under förväntningarna med en svagare marginal.

Guidning

Organisk tillväxt på -3% och -7% och en EBIT-marginal på 26-28% förväntas under 2019. Omstruktureringskostnader om 1,5 miljarder DKK kommer även att tas under 2019 för att reducera kostnadsbasen med 1,2 miljarder DKK, med full effekt till 2020.

Värdering

Vi har för närvarande rekommendationen Köp och riktkursen 360 DKK för Pandora, vilket reflekterar en EV/EBIT-multipel på 7x för 2020p, diskonterad tillbaka 12 månader från idag.

Sandvik

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:184,00 SEK
Pris:167,95 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-07 kl. 07:18, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-07 kl. 08:24.

UPPDATERING

Starten på strukturell uppvärdering?

Beslutet att separera SMT med målet att knoppa av verksamheten sätter punkt för en decennielång debatt angående SMT:s framtid inom Sandvik. Vi anser att SMT är redo och bedömer att de kommer att gynnas av en tillvaro utanför Sandvik. Med de mest lönsamma delarna kvar och gruvutrustning som motverkar en potentiell cyklisk nedgång bedömer vi att detta kan vara starten på att rabatten till Atlas Copco börjar minska. Atlas Copcos premium är nära all-time-high trots de förändringar och förbättringar som Sandvik genomgått de senaste åren. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 184 SEK (178).

Avknoppning av SMT

Sandvik har kommunicerat att de kommer att separera Materials Technology (SMT) med målet att dela ut verksamheten till aktieägarna. Draget är strategiskt vettigt då profilen på verksamheten och lönsamheten skiljer sig väsentligt från Machining Solutions (SMS) och Mining and Rock (SMRT). I vår summan-av-delarna värderar vi SMT till 15 miljarder SEK, vilket motsvarar 6% av bolagsvärdet eller 12 SEK per aktie. Fler detaljer kommer att komma på kapitalmarknadsdagen den 22 maj och vi förväntar oss att ledningen presenterar nya finansiell mål inför eventet.

Kan vara starten på strukturell omvärdering

Efter ledningsförändringen under 2015 har Sandvik decentraliserat verksamheterna och lönsamheten är rekordhög samtidigt som balansräkningen har fortsatt att stärkas. Det finns en oro på marknaden för resultatet inom SMS till följd av en konjunkturnedgång, samtidigt ser vi en strukturell tillväxt inom gruvutrustning och ser därför ingen anledning till att aktien ska handlas med en rekordhög rabatt i förhållande till Atlas Copco. Vi bedömer att beslutet att ytterligare strömlinjeforma verksamheten kan vara början på en strukturell omvärdering av aktien. Vi höjer våra estimat med 2-3% efter nya valutaantaganden och höjer som en konsekvens riktkursen med 3%. Vår riktkurs är baserad på en kombination av målmultiplar (15x P/E och 13x EV/EBIT för resultatet 2021 diskonterat till slutet av 2019), en summan-av-delarna och en kassaflödesvärdering (WACC på 9%, långsiktig tillväxt 3% och marginal på 18%). Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 184 SEK (178).

Leroy Seafood

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:81,00 NOK
Pris:62,96 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-03 kl. 07:38, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-07 kl. 08:24.

INFÖR RAPPORT

Inför Q1

Leroy Seafood levererade en svag affärssuppdatering. Bolaget slaktade 32 300 ton under Q1 vilket innebär att de måste slakta 47 233 ton i genomsnitt under de resterande tre kvartalen för att nå målet, vilket är relativt osannolikt med tanke på att de som mest slaktat 49 414 ton under ett kvartal (Q4 2018). Vi gör inga förändringar av våra volymestimat. Vi förväntar oss en operativ EBIT på 817 MNOK för Q1, vilket är 8% under Reuters konsensus på 887 MNOK. Rapporten publiceras den 14 maj. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 81 NOK.

Inför kvartalsrapporten

Bolaget levererade en svag affärsuppdatering vilket leder till att vi är tveksamma att de kan nå volymmålet för 2019. Detta är det största orosmomentet inför rapporten. Utöver det förväntar vi oss att kostnaderna för Aurora är en risk för kvartalet. Bolaget slaktade endast omkring 4 900 ton under kvartalet – de lägsta siffrorna sedan Q3 2016. Vilket troligtvis innebär att kostnaden per kg för Aurora blir hög och vi höjer således kostnadsestimaten från 36 NOK/kg till 37,5 NOK/kg. Vi förväntar oss att centrala Norge sänker kostnaderna från Q4 och sänker estimaten från 39,9 NOK/kg till 39 NOK/kg.

Värdering

Vi värderar Leroy Seafood med ett långsiktigt laxpris på 54 NOK/kg vilket innebär en långsiktig EBIT/kg på 15 NOK, vi använder oss av en WACC på 8%. Vi använder oss även av en blandning av en summan-av-delarna samt framåtblickande multiplar. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 81 NOK.

Bakkafrost

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:470,00 NOK
Pris:435,00 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-09 kl. 18:52, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-07 kl. 08:24.

EFTER RAPPORT

Lite kärlek från Ryssland

Bakakfrost stängdes ute från Ryssland – och, som förväntat, ledde det till ett mediokert EBIT/kg för Q1 2019. Frågan är hur det kommer att utveckla sig under Q2. Vi har sänkt våra estimat för 2019p på grund av en ökad prispress för laxen från Färöarna, och då verksamheten i Ryssland inte fungerar som normalt. Vi har sänkt våra estimat över årlig EBIT/kg med 3,4 DKK för 2019p, vilket leder till att vi sänker 2019p VPA med cirka 11%. Vi antar implicit att Bakkafrost återfår en normal marknadsandel i Ryssland till Q4 2019p. Vi upprepar Behåll och riktkursen 470 NOK.

Ryssland skulle inte vara ett stort ämne detta kvartal

Olyckligtvis är Ryssland fortfarande ett problem för Bakkafrost, då endast 3% av försäljningen gick till Ryssland (32% under Q1 2018). När och om nivåerna kommer återgå till historiska nivåer är väldigt oklart.

EBIT/kg bör öka

Då Bakkafrosts tillgång till Ryssland återgår till normalt, bör vi se lägre transportkostnader och ett högre pris. Historiskt sett har Ryssland varit en lönsam marknad för Bakkafrost, men kan det vara så att Ryssland använder den rådande turbulensen för att förhandla om lägre priser? Det är svårt att säga och än så länge är det bara spekulationer.

Utsläpp av smolt

Utsläppet av smolt för Q1 2019 var förvånansvärt lågt och bolaget sa att smolten flyttats till Q2 2019p. Vi bör därför se en fördubbling av det under nästkommande kvartal.  Utsläppet av smolt är viktigt att följa då det ger en indikation på potentialen för volymtillväxt under 2020p.

Värdering

Vi värderar Bakkafrost med en kassaflödesvärdering med långsiktig EBIT/kg på 20 DKK och WACC på 7,4%. Vi upprepar Behåll och riktkursen 470 NOK.

B2Holding

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:14,00 NOK
Pris:12,14 NOK
Analytiker:Robin Rane
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-07 kl. 07:21, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-07 kl. 08:24.

INFÖR RAPPORT

Svagare inkassering än väntat

Under gårdagen kommunicerade B2Holding en affärsuppdatering i samband med emissionen av en obligation på 200 MEUR. Affärsuppdateringen avslöjar en miss med 25% i förhållande till estimaten för inkassoverksamheten. Enligt ledningen beror det på en slagighet i inkasseringen av den säkerställda portföljen. Inför Q1-rapporten sänker vi våra vinstestimat med 4% för 2019. Vi upprepar Behåll och riktkursen 14 NOK.

Lägre inkassering

Inkassering uppgick under det första kvartalet till 1 248 MNOK, vilket är 25% sämre än vårt estimat på 1 661 MNOK och sämre än bolagets egen guidning om 1 512 MNOK. Enligt bolaget beror avvikelsen på slagighet vid inkasseringen av säkerställda tillgångar där timingen kan avvika från förväntningarna. En liknande miss uppstod under Q4 2018, vilket ledningen hänförde till en engångseffekt på 30 MEUR för en exponering i ett hotell i Kroatien, vilken försenats till första halvåret 2019. Enligt ledningen finns ingen anledning att tro att kvaliteten på den säkerställda portföljen försämrats.

Sänkta vinstestimat för 2019p

Efter affärsuppdateringen sänker vi vinstestimaten med 4% för 2019p, primärt drivet av högre finansieringskostnader från obligationsfinansieringen. För 2020-2021p gör vi mindre negativa justeringar på 1-3%.

Värdering

Vi upprepar Behåll och riktkursen på 14 NOK. Vi värderar B2Holding genom en kassaflödesvärdering med WACC 7,6% och långsiktig tillväxt på 1,5%. Baserat på våra estimat för 2020p handlas B2Holding till EV/EBITDA på 7,2x och P/E på 4,9x. Vi förväntar oss en direktavkastning på 5,7-6,2% för 2019-2021p.

Telenor

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:150,00 NOK
Pris:178,05 NOK
Analytiker:Stefan Billing
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-06 kl. 17:33, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-07 kl. 08:24.

UPPDATERING

Fusionen av Telenor och Axiata i Asien kan addera 12-15 NOK per aktie

Telenor meddelade i måndags att de för diskussioner med det malaysiska telekomföretaget Axiata gällande att slå ihop deras verksamheter i Asien. Affären skall göras utan något finansiellt utbyte och Telenor kommer äga 56,5% och Axiata 43,5%. Preliminära synergiestimat tyder på fusionen kan addera ett nettovärde på 12-15 NOK per aktie. Vi upprepar Minska och riktkursen 150 NOK.

Nyckelfaktor för synergier

Den viktigaste komponenten är fusionen av Telenors Digi och Axiatas Celcom. Det innebär att de blir marknadsledare med 54% av marknadsandelarna sett till intäkter och strax över 50% sett till antalet abonnemang. De blir även störst gällande konvergerade nätverk med 35% av marknadsandelarna. Ledningen tror inte att det är några problem att få myndigheternas godkännande för en sådan affär.

MergedCo skall listat utan nyemission

Parterna är överens om att notera MergedCo i Kuala Lumpur och andra stora internationella börser. Då ledningen inte förväntar sig att några nya aktier utfärdas i samband med noteringen, behöver Telenor och Axiata självklart sälja av en del av innehavet för att frigöra aktier. Telenor planerar dock inte äga mindre än 50% av bolaget.

Minska, riktkurs 150 NOK

Vi värderar Telenor med hjälp av vår kassaflödesbaserade summan-av-delarna med en kapitalkostnad på 7,5-15,5% beroende på marknad. Vi ser att det finns en potentiell uppsida till vår värdering från de pågående strategiska projekten där de ser över masterna samt fastigheterna, men vi tycker att det är svårt att bilda en stark uppfattning om detta från ”utsidan”. Preliminära synergiestimat tyder på fusionen med Axiata kan addera ett nettovärde på 12-15 NOK per aktie. Vi upprepar Minska och riktkursen 150 NOK.

Mowi ASA

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:223,00 NOK
Pris:187,85 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-07 kl. 07:46, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-07 kl. 08:24.

EFTER RAPPORT

Q1 rapporten – överlag positiv

Mowi rapporterade en operativ EBIT på 196 MEUR. Utdelningen föreslås till 2,6 NOK per aktie. Överlag är rapporten positiv med lägre slaktkostnader, stark tillväxt av biomassa och god utveckling inom de olika segmenten. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 223 NOK.

Nyckeltal

Farming levererade bättre resultat än förväntat medan Feed & consumer products var något sämre. Det är överlag viktigare att prestera bra i Farming-segmentet än de övriga. Mowi ser en global utbudstillväxt mellan 4-7% (Q4 2018: 2-6%), med Norge mellan 3-6%. Bolaget upprepar volymprognosen om 430 000 ton. Mowis biomassa är upp 13% å/å, vilket är ned från 18% å/å under Q4 2018.

Farming

Det norska Farming-segmentet levererade en EBIT/kg på 1,99 EUR. Skottland levererade 1,8 EUR i EBIT/kg. Kanada 1,28 EUR EBIT/kg och Chile 1,2 EUR. Totalt ser vi slaktkostnader på 4,37 EUR/kg. Den positiva överraskningen gällande kostnader innebär att bolaget uppnådde något lägre än förväntade priser. Den rådande låga kostnadsnivån är överraskande och positiv. I Norge ser vi även att den södra delen presterar bra med en EBIT/kg på 2,21 EUR – det bästa sedan Q2 2017.

Värdering

Vi värderar Mowi med en kassaflödesvärdering med en långsiktig EBIT/kg på 15 NOK och en WACC på 7%. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 223 NOK.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 613,1 -1,3% -2,3% 16,7%
OMXS30 1 649,2 -1,4% -2,6% 17,1%
OMXH25 3 969,4 -1,1% -2,9% 7,7%
OMXC20 995,6 -0,5% -2,8% 11,7%
OSEBX 873,5 -0,8% -1,2% 9,3%
OMXBB 959,3 -0,1% 0,2% 9,8%
Dow Jones 26 438,5 -0,3% -0,4% 13,3%
S&P500 2 932,5 -0,4% -0,4% 17,0%
Nasdaq C 8 123,3 -0,5% -0,5% 22,4%
SX5E 3 463,0 -1,1% -1,1% 15,4%
DAX 12 286,9 -1,0% -0,3% 16,4%
CAC40 5 483,5 -1,2% -1,7% 15,9%
RTS 1 245,6 -0,2% -0,7% 16,5%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 71,2 0,6% -1,1% 32,4%
Guld 1 278,6 0,0% -0,1% 0,0%
Silver 14,7 0,0% -2,1% -5,2%
Aluminium 1 783,5 0,0% -1,8% -4,6%
Bly 1 880,0 0,0% -3,4% -6,4%
Koppar 6 180,0 0,0% -3,1% 3,6%
Nickel 12 170,0 0,0% -1,3% 14,9%
Zink 2 867,0 0,0% -0,7% 14,2%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,06 0,20 -0,30 7,00
Sverige, 10 år 0,17 -1,10 2,30 -29,50
Norge, 10 år 1,72 -1,30 -0,80 -2,30
Tyskland, 10 år 0,01 -0,80 1,00 -23,20
GB, 10 år 1,22 3,20 6,50 -5,20
USA, 10 år 2,50 -2,89 -3,72 -18,71
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,71 0,2% 0,8% 5,7%
USD / SEK 9,56 0,1% 0,5% 7,9%
GBP / SEK 12,52 -0,1% 1,8% 10,9%
NOK / SEK 1,10 -0,1% -0,1% 7,0%
DKK / SEK 1,43 0,2% 0,7% 5,6%
CAD / SEK 7,11 -0,1% 0,5% 9,5%
CHF / SEK 9,39 0,1% 0,6% 4,5%
JPY / SEK 0,09 0,5% 1,3% 6,7%
EUR / USD 1,12 0,1% 0,3% -2,1%
USD / JPY 110,88 -0,3% -0,8% 1,1%
EUR / GBP 0,86 0,3% -1,0% -4,7%
AUD / USD 0,70 -0,3% -0,8% -0,6%
USD / CAD 1,35 0,2% 0,0% -1,5%
GBP / USD 1,31 -0,2% 1,3% 2,8%
USD / NOK 8,73 0,2% 0,6% 0,8%
EUR / NOK 9,77 0,3% 0,9% -1,3%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Börserna i New York handlades nedåt på måndagen sedan Donald Trump på söndagen hotat med att höja tullarna på kinesiska varor.

Under måndagskvällen meddelade dock CNBC att Kina kommer att skicka en delegation till Washington i veckan för ytterligare handelssamtal, vilket gjorde att börsen återhämtade något av den tidiga nedgången.

Dow Jones storbolagsindex stängde ned 0,3 procent till 26.438. Det bredare S&P 500 hade sjunkit 0,5 procent till 2.932 medan tekniktunga Nasdaq Composite hade backat 0,5 procent till 8.123.

Sektorsvis var hälsovårdsbolag enda sektor på plus med en uppgång på 0,6 procent medan råvarubolag föll 1,4 procent.

Bland storbolag var Apple och Caterpillar båda ned drygt 1,5 procent på farhågor om ett stundande handelskrig mellan världens två största ekonomier.

Två andra bolag med stor Kinaexponering, halvledarbolagen Qualcomm och AMD, var ned 1,2 respektive 2,8 procent.

Boeing handlades ned 1,3 procent sedan det framkommit att bolaget i över ett år underlåtit att informera amerikanska myndigheter om viktig fakta gällande den olycksdrabbade modellen 737 Max.

Occidental Petroleum har höjt kontantdelen av sitt bud på Anadarko, som totalt är värt 38 miljarder dollar, i ett försök att övertyga Anadarko att överge överenskommelsen om att låta sig köpas av Chevron. Anadarko steg 3,8 procent, medan Occidental var upp 1,4 procent och Chevron ökade 1,0 procent.

Livsmedelsjätten Kraft Heinz har uppgett att det ska göra om sin redovisning för åren 2016 och 2017, samt de tre första kvartalen av 2018, på grund av felaktigheter orsakade av bolagets anställda. Aktien var upp 0,6 procent.

Teslas begäran om ett undantag från tullar har avvisats av amerikanska myndigheter. Bolaget hade sökt att få den Kinatillverkade teknik som kontrollerar Model 3 undantagen. Aktien steg marginellt.

Bland råvaror steg oljan under kvällen efter en svag inledning på handelsdagen. Terminerna för både WTI och Brent var upp cirka 0,7 procent för dagen.

Amerikansk tioårig statspappersränta var ned 3 punkter till 2,50 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen föll tungt med Swedish Match som enda OMXS30-bolag på plus efter helgen. Oron över handelskonflikten mellan Kina och USA återkom sedan USA:s president Donald Trump på Twitter hotat med höjda tullar mot Kina redan på fredag. Cykliskt, såsom verkstadsbolag, hade det överlag tungt.

"Trump har oväntat höjt insatsen i handelssamtalen genom att hota med nya tariffer och avgifter på kinesisk import. Kina hotar med att dra sig ut denna veckas planerade handelssamtal", skrev den belgiska banken KBC i ett marknadsbrev och konstaterade att detta medförde ett "risk av"-läge.

Storbolagsindexet OMXS30 föll 1,4 procent till nivån 1.649,2 och aktier för 14,5 miljarder kronor omsattes på Stockholmsbörsen under måndagen. Även på kontinenten föll börserna - tyska DAX och franska CAC40 var båda runt 1 procent lägre. Londonbörsen höll helgstängt på måndagen.

Sämst i OMXS30 var Boliden och ABB, när båda handlades utan rätt till utdelning. Boliden fick samtidigt en sänkt rekommendation av Nordea, till behåll från tidigare köp. Korrigerat för utdelning var Boliden ned runt 4 procent medan rörelsen för ABB var mer begränsat negativ.

I övrigt föll SKF, Atlas Copco och Volvo samtliga runt 2 procent och Hexagon 4 procent inom verkstaden. En fortsatt kronförsvagning med den svagaste nivån mot euron på nära tio år tycktes inte hjälpa sektorn nämnvärt.

Sandvik tappade 1,4 procent. Bolagets styrelse har beslutat att initiera en intern separation av affärsområdet Sandvik Materials Technology (SMT), framkom på måndagen.

Securitas backade 1,2 procent sedan säkerhetsbolaget redovisat något högre intäkter och ebita-resultat än Infront Datas snittestimat. Bolaget upprepade samtidigt tidigare bedömningar angående marknadstillväxten under 2019 på de två största marknaderna - Nordamerika och Europa.

Bäst presterande aktier inom OMXS30 återfanns inom defensivt med snusbolaget Swedish Match 0,4 procent upp. Flera banker, teleoperatörerna, hygienbolaget Essity och läkemedelsbolaget Astra Zeneca var ned mindre än 1 procent.

Utanför storbolagsindexet ökade Gunnebo 12,5 procent efter ett starkt köpråd i Dagens Industri.

Satellitbolaget Ovzon avancerade 7 procent sedan företaget redovisat en vändning till vinst i första kvartalet. Även forskningsbolaget Pledpharma vände från förlust till vinst i kvartalet, där en milstolpsbetalning bidrog till resultatet. Aktien noterades 2,5 procent högre. Powercell steg svagt medan Beijer Alma tappade 2,5 procent i rapportflödet.

Maha Energy klättrade 6 procent efter besked om att dess utvecklingsbrunn Attic har sammankopplats med en produktionsanläggning vid Tie.

Bostadsutvecklaren Oscar Properties stamaktie avancerade 16 procent sedan ägare till obligationer med förfall i september i år gått med på en förlängning av lånet till 2021.

Cavotec fördes upp 5 procent efter att bolaget offentliggjort nya finansiella mål.

Börsveckan rekommenderade bland annat köp av Catena i sin senaste utgåva och logistikfastighetsaktien steg svagt.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Betsson Behåll 80 SEK na na
Hemfosa Köp 89 SEK na na
Scandic Hotels Köp 102 SEK na na
Concentric Köp 165 SEK na na
Hexagon Behåll 549 SEK na na
Sagax Minska 155 SEK na na
Mowi Köp 223 NOK na na
Orkla Köp 77 NOK na na
Outokumpu Behåll 3,20 EUR na na
Ocean Yield Köp 80 NOK na na
Demant Minska 196 DKK na na
Pandora Köp 360 DKK na na
Tomra Köp 300 NOK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
JP 02:30 Tjänste-PMI apr
JP 02:30 Nikkei industri-PMI (def) apr 49.5
SE 09:30 SCB: Industriorder mar 2.7 %/0.8 %
EU 11:00 Kommisionens vårprognos

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Outokumpu FI0009002422 Inga tillkännagivanden
Orkla NO0003733800 Inga tillkännagivanden
Tomra Systems ASA NO0005668905 Inga tillkännagivanden
Nokia FI0009000681 Inga tillkännagivanden
Scandic Hotels Group SE0007640156 Inga tillkännagivanden
NENT Group SE0012116390 Inga tillkännagivanden
Betsson 3
Pandora DK0060252690 Inga tillkännagivanden
Sandvik SE0000667891 Inga tillkännagivanden
Leroy Seafood NO0003096208 Inga tillkännagivanden
Bakkafrost FO0000000179 Inga tillkännagivanden
B2Holding NO0010633951 3
Telenor NO0010063308 Inga tillkännagivanden
Mowi ASA NO0003054108 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.