logo
Dagens analyser - onsdagen den 8 maj 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-05-08 kl. 08:25 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-05-08 kl. 08:28 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI -1,5% OMXS30 -1,9% DJI -1,8% NASDAQ -2,0%
603,6 1 617,8 25 965,1 7 963,8

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Betsson Behåll 77 (80) SEK
Mowi ASA Köp 220 (223) NOK
Scandic Hotels Group Köp 99 (102) SEK
Hemfosa Köp 91 (89) SEK
Securitas Behåll 177 (168) SEK
Outokumpu Behåll 3,10 (3,20) EUR
Kvaerner ASA Köp 17 (18) NOK

Odfjell

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:50,00 NOK
Pris:29,80 NOK
Analytiker:Petter Haugen
Chefsanalytiker, Chef Shipping
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-08 kl. 08:29, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-08 kl. 14:16.

EFTER RAPPORT

Q1: Inte vad vi hoppats på

Odfjell gjorde en förlust på 15 MUSD under Q1 jämfört med vår förväntan på -11 MUSD. Baserat på våra fraktprisindex förväntade vi oss en förbättring på 5-13 MUSD från Q4 och det nu aktuella resultatet nådde inte riktigt ända fram. Sammanlagt förbättrades EBITDA från tankers från 23 MUSD till 27 MUSD och inklusive Terminals var totalt EBITDA-resultat 34 MUSD. Ledningen behåller guidningen ”2018 var vändningspunkten för tankers” och förväntar sig att Q2 2019 visar en förbättrad marknad och resultat. Efter det svaga resultatet för 2018 beslutade styrelsen att inte ge någon utdelning för 2018. Vi hade förväntat oss en oförändrad utdelning på 1,50 NOK per aktie, vilket motsvarar en direktavkastning på 5%. Vi upprepar Köp och riktkursen 50 NOK baserat på vår mycket positiva syn på kemikalietankermarknaden inför 2020.

Stor rabatt till tillgångsvärden

Nybyggnadskostnaden ligger på 61 MUSD för en supersegregator (49 000 dwt). Med antagna TCE-spotpriser på 22 000 USD/dag och långsiktiga kontrakt på 25 000 dollar/dag bedömer vi att ett återförsäljningspris ligger på 62 MUSD. Med en multipel på 12,5x EBITDA för terminaler bedömer vi ett värde för summan-av-delarna på 73 NOK. Även om aktien ser dyr ut med nuvarande multiplar argumenterar vi för att det beror på nuvarande låga resultat, vilka vi bedömer kommer att förbättras framåt 2020p. Vår riktkurs på 50 NOK medför 0,7x till vår summan-av-delarna och innebär en multipel på 6x P/E för 2020p. Vi upprepar Köp.

Lundbeck

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:277,00 DKK
Pris:290,30 DKK
Analytiker:Dariusz Ubik
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-08 kl. 08:36, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-08 kl. 13:45.

EFTER RAPPORT

Snävar in försäljningsprognos, upprepar resultatprognos

Intäkterna under Q1 2019 var 4% högre än konsensus drivet primärt av äldre produkter och lägre hedgeförluster, vilket därmed indikerar att det bättre resultatet var av lägre kvalitet. Intäktsguidningen snävades in till 16,3-16,7 miljarder DKK (från 16,1-16,7), dock behölls EBIT-guidningen på 4,2-4,6 miljarder DKK. Konsensus ligger redan i den högre delen av intäktsintervallet och mitt i EBIT-guidningen, så vi ser inget större utrymme för uppgraderingar. Vi upprepar Behåll och riktkursen 277 DKK.

Blandade framgångar i produktförsäljningen

Försäljningen av Northera växte bara med 3% i lokal valuta, vilket var 7% sämre än konsensus. Lundbeck noterade att de hade tvåsiffrig efterfrågetillväxt men påverkades av fluktuationer i köpmönstret hos specialapotek. Den lagernedragningen verkar ha stått för hela missen avseende Northera. Abilify Maintena slog förväntningarna med 12%, men Brintellix/Trintellix och Rexulti missade med 2% respektive 7%. Den bättre än väntade försäljningen hjälptes av Cipralex som gynnades av ökade lager i Kina och Other Products, som växte med 33%. Vår riktkurs på 277 DKK är baserad på nuvärdet av summan-av-delarna. Vi upprepar Behåll.

Storebrand

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:70,00 NOK
Pris:72,06 NOK
Analytiker:Peter Eliot
Head of Insurance
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-08 kl. 08:19, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-08 kl. 13:15.

EFTER RAPPORT

Q1: Svagare än förväntat

Q1 var svagt med flera bidragande faktorer till resultatmissen, vissa av engångskaraktär och några underliggande. Vi anser också att solvensgraden är en besvikelse då den inte drog fördel av de stigande marknaderna. Vi har rekommendationen Behåll och riktkursen 70 NOK.

Svagt resultat

Rörelseresultatet på 531 MNOK under Q1 var cirka 100 MNOK lägre än normalt. Storebrand noterar säsongsmässigt höga försäkringsärenden inom P&C och ett antal stora krav inom Group Life. Ett kombinerat resultat på 90% är inte dåligt, men kommer efter en period av hög lönsamhet. Spara-segmentet var också svagt till följd av ett antal faktorer, inklusive en mer passiv tillgångsmix och lägre priser. Till sist hade segmentet garanterade pensioner ett lägre finansiellt resultat än vad vi hade förväntat oss. Vi anser den punkten vara en lågkvalitativ miss.

Solvensgrad lägre än förväntat

Solvensgraden var oförändrad jämfört med helåret 2018 på 173%, trots positiva marknadsrörelser. Dessa rörde sig positivt med 2,5 procentenheter, men motverkades av ändrade antaganden och modellförändringar med -3,5 procentenheter. Publicerade känslighetsanalyser pekade mot en större positiv påverkan från marknaderna medan modelländringar har varit en återkommande negativ företeelse.

Värdering

Vi värderar Storebrand med en summan-av-delarna och inkluderar nuvärdet av vårt bedömda överskottskapital som kan överföras till aktieägarna. Vi har rekommendationen Behåll och riktkursen 70 NOK.

Lindab

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:88,00 SEK
Pris:103,40 SEK
Analytiker:Douglas Lindahl
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-08 kl. 08:16, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-08 kl. 10:58.

EFTER RAPPORT

Q1: Första intrycket - i linje med tidigare kommunicerat resultat

Lindabs rapport för Q1 var i linje med siffror som släpptes i förväg den 10 april, medan vi noterar att den organiska tillväxten blev 5%, i linje med vårt estimat på 4,7%. Den starka rörelsemarginalen på 8,3% var primärt driven av Product & Solutions som hade 9,4% i marginal (vår förväntan: 7,8%) medan Building Systems också kom in starkare än väntat. Lindab har nu delat in verksamheten i tre affärsområden Ventilation Systems, Profile Systems och Building Systems. Bolagets bruttomarginal har ökat av flera anledningar: volymtillväxt, mild vinter, stabila råmaterialpriser, effektivitetsåtgärder och prisökningar. Sammantaget en gedigen rapport. Vi har rekommendationen Behåll och riktkursen 88 SEK.

NENT Group

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:230,00 SEK
Pris:240,00 SEK
Analytiker:Stefan Billing
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-08 kl. 08:14, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-08 kl. 10:18.

UPPDATERING

Solitt Q1-resultat, höjer riktkurs med 10%

Vi höjer våra estimat något efter solida Q1-siffror, vilka dock lyftes av vidarelicensiering. Viaplay är på god väg att nå sitt mål för kundförvärv för helåret. Vi höjer vår 12 månaders riktkurs från 210 SEK till 2230 SEK och upprepar Minska

Något höjda estimat efter bra Q1

Hälften av bolagets 8% försäljningstillväxt var på grund av en fördubbling av intäkter från licenser och royalty inom Broadcasting & Streaming, vilket delvis beror på vidarelicensiering av EC i handboll. Även om vidarelicensieringsaktiviteter generellt sett ökar på grund av det sätt som NENT förvärvar innehåll, tror vi att påverkan på tillväxt kommer vara mycket lägre under Q2, samtidigt som det kan öka under andra halvåret på grund av vidarelicensiering av Premier League. Viaplays abonnentintag var starkt och på god väg att nå målet på 200 000 under 2019, vilket tillsammans med förväntade prisökningar, bör stödja fortsatt EBIT-tillväxt inom Broadcasting & Streaming, trots motvind relaterad till USD från Q2 och framåt. Studios levererade en god hävstång med en stark försäljningstillväxt i det säsongsmässigt lilla och olönsamma Q1, och vi har höjt våra estimat för försäljning och EBIT tvåsiffrigt. Allt som allt förväntar vi oss en minskning från den exceptionella 11% EBIT-tillväxten från Business-segmentet under Q1 till 6-7% för helåret 2019p. Vi höjer bolagets justerade EBIT-estimat med i genomsnitt 1% och kassaflödesestimat med 2% över 2019p-2021p. Våra revideringar inkluderar en -1% påverkan på EBIT från IFRS 16.

Hög exponering mot spelreklam

Med ca 500 MSEK av intäkterna i Sverige från spelreklam (ca 1 miljard SEK i alla marknader), är NENT enligt oss tydligt exponerad mot den ökande sannolikheten att regleringar införs som minskar aggressiv marknadsföring. Oavsett förväntar vi oss ingen snabb kortsiktig ändring förutom möjligen en preventiv ändring av beteende från spelindustrin.

Minska, höjer riktkurs till 230 SEK

Vi höjer vår 12 månaders riktkurs från 210 SEK till 230 SEK, vilket reflekterar vår DCF-baserade summan-av-delarna med en 9% kapitalkostnad. Ökningen är driven av högre estimat, framåtrullande effekter och även en nettoskuld som är 400 MSEK lägre under Q1 än Q4. Den signifikanta värderingspremien jämfört med den europeiska jämförelsegruppen är välförtjänt enligt oss.

Vestas Wind Systems

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:580,00 DKK
Pris:588,20 DKK
Analytiker:Douglas Lindahl
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-08 kl. 08:43, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-08 kl. 09:42.

EFTER RAPPORT

Q1: Första intrycket – blandad rapport med upprepad guidning

Vestas hade en blandad rapport för Q1 med upprepade utsikter för 2019. Orderingången för Q1 2019 var 19% bättre än konsensus och 5% bättre än vår förväntan. Justerad EBIT för Q1 var 61% sämre än konsensus och 64% sämre än vår förväntan, drivet av en negativ justerad EBIT-marginal på 0,9% för turbinverksamheten, jämfört med vår förväntan på 5% och konsensus på 4,3%. Anledningen var lågprisorder från 2017, medan tullar och råmaterial också hade en negativ påverkan på resultatet. Rapporterat pris per MW för orderingången var 0,80 EUR, jämfört med konsensus på 0,76 EUR och vår förväntan på 0,75 EUR. Sammantaget förväntar vi oss en del vinsthemtagningar efter den starka kursutvecklingen och den svaga turbinmarginalen, medan vi lyfter fram den upprepade guidningen och stark orderingång. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 580 DKK.

Orkla

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:80,00 NOK
Pris:72,76 NOK
Analytiker:Markus Borge Heiberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-08 kl. 07:33, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-08 kl. 09:28.

EFTER RAPPORT

Marginalmål inom räckhåll

Med underliggande marginaltillväxt på cirka 80 baspunkter (å/å) har den underliggande EBIT-marginalen ökat med 50 baspunkter på rullande 12 månader. Positiva signaler för marginalförbättring ger stöd till bolagets mål att öka den underliggande marginalen med 150 baspunkter till 2021p. Kortsiktigt förväntar vi oss produktivitetsförbättringar och bättre priser vilket mer än kompenserar för lägre organisk försäljningstillväxt (0,9% under Q1). Vi höjer vår antagna långsiktiga rörelsemarginal från 12,1% till 12,5% under 2021p och höjer därför vår riktkurs till 80 NOK (77). Vi upprepar Köp.

Förbättrat resultat från låg nivå

Underliggande EBIT för segmentet Branded Consumer Goods (BCG) växte med 9,3%, i huvudsak beroende på en marginalförbättring från 8,9% till 9,5%. Justerad EBIT inom BCG var 925 MNOK, jämfört med konsensus på 892 MNOK. Organisk försäljningstillväxt för BCG uppgick till 0,9% (vår förväntan 2,6%). Den största negativa avvikelsen var -3% för Orkla Care.

Marginalmål inom räckhåll

På rullande 12 månader har Orkla höjt den underliggande EBIT-marginalen med 50 baspunkter till 11,1%. 2018 var ett utmanande år, vilket bekräftas av utvecklingen under Q1. Produktiviteten verkar förbättras och fortsatta positiva resultat från det nuvarande effektivitetsprogrammet förväntas.

Värdering närmare historiska nivåer

Vi höjer vår riktkurs till 80 NOK (77) baserat på ändringar i vår summan-av-delarna. Vi värderar BCG med en EV/EBIT-multipel 14,5x (2020p), vilket ger 73 NOK i EV per aktie. Justerat för icke-kärntillgångar, reserveringar och nettoskuld beräknar vi riktkursen till 80 NOK (77). Vi upprepar Köp.

Hexagon

Rek: Köp (Behåll)
Riktkurs:560,00 SEK
Pris:481,30 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-08 kl. 08:01, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-08 kl. 08:48.

UPPDATERING

Potential för 600-680 SEK under de kommande tre åren

Kombinationen av god organisk tillväxt, 5% tillägg från förvärv och en marginalökning med 2-3 procentenheter  på grund av produktmixen är kraftfull, och vi ser en VPA CAGR strax över 10 under 2019-21p. Vi ser potential för aktien att gå upp till mellan 600-680 SEK till slutet av 2021p. Bolaget drar nytta av digitaliserings- och automationstrender, och med värderingen tillbaka på genomsnittliga historiska nivåer, höjer vi rekommendationen till Köp och höjer riktkursen till 560 SEK (549).

Stark organisk tillväxt framöver

Vi uppskattar att avdelningen Safety & Infrastructure (SI) står för cirka 10% av försäljningen och med -17% i organisk tillväxt drog SI av 2 procentenheter av organisk tillväxt, vilket innebär att justerat för SI, växte Hexagon med 6% organiskt under Q1. SI bör återgå till tillväxt under den senare delen av 2019p och vi uppskattar 4% i organisk tillväxt för helåret. Med en hög exponering mot byggbranschen och infrastruktur förväntar vi oss en tillväxt på omkring 5% under de kommande åren.

Växande marginaler

Hexagon siktar på att växa EBIT-marginalen från cirka 25% under 2018 till 27-28% under 2021. Den främsta drivkraften är produktmixen. Vi räknar med en marginal på 27% under 2021p.

VPA-tillväxt för 2019-21p

3-5% i organisk tillväxt, 5% tillägg från förvärv och växande marginaler med 2-3 procentenheter kommer att leda till en VPA CAGR på över 10 under 2019-21p. Om vi applicerar historiska multiplar till 2021p intäkterna – ser vi en förändring av VPA med 2,8-3,2 EUR under 2021p – och vi bör se en värdering omkring 600-680 SEK under 2021p.

Vi uppgraderar till Köp (Behåll), och höjer riktkursen till 560 SEK (549)

Vi lämnar våra estimat och riktkurs relativt oförändrade. Då värderingen är tillbaka på det historiska genomsnittet och vi ser en fortsatt stabil intäktsutveckling, ser vi 16% uppsida i aktien och uppgraderar således till Köp (Behåll). Vår riktkurs är baserad på genomsnittet av 18x EBIT och 20x P/E på 2021p intäkterna, som sedan diskonteras till slutet av 2019, samt en kassaflödesvärdering med en WACC på 8%, långsiktig tillväxt på 3% och långsiktig EBIT-marginal på 25%. Vi uppgraderar till Köp (Behåll) och höjer riktkursen till 560 SEK (549).

Betsson

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:77,00 SEK
Pris:65,94 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-08 kl. 07:09, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-08 kl. 08:28.

EFTER RAPPORT

Stark påverkan från anpassning för nederländsk reglering

Betssons Q1-resultat var starkt, men de fick en svag start på Q2, då bolaget anpassar verksamheten för den kommande regleringen av den nederländska marknaden, där den kortsiktiga negativa påverkan ser ut att vara större än förväntat. Vi sänker våra tillväxtförväntningar och sänker vår 2019-20p EBIT med 6-10%, men vi vill även påtala att risken att Betsson inte får licens för den nederlänska marknaden har gått ned. Med begränsad uppsida till vår nya riktkurs på 77 SEK (80), upprepar vi Behåll.

Solitt Q1-resultat, svag start på Q2

Betsson rapporterade ett starkt Q1-resultat som var över förväntan, främst tack vare lägre kostnader än förväntat (både operativa samt marknadsföringskostnader). Det var även till viss del på grund av att intäkterna från den svenska marknaden var mindre än förväntat, vilket innebar en lägre påverkan från de svenska skatterna. Medan det var positivt, har starten på Q2 varit svag med intäkter ned 6% i april jämfört med Q2 2018, vilket delvis kan förklaras genom tuffa jämförelsetal, då Q2 förra året innehöll FIFA World Cup. Betsson sa dock även att intäkterna från Nederländerna har påverkats negativt då bolaget anpassar verksamheten inför kommande reglering.

Anpassningen av verksamheten drabbat intäkterna

Anledningen till att Betsson börjar anpassa verksamheten redan nu inför kommande nederländsk reglering som införs under sent 2020 eller tidigt 2021 är att myndigheterna har meddelat att aktörerna på marknaden måste visa på gott beteende fram tills regleringen träder i kraft för att få licensen. Betsson har således gjort om varumärket i Nederländerna samt justerat produktutbudet och betalningsmetoderna för att leva upp till regleringskraven. Trots att det är svårt att uppskatta hur mycket detta påverkar resultatet, tror vi att den svaga starten på Q2 sannolikt beror på de svaga intäkterna från Nederländerna. Dessutom lär det bli svårt att växa på den nederländska marknaden före regleringen träder i kraft. Vi tror således att intäkterna från Nederländerna kommer att förbli låga under 2019-20p, medan vi hoppas på tillväxt under 2021p.

Risken sjunker, men begränsad uppsida, vi upprepar Behåll

Medan vi sänker 2019-20p EBIT-estimaten med 6-10% på grund av detta, vill vi påpeka att risken för att Betsson inte får en licens för den nederlänska marknaden har gått ned. Vi ser dock en begränsad uppsida till vår nya riktkurs på 77 SEK (80) och upprepar således Behåll. Vår riktkurs är baserad på genomsnittet av en målmultipel på 10x EV/EBIT för 2021p och en kassaflödesvärdering (WACC: 11,9% och långsiktig EBITDA-marginal på 20%).

Concentric

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:165,00 SEK
Pris:148,00 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-08 kl. 07:34, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-08 kl. 08:28.

EFTER RAPPORT

Startar året bra

Concentric, leverantören av pumpar och hydraulikutrustning, startade året bra, med EBIT i linje med förra året trots förlusten av ”dual sourcing-kontraktet” vilket stod för 10% av försäljningen. Framåt ser bolaget bra möjligheter att återta en del av den förlorade försäljningen. Utsikten för Q2 indikerar att efterfrågan i stort kommer vara oförändrad jämfört med Q1. Den gradvisa upptrappningen av produktionskapaciteten för Alfdex i Kina väntas stödja vinsten under H2. Vi höjer våra prognoser något och upprepar riktkursen 165 SEK. Vår riktkurs är baserad på en jämförelsevärdering och en DCF (WACC: 9,5%, EBITDA-marginal: 22%, slutlig tillväxt: 3%). Vi upprepar Köp.

Q1

”Book to bill” var 0,95, med Amerikas på 0,92 vilka påverkades av det förlorade kontraktet, samt Europa på 0,97 vilka påverkades av en minskning i konstruktionsutrustningssegmentet. EBIT för Q1 var 126 MSEK, över vårt estimat på 120 MSEK samt Q1 2018 på 120 MSEK, även om Q1 2018 påverkades av några försäkringsrelaterade problem. Försäljningen var något svagare än väntat och påverkades av en lagerminskning hos kunder, vilket balanserades av att EBIT-marginalen var 22,3%, klart över vårt estimat på 20,1%. Kassaflödet var fortsatt bra på 102 MSEK (111 MSEK) trots lite motvind från rörelsekapital.

Dual-sourcing-möjligheter

Även om Concentric förlorade en del affärer förra året på grund av att en kund valde dual-sourcing, finns det också möjligheter. De flesta av Concentrics kunder använder redan en dual-sourcing-strategi. Samtidigt, det finns andra företag som ännu inte är kunder till Concentric som planerar att övergå till dual-sourcing, vilket kan motverka förra årets kontraktsförlust.

Stark finansiell position

Concentric har en stark finansiell position. Nettoskulden var endast 27 MSEK (92 MSEK), på grund av ändringen till IFRS 16, vilket adderade 105 MSEK till nettoskulden. Detta skapar en möjlighet för tilläggsförvärv och fortsatta aktieåterköp.

Fortsätter överprestera

Med en EBIT-marginal på 22,2% är Concentric långt över sitt mål på 16%. Även om den europeiska delen av Concentric verkar toppa på 23%, finns det fortfarande utrymme för förbättring i USA, som hade en marginal på 16% under 2018. Vi upprepar Köp och riktkursen 165 SEK.

Mowi ASA

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:220,00 NOK
Pris:189,05 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-07 kl. 16:34, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-08 kl. 08:28.

EFTER RAPPORT

Positiv kostnadsutveckling

Mowi levererade ett kvartal med positiv kostnadsutveckling. Slaktkostnaderna var bättre än förväntat i Norge och i Storbritannien, vilket är mycket positivt. Vi tror att Storbritannien är i en positiv trend så länge det inte uppstår några biologiska katastrofer. De norska slaktkostnaderna verkar också vara solida. Kostnaderna under Q2 beror till stor del på biologi och än så länge tror vi att kostnaderna kommer öka under det kommande kvartalet. Med det sagt sänker vi estimaten något på grund av hög konkurrens och en något lägre EBIT/kg från slaktverksamheten. Vi anser dock fortsatt att det finns mycket värde i Mowi och upprepar således rekommendationen Köp. Vi sänker riktkursen till 220 NOK (223).

Q1 2019: viktigaste punkter

Q1 2019 levererade lägre kostnader än förväntat men även lägre prisuppnåelse. Den lägre prisuppnåelsen var på grund av slakten av mindre fisk i Norge från regioner som drabbats av pankreassjukdom. Den södra regionen levererade ett starkt resultat och överlag finner vi att kostnadsutvecklingen är positiv. Det är ett härligt avstamp från trenden vi såg med ökande kostnader under flera års tid. Vi har även sett att tillväxten av biomassa är solid (+13% å/å), vilket innebär att bolaget mer sannolikt når volymmålet.

Estimat

Vi sänker våra 2019 EBIT-estimat något på grund av lägre intäkter inom konsumentprodukter och en något lägre EBIT/kg-marginal i slaktsegmentet. Vi har sänkt estimaten över prisuppnåelse samt kontraktpriser, vilket sänker EBIT/kg något.

Värdering

Vi ser fortsatta värden i Mowi. Det senaste pristappet i aktiekursen beror på en rädsla av ett för högt utbud under hösten. Vi är fortsatt väldigt positiva för åren 2020-24p. Vi värderar Mowi med en kassaflödesvärdering med en långsiktig EBIT/kg på 15 NOK och en WACC på 7%. Vi upprepar Köp och riktkursen 220 NOK (223).

Scandic Hotels Group

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:99,00 SEK
Pris:80,00 SEK
Analytiker:Markus Gustafsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-08 kl. 07:11, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-08 kl. 08:28.

EFTER RAPPORT

Q1: Något svagare – sänkt riktkurs

Scandic rapporterade en försäljning som var 1,7% över marknadens förväntningar och ett justerat EBITDA-resultat som var 1,2% sämre än väntat. Den lägre än väntade marginalen berodde primärt på den svenska marknaden som hade tuffa jämförelsetal från Q1 2018. RevPAR-dynamiken ser gedigen ut i Stockholm men är mer utmanande i Oslo och Köpenhamn. Vi upprepar Köp men sänker riktkursen till 99 SEK (102).

Utmanande dynamik i Oslo och Köpenhamn

I Oslo väntas hotellrummen öka med 10% under 2019, framför allt under första halvåret, medan de väntas öka med 17% i Köpenhamn. Detta kommer att sätta press på RevPAR-tillväxten i dessa båda städer, men den generella efterfrågan är stark och andra delar i Norge kompenserar för den mer utmanande situationen i Oslo. Som ett exempel var RevPAR-tillväxten positiv i Norge januari till april trots en ökning av antalet rum med 4,5% under Q1. Vi ser också fortsatta bevis för en solid utbuds-/efterfrågesituation i Stockholm och läget med överskottsutbud från 2017-2018 verkar nu ha stabiliserats.

Stark pipeline av nya rum

Medan nytt utbud sätter press på RevPAR-tillväxten under 2019-2020p är efterfrågan på hotellrum fortsatt stark, drivet av en stark svensk ekonomi, ökat turistresande och en svag svensk krona. Vi förväntar oss en tillväxt på 4-7% för 2020-2021p, drivet av en stark pipeline av nya rum som motsvarar en tillväxt på 11% av den nuvarande portföljen.

Fortsatt försiktig guidning

Scandic upprepar sin försiktiga guidning för Q2 och förväntar sig att tillväxten under första halvåret blir 0% till -1%, och att tillväxt inklusive nya rum blir 2%. Vi sänker våra estimat något.

Värdering

Vi använder en kassaflödesvärdering med långsiktigt tillväxt på 2%, långsiktig rörelsemarginal på 6,5% och WACC på 8,4%. Vid vår riktkurs handlas Scandic till EV/EBIT på 11,5x för 2020p. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen till 99 SEK (102).

Hemfosa

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:91,00 SEK
Pris:81,75 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-08 kl. 07:04, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-08 kl. 08:28.

EFTER RAPPORT

Mycket stabilt

Hemfosa, med deras stabila hyresgäster, långa kontrakt och låga cyklikalitet är av intresse för investerare som söker låg risk. Med flera likheter till kommersiella fastighetsbolag inriktade mot bostäder förväntar vi oss att Hemfosa handlas till en liten premie. Med starka fastighetsuppvärderingar under Q1, höjer vi riktkursen till 91 SEK (89) och upprepar Köp.

Ett väldigt fokuserat bolag

Hemfosa är ett fastighetsbolag som specialiserar sig på samhällsfastigheter. Sverige är den största marknaden (69% av det totala fastighetsvärdet), Norge står för 26% och Finland för 5%. Inom samhällsfastigheter står kontor för 29%, utbildning för 24%, hälsofaciliteter för 21% och juridiska fastigheter för 14%.

Samhällsfastigheter ger stabilitet

Samhällsfastigheter karakteriseras av långa kontrakt och stabila avkastningar relativt risken. En majoritet av Hemfosas hyror kommer från regering, län och kommuner med noll risk för utebliven betalning. Den genomsnittliga avtalslängden har ökat till 6,7 år (5,7 år innan avknoppningen). På grund av högre anpassning av lokalerna är kapacitetsutnyttjandet också högre än för kontor. Med en snabb befolkningstillväxt i Norden, väntas efterfrågan på samhällsfastigheter öka i framtiden.

Q1: lägre underliggande intäkter, men mycket bättre fastighetsuppvärderingar

Hemfosa rapporterade ett förvaltningsresultat 3% under våra förväntningar, drivet av 2% lägre hyresintäkter än förväntat. Fastighetsuppvärderingar uppgick till 268 MSEK (+0,7%), klart bättre än vår prognos om 187 MSEK (+0,5%). Bolaget prognostiserar för att betala 10% skatt under året, vilket är mer än de 6% vi förväntade oss. Detta är den främsta orsaken till en lägre FFO. Starka fastighetsuppvärderingar redan under Q1 bådar gott för resten av året. Vi har höjt våra orealiserade värdeförändringar med 100 MSEK för 2019p och cirka 200 MSEK för 2020p. Vi höjer således vårt NAV från 85 SEK till 87 SEK.

Hemfosa handlas sannolikt till en premie

Samhällsfastigheter är väldigt lika bostadsfastigheter. Hyreshöjningar är mindre volatila än den mer cykliska kontorsmarknaden. Stabiliteten bland hyresgäster och den låga risken är exempel på likheter. Historiskt sett är investerare villiga att betala en premie relativt sektorsnittet för bolag med exponering mot bostäder och vi tror att så även är fallet för bolag med exponering mot samhällsfastigheter. Vi behåller således vår premie om 5% på vårt förväntade NAV för de kommande 12 månaderna (87 SEK per aktie). Då vi höjer vårt NAV höjer vi även riktkursen till 91 SEK (89) och upprepar Köp.

Securitas

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:177,00 SEK
Pris:162,65 SEK
Analytiker:Aymeric Poulain
Chefsanalytiker, Chef Support Services
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux

EFTER RAPPORT

Höjer estimat efter solitt Q1

Vi höjer vår helårsestimat för VPA (nu ändrat till IFRS 16) till följd av bättre än väntade Q1-resultat. Valutaeffekter var ännu en gång högre än väntat. Detta är den främsta drivaren av ökningen, tillsammans med lägre skatter. Organisk tillväxt på 7% dock, är inte möjligt att upprepa enligt ledningen, på grund av tuffare jämförelser och förlusten av stora kontrakt. Underliggande (innan IFRS 16) EBITA-marginalutveckling var också under förväntningarna, trots fördelen från förra årets omstruktureringsåtgärder, vilket indikerar en ogynnsam mix och hög inflation. Vi upprepar Behåll och höjer vår riktkurs från 168 SEK till 177 SEK.

Q1-resultat

Securitas rapporterade en försäljning på 26 744 miljarder SEK, en ökning med 14,5% å/å. Detta var 3-4% över estimaten, inklusive 2% över förväntningarna på organisk tillväxt. EBITA efter IFRS 16 på 1 290 MSEK var lika med 1 273 MSEK innan IFRS 16, eller en marginal på 4,76%, 8 punkter under konsensusestimatet, vilket visar marginalpressen i Frankrike och Sverige, där bolaget mötte en del hinder vilket boosten på 20 MSEK från förra årets omstrukturering inte lyckades motverka helt.

Försiktigt intäktsmomentum, men valutaeffekter driver ökning

Även om gruppens organiska utveckling är solid, lyfte ledningen fram tuffare jämförelser under Q2, vilket förlusten av stora kontrakt i både Nordamerika och Frankrike kommer förstärka. Dock, valutaeffekter fortsätter öka de nordamerikanska vinsterna och mer än motverkar den något utspädande effekten på EBITA-marginalen från in- och utfasningen av kontrakt. IFRS 16 har haft utspädande effekter på VPA, vilket delvis motverkas av skattesatsen som nu är 27,8% (28,5%).

Höjer riktkurs till 177 SEK

Vi behåller 16x framåt P/E som basen för vår riktkurs, trots ett kassaflöde som bör vara fortsatt begränsat av omstruktureringseffekter. Vi rullar våra estimat framåt ett kvartal och applicerar vår nya VPA, vilket ger oss en ny riktkurs på 177 SEK (168) och 8% uppsida. Vi upprepar Behåll.

Outokumpu

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:3,10 EUR
Pris:3,03 EUR
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-08 kl. 07:08, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-08 kl. 08:28.

EFTER RAPPORT

Marknaderna förblir utmanande

Q1 tyngdes av derivatförluster för råmaterial i Americas och för valuta i Europa. Justerat för valutarelaterade förluster på 12 MEUR i Europa var resultatet mer i linje med förväntningarna. Dock, utsikterna för Q2 var något försiktiga med ingen väsentlig marknadsförbättring och oförändrade leveranser q/q. Vi upprepar Behåll och sänker riktkursen till 3,10 EUR (3,20).

Svagt resultat

Justerad EBITDA för Q1 uppgick till 54 MEUR, 18% lägre än Vara konsensus på 66 MEUR. Den största avvikelsen var i Europa som tyngdes av en valutarelaterad derivatförlust på 12 MEUR, men justerat för den var resultatet mer i linje. Derivatförlusten i Americas var mer i linje med förväntningarna.

Försiktiga utsikter för Q2

Outokumpu förväntar sig att justerad EBITDA för Q2 blir högre än Q1 (54 MEUR) med leveranser av rostfritt stål som kvarstår på samma nivå som Q1. Detta kan jämföras med Vara konsensus som ligger på 108 MEUR. När det gäller stålmarknaden förväntar sig bolaget inga väsentliga förbättringar jämfört med Q1. Vi sänker 2019p EBITDA med 8% till följd av det svaga Q1-resultatet och något försiktiga utsikter. Våra EBITDA-estimat för 2020-2021p sänks med 1-2%.

Turnaround i Americas nödvändig

Vi upprepar att en hållbar turnaround I Outokumpus amerikanska verksamhet är nödvändig för en omvärdering av aktien. Åtgärder har vidtagits och bolaget förväntar sig att lönsamheten förbättras under kommande kvartal, men vi vill se fler signaler om att affärsområdet är på rätt väg mot en mer stabil och hållbar lönsamhetsnivå.

Värdering

Vi upprepar Behåll och sänker riktkursen till 3,10 EUR (3,20) baserat på en EV/EBITDA-multipel på 5,5x för 2019-2021p.

Kvaerner ASA

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:17,00 NOK
Pris:13,25 NOK
Analytiker:Magnus Olsvik
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-08 kl. 07:06, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-08 kl. 08:28.

EFTER RAPPORT

Hög prestation

Vi upprepar Köp efter ett positivt första kvartal. Vi höjer 2019p EBITDA för Field Development med 20% efter rapporten och förväntar oss liknande reaktioner från konsensus. Vi uppmärksammar en skuldfri balansräkning med 7,4 NOK per aktie i utdelningsbar kassa (efter 1 NOK per aktie delas ut under Q2), en mycket defensiv karaktär. Vi sänker riktkursen till 17 NOK (18) på grund av utdelningen på 1 NOK.

2019p justerad EBITDA ökade med 18%

Vi höjer vår 2019p justerad EBITDA med 18% (20% för Field Development). Vi förväntar oss nu intäkter under 2019 på 8,2 miljarder NOK (+14% jämfört med estimat), vilket reflekterar de uppdaterade utsikterna och det solida Q1-resultatet. Vi behåller våra 2020-21p estimat oförändrade i stora drag.

Q1: överträffade förväntningarna i varje område

Kvaerner rapporterade Q1 justerad EBITDA på 137 MNOK (konsensus: 84 MNOK), vilket innebär en marginal på 6,5% till försäljningen på 2,1 miljarder NOK. Inom Field Development rapporterades en EBITDA på 137 MNOK (KECH: 97 MNOK), en EBITDA-marginal på 6,3% (KECH: 5,5%). Orderingången på 1,7 miljarder NOK var över vår prognos på 0,85 miljarder NOK. Nettokassan utöver NCOA var 2,2 miljarder SEK, eller 8,4 NOK per aktie.

Få, men viktiga, kontrakt på ingång

Vi ser potential för några kontrakt under de kommande kvartalen. Ett är för Balder X relaterat till Jotun FPSO, där Vaar Energi förväntas fatta beslut under 2019. Vi ser även potential med AkerBP vid Valhall/Hod, Aker Energy i Ghana och med AkerBP/Equinor vid NOAKA.

Vi upprepar Köp

Vi upprepar vår positiva syn på Kvaerner och uppmärksammar deras positiva kassaposition (10,8 NOK per aktie). Vi upprepar Köp men sänker riktkursen till 17 NOK (18) på grund av utdelningen på 1 NOK som delas ut under Q2 2019. Vår värdering är baserad på nettokassan (7 NOK/aktie), plus P/E 10x och normaliserade resultat (från 2021p, diskonterat med 15%). Vi upprepar Köp och sänker riktkursen till 17 NOK (18).

Ocean Yield

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:80,00 NOK
Pris:64,70 NOK
Analytiker:Petter Haugen
Chefsanalytiker, Chef Shipping
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-08 kl. 07:41, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-08 kl. 08:28.

EFTER RAPPORT

I väntan på FPSO

Ocean Yields Q1-resultat påverkades från begränsade intäkter från FPSO, Connector och Solstad AHTS-fartygen, och var under våra estimat. Rapporterad EBITDA på 68 MUSD var under vårt estimat på 72 MUSD, nettoresultatet på 8 MUSD var under vårt estimat på 14 MUSD. Bolaget har säkrat kortsiktiga kontrakt för Connector, men lämnade få nyheter kring Aker Energys option för FPSO efter att kontraktet löpte ut den 30 april. Optionsperioden har förlängts till den 30 maj och de meddelar att den kan komma att förlängas ytterligare. Vi upprepar Köp och riktkursen 80 NOK.

Uppdatering av orderboken

Connector var i användning under större delen av Q1, men inledde kortare kontrakt från mars. Om alla optioner utnyttjas kommer fartyget att användas till och med mitten av juni 2019. Bolaget köpte två Ultramax fartyg med 11-åriga kontrakt till Scorpio Bulkers (meddelades den 8 april). EBITDA-orderboken är 3,5 miljarder USD med en genomsnittlig duration på 10,9 år.

Oförändrad utdelning vid 0,1910 USD per aktie (10,2% direktavkastning)

Koncernen delade ut deras tjugotredje utdelning sedan Q3 2013.

Upprepar Köp och riktkursen 80 NOK

Vi estimerar en summan-av-delarna på 63 NOK för den nuvarande flottan med ett ettårs DCF-värde på 69 NOK. Vår värderingshöjning till 81 NOK inkluderar ytterligare 100 MUSD i årliga investeringar, som är inom de utsatta målen och historiska tillväxtambitioner. Vi upprepar Köp och riktkursen 80 NOK.

Investeringsstrategi

MAJ 2019

Ingen stress inför sommaren

• Aktier: snarare starkare än svagare • Räntor: högre räntor ett minne blott • Krediter: centralbanker förlänger cykeln

Neutral aktieallokering kvarstår

Efter en formidabel inledning på 2019 har investerarkollektivet en positiv underliggande syn men risken för en korrigering har ökat. Uppgången är till stor del ett resultat av den överdrivna pessimism som infann sig i slutet av 2018. Vi ser en balanserad och rimlig förväntansbild på ekonomin och vinsterna samtidigt som optimisten i oss kan se tecken på bottenkänningar både i vissa konjunkturbarometrar samt i vinstförväntningarna. Medvetna om att stämningen snabbt kan svänga och att vi rör oss mot en svagare säsong för avkastning förblir vi neutrala i vår aktieallokering.

Läs mer

Ingen stress inför sommaren

Eller se en presentation med Aktiestrateg Mattias Isakson och Investeringsstrateg Johanna Högfeldt

Allt om senaste Investeringsstrategin

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 603,6 -1,5% -3,0% 14,9%
OMXS30 1 617,8 -1,9% -3,5% 14,8%
OMXH25 3 929,0 -1,0% -2,5% 6,6%
OMXC20 998,6 0,3% -1,5% 12,0%
OSEBX 870,2 -0,4% -1,2% 8,8%
OMXBB 960,5 0,1% 0,0% 9,9%
Dow Jones 25 965,1 -1,8% -2,4% 11,3%
S&P500 2 884,1 -1,7% -2,1% 15,0%
Nasdaq C 7 963,8 -2,0% -1,6% 20,0%
SX5E 3 401,2 -1,8% -3,2% 13,3%
DAX 12 092,7 -1,6% -2,0% 14,5%
CAC40 5 395,8 -1,6% -3,4% 14,1%
RTS 1 237,9 -0,6% -0,8% 15,8%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 69,9 -1,9% -4,0% 29,9%
Guld 1 281,2 0,2% -0,1% 0,2%
Silver 14,8 1,2% -1,0% -4,1%
Aluminium 1 767,0 -0,9% -2,3% -5,5%
Bly 1 867,0 -0,7% -3,8% -7,1%
Koppar 6 174,0 -0,1% -4,2% 3,5%
Nickel 12 050,0 -1,0% -2,5% 13,7%
Zink 2 835,0 -1,1% -3,4% 12,9%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,06 0,20 0,20 7,20
Sverige, 10 år 0,11 -5,50 -4,70 -35,00
Norge, 10 år 1,72 -0,60 -2,60 -2,90
Tyskland, 10 år -0,03 -4,10 -6,30 -27,30
GB, 10 år 1,17 -4,70 -2,70 -9,90
USA, 10 år 2,45 -4,85 -5,32 -23,56
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,72 0,1% 0,6% 5,8%
USD / SEK 9,58 0,2% 0,8% 8,1%
GBP / SEK 12,50 -0,1% 0,9% 10,7%
NOK / SEK 1,10 0,0% -0,3% 7,0%
DKK / SEK 1,44 0,1% 0,6% 5,7%
CAD / SEK 7,11 0,0% 0,6% 9,6%
CHF / SEK 9,38 -0,2% 0,5% 4,2%
JPY / SEK 0,09 0,6% 1,7% 7,4%
EUR / USD 1,12 -0,1% -0,2% -2,1%
USD / JPY 110,40 -0,4% -0,9% 0,6%
EUR / GBP 0,86 0,3% -0,3% -4,5%
AUD / USD 0,70 0,2% -0,4% -0,5%
USD / CAD 1,35 0,1% 0,2% -1,4%
GBP / USD 1,31 -0,3% 0,1% 2,5%
USD / NOK 8,74 0,1% 1,1% 1,0%
EUR / NOK 9,78 0,1% 0,9% -1,2%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Börserna i New York fortsatta att tyngas på tisdagen, sedan den amerikanske presidentens toppförhandlare Robert Lighthizer bekräftat att USA avser att höja tullarna på kinesiska varor på fredag.

Vid 17.30-tiden var Dow Jones storbolagsindex ned 1,5 procent till 26.030. Det bredare S&P 500 hade sjunkit 1,6 procent till 2.886 medan tekniktunga Nasdaq Composite hade backat 1,8 procent till 7.980.

Samtliga sektorer blinkade rött då kraftbolag klarade sig bäst med en nedgång på 0,3 procent, medan teknik föll runt 2 procent.

Exporttunga Boeing och Caterpillar drogs ned av den ökade risken för handelskrig mellan USA och Kina. Boeing har dessutom sänkts till jämvikt av Barclays, från tidigare övervikt. Flygplanstillverkaren var ned 2,8 procent medan Caterpillar backade 1,8 procent.

Även tekniksektorn trycktes ned för andra dagen i rad i den allmänna handelsoron. Apple sjönk 2,0 procent medan halvledarbolagen Nvidia och Texas Instruments var ned 2,5-3,0 procent.

AIG var däremot upp 7,2 procent, sedan försäkringsbolaget slagit resultatförväntningarna i första kvartalet med cirka 50 procent.

Ferraris nettovinst ökade med hela 22 procent under det första kvartalet, med hjälp av tillväxten för sportbilstillverkarens Portofino-modell. I New York var Ferrari upp drygt 3,5 procent.

Generikaproducenten Mylan rasade 15 procent, trots en vinst per aktie för det första kvartalet som var bättre än analytikernas förväntningar. Intäkterna var dock sämre än väntat.

Amerikansk tioårig statspappersränta var ned 2 punkter till 2,47 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen handlades ned för andra dagen i rad på tisdagen. Efter en oregelbunden inledning på börshandeln försvagades sentimentet successivt under dagens lopp och stängde i en baisseartad tendens. Verkstad och råvarubolag satte press på index. Defensiva aktier såsom Astra Zeneca och Telia klarade sig lindrigare undan.

Vid stängning var Stockholmsbörsens storbolagsindex OMXS30 ned 1,9 procent till nivån 1.618. Aktier för nästan 20 miljarder kronor hade bytt ägare. Även i London, Paris och Frankfurt sjönk kurserna om än inte i riktigt lika stor utsträckning.

Boliden, nedpressat av sjunkande metallpriser samt en nedgraderad rekommendation till underperform från neutral av Credit Suisse, sänktes knappt 4 procent och hade svagast utveckling bland bolagen i OMXS30index. Bäst utveckling bland bolagen på OMXS30 visade Getinge med en uppgång på 1 procent. Medicinteknikbolaget var ensam aktie på plussidan i storbolagsindexet.

Nent, som nyligen knoppades av från MTG, fick ett positivt mottagande på sin första rapport som självständigt bolag. Nent-aktien steg 3,5 procent efter en rapport som bland annat visade att tv-bolaget fick 99.000 nya abonnenter på streamingtjänsten Viaplay under det första kvartalet.

Hårt blankade speloperatören Betsson handlades i stället ned efter morgonens rapportbesked, aktien backade 13 procent. Intäkter och rörelseresultat i det första kvartalet var något högre än vad analytikerna hade väntat sig, men det framkom också att de genomsnittliga dagliga intäkterna i det andra kvartalet, till och med den 28 april, var 6 procent lägre än de genomsnittliga dagliga intäkterna för hela det andra kvartalet 2018, ett kvartal som lyftes av fotbolls-VM.

Kredithanteraren Intrum trycktes ned 2 procent. Polisen har hört av sig till bolagets vd Michael Ericson med anledningen av penningtvättshärvan i Danske Banks estniska filial. Michael Ericson var chef för Danske Banks internationella verksamhet, däribland den estniska filialen, under 2014 och 2015.

Securitas klarade sig undan med en nedgång på strax under 1 procent eller 4:70 kronor trots att aktien från tisdagen handlas utan rätt till att få 4:40 kronor i utdelning, per aktie.

Även i Tele2 avskiljs utdelningen på tisdagen, 2:20 kronor och aktien ställdes ned cirka 3 procent eller 3:95 kronor.

Scandic Hotels justerade ebitda-resultat var lägre än förhandstipsen enligt morgonens rapportsiffror. Hotelloperatören sjönk drygt 6 procent på börsen. Utbildningsföretaget Academedia backade också efter sin rapport för det tredje kvartalet i det brutna räkenskapsåret, trots ökad vinst. Nedgången summerades till 7,4 procent.

Rapportaktuella medicinteknikbolaget Arjo, som häromåret knoppades av från Getinge, steg knappt 8 procent efter rapport.

Aktien i det danska bioteknikföretaget Fluoguide steg rejält i premiärhandeln på Spotlight Stock Market på tisdagen. Aktien stängde vid 6:62 kronor. I nyemissionen inför listningen var priset för en aktie 4:95 eller strax därunder med tanke på teckningsoptionen som ingick.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Balder Köp 330 SEK
Ratos Ingen rek 18 SEK
Holmen Köp 225 SEK
Lucara Diamond Köp 15 SEK
Lundbeck Behåll 277 DKK
Storebrand Behåll 70 NOK
Nokian Renkaat Köp 36 EUR
ISS Behåll 215 DKK
Outotec Köp 5,80 EUR

Makro idag

Period Estimat Föregående
DE 08:00 Industriproduktion Mar -0.9 %/-2.8 % 0.7 %/-0.4 %
CH Handelsnetto $33.70b $32.67b /221.23b

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Odfjell NO0003399909 3
Lundbeck DK0010287234 Inga tillkännagivanden
Storebrand NO0003053605 3
Lindab SE0001852419 Inga tillkännagivanden
NENT Group SE0012116390 Inga tillkännagivanden
Vestas Wind Systems DK0010268606 Inga tillkännagivanden
Orkla NO0003733800 Inga tillkännagivanden
Hexagon SE0000103699 3
Betsson 3
Concentric SE0003950864 Inga tillkännagivanden
Mowi ASA NO0003054108 Inga tillkännagivanden
Scandic Hotels Group SE0007640156 Inga tillkännagivanden
Hemfosa SE0007126115 3, 4
Securitas SE0000163594 Inga tillkännagivanden
Outokumpu FI0009002422 Inga tillkännagivanden
Kvaerner ASA NO0010605371 Inga tillkännagivanden
Ocean Yield NO0010657448 Inga tillkännagivanden
Investeringsstrategi Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.