logo
Dagens analyser - fredagen den 10 maj 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-05-10 kl. 08:25 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-05-10 kl. 08:28 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI -1,6% OMXS30 -1,6% DJI -0,5% NASDAQ -0,4%
596,7 1 596,7 25 828,4 7 910,6

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Hufvudstaden Köp 190 (188) SEK
B3 Consulting Group Köp 83 (90) SEK
Archer Köp 8 (10) NOK
Evolution Gaming Group Köp 1040 (812) SEK
Prosafe Behåll (Köp) 20 (35) NOK
Nyfosa Behåll 58 (59) SEK
Holmen Köp 220 (225) SEK

Munters

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:52,00 SEK
Pris:46,60 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-10 kl. 07:58, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-10 kl. 15:16.

UPPDATERING

Självsäkert på kapitalmarknadsdag

Munters höll en kapitalmarknadsdag under gårdagen i och bekräftade besparingsmålet på 220 MSEK genom progammet ”Full Potential”. Därutöver ser Munters goda möjligheter att sänka kostnaderna och det finns troligen möjligheter genom ytterligare konsolidering av antalet fabriker, såväl som stängningen av den belgiska fabriken. Munters ser också goda tillväxtmöjligheter inom de två affärsområdena AirTech och FoodTech. Vi behåller våra prognoser oförändrade, även om det finns en uppsida på 10-15% till våra estimat om målen nås. Dock, aktien har utvecklats starkt och diskonterat effekterna från besparingsprogrammet. Vi upprepar Behåll och riktkursen 52 SEK.

Tillväxtmöjligheter på plats

Munters har goda tillväxtmöjligheter i sina två affärsområden som stödjer det organiska tillväxtmålet på 5% organisk tillväxt. Inom AirTech (70% av försäljningen) erbjuder det industriella segmentet möjligheter inom litiumbatterier, livsmedel och läkemedel, vilket mer än motverkar den strukturella nedgången inom retail. FoodTech har stora möjligheter genom industrialiseringen av jordbrukssektorn.

Serviceintäkter behöver växa

Serviceintäkterna förväntas växa då Munters har en låg penetrationsgrad av servicekontrakt bland sina installationer, även om serviceintäkterna har växt från 10% till 12% av försäljningen sedan 2015.

Finansiella mål representerar uppsida

Ledningen verkar självsäker när det gäller att nå de finansiella målen, vilket inkluderar 5% organisk tillväxt och 14% EBITA-marginal. Marginalmålet representerar 15% uppsida till våra prognoser för 2021. Vi upprepar Behåll och riktkursen 52 SEK.

AstraZeneca

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:6 570,00 GBP
Pris:5 826,00 GBP
Analytiker:David Evans
Chefsanalytiker, Chef Pharma
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-10 kl. 08:39, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-10 kl. 14:20.

UPPDATERING

Hjärt- och kärlsäkerhet för Roxadustat: stödjande, men inte bästa utfall

AstraZeneca har presenterat hjärt- och kärldata för roxadustat som i stort sett är stödjande även om ett ”best-case”-scenario verkar mer avlägset givet bristen på statistisk förbättring jämfört med dialyspopulationen. Bristen på överenskommelse med FDA för fortsatt analys kommer också att leda till mycket debatt och viss skepticism. Vi tror att konsensusprognoserna om toppförsäljning på 1,2 miljarder USD för roxadustat inte kommer att förändras för stunden. Vi bedömer inte att prognoserna kommer att minska mycket alls, men de mest optimistiska prognoserna kommer sannolikt tas bort. Vår riktkurs på 65,70 GBP är baserad på nuvärdet av summan-av-delarna. Vi upprepar Köp.

Pandox

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:185,00 SEK
Pris:161,60 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-04-10 kl. 09:18, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-10 kl. 13:32.

UPPDATERING

Utdelningsprognoser kvarstår

I samband med kapitalmarknadsdagen ändrade Pandox sin utdelningspolicy från 40-60% till 30-50%, med en långsiktigt stabil nivå på 40%, vilket även har varit fallet de senaste två åren. För 2019-2021p låg vårt estimat för utdelning per aktie redan på cirka 40% och vi upprepar därför våra utdelningsprognoser. Ledningen uttalade tydligt att anledningen till förändringen var att behålla kapital till förvärv och utveckling, inte för att spara till sämre tider. Vi antar att marknaden växer med lågt ensiffrigt tal 2019p där huvudanledningen till den lägre tillväxten är ökat utbud och inte lägre efterfrågan. Pandox har dock växt snabbare än marknaden sedan 2013 och vi ser ingen anledning till att det ska förändras i närtid. Bortsett från potentiella förvärv är nästa förväntade trigger Q2 2019 den 12 juli. Vår tillgångsbaserade riktkurs är satt med 2% premium i förhållande till 12 månaders framåtblickande NAV, vilket motsvarar den historiska värderingen. Vi upprepar Köp och riktkursen 185 SEK.

Arcus ASA

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:45,00 NOK
Pris:37,20 NOK
Analytiker:Markus Borge Heiberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-10 kl. 08:19, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-10 kl. 13:19.

EFTER RAPPORT

Positiva försäljningssiffror

Arcus rapporterade positiv organisk tillväxt på 0,4%, jämfört med vår förväntan på -0,7%. När vi inkluderar påskeffekter var den organiska försäljningen stark och växte med 7% (till och med april). Justerad EBITDA uppgick till 46 MNOK (23 MNOK) och var i linje, då vi förväntade 49 MNOK. Justerad VPA på -0,14 NOK, jämfört med vår förväntan på 0,05 NOK. EBITDA från Q1 brukar historiskt bidra med 5-6% till helårsresultatet och vi ser därför resultatet som positivt. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 45 NOK.

Organisk tillväxt drevs av vinförsäljning

Total försäljningstillväxt var -0,8%, vara 0,4% organiskt och -1,2% från valutamotvind. Förbättringen berodde primärt på norsk vinförsäljning. Marknadsandelen hos Vinmonopolet växte, medan den behölls hos Systembolaget och sjönk hos finska Alko. EBITDA-avvikelsen berodde primärt på underhållskostnader inom spritsegmentet. Organisk försäljning hittills i år, inklusive april, var 7% varav 6% för vin, 8% för sprit och 9% för distribution, drivet av särskilt stark försäljning i Norge.

Attraktiv avkastning, Köp

Vi fortsätter att lyfta fram Arcus avkastning på 8-9% för fria kassaflöden och 6% i utdelning. Vår riktkurs på 45 NOK är 15x P/E för 2020p och antar en långsiktig EBITDA-marginal på 12,5%. Vi upprepar Köp.

Peab

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:97,00 SEK
Pris:85,70 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-10 kl. 08:04, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-10 kl. 13:19.

EFTER RAPPORT

Nedskrivningarna är borta sedan länge

Vi upprepar Köp och riktkursen 97 SEK efter Q1-rapporten, vilken markerade det trettonde raka kvartalet med stabila marginaler. Orderboken växte med 4% q/q och de flesta segmenten visade stabila eller växande marknader för de kommande tolv månaderna, särskilt för infrastruktur och kommersiella fastigheter. Vi justerar VPA för 2019-2021p med -1% till 2%.

Väldiversifierat inom byggsegmenten

Peabs närvaro inom alla typer av byggsegment och sektorns karaktär av att vara sencyklisk är stödjande faktorer. I tillägg utgör orderboken för Q1 på 47,5 miljarder SEK stöd för gedigen visibilitet när det gäller intäkterna för 2019. Därtill visar marknadsutsikterna, som Industrifakta bistår med, stabila eller växande marknader för de kommande tolv månaderna för merparten av de relevanta segmenten.

Ytterligare ett tecken på stabila marginaler

Delvis beroende på gamla synder bedömer vi att det finns frågetecken kring Peabs lönsamhet, vilken har överraskat positivt de senaste åren. Vårt antagande är att nuvarande marginaler är hållbara tack vare vidtagna åtgärder, striktare lönsamhetsfokus och omfokusering till små och medelstora projekt.

Q1 säsongsmässigt svagt

Jämfört med våra prognoser var orderingången 4% bättre. Intäkterna var 9% sämre men mer viktigt var att EBIT var 7% bättre med en marginal 30 baspunkter högre än vårt estimat på 2,3%.

Köp och riktkursen 97 SEK upprepas

Vi justerar vår VPA för 2019-2021p med -1% till 2% delvis beroende på timingen av tillträden av bostadslägenheter medan utdelningen per aktie lämnas oförändrad. Vi bedömer att Peab handlas till 11,2x P/E för 2019p, EV/EBIT på 11x och en direktavkastning på 5,3%, jämfört med det 5-åriga historiska genomsnittet på 11,3x, 10,5x respektive 5%. Vi upprepar Köp och riktkursen 97 SEK.

NetEnt

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:33,00 SEK
Pris:29,64 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-10 kl. 07:15, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-10 kl. 11:45.

Kortsiktiga tillväxtutsikter förblir pressade

NetEnts kortsiktiga tillväxtutsikter förblir pressade då bolaget drabbats av den nya spelregleringen på den svenska marknaden och fortsatt tuff konkurrens. Värderingen är låg jämfört med historiska nivåer och den situationen lär kvarstå till följd av de svaga tillväxtutsikterna. Vi upprepar Behåll och sänker riktkursen till 33 SEK (35) efter att ha sänkt EBIT-estimaten för 2019-2021p med 2-10%.

Fortsatt kämpigt med tillväxten

NetEnt fortsätter att ha det jobbigt med tillväxten. Intäkterna under Q1 minskade med 3% å/å, varav merparten berodde på den nya regleringen av den svenska marknaden. Även om det var i linje med våra förväntningar är bolaget försiktigt med utsikterna för resten av 2019. Som ett resultat av fortsatt tuff konkurrens inom segmenter för slots och ökad marknadsandel för live casino, sänker vi våra tillväxtestimat för 2020-2021p och förväntar oss tillväxt på 3-5%.

Nya marknader och live casino ger potential

Även om de kortsiktiga tillväxtutsikterna är utmanande, adresserar NetEnt detta genom att utöka antalet spelsläpp och investera mer i produkterna för live casino. Det finns också potential för bolaget att växa på nya marknader som i USA och Asien. Dock är den potentiella positiva påverkan från detta inte tillräckligt  för att lyfta den totala tillväxten kortsiktigt, enligt vår mening.

Värdering lär förbli låg

Även om NetEnts värdering nu är mycket låg jämfört med det historiska genomsnittet, bedömer vi att detta återspeglar bolaget kortsiktiga tillväxtutsikter. Vi bedömer att den låga värdering kommer att kvarstå på kort sikt och vår nya riktkurs på 33 SEK (35) är baserad på genomsnittet av 10x EV/EBIT för 2020p och en kassaflödesvärdering (WACC 11,2%, långsiktigt EBITDA-marginal på 45%). Vi upprepar Behåll.

Bouvet

Rek: Köp (Ingen rek)
Riktkurs:335,00 NOK
Pris:273,00 NOK
Analytiker:Emil Johannessen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-10 kl. 07:20, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-10 kl. 10:07.

NY INITIERING

För mycket kassa och attraktiv värdering

Vi initierar bevakning av Bouvet med rekommendationen Köp och 12 månaders riktkurs på 335 NOK. Kombinationen av god visibilitet med stark efterfrågan på Bouvets tjänster, stark VPA-tillväxt, potentialen för stor extrautdelning, försiktigt värdering relativt HiQ ger ett attraktivt investment case. Vi inleder bevakning med Köp (Ingen rekommendation) och riktkursen 335 NOK.

Vi förväntar oss stark organisk tillväxt

Bouvet har upplevt stark organisk tillväxt de senaste åren. Vi förväntar oss en genomsnittlig tillväxt på 8,3% för 2019-2021p då vi har god visibilitet och stark kortsiktig efterfrågan. Då tillgångssidan är begränsad i kombination med redan hög beläggningsgrad bedömer vi att tillväxten primärt kommer att vara prisdriven. Vi förväntar oss att rörelsemarginalerna förblir oförändrade på 10,6%.

Stark VPA-tillväxt

Trots vårt antagande om oförändrade marginaler bedömer vi att Bouvet kan växa VPA med 8% i genomsnitt för 2019-2021p, vilket är bland den högsta tillväxten av jämförelsegruppen.

Potential för extrautdelning

Vi bedömer att Bouvet har mer än tillräckligt av kassa för att distribuera en stor extrautdelning till aktieägarna. Vi bedömer att Bouvet kan ge en extrautdelning på 15 NOK utöver en ordinarie utdelning på 15 NOK. Vi inleder bevakning med Köp (Ingen rekommendation) och riktkursen 335 NOK som baseras på en kassaflödesvärdering (långsiktig rörelsemarginal på 10,5%, långsiktig tillväxt på 2,25%, WACC 8,5%).

MTG

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:130,00 SEK
Pris:117,60 SEK
Analytiker:Stefan Billing
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-10 kl. 07:53, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-10 kl. 10:07.

UPPDATERING

Dubbelsiffrig tillväxt från Q2, vi sänker riktkursen med 7%

Faktumet att intäkterna från eSports växte under Q1 är ett klart tecken på styrka enligt oss. Vi förväntar oss dubbelsiffrig intäktstillväxt från Q2 och höjer vårt justerade EBITDA-estimat med 4-5% för 2020-21p. Vi sänker dock riktkursen till 130 SEK (140) på grund av en signifikant lägre nettokassaposition än vi förväntat oss, främst på grund av motsatsen i det avyttrade NENT.

Underliggande eSports-tillväxt under Q1 tyder på styrka

Q1 slutade marginellt över våra förväntningar med 2% organisk intäktsminskning, jämfört med vårt estimat om -5% och en justerad EBITDA några MSEK över vår prognos. eSports-intäkterna växte med 10%, jämfört med vår prognos på -18%, drivet av betydligt högre O&O-intäkter. I kontrast hade Gaming en svag start.

Vi förväntar oss dubbelsiffrig tillväxt från Q2

Utsikterna för 2019 förblir oförändrade, med en organisk försäljningstillväxt omkring 15% och en justerad EBITDA-marginal omkring 5%. Vi förväntar oss en låg dubbelsiffrig organisk intäktstillväxt redan under Q2 och vi förväntar oss nu en marginal på 5,5% för justerad EBITDA under 2019p.

Vi upprepar Köp, men sänker riktkursen till 130 SEK (140)

Vi sänker vår riktkurs till 130 SEK (140), vilket reflekterar vår kassaflödesbaserade summan-av-delarna med en COE på 9%. Sänkningen beror främst på en signifikant lägre nettokassaposition än förväntat. Vi ser fortsatt MTG som ett attraktivt förvärvsmål tack vare den snabbt växande eSports-verksamheten. Vi upprepar Köp.

Atea

Rek: Behåll (Ingen rek)
Riktkurs:120,00 NOK
Pris:115,00 NOK
Analytiker:Emil Johannessen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-10 kl. 07:20, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-10 kl. 10:07.

NY INITIERING

I väntan på Danmark

Vi inleder bevakning av Atea med rekommendationen Behåll och en 12 månaders riktkurs på 120 NOK. Vi gillar Atea för dess ledande position i en stark men fragmenterad marknad och bolagets skalfördelar hos både leverantörer och kunder. Atea har lett konsolideringen med över 50 förvärv. Kunder gynnas av Ateas oberoende, medan leverantörer behöver Atea för att nå den stora kundbasen. Alla utom en av divisionerna visar en stark utveckling. Följderna av mut- och korruptionsdomarna i Danmark har onekligen slagit mot lönsamheten. Ledningen är övertygad om att Danmark har vänt. Konsensus verkar hålla med och förväntar sig en genomsnittlig VPA-tillväxt på 20% för 2019-2021p, vilket innebär en snabb återhämtning i lönsamheten. För tillfället är vi mer försiktiga och behåller våra VPA-estimat med 5-10%. Dock förväntar vi oss en gedigen VPA-tillväxt på 2019-2021p, men aktien verkar redan fullvärderad. Nyckelkatalysatorn för oss att uppgradera våra estimat är bevis på att Danmark återvänder till gedigna vinster.

Marknadsledaren i en stark men fragmenterad marknad

Atea är en klar ledare i en stark men fragmenterad nordisk IT-infrastrukturmarknad. De konkurrensmässiga fördelarna är: 1) skalfördelar hos leverantörer och kunder; 2) stark lokal närvaro; 3) oberoende; 4) stark kundbas (från mer än 50 förvärv).

Danmark lider fortfarande av återverkningar

Atea har haft svårigheter i Danmark med fallande intäkter och resultatförluster efter en dom relaterad till mutor och korruption mot 7 tidigare anställda under 2008-2014. Även om bötesbeloppet var lågt (3 MDKK) rekommenderade de största offentliga inköpsorganisationerna temporärt att Atea skulle bli avstängda från upphandlingar. Från september 2018 får Atea delta igen och har därefter sett en återhämtning i orderingång och nya ramavtal, men återhämtningen från den privata sektorn har långsammare och marginalerna har varit under press.

Rimligt värde i linje med aktiekurs

Vår kassaflödesvärdering ger ett rimligt värde på 120 NOK som baseras på en långsiktig marginal på 3%, långsiktig tillväxt på 2,25% och WACC 8,5%. Vi inleder bevakning med Behåll.

Norwegian Property

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:14,80 NOK
Pris:10,60 NOK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-10 kl. 08:50, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-10 kl. 10:07.

UPPDATERING

Lanserar återköpsprogram

Norwegian Property har lanserat ett återköpsprogram på 10% av aktierna till 11,75 NOK per aktie, vilka sedan dras in. Vi har under en viss tid pekat mot låg värdering av aktien med vår bedömda substansrabatt på 34%. I tillägg var skuldsättningen låga 40% under Q1 2019 jämfört med bolagets mål på 45-55%. Vi anser att draget leder till bättre användning av balansräkningen och adresserar den höga substansrabatten medan likviditeten förstås påverkas. Sammantaget bedömer vi att återköpen är positiva och att aktien går upp kraftigt i dagens handel.

Köp och riktkurs 14,8 NOK upprepas

Vår tillgångsbaserade riktkurs på 14,8 NOK är satt med en rabatt på 13% till vår 12 månaders framåtblickande NAV för att återspegla historiska handelsmönster. Vi upprepar Köp.

Hufvudstaden

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:190,00 SEK
Pris:156,60 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-10 kl. 07:23, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-10 kl. 08:28.

EFTER RAPPORT

Toppen är inte nådd

Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 190 SEK (188), vilket reflekterar vårt höjda NAV-estimat till följd av Q1-rapporten. Kontorshyror i Stockholm och Göteborg är på väg upp. Det, i kombination med den starkaste balansräkningen i sektorn samt ett P/NAV under genomsnittet bland konkurrenterna, talar för att aktiekursen skall upp.

Kontor visar vägen, stark tillväxt

Kontorshyror, både i Stockholm (cirka 80% av Hufvudstadens tillgångar) och Göteborg (cirka 20%) , har haft en stark tillväxt de senaste åren. Med en genomsnittlig hyresduration på 3-5 år, förväntar vi oss en positiv omförhandling av hyrorna fram till 2021p. Vi anser att oron för bolagets detaljhandelsexponering är överdriven då hyrorna stabiliseras på goda nivåer.

Q1 2019 NAV 1% över KECH

Överlag ser vi resultatet för Q1 2019 som i linje med förväntningar eller något bättre. Justerade vakanser ökade med 100 baspunkter q/q till 2,3%, men de flesta vakansutrymmen har nu blivit uthyrda enligt bolaget.

Köp, vi höjer riktkursen till 190 SEK (188)

Vi justerar vår 2019-21p FFO med -1% till 0%, höjer NAV med 1% och behåller utdelningsestimatet oförändrat. Dessutom höjer vi riktkursen till 190 SEK (188), vilket är i linje med vårt 12-månaders framåtblickande NAV (Q1 2020p, 190 SEK). Vi estimerar att aktien handlas till en rabatt på 13% till aktuell NAV och en rabatt på 17% till 2019p NAV. Vi upprepar Köp.

HiQ

Rek: Behåll (Ingen rek)
Riktkurs:57,00 SEK
Pris:50,60 SEK
Analytiker:Emil Johannessen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-10 kl. 07:20, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-10 kl. 08:28.

NY INITIERING

Utmanande värdering

Vi inleder bevakning av HiQ med en Behållrekommendation och en 12 månaders riktkurs på 57 SEK. Vi gillar HiQ för många av samma anledningar som Bouvet; en stark historik (6% årlig utdelningstillväxt från 2012-2018), god visibilitet av stark efterfrågan på deras tjänster, och en hög VPA-tillväxt (7,5% årlig tillväxt 2019p-2021p). Vi gillar också att de delar ut överflödigt kapital till aktieägare. Dock tycker vi nu att värderingen är mer utmanande än Bouvet, trots liknande kassaflödesavkastningar, och föredrar därför Bouvet för tillfället.

Stark organisk tillväxt väntas fortsätta, men det finns kortsiktiga risker

HiQ har haft en stark organisk tillväxt de senaste åren. Vi estimerar 6% årlig organisk intäktstillväxt under 2019p-2021p. I linje med vår sektorvy med en begränsad tillgång för tillfället, kombinerat med en hög användning, tror vi att tillväxt kommer vara främst prisdrivet. Även om visibiliteten från den privata sektorn är god, skapar den fortsatta pressade efterfrågan från den svenska offentliga sektorn efter höstens val nedsida risk till våra estimat. Vi förstår att HiQ har nyligen avvaktat något med nyanställningar och konsultuppdrag.

Marginaler kommer troligtvis inte öka mer än en återhämtning

Med lite utrymme att förbättra beläggningsgraden och matcha kostnadsinflation, tror vi inte att marginaler kommer expandera mycket utan hjälp från produktmixen. Vi har för närvarande ingen god visibilitet i detta och inkluderar det därför inte. Oavsett bör stark efterfrågan hålla beläggningsgraden uppe och marginaler höga för tillfället. Vi förväntar oss att EBIT-marginaler återhämtar sig till 12% (något under deras historiska nivåer) på kort sikt, vilket är helt drivet av en normalisering av kostnader.

God VPA-tillväxt väntas, med lägst avkastning på kassaflöde bland konkurrenter

Trots våra marginalförväntningar, förväntar vi oss en 7,5% VPA-tillväxt mellan 2019p-2021p. Dock, stark VPA-tillväxt kommer inte till ett billigt pris, och deras avkastning på kassaflödet är det lägsta bland konkurrentgruppen.

Värdering

Vår DCF-värdering ger ett aktiepris på 57 SEK. Detta är baserat på en långsiktig EBIT-marginal på 11,5% och tillväxt på 2,25% (0,25% volymtillväxt och 2% inflation). Vi diskonterar med en WACC på 8,5%. Vi inleder bevakning av HiQ med en Behållrekommendation och riktkursen 57 SEK.

B3 Consulting Group

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:83,00 SEK
Pris:67,80 SEK
Analytiker:Emil Johannessen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-10 kl. 07:20, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-10 kl. 08:28.

EFTER RAPPORT

Attraktiva kassaflöden

Vi upprepar Köp, men sänker vår 12 månaders riktkurs till 83 SEK (90). Riktkursen baseras på vår kassaflödesvärdering. Vi förväntar oss en god organisk tillväxt från hög efterfrågan på digitaliseringsprojekt och en ökad efterfrågan från den svenska offentliga sektorn som väntas ge marginalstöd. Vi förväntar oss trots det att VPA-tillväxten är lägre än konkurrenterna, men den senaste tidens svaga kursutveckling har till en attraktiv avkastning på det fria kassaflödet och med en god uppsida till vår värdering upprepar vi Köp.

God organisk tillväxt väntas

Bolaget guidar för en tillväxt på mer än 15% per år genom rekryteringar och förvärv. Vi inkluderar inga effekter från förvärv i våra estimat. Vi antar en genomsnittlig organisk tillväxt på 5% i genomsnitt för 2019-2021p, vilket är 1 procentenhet lägre än HiQ:s. I linje med vår sektorsyn ser vi begränsad tillgång till utbud, och kombinerat med redan hög beläggningsgrad bedömer vi att tillväxten framför allt kommer att vara prisdriven. B3 har kämpat med marginalerna de senaste åren efter den snabba expansionen och lägre efterfrågan från den offentliga sektorn. Dock väntas en återhämtning inom den offentliga sektorn bidra till bättre rörelsemarginaler. Vi förväntar oss dock att rörelsemarginalen bara förbättras till 7,5% (6,5% 2018), vilket är under bolagets guidning på 8-12%.

VPA-tillväxt under genomsnitt

Vi förväntar oss en genomsnittlig VPA-tillväxt på 5,8% för 2019-2021p, vilket är under konkurrenternas snitt på 7%. Dock har den senaste tidens svaga kursutveckling gjort aktien attraktiv. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen till 83 SEK (90).

Archer

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:8,00 NOK
Pris:4,81 NOK
Analytiker:Magnus Olsvik
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-10 kl. 07:19, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-10 kl. 08:28.

EFTER RAPPORT

Det kommande året blir avgörande

Vi upprepar Köp för Archer och sänker riktkursen till 8 NOK (10) efter bolagets avskrivningar av investeringen i QES. Archer rapporterade en EBITDA för Q1 på 25 MUSD, precis som vårt och konsensus estimat. Noterbart är att detta är det första kvartalet på över tre år utan några omstruktureringskostnader. Utsikterna för året är oförändrade.

Q1-rapporten

Archer rapporterade en EBITDA på 25 MUSD. Både intäkterna och kostnaderna var strax under förväntningarna (3-4%). Positivt var att inga omstruktureringskostnader påverkade kvartalet. Marginalerna inom segmentet Eastern Hemisphere var 10,5% (+0,4 procentenheter q/q). Western Hemisphere rapporterade en stark marginal på 14,9%, över vårt estimat på 11%. Vi räknar med en justerad VPA på 0,02 USD, jämfört med KECH/konsensus på 0,01/0 USD.

EBITDA-estimat oförändrade

Vi behåller våra EBITDA-estimat oförändrade för 2019-21p. Dock sänker vi vår prognos över intäktstillväxten något (-3% 2019-20p), vilket motverkas av ett högre marginalantagande, som är drivet av den goda utvecklingen av Land Drilling.

Vi sänker riktkursen till 8 NOK (10)

Vi upprepar Köp. Vår nya riktkurs på 8 NOK (10) är baserad på en summan-av-delarna metod, där vi räknar med 6,5x 2019p EBITDA (historiskt genomsnitt på cirka 7x).

Evolution Gaming Group

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:1 040,00 SEK
Pris:908,60 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-10 kl. 07:20, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-10 kl. 08:28.

UPPDATERING

Tillväxtpotential fortsatt stark

Evolution Gaming började 2019 bra och visade på en solid tillväxt på alla marknader, då deras live casino fortsätter att växa betydligt snabbare än onlinespelmarknaden överlag. Med potential för fortsatt stark tillväxt till följd av deras senaste produktlansering, tillsammans med en expansion till nya marknader, är vi fortsatt positivt inställda. Vi har höjt våra 2019-21p EBIT-estimat med 14-16%, då vi uppdaterar vår modell efter ett starkt kvartalsresultat, och vi höjer vår riktkurs till 1 040 SEK (812) och upprepar Köp.

Stark inledning av 2019

Evolution Gaming rapporterade en massiv intäktstillväxt på 54% under Q1 2019, vilket var signifikant över vårt estimat på 41%. Bolaget visade på imponerande tillväxt i Norden, trots regleringen av den svenska marknaden, delvis med hjälp av lanseringen av ATG och Svenska Spel. Lönsamheten var även fortsatt stark med en EBITDA-marginal på 45%. Bolaget prognosticerar nu för en EBITDA-marginal under 2019 i den övre delen av intervallet 44-46%.

Nya produkter och marknader driver tillväxten

Det finns stora möjligheter att fortsätta den goda tillväxtutvecklingen under 2019p, då bolaget nyligen lanserat en rad nya produkter och kommer att fortsätta med det under den närmaste framtiden. Lanseringen av Monopol live har varit stark, dock är produkten lik spelet Dream Catcher, vilket kan leda till att de konkurrerar mot varandra.

Stark tillväxtpotential, vi upprepar Köp

Sammantaget har vi höjt 2019-21p EBIT med 14-16%, då vi höjt vår tillväxt- samt lönsamhetsprognos. Vi är fortsatt positivt inställda och vi höjer riktkursen till 1 040 SEK (812) efter att vi höjt våra estimat och applicerat högre målmultiplar (23x 2020p EV/EBIT jämfört med tidigare 20x) och sänker WACC i vår kassaflödesmodell till 10,4% från 11,2% (långsiktig EBITDA-marginal oförändrad vid 40%). Vi upprepar Köp.

Prosafe

Rek: Behåll (Köp)
Riktkurs:20,00 NOK
Pris:13,60 NOK
Analytiker:Magnus Olsvik
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-10 kl. 06:56, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-10 kl. 08:28.

EFTER RAPPORT

Ingen anledning till oro, men brist på triggers

Prosafes justerade EBITDA för Q1 på 26 MUSD var något bättre än vårt estimat på 22 MUSD. Inga ytterligare nyheter kom angående det potentiella kontraktet för Safe Eurus med Petrobras. Bolaget ser begränsad potential för ytterligare arbete i Nordsjön under 2019, vilket vi bedömer som en negativ kommentar även om vi inte har gjort något sådant antagande i våra estimat. Flottans utnyttjandegrad under Q1 var 63%. Vi nedgraderar till Behåll (Köp) och sänker riktkursen till 20 NOK (35).

Nedgradering till Behåll

Vi nedgraderar Prosafe till Behåll (Köp), då vi ser att återhämtningen försenas och då vi inte ser några triggers framöver. Nordsjön förväntades driva återhämtningen under 2019-2020, men så verkar inte längre bli fallet. Förhöjd skuldsättning kvarstår och vi förväntar oss extrem kursvolatilitet. Med det sagt ser vi inga likviditetsproblem för Prosafe och ser begränsad risk för utspädning under prognosperioden. Sammanfattningsvis, brist på triggers och mycket låg visibilitet för de kommande 12 månaderna gör att vi sänker rekommendationen till Behåll (Köp) och sänker riktkursen till 20 NOK (35).

Nyfosa

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:58,00 SEK
Pris:56,00 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-10 kl. 07:07, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-10 kl. 08:28.

EFTER RAPPORT

Dags för paus

Med vd Jens Engwalls utmärkta meriter och en intressant affärsmodell ser vi Nyfosa som en god långsiktig investering. Dock, aktiekursen är upp 30% i år och vi bedömer att det är dags för en paus. På grund av ett sänkt NAV från fastighetsomvärderingseffekter, sänker vi vår riktkurs till 58 SEK (59). Med begränsad uppsidespotential upprepar vi Behåll.

Fokus på regionala städer

Nyfosa är ett svenskt opportunistiskt kassaflödesdrivet fastighetsbolag som fokuserar på transaktioner. Kontor utgör det största tillgångsslaget med 49% av portföljvärdet, följt av lager och logistik med 38% och övrigt med 13%. Portföljen är utspridd över Sverige med cirka två tredjedelar utanför Stockholm, Göteborg och Malmö. Mer än 15% av resultatet kommer från Söderport som är ett joint-venture med Sagax (50/50 JV med Sagax) som fokuserar på logistik och lager i Stockholm och Göteborg.

Transaktioner i fokus

Nyfosa är öppet för att göra transaktioner oavsett fastighetskategori, region eller storlek på transaktionen. Det innebär att även bostadsfastigheter kan bli aktuella. Bolaget avser att köpa fastigheter som är utanför större bolags primärfokus. Nyfosa kan även delta i transaktioner som andra investerare uppleverer vara för komplexa.

Q1: Svagare än väntat

Hyresintäkter var 1% bättre än förväntat för kvartalet. NOI var dock 6% svagare då vi gjort felberäkningar gällande säsongseffekterna på detta unga bolag. Fastighetsuppvärderingarna var 0 MSEK, jämfört med förväntade 92 MSEK. Vi sänker FFO för detta år och även för nästkommande år, men det motverkas av 100 MSEK lägre fastighetsomvärderingar då året startat försiktigt.

Lägre fastighetsomvärderingar leder till sänkt riktkurs

Efter en stor rabatt initialt handlas Nyfosa nu mer eller mindre i linje med sektorn. Med en spridd portfölj, ingen bevisad historik från det nya bolaget och en stor andel tillgångar utanför de tre största städerna anser vi fortsatt att en rabatt på 5% till NAV är motiverad. På grund av ett sänkt NAV, sänker vi riktkursen till 58 SEK (59). Vi upprepar Behåll.

Holmen

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:220,00 SEK
Pris:193,60 SEK
Analytiker:Mikael Jafs
Chefsanalytiker, Chef Svensk analys, Chef Papper, Skog & Förpackning
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-10 kl. 07:02, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-10 kl. 08:28.

EFTER RAPPORT

Q1-resultat leder till några nedrevideringar

Holmen är finansiellt sett ett väldigt stabilt bolag, med en stor skogstillgång på 1 miljon hektar av produktiv skog. Holmen har investerat i kartongproduktionskapacitet och signalerar att det kommer ha mer fokus på att förbättra lönsamheten i kartong. Papperstillgångarna har blivit omstrukturerade. Även om Q1-resultaten var i linje, har vi gjort några mindre VPA-justeringar till följd av vd:s kommentarer att han ser en minskande aktivitet i dessa marknader.

Q1 i linje med vår förväntan, men under konsensus

Holmen rapporterade ett rörelseresultat på 643 MSEK, jämfört med konsensus på 659 MSEK och vår förväntan på 632 MSEK. Resultatet var drivet av högre papperspriser som även hade en positiv effekt på vinster, men träkostnader ökade. Säsongsmässigt hög vattekraftproduktion lyfte även resultatet.

Kartong: ännu ett tufft kvartal

Vd:n kommenterade att de senaste kvartalen har varit tuffa för kartong och pekade på högre råmaterialspriser och en sjunkande efterfrågan från Asien. Under Q1 var resultatet fortfarande påverkat av Asien och störningar i produktion. Vd:n meddelade att pågående kostnadsbesparingsprogram i affärsområdet börjat ge resultat. Han lyfte även den kommande underhållsnedstängningen av Iggesunds Bruk i höst, vilket kommer öka massaproduktionen med cirka 45 000 ton/år.

Stark balansräkning: äger 1m hektar produktiv skog

Baserat på transaktionsprissättningen skulle det teoretiska värdet på dessa tillgångar vara cirka 36 miljarder SEK, nästan dubbla värdet det är tillskrivet i böckerna. Sedan sommaren 2018 har aktien fallit och vi tycker att nuvarande aktiepris ger en god risk/reward.

Sänker riktkurs från 225 SEK till 220 SEK, upprepar Köp

Vi värderar Holmen med en summan-av-delarna, givet att skogen och de industriella verksamheterna har så pass olika riskprofiler, med skogen som i vår mening är en väldig lågrisktillgång. Vi använder transaktionsvärderingsmultiplar för skogen och genomsnittliga sektormultiplar för den industriella verksamheten (EV/EBITDA 7x), och får ett rimligt värde på Holmen på 245 SEK per aktie. Vi baserar vår riktkurs på vår summan-av-delarna, men applicerar  10% rabatt för att nå vår nya riktkurs på 220 SEK (225 SEK) och upprepar Köp.

Evry

Rek: Köp (Ingen rek)
Riktkurs:42,00 NOK
Pris:31,50 NOK
Analytiker:Emil Johannessen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-10 kl. 07:20, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-10 kl. 08:28.

NY INITIERING

Evry har tiden på sin sida

Vi inleder bevakningen av EVRY med Köp och en 12 månaders riktkurs på 42 NOK. Vi tycker om EVRY på grund av deras attraktiva position i en växande nordisk IT-marknad för banker, och i kombination med möjligheten för prisökningar, förväntar vi oss en hyfsad organisk tillväxt framöver. Trots att EVRY inte erbjuder den mest spännande tillväxten (2,8% CAGR under 2019-21p), anser vi att VPA-tillväxten kan vara den högsta bland konkurrenterna på 9,8% CAGR (2019-21p). En svag aktiekursutveckling under året har lett till en avkastning på fritt kassaflöde på nästan 8% (2019-21 genomsnitt). Vi anser att en potentiell frigörelse från deras största ägare (54%) kommer att agera som katalysator för aktien.

Konservativa estimat relativt prognos

EBRY siktar på en CAGR för intäkter på mer än 3% samt att öka EBITA-marginalen till 13,5-14,5% till 2022p. Vi är lite mer konservativa och räknar med 2,8% organisk CAGR för intäkter (2019-21p) och en marginalexpansion på 50 baspunkter, vilket innebär en justerad EBITA-marginal på 12,8%.

Vi inleder med Köp, riktkurs 42 NOK

Vår kassaflödesvärdering tyder på en riktkurs på 42 NOK per aktie. Den är baserad på en långsiktig EBITA-marginal på 12,2% och en tillväxt på 2,25%. Vi diskonterar med en WACC på 8,5%. Vår 12 månaders riktkurs på 42 NOK korresponderar även till 2019p EV/EBIT-multipel på 12,5x. Vi inleder bevakning med Köp.

Investeringsstrategi

MAJ 2019

Ingen stress inför sommaren

• Aktier: snarare starkare än svagare • Räntor: högre räntor ett minne blott • Krediter: centralbanker förlänger cykeln

Neutral aktieallokering kvarstår

Efter en formidabel inledning på 2019 har investerarkollektivet en positiv underliggande syn men risken för en korrigering har ökat. Uppgången är till stor del ett resultat av den överdrivna pessimism som infann sig i slutet av 2018. Vi ser en balanserad och rimlig förväntansbild på ekonomin och vinsterna samtidigt som optimisten i oss kan se tecken på bottenkänningar både i vissa konjunkturbarometrar samt i vinstförväntningarna. Medvetna om att stämningen snabbt kan svänga och att vi rör oss mot en svagare säsong för avkastning förblir vi neutrala i vår aktieallokering.

Läs mer

Ingen stress inför sommaren

Eller se en presentation med Aktiestrateg Mattias Isakson och Investeringsstrateg Johanna Högfeldt

Allt om senaste Investeringsstrategin

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 596,7 -1,6% -3,5% 13,6%
OMXS30 1 596,7 -1,6% -4,1% 13,3%
OMXH25 3 850,9 -1,5% -3,8% 4,5%
OMXC20 997,1 -0,9% -1,3% 11,8%
OSEBX 859,2 -1,4% -2,0% 7,5%
OMXBB 964,9 0,1% 0,6% 10,4%
Dow Jones 25 828,4 -0,5% -1,8% 10,7%
S&P500 2 870,7 -0,3% -1,6% 14,5%
Nasdaq C 7 910,6 -0,4% -1,6% 19,2%
SX5E 3 350,7 -1,9% -4,0% 11,6%
DAX 11 973,9 -1,7% -3,0% 13,4%
CAC40 5 313,2 -1,9% -4,1% 12,3%
RTS 1 233,1 0,0% -0,4% 15,4%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 70,4 0,0% -0,5% 30,8%
Guld 1 286,1 0,1% 1,2% 0,6%
Silver 14,8 -0,7% 1,0% -4,2%
Aluminium 1 766,5 0,3% -1,9% -5,5%
Bly 1 855,0 -0,3% -0,2% -7,7%
Koppar 6 112,0 0,1% -1,6% 2,5%
Nickel 11 710,0 -2,1% -3,4% 10,5%
Zink 2 725,0 -1,4% -3,8% 8,5%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,05 0,40 1,80 8,50
Sverige, 10 år 0,06 -4,60 -8,80 -39,80
Norge, 10 år 1,66 -2,80 -4,80 -8,20
Tyskland, 10 år -0,06 -1,20 -6,70 -30,00
GB, 10 år 1,10 -2,60 -6,70 -17,20
USA, 10 år 2,46 -2,39 -8,98 -22,81
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,83 0,8% 1,3% 6,9%
USD / SEK 9,64 0,5% 0,9% 8,8%
GBP / SEK 12,56 0,7% 0,8% 11,2%
NOK / SEK 1,10 0,3% 0,6% 7,3%
DKK / SEK 1,45 0,8% 1,3% 6,8%
CAD / SEK 7,15 0,4% 0,7% 10,2%
CHF / SEK 9,51 1,0% 1,5% 5,8%
JPY / SEK 0,09 1,1% 2,7% 8,9%
EUR / USD 1,12 0,2% 0,4% -1,8%
USD / JPY 109,57 -0,6% -1,8% -0,1%
EUR / GBP 0,86 0,1% 0,5% -3,9%
AUD / USD 0,70 -0,5% -0,4% -0,9%
USD / CAD 1,35 0,2% 0,2% -1,3%
GBP / USD 1,30 0,2% -0,1% 2,2%
USD / NOK 8,78 0,2% 0,3% 1,4%
EUR / NOK 9,86 0,4% 0,7% -0,4%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande börserna i New York handlades genomgående lägre på torsdagen. Nedgångarna dämpades dock efter att president Donald Trump sagt att det fortfarande finns en möjlighet att USA och Kina når ett handelsavtal innan veckans slut.

Presidenten hade på onsdagskvällen sagt att Kina "brutit avtalet", med hänvisning till de pågående handelssamtalen mellan länderna.

Vid stängning var Dow Jones storbolagsindex ned 0,5 procent till 25.828. Det bredare S&P 500 hade sjunkit 0,3 procent till 2.871 medan tekniktunga Nasdaq Composite tappade 0,4 procent till 7.911.

Sektorvis var fastighetsbolag upp 0,3 procent medan råvaror sjönk 0,8 procent.

Exportberoende bolag med exponering mot Kina som Caterpillar sjönk 0,6 procent medan Boeing tappade 1,6 procent. Stängningskurserna var dock klart högre än dagslägsta.

Walt Disneys justerade vinst för det gångna kvartalet var 3 cent högre än förhandsförväntningarna. Aktien försvagades dock 1,0 procent.

Roku, som tillverkar mediaspelare, lyfte drygt 28 procent. Bolaget visade visserligen minussiffror för årets första kvartal, men förlusten var mindre än vad analytikerna hade räknat med och Roku lämnade dessutom en prognos för innevarande kvartal som framstod som positiv.

Processortillverkaren Intel backade i onsdags 2,5 procent sedan bolaget förutspått en blygsam vinsttillväxt för de kommande tre åren och en marknadsandel på endast 28 procent år 2023. Efter beskedet har aktien sänkts till market perform, från outperform, av BMO. Intel var ned 5,3 procent på torsdagen.

Chevron har beslutat att inte att höja sitt anbud på konkurrenten Anadarko efter en budstrid med Occidental. Chevrons aktie steg 3,1 procent medan Anadarkos och Occidentals aktier var ned 3,3 respektive 6,4 procent.

Kryssningsresebolaget Norwegian Cruise Lines överträffade analytikernas estimat med sitt resultat för det gångna kvartalet. Även intäkterna var högre än väntat. Den globala efterfrågan på kryssningar är robust, enligt bolaget. Aktien var upp 0,4 procent.

Amerikansk tioårig statspappersränta var ned 3 punkter till 2,45 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen stod för ännu en sur dagsutveckling på torsdagen, efter att onsdagens handel tagit igen något av minushandeln från tidigare i veckan. Sentimentet präglades fortsatt av utvecklingen kring pågående handelssamtal mellan USA och Kina.

Swedish Match gick dock mot strömmen efter att ha kommit med en stabil rapport för det första kvartalet.

Storbolagsindexet OMXS30 stängde på minus 1,6 procent till nivån 1.597 och aktier för strax över 15,9 miljarder kronor bytte ägare på Stockholmsbörsen. Nedgångarna, som var undantagslösa i Europa, satte ytterligare fart vid Wall Streets tillika röda öppning.

Swedish Match var dagens vinnare efter bolagets rapport. Resultatet kom in snäppet över analytikernas förväntningar. Därmed lyckades Swedish Match slå förväntningarna för nionde kvartalet i rad. Aktien belönades med en uppgång på 4,4 procent.

I botten på listan fanns Investor som avskilde utdelning på 9 kronor men var ned 16:90 kronor, för dagen minus 3,8 procent. Därutöver gick det svagt för flera andra exportberoende bolag som kan tänkas ta stryk av intensifierad handelskonflikt. SSAB och Boliden backade 3,2 procent och Autoliv var ned 3,0 procent. Volvo, Atlas Copco och Sandvik klarade sig något bättre men var alla ned mer än 2 procent vid stängning.

Bland utropstecknen bland de mindre bolagen märktes MTG, som knoppat av sin tv-verksamhet och numera är helfokuserat på e-sport och gaming. Bolaget redovisade ett justerat ebitda-resultat snäppet över förväntningarna samtidigt som den organiska tillväxten uppgick till -2 procent. Aktien stängde på plus 2,8 procent.

Dosplaneringsbolaget Raysearch presenterade en imponerande förstärkning av orderingången under det första kvartalet. Ökningen summerade till väl över 50 procent. Aktien stärktes rejält under förmiddagen men föll tillbaka för att stänga 0,3 procent upp.

Sminkbolaget Oriflame fortsatte att tappa mark på den för bolaget viktiga Asienmarknaden. Försäljningen i regionen minskade med 16 procent i lokal valuta under kvartalet. Men att göra bolaget mindre beroende av den höglönsamma regionen är inte aktuellt, sade Oriflames vd Magnus Brännström till Nyhetsbyrån Direkt. Oriflame var en av torsdagens stora förlorare med en nedgång på 12,3 procent.

Fukthanteringsföretaget Munters höll kapitalmarknadsdag. Tillförordnade vd:n Johan Ek menade att bolaget är "tillbaka på banan" efter en omfokusering.

"Vi har två starka ben att stå på. Det kommer vi att fortsätta bygga på under de kommande åren", sade han.

Munters-aktien var för dagen ned 0,8 procent.

Kontanthanteringsbolaget Loomis förlorade 6,9 procent, 23,80 kronor, efter att ha avskilt en tia i utdelning. Bolaget anklagades under onsdagens stämma av en dansk journalist för att ha levererat kontanter till ett växlingskontor i Danmark som använts för avancerad penningtvätt. Bolaget har initierat både extern och intern utredning av ärendet.

Krisande Oscar Properties fortsätter att blöda och förlusten i det första kvartalet summerades till drygt 77 miljoner kronor. Stamaktien föll med 6,6 procent.

Det Spotlight-listade bolaget Parans Solar Lightning, som erbjuder solljus för inomhusmiljöer, har inlett förhandlingar med en indisk entreprenör för ett flertal större infrastrukturprojekt i Indien, varav det ena är en tunnelbanestation. Ordervärdet bedöms hamna på minst 4 miljoner kronor för tunnelbanestationen. Aktien rusade 16,6 procent.

På valutamarknaden fortsatte den svenska kronans kräftgång med ytterligare 9 öres försvagning till 10:83 mot euron och med 4 öre till 9:63 mot dollarn.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Sweco Behåll 215 SEK na na
Lundin Gold Behåll 40 SEK na na
Aker Köp 740 NOK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
JP 01:30 Hushållens konsumtion mar
DE 08:00 Handelsbalans mar 21.6b/n.a. 18.0b/16.3b
SE 09:30 Hushållskonsumtion mar 0.2 %/1.8 %
USA 14:30 KPI apr 0.4 %/2.1 % 0.4 %/1.9 %

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Munters SE0009806607 Inga tillkännagivanden
AstraZeneca GB0009895292 Inga tillkännagivanden
Pandox SE0007100359 Inga tillkännagivanden
Arcus ASA NO0010776875 Inga tillkännagivanden
Peab SE0000106205 Inga tillkännagivanden
NetEnt SE0011089200 Inga tillkännagivanden
Bouvet NO0010360266 Inga tillkännagivanden
MTG SE0000412371 4
Atea NO0004822503 Inga tillkännagivanden
Norwegian Property NO0010317811 Inga tillkännagivanden
Hufvudstaden SE0000170375 Inga tillkännagivanden
HiQ SE0012454619 Inga tillkännagivanden
B3 Consulting Group SE0008347660 4
Archer BMG0451H1170 Inga tillkännagivanden
Evolution Gaming Group SE0006826046 Inga tillkännagivanden
Prosafe CY0100470919 Inga tillkännagivanden
Nyfosa SE0011426428 Inga tillkännagivanden
Holmen SE0011090018 Inga tillkännagivanden
Evry NO0010019649 Inga tillkännagivanden
Investeringsstrategi Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.