Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - tisdagen den 14 maj 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-05-14 kl. 08:11 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-05-14 kl. 08:12 Vänligen se viktig information i slutet på sidan

Börsnoteringar

OMXSPI -1,6% OMXS30 -1,8% DJI -2,4% NASDAQ -3,4%
590,7 1 573,8 25 325,0 7 647,0

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
FM Mattsson Köp 110 (100) SEK
Aker Asa Köp 690 (740) NOK
AstraZeneca Köp 64,7 (65,7) GBP

REC Silicon

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:0,70 NOK
Pris:0,55 NOK
Analytiker:Andreas Bertheussen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-13 kl. 07:25, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-14 kl. 14:03.
REC Silicon ASAREC
Diagram

UPPDATERING

Binära händelser

Vi anser att risk/reward är balanserad för REC. Medan tillgång till Kina är en klart positiv trigger ser vi bara en uppsida på 18% i detta scenario givet strukturella förändringar på den kinesiska marknaden för polykisel. Utan tillgång till Kina ser vi en nedsida på 9% då Moses Lake skulle fortsätta addera negativt värde till aktien. I båda fallen anser vi att balansräkningen är sårbar och fortsätter att inta en neutral inställning. Vi upprepar Behåll och riktkursen 0,70 NOK.

Få överraskningar i Q1

Q1-resultatet var väldigt mycket i linje med det resultat som presenterades i april i samband med kapitalanskaffningen. Vi ökar vårt EBITDA-estimat för 2019p och 2020p med 13 MUSD resepektive 10 MUSD för att ta höjd för lägre rörelsekostnader, men ser oförändrat kassaflöde då högre EBITDA motverkas av kostnader relaterade till leasingskulder.

Balanserad risk/reward

Vi anser att Moses Lake är negativ vår summan-av-delarna så länge som REC är utestängt från Kina. Medan en positiv handelsuppgörelse kan lyfta riktkursen med 18% till 0,83 NOK anser vi att uppsidan är för liten för att motivera en Köprekommendation. Den dämpade uppsidan beror på vår syn att marknaden för polykisel genomgår en strukturell förändring vilket gör lönsamheten oattraktiv för Moses Lake, även vid full drift. Handelskriget har även en möjlig nedsida med 9% och REC fortsatt är utestängt från Kina. Sammantaget intar vi en neutral hållning.

Fortsatt sårbar balansräkning

Medan skattebetalningen på 30 MUSD och lånet (för skadestånd) på 23 MUSD har oklara tidplaner och grader av osäkerhet bedömer vi att den senaste kapitalanskaffningen lämnar för mycket risk i balansräkningen. Obegränsad tillgång till Kina kan förbättra bolagets förmåga att generera operativt kassaflöde, men skulle också trigga högre rörelsekapital och underhållsinvesteringar, vilket begränsar nettokassaflödet.

Riktkurs på 0,70 NOK upprepas

Vi når vår riktkurs genom en summan-av-delarna. Vi upprepar Behåll och riktkursen 0,70 NOK.

Borr Drilling

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:36,00 NOK
Pris:19,39 NOK
Analytiker:Magnus Olsvik
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-14 kl. 06:57, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-14 kl. 13:04.

UPPDATERING

Trimmade estimat

Som ett resultat av lägre kontraktsaktivitet hittills i år sänker vi våra estimat väsentligt (cirka 30% för 2020p EBITDA) och sänker därmed även riktkursen till 36 NOK (40). Aktien handlas nu till ett attraktivt implicit värde per rigg på 120 MUSD, vilket är i linje med genomsnittlig förvärvskostnad och under det historiska genomsnittet på 135 MUSD. Vi bedömer att månadens kursnedgång på cirka 20% är en överreaktion och upprepar Köp.

Sänkta estimat

Borr Drillings senaste statusrapport har varit en besvikelse, med ett begränsat antal nya kontrakt. I tillägg har två avsiktsförklaringar (Letter Of Intents) inte resulterat i kontrakt. Genom att modellera en långsammare ökning av utnyttjandegraden av flottan gör att vi sänker EBITDA med 50% för 2019p, cirka 30% för 2020p och cirka 20% för 2021p. Det gör att vi ligger 50% och 25% lägre än konsensus för 2019p respektive 2020p.

Riktkursen sänks till 36 NOK (40)

Vi sänker riktkursen till 36 NOK (40). Den huvudsakliga anledningen är de sänkta estimaten. Vi bedömer att maj månads kursnedgång (-20%) är överdriven och relaterad till de två avslutade avsiktsförklaringarna (i Qatar). Vi upprepar Köp.

Adevinta

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:82,00 NOK
Pris:86,71 NOK
Analytiker:Stefan Billing
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-14 kl. 08:33, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-14 kl. 12:07.

EFTER RAPPORT

Q1: Första intrycket

Justerat för en positiv påverkan från IFRS16 på 3,5 MEUR rapporterade Adevinta ett konsoliderat EBITDA-resultat 11% under våra estimat och ett proportionerligt EBITDA (inklusive 50% av Brasilien och Österrike) 9% lägre. Proportionerliga intäkter var i linje med våra estimat och växte med 15% å/å med en stark tillväxt i vertikaler medan annonsintäkter minskade. Den proportionerliga EBITDA-marginalen (exklusive IFRS 16) ökade med 6 procentenheter å/å från 20% till 26%. Vi har rekommendationen Minska och riktkursen 82 NOK.

Utveckling och utsikter

Intäkterna var något högre än våra estimat i Spanien och Brasilien medan det omvända gällde för Frankrike och Global markets. EBITDA-jämförelsen är osäker då påverkan från IFRS16 på 3,5 MEUR inte brutits ned på de olika marknaderna. Oavsett det var EBITDA i Frankrike och Other/HQ klart lägre än våra estimat medan Spanien och Brasilien var i stort sett i linje med förväntan medan Global markets var något bättre. Adevinta upprepar utsikterna att växa intäkterna med 15-20%.

Värdering

Vår 12 månaders riktkurs på 82 NOK är baserad på vår kassaflödesbaserade summan-av-delarna. Vi har rekommendationen Minska.

Nibe

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:95,00 SEK
Pris:124,75 SEK
Analytiker:Douglas Lindahl
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-14 kl. 08:30, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-14 kl. 09:44.
NIBE Industrier BNIBE B
Diagram

EFTER RAPPORT

Q1: Första anblicken – i linje med konsensus

Nibe rapporterade Q1-resultat i linje med Factset konsensus men 6% lägre än vårt EBIT-estimat. Den viktiga verksamheten inom Climate Solutions (67% av EBIT) rapporterade EBIT 4% lägre än våra estimat och 3% över Factset konsensus. Den svagare försäljningen inom Climate Solutions var anledningen till EBIT-missen i förhållande till vårt estimat. En telefonkonferens sker kl 11. Vi har rekommendationen Minska och riktkursen 95 SEK.

FM Mattsson

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:110,00 SEK
Pris:89,20 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-14 kl. 07:01, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-14 kl. 08:12.
FM Mattsson Mora Group BFMM B
Diagram

UPPDATERING

Kompletterande förvärv

FM Mattsson har förvärvat Hot Bath som har Nederländerna som huvudmarknad. Förvärvet är kompletterande och adderar nära 20% till försäljningen. Hot Bath har växt fint de senaste åren och lönsamheten verkar vara något högre än för FM Mattsson. Förvärvet finansieras med 80% kontant och 20% genom en nyemission. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 110 SEK (100) till följd av den höjda prognosen. Aktien handlas till en substantiell rabatt i förhållande till jämförelsegruppen och 2020p EV/EBIT på 7-8x är attraktivt. Vår riktkurs är baserad på en kombination av konkurrentmultiplar och en kassaflödesvärdering.

God lönsamhet och synergier

Hot Bath producerar blandare till badrum och kök. Huvudmarknaden är Nederländerna. Bolaget har ingen egen produktion och merparten produceras av externa leverantörer i Italien. Försäljningen uppgick till 215 MSEK under 2018 och det skulle addera nästan 20% till FM Mattssons försäljning. FM Mattsson indikerar att lönsamheten är god genom att säga att förvärvet skulla ha adderat 35% till VPA för 2018, vilket enligt oss motsvarar en rörelsemarginal över 13%. Vid sidan om det finns sannolika synergier, även om Hot Bath kommer att drivas som ett oberoende bolag, då viss del av produktionen sannolikt förläggs till FM Mattssons fabriker. Vi anser också att Hot Bath kan komplettera FM Mattssons erbjudande i Norden.

Finanser i fortsatt god ordning

Förvärvspriset på Hot Bath motsvarar 191 MSEK (EV/försäljning <0,9) och bolaget är skuldfritt. En tilläggsköpeskilling på 1 MEUR kan bli aktuell om EBITDA-målen nås. Förvärvet är finansierat med 80% kassa och 20% genom en riktad nyemission. Emissionskursen är genomsnittet under perioden mellan den 26 april och 27 maj. FM Mattsson hade kunnat finansiera förvärvet utan nyemission, inte minst sedan nettoskulden i förhållande till EBITDA är under 1, men ägarna till Hot Bath kommer att fortsätta vara en del av verksamheten och ville sannolikt äga en del av det nya bolaget.

God historik

Trots förvärvet av Hot Spot är den finansiella positionen stark och bolaget verkar fokusera på att vidga den internationella verksamhetens avtryck. FM Mattsson har en god historik genom förvärven av Damixa och Mora Armatur. Strategin ger också viss trovärdighet då den nye ordföranden är Johnny Alvarsson som tidigare var vd för Indutrade. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 110 SEK (100).

Lundin Gold

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:40,00 SEK
Pris:37,50 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-13 kl. 11:07, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-14 kl. 08:12.
Lundin GoldLUG
Diagram

UPPDATERING

Enligt plan för det första guldet under Q4 2019

Lundin Golds guldprojekt Fruta del Norte (FDN) är enligt plan och på budget för att starta guldproduktion under Q4. Projektet är inne i en intensiv fas med toppbemanning under de kommande åren. Vi håller med om att FDN står ut som ett högkvalitativt projekt med en imponerande kassaflödesprofil, men upprepar Behåll och riktkursen 40 SEK för stunden.

Uppstart under Q4

Fruta del Norte är nu klart till 93%, jämfört med 85% vid slutet av Q4 2018, och cirka 80% av kostnaderna är tagna vid slutet av Q1. Detta bådar gott för framtida underjordsprojekt. Anledningen till att de utvecklats väl är bland annat bättre jordförhållanden, lägre vatteninflöden och högre produktivitet från arbetarna än förväntat.

Ett av de största och mest höggradiga guldprojektet i världen

FDN-projektet utvecklas enligt planen och kommer enligt planen att börja leverera guld under Q4 2019. Det är ett av världens största guldprojekt. Genomsnittligt kostnadsestimat ligger på 561 USD/oz (nuvarande guldpris: cirka 1 300 USD/oz). Produktionsstart planeras till Q4 2019p och kassaflödet väntas toppa under 2022p-2023p med cirka 250 MUSD per år och ett genomsnitt på 180 MUSD per år över den förväntade livstiden för gruvan på 20 år.

Attraktiv exponering mot guldmarknaden

Vårt aktievärde per aktie, baserat på en DCF-analys av projektet, leder till ett nettonuvärde per aktie på cirka 44-45 SEK, med ett guldpris på 1 300 USD/oz och en WACC på 9%, till vilket vi applicerar en rabatt på 10% som ger riktkursen. Vi upprepar Behåll och riktkursen 40 SEK.

Leroy Seafood

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:81,00 NOK
Pris:62,22 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-14 kl. 07:25, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-14 kl. 08:12.
Lerøy Seafood GroupLSG
Diagram

EFTER RAPPORT

Q1 - En besvikelse

Leroy Seafood hade ett operativt rörelseresultat på 691 MNOK (vår förväntan var 817 MNOK). Bolaget har en hög elimineringspost på 51 MNOK vilken behöver förklaras på presentationen. Den andra avvikelsen mot våra estimat kommer i huvudsak från odlingsverksamheten och är återigen till stor del beroende på Sjøtroll. Leroy Seafood hade en volymguidning på 174 000 ton i Norge som de nu sänker till 173 000 ton. I rapporten skriver bolaget också att Aurora kan behöva sänka volymguidningen för att möjliggöra volymtillväxt under 2020, detta på grund av branden i byggnaden för smolt. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 81 NOK.

Nyckelpunkter från rapporten

Resultatet från Leroy Seafood var sammantaget en besvikelse. Volymguidningen sänks, men om de ändå når målet för 2019 är det ganska imponerande. Rörelseresultatet är 15% lägre vårt estimat och 22% sämre än konsensus. Aktien kommer sannolikt att utvecklas svagt under dagens handel.

Värdering

Vi värderar Leroy Seafood med en kassaflödesvärdering med långsiktig EBIT/kg på 15 NOK och WACC på 8%. Vi använder oss av en blandning av framåtblickande multiplar och en summan-av-delarna. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 81 NOK.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 590,7 -1,6% -3,6% 12,5%
OMXS30 1 573,8 -1,8% -4,6% 11,7%
OMXH25 3 806,2 -2,2% -4,1% 3,3%
OMXC20 974,2 -2,0% -2,2% 9,3%
OSEBX 861,0 -1,1% -1,4% 7,7%
OMXBB 962,3 -0,4% 0,3% 10,1%
Dow Jones 25 325,0 -2,4% -4,2% 8,6%
S&P500 2 811,9 -2,4% -4,1% 12,2%
Nasdaq C 7 647,0 -3,4% -5,9% 15,2%
SX5E 3 320,8 -1,2% -4,1% 10,6%
DAX 11 876,7 -1,5% -3,3% 12,5%
CAC40 5 262,6 -1,2% -4,0% 11,2%
RTS 1 207,6 -0,5% -3,1% 13,0%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 70,2 -0,6% -1,4% 30,5%
Guld 1 295,6 0,7% 1,3% 1,3%
Silver 14,7 -0,9% 0,0% -5,2%
Aluminium 1 765,5 0,0% -1,0% -5,6%
Bly 1 785,0 -2,1% -5,1% -11,1%
Koppar 6 042,5 -1,5% -2,2% 1,3%
Nickel 11 730,0 -1,1% -3,6% 10,7%
Zink 2 719,5 -1,1% -5,1% 8,3%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,05 0,20 1,30 8,30
Sverige, 10 år 0,06 -0,50 -10,60 -40,10
Norge, 10 år 1,70 0,40 -2,50 -4,80
Tyskland, 10 år -0,07 -2,30 -7,40 -30,60
GB, 10 år 1,10 -2,80 -11,70 -16,90
USA, 10 år 2,40 -5,05 -9,32 -28,03
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,81 0,0% 1,0% 6,7%
USD / SEK 9,62 0,0% 0,5% 8,5%
GBP / SEK 12,49 -0,4% -0,3% 10,6%
NOK / SEK 1,10 -0,1% 0,4% 7,4%
DKK / SEK 1,45 -0,1% 0,9% 6,6%
CAD / SEK 7,15 -0,1% 0,6% 10,2%
CHF / SEK 9,56 0,4% 1,7% 6,2%
JPY / SEK 0,09 0,4% 2,1% 9,0%
EUR / USD 1,12 0,0% 0,4% -1,6%
USD / JPY 109,13 -0,4% -1,6% -0,5%
EUR / GBP 0,87 0,3% 1,2% -3,5%
AUD / USD 0,70 -0,6% -0,6% -1,2%
USD / CAD 1,34 0,1% -0,1% -1,6%
GBP / USD 1,30 -0,4% -0,8% 2,0%
USD / NOK 8,74 0,1% 0,1% 1,0%
EUR / NOK 9,83 0,1% 0,6% -0,7%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

New York-börserna försvagades kraftigt under måndagen i spåren av att finansmarknaderna noterat ännu en upptrappning i handelskonflikten mellan USA och Kina.

"Situationen mellan Kina och USA liknar ett pokerspel och det ökade antalet hot mellan länderna är inte bra för marknaden", sade Alfonso Benito, investeringschef på Dunas Capital, till Bloomberg News.

Vid stängning var Dow Jones storbolagsindex ned 2,4 procent till 25.325. Det bredare S&P 500 hade även det tappat 2,4 procent till 2.812 medan tekniktunga Nasdaq Composite minskade 3,4 procent till 7.647.

Sektorvis inom S&P 500 steg kraft 1,1 procent medan IT försvagades med 3,7 procent.

USA-presidenten Donald Trump twittrade under måndagen att Kina hade ett bra avtal som nästan var på plats men som landet backat ut från. Kina meddelade i sin tur om nya tullar på amerikanska varor. På det fortsatta handelstemat sade Trump att han ännu inte beslutat om resterande import från Kina, varor för cirka 300 miljarder dollar, ska beläggas med höjda tullar.

På bolagsfronten tappade exportberoende storbolag som Caterpillar och Boeing 4,6 respektive 4,9 procent. Även stålsektorn var svag, med US Steel ned 7 procent och AK Steel ned 6 procent.

Även Apple tyngdes i spåren av den upptrappade handelskonflikten. Aktien var ned 5,8 procent. Flera halvledarbolag som Nvidia, Qualcomm och Intel tappade också på bred front.

Ett fall på ytterligare 10,8 procent noterades för Wall Street-nykomlingen Uber.

Amerikansk tioårig statspappersränta var ned 7 punkter till 2,40 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Handelsstriden mellan USA och tilltog under och efter helgen varpå Stockholmsbörsen föll tungt på måndagen. Inom OMXS30 var det nästan idel rött med industri och råvarurelaterat längst ner i botten.

"Situationen mellan Kina och USA liknar ett pokerspel och det ökade antalet hot mellan länderna är inte bra för marknaden", sade Alfonso Benito, investeringschef på Dunas Capital, till Bloomberg News.

Storbolagsindexet OMXS30 retirerade 1,8 procent till nivån 1.574 och aktier för drygt 15 miljarder kronor omsattes på Stockholmsbörsen under måndagen. De ledande indexen i Tyskland och Frankrike tappade 1,5 respektive 1,2 procent.

USA-presidenten Donald Trump twittrade vid svensk lunchtid att Kina hade ett bra avtal som nästan var på plats men som de backat ut från. Kinesisk statlig media anklagade under helgen USA för att eskalera handelskriget och meddelade på måndagen om nya tullar på amerikanska varor.

Basmetallpriser backade överlag tyngt av dödläget i handelssamtalen. Inom råvarurelaterat retirerade Boliden och SSAB båda nära 4 procent. Vidare var skogsbolaget SCA ned närmare 4 procent. Inom verkstad tappade Atlas Copco och SKF över 3 procent. Ett visst krontapp mot euro och dollar gav således föga stöd åt den konjunkturkänsliga sektorn.

Mer defensiva papper hade en bättre utveckling med Getinge som enda aktie inte backade, hälsovårdsaktien var oförändrad. Därutöver var läkemedelsbolaget Astra Zeneca ned 0,7 procent medan hygienbolaget Essity minskade 0,4 procent.

Ett sabotage mot oljetankrar utanför Förenade Arabemiraten hjälpte oljepriset och på Stockholmsbörsen hittades Lundin Petroleum nära 1 procent högre.

Carnegie höjde Bravida till köp och aktien ökade runt 1 procent medan MTG tappade närmare 4 procent efter att ha sänkts till behåll av samma analyshus.

Den låga kronkursen gör det allt dyrare för svenskar att semestra utomlands vilket ger upphov till ett köpläge i Skistar, anser Dagens industri. Aktien drog upp 2,5 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Nibe Minska 95 SEK na na
Leroy Seafood Köp 81 NOK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
SE 09:30 SCB: KPI apr 0.2 % / 1.9 %
EMU 11:00 Industriproduktion mar -0.3 % / -0.8 % -0.2 % / -0.3 %
DE 11:00 ZEW-index maj 6.0 / 5.0 5.5 / 3.1
USA 12:00 NFIB-index apr 102.0 101.8

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
REC Silicon NO0010112675 Inga tillkännagivanden
Borr Drilling Inga tillkännagivanden
Adevinta Inga tillkännagivanden
Nibe SE0008321293 Inga tillkännagivanden
FM Mattsson SE0001116021 3
Lundin Gold CA5503711080 Inga tillkännagivanden
Leroy Seafood NO0003096208 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.