Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - onsdagen den 15 maj 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-05-15 kl. 08:23 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-05-15 kl. 08:26 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 1,2% OMXS30 1,1% DJI 0,8% NASDAQ 1,1%
598,0 1 590,8 25 532,1 7 734,5

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Data Respons Köp 35 (37) NOK
Austevoll Seafood ASA Köp 128 (139) NOK
Nibe Minska 98 (95) SEK
Leroy Seafood Köp 75 (81) NOK
Frontline Köp 103 (98) NOK

AF Gruppen

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:180,00 NOK
Pris:164,50 NOK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-15 kl. 08:03, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-15 kl. 14:36.

EFTER RAPPORT

Q1: Orderboken upp med 22% å/å

AF Gruppens orderbok utvecklades starkt under Q1 2019 med en uppgång på 22% å/å till 23,7 miljarder NOK och försäljningen blev 18% bättre än konsensus, medan EBIT var 3% sämre än förväntat. Därutöver var de båda nyckeldivisionerna Civil Engineering och Building mycket starkare än väntat, medan Offshore är den svaga punkten jämfört med våra förväntningar. Operativt kassaflöde är högre å/å, med nettokassa (exklusive IFRS16) på 699 MNOK. Marknaden överlag förblir god både i Norge och Sverige. Vår initiala slutsats är att vi förväntar oss en neutral till något positiv kursreaktion under dagens handel givet den starka orderboken och gedigna resultat inom de två nyckeldivisionerna, Civil Engineering och Building. Vår riktkurs på 180 NOK är baserad på 13x EV/EBIT. Vi upprepar Köp.

Standard Drilling

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:2,50 NOK
Pris:1,44 NOK
Analytiker:Stig Erik Kyrkjeeide
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-15 kl. 08:47, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-15 kl. 14:00.

UPPDATERING

Förbättrade trender får full effekt från Q2

Rapporten för Q1 bekräftar de positiva trenderna för flottan av stora och medelstora PSV:s där intäkterna ökar med 16% respektive 57% å/å. Nyttjandegraden för flottan av stora PSV:s ökade till 89% i genomsnitt och nådde 99% i april med flera kontrakt med stigande priser under inledningen av april. Q2 bör visa fortsatt förbättring. Vi upprepar Köp och riktkursen 2,50 NOK.

Fortfarande 15% rabatt till bokfört värde

Standard Drilling har stigit med 40% hittills i år. Det återstår dock 15% rabatt till det bokförda värdet på 1,69 NOK vid Q1. Vi argumenterar för att kvoten risk/avkstning är mycket attraktiv, då det bokförda värdet återspeglar tillgångar förvärvade vid historiskt låga nivåer under 2016 och 2017. Bolaget sålde nyligen fyra fartyg över bokfört värde trots att det var i en tidig fas av återhämtningen. Bolaget kvarstår med en nettokassa. Vår summan-av-delarna ger ett rimligt värde på 2,50 NOK. Vi upprepar Köp.

Awilco Drilling PLC

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:49,00 NOK
Pris:31,00 NOK
Analytiker:Magnus Olsvik
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-15 kl. 07:59, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-15 kl. 13:37.

EFTER RAPPORT

Q1 i linje – positiva marknadskommentarer

Awilco Drilling rapporterade Q1 EBITDA omkring breakeven, i linje med prognoserna på 1 MUSD. Vi noterar bolagets framåtblickande kommentarer för marknaden i Storbritannien (förväntade kontrakt under Q3 i år). Med WilPhoenix som nyligen förlängt till sent Q1 2020 kommer riggen att vara tillgänglig för den heta marknaden i Storbritannien och därför väl positionerat för återhämtningen i regionen. Vi förväntar oss ingen större kursreaktion under dagens handel till följd av rapporten. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 49 NOK.

ÅF Pöyry

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:200,00 SEK
Pris:184,00 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-15 kl. 11:50, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-15 kl. 12:42.

EFTER RAPPORT

Stark Q1-rapport drivet av infrastruktur och Pöyry

Både ÅF och Pöyry rapporterade gedigna siffror för Q1. ÅF Pöyry ser fortsatt positiv marknadsutveckling inom de flesta segmenten. Cirka 25 MSEK av de kommunicerade synergierna på 180 MSEK realiserades under Q1. Merparten av synergierna förväntas under 2019, vilket kan vara något tidigare än förväntat. Resultatet bör ge stöd till aktiekursen trots den senaste tidens goda utveckling och också ge stöd till estimaten. Vi upprepar Köp och riktkursen 200 SEK.

10% bättre än förväntningarna

Justerad EBITA för Q1 2019 uppgick till 390 MSEK (325 MSEK) och var 11% bättre än Reuters konsensus på 348 MSEK. Den justerade EBITA-marginalen var 8,9%, jämfört med vår förväntan på 8,7%. Tillväxten uppgick till 28,5 % å/å (8% organiskt, 19,2% förvärvad och valuta 1,3%), jämfört med vår prognos på 19%. Rapporterad EBITA tyngdes med 63 MSEK relaterad till engångskostnader från förvärvet av Pöyry.

Pöyry bidrog med 48 MSEK

Pöyry har konsoliderats en månad och bidrog med 48 MSEK till justerad EBITA. Vi hade estimerat ett intervall på 30-35 MSEK. Gamla ÅF bidrog också med något bättre resultat än vi hade förväntat oss. Infrastrukturdivisionen stod ut med en försäljning på 1 781 MSEK (9% bättre än vår förväntan) och EBITA på 179 MSEK, 12% bättre än vår prognos på 159 MSEK.

Fortsatt värderingspotential

Vi baserar vår riktkurs på 200 SEK på en kombination av en P/E-multipel på 15x för 2019-2021p, en summan-av-delarna på 206 SEK och en kassaflödesvärdering på 215 SEK. Vi upprepar Köp.

Schibsted

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:270,00 NOK
Pris:232,70 NOK
Analytiker:Stefan Billing
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-15 kl. 08:26, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-15 kl. 10:27.

UPPDATERING

Q1: Första intrycket

Schibsted rapporterade Q1 EBITDA, exklusive Adevinta, 5% lägre än vår förväntan och 9% lägre än konsensus. Dock, värdedrivaren Nordic Marketplaces slutade 3% över förväntningarna med Norge 6-7% över och Sverige i stort sett i linje. Nordic Marketplaces intäkter växte med 12%, varav nyckelvertikaler (bilar, bostäder och jobb) med starka 19%. Både Financial services (Lendo) och Growth var lägre än förväntningarna, medan News Media var marginellt bättre än vår förväntan men 6% sämre än konsensus. Vi förväntar oss att konsensusestimaten sjunker något efter rapporten, men bedömer att dagens kursreaktion kan bli relativt neutral givet de olika delarnas utveckling. Vi har rekommendationen Behåll och riktkursen 270 NOK.

Utveckling

Marketplaces Norways intäkter växte med imponerande 18%, med stöd av cirka 3% kalendereffekt. Marketplaces Sweden vände till positiv tillväxt på 2% med 6% tillväxt inom bilar och 10% inom jobb. Lendo hade en tillväxt på 8% men marginalen minskade, exklusive internationella expansionskostnader.

Oförändrade utsikter

Nordic Marketplaces har som mål att årligen växa med 8-12% på medellång till lång sikt. Lendos internationella expansion väntas påverka EBITDA negativt med cirka 70-100 MNOK under 2019.

Värdering

Vår riktkurs på 270 NOK är baserad på en kassaflödesbaserad summan-av-delarna. Vi har rekommendationen Behåll.

Concordia Maritime

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:20,00 SEK
Pris:10,75 SEK
Analytiker:Petter Haugen
Chefsanalytiker, Head of Shipping
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-15 kl. 07:37, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-15 kl. 09:49.

UPPDATERING

Vändpunkt för rater under vintern

2018 var ett tufft år för oljetankers och Concordia rapporterade en justerad nettoförlust på -232 MSEK. Bevara kassa stod högt på agendan men vi bedömer att 2018 var botten. Den viktigaste anledningen är att den sjöburna exporten från USA nu överstiger den sjöburna exporten. Vi har en prognos på MR-rater på 21 000 USD/dag för 2020p och en nettovinst på 380 MSEK för Concordia. Aktien handlas med en stor rabatt till tillgångsvärdena och även om balansräkningen inte är lika stark som hos vissa konkurrenter, ser vi en gedigen uppsida. Vi upprepar Köp och riktkursen 20 SEK.

Q1-siffror i linje med förväntningarna

Concordia rapporterade EBITDA på 82 MSEK jämfört med vår förväntan på 65 MSEK, men då kvartalet påverkas av IFRS16 fokuserar vi istället på nettovinsten. Den var 2 MSEK under Q1 och nästan i linje med vår förväntan på 6 MSEK.

Stor rabatt till tillgångarnas värde

En tioårs MR är kvoterad till 17,5 MUSD och med en genomsnittlig ålder på flottan på 10,6 år för PMAX-fartyg, medan vår värdering av Concordia är nära tioårskvoten. Vi bedömer att nuvarande NAV uppgår till 18 SEK för Concordia och mot bakgrund av våra estimat för 2020p ser vi tioårsvärdet för MR öka till 26 MUSD, vilket höjer NAV till 35 SEK. Vi upprepar Köp och riktkursen 20 SEK.

Data Respons

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:35,00 NOK
Pris:30,00 NOK
Analytiker:Andreas Bertheussen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-15 kl. 07:02, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-15 kl. 08:26.

UPPDATERING

Redo för förvärv

Vi upprepar Köp men sänker vår riktkurs till 35 NOK (37), vilket motsvarar utspädningseffekten på vår kassaflödesvärdering efter den senaste nyemissionen. Vår kassaflödesvärdering indikerar nu på 33 NOK (35), men vi adderar fortsatt 2 NOK för att reflektera förvärv vi förväntar oss under året. Bolaget förväntas öka kapitalet med 373 MNOK, som är öronmärkta för förvärv i Tyskland och Norden. De har redan identifierat flera förvärvsmål, som de förväntas kunna förvärva redan i år. Vi är fortsatt positivt inställda till bolagets högspecialiserade profil.

Kapitalplacering

Den 13 maj meddelade Data Respons en nyemission på totalt 13,8 miljoner aktier, vilket representerar cirka 25% av de utgivna aktierna.  Aktierna emitterades vid ett pris på 27 NOK per aktie, vilket innebär 10% rabatt till stängningskursen på 29,8 NOK. Totalt bruttoinflöde väntas uppgå till omkring 373 MNOK.

Flera förvärvsmål

Kapitalet från nyemissionen är öronmärkt för förvärv, vilket är i linje med vad som kommunicerades under Q1-rapporten. Bolagets mål är att växa både organiskt och genom förvärv på nyckelmarknaderna (Norden och Tyskland). De säger att de identifierat flera förvärvsmål som kan slutföras under 2019.

Historik av förvärv

Data Respons har historiskt genomfört flera förvärv vid EV/EBITDA på 6-7x. När de förvärvar bolag (oftast med omkring 5-50 anställda) låter de bolaget fungera som en separat avdelning och är försiktiga med att genomföra för stora förändringar i början.

Utspädningseffekt vid värdering

Till följd av nyemissionen indikerar vår kassaflödesvärdering nu ett rimligt värde på 33 NOK (35). Vi adderar dock fortsatt 2 NOK för att reflektera de förvärv vi förväntar oss under året, i linje med bolagets historik. Vår kassaflödesvärdering är baserad på en långsiktig EBIT-marginal på 10% och en långsiktig tillväxt på 2,25%. Vi diskonterar med en WACC på 8,5%. Vi upprepar Köp men sänker vår riktkurs till 35 NOK (37).

Opus Group

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:6,25 SEK
Pris:5,84 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-15 kl. 07:17, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-15 kl. 08:26.

EFTER RAPPORT

Vinst i linje med estimat

Opus, bilbesiktningsbolaget, rapporterade ett Q1 som i stort sett var i linje med våra förväntningar (justerat för ändringen till IFRS 16, vilket lyfte EBITDA något). Organisk tillväxt minskade något till 3%, delvis på grund av de förlängda besiktningsintervallerna i Sverige. Finansiella poster var påverkade av kostnader relaterade till obligationsomfinansieringen tidigare i år. Vi lämnar våra estimat oförändrade och upprepar vår Behållrekommendation och riktkursen 6,25 SEK. Vi använder en kombination av en jämförelsevärdering och DCF för att beräkna vår riktkurs (WACC: 10,5%, EBITDA-marginal: 18%, slutlig tillväxt 2%).

Q1-siffror

Försäljningen var 633 MSEK, i linje med våra estimat och innebär en organisk försäljningstillväxt på 3%. EBITDA på 144 MSEK var bättre än vårt estimat på 118 MSEK på grund av ändringen till IFRS 16. Finansiella poster tyngdes med 16 MSEK på grund av den tidiga återkallelsen av obligationen i kvartalet, vilket vi ser som en engångspost. Kassaflödet från verksamheten var 76 MSEK, jämfört med 39 MSEK förra året. Nettoskulden ökade till 1,9 miljarder SEK från 1,5 miljarder SEK, inklusive 300 MSEK i leasing-skulder. Dock förbättrades nettoskuld över EBITDA till 3,1x från 3,3x.

Affärsområden var i stort sett som väntat

Bilinspektion i USA fortsätter att få stöd från förvärvet av Gordon Darby, som inkluderas i februari 2018. Vidare, en stark USD och en svag SEK hjälper siffrorna. Bilinspektion i Sverige fortsätter att vara påverkade av de förlängda besiktningsintervallerna, vilket minskade volymerna på marknaden med omkring 7%; vilket innebär att Opus utvecklades bra med endast en 4% volymminskning. Opus har ökat deras marknadsandel i Sverige något, och Svensk Bilprovning samt Opus har 26% marknadsandel vardera. I Latinamerika har vinsterna ökat till följd av prisökningar för att kompensera för den höga inflationen förra året.

Rabatt till konkurrenter förklaras av mix

Aktien handlas till en rabatt till stora TIC-bolag (testing, inspection and certification). Dock, Opus har en annorlunda mix jämfört med sina konkurrenter. Bilbesiktning står för en mindre del av de andra TIC-bolagens portföljer. Den låga durationen på bilbesiktningsbranschen i USA, där stordriftsfördelar har en begränsad tidsperiod och framtida kassaflöden beror på förnyelsen av viktiga avtal, skapar en mer konkret och permanent strukturell risk. Vi upprepar Köp och riktkursen 6,25 SEK.

Austevoll Seafood ASA

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:128,00 NOK
Pris:92,50 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-15 kl. 07:12, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-15 kl. 08:26.

EFTER RAPPORT

Leroy är orsaken

Austevoll levererade ett resultat som, exklusive Leroy, inte var så illa. Det var en avvikelse jämfört med våra estimat på cirka 15% gällande EBITDA för Austral Group (cirka 25 MNOK) men det berodde på att bolaget sålde mindre och hade ett större lager än förväntat. Justerat för detta levererade Austral Group i linje. Br. Birkeland var den andra avvikelsen som var under våra estimat (EBITDA miss med 39 MNOK). Missen hade en relativt stor påverkan på total EBITDA men det berodde på ovanligt låga volymer för kvartalet (1 192 ton lax jämfört med 2 808 ton under Q1 2018). Br. Birkeland förväntas fortfarande slakta volymer i linje med våra estimat så det var inga större förändringar där. Foodcorp var i linje med estimaten och Pelagia var något bättre. Vilket innebär att den viktigaste avvikelse var Leroy.

Leroy Seafood

Leroy Seafood har varit en besvikelse under flera kvartal och investerare börjar nu bli trötta på det. Vi anser att det fortfarande finns mycket värde i Leroy men det verkar behövas mer tid än vi tidigare trott för att lösa problemen. Vi justerar således våra estimat för Leroy.

Pelagic

Pelagic presterar ganska bra. Biomassa utvecklas väl. Till skillnad från lax, söker detta segmentet stark tillväxt av biomassa för att dra ned på kilogramkostnaden. Vi ser goda kvoter för den nuvarande och kommande fiskesäsongen, vilket innebär att vi ser goda intäkter från Pelagic i fortsättningen. En potentiell drivkraft är Kina och effekten från den afrikanska svinpesten, som sprider sig snabbt och leder till att Kina vill utveckla sig inom fiskbranschen.  Detta leder till större efterfrågan på fiskföda, vilket är något som Austevoll drar nytta av. Vi anser således att rabatten på Austevolls pelagic-segment bör vara relativt låg.

Värdering

Vi värderar Austevoll med en summan-av-delarna värdering med en riktkurs för Leroy Seafood (ägare av 52,7%) på 81 NOK per aktie. Vi inkluderar en rabatt på 10% till vår summan-av-delarna; historiskt sett har den uppgått till 20%. Vi upprepar Köp men sänker riktkursen till 128 NOK (139) i linje med den sänkta riktkursen för Leroy.

Nibe

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:98,00 SEK
Pris:125,00 SEK
Analytiker:Douglas Lindahl
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-15 kl. 07:09, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-15 kl. 08:26.

EFTER RAPPORT

Mindre justering efter Q1

Nibe rapporterade en EBIT för Q1 som var 6% under vårt estimat, med organisk tillväxt under vårt estimat på grund av en långsammare än väntad tillväxt för Climate Solutions. Vi gör mindre justeringar till följd av Q1, och sänker VPA för 2019p-2021p med 2,4%, 1,2% och 0,8%, samtidigt som jämförelsemultiplar (en tredjedel av vår värdering) har ökat den senaste tiden, vilket gör att vi höjer vår riktkurs till 98 SEK. Vi upprepar Minska då vi ser cirka 21% nedsida från nuvarande nivå.

Q1 EBIT 6% under estimat

Nibe rapporterade Q1-siffror som var i linje (3% över på EBIT) med Factset konsensus, men 6% under vårt EBIT-estimat. Climate Solutions svagare försäljningsutveckling var anledningen till missen på EBIT, då EBIT-marginalen var 10,7%, i linje med våra förväntningar.

Minskad organisk tillväxt drivet av Climate Solutions

Climate Solutions (ca 65% av vinsten) underliggande organiska tillväxt var 9,5% under Q1 enligt våra estimat, ned från 14,1% under Q4 2018 och 16,2% för Q3 2018, samtidigt som ledningen kommenterade generellt på gruppens diversifierade tillväxt. Tillväxten saktar tydligt ned från de historiskt höga nivåerna, samtidigt som marginalförbättringen är negativ å/å.

Nuvarande värdering på all time high

Nibes nuvarande 12 månaders framåtblickande EV/EBIT-multipel (baserat på Factset konsensus) på 21,1x, är den högsta siffran som bolaget haft sedan år 2000, och kan jämföras med Nibes genomsnittsmultipel sedan 2012 på 16x (eller 12,7x om man mäter från år 2000); vilket innebär att den nuvarande värderingen innebär ett premium med 31% till Nibes egna historiska värdering sedan 2012. Nibes värdering jämfört med den nordiska kapitalvaror-sektorn har historiskt sett varit 115%, men den nuvarande nivån är långt över det på 159%. Allt som allt, även om vi anser att Nibe bör handlas till ett premium mot de flesta bolag inom nordiska kapitalvaror, är Nibes nuvarande värdering rekordhög, även när det jämförs med Nibes historiskt höga nivåer.

Ny riktkurs på 98 SEK och upprepar Minska

Vi minskar VPA med i genomsnitt endast 1,4% för 2019p-2021p, men då jämförelsemultiplar har ökat på senare år (givet den låga räntan) får vi en ny riktkurs på 98 SEK, vilket ger en EV/EBIT på 15,2x för 2020p. Vår riktkurs är baserad på en likaviktad blandning av en DCF (7,8% WACC och 3% slutlig tillväxt), en EV/EBIT-multipel på 16x för 2020p samt en jämförelsevärdering. Vi upprepar Minska och höjer riktkursen från 95 SEK till 98 SEK.

Leroy Seafood

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:75,00 NOK
Pris:57,30 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-15 kl. 07:09, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-15 kl. 08:26.

EFTER RAPPORT

Det har varit en tuff period

Leroy Seafood har varit en tuff aktie att äga och rekommendera den senaste tiden, då den varit en besvikelse. Vi tror dock fortsatt att det finns mycket värde i Leroy. Vi antar att de drastiska estimatsänkningarna efter Q1-rapporten resulterar i mycket uppnåbara estimat. Vi tror att situationen kommer att förbättras från 2020 med deras nya post-smolt system. Det finns dock mycket frågor på kort sikt, vilket orsakar skepticism. Kan bolaget nå deras volymmål? Kommer öringen fortsatt orsaka problem? Kommer kostnaderna förbli höga i södra Norge? Vi anser att vid den rådande aktiekursen på 57 NOK så är mycket av detta inprisat. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen till 75 NOK (81).

Q1: vad hände?

Bolaget missade konsensus (med 196 MNOK) och våra estimat (med 126 MNOK). Med en EBIT på 691 MNOK, såg vi relativt stora avvikelser. Dock orsakades 51 MNOK av missen av en redovisningseffekt. Missen beror till stor del på svaga intäkter inom odlingssegmentet, särskilt i västra samt centrala Norge. Omkring 35-40% av volymerna i västra Norge är öring, som de haft problem med. Detta ledde till en rabatt på priset med cirka 8-10 NOK/kg, vilket påverkade segmentet negativt, och det tar förmodligen inte slut under Q2. Centrala Norge upplevde svag tillväxt av biomassa under Q4, vilket ledde till att det var brist på stora fiskar under Q1 2019, vilket orsakade låga slaktvolymer. Detta ledde till sänkta priser och ökade kostnader. Vi har nu sett att både Mowi och Leroy hade problem i centrala Norge under Q1.

Värdering

Vi värderar Leroy Seafood med en kassaflödesvärdering med långsiktig EBIT/kg på 15 NOK och WACC på 8%. Vi använder oss av en blandning av framåtblickande multiplar och en summan-av-delarna. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen till 75 NOK (81).

Kid

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:50,00 NOK
Pris:42,00 NOK
Analytiker:Markus Borge Heiberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-14 kl. 19:59, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-15 kl. 08:26.

UPPDATERING

Kid förvärvar Hemtex

Kid kommer att förvärva Hemtex från ICA för ett bolagsvärde (enterprise value) på 226 MSEK. Transaktionen värderar Hemtex till 5,9x EV/EBITDA för resultatet 2018, vilket kan jämföras med Kids nuvarande EV/EBITDA-multipel på 8,3x. Kid kommer att presentera förvärvet av Hemtex efter kvartalspresentationen idag. Vi upprepar Köp och riktkursen 50 NOK.

Hemtex driver 141 butiker med liknande koncept

Hemtex är en av Nordens ledande heminredningskedjor med 141 butiker i Sverige och Finland (och Estland). Kedjan har ägts av ICA sedan avnoteringen från Stockholmsbörsen under 2015. Båda bolagen har merparten av sortimentet bestående av egna varumärken (>90%). Kid avser att överföra sitt lyckosamma koncept till Hemtex, baserat på den goda historiken i Norge. Målet är att säkra intäkts- och vinsttillväxt genom att integrera sortimentet, produktutveckling och logistik. De senaste åren har Hemtex investerat kraftigt i förbättrad e-handel, vilket resulterade i en tillväxt online med 36% under 2018. Online utgjorde då 9% av försäljningen.

Finansiell turnaround behövs

Hemtex kommer att stänga 13 olönsamma butiker under 2019 med förväntad positiv EBITDA-effekt på 1,7 MNOK. Enligt ICA:s årsredovisning för 2018 nådde Hemtex en EBITDA-marginal på 3,4% (49 MNOK), ned från 5% under 2017. Den lägre marginalen berodde på lägre försäljning, negativa valutaeffekter och högre andel rabatterad försäljning. Försäljningsvärdet minskade från 1 078 MSEK till 1 020 MSEK. Som jämförelse nådde Kid en EBITDA-marginal på 17,1% under 2018, upp från 15,5% under 2017 och en total försäljningstillväxt på 6,1%. Kid har som mål att investera 40 MNOK per år, vilket är relaterat till implementering av koncept och nya butikslägen.

EV/EBITDA på 5,9x för 2018

Transaktionspriset på 226 MSEK värderar Hemtex till 0,2 EV/försäljning och 5,9x EV/EBITDA. Även om EV/EBITDA- och försäljningsmultiplar bidrar till Kids nuvarande värdering är transaktionsmultipeln på 17,4x hög jämfört med Kids nuvarande på 9,7x. Den relativt höga EV/EBIT-multipeln beror på hög operativ hävstång, då Hemtex nuvarande EBITDA-marginal (3,4%) knappt täcker avskrivningarna på 22 MSEK (2,2% av försäljningen). Hemtex EBIT-marginal var 1,3% under 2018, ned från 2,9% under 2017. Vi upprepar Köp och riktkursen 50 NOK.

Frontline

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:103,00 NOK
Pris:72,75 NOK
Analytiker:Petter Haugen
Chefsanalytiker, Chef Shipping
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-15 kl. 07:37, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-15 kl. 08:26.

UPPDATERING

Inte tillräckligt dyr

USA har skiftat från förbud på oljeexport under 2015 till att vara den fjärde största exportören globalt, med nuvarande exportvolymer nära 3 miljoner fat. Den sjöburna exporten från USA passerar just nu den sjöburna importen till USA. Detta leder till att efterfrågan på crude-tankermarknaden kommer att öka, och vi förväntar oss att raterna vänder under den kommande vintern och höjer således vårt estimat över VLCC-spotrat från 67 600 USD/dag till 72 000 USD/dag för 2020p. Vi höjer riktkursen för Frontline till 103 NOK (98), och ser att NAV-värdet kan överstiga 100 NOK per aktie under 2020. Vi upprepar Köp.

Q1 2019: förväntade nettointäkter på 49 MUSD

Prognosen för Q1 var 84% av VLCC-dagar vid 41 000 USD/dag. Vi förväntar oss att Frontline når en genomsnittlig TCE på 31 000 USD/dag under Q1 och EBITDA på 101 MUSD. VPA på 2,5 NOK per aktie.

USA-export och IMO är katalysatorer

Exporten av crudeolja i USA ökar igen snabbare än vi förväntat oss. Med ett marginalutbud 2-3 gånger längre ifrån marginalefterfrågan än det ”tidigare normala”, har vi nu en multiplikatoreffekt på tankerefterfrågan.  De kommande IMO-regleringarna har potential att föranleda både en högre oljeproduktion samt lägre fartygshastigheter från 2020.

Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 103 NOK (98)

Det rådande värdet för det femåriga VLCC-fartyget är 68 MUSD. Med våra positiva utsikter för 2020-21p, ser vi att det femåriga värdet når 103 MUSD (+50%), vilket hade lyft NAV till 112 NOK per aktie efter att ha inkluderat värde från scrubbersinvesteringar. Frontline handlas för närvarande till EV/GAV 1,2x. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 103 NOK (98).

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 598,0 1,2% -0,9% 13,9%
OMXS30 1 590,8 1,1% -1,7% 12,9%
OMXH25 3 850,0 1,2% -2,0% 4,5%
OMXC20 978,5 0,4% -2,0% 9,8%
OSEBX 864,4 0,4% -0,7% 8,1%
OMXBB 955,8 -0,7% -0,5% 9,4%
Dow Jones 25 532,1 0,8% -1,7% 9,5%
S&P500 2 834,4 0,8% -1,7% 13,1%
Nasdaq C 7 734,5 1,1% -2,9% 16,6%
SX5E 3 364,4 1,3% -1,1% 12,1%
DAX 11 991,6 1,0% -0,8% 13,6%
CAC40 5 341,4 1,5% -1,0% 12,9%
RTS 1 241,5 2,8% 0,3% 16,2%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 71,2 1,4% 1,9% 32,4%
Guld 1 298,4 0,2% 1,3% 1,5%
Silver 14,8 0,6% -0,5% -4,6%
Aluminium 1 792,0 1,5% 1,4% -4,1%
Bly 1 768,0 -1,0% -5,3% -12,0%
Koppar 6 007,0 -0,6% -2,7% 0,7%
Nickel 11 820,0 0,8% -1,9% 11,6%
Zink 2 715,0 -0,2% -4,2% 8,1%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,05 0,30 1,40 8,60
Sverige, 10 år 0,05 -0,70 -5,80 -40,80
Norge, 10 år 1,69 -0,70 -2,60 -5,50
Tyskland, 10 år -0,07 -0,70 -4,00 -31,30
GB, 10 år 1,09 -0,70 -7,70 -17,60
USA, 10 år 2,42 1,24 -3,23 -26,79
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,77 -0,4% 0,4% 6,3%
USD / SEK 9,60 -0,1% 0,2% 8,3%
GBP / SEK 12,41 -0,6% -0,8% 9,9%
NOK / SEK 1,10 -0,1% 0,3% 7,3%
DKK / SEK 1,44 -0,4% 0,4% 6,2%
CAD / SEK 7,13 -0,3% 0,3% 9,9%
CHF / SEK 9,52 -0,3% 1,6% 5,9%
JPY / SEK 0,09 -0,5% 1,0% 8,5%
EUR / USD 1,12 -0,3% 0,2% -1,9%
USD / JPY 109,58 0,4% -0,7% -0,1%
EUR / GBP 0,87 0,3% 1,2% -3,3%
AUD / USD 0,69 -0,2% -0,9% -1,4%
USD / CAD 1,35 0,2% 0,0% -1,4%
GBP / USD 1,29 -0,5% -1,0% 1,4%
USD / NOK 8,74 0,0% 0,0% 1,0%
EUR / NOK 9,80 -0,3% 0,2% -1,0%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande börserna i New York steg på bred front under tisdagen efter den kraftigt negativa utvecklingen föregående dag då marknaderna reagerade på en upptrappning i handelskonflikten mellan USA och Kina.

Uttalanden från USA:s president Donald Trump om att förhandlingarna med Kina kan komma att sluta "mycket framgångsrikt" erbjöd en viss lättnad.

Vid stängning var Dow Jones storbolagsindex upp 0,8 procent till 25.534. Det bredare S&P 500 hade även det ökat 0,8 procent till 2.835 medan tekniktunga Nasdaq Composite steg 1,1 procent till 7.735.

Sektorvis adderade IT 1,6 procent medan kraft tappade 0,9 procent.

Sent på måndagen sade Donald Trump att det om "tre fyra veckor" bör stå klart om USA:s handelsdelegation till Peking för två veckor sedan varit framgångsrik. Han tillade att han "har en känsla av att den kommer att vara mycket framgångsrik".

"Nästa huvudpunkt att hålla utkik efter är om Xi och Trump samtalar per telefon vid något tillfälle och försöker få diskussionerna på plats igen. Vi är emellertid oroliga för att det kommer att krävas en viss finansiell stress för att skapa den nödvändiga pressen för att få till avtalet", uppgav analytiker vid Danske Bank i en analys, enligt Market Watch.

Bland enskilda aktier återhämtade sig Apple 1,6 procent efter måndagens nedgång på nära 6 procent. En dom i högsta domstolen slog fast att teknikjätten utnyttjat sin dominerande ställning och tagit ut överpriser på marknadsplatsen App Store.

Ett flertal generikabolag sjönk under måndagen efter att flera amerikanska delstater anklagat bolagen för att konspirera och fixa prissättningen. Teva fortsatte söderut med ytterligare 1,1 procent på tisdagen efter ett ras på nära 15 procent dagen innan.

Underhållningsbolaget Walt Disney har ingått avtal med Comcast om att ta över som majoritetsägare i Netflix-konkurrenten Hulu. Därmed fördjupar Disney sin satsning på streaming. Aktien var upp med 1,4 procent.

Coca-Cola stärktes 1,3 procent sedan Morgan Stanley höjt rekommendationen till övervikt.

Take-Two Interactive ökade 3,5 procent i en rapportrelaterad uppgång. Justerat resultat per aktie i räkenskapsårets fjärde kvartal blev 0:78 dollar, att jämföra med väntade 0:74 dollar, enligt Bloombergs snittprognos.

Ralph Laurens rapport föll dock inte investerarna i smaken. Aktien sjönk 3,8 procent.

De nyligen börsnoterade skjutsdelningsbolagen Uber och Lyft rekylerade rejält upp. Uber steg 7,7 procent till knappt 40 dollar, vilket dock fortfarande är en bra bit under introduktionskursen 45 dollar. Lyft adderade knappt 5 procent till 50:52 dollar, även det klart under noteringskursen 72 dollar.

Amerikansk tioårig statspappersränta var upp 1 punkt till 2,41 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen stärktes under tisdagsförmiddagen i en återhämtningsrörelse från måndagens rejäla sänkning på 1,8 procent för storbolagsindex OMXS30. Utvecklingen i handelskonflikten följdes fortsatt noggrant i nyhetsflödet efter de senaste dagarnas globala börsoro.

OMXS30 stängde tisdagens handel på nivån 1.591, upp 1,1 procent för dagen, med en total omsättning på 14,2 miljarder kronor på Stockholmsbörsen.

Flera verkstadsbolag som har pressats på sistone återfanns i toppen av storbolagsindex. Atlas Copco, SKF, Assa och Sandvik steg alla mer än 1 procent. I täten fanns också Skanska, Investor, Kinnevik och Boliden. Mest av alla steg Volvo 2,5 procent upp, efter att Goldman Sachs höjt riktkursen till 191 kronor, upp från 175 kronor, med upprepad köprekommendation. Fordonskoncernens aktie handlades kring nivån 140:40 kronor.

Enda bolag i OMXS30 på rött var SCA och Swedish Match, 0,2 respektive 0,4 procent ned.

Bland vinnarna på de mindre listorna stod kredithanteringsbolaget Hoist ut, efter att ha rusat 14 procent. Bolagets kvartalsresultat var starkare än väntat enligt analytikerkommentarer. Hoist anser sig ha gjort goda framsteg mot att göra om en del av sina nödlidna lån till värdepapper, i spåren av de regulatoriska förändringar som har tyngt bolaget.

Läkemedelsbolaget Sobi steg 4,9 procent. Bolaget meddelade att man står fast vid sina utsikter för 2019, utsikter som fanns med i bolagets rapport för det första kvartalet den 25 april. Prognosen pekade på klart högre ebita-resultat och omsättning för verksamhetsåret 2019.

Bland de mindre bolagen i nyhetsflödet fanns gamingbolaget Paradox, vars aktie steg 3,8 procent på rapport. Paradox upprepade att den senaste spellanseringen överträffat försäljningsmålen. Också branschkollegan G5 Entertainment såg en stark kursutveckling. Den pressade aktien steg 6,1 procent efter att bolaget på måndagskvällen utannonserat ett nytt mobilspel.

Troax, som säljer områdesskydd för inomhusanvändning, redovisade svagare rörelseresultat för det första kvartalet. Aktien stängde på minus 2,3 procent.

Global Gaming steg 8 procent. Ninja Casino-bolaget rapporterade i linje med vinstvarningen från i mitten av april. Vd talade dock om en ljusning efter ett hittills turbulent år.

Xbrane Biopharma sjönk 9,1 procent. Bolaget hade ingen omsättning under årets första kvartal och rörelseresultatet försämrades. Enligt Xbrane skapar den geopolitiska situationen runt Iran osäkerhet.

Flera av börsens oljebolag noterade uppgångar efter att de jemenitiska huthirebellerna attackerat saudiska mål, vilket ledde till en reaktion uppåt i oljepriset.

Nyhetsflödet i övrigt togs till stor del upp av det spända handelsläget mellan USA och Kina.

President Donald Trump tycktes dock se ljus in tunneln och skrev på Twitter att ett avtal kan nås snabbare än de flesta tror. Nyhetssajten Axios citerade en administrationsföreträdare som tvärtemot presidenten anser att skillnaderna mellan de båda länderna är så stor att han inte kan se att striderna kan lösas förrän i slutet av året.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
AF Poyry Köp 200 SEK na na
Schibsted Behåll 270 NOK na na
Avance Gas Köp 40 NOK na na
Grieg Seafood Köp 129 NOK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
CH 04:00 Industriproduktion, detaljhandel, arbetslöshet, fasta investeringar apr
EMU 11:00 BNP (prel) Q1 0.4 % / 1.2 % 0.4 % / 1.2 %
USA 14:30 Detaljhandel apr 0.2 % / 0.7 % 1.6 % / 1.2 %
USA 14:30 Empire Manufacturing Index maj 8.0 10.1
10:00 Olja: IEA månadsrapport

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
AF Gruppen NO0003078107 Inga tillkännagivanden
Standard Drilling CY0101550917 Inga tillkännagivanden
Awilco Drilling PLC GB00B5LJSC86 Inga tillkännagivanden
ÅF Pöyry SE0005999836 Inga tillkännagivanden
Schibsted NO0003028904 Inga tillkännagivanden
Concordia Maritime SE0000102824 Inga tillkännagivanden
Data Respons NO0003064107 Inga tillkännagivanden
Opus Group SE0001696683 Inga tillkännagivanden
Austevoll Seafood ASA NO0010073489 Inga tillkännagivanden
Nibe SE0008321293 Inga tillkännagivanden
Leroy Seafood NO0003096208 Inga tillkännagivanden
Kid NO0010743545 Inga tillkännagivanden
Frontline BMG3682E1921 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.