Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - fredagen den 17 maj 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-05-17 kl. 08:27 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-05-17 kl. 08:30 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 1,4% OMXS30 1,4% DJI 0,8% NASDAQ 1,0%
608,2 1 615,4 25 862,7 7 898,0

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Schibsted Köp (Behåll) 260 (270) NOK
Salmones Camanchaca Köp (Behåll) 93 NOK
Fortum Minska 16 (14) EUR

Seadrill

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:195,00 NOK
Pris:66,80 NOK
Analytiker:Magnus Olsvik
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-16 kl. 07:35, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-17 kl. 12:41.

INFÖR RAPPORT

Bevaka strategikommentarer

Vi finjusterar våra estimat inför nästa veckas Q1-rapport, där vårt justerade EBITDA-estimat på 69 MUSD är något högre än guidningen på 60 MUSD. Resultaträkningen väntas ha mindre betydelse då fokus kommer att vara på strategiuppdateringen och den uppdaterade statusen för flottan. Seadrill kvarstår med rabatt i jämförelse med andra offshoreaktörer och vi upprepar Köp.

Vi estimerar EBITDA till 69 MUSD

Vi förväntar oss att Seadrill rapporterar intäkter på 284 MUSD och EBITDA på 69 MUSD för Q1. Konsensus förväntar att EBITDA uppgår till 58 MUSD. Som referens gav bolaget en guidning på cirka 60 MUSD för Q1 EBITDA. Fokus i rapporten kommer dock att vara på orderboken, förändringar i balansräkningen och eventuella uppdaterade strategikommentarer.

Skuldsatt bolag med lågt pris i förhållande till konkurrenter

Med 5,1 miljarder USD i nettoskuld har Seadrill högre skuldsättning än konkurrenterna. Dock, med löptider till 2022 och framåt har bolaget tid att vänta på att återhämtningen får ytterligare momentum. Vi noterar att Seadrill för närvarande är prissatt till 200 MUSD per rigg, jämfört med genomsnittet på 240 MUSD för jämförelsegruppen.

Förvänta ett annat Seadrill om två år

Vi har kontinuerligt, sedan september förra året, fört fram att Seadrill kommer att förändras under de kommande åren. Enligt vår mening, efter Chapter 11 sommaren 2018, är det dags att förändra Seadrill och mycket finns att göra (försäljning av tillgångar, JV:s etc).

Riktkurs 195 NOK

Vi upprepar Köp med en riktkurs på 195 NOK. Vår summan-av-delarna-värdering är härledd från nykonstruktionspriser justerat för ålder och ytterligare 40% rabatt för icke aktiva tillgångar. Intressebolag och investeringar inkluderas med 1,3 miljarder USD. Vi medger den höga uppsidan, men noterar att det krävs mindre än 30% ökning av bolagsvärdet för att nå vår riktkurs, till följd av den höga skuldsättningen. Vi lyfter fram att en investering i Seadrill kommer att fortsätta vara volatil och erbjuder en möjlighet för de som vill ta ett bet på återhämtningen med full gas.

BW Offshore

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:68,00 NOK
Pris:48,50 NOK
Analytiker:Magnus Olsvik
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-16 kl. 07:37, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-17 kl. 10:06.

INFÖR RAPPORT

Förvänta en stadig utveckling

Vi upprepar Köp inför Q1-rapporten nästa vecka. Vårt EBITDA-estimat på 163 MUSD för kvartalet är 4% högre än konsensus. Vi ser flera positiva triggers för aktien i den nära framtiden inklusive: 1) uppdatering om omfinansiering; 2) kommentarer kring planer för det nyligen förvärvade Maromba-fältet i Brasilien; 3) kontraktsförlängningar för FPSO Abo. Vår riktkurs är oförändrad på 68 NOK och baserad på 5,5 EV/EBITDA för 2019p för FPSO-flottan samt vår kassaflödesvärdering på 16 NOK för Dussafu-fältet.

Inför Q1

Vi förväntar oss att BW Offshore rapporterar EBITDA på 163 MUSD, 4% bättre än konsensus på 156 MUSD. Vi estimerar att nettoskulden uppgår till 1,16 miljarder USD vid kvartalets slut, ned från 1,23 miljarder USD vid Q4. Nyckelpunkterna i rapporterna kommer att vara produktionsstatus och uppdaterad guidning för Dussafu, inklusive potentiell timing och investeringar för framtida faser. Därutöver kommer ny finansiering och Maromba-fältet vara i fokus. Rapporten väntas den 23 maj.

Köp upprepas, riktkurs 68 NOK

Vi upprepar Köp med en oförändrad riktkurs på 68 NOK. Värderingen är baserad på 5,5x EV/EBITDA för 2019p för FPSO-flottan, medan E&P-verksamheten är inkluderad med 16 NOK per aktie. Det viktigaste attributet i detta investment case är det imponerande kassaflödet för de kommande åren vilket bör minska nettoskulden/EBITDA från 4,6x till cirka 1,2x för 2020p.

Schibsted

Rek: Köp (Behåll)
Riktkurs:260,00 NOK
Pris:216,50 NOK
Analytiker:Stefan Billing
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-17 kl. 07:16, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-17 kl. 08:30.

EFTER RAPPORT

Utmärkt köptillfälle

Vi sänker EBITDA, exklusive Adevinta och IFRS16, med i genomsnitt 2% för 2019-2021p. Vi justerar vår 12 månaders riktkurs till 260 NOK (270), vilken består av oförändrat rimligt värde men med en rabatt på 10% för Schibsteds kärnverksamheter för att ta höjd för den nya företagsstrukturen efter avknoppningen. Vid Schibsteds och Adevintas nuvarande aktiekurser värderas Schibsteds kärnverksamheter med en implicit rabatt på 45%, jämfört med vårt rimliga värde. Medan Adevinta för närvarande handlas i linje med vår riktkurs på 82 NOK anser vi att Schibsteds nuvarande aktiekurs utgör ett utmärkt köptillfälle. Vi höjer rekommendationen till Köp (Behåll).

Estimatrevideringar efter Q1

Exklusive positiv påverkan från IFRS16 höjer vi estimaten för Nordic Marketplaces medan vi höjer News Media, men sänker Lendo med i genomsnitt 20% per år för 2019-2021p till följd av regulatorisk press i Norge och svag utveckling i Finland. Sammantaget sänker vi EBITDA, exklusive IFRS16, med 4% för 2019p och 1-2% för 2020-2021p.

Aktiekursen innebär en rabatt på 45% på kärnverksamheten

Medan Adevinta handlas i linje med vår riktkurs på 82 NOK, har Schibsted blivit väldigt billig, vilket blir tydligt när vi ser att kärnverksamheten är värderad med en rabatt på 45%. För att sätta detta i perspektiv: alla nyhetstjänster, finansiella tjänster och tillväxtaffärer är gratis, medan det solida och växande segmentet Nordic online är värderat vid 11x EBITDA 2020p, vilket endast är hälften så hög värdering som för Adevinta, Rightmove och Auto Trader.

Vi uppgraderar till Köp (Behåll), sänker riktkursen till 260 NOK (270)

Vår 12 månaders framåtblickande riktkurs på 260 NOK (270) härstammar från en kassaflödesbaserad summan-av-delarna på Nordic Marketplaces och 8-12% COE för Adevinta beroende på marknad, samt en holdingbolagsrabatt på 10% (12 NOK per aktie) på Schibsteds kärnverksamhet. Schibsteds ägande av Adevinta motsvarar cirka 140 NOK av aktiekursen. Vår riktkurs innebär 11x EBITDA 2020p på kärnverksamheten, inklusive en konservativ 15x EBITDA på Nordic Marketplaces, som främst inkluderar Finn i Norge och Blocket i Sverige. Vi blir inte förvånade om bolaget lanserar ett aktieåterköpsprogram. Vi höjer till Köp (Behåll) och sänker riktkursen till 260 NOK (270).

Salmones Camanchaca

Rek: Köp (Behåll)
Riktkurs:93,00 NOK
Pris:74,60 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-17 kl. 06:57, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-17 kl. 08:30.

EFTER RAPPORT

Tillbaka till Köp

Sedan vi nedgraderade Salmones Camanchaca i mars har aktien fallit med 15%. Då vi endast gör mindre förändringar i våra estimat och ingen förändring i riktkursen höjer vi rekommendationen till Köp (Behåll) till följd av värderingen.

Q1

Bolaget sålde mer fisk än förväntat under Q1, vilket innebar att lagret minskade med 1 100 ton. Bolaget hade en kostnadsnivå på 3,47 USD/kg, vilket är högst sedan Q2 2016. Den ökade kostnaden berodde på att halva slakten kom från bestånd med lägre densitet (9 kg/kubikmeter mot 17 kg/kubikmeter) och att 25 % av slakten kom från odlingar med algproblem.

Utsikter

Salmones Camanchaca sänker volymguidningen från 55 000 ton till 52 000 ton, vilket innebär att bolaget växer med 4% i år. Bolaget förväntar sig också att den chilenska laxindustrin växer med 1-5%.

Smoltbestånd

Bolaget ser att smoltbeståndet växer med 18% i regionerna 10 och 11. Salmones Camanchaca uppskattar att en tredjedel av tillväxten görs för att säkerställa att inte licenser drar in på grund av inaktivitet. Därför sätts smolt ut löpande under några veckor/månader för att följa regleringen. Fisken kommer dock aldrig att slaktas och kommer därför att höja dödlighetstalen.

Värdering

Vi värderar Salmones Camanchaca med en kassaflödesvärdering med långsiktig EBIT/kg på 1,24 USD. Vi använder WACC på 9,8%. Vi behåller riktkursen 93 NOK och ser en uppsida på cirka 25% och höjer därför rekommendationen till Köp (Behåll).

Frontline

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:103,00 NOK
Pris:78,60 NOK
Analytiker:Petter Haugen
Chefsanalytiker, Chef Shipping
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-16 kl. 09:13, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-17 kl. 08:30.

EFTER RAPPORT

Ingen utdelning, men optimistiskt inför H2 2019

Frontlines resultat rapporterades strax under förväntningarna efter ett kvartal med starka fraktpriser. Justerade nettointäkter uppgick till 46 MUSD jämfört med vår förväntan och konsensus vid 48 MUSD. EBITDA var 97 MUSD jämfört med vår förväntan på 101 MUSD. Den genomsnittliga TCE-raten var 30 000 USD/dag jämfört med förväntade 31 000 USD/dag. Ledningen beslutade att inte betala ut någon utdelning till aktieägarna, enligt förväntan, och meddelade att fokus låg på att återbetala skulder under kvartalet. Bolaget investerade även i ett Suezmax-fartyg som kostade 66 MUSD. Vi ser bolaget som mer optimistiskt, då de förväntar sig att raterna åter ökar igen under H2 2019. Frontline handlas för närvarande till EV/GAV på 1,2x eller femårigt VLCC-värde på 80 MUSD. Vi upprepar Köp och riktkursen 103 NOK, där vi antar ett femårigt VLCC-värde på 103 MUSD.

USA-export och IMO är katalysatorer

Exporten av crudeolja i USA ökar igen, snabbare än vi förväntat oss. Med ett marginalutbud 2-3 gånger längre ifrån marginalefterfrågan än det ”tidigare normala”, har vi nu en multiplikatoreffekt på tankerefterfrågan.  De kommande IMO-regleringarna har potential att föranleda både en högre oljeproduktion samt lägre fartygshastigheter från 2020.

Köp upprepas, riktkurs 103 NOK

Det rådande femåriga VLCC-värdet är 68 MUSD. Med våra positiva utsikter för 2020-21p, ser vi att det femåriga värdet når 103 MUSD (+50%), vilket hade lyft NAV till 112 NOK per aktie efter att ha inkluderat värde från scrubbersinvesteringar. Frontline handlas för närvarande till EV/GAV 1,2x. Vi upprepar Köp och riktkursen 103 NOK.

Avance Gas

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:40,00 NOK
Pris:22,10 NOK
Analytiker:Petter Haugen
Chefsanalytiker, Chef Shipping
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-15 kl. 08:54, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-17 kl. 08:30.

EFTER RAPPORT

Omfinansiering säkrad med potential för mer scrubbers

Avance rapporterade EBITDA för Q1 på 3 MUSD, något under konsensus på 4 MUSD och vår förväntan på 6 MUSD. Nettoförlusten var 15 MUSD (konsensus -13 MUSD). Bolaget hade en TCE-rate på 11 100 USD/dag, under vårt förväntade 14 000 USD. Trots det svaga Q1, guidar Avance nu för en förbättring i Q2, med 66% av dagarna på 26 000 USD/dag. Spotrater förbättrades signifikant i april, och är nu över 40 000 USD/dag. Kassalikviditeten var 65 MUSD vid slutet av kvartalet, ner ifrån 72 MUSD. Avance presenterade ett avtal med banker för att omfinansiera all eras utomstående skuld i en kreditfacilitet på 515 MUSD, vilket behåller breakeven-nivån på 22,500 USD/dag. Bolaget meddelade även att de köpt två scrubbers för IMO2020 (meddelat), med optioner för att köpa 6 till enheter. Nya vd:n, Ulrik Andersen börjar i augusti 2019. Avance handlas för närvarande till EV/GAV 0,96x eller ett värde på en fem år gammal VLGC på 50 MUSD. Vi har en Köprekommendation och riktkursen 40 NOK, och estimerar ett pris för en VLGC på 68 MUSD.

Två scrubbers äntligen klara, option för ytterligare sex

Bolaget har tidigare annonserat optioner för åtminstone två fartyg och har nu slutit avtal med Wärtsilä’ för att installera scrubbers under Q1 2020 på Mistral och Monsoon. Bolaget har ytterligare sex optioner och vi förväntar oss att de kommer beställas ifall våra estimat visar sig vara korrekta och kassalikviditeten förbättras från dagens nivåer.

Vi har en Köprekommendation, riktkurs 40 NOK

Clarksons marknadskvot för en 5 år gammal VLGC har varit stilla på 52 MUSD sedan april 2018, en historiskt låg nivå sedan serien startade 2007. Vi estimerar ett NAV på 25 NOK per aktie för Avance. Avance handlas för närvarande till EV/GAV 0,96x eller ett värde på en fem år gammal VLGC på 50 MUSD. Med vårt positiva estimat för rater 2019p-2020p, tror vi att fartygsvärden kommer öka. Vårt base-case NAV antar 67 MUSD för en VLGC, likt det tioåriga genomsnittet. Detta innebär ett NAV på 56 MNOK för 2020p inklusive kassagenerering.

Fortum

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:16,00 EUR
Pris:19,29 EUR
Analytiker:Ingo Becker, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-16 kl. 07:51, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-17 kl. 08:30.

UPPDATERING

Historien om Fortum

Utan företagets aggressiva utdelningspolicy, hade förmodligen aktiekursen varit betydligt lägre. Det är dock planerat att fortsätta utdelningen och så länge den fortsätter kommer det att motverka att det värsta händer för aktien. Låg avkastning gynnar inte direkt värderingen. Vi har rekommendationen Minska och höjer riktkursen från 14 EUR till 16 EUR.

Japanscenario

Fortum har en något positiv (1 EUR/aktie) värderingsexponering till vårt nya ”Japanscenario”, dock motverkas det något av den begränsade durationen på flera av deras tillgångar och deras jämförelsevis höga WACC.

Taktiskt beslut

Aktien har motstått en kraftig reaktion, främst på grund av misstaget vid förvärvet av Uniper. Samtidigt är bolaget skyddat mot starka marknadsreaktioner på grund av deras höga utdelning, vilket dock inte skapar värde, och påverkar således inte vår värderingsmodell. Men det påverkar aktiekursen och vi avrundar således vår värderingsmodell till 16 EUR från vårt framräknade värde på 15 EUR. Vi har fortsatt rekommendationen Minska och höjer riktkursen från 14 EUR till 16 EUR.

Atlas Copco

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:274,00 SEK
Pris:282,40 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-17 kl. 07:55, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-17 kl. 08:30.

UPPDATERING

Stabil industriefterfrågan och viss förbättring i Kina

Inget sades vid den årliga analytikermiddagen med ledningen som fick oss att ändra uppfattning. Industriefterfrågan är relativt stabil, Kina känns något bättre än under början på året och inget sades som övertygade oss om någon förändring i efterfrågan på halvledare. Vi anser att nuvarande värderingsnivåer kräver en uppgång i konjunkturcykeln och vi ser en negativ risk/avkastningsprofil. Vi upprepar Minska och riktkursen 274 SEK.

Stabil underliggande industriefterfrågan

Atlas Copcos ledning upprepade att industriefterfrågan är relativt stabil och att bilindustrin verkar vara den huvudsakliga källan till svagheten inom tillverkningsindustrin. God orderingång för stora kompressorer, särskilt från Oil&Gas- och Miningkunder, var den primära källan för god tillväxt inom Kompressorteknik under Q1. Angående Kina berättade ledningen att de är mindre bekymrade idag än vid inledningen av året och att de ser viss positiv påverkan från stimulanser.

Ingen snabb bättring inom Vakuumteknik

Diskussionerna gav oss inget intryck av att efterfrågan i närtid väntas bli mycket bättre från kunder halvledarindustrin. Det finns fortsatt för låg efterfrågan inom delar av affärsområdet även om efterfrågan är på historiskt höga nivåer och har den högst andelen av visstidsanställda inom koncernen. De långsiktiga trenderna är intakta och vakuumintensiteten ökar i halvledarfabrikerna.

Fortsatta förvärv inom Industriteknik

Industriteknik är fortsatt ett nyckelområde för tillväxt och Atlas Copco kommer att fortsätta göra förvärv. De gick igenom 25-30 olika teknologier när de gick igenom marknaden och har hittills förvärvat tre stycken. Ett till område där det finns möjligheter är skruv-matning till verktygen, som är en flaskhals för ytterligare automatisering.

Bättre värden än sektorn

Med premium till historiken samt nyckelkonkurrenten Sandvik, ser vi fortsatt bättre värden i andra delar av sektorn. Vår riktkurs härstammar från en mix av målmultiplar (P/E 18x och EV/EBIT 14x på resultatet för 2021p, som är diskonterat till slutet av 2019) och en kassaflödesvärdering med en WACC på 8%, långsiktig tillväxt på 3% och tillväxtmarginal på 22%. Vi upprepar Minska och riktkursen 274 SEK.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 608,2 1,4% 1,9% 15,8%
OMXS30 1 615,4 1,4% 1,2% 14,7%
OMXH25 3 934,3 2,1% 2,2% 6,8%
OMXC20 983,4 0,9% -1,4% 10,3%
OSEBX 882,5 1,8% 2,7% 10,4%
OMXBB 959,2 -0,2% -0,6% 9,8%
Dow Jones 25 862,7 0,8% 0,1% 10,9%
S&P500 2 876,3 0,9% 0,2% 14,7%
Nasdaq C 7 898,0 1,0% -0,2% 19,0%
SX5E 3 438,6 1,6% 2,6% 14,6%
DAX 12 310,4 1,7% 2,8% 16,6%
CAC40 5 448,1 1,4% 2,5% 15,2%
RTS 1 261,3 1,1% 2,3% 18,0%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 72,6 1,2% 3,2% 35,0%
Guld 1 291,7 -0,6% 0,4% 1,0%
Silver 14,8 -0,1% -0,2% -4,3%
Aluminium 1 832,0 1,7% 3,7% -2,0%
Bly 1 826,0 2,6% -1,6% -9,1%
Koppar 6 089,0 1,4% -0,4% 2,1%
Nickel 12 215,0 2,4% 4,3% 15,3%
Zink 2 781,0 1,9% 2,1% 10,8%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,03 1,00 1,80 10,30
Sverige, 10 år 0,03 0,10 -3,20 -43,00
Norge, 10 år 1,65 1,30 -1,00 -9,20
Tyskland, 10 år -0,10 0,50 -3,70 -33,70
GB, 10 år 1,06 0,50 -3,40 -20,60
USA, 10 år 2,40 2,65 -5,31 -28,12
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,75 -0,2% -0,7% 6,1%
USD / SEK 9,61 0,1% -0,3% 8,4%
GBP / SEK 12,30 -0,5% -2,1% 8,9%
NOK / SEK 1,10 0,1% 0,3% 7,6%
DKK / SEK 1,44 -0,1% -0,8% 6,0%
CAD / SEK 7,16 0,3% 0,1% 10,3%
CHF / SEK 9,52 0,0% 0,1% 5,9%
JPY / SEK 0,09 -0,3% -0,6% 8,2%
EUR / USD 1,12 -0,2% -0,4% -2,2%
USD / JPY 109,94 0,4% 0,3% 0,2%
EUR / GBP 0,87 0,3% 1,3% -2,6%
AUD / USD 0,69 -0,4% -1,0% -1,9%
USD / CAD 1,34 -0,2% -0,4% -1,7%
GBP / USD 1,28 -0,6% -1,8% 0,4%
USD / NOK 8,73 0,0% -0,6% 0,8%
EUR / NOK 9,76 -0,2% -1,0% -1,4%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande börserna i New York gick starkt under torsdagen efter positiva rapporter från Walmart och Cisco, medan Apple och halvledarbolag hindrade en större uppgång.

Det var tredje dagen i rad som börserna steg i USA och upptrappningen i handelskonflikten mellan USA och Kina som präglade marknaden i början av veckan verkade vara ett minne blott.

Dow Jones storbolagsindex stängde upp 0,8 procent till 25.863. Det bredare S&P 500 hade ökat 0,9 procent till 2.876 medan tekniktunga Nasdaq Composite steg 1,0 procent till 7.898.

Samtliga sektorer steg och bäst gick det för råvaror som var upp 1,4 procent, medan energisektorn endast steg 0,4 procent.

Nätverksutrustningsföretaget Cisco var upp 6,7 procent efter onsdagskvällens rapport. Vinst och försäljning var i linje med förväntningarna, medan prognosen för innevarande kvartal var mer optimistisk än analytikerna hade räknat med.

Detaljhandelsjätten Walmart steg 1,4 procent efter att ha redovisat ett resultat för årets första kvartal som var högre än analytikerna väntat sig, medan intäkterna var något under förväntan. Bolagets vd Brett Biggs varnade dock för att de nya Kinatullarna kommer att leda till höjda priser i Walmarts varuhus inom kort.

Boeing steg 2,4 procent efter att flygplanstillverkaren slutfört uppdateringen av mjukvaran för den olycksdrabbade modellen 737 Max.

Pintrest var upp 7,8 procent inför bolagets rapport efter stängning och har därmed stigit över 50 procent sedan börsdebuten i slutet av april då aktien prissattes till 19 dollar.

Pfizer har utsetts till ett så kallad "top pick" av Credit Suisse, som skriver att ett möte med läkemedelsbolaget ökat tilltron till dess kommande produkter. Pfizer handlades upp 1,2 procent.

Skjutsdelningsbolagen Uber och Lyft steg drygt 4 procent respektive knappt 3 procent, men handlades båda alltjämt under sina introduktionskurser.

Bland förlorarna på torsdagen återfanns Tesla som sjönk 1,6 procent. En av de tidigare storägarna, riskkapitalbolaget T Rowe Price, har minskat sitt innehav i elbilstillverkaren med 81 procent det senaste kvartalet.

Apple backade 0,5 procent och halvledarbolagen Qualcomm och Micron Technology gick ännu tyngre med nedgångar på mellan 3 och 4 procent.

Före öppning kom statistik som visade att antalet nyanmälda arbetslösa i USA under förra veckan sjönk med 16.000 till 212.000. Antalet var något lägre än de 220.000 som marknaden väntat sig, enligt Reuters sammanställning.

Oljepriset steg på torsdagen efter att Saudiarabien anklagat Iran för att ha utfört den drönarattack som ägde rum tidigare i veckan, rapporterade Bloomberg News.

Amerikansk tioårig statspappersränta var upp 3 punkter till 2,40 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen inledde torsdagen i negativt territorium men klättrade under dagen successivt uppåt. På eftermiddagen kom ytterligare stöd i form oväntat positiv amerikansk makrostatistik, och det amerikanska stödet fortsatte när börserna i New York öppnade med stigande index.

Starkas i Stockholm gick Atlas Copco som fick en höjd riktkurs, tätt följd av Ericsson som vann mark på brösttoner från USA gentemot Ericssons kinesiska konkurrenter.

Vid stängning var Stockholmsbörsens storbolagsindex OMXS30 upp 1,4 procent till nivån 1.615,4. Aktier till ett värde om 15,9 miljarder kronor hade då bytt händer. På kontinenten var tyska DAX upp 1,7 procent medan CAC40 i Paris steg 1,3 procent.

Ericsson och Nokia hamnade i fokus på torsdagen och steg inledningsvis sedan den amerikanska konkurrenten Cisco sent på onsdagen släppt en stark försäljningsprognos för innevarande kvartal. Dessutom har USA:s president Donald Trump skrivit på en order som i praktiken hindrar de kinesiska bolagen Huawei och ZTE från försäljning av produkter på den amerikanska marknaden.

När de amerikanska börserna öppnade på eftermiddagen adderades ytterligare en dryg procent till Ericssons uppgång som stannade på 2,1 procent för dagen, medan Nokia var upp över 4 procent.

Högst upp på OMXS30-indexet placerade sig dock en trio verkstadsaktier med Atlas Copco i topp. Analyshuset Jefferies har höjt riktkursen för verkstadsföretaget till 315 kronor från tidigare 280 och A-aktien steg 3,2 procent till 282:40 kronor.

Bakom Atlas Copco återfanns Sandvik och ABB som båda steg drygt 2 procent, medan Autoliv och Skanska tog plats i motsatt ände av indexet som de enda aktierna på minus inom OMXS30 när de sjönk 0,6 respektive 0,1 procent.

Utanför OMXS30-indexet steg kuvert- och specialförpackningsföretaget Bong 10 procent efter en kvartalsrapport som innehåll högre omsättning och rörelseresultat jämfört med föregående år.

Kempen har inlett bevakning av medicinteknikbolaget Immunovia med köprekommendation och en riktkurs på 240 kronor. Aktien svarade med att stiga 8,3 procent till 172 kronor.

I samma sektor backade CLS däremot 6,6 procent sedan bolaget redovisat kvartalsintäkter om 0,1 miljoner kronor och ett nettoresultat på -9,5 miljoner kronor.

Bioteknikbolaget Oasmia rekylerade upp 4,8 procent efter att ha backat närmare 9 procent på onsdagen i spåren av att styrelsen senarelagt datumet för bokslutskommunikén.

Bettingbolaget Global Gaming 555, som bland annat driver Ninja Casino och som rasat 75 procent sedan årsskiftet, studsade upp 9,5 procent när det blev känt att personer i styrelse och ledande ställning köpt aktier i bolaget.

Fingerprint Cards inledde torsdagen med att fortsätta stiga efter onsdagens rusning om 44 procent, men vid lunchtid hade riktningen vänt och aktien stängde ner närmare 3 procent vid 18 kronor. UBS har upprepat sin säljrekommendation för aktien och justerat upp riktkursen 1 krona till 8 kronor.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Besqab Behåll 95 SEK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
SE 06:00 Valueguard: Bostadspriser apr
EMU 11:00 HIKP-inflation (def) apr
USA 16:00 Ledande indikatorer apr 0.2 % 0.4 %
USA 16:00 Michiganindex (prel) maj 97.8 / n.a. / n.a. 97.2 / 112.3 / 87.4

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Seadrill BMG7945E1057 Inga tillkännagivanden
BW Offshore BMG1738J1247 Inga tillkännagivanden
Schibsted NO0003028904 Inga tillkännagivanden
Salmones Camanchaca Inga tillkännagivanden
Frontline BMG3682E1921 Inga tillkännagivanden
Avance Gas BMG067231032 Inga tillkännagivanden
Fortum FI0009007132 Inga tillkännagivanden
Atlas Copco SE0011166610 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.