Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - tisdagen den 21 maj 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-05-21 kl. 08:07 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-05-21 kl. 08:08 Vänligen se viktig information i slutet på sidan

Börsnoteringar

OMXSPI -1,1% OMXS30 -1,1% DJI -0,3% NASDAQ -1,5%
599,0 1 588,9 25 679,9 7 702,4

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Inga förändringar

Kambi Group

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:225,00 SEK
Pris:190,70 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-21 kl. 08:03, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-21 kl. 10:38.
Kambi GroupKAMBI
Diagram

UPPDATERING

Höjdpunkter från kapitalmarknadsdag

Kambis första kapitalmarknadsdag fokuserade på att lyfta fram bolagets affärsmodell och potentialen för skalbarhet, vilket också bekräftar våra förväntningar om ökad lönsamhet. Bolaget lyfte också fram sina kokurrensfördelar och nämnde bland annat fokus på regelefterlevnad i tillägg till att bygga en premiumprodukt. Vi upprepar Köp och riktkursen 225 SEK.

Affärsmodell med skalbarhet i fokus

Ett huvudämne under kapitalmarknadsdagen var skalbarhet, som har varit i fokus sedan bolaget grundades. All produktutveckling sker med skalbarhet i åtanke, då bolaget bedömer att det är nyckeln till att behålla konkurrenskraften långsiktigt. Därtill betonade Kambi att de har utvecklat en produkt som kan kundanpassas, men fortsatt behålla skalbarheten. Medan skalbarheten ännu inte materialiserats genom ökad lönsamhet, säger Kambi att de bara är i tidiga stadier och att skalbarheten kommer att synas de kommande åren.

Reglering och regelefterlevnad nyckel för bra start i USA

Kambi lyfte också fram sitt fokus på reglering och regelefterlevnad vilket har varit viktigt för bolagets starka start i USA. Kambi inledde möte med myndigheterna flera månader innan förbudet mot sportspel togs bort under 2018. Det hjälpte bolaget att få en bra start både i New Jersey och Pennsylvania. Vi tror också att det kommer att hjälpa bolaget att få tillgång till ytterligare delstater när de reglerar.

Köp upprepas

Kapitalmarknadsdagen har gjort oss mer trygga med bolagets konkurrenssituation och vi gillar också att bolaget fokuserar på skalbarhet, vilket bekräftar våra förväntningar om ökad lönsamhet under de kommande åren. Vi upprepar Köp med 18% uppsida till vår riktkurs 225 SEK.

Veoneer

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:19,00 USD
Pris:18,92 USD
Analytiker:Alexandre Raverdy, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-21 kl. 08:02, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-21 kl. 09:32.

UPPDATERING

Tar in 500 MUSD genom nya aktier och konvertibler

I går kväll meddelade Veoneer att de planerar att ta in 500 MUSD genom en kombination av nya aktier (350 MUSD) och konvertibler (150 MUSD). Kapitalet förväntas täcka finansieringsbehovet för de kommande 12 månaderna och planeras att användas för rörelsekapitaländamål och andra generella verksamhetssyften. Vi upprepar Minska och riktkursen 19 USD.

Aktier och konvertibler

Veoneer planerar att ge ut nya stamaktier för 350 MUSD (cirka 20% utspädning) och konvertibler för 150 MUSD som förfaller 2024. Inget av erbjudandena är beroende av varandra. Veoneer avser även att ge banker som är så kallade underwriters en option för ytterligare stamaktier upp till 52,5 MUSD samt ytterligare konvertibler för 22,5 MUSD.

Svagt Q1-resultat

Veoneer hade en försäljning på 494 MUSD under Q1 (-12% å/å), 6% sämre än förväntningarna. På jämförbar basis minskade försäljningen med 12%, vilket indikerar en utveckling som är 5% sämre än den utmanande bilindustrin. Justerad EBIT blev 26% sämre än våra förväntningar på -128 MUSD till följd av lägre försäljning och fortsatt höga RD&E-kostnader. Bolaget sänkte också guidningen för 2019 då marknaden förblir mycket utmanande.

Minska, riktkurs 19 USD

Veoneers aktie handlas till 0,6x EV/försäljning enligt vårt estimat för 2019p, lägre än andra OE-leverantörer och med lägre avkastning. Vi upprepar Minska och riktkursen 19 USD som är baserad på en 70/30% kombination av 0,6x EV/försäljning och en kassaflödesvärdering (7,9% WACC, 2% slutlig tillväxt).

Norsk Hydro

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:48,00 NOK
Pris:33,43 NOK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-21 kl. 07:56, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-21 kl. 08:42.
Norsk HydroNHY
Diagram

UPPDATERING

Sista produktionsembargot vid Alunorte lyft

Den federala domstolen i Brasilien har till slut lyft det kvarvarande produktionsembargot för Alunorte. Norsk Hydros brasilianska tillgångar kan nu börja skala upp produktionen ett års drift med halv kapacitet. Detta bör trigga en omvärderingsresa för aktien. Vi upprepar Köp och riktkursen 48 NOK.

Närmare full produktion

Den 20 maj lyfte den federala domstolen det kvarstående produktionsembargot gällande den straffrättsliga rättegången och Norsk Hydro kan nu påbörja processen att trappa upp produktionen vid Alunorte efter ett års drift med halv kapacitet. Alunorte förväntas nå 75-85% kapacitet inom två månader.

Positiva beslut övertrumfar svag marknad

Det positiva beslutet om lyft embargo för Alunorte klart övertrumfar den nuvarande svaga aluminiummarknaden och bör trigga en omvärderingsresa för aktien. Vi gör inga förändringar i våra prognoser då vi redan hade inkluderat en ökad produktion under Q2 och Q3.

Köp, riktkurs 48 NOK

Vår riktkurs är baserad på en summan-av-delarna-värdering. Norsk Hydro handlas för närvarande till EV/EBITDA på cirka 4-5x för 2020p, jämfört med det historiska snittet på 6-7x. Vi upprepar Köp och riktkursen 48 NOK.

Tomra Systems ASA

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:300,00 NOK
Pris:265,60 NOK
Analytiker:Knut Erik Lovstad
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-21 kl. 06:01, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-21 kl. 08:08.
Tomra SystemsTOM
Diagram

UPPDATERING

Full fart framåt mot pantsystem

Vi bedömer att det skotska parlamentets beslut att införa ett pantsystem innebär en viktig förebild för Storbritannien och även EU, då andra EU-länder förbereder sig för den beslutade plast-regleringen. Vi såg klara bevis för det under vår fältresa till detaljhandlare i Paris förra veckan. Tomra är unikt väl positionerat för att kapitalisera på den signifikanta potentialen som materialiserar sig. Vi upprepar Köp och riktkursen 300 NOK.

Europa börjar förbereda sig – fältresa

Vid vår fältresa till detaljhandlare utanför Paris under förra veckan såg vi bevis för att detaljhandlare redan anpassar sig till ett frivilligt pantsystem, med Tomras maskiner, för att uppmuntra insamling. Förberedelser är därför på väg för att anpassa till plastregleringen, vilken kan innebära cirka 100 000-150 000 maskiner i EU.

Pant i Skottland

Det skotska parlamentet har beslutat om planer för ett pantsystem med en pant på 20 pence, där de flesta flaskor mellan 50 ml och 3 l är inkluderade. Efter att lagstiftningen beslutats om, senare i år, kommer det att vara en implementeringsperiod på åtminstone 12 månader. Stora detaljhandlare väntas ha returmaskiner, medan mindre aktörer väntas ta emot över disk och få ersättning för tid och kostnader av systemoperatören.

England följer efter

Resten av Storbritannien har också beslutat om ett pantsystem och remissperioden löpte ut den 13 maj. Skotska ministrar har haft en dialog med Westminster med ambitionen att införa ett enhetligt system. Detta skapar en betydande möjlighet för Tomra, uppemot 30 000 maskiner, och Tomra har redan börjat utveckla en mindre maskin som skulle passa hos detaljhandlare med litet utrymme, vilket ofta är fallet i London.

Köp, riktkurs 300 NOK

Vi bedömer att Tomra är unikt väl positionerat för att dra fördel av den betydande potentialen inom EU från den nya plastregleringen. Vår kassaflödesvärdering ger ett värde på 335 NOK per aktie till vilket vi applicerar en rabatt på 10%. Vi upprepar Köp och riktkursen 300 NOK.

Veidekke

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:108,00 NOK
Pris:85,30 NOK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-21 kl. 06:13, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-21 kl. 08:08.
VeidekkeVEI
Diagram

UPPDATERING

Lönsamhet viktigare än volym

Vi mötte flera av Veidekkes chefer, inklusive chefen för den svenska bostadsdivisionen. Budskapet från kapitalmarknadsdagen kvarstår, marginaler är viktigare än volymer. Finansiellt starka aktörer som Veidekke bör komma ut som vinnare, även om utsikterna på kort och medellång sikt är blandade med stabiliserande priser som motverkas av fallande volymer. Mer viktigt för aktien är återhämtningen av lönsamheten i den norska byggverksamheten och med tre raka kvartal av stabiliserande trend, upprepar vi Köp och riktkursen 108 NOK.

Volymer är bra

Vi anser att Veidekkes intäktsvisibilitet är stödjande givet den starka orderboken på 35,9 miljarder NOK. Tack vare den gradvisa expansionen i Norden har Veidekke blivit mindre beroende av en enskild marknad. Efter ett svagt 2018 med botten Q2 2018 har Veidekke visat 3 kvartal av stabiliserande trend och vi förväntar oss att den fortsätter Q2-Q4 2019p.

Svenska bostadspriser stabiliseras

Vi bedömer att svensk bostadsutveckling utgör cirka 11% av Veidekkes rörelseresultat för 2019p. Vid den senaste kapitalmarknadsdagen stod det klart att Stockholm är fortsatt utmanande medan resten av Sverige går bättre. Enligt HOX/Valueguard steg priserna i april med 0,2% m/m, säsongsjusterat och starten på maj indikerar en uppgång med ytterligare 1%.

Byggstarter faller

Medan byggstarter och försäljning kan slå mellan kvartalen, noterar vi att båda är upp å/å i Q1 2019. Dock, totalt för Sverige bedöms nu antalet byggstarter för 2020 uppgå till 39 500 lägenheter, en nedgång med 35% sedan toppen 2017.

Köp och riktkurs 108 NOK upprepas

Vi upprepar 2019-2021p VPA och utdelning per aktie. Vår riktkurs är satt till 13x 2019p EV/EBIT.

Norway Royal Salmon

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:213,00 NOK
Pris:206,00 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-21 kl. 06:13, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-21 kl. 08:08.
Norway Royal Salmon ASANRS
Diagram

EFTER RAPPORT

Dags att sälja Södra regionen?

NRS rapporterade ett operativt EBIT-resultat på 164 MNOK (vår förväntan var 192 MNOK). Bolaget slaktade 8 096 ton (guidning 7 800 ton). Operativ EBIT/kg i Norra regionen var 25,8 NOK. Sammantaget utvecklades bolaget något sämre än våra förväntningar, men odlingsverksamheten i Norra regionen utvecklas väl. Södra regionen har varit problematisk en längre tid och bolaget kommer nu att anlita en finansiell rådgivare för att eventuellt sälja den Södra regionen. I vår summan-av-delarna-värdering är Södra regionen värd 25 NOK/aktie. Vi upprepar Köp och riktkursen 213 NOK.

Huvudpunkter från rapporten

Bolaget nådde operativ EBIT på 164 MNOK, 28 MNOK under vårt estimat. Södra regionen går svagt till följd av en bakterie från Q4 2018, vilket ledde till att huvudfokus var på den Norra regionen som uppnådde ett pris på 60,3 NOK/kg, kostnader på 34,5 NOK/kg vilket gav EBIT på 25,8 NOK/kg. Bolaget ändrar inte sin volymguidning för året. Mer viktigt är den potentiella försäljningen av Södra regionen. Vi bedömer det som positivt om bolaget lyckas sälja och använda kassan för att bygga upp Norra regionen och upprätthålla utdelningen.

Värdering

Vi värderar NRS med en kassaflödesvärdering och en långsiktig EBIT/kg på 18 NOK och WACC på 8,5%. Vi upprepar Köp och riktkursen 213 NOK.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 599,0 -1,1% 1,4% 14,1%
OMXS30 1 588,9 -1,1% 1,0% 12,8%
OMXH25 3 916,0 -0,8% 2,9% 6,3%
OMXC20 981,3 -0,2% 0,7% 10,1%
OSEBX 885,1 0,3% 2,8% 10,7%
OMXBB 952,6 -0,5% -1,0% 9,0%
Dow Jones 25 679,9 -0,3% 1,4% 10,1%
S&P500 2 840,2 -0,7% 1,0% 13,3%
Nasdaq C 7 702,4 -1,5% 0,7% 16,1%
SX5E 3 369,8 -1,6% 1,5% 12,3%
DAX 12 041,3 -1,6% 1,4% 14,0%
CAC40 5 358,6 -1,5% 1,8% 13,3%
RTS 1 256,2 0,1% 4,0% 17,5%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 72,0 -0,3% 2,5% 33,8%
Guld 1 276,9 -0,3% -1,4% -0,2%
Silver 14,4 -0,4% -1,7% -6,8%
Aluminium 1 786,0 -1,1% 1,2% -4,5%
Bly 1 797,0 -0,7% 0,7% -10,6%
Koppar 5 985,0 -0,7% -1,0% 0,3%
Nickel 11 915,0 -0,9% 1,6% 12,5%
Zink 2 705,0 -1,8% -0,5% 7,7%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,03 -0,10 1,90 10,20
Sverige, 10 år 0,06 3,00 -0,10 -40,20
Norge, 10 år 1,65 -0,50 -4,30 -9,10
Tyskland, 10 år -0,09 1,60 -2,10 -32,70
GB, 10 år 1,06 1,70 -4,60 -21,50
USA, 10 år 2,41 1,95 0,89 -27,14
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,79 0,3% -0,2% 6,4%
USD / SEK 9,66 0,3% 0,5% 9,0%
GBP / SEK 12,30 0,3% -1,5% 9,0%
NOK / SEK 1,10 0,2% 0,1% 7,5%
DKK / SEK 1,44 0,3% -0,3% 6,3%
CAD / SEK 7,19 0,5% 0,6% 10,8%
CHF / SEK 9,58 0,6% 0,2% 6,5%
JPY / SEK 0,09 0,3% -0,3% 8,7%
EUR / USD 1,12 0,0% -0,7% -2,3%
USD / JPY 109,97 0,0% 0,8% 0,2%
EUR / GBP 0,88 0,0% 1,3% -2,3%
AUD / USD 0,69 0,5% -0,6% -1,8%
USD / CAD 1,34 -0,2% -0,1% -1,7%
GBP / USD 1,27 0,0% -1,9% 0,0%
USD / NOK 8,78 0,0% 0,4% 1,4%
EUR / NOK 9,80 0,1% -0,3% -1,0%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande börserna i New York handlades nedåt på måndagen då handelskonflikten mellan USA och Kina tyngde framförallt tekniksektorn.

Dow Jones storbolagsindex stängde ned 0,3 procent till 25.679. Det bredare S&P 500 tappade 0,7 procent till 2.840 medan tekniktunga Nasdaq Composite minskade 1,5 procent till 7.702.

Bland sektorerna i S&P 500 var kraftbolag upp 0,2 procent medan teknik var den sämst presterande sektorn med en nedgång på 1,8 procent.

USA:s president Donald Trump sade i en intervju på Fox News att han är "väldigt nöjd" med handelskriget och att Kina inte kommer att bli världens mäktigaste nation så länge han är president.

Kinas talesperson Lu Kang replikerade med: "Handel och investeringar är baserade på ömsesidig respekt. Beträffande Kinas motåtgärder får ni vänta och se".

Apple sjönk 3,1 procent till 183 dollar. HSBC har sänkt riktkursen för aktien till 174 från 180 dollar på grund av den upptrappade handelskonflikten mellan USA och Kina.

Flera halvledarbolag meddelade att de har fryst sina leveranser av kritiska mjukvaru- och hårdvarukomponenter till Huawei. I sektorn backade Intel 3 procent medan Qualcomm och Broadcom båda var ned omkring 6 procent.

Samtidigt har Google meddelat att Huaweis framtida mobiltelefoner går miste om Googles tjänster. Googles börsnoterade moderbolag Alphabet gick ned 2,1 procent.

Elbilstillverkaren Tesla sjönk ytterligare 2,7 procent, efter fredagens kursfall. Enligt Wedbushs analytiker Dan Ives har Tesla en brant uppförsbacke för att, som utlovat, bli lönsamt under andra halvan av året.

Sprint rusade däremot nästan 19 procent efter att Reuters rapporterat om att amerikanska myndigheter är på väg att godkänna fusionen med T-Mobile, vars aktie klättrade 3,8 procent. Även andra bolag i mobiloperatörssektorn steg. Verizon var upp 1,6 procent och AT&T ökade 1,2 procent.

Amerikansk tioårig statspappersränta var ned 2 punkter till 2,41 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsens humör präglades på måndagen av global oro. Handelskonflikten mellan USA och Kina i kombination med Irankonflikten fick index att sjunka successivt under dagen. I Stockholm tyngde verkstadsaktier och H&M index, medan telekom med Ericsson i spetsen blev vinnare.

Vid stängning var storbolagsindexet OMXS30 ned 1,1 procent till 1.588,9. Aktier för 13,5 miljarder kronor omsattes på Stockholmsbörsen. De ledande indexen i London, Frankfurt och Paris handlades samtliga 0,6-1,7 procent lägre.

Verkstadsbolagen tyngde index och Hexagon, SSAB, Autoliv, Atlas Copco och Volvo backade alla 2,4-3,1 procent.

Klädjätten H&M hade en tung dag och sjönk 2,9 procent, där nedgången tilltog efter statistik på eftermiddagen som visade att den tyska klädhandeln minskade 6 procent under föregående vecka.

De aktier som noterades på plus i storbolagsindexet var lätträknade och uppgick vid stängning till fyra stycken.

Bland dessa fanns dagens mest omsatta aktie Ericsson, som stärktes 1,7 procent. Den kinesiska konkurrenten Huawei har stött på nya bakslag där flera stora amerikanska teknikbolag, som Google, Intel, Qualcomm, Broadcom, uppges avbryta sina samarbeten med Huawei i kölvattnet av att bolaget svartlistats av USA-myndigheter.

I sektorn steg också Nokia 1,7 procent. Aktien gynnades av att Nordea uppgraderat aktien till köp. Enligt banken är riskerna kring Nokia nu inprisat i aktien och bolaget står inför en period av tillväxt.

Även de mindre konjunkturpåverkande teleoperatörerna Telia och Tele2 noterades på plus och steg 0,2 respektive 0,6 procent, i likhet med Securitas som var upp 0,3 procent.

Utanför storbolagsindexet gick Enquest också mot strömmen och visade en uppgång med 5 procent i kölvattnet av återhämtningen i oljepriset.

Bure tyngdes 6,4 procent, efter att Dagens Industri utfärdat en säljrekommendation för aktien. Tidningen varnar för en möjlig nedsida på över 20 procent.

Billerud Korsnäs handlades ned 3 procent efter att anläggning i Gävle drabbats av en brand. Bolaget kan i nuläget inte ge något klart besked om den planerade uppstarten efter det årliga underhållsarbetet vid anläggningen i Gävle kommer att påverkas av helgens brand vid bruket.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter

Makro idag

Period Estimat Föregående
EMU 16:00 Hushållens förtroende (prel) maj -7.6 -7.9
USA 16:00 Försäljning befintliga bostäder apr 5.34m/2.6 % 5.21m/-4.9 %
KOR Export 20 dagar maj
OECD 11:00 Economic Outlook

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Kambi Group MT0000780107 Inga tillkännagivanden
Veoneer Inga tillkännagivanden
Norsk Hydro NO0005052605 Inga tillkännagivanden
Tomra Systems ASA NO0005668905 Inga tillkännagivanden
Veidekke NO0005806802 Inga tillkännagivanden
Norway Royal Salmon NO0010331838 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.