Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - torsdagen den 23 maj 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-05-23 kl. 08:07 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-05-23 kl. 08:08 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI -0,3% OMXS30 -0,5% DJI -0,4% NASDAQ -0,4%
602,6 1 595,6 25 776,6 7 750,8

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Opus Group Köp (Behåll) 6,75 (6,25) SEK

Seadrill

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:195,00 NOK
Pris:64,90 NOK
Analytiker:Magnus Olsvik
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-23 kl. 07:50, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-23 kl. 13:52.

EFTER RAPPORT

Neutral Q1-rapport

Seadrill rapporterade justerat EBITDA-resultat på 72 MUSD, något bättre än vårt estimat på 69 MUSD och konsensus på 62 MUSD. Både intäkter och kostnader var högre än prognoserna. Nettoskulden på 5,2 miljarder USD var något högre än vårt estimat på 5,1 miljarder USD. Nettoresultat från intressebolag och finansiella engångposter resulterade i en nettoförlust på 295 MUSD. Q2-guidningen ser neutral ut, medan statusrapporten för flottan har begränsade nyheter vid första anblicken. Vi förväntar oss ingen större kursreaktion efter rapporten. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 195 NOK. Riktkursen är baserad på vår summan-av-delarna-värdering.

DOF

Rek: Under granskning (Köp)
Pris:4,31 NOK
Analytiker:Stig Erik Kyrkjeeide
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-23 kl. 07:49, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-23 kl. 13:08.

UPPDATERING

Mer utmanande omfinansiering överskuggar Q1

DOF rapporterade EBITDA för Q1 på 498 MNOK, vilket är ganska stabilt och i linje med vårt estimat på 486 MNOK. PSV-marknaden har en positiv trend, med mer försiktiga kommentarer för AHTS- och undervattenssegmenten. Medan all nyproduktion nu har levererats och under kontrakt avslöjar Q1-rapporten en mer utmanande miljö för omfinansiering, vilket adderar till osäkerheten i detta högt skuldsatta OSV-bolag. Medan vi inväntar fler detaljer och klarhet i detta ändrar vi vår rekommendation till Under Granskning (Köp).

PSV-segmentet förbättras

Som förväntat var marknadskommentarerna positiva för PSV-segmentet i Nordsjön, medan mer försiktia gör AHTS- och undervattenssegmenten. Utnyttjandegraden inom PSV-segmentet var 78%, upp från 76% under Q1 2018, och den förväntas stiga under 2019. Inom AHTS var utnyttjandegraden 68% och för undervattenssegmentet var den 67%. På den positiva sidan var vunna kontrakt i Brasilien.

Utmanande omfinansiering leder till Under Granskning (Köp).

DOF uppger i rapporten att omfinansiering har blivit mer utmanande. Med cirka 2 miljarder NOK i amorteringar finns ett kontinuerligt behov av att finansiera flottan och tillgång till obligationsmarknaden. Utvecklingen är klart negativ och kommer att sätta aktien under press. Kommentarerna kommer efter att bolaget lyckats omfinansiera både sina banklån och obligationer under 2018 och de övergripande utsikterna för sektorn har förbättrats sedan dess. Det är därför förvånande att omfinansiering nu börjar bli ett problem. Vi inväntar fler detaljer och ändrar rekommendationen till Under Granskning (Köp).

Veoneer

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:16,00 USD
Pris:17,96 USD
Analytiker:Alexandre Raverdy, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-23 kl. 08:09, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-23 kl. 10:59.

UPPDATERING

Utökad emission och fastställd kurs – sänkt riktkurs

Veoneer har meddelat att teckningskursen i nyemissionen uppgår till 17,5 USD och att emissionen utökas. Bolaget förväntar sig nu att ta in 600 MUSD (690 MUSD vid övertilldelning) genom en kombination av nya aktier (420 MUSD) och konvertibler (180 MUSD). Likviden förväntas användas för rörelsekapital och generella ändamål och täcka finansieringsbehovet för de kommande tolv månaderna. Vi upprepar Minska då ytterligare kapitalanskaffning kan bli nödvändig och sänker riktkursen till 16 USD (19) för att reflektera den risken och våra uppdaterade estimat.

Minska upprepas och riktkursen sänks till 16 USD

Vi uppdaterar vår värdering för att återspegla nyemissionen. Veoneers aktie handlas till 0,5 EV/försäljning till vårt estimat för 2019p, lägre än andra OE-leverantörer och med lägre avkastning. Vi upprepar Minska då ytterligare kapitalanskaffning är trolig och sänker riktkursen till 16 USD (19) för att reflektera den risken och uppdaterade estimat. Vår riktkurs är baserad på en 70/30% kombination av 0,5x EV/försäljning och en kassaflödesvärdering (7,9% WACC, 2% slutlig tillväxt).

Essity

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:315,00 SEK
Pris:286,50 SEK
Analytiker:Mikael Jafs
Chefsanalytiker, Chef svensk analys, Chef Papper, Skog & Förpackning
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-23 kl. 08:27, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-23 kl. 08:58.

UPPDATERING

Håller investerardag i Stockholm

Essity håller en investerardag i Stockholm med start kl 10. Det kommer att vara presentationer från ledningen och från det kinesisk dotterbolaget Vinda. Tidigare idag kommunicerade Essity att de förväntar sig att den globala hygien- och hälsomarknaden förväntas växa med 3% årligen för 2018-2023. Essity uppger också att de finansiella målen kvarstår oförändrade. Vi upprepar Köp och 315 SEK.

Investerardag

Under investerardagen kommer Essity beskriva sin strategi för att nå sin vision och fortsätta leverera lönsam tillväxt. Essity har som mål: 1) organisk försäljningstillväxt på mer än 3%; 2) Justerad avkastning på sysselsatt kapital på mer än 15%. I ett separat pressmeddelande framgår det att Essity investerar 400 MSEK i en integrerad anläggning för produktion av alternativ fiber i form av växtbaserade restprodukter från jordbruket. Enligt Essity är det ett steg på vägen mot hållbarhetsmålen. Vi förväntar oss att aktien kommer att vara volatil under dagen då mer data framkommer. Baserat på vad som framkommit under morgonen bör aktien gå ned.

Värdering

Vi upprepar Köp och riktkursen 315 SEK som vi når genom en kassaflödesvärdering med WACC på 7%, långsiktig tillväxt på 2% och en långsiktig EBIT-marginal på 15%.

Opus Group

Rek: Köp (Behåll)
Riktkurs:6,75 SEK
Pris:5,48 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-23 kl. 07:00, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-23 kl. 08:08.

UPPDATERING

I väntan på Irland

Inom de närmaste veckorna kommer Irland besluta vilket företag som kommer att stå för bilbesiktningar under de nästkommande tio åren. För Opus skulle en vunnen upphandling utgöra en stor skillnad och addera cirka 30% till försäljningen och troligtvis åtminstone en tredjedel till EBITA. Då det finns fyra andra leverantörer och inte minst Applus, som är nuvarande aktör, är chansen för en vunnen upphandling liten. En negativ utgång kommer sannolikt ha en begränsad påverkan på aktiekursen, medan en positiv uppgång bör ge stöd till aktien. Sammantaget anser vi att förhållandet mellan risk och avkastning är attraktivt efter den svaga kursutvecklingen, trots en rapport för Q1 som var något bättre än förväntat avseende EBITDA. På medellång sikt kan vinstgenereringen förväntas vara stabil. Vi uppgraderar till Köp (Behåll) och höjer riktkursen till 6,75 SEK (6,25).

Irländsk upphandling avslutas inom kort

Irland är på väg att förnya avtalet om bilbesiktning för de kommande tio åren. Ett beslut väntas under de kommande veckorna, då kontraktet gäller från den 1 juli. Det årliga kontraktsvärdet förväntas uppgå till 75-80 MEUR. En vunnen upphandling kan addera cirka 30% till försäljningen. Resultatpåverkan är svårare att bedöma men vi uppskattar att den skulle kunna utgöra cirka en tredjedel av Opus EBITA och även väsentligt bidra till VPA.

Irländsk succé skulle ge stöd

Om Opus vinner kontraktet triggas med största sannolikhet en positiv kursreaktion, då förväntningarna är mycket låga. Aktien handlas till en rabatt till stora TIC-bolag (testing, inspection and certification). Dock, Opus har en annorlunda mix jämfört med sina konkurrenter. Bilbesiktning står för en mindre del av de andra TIC-bolagens portföljer. Den låga durationen på bilbesiktningsavtalen i USA, där stordriftsfördelar har en begränsad tidsperiod och framtida kassaflöden beror på förnyelsen av viktiga avtal, skapar en mer konkret och permanent strukturell risk. Dock verkar detta diskonterat då framåtblickande P/E är under 10x. Vi höjer rekommendationen till Köp (Behåll) och riktkursen till 6,75 SEK (6,25).

Sandvik

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:184,00 SEK
Pris:160,45 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-23 kl. 07:24, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-23 kl. 08:08.

UPPDATERING

Vykort från Tampere

De nya finansiella målen signalerar ledningens tillförsikt om högre marginaler vid nästa konjunkturnedgång. Det är ett viktigt steg i uppvärderingen av aktien mot de nivåer som Epiroc och Atlas Copco handlas på. Vi förväntar oss en gradvis uppvärdering under de kommande åren. Vi upprepar Köp och riktkursen 184 SEK.

Nya mål

Inför kapitalmarknadsdagen igår presenterade Sandvik nya finansiella mål. De siktar nu på mer än 5% i tillväxt över en konjunkturcykel, inklusive förvärv, och en lägstanivå för rörelsemarginalen på 16%, vilket motsvarar 18% exklusive SMT. Vi bedömer att nivån motsvaras av en marginal på 15% för SMRT och 22% för SMS. Högre lägstanivåer visar att Sandvik är ett bättre bolag och att sätta dessa mål är ett viktigt steg mot en uppvärdering till nivåer som Epiroc och Atlas Copco värderas till.

Automation i fokus för Mining and Rock (SMRT)

Gruv- och byggmarknaderna fortsätter att vara robusta. Den största delen av SMRT-presentationerna handlade om automation. Sandvik har sålt sin automationslösning Automine till 43 platser och uppger sig vara marknadsledare.

Machining Solutions (SMS) & Materials Technology (SMT)

SMS tillväxt kommer primärt att komma från nya teknologier, men också från runda verktyg (de har 10% marknadsandel). Sandvik vill också öka förvärvstakten – de har cirka 100 bolag på sin förvärvslista, men väntar i vissa fall på en konjunkturnedgång då multiplarna är ganska saftiga. Efter att ha nått marginalmålet på 10% bör SMT kunna lyfta marginalerna ytterligare under 2020-2021p. Även olje- och gasmarknaden återhämtar sig efter ett svagt 2018 och vi bedömer att timingen är rätt för att knoppa av SMT.

Värdering

Vår riktkurs nås genom en kombination av målmultiplar (15x P/E och 13x EV/EBIT för 2021p diskonterat till slutet av 2019p), en summan-av-delarna och en kassaflödesvärdering (WACC 9%, långsiktig tillväxt 3% och långsiktig marginal på 18%). Vi upprepar Köp och riktkursen 184 SEK.

SalMar

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:447,00 NOK
Pris:386,70 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-05-23 kl. 07:15, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-05-23 kl. 08:08.

EFTER RAPPORT

Q1: Temporära problem

SalMar rapporterade under förväntan, men efter den svaga prestationen av Mowi och LSG i centrala Norge, var det högst troligt att även SalMar skulle underprestera. Bolaget har haft några temporära problem med infektiös laxanemi i norra Norge, Amoebic gill disease (AGD) i centrala Norge samt något lägre slaktvolymer än förväntat. Bolaget upprepar volymprognosen för helåret, vilket innebär att SalMar nu måste slakta mer än tidigare beräknat under andra halvåret. De verkar komfortabla över prognosen och SalMar har historiskt sett varit ett pålitligt bolag. Vi upprepar Behåll och riktkursen 447 NOK.

Q1 2019: Vad hände?

SalMar uppnådde en EBIT/kg i Norge på 24,7 NOK, vilket var 2 kg/NOK under förväntan. Avvikelsen beror främst på högre kostnader, särskilt i norra Norge. I norra Norge har en del odlingar drabbats av infektiös laxanemi, vilket innebär högre kostnader för att behandla det. Dessa odlingar kommer att slaktas under mitten av Q2, och vi förväntar oss därefter att kostnaderna minskar något, för att sedan minska ytterligare under Q3 2019p. Centrala Norge har haft problem med CMS (hjärtproblem), gälproblem och låga slaktvolymer. Detta har lett till att de fasta kostnaderna ökat. Bolaget förväntar sig att kostnaderna minskar under Q2 2019 på grund av något bättre biologi.

Alger – inget problem

SalMar har två odlingar som ligger relativt nära algblomningen. Fisken vid dessa odlingar var redo för att slaktas och bolaget beslutade således att slakta den när de fick nyheten om algblomningen i närheten. Detta innebär att SalMar med största sannolikhet inte kommer att drabbas av algblomningen.

Värdering

Vi värderar bolaget med en kassaflödesvärdering med långsiktig EBIT/kg på 20 NOK och WACC på 7%. Vi upprepar Behåll och riktkursen 447 NOK.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 602,6 -0,3% 0,5% 14,7%
OMXS30 1 595,6 -0,5% 0,1% 13,3%
OMXH25 3 960,4 -0,2% 2,7% 7,5%
OMXC20 999,1 0,8% 2,6% 12,1%
OSEBX 888,7 -0,1% 2,6% 11,2%
OMXBB 952,5 0,0% -0,9% 9,0%
Dow Jones 25 776,6 -0,4% 0,5% 10,5%
S&P500 2 856,3 -0,3% 0,2% 13,9%
Nasdaq C 7 750,8 -0,4% -0,9% 16,8%
SX5E 3 386,7 0,0% 0,0% 12,8%
DAX 12 168,7 0,2% 0,6% 15,2%
CAC40 5 379,0 -0,1% 0,1% 13,7%
RTS 1 292,8 1,1% 3,7% 21,0%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 71,0 -1,6% -1,1% 32,0%
Guld 1 273,8 0,2% -1,9% -0,4%
Silver 14,4 0,0% -2,6% -6,7%
Aluminium 1 747,0 -1,1% -3,1% -6,6%
Bly 1 787,0 -0,5% 0,4% -11,1%
Koppar 5 920,0 -1,4% -1,4% -0,8%
Nickel 11 965,0 -0,5% 0,3% 12,9%
Zink 2 713,0 -0,4% -0,6% 8,1%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,02 1,00 1,80 11,10
Sverige, 10 år 0,06 -0,90 2,90 -40,20
Norge, 10 år 1,68 1,10 4,30 -6,20
Tyskland, 10 år -0,09 -0,90 1,70 -32,50
GB, 10 år 1,02 -4,70 -4,00 -25,10
USA, 10 år 2,39 -3,46 1,41 -29,36
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,75 -0,3% -0,1% 6,1%
USD / SEK 9,64 0,0% 0,4% 8,8%
GBP / SEK 12,21 -1,0% -1,2% 8,1%
NOK / SEK 1,10 0,0% 0,0% 7,6%
DKK / SEK 1,44 -0,3% -0,1% 6,0%
CAD / SEK 7,19 0,0% 0,7% 10,8%
CHF / SEK 9,55 0,0% 0,3% 6,2%
JPY / SEK 0,09 0,2% -0,4% 8,2%
EUR / USD 1,12 -0,2% -0,5% -2,4%
USD / JPY 110,32 -0,2% 0,8% 0,6%
EUR / GBP 0,88 0,7% 1,2% -1,8%
AUD / USD 0,69 -0,1% -0,8% -2,3%
USD / CAD 1,34 0,0% -0,3% -1,8%
GBP / USD 1,27 -1,0% -1,6% -0,6%
USD / NOK 8,75 0,0% 0,3% 1,1%
EUR / NOK 9,76 -0,2% -0,1% -1,4%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande börserna i New York handlades svagt nedåt på onsdagen. Federal Reserves protokoll släpptes under kvällen, vilket inte hade någon större inverkan på börsutvecklingen eller dollarn, medan räntorna sjönk något.

Dow Jones storbolagsindex var ned 0,4 procent till 25.776. Det bredare S&P 500 minskade 0,3 procent till 2.856 och tekniktunga Nasdaq Composite sjönk 0,5 procent till 7.751.

Bland sektorerna i S&P 500 var kraftbolag upp 0,8 procent, medan energibolag var ned 1,6 procent.

Federal Reserves protokoll från senaste FOMC-mötet den 1 maj bekräftade att den tålmodiga inställningen till räntehöjningar kommer fortsätta att gälla under den närmaste tiden, även om de globala förutsättningarna skulle förbättras.

På handelskonfliktfronten meddelade Vita huset att fler kinesiska företag kan komma att svartlistas, likt Huawei, bland annat två videoövervakningsbolag.

Bland enskilda aktier steg kosmetikabolaget Avon Products 9 procent. Brasilianska Natura Cosméticos, som bland annat äger The Body Shop, förhandlar om ett uppköp av sin amerikanska kollega.

Chiptillverkaren Qualcomms aktie föll drygt 10 procent efter att media rapporterat att bolaget har fällts för konkurrensbrott i USA.

Tesla sjönk för sjunde handelsdagen i rad och stängde under 200 dollar efter en nedgång på 6 procent.

Vidare föll teleoperatören Sprints aktie 7,6 procent efter rapporter om att fusionen med T-Mobile kan vara hotad.

Detaljhandelskedjan Target steg 7,8 procent efter sin kvartalsrapport som var bättre än förväntat. I sektorn sjönk Nordstrom 9,2 procent efter att ha redovisat sämre intäkter än väntat i rapporten efter tisdagens stängning.

Även byggvaruhuskedjan Lowes handlades ned efter sämre kvartalsresultat än väntat och tappade 11,8 procent.

Goldman Sachs har varnat för att Apples resultat kan krympa med 29 procent om Kina skulle införa ett försäljningsförbud för bolagets produkter, som respons på den amerikanska svartlistningen av Huawei. Apple-aktien var ned 2 procent.

Amerikansk tioårig statspappersränta var ned 4 punkter till 2,38 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen stängde onsdagens handel på rött efter att banksektor tyngt storbolagsindex medan Ericsson lyft på en köprekommendation. Oriflame stod i fokus sedan familjen af Jochnick lagt ett bud på bolaget.

Sektorsvis steg teknik och hälsovård medan fordon, finans och verkstadsindustri var nedåt.

Vid stängning var storbolagsindexet OMXS30 ned 0,5 procent till 1.596. Aktier för 15,9 miljarder omsattes på Stockholmsbörsen under dagen. Vid svensk stängning var snittindexet Euro Stoxx 600 oförändrat.

Dagens mest omsatta aktie var Oriflame som handlades upp 31,3 procent till 221 kronor sedan bolagets storägare, familjen af Jochnick (30,8 procent), meddelat att de lägger ett kontantbud på kosmetikabolaget.

Budet är på motsvarande 227 kronor per aktie och motiveras av familjen med att bolaget behöver genomdriva omfattande förändringar, något som bedöms vara svårt att genomföra som publikt bolag.

Ericsson låg i topp av OMXS30-bolagen och steg 3,7 procent till 96:74 kronor. Bank of America Merrill Lynch höjde sin rekommendation av aktien till köp, samtidigt som riktkursen skruvades upp från 95:50 till 110 kronor.

Vid sidan av Ericsson steg också Getinge och Assa 0,9 respektive 0,8 procent.

Sämre gick det för banker som tyngde storbolagsindexet. Nordea kommenterade i en sektoranalys att konkurrensen på svensk bolånemarknad har fortsatt tillta. Swedbank och Handelsbanken, som har relativt stark exponering mot svenska bolån, var ned 2,5 procent respektive 2,2 procent, mest av storbolagen. I övrigt var Autoliv och Swedish Match ned strax under 2 procent.

Sandvik har under onsdagen hållit kapitalmarknadsdag. Inför arrangemanget lade bolaget fram nya finansiella mål. Enligt vd Björn Rosengren är bolaget numer mindre konjunkturkänsligt och rörelsemarginalen ska inte gå under 16 procent i en lågkonjunktur. Sandviks tillväxt ska vara 5 procent eller mer över en ekonomisk cykel, enligt vd:n. Aktien stängde 0,7 procent ned.

Bioteknikbolaget Nuevolution rusade 166 procent till strax under budnivån 32:50 efter bud från amerikanska Amgen. Carnegie pekade efter Amgens bud ut sektorkollegorna Bioinvent och Alligator Bioscience som möjliga förvärvskandidater. Aktierna steg 6,1 procent respektive 2,4 procent.

Bland mindre bolag steg också MQ efter att det offentliggjorts att Öresund kommer att ha 12 procent av kapital och röster. Via teckningsrätter och garantiåtagande har Öresund kommit över fler aktier än vad som varit garanterat i emissionen. Aktien steg 7,3 procent.

Smart Eyes har gjort en riktad nyemission av cirka 1,97 miljoner aktier, motsvarande 15 procent av utestående aktier. Aktien steg 6 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
BW Offshore Köp 68 NOK 0,17 0,18

Makro idag

Period Estimat Föregående
JP 02:30 Industri-PMI (prel) maj 50.2
DE 08:00 BNP (def) Q1 0.4 % 0.4 %
EMU 10:00 PMI (prel) maj 48.2/53.0 47.9/52.8
DE 10:00 IFO-Index maj 99.2/95.3 99.2/95.2
USA 15:45 Markit PMI (prel) maj 53.0/n.a. 52.6/53.0

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Seadrill BMG7945E1057 Inga tillkännagivanden
DOF NO0010070063 Inga tillkännagivanden
Veoneer Inga tillkännagivanden
Essity SE0009922164 1
Opus Group SE0001696683 Inga tillkännagivanden
Sandvik SE0000667891 Inga tillkännagivanden
SalMar NO0010310956 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.