logo
Dagens analyser - fredagen den 7 juni 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-06-07 kl. 08:19 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-06-07 kl. 08:22 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,0% OMXS30 0,0% DJI 0,7% NASDAQ 0,5%
587,6 1 542,0 25 720,7 7 615,6

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Clas Ohlson Köp 105 (100) SEK
DNO Köp 23 (21) NOK
Norsk Hydro Köp 45 (48) NOK
Outokumpu Behåll 3,00 (3,10) EUR

Ericsson

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:85,00 SEK
Pris:91,74 SEK
Analytiker:Sébastien Sztabowicz
Chefsanalytiker, Chef IT Hårdvara & Halvledare
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-06-07 kl. 08:27, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-06-07 kl. 09:10.

Positiv feedback från Benelux roadshow

Vi anordnade en roadshow med chefen för investerarrelationer och feedback är positiv med gynnsamma förhållanden och en ny investeringscykel som gradvis byggs upp. Vi upprepar Behåll på grund av en krävande värdering och upprepar även riktkursen 85 SEK.

Gynnsamma marknadsförhållanden under de kommande månaderna

Ericsson ser fortfarande att RAN-marknaden växer med 3% under detta år (jämfört med +4% under 2018) med en fortsatt stark dynamik i USA drivet av utrullningen av 5G, bättre trender i Kina, upphämtning i Korea med snabb utrullning av 5G (Ericsson har omkring 25-30% i marknadsandelar), gradvis återhämtning i Japan med potential av 5G-utrullning till slutet av året och en fortsatt dämpad efterfrågan i Europa förutom från vissa tidiga användare.

5G-cykeln kan hålla längre och vara mer attraktiv än 4G

IR-chefen talade positivt om 5G-cykeln som: 1) de industriella marknadsmöjligheterna kan vara nästan lika stora som för konsumentmarknaden i termer av intäkter på lång sikt; 2) 5G-cykeln kan hålla mycket längre än tidigare cyklar; 3) smart tillverkning verkar lovande för 5G då teknologin genererar mycket lägre latens än 4G och är säkrare och pålitligare än WiFi.

Konservativa meddelanden om Huawei

Ericsson lämnar konservativa meddelanden om Huawei då situationen fortsatt är osäker och visibiliteten för en lösning är begränsad. Vi anser att det finns positiva effekter (Europeiska leverantörer kan vinna marknadsandelar då Huawei kan förbjudas från 5G-marknaden i vissa marknader och operatörer kan vägra arbeta med dem) och negativa effekter (Europeiska leverantörer kan förbjudas från att leverera 5G i Kina och operatörer utanför Kina kan avvakta med att genomföra utrullningen på grund av osäkerheten kring Huawei).

Vi upprepar Behåll då värderingen redan diskonterar för 2020-målen

Vi upprepar Behåll och riktkursen 85 SEK (DCF: 9% WACC och 12% rörelsemarginal) då värderingen redan diskonterar för 2020-målen. Genom att applicera 10-12x EBIT för 2021p och diskontera till nuvärde indikerar det ett värde för aktien på 88-103 SEK.

Novozymes

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:265,00 DKK
Pris:328,00 DKK
Analytiker:Anton Brink
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-06-07 kl. 08:27, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-06-07 kl. 09:10.

UPPDATERING

Crush spreads – klart negativt

I ljuset av: 1) den senaste tidens försämring av etanol crush spreads; och 2) problem med översvämning i mellanvästern i USA under april och maj, anser vi att Novozymes behöver komma tillbaka till deras helårsmål (3-5% organisk tillväxt; 29-30% EBIT-marginal, och 5-10% i nettointäktstillväxt). I och med etanolutsikterna anser vi att det är orimligt att öka produktionen på kort sikt. Vi upprepar Minska och sänker riktkursen till 265 DKK (270).

Våra estimat: 2% organisk tillväxt, 3% nettointäktstillväxt

Då vi sänker våra utsikter över organisk tillväxt för bioenergi-segmentet till +2% (från +4%) modellerar vi nu för 2,2% i organisk tillväxt för koncernen. Givet att de svagare volymerna har en negativ påverkan på bruttomarginalerna sänker vi även våra EBIT-marginaler till 28,8%, vilket innebär 3% i nettointäktstillväxt. Konsensus ligger på 3,4% organiskt och 6% i nettointäktstillväxt.

Kapitalmarknadsdag: vad kan vi förvänta oss?

En klar drivkraft för aktiekursen efter den svaga Q1-rapporten har varit potentialen för goda nyheter under kapitalmarknadsdagen. Trots att vi ser ambitiösa tillväxtmål på medellång sikt (cirka 5-7%) i kombination med en ökning av marginalgolvet med cirka 150-200 baspunkter (nu ≥26%), ser vi fortfarande hur koncernen är beroende av råvarupriserna. Dessa har definitivt inte förbättrats under de senaste månaderna.

Minska, vi sänker riktkursen till 265 DKK (270)

Vi anser att en kassaflödesvärdering är mest tillämplig för Novozymes, då antalet noterade konkurrenter är begränsat eller icke-existerande. Vår kassaflödesvärdering (WACC 7,5%; långsiktig tillväxt 2,5%) ger ett rimligt värde på 265 DKK, med cirka 22,5x P/E för 2020p och cirka 14,8x EV/EBITDA. Vi upprepar Minska.

Clas Ohlson

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:105,00 SEK
Pris:91,55 SEK
Analytiker:Markus Borge Heiberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-06-06 kl. 07:03, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-06-07 kl. 08:22.

EFTER RAPPORT

Clas Fixare

Clas Ohlson har misslyckats med att proaktivt hantera en marknad i förändring. EBIT-marginalen för hela 2018/19 rapporterades till 3,5%. Den underliggande marginalen var således 5,7%. Bolaget försöker stärka sitt varumärke genom den nya satsningen på hemhjälp, Clas Fixare, som bör innebära ytterligare tillväxtmöjligheter. Vi höjer således våra marginalestimat för 2019/20p med 200 baspunkter, vilket reflekterar en förbättrad produktmix. Vi anser fortsatt att Clas Ohlson tar de nödvändiga stegen mot framtiden och upprepar således Köp. Vi höjer riktkursen till 105 SEK (100), vilket innebär en direktavkastning på 6%.

Justerad rörelsemarginal på 3,5%

EBIT-marginalen på 3,5% var 0,5 procentenheter över prognosen för Q3, drivet av en starkare försäljning än förväntat samt positiva effekter från kampanjer och produktmix. Vi tror dock att bruttomarginalen kommer vara under press.

Vi förväntar oss en EBIT-marginal på 6% från 2020/21p

Clas Ohlson har som mål att uppnå en långsiktig EBIT-marginal på 6-8%. Vi anser att bolaget kan nå 6% till 2020/21p, då alla butiker i Tyskland har stängt ned, och bara två stycken återstår i Storbritannien.

Försäljningstillväxt drivs av e-handel och nya erbjudanden

Vi förväntar oss ingen butikstillväxt framöver, men en tillväxt inom e-handel med cirka 40% per år bör driva bolaget framåt. Dessutom ökar behovet av hjälp i hemmet, vilket bådar gott för Clas Ohlsons nya tjänst ”Clas Fixare” som hjälper till med allt ifrån enklare snickarhjälp i hemmet till bärhjälp av tunga varor.

Köp, riktkurs 105 SEK (100)

Vi höjer riktkursen till 105 SEK (100) på grund av starkare utsikter för bruttomarginalen på kort och medellång sikt. Riktkursen baseras på vår kassaflödesvärdering (6% långsiktig EBIT-marginal, 2% långsiktig tillväxt och 8% WACC). Clas Ohlson handlas för närvarande till 14,7x vårt underliggande framåtblickande VPA, vilket innebär en EBIT-marginal på 5,7%, men vi tror att bolaget kommer nå marginalmålet på 6% under 2021p/2022p. I vår modell har en förändring i den långsiktiga marginalen på 50 punkter en påverkan på aktiepriset med 8 SEK. Vi upprepar rekommendationen Köp och höjer riktkursen till 105 SEK (100).

Norsk Hydro

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:45,00 NOK
Pris:31,58 NOK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-06-06 kl. 07:26, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-06-07 kl. 08:22.

EFTER RAPPORT

Q1: inte så illa som befarat och strategin skall granskas

Hydros Q1-resultat var inte så illa som befarat, med en underliggande EBIT på 559 MNOK jämfört med marknadens förväntningar på 150 MNOK. Starkare utveckling inom Extruded Solutions, Energy och inte så svagt som förväntat inom Bauxite&Alumina är de främsta orsakerna till resultatet. Bolaget planerar att presentera höjda mål under kapitalmarknadsdagen i september. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen till 45 NOK (48) på grund av svagare och osäkrare marknadsutsikter.

Bättre än förväntat

Q1 underliggande EBIT var 539 MNOK (3 147 MNOK), signifikant över marknadens förväntningar på 150 MNOK (KECH 278 MNOK). Den största positiva avvikelsen var Extruded Solutions. Dock är inte Q1 ett representativt kvartal då Alunorte endast drivs till 50% samt cyberattacken i slutet av mars som sänkte resultatet med 300-350 MNOK (estimerat 400-450 MNOK), vilket främst påverkade Extruded Solutions.

Alunorte ökar produktionen enligt plan

De brasilianska Alunorte, Paragominas och Albras ökar produktionen enligt plan efter de lättade produktionsembargona. Hydro är fortsatt optimistiska gällande de långsiktiga utsikterna för aluminium. De uppdaterade målen kommer att presenteras under kapitalmarknadsdagen den 24 september. Vi sänker vår 2019-21p VPA med 5-7% på grund av osäkrare makroutsikter.

Vi upprepar Köp, men sänker riktkursen till 45 NOK (48)

Alunorte-situationen har inte bara hindrat en potentiell omvärdering på grund av negativ exponering, utan även varit väldigt kontraproduktivt för den totala effektiviteten och förbättringsprogrammet på 3 miljarder NOK. Vår nya riktkurs på 45 NOK är baserad på en summan-av-delarna-värdering, med en EV/EBITDA multipel på 4-8x för de individuella affärssegmenten mellan 2019-20p. Hydro handlas för närvarande till EV/EBITDA på cirka 4-5x för 2020p, jämfört med det historiska snittet på 6-7x. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen till 45 NOK (48).

DNO

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:23,00 NOK
Pris:15,00 NOK
Analytiker:Anders Holte
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-06-06 kl. 07:19, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-06-07 kl. 08:22.

UPPDATERING

Var förvärvet av Faroe Petroleum värt det?

DNO har tagit ett signifikant steg mot en mindre riskfylld intjäningsprofil med förvärvet av Faroe Petroleum. Utsikten för kassaflöde har förbättrats signifikant. Hävstången har fallit sedan Q1 2019, och vi förväntar oss en avkastning på fritt kassaflödet på i genomsnitt 15% under 2019p-2025p, och förväntar oss att utdelningen höjs från dagens nivåer på 50 MUSD, till 118 MUSD. DNO har förvandlats till att vara en Nordsjö-producent med hög avkastning på fritt kassaflöde, med en attraktiv uppsida i Kurdistan, där vi värderar den till fulla värdet. Vi höjer vårt NAV för DNO från 21 NOK till 23 NOK och upprepar Köp.

Varför aktien är ett Köp

Vi upprepar vår Köprekommendation, då vi ser en betydlig uppsida till en mer diversifierad tillgångsportfölj, hög avkastning på friakassaflödet med i genomsnitt 15% under 2019p-2025p med Brent över 65 USD på lång sikt, samt nettoskuld/EBITDA på 0,69x för 2019p, vilket banar vägen för ytterligare utdelningar. Allt detta pekar på ett väl utfört arbete av DNO-teamet.

Värderingsmodell

Vi värderar DNO med en summan-av-delarna. Vi baserar vår värdering på Brent-estimat, vilka når 65 USD per fat från 2020p framåt. Vår WACC för DNO har nu fallit till 10,1%, givet den kombinerade skuldkostnaden efter förvärvet av Faroe Petroleum. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen från 21 NOK till 23 NOK.

Outokumpu

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:3,00 EUR
Pris:2,63 EUR
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-06-07 kl. 07:17, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-06-07 kl. 08:22.

UPPDATERING

Möte med finanschefen – fokus på att frigöra kassaflöden

Vid investerarmötet vi anordnade i Paris med finanschefen Pia Aaltonen-Forsell, talade hon om hur huvudfokus ligger på att frigöra arbetskapital samt minska den absoluta skuldsättningsgraden. Marknaden för stål är fortsatt utmanande när vi går in i den långsammare sommarperioden. De 320 MEUR i rörelseförbättringar och effektivitet som de uppnått sedan 2015 uppmärksammades även. Vi upprepar Behåll och sänker riktkursen till 3 EUR (3,1) på grund av osäkrare ekonomiska utsikter.

Huvudfokus på att minska skulderna och frigöra arbetskapital

Pia Aaltonen-Forsell talade om bolagets potential att frigöra kassaflöden på omkring 150 MEUR, där majoriteten (130 MEUR) kan komma från att minska inventarier under 2019. Hon talade även om hur bolaget är i betydligt bättre form än tidigare. Hon uppmärkasammade oss även på försäljningen av mark i Tyskland för 90 MEUR, som förväntas bli färdigt under Q3, och potentialen att sälja ytterligare icke-kärntillgångar, men inte av samma magnitud som affären i Tyskland.

Marknaden är fortsatt utmanande

Stålmarknaden är fortsatt utmanande, där vi inte ser någon återhämtning av de europeiska baspriserna när vi nu går in i en långsammare sommarperiod. Finanschefen talade även om hur de påverkas av en svagare bilindustri. Men de ser dock en hälsosam efterfrågan från olja- och gasindustrin, samt den tunga industrin.

Behåll upprepas, vi sänker riktkursen till 3 EUR (3,1)

Vi upprepar Behåll och sänker riktkursen till 3 EUR (3,1) baserat på en EV/EBITDA-multipel på 5,5x för 2019-2021p.

Investeringsstrategi

INVESTERINGSSTRATEGI JUNI

Korrigering i en mycket osäker period

Aktier: Värden finns men ingen brådska Räntor: Fortsatt på mycket låga nivåer Krediter: Föredrar höga kreditbetyg

Neutral aktieallokering fallande börser till trots

Efter att de inledande månaderna på året bjöd på kraftigt stigande börskurser kom till slut en korrigering. April var den bästa månaden för OMXS30 sedan 2011 och maj blev den svagaste börsmånaden under samma period, med en nedgång på 10 procent. I majstrategin flaggade vi upp för vad vi såg som en överhängande risk för att en korrigering på börsen skulle kunna komma under försommaren/sommaren.

Läs mer

Neutral aktieallokering i mycket osäker period

Eller se en presentation med Aktiestrateg Mattias Isakson och Investeringsstrateg Johanna Högfeldt

Korrigering i en mycket osäker period

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 587,6 0,0% 0,5% 11,9%
OMXS30 1 542,0 0,0% 0,2% 9,5%
OMXH25 3 811,0 -0,2% -0,2% 3,4%
OMXC20 988,9 1,6% 1,8% 10,9%
OSEBX 862,3 0,1% 1,1% 7,9%
OMXBB 962,5 0,2% 1,1% 10,1%
Dow Jones 25 720,7 0,7% 2,2% 10,3%
S&P500 2 843,5 0,6% 2,0% 13,4%
Nasdaq C 7 615,6 0,5% 0,6% 14,8%
SX5E 3 338,4 0,0% 0,6% 11,2%
DAX 11 953,1 -0,2% 0,4% 13,2%
CAC40 5 278,4 -0,3% 0,6% 11,6%
RTS 1 319,9 1,3% 2,6% 23,5%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 61,7 1,7% -7,8% 14,6%
Guld 1 335,5 0,0% 4,3% 4,4%
Silver 15,0 0,8% 3,9% -3,3%
Aluminium 1 742,5 -1,3% -1,1% -6,8%
Bly 1 945,0 3,4% 8,2% -3,2%
Koppar 5 805,0 -0,5% -0,3% -2,7%
Nickel 11 710,0 -0,5% -2,3% 10,5%
Zink 2 637,0 1,2% -2,5% 5,0%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån 0,00 -2,60 11,50
Sverige, 10 år -0,05 0,00 -5,30 -51,40
Norge, 10 år 1,51 7,50 -11,10 -23,60
Tyskland, 10 år -0,23 -0,90 -6,80 -47,30
GB, 10 år 0,84 -2,20 -6,80 -42,90
USA, 10 år 2,12 0,27 -10,01 -56,17
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,62 0,0% 0,1% 4,8%
USD / SEK 9,42 -0,1% -1,3% 6,2%
GBP / SEK 11,97 -0,3% -0,4% 6,0%
NOK / SEK 1,08 -0,1% -0,7% 5,6%
DKK / SEK 1,42 0,0% 0,1% 4,7%
CAD / SEK 7,03 0,0% -0,4% 8,4%
CHF / SEK 9,52 -0,1% 0,6% 5,8%
JPY / SEK 0,09 -0,3% 0,2% 7,7%
EUR / USD 1,13 0,2% 1,4% -1,3%
USD / JPY 108,19 0,2% -1,5% -1,4%
EUR / GBP 0,89 0,3% 0,4% -1,1%
AUD / USD 0,70 -0,1% 1,1% -0,8%
USD / CAD 1,34 -0,1% -0,9% -2,0%
GBP / USD 1,27 -0,1% 1,0% -0,2%
USD / NOK 8,71 0,0% -0,6% 0,6%
EUR / NOK 9,82 0,1% 0,8% -0,8%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande börserna i New York fortsatte upp på torsdagen, delvis på optimism om att Mexikotullar ska kunna undvikas efter uppgifter om att Trumpadministrationen överväger en senareläggning av tullarna.

USA:s vicepresident Mike Pence sade dock på torsdagen att USA fortfarande planerar att införa tullar mot Mexiko nästa vecka, rapporterar Bloomberg News.

Dow Jones storbolagsindex stängde 0,7 procent upp till nivån 25.721, det bredare S&P 500 steg 0,6 procent till 2.843 och tekniktunga Nasdaq Composite stärktes 0,5 procent till 7.615.

Stöd kom också från centralbankshåll. Europeiska Centralbanken lämnade som väntat räntan oförändrad på torsdagen men ändrade guidningen och ser nu oförändrad ränta till och med första halvåret 2020, ett halvår längre än tidigare.

Italiensk-amerikanska Fiat Chrysler har dragit tillbaka sitt förslag om fusion med franska Renault, framkom på torsdagen. Aktien var upp 0,8 procent i USA-handeln.

Spotify avancerade drygt 3 procent. Ett produktionsbolag som tidigare presidenten Barack Obama och hans fru Michelle Obama står bakom ska samarbeta med Spotify om produktion av så kallade poddar på Spotify.

Beyond Meat, som producerar ett grödobaserat köttsubstitut, tog rejäl fart uppåt i efterhandeln i spåren av en positiv försäljningsprognos i sin första delårsrapport som noterat bolag. Aktien steg 26 procent i efterhandeln.

Räntan på den amerikanska tioåringen var oförändrad på 2,12 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen stängde på plus för tredje handelssessionen i rad på onsdagen. Utvecklingen i toppen av storbolagsindexet OMXS30 gav en sektormässigt spretig bild med Getinge, Skanska och Atlas Copco i topp. Fordonsbolag och banker parkerade dock i botten av listan.

OMXS30 steg 0,3 procent till nivån 1.542 och aktier för 17,3 miljarder kronor bytte ägare på Stockholmsbörsen under dagen. Vid stängning var ledande Europabörserna var tyska DAX upp 0,3 procent och Londonbörsens FTSE100 var upp 0,1 procent. I Paris var CAC 40 upp 0,5 procent.

Bland storbolagen på OMXS30-indexet syntes medicinteknikbolaget Getinge i topp med en uppgång på 3,3 procent. Skanska stängde 1,9 procent upp, Atlas Copco handlades upp 1,8 procent och Tele2 var 1,5 procent högre.

I positivt territorium fanns också bland annat Sandvik, H&M och Swedish Match, som dock föll tillbaka under eftermiddagen.

Volvo tyngdes av svag industristatistik i USA där orderingången för tunga lastbilar föll med 70 procent i maj, jämfört med motsvarande månad i fjol, enligt färska siffror från branschorganisationen ACT. I tillägg rapporterade Sveriges Radio att Volvo kommer skruva ned Tuvefabrikens produktionstakt efter sommaren med hänvisning till svagare europeisk efterfrågan. Volvos aktie var ner 0,8 procent.

I botten av storbolagsindex vägde banksektorn tyngst. Handelsbanken backade 1,1 procent och befann sig i botten av storbolagsindex. Nordea var ned 0,6 procent och Swedbank sjönk 0,5 procent. SEB stod emot bättre och stängde strax över nollan.

I tillägg till bank fanns även stål- och gruvaktierna SSAB och Boliden på klara minus, liksom Alfa Laval och SCA.

Detaljhandlaren Clas Ohlson, som redovisade en större rörelseförlust under det fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2018/2019 än väntat, handlades stötigt under dagen. Analytikerna var oeniga efter rapporten. Aktien öppnade för kraftigt ned men vände och steg till 3,6 procent plus för dagen. Efter en sänkning från SvD:s Börsplus började aktien dock återigen falla tillbaka tills SEB höjde riktkursen med runt 20 procent och aktien tog ny fart för att stänga på plus 3,0 procent.

Precise Biometrics steg 9,4 procent. Bolaget meddelade på tisdagen ett samarbete med det cybersäkerhetsföretaget Covr Security inom produkter för identitetsverifiering för digitala tjänster.

Oscar Properties stamaktie steg 6,9 procent efter att bolaget senarelagt utbyteserbjudandet till stamaktier men angivit det bolaget kallar "marknadssonderade" utbytesvillkor. Även priset på bostadsbyggarens preferensaktier var kraftigt upp.

Starbreeze aktie rusade 20 procent. På förslag från aktieägare valdes Digital Bros finanschef Stefano Salbe in som ny ledamot i gamingbolaget, framgår av kommunikén från årsstämman. Digital Bros är ett italienskt gamingbolag som kontrollerar 5 procent av rösterna i bolaget, enligt ägardatatjänsten Holdings. Digital Bros har gett krisande Starbreeze ett förskott på 4,8 miljoner dollar i en affär kopplad till speltiteln Overkills The Walking Dead.

Energibolag avslutade dagen tungt ned efter att amerikansk oljedata visat ökande lager och oljepriset vikt ned knappt 3 procent. IPC föll 5,8 procent, den största nedgången hittills i år. Något mer begränsade fall noterades för Enquest och Lundin Petroleum.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter

Makro idag

Period Estimat Föregående
DE 08:00 Industriproduktion apr
USA 14:30 Sysselsättning maj

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Ericsson SE0000108656 Inga tillkännagivanden
Novozymes DK0060336014 Inga tillkännagivanden
Clas Ohlson SE0000584948 Inga tillkännagivanden
Norsk Hydro NO0005052605 Inga tillkännagivanden
DNO NO0003921009 Inga tillkännagivanden
Outokumpu FI0009002422 Inga tillkännagivanden
Investeringsstrategi Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.