Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - onsdagen den 12 juni 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-06-12 kl. 08:23 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-06-12 kl. 08:26 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 1,0% OMXS30 1,2% DJI -0,1% NASDAQ 0,0%
605,6 1 593,4 26 048,5 7 822,6

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Aker BP Köp (Behåll) 315 (320) NOK
Systemair Köp 140 (108) SEK
DSV Köp 690 (605) DKK

XXL ASA

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:30,00 NOK
Pris:23,46 NOK
Analytiker:Markus Borge Heiberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-06-12 kl. 07:47, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-06-12 kl. 09:08.

INFÖR RAPPORT

Undantag från kovenanter förlängs, men Q2-resultatet fortfarande osäkert

I linje med våra förväntningar har XXL lyckats höja skuldvillkoren för Q3 2019 till 4,25x NIBD/LTM EBITDA (från 3,5x). Dock har EBITDA under Q2 varit något sämre än föregående år än så länge. Vi reviderar ned vår Q2-EBITDA med 8% till 195 MNOK. Den kvarvarande delen av juni kommer att bestämma hur kvartalet går, och vi tror på en förbättring å/å. Med en lägre EBITDA estimerar vi att XXL stänger Q3 vid 3,7x NIBD/EBITDA, som vi sedan tror minskar ytterligare till 2,9x under Q4 2019p. Vi sänker vår utdelning för 2019p från 1,5 NOK till 0 NOK, men upprepar Köp och riktkursen 30 NOK.

Försäljning sannolikt svag

Vi förväntar oss en svag förbättring från kvartalets inledning, men intäkterna mellan april och den första veckan i juni var något svagare. Vi sänker vår Q2 2019p försäljningstillväxt till 2% (6,6%) och EBITDA-marginal till 8,2% (8,5%), vilket resulterar i en EBITDA på 195 MNOK (185 MNOK under Q2 2018).

Köp, riktkurs 30 NOK

Trots att våra Q2-utsikter samt utdelningsprognoser har justerats ned, upprepar vi Köp och riktkursen 30 NOK, eftersom rådande förhållanden inte påverkar våra estimat efter 2019p. Riktkursen är baserad på normaliserad EBIT-marginal på 6,5% med DCF-antaganden korresponderande till 12x slutlig EV/EBIT (12% COE och 2% långsiktig tillväxt). Om vi antar en lägre slutlig marginal på 50 punkter skulle vi sänka vår riktkurs med 5 NOK. Vi upprepar Köp och riktkursen 30 NOK.

Aker BP

Rek: Köp (Behåll)
Riktkurs:315,00 NOK
Pris:236,40 NOK
Analytiker:Anders Holte
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-06-12 kl. 06:58, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-06-12 kl. 08:26.

UPPDATERING

Höjd rekommendation

Efter vår nedgradering av Aker BP i april har aktien fallit under vår värdering av bolaget. Med uppstarten av Johan Sverdrup som närmar sig efter sommaren och viktiga prospekteringsbrunnar bedömer vi att köpläget infunnit sig som vi väntade på i samband med nedgraderingen. Vi sänker riktkursen något till följd av nedslående prospekteringsborrningar. Vi höjer rekommendationen till Köp (Behåll) och sänker riktkursen till 315 NOK (320).

Äntligen uppstart av Johan Sverdrup i närtid

Efter nästan 10 år sedan upptäckten närmar sig uppstarten av Johan Sverdrup. Produktionsstarten är planerad till november 2019 medan partnern Lundin Petroleum har uppgivit en uppstart mellan oktober 2019 till tidigt under 2020. Hittills har alla uppkopplingsarbeten och förberedelser gått snabbare än planerat, till följd av lugnt väder. Vi bedömer därför att en tidig uppstart är trolig. Vi förväntar oss fler kommentarer kring Johan Sverdrup i samband med Equinors Q2-rapport den 25 juli. Vi värderar Johan Sverdrup till 93 NOK per aktie netto för Aker BP.

Nyckelborrning i Nordsjön

I vår senaste kommentar om Aker BP och borrutsikterna för sektorn som helhet, talade vi om Frog-området i Nordsjön, som drivs av Aker BP, som det mest intressanta utforskningsområdet offshore i Norge detta år. Aker BP kommer att börja borra bolagets sista prospekt i området strax efter sommaren, som vi värderar till 4,3 NOK per aktie, 9,3 NOK per aktie riskjusterat. Om borrningen är framgångsrik, kan värdet per fat öka då fler delar av området troligtvis kommer att utvecklas.

Direktavkastning på över 7%

Vi ser att direktavkastningen kan stiga till över 10% till 2021p och den skyddas av en ny kreditfacilitet på 4 miljarder USD, som följdes av stabila utsikter och en BBB-rating från Fitch, vilket visar på Aker BP:s stabila kassaflöde, även under utmanande makromiljöer. Vi tror att det bara är en tidsfråga innan Aker BP blir klassat som investment grade, vilket bör vara ytterligare en katalysator för aktiekursen. Vi uppgraderar till Köp (Behåll) och sänker riktkursen till 315 NOK (320).

Systemair

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:140,00 SEK
Pris:133,00 SEK
Analytiker:Douglas Lindahl
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-06-12 kl. 07:02, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-06-12 kl. 08:26.

EFTER RAPPORT

Nytt normalläge - riktkurs höjs till 140 SEK efter starkt Q4-resultat

Systemair rapporterade en stark Q4 2018-2019 och den organiska tillväxten på 9,3% medförde ökade marginaler med 2,6 procentenheter å/å medan Menerga-problemen inte har blivit fullt lösta, vilket indikerar att det finns ännu mer uppsidespotential på marginalen då detta adresseras (en treårsplan är på plats). Vi uppdaterar vår modell och höjer vår riktkurs till 140 SEK (108) som indikerar en uppsida, och som en följd upprepar vi vår Behållrekommendation.

Starka siffror för Q4 2018/2019

Systemairs EBIT Q4 kom in 57% över konsensus och 122% över våra förväntningar, drivet av en stark operationell hävstång genom starkare än väntad tillväxt i alla geografiska områden förutom Östeuropa och CIS. Vi var mest lättade över att se västra Europa (cirka 43% av koncernens försäljning) accelerera organisk tillväxt sekventiellt från 0% i Q3 2018/2019 till 13% i Q4 2018/2019. Givet Systemairs begränsade rapportering har vi liten insikt i nyckeldrivarna bakom lönsamhetsförbättringen även om de flesta geografiska områdena verkar ha bidragit positivt i kvartalet.

Positiv ledning under konferenssamtal

Ledningen var väldigt säkra på tillväxtutsikterna under konferenssamtalet och pekade på bidragande stark tillväxt i alla regioner stöttade av en stark orderingång. Under Q&A kom frågan ifall den solida marginalutvecklingen ska ses som en engångspost, men ledningen menade istället att detta var det nya normala och pekade på marginalmålet på 10% för EBIT, vilket upprepades starkt. Ledningen sa också att Menerga-problemet (en nyckelfaktor bakom den cirka 30-procentiga EBIT-missen i Q3) fortfarande inte är lösta, vilket visar ytterligare potential att lyfta lönsamheten för koncernen.

Ny riktkurs på 140 SEK, Behåll upprepas

Vi uppdaterar vår modell och lyfter justerad vpa med cirka 9% i genomsnitt för 2019/2020P och 2021/2022P, rullar vår DCF-modell ett år fram, och uppdaterar vår jämförelsemodell, medan vi rullar våra målmultiplar ett år fram för att nå en ny riktkurs på 140 SEK (108). Vår riktkurs är baserad på genomsnittet av vår DCF-värdering, med WACC på 7,8%, jämförelsevärdering, och ett mål på 12,5x 2020/2021P EV/EBIT, som indikerar en 2020/2021P EV/EBIT på 12,3x jämfört med Systemairs historiska genomsnitt på 12x. Vi upprepar Behåll.

DSV

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:690,00 DKK
Pris:612,40 DKK
Analytiker:Aymeric Poulain
Chefsanalytiker, Chef Support Services
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-06-12 kl. 07:09, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-06-12 kl. 08:26.

UPPDATERING

Obegränsad styrka

Förvärvet av UTi var en triumf och en klar mall inför sammanslagningen med Panalpina. Affären kommer att skapa ett börsvärde på 22 miljarder USD och leda till att bolaget hamnar bland de globala marknadsledarna. Vi estimerar att DSV betalade mellan 1-1,5 miljarder USD för Panalpina, för möjligheten att extrahera minst 300-420 MUSD i kostnadssynergier till ett värde av 3,7-6,1 miljarder USD. Omstruktureringen av balansräkninen och ett starkt kassaflöde kan möjliggöra för DSV att köpa tillbaka en fjärdedel av bolagets aktier till slutet av 2022p, lika många som de utfärdat för att köpa Panalpina. Vi höjer således riktkursen till 690 DKK (605) och upprepar Köp.

Förändringar av värderingsmodell

Vi konsoliderar de två bolagen från oktober 2019 och modellerar för 56,4 miljoner nya DSV-aktier, vilket innebär totalt 237 miljoner aktier. Vi anpassar även modellen till redovisningsstandarden IFRS 16. Vi förväntar oss 300 MCHF i omstruktureringskostnader under två års tid och modellerar för minst 300 MUSD i besparingar under två år samt 375 MUSD efter tre år. Vi antar en skattesats på 23%.

Värderingsmodell

Vår riktkurs på 690 DKK är baserad på en ekonomisk värderingsmodell och utsikter. DSV är värt 14,6-15,4 miljarder USD vid 15x EBITDA (före IFRS 16), medan Panalpina är värt 3-3,6 miljarder USD. Utfärdandet av 56,4 miljoner nya DSV-aktier för att kunna köpa Panalpina motsvarar en överföring av 1-1,5 miljarder USD från DSV:s aktieägare till Panalpinas aktieägare. Vi estimerar att värdet av kostnadssynergierna uppgår till 5,6 miljarder USD. Vi höjer riktkursen till 690 DKK (605) och upprepar Köp.

Hennes & Mauritz

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:160,00 SEK
Pris:151,50 SEK
Analytiker:Fredrik Ivarsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-06-12 kl. 07:41, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-06-12 kl. 08:26.

INFÖR RAPPORT

Q2-försäljning väntas den 17 juni

I samband med Q1-rapporten rapporterad H&M även en gedigen start på de första fyra veckorna av Q2 (mars-maj). Dock har utvecklingen på några av nyckelmarknaderna varit slagig de senaste månaderna och vi har sett flera negativa uttalanden från konkurrenter. Som en följd har vi sänkt vårt försäljningsestimat för Q2 från 6,4% i lokal valuta till 5% och sänker EBIT från 6,2 miljarder SEK till 5,9 miljarder SEK, vilket innebär en marginal på 10,5%. Sammantaget gör vi mindre förändringar i våra estimat för 2019-2020 och upprepar Behåll och riktkursen 160 SEK.

Tuffa marknader

Flera av H&M:s nyckelmarknader har utvecklats till det sämre under de senaste månaderna. Marknadsdata från Norden och DACH-regionerna har varit särskilt svagt. Flera detaljhandelskedjor bekräftar bilden: Gap Inc. vittnar om ett extremt utmanande första kvartal (slut den 4 maj) medan Ted Baker nämner pågående konsumentosäkerhet på ett flertal nyckelmarknader och har ökat kampanjerna.

Tillväxt på cirka 5% i lokal valuta

I samband med Q1 rapporterade H&M en gedigen start (+7%) för de första fyra veckorna för det andra kvartalet. Vi estimerade tidigare 6,4% i tillväxt för Q2, men efter de ovan nämnda utmaningarna sänker vi försäljningsestimatet till 5% i lokal valuta eller 8,7% totalt.

Behåll och riktkurs på 160 SEK upprepas

Vi upprepar Behåll och riktkursen 160 SEK som vi når genom en likaviktad blandning av diskonterade kassaflöden och en 12-månaders framåtblickande P/E-multipel på 17x.

Teckna aktier i K2A Knaust & Andersson Fastigheter

TECKNINGSERBJUDANDE

K2A

K2A är ett snabbt växande fastighetsbolag med fokus på egenproducerade, välplanerade, hållbara och Svanenmärkta hyresbostäder för alla typer av boenden. Bolaget kombinerar bostadsportföljen med samhällsfastigheter för att stärka det löpande kassaflödet. Prioriterade marknader är Mälardalen och ett antal utvalda universitets- och högskoleorter. För att främja fortsatt tillväxt och utveckling genomför bolaget en kombinerad nyemission och ägarspridning samt notering av bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm.

Erbjudande till allmänheten i korthet

Anmälningsperiod: 11 juni – 18 juni 2019 Erbjudandepris: 71 SEK per B-aktie (courtage utgår ej) Minsta post: Anmälan ska avse lägst 170 B-aktier och däröver jämna poster om 10 B-aktier upp till 17 000 B-aktier (de som anmäler sig för fler än 17 000 B-aktier ska kontakta Swedbank i enlighet med det institutionella erbjudandet). Givet erbjudandepris på 71 SEK per B-aktie motsvarar det en minsta investering om 12 070 SEK.

Läs mer om erbjudandet

Intervju med Johan Knaust, vd K2A

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 605,6 1,0% 3,4% 15,3%
OMXS30 1 593,4 1,2% 3,6% 13,1%
OMXH25 3 941,7 2,1% 2,7% 7,0%
OMXC20 1 013,6 2,5% 4,1% 13,7%
OSEBX 874,9 0,7% 1,8% 9,4%
OMXBB 961,9 0,0% -0,2% 10,1%
Dow Jones 26 048,5 -0,1% 2,8% 11,7%
S&P500 2 885,7 0,0% 2,9% 15,1%
Nasdaq C 7 822,6 0,0% 3,9% 17,9%
SX5E 3 401,1 0,4% 2,0% 13,3%
DAX 12 155,8 0,9% 1,5% 15,1%
CAC40 5 408,5 0,5% 2,7% 14,3%
RTS 1 343,3 0,6% 2,7% 25,7%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 62,3 0,0% 0,5% 15,8%
Guld 1 324,3 -0,3% 0,0% 3,5%
Silver 14,7 -0,3% -0,2% -5,0%
Aluminium 1 754,5 2,0% 0,2% -6,2%
Bly 1 949,0 3,2% 6,3% -3,0%
Koppar 5 905,0 2,0% 1,7% -1,0%
Nickel 11 825,0 1,9% 0,2% 11,6%
Zink 2 670,0 1,9% 1,3% 6,4%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,03 -0,20 10,30
Sverige, 10 år -0,08 -2,20 -1,20 -54,10
Norge, 10 år 1,50 4,00 11,30 -24,20
Tyskland, 10 år -0,24 -1,40 -2,70 -47,50
GB, 10 år 0,85 1,30 -5,00 -42,40
USA, 10 år 2,14 -0,09 1,62 -54,81
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,69 0,3% 0,6% 5,5%
USD / SEK 9,45 0,3% -0,2% 6,6%
GBP / SEK 12,02 0,6% 0,2% 6,4%
NOK / SEK 1,09 0,5% 0,8% 6,9%
DKK / SEK 1,43 0,3% 0,6% 5,4%
CAD / SEK 7,11 0,2% 0,9% 9,6%
CHF / SEK 9,52 0,1% 0,0% 5,8%
JPY / SEK 0,09 0,3% -0,4% 7,7%
EUR / USD 1,13 0,0% 0,7% -1,0%
USD / JPY 108,58 0,1% 0,2% -1,0%
EUR / GBP 0,89 -0,2% 0,4% -0,9%
AUD / USD 0,70 -0,2% -0,3% -1,2%
USD / CAD 1,33 0,1% -1,1% -2,8%
GBP / USD 1,27 0,2% 0,4% -0,1%
USD / NOK 8,63 -0,2% -1,0% -0,3%
EUR / NOK 9,77 -0,2% -0,2% -1,3%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Börserna i New York föll tillbaka något under tisdagskvällen och stängde runt nollstrecket efter fem raka uppgångsdagar.

Kina hade tidigare under dagen flaggat för nya stimulansåtgärder, vilket fick börserna att stiga i den tidiga USA-handeln.

Dow Jones storbolagsindex stängde ned 0,1 procent till 26.049. Det bredare indexet S&P 500 var oförändrat vid 2.886 och även det tekniktunga Nasdaq Composite rörde sig sidledes vid 7.822.

Sektorsvis var det dagligvaror som gick bäst med en uppgång på 0,4 procent medan industribolag gick tyngst, ned 0,9 procent.

Under kvällen sade Donald Trump att USA inte kommer att sluta ett handelsavtal med Kina om Peking inte återgår till de villkor som förhandlades fram tidigare i år.

"Just nu är det jag som fördröjer avtalet och vi kommer antingen att sluta ett väldigt bra avtal med Kina eller inget avtal alls", sade Trump på tisdagskvällen.

På aktiemarknaden föll Boeing efter att ha rapporterat att flygplansleveranserna för maj mer än halverades, delvis till följd av den svartlistade 737 Max-modellen. Aktien var ned 1,3 procent.

Beyond Meat, som producerar ett grödobaserat köttsubstitut, rasade 25 procent. Investmentbanken JP Morgans analytiker har uttryckt oro över värderingen på Beyond Meat och sänkt rådet till "neutral".

Facebook steg 1,9 procent sedan bolaget erhållit en rekommendationsuppgradering till köp från Moffett Nathanson.

Broadcom har tecknat ett tvåårigt avtal med Apple för leverans av komponenter, vilket aviserades på måndagskvällen. Både Broadcoms och Apples aktie steg 1,2 procent.

Sprint sjönk nästan 6 procent och T-mobile tappade 1,6 procent sedan det aviserats att flera amerikanska delstater förbereder en stämningsansökan för att förhindra en fusion av de två teleoperatörerna.

Liksom i övriga världen steg stål- och gruvaktier då priset på järnmalm har fortsatt att stärkas kraftigt. Nucor steg 1,6 procent.

Tesla steg 2,0 procent inför årsstämman som inleddes sent på tisdagskvällen svensk tid.

Räntan på den amerikanska tioåringen sjönk 1 punkt till 2,14 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen tog ett tydligt kliv upp på tisdagen och steg därmed för sjätte handelsdagen i rad. Råvaror samt andra konjunkturkänsliga bolag stärktes såväl i Stockholm som i övriga världen. Förhoppningar om en mer expansiv penningpolitik bidrog till börsoptimismen.

Vid stängning hade storbolagsindex OMXS30 stigit med 1,2 procent till nivån 1.593. Aktier för 15,8 miljarder kronor omsattes på Stockholmsbörsen som gick starkare än de ledande Europabörserna.

I toppen av Stockholms storbolagsindex fanns verkstadsbolaget Atlas Copco som avancerade 2,9 procent, tätt följt av gruvbolaget Boliden som ökade 2,7 procent under hög omsättning. Även skogsbolaget SCA gick starkt och steg 2,6 procent.

I motsatt ände av indexet tog Tele2 plats som den enda aktien på minus efter ett tapp om 0,5 procent medan SEB, ABB och Autoliv stannade runt nollstrecket.

H&M låg länge på minus men avslutade dagen 0,8 procent upp, till skillnad från den spanska konkurrenten Inditex som föll tillbaka. Det brittiska modebolaget Ted Baker uppgav sig ha haft en "extremt tuff" situation ur försäljningsperspektiv under inledningen av 2019.

Bostadsutvecklaren Besqab klättrade 12 procent. PO Nilsson, från Prior Nilsson Fonder, lyfte upp aktien som köpvärdig i tisdagens program av EFN Börslunch.

Även ventilationsföretaget Systemair gick starkt och ökade 9,5 procent. Resultatet och försäljningsutvecklingen för det gångna kvartalet slog marknadens förväntningar.

Under måndagskvällen rekommenderade den oberoende budkommittén i styrelsen för Oriflame aktieägarna att acceptera af Jochnick-familjens bud på kosmetikabolaget. På tisdagen meddelade Fjärde AP-fonden, som äger drygt 10 procent av kapitalet i Oriflame, att fonden accepterar budet. Oriflame handlades upp 1,4 procent.

Ica-aktien tappade 0,8 procent. Dagligvaruaktörens försäljning ökade med måttliga 0,2 procent i maj - trots en positiv kalendereffekt om 1,6 procent.

Bränslecellsföretaget Myfc rasade 13 procent sedan bolagets strategiska översyn utmynnat i beslutet att avsluta utvecklingen och försäljningen av egna konsumentprodukter.

Även blodanalysbolaget Cellavision gick tungt och föll 7 procent sedan Carnegie tagit upp bevakning med rekommendationen sälj.

Under tisdagen mäklades två storposter med B-aktier i fastighetsbolaget SBB. Omsättningen var den största hittills för bolaget sedan noteringen på Stockholmsbörsen. B-aktien handlades ned 3,0 procent.

Maha Energy steg 5,4 procent efter att ha presenterat en operationell uppdatering med bland annat borresultat.

First North listade lojalitetsbolaget Awardit avslutade dagen 1,2 procent upp efter att ha aviserat ett uppköp av Retain 24, vilka sysslar med digitala presentkort.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter

Makro idag

Period Estimat Föregående
JP 01:50 Maskinorder apr -0.8 % / -5.3 % 3.8 % / -0.7 %
CH 03:30 KPI, PPI maj 2.7 % / 0.6 % 2.5 % / 0.9 %
USA 14:30 KPI maj 0.1 % / 1.9 % 0.3 % / 2.0 %

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
XXL ASA NO0010716863 Inga tillkännagivanden
Aker BP NO0010345853 3
Systemair SE0002133975 Inga tillkännagivanden
DSV DK0060079531 Inga tillkännagivanden
Hennes & Mauritz SE0000106270 1
Teckna aktier i K2A Knaust & Andersson Fastigheter Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.