Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - fredagen den 14 juni 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-06-14 kl. 08:22 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-06-14 kl. 08:25 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,4% OMXS30 0,3% DJI 0,4% NASDAQ 0,6%
608,8 1 598,1 26 106,8 7 837,1

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Lundin Mining Köp 59 (57) SEK
Elkem Köp 27 (42) NOK

Lundin Mining

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:59,00 SEK
Pris:47,76 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-06-14 kl. 07:01, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-06-14 kl. 08:25.
Lundin MiningLUMI
Diagram

UPPDATERING

Möte med vd – full av förtroende i tillgångsbas och kassaflödesprofil

På investerarmötet vi höll i Stockholm och Oslo med Lundin Minings vd gavs ett samlat intryck av förtroende i bolagets produktionsprofil och kommentarer kring det pågående Chapadaförvärvet och den framtida kassaflödesprofilen. Vi håller med om att 800 miljoner USD Chapadaförvärvet uppfyller de flesta kriterierna och kassaflödesprofilen över de kommande åren ser imponerande ut. Köp upprepas och riktkursen höjs till 59 SEK (57).

Stark balansräkning och utmärkt kassaflödesprofil

Under mötet med vd:n Marie Inkster och chefen för affärsutveckling Peter Rockandel, lyftes den starka balansräkningen fram, även efter Chapada förvärvet, likaså var den starka produktionsprofilen med en guidad ökning på 50-55% i koppar- och zinkproduktion över de kommande tre åren, inkluderat med Chapada. Investeringar kommer att toppa 2018-2019p på cirka 750 miljoner USD, för att sedan minska till underhållskostnaderna på 375-400 miljoner USD, plus Chapada estimerat kring 40 miljoner USD allt tydande på en utmärkt kassaflödesprofil för de kommande åren. Bolaget kommer troligtvis att bli skuldfritt igen innan nästa år.

Potential i Chapada koppar/guld-förvärvet

Lundin Mining förväntar att Chapadaförvärvet kommer att stänga tidigt i Q3 2019 och är väldigt spända över utvecklingspotentialen i både koppar- och malmproduktionen. Pågående studier indikerar en hållbar ökning i produktionen på 10-20% från de nuvarande 60 kton av koppar per år. Trots att de nuvarande expansionsrapporterna är av hög kvalitet, skulle Lundin Mining föredra att ha mer erfarenhet kring tillgångarna några kvartal innan de bestämmer vägen fram i termer av expansion.

Potentialen för koppar lyftes också

Det som också lyftes var det faktum att kopparmarknaden troligtvis kommer in i en strukturell utbudsbrist de kommande åren på grund av minskadmalmkvalitet, en brist på nya högkvalitetsprojekt efter år av underinvestering och ett ökat fokus på miljöproblem, vilket stödjer efterfrågan och begränsar produktionen av metall.  Hur som helst, givet den osäkra ekonomins utsikter nedjusterar vi vår kortsiktiga kopparprisförväntning för 2019P med 3% till 6 209 USD/ton (6 409 EUR/ton). Vi inkluderar också Chapada från H2 2019. Allt som allt lyfter vi vår 2020-2021P EBITDA med 10%.

Solitt värde i tillgångar och attraktiv metallexponering

Vi tror att det pågående 1 miljard USD förvärvet kommer checka alla boxarna i termer av tillväxtpotential. Vår riktkurs på 59 SEK är baserad på en rabatt på 15% till vår summan-av-delarna på 69 SEK och 2019-2020P EV/EBITDA på 5x (tioårs genomsnitt 5,5x).  Vi upprepar Köp.

Elkem

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:27,00 NOK
Pris:22,34 NOK
Analytiker:Andreas Bertheussen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-06-14 kl. 06:59, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-06-14 kl. 08:25.

UPPDATERING

Kortsiktiga bekymmer, långsiktig potential

Vi sänker EBITDA för 2019p och 2020p med 31% respektive 33% och sänker riktkursen till 27 NOK (42) efter gårdagens vinstvarning. Även om merparten av förändringen reflekterar den redan kända utvecklingen av spotpriserna framgick att Elkem har lägre snittpriser än de kinesiska spotpriserna och att volymerna är lägre under kvartalet. Även om vårt rullande VPA-estimat på 1,50 NOK indikerar en nedsida i närtid fortsätter vi att bedöma att tillgångarna inte används till sin fulla potential och upprepar därför Köp baserat på den långsiktiga uppsidan i Elkem.

Q2 värre än väntat

Vi hänför 64 MNOK av fallet på 213 MNOK i EBITDA från Q1 till Q2 till engångsposten i den franska silikonfabriken. De återstående 149 MNOK är dock sämre än vad spotpriserna indikerade då Elkems priser varit lägre än marknadspriserna utöver lägre volymer. Vi sänker våra estimat för EBITDA för 2019p och 2020p med 31% respektive 33%, vilket antar kinesiska silikonpriser på 2 600 USD/ton för H2 2019 och 2 900 USD/ton för 2020.

Kortsiktiga bekymmer

Trots gårdagens kursnedgång medför vårt rullande VPA-estimat på 1,5 NOK en P/E-multipel på 15x vilket inte är attraktivt kortsiktigt. Vi oroar oss också för att de nyligen kommunicerade kapacitetsneddragningar hos europeiska stålproducenter kan göra saker värre för priserna på kiseljärn. Därför är vi inte övertygade om att botten har nåtts.

Långsiktig potential

Med beaktande av det nuvarande dåliga läget för global PMI kan vi lätt dra slutsatsen att efterfrågan har outnyttjad potential. Kina kommer troligtvis rigoröst försvara sina tillväxtmål och stimulera. Elkem kommer också sannolikt få visst stöd från starkare efterfrågan på polykisel och kiselmetall efter den nyligen kommunicerade kinesiska policyn för solenergi. Vår nya riktkurs på 27 NOK antar att silikonpriserna stiger till 3 000 USD/ton, vilket ger en EBITDA-marginal på 10% för standardsilikon och 12% avkastning på sysselsatt kapital. För tillfället ser vi få katalysatorer och en uppenbar risk att det blir värre innan det blir bättre. Dock anser vi risk-/avkastningskvoten är attraktiv vid P/B på 1x för långsiktiga investerare och baserar vår köprekommendation på att Elkems tillgångar kan prestera bättre. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen till 27 NOK (42).

Subsea 7

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:150,00 NOK
Pris:99,00 NOK
Analytiker:Kevin Roger
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-06-13 kl. 15:05, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-06-14 kl. 08:25.
Subsea 7 S.A.SUBC
Diagram

UPPDATERING

150-300 MUSD i kontrakt för Johan Sverdrup fas 2

Subsea 7 meddelade ett kontrakt värt 150-300 MUSD för Johan Sverdrup fas 2, ett projekt som bådar gott för marginalutvecklingen då Subsea 7 erbjuder bolagets teknologier, lokal kännedom och ett fartyg. Från inledningen av kvartalet är orderingången mellan 0,4-0,5 miljarder USD, vilket innebär en book-to-bill på 0,5x. Vi upprepar Köp och riktkursen 150 NOK.

Johan Sverdrup: teknologi och fartyg

Subsea 7 meddelade att de vunnit ett kontrakt värt mellan 150-300 MUSD för Johan Sverdrup fas 2-projektet av Equinor i Nordsjön. EPCI-kontraktet omfattar cirka 100 km av rörledningar. Tillverkningen kommer att ske vid Subsea 7 fabrik i Vigra, Norge, och offshore-verksamheten beräknas påbörjas under 2021 med hjälp av flera fartyg, inklusive ett från Subsea 7. Vi tror att Subsea 7 kommer att använda deras nya fartyg Seven Vega eller Seven Ocean.

Det enda stora kontraktet under kvartalet

Detta är det enda stora kontraktet som Subsea 7 vunnit under Q2. Vi estimerar således att orderingången under Q2 kan uppgå till mellan 0,4-0,5 miljarder USD. Dock är Subsea 7 välplacerade inför ett antal möjligheter och investerare bör ej vara oroliga av dessa fakta.

Köp, riktkurs 150 NOK

Subsea 7 förblir unikt positionerade på offshoremarknaden och är mycket väl positionerade för att säkra order under de kommande tre åren baserat på 1) en välutrustad flotta; 2) utvecklingen av vissa nyckelteknologier som till exempel Bundles och EHTF; 3) en nyckelposition mot vissa kunder; 4) framgången med Subsea Integration Alliance; 5) exponeringen mot det förnybara segmentet. Vi upprepar Köp och riktkursen 150 NOK (summan-av-delarna: 6-8x EV/EBITDA 2020p).

Teckna aktier i K2A Knaust & Andersson Fastigheter

TECKNINGSERBJUDANDE

K2A

K2A är ett snabbt växande fastighetsbolag med fokus på egenproducerade, välplanerade, hållbara och Svanenmärkta hyresbostäder för alla typer av boenden. Bolaget kombinerar bostadsportföljen med samhällsfastigheter för att stärka det löpande kassaflödet. Prioriterade marknader är Mälardalen och ett antal utvalda universitets- och högskoleorter. För att främja fortsatt tillväxt och utveckling genomför bolaget en kombinerad nyemission och ägarspridning samt notering av bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm.

Erbjudande till allmänheten i korthet

Anmälningsperiod: 11 juni – 18 juni 2019 Erbjudandepris: 71 SEK per B-aktie (courtage utgår ej) Minsta post: Anmälan ska avse lägst 170 B-aktier och däröver jämna poster om 10 B-aktier upp till 17 000 B-aktier (de som anmäler sig för fler än 17 000 B-aktier ska kontakta Swedbank i enlighet med det institutionella erbjudandet). Givet erbjudandepris på 71 SEK per B-aktie motsvarar det en minsta investering om 12 070 SEK.

Läs mer om erbjudandet

Intervju med Johan Knaust, vd K2A

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 608,8 0,4% 3,6% 15,9%
OMXS30 1 598,1 0,3% 3,6% 13,4%
OMXH25 3 936,2 0,5% 3,3% 6,8%
OMXC20 1 020,0 -0,4% 3,1% 14,4%
OSEBX 859,2 -0,1% -0,4% 7,5%
OMXBB 959,7 0,1% -0,3% 9,8%
Dow Jones 26 106,8 0,4% 1,5% 11,9%
S&P500 2 891,6 0,4% 1,7% 15,3%
Nasdaq C 7 837,1 0,6% 2,9% 18,1%
SX5E 3 390,5 0,1% 1,6% 13,0%
DAX 12 169,1 0,4% 1,8% 15,2%
CAC40 5 375,6 0,0% 1,8% 13,6%
RTS 1 347,0 0,3% 2,1% 26,0%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 61,3 2,2% -0,6% 14,0%
Guld 1 335,9 0,3% 0,0% 4,4%
Silver 14,8 0,0% -1,1% -4,3%
Aluminium 1 756,0 0,1% 0,8% -6,1%
Bly 1 903,0 -0,8% -2,2% -5,3%
Koppar 5 797,5 -0,5% -0,1% -2,8%
Nickel 11 920,0 1,5% 1,8% 12,5%
Zink 2 604,0 -1,4% -1,3% 3,7%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,02 0,30 -0,30 11,20
Sverige, 10 år -0,12 -1,70 -6,10 -57,50
Norge, 10 år 1,45 -1,40 -5,50 -29,10
Tyskland, 10 år -0,24 -0,40 -0,90 -48,20
GB, 10 år 0,84 -3,20 -0,10 -43,00
USA, 10 år 2,09 -3,64 -3,33 -59,50
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,70 0,2% 0,7% 5,6%
USD / SEK 9,49 0,6% 0,8% 7,1%
GBP / SEK 12,04 0,3% 0,6% 6,6%
NOK / SEK 1,09 0,1% 1,2% 6,9%
DKK / SEK 1,43 0,2% 0,8% 5,5%
CAD / SEK 7,13 0,2% 1,3% 9,8%
CHF / SEK 9,55 0,5% 0,3% 6,1%
JPY / SEK 0,09 0,5% 0,5% 8,3%
EUR / USD 1,13 -0,4% -0,1% -1,4%
USD / JPY 108,51 0,0% 0,3% -1,1%
EUR / GBP 0,89 -0,1% 0,1% -1,0%
AUD / USD 0,69 -0,5% -1,0% -1,8%
USD / CAD 1,33 0,3% -0,5% -2,4%
GBP / USD 1,27 -0,3% -0,2% -0,4%
USD / NOK 8,67 0,5% -0,4% 0,2%
EUR / NOK 9,78 0,1% -0,5% -1,2%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande börserna i New York utvecklades i positiv riktning under torsdagen. Oljepriset steg efter att två oljefartyg attackerats i Omanbukten. Vid en presskonferens under kvällen beskylldes Iran för attackerna av den amerikanske utrikesministern Mike Pompeo.

Investerare fortsatte också att avvakta utvecklingen i samtalen mellan USA och Kina, där president Donald Trumps kommentarer sent på onsdagen eventuellt erbjöd en viss lättnad.

Vid stängning var Dow Jones storbolagsindex upp 0,4 procent till 26.107. Det bredare indexet S&P 500 ökade även det 0,4 procent till 2.892 medan tekniktunga Nasdaq Composite var upp 0,6 procent till 7.837

Sektorvis steg energibolag 1,3 procent medan hälsovård var ned 0,1 procent.

Bland bolagsnyheter har Tesla nekats tullundantag för kinesiska komponenter som används i elbilstillverkarens Model 3, rapporterade Bloomberg News. Marknaden tycktes dock ta beskedet med ro och handlade upp aktien med 2,2 procent.

Sportklädesbolaget Lululemon adderade 2,1 procent, efter att sent på onsdagskvällen ha rapporterat ett bättre resultat än väntat för det första kvartalet.

Inom livsmedelssektorn avancerade Tyson Foods 0,8 procent, efter att ha avslöjat att det lanserar en ny grödobaserad köttprodukt. Beslutet ger Beyond Meat ytterligare en konkurrent på den snabbväxande marknaden. Beyond Meat föll 0,4 procent.

Evercore har inlett bevakning av skjutdelningsbolagen Uber och Lyft med rekommendationen outperform i båda fallen. Aktierna handlades omkring 5 procent högre.

På den fortsatta rekommendationsfronten har Morgan Stanley höjt Walt Disneys riktkurs till 160 från 135 dollar och upprepat rekommendationen övervikt. Aktien ökade 4,4 procent till 141:74 dollar.

Cybersäkerhetsbolaget Crowdstrike, som på onsdagen börsnoterades vid teckningskursen 34 dollar, fortsatte uppåt och stängde 16,5 procent högre vid 67:56 dollar per aktie.

Före börsöppning kom statistik som visade att amerikanska importpriser sjönk 0,3 procent i maj, jämfört med månaden före. Analytiker hade räknat med att priserna skulle ha sjunkit med 0,2 procent, enligt Reuters prognosenkät.

Veckostatistik vittnade också om något fler nyanmälda sökande av arbetslöshetsunderstöd i USA under vecka 23.

Räntan på den amerikanska tioåringen sjönk 2 punkter till 2,10 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen vände upp efter tidiga nedgångar på torsdagen. Stundtals handlades OMXS30 åter över 1.600, lyft av verkstads- och skogsaktier. Viss avmattning mot slutet gav stängningen 1.598, en uppgång med 0,3 procent. Det var en starkare utveckling än ute i Europa med Stoxx 600 på plus 0,1 procent.

Flera av industri- och verkstadsbolagen visade styrka under torsdagens börshandel, som totalt omsatte 18,4 miljarder kronor. Atlas Copco steg 1,7 procent, Sandvik 1,2 procent och Assa Abloy 0,9 procent. Även Electrolux gick starkt, 1,1 procent upp.

Skogs- och pappersbolagsaktier var allra längst fram i täten av den positiva utvecklingen efter den senaste månadens kurspress i sektorn. SCA lyfte mest i OMXS30, 2,1 procent upp. Ahlström-Munksjö rusade 6,9 procent och Rottneros 5,3 procent. Stora Enso var 2,3 procent upp och Billerud Korsnäs 2,6 procent. Noterbart i sektorn var en positiv guidning från brittiska kartongproducenten DS Smith, som rapporterade under natten.

Oljepriset steg med kraft under morgonen efter attackerna mot tankfartyg, bland annat norska Frontlines Front Altair. Visst avmattning i prisstegringen, intialt över 4 procent, noterades dock efter att Opec varslat om noterade efterfrågerisker orsakade av handelskonflikten mellan USA och Kina. Lundin Petroleums och IPC:s lyft för dagen var 1 procent respektive 0,8 procent.

Morgonens stora bolagsnyhet kom från Kinnevik, som med en nedgång på 3,6 procent för dagen sjönk till botten av OMXS30. Beskedet om att säljerbjudandet av aktier i teleoperatören Millicom dras tillbaka tillskrevs olika tolkningar av analytiker och ägare.

"Frigjort kapital från Millicom-innehavet är enligt oss nödvändigt för att bolaget ska kunna accelerera strategin med fokus på tillväxtbolag i vissa geografier", skrev DNB.

Swedbank Robur, som är den tredje största ägare i Kinnevik, tycker däremot att investmentbolaget gjorde rätt som avbröt "med tanke på att det indikerade värdet vid försäljningen inte motsvarar bolagets förväntningar", menar Swedbank Robur i ett mejl till Nyhetsbyrån Direkt.

Banksektorn handlades i nedre delen av storbolagslistan. Swedbanks aktie, som stod ut positivt under större delen av handelsdagen, föll tillbaka efter att danska Finanswatch rapporterat att amerikanska advokatbyråer undersöker möjligheterna att stämma banken på investerares vägnar. Aktien stängde på plus 0,1 procent efter tidigare uppgångar över procenten. Nordea och Handelsbanken var båda strax under nollstrecket.

Tobaksbolaget Swedish Match, som backade 0,6 procent, var högt omsatt för dagen efter att en storpost har mäklats av SEB och Affärsvärlden rekommenderat köp i sitt senaste nummer. Aktien föll tillbaka under eftermiddagen på besked om att amerikanska läkemedelsverket FDA vitsordat anti-tobakslobbyns protester och indikerat att förbudsprocessen för smaksatt tobak ska snabbas på.

Munters föll 8,6 procent efter att Nordic Capital i ett auktionsförfarande sålt aktier för 44 kronor styck, motsvarande 10 procents rabatt mot onsdagens stängningskurs.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter

Makro idag

Period Estimat Föregående
CH 04:00 Industriproduktion, detaljhandel, investeringar maj 5.4 % / 6.2 %, 8,0%/8,0, 6,1%/ n.a 5.4 % / 6.2 %, 7,2%/8,0%, 6,1%/11,9%
SE 09:30 KPI maj 0.1 % / 2.0 % 0.7 % / 2.1 %
USA 14:30 Detaljhandel maj 0.6 % / 0.5 % -0.2 % / 0.1 %
USA 15:15 Industriproduktion maj 0.2 % / 0.2 % -0.5 % / -0.5 %
USA 16:00 Michiganindex (prel) jun 97.0 / n.a. / n.a. 100.0 / 110.0 / 93.5

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Lundin Mining CA5503721063 6
Elkem Inga tillkännagivanden
Subsea 7 LU0075646355 Inga tillkännagivanden
Teckna aktier i K2A Knaust & Andersson Fastigheter Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.