Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - onsdagen den 19 juni 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-06-19 kl. 08:16 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-06-19 kl. 08:19 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 1,4% OMXS30 1,4% DJI 1,4% NASDAQ 1,4%
613,4 1 609,4 26 465,5 7 953,9

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Neste Köp (Behåll) 36,5 (33) EUR

EVRY

Rek: Acceptera bud (Köp)
Riktkurs:36,00 NOK
Pris:35,80 NOK
Analytiker:Emil Johannessen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-06-19 kl. 13:30, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-06-19 kl. 14:49.
EVRY ASAEVRY
Diagram

UPPDATERING

Tietos utdelning i farozonen

Sedan vi inledde bevakning den 10 maj har vi argumenterat för att ett samgående med Tieto skulle vara logiskt. Även om marknaden har spekulerat om ett potentiellt samgående en tid, bedömde vi att nu var ett bra tillfälle med hänsyn till färre justeringar i siffrorna. Tills samgåendet trätt i kraft vid slutet av året kommer EVRY att handlas som ett derivat till Tieto. Tietos aktie har varit attraktiv till följd av direktavkastningen men höjd skuldsättning och förvärvskostnader kommer att tynga kassaflödet. Enligt våra estimat kommer en bibehållen utdelning ge mycket litet utrymme för minskad skuldsättning. Vi misstänker att det är en av anledningarna till att bolaget inte kvantifierade någon utdelningspolicy framåt. Vi tror därför att deras historiska utdelning på 1,5 EUR per aktie kan vara i farozonen. Vi ändrar rekommendationen till Acceptera bud (Köp) och riktkursen 36 NOK (42).

Acceptera bud

Även om vi är besvikna över priset (vi värderade EVRY till 42 NOK jämfört med budet på 35,5 NOK) ändrar vi motvilligt vår rekommendation till Acceptera bud (Köp). Majoritetsägaren har gett ett oåterkalleligt godkännande att ge stöd till samgåendet. Ledningen ser inte heller några regulatoriska problem med affären. Vi bedömer att det implicita värdet av EVRY nu är 36 NOK per aktie baserat på gårdagens stängningskurs i Tieto, vilket även blir vår riktkurs.

Tieto

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:26,00 EUR
Pris:26,74 EUR
Analytiker:Laurent Daure
Chef IT mjukvara & tjänster
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-06-19 kl. 08:19, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-06-19 kl. 10:23.
Tieto CorporationTIEN
Diagram

UPPDATERING

Samgående med Evry

Tieto meddelade under gårdagen ett samgående med Evry för att skapa ett ledande nordiskt bolag inom IT-tjänster. Affären bidrar till vinsten per aktie redan från det första året. Vi upprepar Minska och riktkursen 26 EUR.

Multipel på 12x EV/EBIT 2019p

Tieto meddelade i går morse att de lägger ett bud på Evry, som har sitt huvudkontor i Norge. Sammanslagningen sker genom en kombination av kontanter och aktier: Tieto kommer att betala 200 MEUR kontant och cirka 1,2 miljarder EUR i nyutgivna aktier. Inklusive Evrys nettoskuld på 623 MEUR blir det totala bolagsvärdet (EV) i affären cirka 2 miljarder EUR, vilket ger en justerad transaktionsmultipel på 12x EBIT. Det är en premie på 15% i förhållande till Evrys kurs och i linje med Tietos egen värdering. Efter genomförandet kommer Tietos nuvarande aktieägare äga 62,5% av det nya bolaget. Affären bör bidra till något mer än 10% till VPA under 2020p.

Affären är strategiskt vettig

Vi bedömer att affären är strategiskt vettig med årliga intäkter på 3 miljarder EUR. Geografiskt kompletterar bolagen varandra väl. Tieto är särskilt starka i Finland medan Evrys största marknad är Norge. Tieto förväntar sig att realisera synergier på 75 MEUR, med 60% uppnått till 2021 och 90% till 2022.

Minska upprepas

Tietos aktie har attraherat investerare genom hög direktavkastning. Nettoskulden kommer att uppgå till 1 miljard EUR tidigt under 2020. Högre finanskostnader och kostnader för att realisera synergier kommer att tynga kassaflödet. Med bibehållen utdelning kommer det att finnas litet utrymme för att minska skuldsättningen. Därtill handlas Capgemini till en lägre multipel trots bättre tillväxt. Vi upprepar därför Minska och riktkursen 26 EUR.

Husqvarna

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:100,00 SEK
Pris:84,86 SEK
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-06-19 kl. 08:06, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-06-19 kl. 08:53.
Husqvarna BHUSQ B
Diagram

INFÖR RAPPORT

Caset med professionella robotar

Vi har studerat ett riktigt case av en investering i professionella robotar av en bostadsrättsförening i Nacka. Det indikerar att den professionella möjligheten kan ha en signifikant påverkan på det genomsnittliga försäljningspriset. Våra estimat indikerar redan att robotar mycket väl kan utgöra en tredjedel av koncernens resultat 2021p, men vi ser inte att detta återspeglas fullt ut i nuvarande värdering. Vi upprepar Köp och riktkursen 100 SEK.

Attraktivt case med professionella robotgräsklippare

Vi har genomfört en studie av professionellt utnyttjande av robotgräsklippare, vilket indikerar en mycket attraktiv investering för en bostadsrättsförening i Nacka. Genom att byta från inhyrd trädgårdsskötsel till en robotlösning, bestående av fem gräsklippare, skapades en avkastning på det investerade beloppet på 23% eller en återbetalning på cirka 4 år, vilket vi bedömer är hälften eller mindre av installationens livslängd.

Robotgräsklippare är nyckeln till intäktstillväxt

Vi tror att Husqvarna snart kommer att uppnå en årlig försäljning på över en halv miljon robotgräsklippare. Trots att genomsnittspriset sjunker, vilket är normalt för all elektronik, förväntar vi oss överlag att intäkterna från robotgräsklippare ökar med 15-20% till 2021p med marginaler över genomsnittet för koncernen, vilket indikerar att segmentet robotgräsklippare kan representera en tredjedel eller mer av det totala resultatet till 2021p.

Q2-rapporten publiceras den 16 juli

Vi förväntar oss intäkter om 14 482 MSEK för Q2, +2% å/å med en EBIT på 2 123 MSEK och en marginal på 14,7%, +117 baspunkter å/å, främst drivet av Gardena.

Vi upprepar Köp och riktkursen 100 SEK

Vi ser Husqvarna som ett av de mest intressanta investment-casen med en solid organisk tillväxt som tillverkare av robotgräsklippare. Rådande värdering vid 11x EV/EBIT 2020p och P/E 13x ser väldigt attraktiv ut relativt historiska nivåer om 13x respektive 16x, vilka vår riktkurs är baserad på. Vi upprepar Köp och riktkursen 100 SEK.

Volvo

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:170,00 SEK
Pris:144,55 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-06-19 kl. 07:16, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-06-19 kl. 08:19.
Volvo BVOLV B
Diagram

UPPDATERING

I framkant av trender

Volvo anordnade en kapitalmarknadsdag i Göteborg den 18 juni. Fokus låg på Volvos handlingsstrategi och hur trender som automatisering, elektrifiering och uppkoppling påverkar bolaget. Sammantaget verkar det som att Volvo har god koll på dessa trender och de behåller sin starka marknadsposition. Vi fick även intrycket att deras marknader utvecklas i linje med prognosen från Q1-rapporten. Vår riktkurs på 170 SEK är baserad på en likaviktad blandning av en konkurrentjämförelse samt en kassaflödesvärdering (WACC 9,5%, långsiktig tillväxt 3%, EBIT-marginal 10%). Vi upprepar Köp.

Samarbete med NVIDIA

Inom automatisering meddelade Volvo ett samarbete med det amerikanska företaget NVIDIA. Samarbetet syftar till att utveckla ett spektrum av applikationer för självkörande lastbilar.

Gynnsamma erfarenheter

Det verkar som att Volvo drar nytta av att de under 15 års tid utvecklat elektrifierade stadsbussar, inom deras lastbils- samt anläggningsmaskinsverksamheter. Deras nya modeller har under de senaste åren fått mycket momentum. Volvo har även levererat uppkopplade lastvagnar under de senaste fem åren och har cirka 1 miljon lastvagnar i drift. Att de nya lastvagnarna är uppkopplade spelar en viktig roll i att öka försäljningen inom service-segmentet.

Marknadsutveckling i linje med prognos

I Europa verkar marknadsutvecklingen vara i linje med Volvos prognos, med en nedgång på 6-7% detta år. I USA fortsätter Volvo att leverera enligt orderboken och lagerbalansen hos återförsäljare börjar bli något hög, vilket kan få negativa effekter under 2020.

Lägre kapacitet kan stödja lönsamheten

Volvo har dragit nytta av starka lastbilsmarknader i Europa och USA, och vi förväntar oss att den stora orderboken i USA förblir stödjande under 2019p. En svagare lastbilsmarknad balanseras något av en ökad försäljning av service. Vi förväntar oss även att en något lägre kapacitet bidrar positivt till lönsamheten, då produktionen förväntas löpa smidigare, med färre flaskhalsar. Vi upprepar Köp och riktkursen 170 SEK.

Neste

Rek: Köp (Behåll)
Riktkurs:36,50 EUR
Pris:29,52 EUR
Analytiker:Pablo Cuadrado
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-06-19 kl. 07:14, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-06-19 kl. 08:19.
NesteNESTE
Diagram

UPPDATERING

Diskonterar redan Neste ett drömvärderingsscenario?

Neste är en framgångssaga, med 36% avkastning de senaste 12 månaderna (och mer än 200% under de senaste tre åren), och överpresterade de flesta av sina europeiska olje- och gasbolagskonkurrenter. För några få investerare indikerar denna positiva trend att Nestes värdering redan diskonterar ett drömscenario. I den här analysen undersöker vi realistiska scenarion baserat på Renewable Products, vilket står för cirka 72% av jämförbar EBIT, kapacitetstillväxt och marginalutveckling såväl som raffineringsmarginal. Vi höjer vår rekommendation från Behåll till Köp och höjer vår riktkurs från 33 EUR till 36,5 EUR.

Nej, då det fortfarande finns en signifikant uppsida, givet högre kapacitet eller marginaler

Från vår känslighetsanalys konstaterar vi att Neste delvis redan diskonterar tillväxt i sin Renewable Production-kapacitet, upp från 2,9 miljoner ton till 4,5 miljoner ton under 2022p, och en minskning i marginalerna till cirka 500 USD/ton. På lång sikt ser vi en ljus framtid och tror på ytterligare tillväxt i Renewable Products tack vare vägtransport, flygbränsleolja och förnybara kemikalier, tillsammans med solida marginaler. Om vi antar att Renewable products kapacitet endast ökar till 6,0-8,0 miljoner ton till 2030p (och en stabil marginal på 585 USD/ton), tror vi att Nestes värdering skulle kunna nå 38-44 EUR per aktie, vilket skulle erbjuda en stark uppsida från nuvarande nivåer.

Varför hade vi den tidigare rekommendationen?

Vi nedgraderade Neste efter Q1-resultatet sent i april då vi inte förväntade oss några höjningar från konsensus på kort sikt. Aktien har haft en del vinsthemtagningar, vilket inte är förvånande med tanke på den tidigare kursutvecklingen. Vi har gjort några detaljerade värderingsscenarion för Neste och kommit fram till att det nuvarande aktiepriset är diskonterat med kraftiga antaganden.

Värderingsmodell

Vi höjer vårt estimat 2019 och 2021 (nettoinkomst: +4% respektive 5%), reflekterande en starkare dollar, en lägre skattesats och högre försäljning av förnybara produkter (vilket delvis motverkas av lägre marginaler). För 2020p sänker vi våra estimat för nettoresultatet med 8% på grund av underhåll på Porvoo-raffinaderiet i Finland, vilket motverkar vinster från IMO bunkerregleringen 2020. Vi använder nu tre modeller i vår värderingsmetod: 1) summan-av-delarna, med en segmentsbaserad DCF för förnybara samt oljeprodukter (WACC 8,2%); 2) summan-av-delarna, med 2,0 miljoner ton av ytterligare kapacitet till 2030P (vi antar 20% ROCE); och 3) en direkt EV/EBITDA multipel av 12,5x genomsnittlig EBITDA 2020-2022P. Det enkla genomsnittet av dessa modeller får oss att höja vår riktkurs från 33 EUR till 36,5 EUR och vi höjer vår rekommendation från Behåll till Köp.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 613,4 1,4% 1,3% 16,8%
OMXS30 1 609,4 1,4% 1,0% 14,2%
OMXH25 3 938,9 1,7% -0,1% 6,9%
OMXC20 1 024,8 1,2% 1,1% 14,9%
OSEBX 866,6 1,2% -0,9% 8,4%
OMXBB 957,4 0,0% -0,5% 9,6%
Dow Jones 26 465,5 1,4% 1,6% 13,5%
S&P500 2 917,8 1,0% 1,1% 16,4%
Nasdaq C 7 953,9 1,4% 1,7% 19,9%
SX5E 3 452,9 2,1% 1,5% 15,0%
DAX 12 331,8 2,0% 1,4% 16,8%
CAC40 5 509,7 2,2% 1,9% 16,5%
RTS 1 359,2 1,4% 1,2% 27,2%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 62,1 2,0% -0,2% 15,5%
Guld 1 341,4 0,0% 1,3% 4,9%
Silver 14,9 0,8% 1,4% -3,7%
Aluminium 1 733,0 0,8% -1,2% -7,3%
Bly 1 886,0 0,7% -3,2% -6,1%
Koppar 5 848,5 1,6% -1,0% -2,0%
Nickel 11 705,0 -0,3% -1,0% 10,5%
Zink 2 589,0 1,6% -3,0% 3,1%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,03 -0,20 -0,10 10,20
Sverige, 10 år -0,14 -7,60 -6,10 -60,20
Norge, 10 år 1,35 -7,50 -14,90 -39,10
Tyskland, 10 år -0,32 -7,50 -8,00 -55,50
GB, 10 år 0,81 -4,10 -3,20 -45,60
USA, 10 år 2,06 -2,68 -7,92 -62,73
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,66 0,1% -0,3% 5,2%
USD / SEK 9,53 0,5% 0,9% 7,5%
GBP / SEK 11,95 0,4% -0,5% 5,8%
NOK / SEK 1,09 0,2% -0,4% 6,4%
DKK / SEK 1,43 0,1% -0,3% 5,1%
CAD / SEK 7,11 0,5% -0,1% 9,5%
CHF / SEK 9,52 0,4% 0,0% 5,9%
JPY / SEK 0,09 0,6% 0,9% 8,7%
EUR / USD 1,12 -0,4% -1,1% -2,2%
USD / JPY 108,51 -0,2% -0,1% -1,1%
EUR / GBP 0,89 -0,2% 0,3% -0,6%
AUD / USD 0,69 0,2% -1,3% -2,5%
USD / CAD 1,34 0,0% 0,9% -1,9%
GBP / USD 1,25 -0,1% -1,4% -1,5%
USD / NOK 8,74 0,3% 1,3% 1,0%
EUR / NOK 9,78 -0,1% 0,1% -1,2%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande börserna i New York stärktes på bred front under tisdagen.

Stöd kom från Mario Draghi, som vid Europeiska centralbankens konferens i Sintra sade att det kan komma att behövas mer stimulans om inte utsikterna för euroområdet förbättras. Räntesänkningar är en del av ECB:s verktygslåda, konstaterade ECB-chefen.

Ytterligare börsbränsle kom från att president Donald Trump twittrat att han och Kinas dito Xi Jinping kommer att ha ett enskilt möte vid G20-mötet i Japan, något som också Kina bekräftade.

Vid stängning var Dow Jones storbolagsindex upp 1,4 procent till 26.467. Det bredare indexet S&P 500 ökade 1,0 procent till 2.918 medan tekniktunga Nasdaq Composite var upp 1,4 procent till 7.954.

Sektorvis steg verkstad 1,9 procent upp medan konsumtion tappade 0,6 procent.

På bolagsfronten har Facebook presenterat det omtalade fintech-projektet Libra, en kryptovaluta som "ska bygga ett nytt finansiellt system för online-överföringar". Aktien tappade dock 0,3 procent, efter att ha stigit drygt 4 procent under måndagen.

Boeing gavs viss lättnad efter att IAG och Korean Air aviserat beställningar om totalt 230 plan, varav IAG:s beställning var på 200 plan av olycksmodellen 737 Max. Aktien lyfte 5,4 procent.

Ett annat bolag med stor exponering mot Kina, Caterpillar, handlades 2,4 procent högre.

Uppgångar märktes även bland chiptillverkarna Nvidia och Micron som steg 5,4 respektive 5,7 procent.

Pinterest lyfte 3,4 procent efter en köprekommendation från Wedbush, som anser att lönsamhetsmöjligheterna är klart högre än hos konkurrenter på den sociala mediescenen.

Bank of America erhöll av BMO en höjd rekommendation till öka från tidigare neutral. Aktien handlades upp 2,5 procent.

Före börsöppning kom siffror för bostadsbyggandet, som sjönk 0,9 procent i maj, jämfört med månaden före. Den säsongsjusterade årstakten var 1.269.000 bostäder, enligt officiell statistik.

Analytiker hade räknat med att byggandet skulle ha uppgått till en årstakt på 1.239.000 bostäder, enligt Reuters snittprognos.

Räntan på den amerikanska tioåringen var ned 4 punkter 2,06 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen steg i likhet med omvärldsbörserna i spåren av Mario Draghis uttalande om att ytterligare lättnader kan komma att behövas i euroområdet. Verkstads- och råvarusektorns gynnades med Autoliv i främsta position.

Vid stängning var det svenska OMXS30-indexet upp 1,4 procent till nivån 1.609. I Europa steg tyska DAX hela 2 procent medan CAC40 i Paris var upp 2,2 procent.

Mario Draghi sade vid Europeiska centralbankens konferens i Sintra att det kan komma att behövas mer stimulans om inte utsikterna för euroområdet förbättras. Räntesänkningar är en del av ECB:s verktygslåda, konstaterade ECB-chefen.

På Stockholmsbörsen gynnades framförallt konjunkturkänsliga råvaru- och verkstadsbolag, varav flera vände initiala nedgångar till tydliga uppgångar under dagen.

På OMXS30 steg Autoliv kraftigt i samband med att börserna i New York öppnade utan att bolaget figurerat i det allmänna nyhetsflödet. Aktien, som inte hängt med i börsens senaste uppgångsfas, steg 5,1 procent på tisdagen.

Lastbilstillverkaren Volvo höll kapitalmarknadsdag på tisdagen där de finansiella målen om att nå 10 procent rörelsemarginal upprepades. Aktien följde indexrörelsen i stort och stängde upp 2,8 procent.

Kullagertillverkaren SKF avancerade 4 procent, tätt följd av SSAB och Boliden som steg 3,5 respektive 3,2 procent.

I motsatt ände av storbolagsindexet noterades flera av storbankerna. Swedbank meddelade på måndagskvällen att vd och finanschef för Swedbank Estland lämnar sina uppdrag i banken och är avstängda tills vidare. Swedbankaktien var ned 1,2 procent medan Handelsbanken var ner 0,2 procent.

Mobilspelsbolaget G5, vars aktie tryckts ner drygt 80 procent det senaste året, har under det andra kvartalet märkt positiva tecken på topplistorna för sitt storspel Hidden City.

G5:s vd Vlad Suglobov uppger i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt att bolaget nu hoppas på att åter nå en sekventiell tillväxt för Hidden City. Aktien steg drygt 9 procent.

IT-tjänsteföretaget Tieto har lagt bud på norska Evry och bildar företaget Tietoevry. Tietos aktie steg cirka 4,2 procent. På Oslobörsen lyfte Evry 16,4 procent till 35:80 norska kronor.

Forskningsbolaget Idogen rusade omkring 41 procent efter att bolaget aviserat en ny metod för att ersätta Zebularin för behandling av patienter med blödarsjuka.

Bettingbolaget Global Gaming som rasade 45 procent på måndagen efter att spelinspektionen dragit in bolagets spellicens med omedelbar verkan, rekylerade upp 2,6 procent till 4:70 kronor. Framtiden för bolaget är mycket osäker och ett rimligt värde kan ligga mellan 0 och 4 kronor per aktie, skrev SEB i en uppdragsanalys.

Rymdteknikbolaget Gomspace föll 2,5 procent sedan bolaget sedan bolaget beslutat säga upp närmare 30 anställda under innevarande månad, motsvarande cirka 15 procent av personalstyrkan vid första kvartalets utgång.

På tisdagen var det handelspremiär för medicinteknikbolaget Mentice på Nasdaq First North. Med det sista avslutet på 67:60 var aktien upp cirka 38 procent från teckningskursen 49 kronor.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
MQ Minska 5,7 SEK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
JP 01:50 Handelsbalans maj
SE 06:00 Valueguard: bostadspriser maj 0.2 %1.3 %
SE 09:30 Arbetslöshet maj 6.5 %/6.2 % 6.2 %/5.9 %
USA 20:00 Fed: Räntebesked 2.50 %/2.25 % 2.50 %/2.25 %
JP Räntebesked -0.100 %
BRA Räntebesked 6.50 % 6.50 %
SE 09:00 KI: Konjuktursbarometern jun n.a./104.7 91.0/103.7

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
EVRY NO0010019649 Inga tillkännagivanden
Tieto FI0009000277 Inga tillkännagivanden
Husqvarna SE0001662230 Inga tillkännagivanden
Volvo SE0000115446 Inga tillkännagivanden
Neste FI0009013296 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.