Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - onsdagen den 26 juni 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-06-26 kl. 08:27 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-06-26 kl. 08:30 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,0% OMXS30 -0,2% DJI -0,7% NASDAQ -1,5%
611,2 1 607,3 26 548,2 7 884,7

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Karo Pharma Behåll (Under Granskning) 43 (40) SEK

Yara

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:353,00 NOK
Pris:416,40 NOK
Analytiker:Christian Faitz, CFA
Chesanalytiker, Chef kemikalier
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-06-26 kl. 08:28, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-06-26 kl. 09:33.
Yara InternationalYAR
Diagram

UPPDATERING

Positiv kapitalmarknadsdag: börsnotering, högre utdelning och utökat besparingsprogram

Idag håller Yara sin kapitalmarknadsdag i London där följande är de viktigaste punkterna: 1) Yara överväger en börsnotering 2020 av sitt industriella kväve-affärsområde; 2) bolaget ökar sin förväntade utbetalningsratio till 50% (tidigare 40-45%) och NIBD/EBITDA på 1,5x-2,0x; 3) Yaras förbättringsprogram är uppdaterat. Från besparingarna på 500 MUSD som hittills presenterats mellan 2015 och 2020, ser ledningen nu en kostnadsförbättring på 850 MUSD mellan 2015 och 2023.

Överväger börsnotering av industriell kväve-affärsområden

Yara kommer fokusera på att utöka sitt kväve-affärsområde. Det nya bolaget kommer bli det första integrerade industriella kvävebolaget och tar en ledande position. Yara lyfter sin presentation att bolaget troligen kommer att ha 10-15% av Yaras EBITDA (ca 250-350 MUSD).

Yaras förbättringsprogram

Yara började sitt förbättringsprogram 2016 och satsar på en hållbar EBITDA-förbättring på 500 MUSD tills 2020. Förbättringsprogrammet är nu förlängt till 2023 med en 70% ökning till 850 MUSD som tidigare presenterats. I nuläget är Yara 530 MUSD ifrån målet för 2023, till följd av ett bakslag på 35 MUSD under Q1 2019. Medan 2019p kapitalkostnader verkar oförändrade noterar vi att det finns en ökning på 100 MUSD i 2020p kapitalkostnader, drivet av en långsiktig årlig underhållskostnad på 100 MUSD jämfört med siffror presenterade i Q1 rapporten 2019.

Värdering/rekommendation

Medan Yaras aktier har presterat bra sedan maj, sedan vi flaggade för det växande gapet mellan karbamid/gas och medvind på efterfrågan, tror vi att marknaden har sprungit förbi sig själv. Vi upprepar Behåll med en riktkurs på 353 NOK.

Karo Pharma

Rek: Behåll (Under Granskning)
Riktkurs:43,00 SEK
Pris:39,68 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-06-26 kl. 07:07, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-06-26 kl. 08:30.
Karo BioKARO
Diagram

UPPDATERING

Omstart av förvärvsstrategi

Karo Pharma förvärvar konsumenthälsobolaget Trimb för ett EV på 3,4 miljarder SEK. Vi förväntar oss att affären ska godkännas av konkurrensverket och vi har inkluderat förvärvet från Q4 detta år, exkluderat nyemissionen, vilket kommer att bli annonserat. Förvärvet adderar ungefär 50% till försäljning och 25% till EBITDA. Vi förväntar oss att förvärvet ska bidra till VPA när 50 MSEK av synergier är på plats till 2021. Vi ändrar vår rekommendation från Under Granskning till Behåll. Omstarten av den förvärvsbaserade strategin och det garanterade aktiekapitalet bekräftar en mer positiv tillväxtsutsikt och vi ökar vår riktkurs från 40 SEK till 43 SEK. Den ökade hävstången och garanterade nyemissionen får oss att reducera WACC till 9% från 10%. Riktkursen är baserad på en DCF värdering med en WACC på 9% (10), EBITDA-marginal på 38% och terminaltillväxt på 3%.

Breddat erbjudande

Trimb har en portfölj av varumärken inriktat på hudvård, fotvård och intimhälsa. Karo Pharmas terapeutiska huvudområde innan förvärvet var smärtlindrande och febernedsättande mediciner, hjärt- och kärlmediciner samt dermatologi. Trimb och Karo Pharma breddar sin portfölj av dermatologirelaterade receptfria mediciner.

Förvärvet späder ut marginalen något

Karo Pharma kommer att betala ett EV på 3 400 MSEK för Trimb, vilket representerar en EV/försäljning av 3,7x, vilket är i linje med Karo Pharmas tidigare förvärv. Dock, förvärvet kommer späda ut marginalerna något, eftersom EBITDA av marginalen är under Karo Pharmas nuvarande marginal på 36%. Även inkluderat synergierna på 50 MSEK, är Trimbles EBITDA-marginal bara 21,5%.

Hävstången balanseras av stabil verksamhet och huvudaktieägare

Förvärvet kommer att finansieras genom lån och en nyemission på 1,5 miljarder SEK, vilken är garanterad av Karo Intressenter. I slutet av året kommer nettoskuld/EBITDA vara 4x, jämfört med 2,8x före förvärvet. Att hävstången är över genomsnittet balanseras av en stabil icke-cyklisk verksamhet och av den stabila huvudaktieägaren, som troligtvis kommer vara beredd att bidra ytterligare om bolaget gjorde ett ytterligare förvärv. Vi ändrar vår rekommendation från Under Granskning till Behåll och höjer vår riktkurs från 40 SEK till 43 SEK.

AF Poyry

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:230,00 SEK
Pris:215,00 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-06-26 kl. 07:14, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-06-26 kl. 08:30.
ÅF BAF B
Diagram

INFÖR RAPPORT

Positiva trender förväntas fortsätta

Vi förväntar en fortsatt solid utveckling i de flesta slutmarknader och den framgångsrika integrationen av Pöyry under Q2. Marknadsutsikten är också förväntad att vara positiv i de flesta segment, med en marginalförbättringspotential i Infrastructure efter den långsamma starten detta år. Vi upprepar vår Köprekommendation och vår riktkurs på 230 SEK och ser mer omvärderingspotential.

Q2 2019 kommer bli det första kvartalet som ett kombinerat bolag

Vi förväntar ett EBITA på 475 MSEK under Q2 2019 (ÅF Q2 2018: 366 MSEK) och försäljning på 5 507 MSEK (ÅF Q2 2018: 3 608 MSEK) vilket indikerar en intäktstillväxt med 53% (6% organisk tillväxt, 46% inorganisk och 1% valuta). Vi förväntar oss att de bra trenderna för det ”gamla” Pöyry som sågs under Q1 bör fortsätta till Q2 och vi ser ingen fara i ett potentiellt svagare fordonssegment för det ”gamla” ÅF i detta stadie. Vi förväntar oss att infrastrukturdivisionen kommer fortsätta att förbättra kapacitetsutnyttjandet efter en långsam start detta år. Integrationen av Pöyry är förväntad att fortsätta på ett bra spår och vi ser mer potential i synergierna och vi förväntar oss ytterligare 25 MSEK under Q2, vilket ger totalt 50 MSEK mot slutet av kvartalet.

Vi förväntar en fortsatt hälsosam utsikt på efterfrågan

Vi förväntar oss att det positiva momentum som ÅF Pöyry har i de flesta av sina slutsegment ska fortsätta, med ytterligare marginalpotential i infrastrukturdivisionen efter en långsam start detta år. Industrial & Digital Solutions borde gynnas av den goda och stabila efterfrågan, förutom motvind i fordonsegmentet, medan Process Industries också borde fortsätta på ett bra spår. Efterfrågan i energisektorn förväntas också hålla sig stark och ge stöd åt både Energy och Management Consulting.

Q2 2019 publiceras 12 juli 08:00 CET

Resultaten från Q2 kommer vara det första hela kvartalet som ett kombinerat bolag och kommer att publiceras den 12 juli klockan 08:00 CET, efter det väntar en telefonkonferens klockan 10:00 CET.

Upprepar Köp och riktkursen på 230 SEK

Vi argumentar för att ÅF Pöyrys långsiktiga tillväxtutsikter, tillväxtambitioner, marginalstabilitet samt historik av förvärv rättfärdigar en multipel som åtminstone är i linje med de historiska värdena. Vår riktkurs på 230 SEK baseras på en kombination av P/E 16x under 2020-21p, vår summan-av-delarna på 232 SEK samt vår kassaflödesvärdering på 244 SEK (WACC på 7,4%; FCF tillväxt på 6% för de första tre åren, 4% i år 4-9, och en 3% slutlig tillväxt FCF). Vi upprepar Köp och riktkursen 230 SEK.

Kappahl

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:17,00 SEK
Pris:17,29 SEK
Analytiker:Fredrik Ivarsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-06-26 kl. 08:01, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-06-26 kl. 08:30.
KappAhlKAHL
Diagram

EFTER RAPPORT

Q3 svagare än förväntat

KappAhl rapporterade Q3 långt under våra förväntningar. Försäljningen minskade med 3%, strax under vårt estimat, inklusive LFL-tillväxt på -5,6%, i kontrast till vårt estimat om -2,7%. Försäljningen i Sverige (cirka 60% av den totala försäljningen) sjönk med 7%, i kontrast med vårt estimat om -2,4%. Bruttomarginalen redovisades 180 baspunkter under vårt estimat vid 60,8%, medan den justerade EBIT rapporterades till 49 MSEK, jämfört med vårt estimat om 81 MSEK, på grund av en svagare bruttomarginal och LFL. Varulagret ökade med cirka 15% på grund av en svag försäljning, vilket dock inte oroar ledningen då den största delen av lagerökningen beror på att de lagrar upp inför sommaren. Vi förväntar oss att aktien underpresterar marknaden idag på grund av den svaga rapporten.

Värdering

Vår riktkurs på 17 SEK härleder vi från en likavägd blandning av en DCF-modell och en EV/EBIT-målmultipel på 8x. Vi upprepar Behåll.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 611,2 0,0% -0,4% 16,4%
OMXS30 1 607,3 -0,2% -0,1% 14,1%
OMXH25 3 921,1 0,3% -0,5% 6,4%
OMXC20 1 012,3 0,4% -1,2% 13,5%
OSEBX 861,6 -0,9% -0,6% 7,8%
OMXBB 960,1 0,0% 0,3% 9,9%
Dow Jones 26 548,2 -0,7% 0,3% 13,8%
S&P500 2 917,4 -0,9% 0,0% 16,4%
Nasdaq C 7 884,7 -1,5% -0,9% 18,8%
SX5E 3 444,4 -0,3% -0,2% 14,8%
DAX 12 228,4 -0,4% -0,8% 15,8%
CAC40 5 514,6 -0,1% 0,1% 16,6%
RTS 1 380,9 -0,4% 1,6% 29,2%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 65,1 0,3% 4,7% 20,9%
Guld 1 431,4 1,8% 6,7% 11,9%
Silver 15,4 0,2% 3,4% -0,4%
Aluminium 1 776,5 1,7% 2,5% -5,0%
Bly 1 901,5 0,7% 0,8% -5,4%
Koppar 5 985,5 1,2% 2,3% 0,3%
Nickel 12 210,0 1,2% 4,3% 15,2%
Zink 2 644,0 2,6% 2,1% 5,3%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,03 0,90 0,50 10,70
Sverige, 10 år 0,00 -2,50 13,80 -46,40
Norge, 10 år 1,43 0,30 8,00 -31,10
Tyskland, 10 år -0,33 -2,80 -1,50 -57,00
GB, 10 år 0,79 -3,50 -2,60 -48,20
USA, 10 år 1,99 -2,76 -6,26 -68,99
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,55 -0,5% -1,0% 4,1%
USD / SEK 9,27 -0,4% -2,7% 4,5%
GBP / SEK 11,79 -0,4% -1,3% 4,4%
NOK / SEK 1,09 -0,7% -0,2% 6,3%
DKK / SEK 1,41 -0,5% -1,0% 4,0%
CAD / SEK 7,03 -0,2% -1,1% 8,3%
CHF / SEK 9,53 -0,5% 0,1% 5,9%
JPY / SEK 0,09 0,0% -1,3% 7,2%
EUR / USD 1,14 -0,1% 1,8% -0,4%
USD / JPY 106,96 -0,4% -1,4% -2,5%
EUR / GBP 0,89 0,0% 0,3% -0,3%
AUD / USD 0,70 0,2% 1,5% -1,0%
USD / CAD 1,32 -0,2% -1,7% -3,5%
GBP / USD 1,27 0,0% 1,4% -0,1%
USD / NOK 8,52 0,3% -2,6% -1,6%
EUR / NOK 9,70 0,2% -0,9% -2,1%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande New York-börserna backade på tisdagen efter att Fed-chefen Jerome Powell varnat för ökade ekonomiska risker i sitt tal under kvällen.

Dow Jones storbolagsindex stängde ned 0,7 procent till 26.548. Det bredare indexet S&P 500 backade 1,0 procent till 2.917, medan tekniktunga Nasdaq Composite minskade 1,5 procent till 7.885.

Samtliga sektorer lyste rött då teknikbolag tyngde mest medan råvarubolag stod för endast en marginell nedgång.

Jerome Powell påpekade även i sitt tal att "kortsiktiga politiska intressen" inte påverkar Feds beslut, med hänvisning till Donald Trumps upprepade önskemål om sänkt styrränta.

Tidigare på tisdagskvällen sade Fedchefen i St Louis, James Bullard, att en räntesänkning på 50 baspunkter i juli skulle vara "onödigt mycket".

På bolagsfronten sjönk Microsoft 3,2 procent efter en analys av Jefferies som hävdade att aktien är "väsentligt övervärderad".

Bland övriga teknikbolag backade Apple 1,5 procent, medan Amazon var ned 1,9 procent och Netflix sjönk 2,9 procent.

Läkemedelsjätten Abbvie meddelade på tisdagen att de förvärvar Allergan. Värdet på förvärvet uppgår till cirka 63 miljarder dollar och utgörs av aktier och kontanter. Allergans aktieägare kommer att erbjudas 0,8660 aktier i Abbvie samt 120:30 dollar kontant för varje aktie i Allergan.

Abbvie rasade 16 procent medan Allergan avancerade 25 procent.

Hembyggaren Lennar överträffade förväntningarna på resultatet för det andra kvartalet. Resultatet per aktie uppgick till 1:30 dollar, vilket kan jämföras med Factsets konsensus vid 1:14 dollar per aktie. Intäkterna kom också in över förväntningarna. Orderingången ökade dock bara med 1 procent, jämfört med motsvarande period i fjol. Aktien sjönk drygt 6 procent efter en tidig uppgång.

Fedex var ned 3,1 procent inför rapporten efter tisdagens stängning.

Fokus i veckan ligger även på veckans G-20 möte och USA:s president Donald Trump har uppgett att han är tillfreds oavsett utfall i handelsfrågan med Kina.

Räntan på den amerikanska tioåringen sjönk 2 punkter till 1,99 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen handlades svagt nedåt på tisdagen, tyngt av storbankerna. Skogsbolaget Billerud Korsnäs steg tydligt efter en miljardförsäljning och drog med sig sektorn uppåt.

Vid stängning var det svenska storbolagsindexet OMXS30 ned 0,2 procent till nivån 1.607. Aktier för knappt 14,2 miljarder kronor hade då bytt ägare via Stockholmsbörsen. På kontinenten var franska CAC40 och tyska DAX ned i liknande härad.

Banksektorn hade överlag en svag utveckling i Europa och i Stockholm backade de fyra storbankerna mellan 0,7 och 2,0 procent. Inom bottenskiktet av storbolagsindexet OMXS30 märktes också bland annat H&M, ABB och Ericsson med nedgångar på 1 procent.

I motsatt riktning gick SCA som lyfte 9 procent. Inom sektorn stärktes Holmen och Stora Enso 6,2 samt 3,2 procent. Billerud Korsnäs ökade 7,6 procent sedan det meddelat en mångmiljardförsäljning. Bolaget säljer 89,9 procent av Bergvik Skog Öst till AMF Pensionsförsäkringar till ett bolagsvärde om 12,2 miljarder kronor på skuldfri basis.

Leo Vegas gick uppåt med 8,6 procent till drygt 34 kronor i spåren av att DNB i en analys slagit fast att det värsta är över för bettingbolaget. Riktkursen höjdes med 4 kronor till 51 kronor.

"Starten på den svenska omregleringen har varit tuff men vi tror att Leo Vegas månatliga intäkter har förbättrats sedan januari och räknar med ytterligare tecken på att marknaderna stabiliseras", skrev DNB i analysen.

Magnolia Bostad, var kurs närapå halverats på ett års sikt, stärktes 5,5 procent. Investmentbolaget Svolder har flaggat för ett innehav om drygt 5 procent i hyresbostadsutvecklaren.

Africa Oil utökades med 9,1 procent. Kenyas regering har signerat ett avtal med bland annat Africa Oil och Tullow om utveckling av en oljefacilitet i landets nordvästra del. Fältet ska producera 60.000-80.000 fat olja per dag och rör två block i den så kallade South Lokichar-bassängen.

En annan vinnare var medicinteknikbolaget Irras med knappt 4 procents lyft till 24:70 kronor. Pareto har inlett bevakning med en köprekommendation och riktkurs på 40 kronor per aktie. Vidare har bolaget fått ett registreringsgodkännande av Irraflow i Israel och Costa Rica.

Miljöteknikbolaget Ecoclimes dotterbolag SDC Automation kommer att överträffa årets mål om organisk tillväxt, enligt ett pressmeddelande. De senaste två veckorna har SDC fått order till ett värde om totalt 8 miljoner kronor, vilket gör att målet att nå 15 procent organisk tillväxt kommer att nås redan under det tredje kvartalet. Marknaden handlade upp aktien med 6,8 procent.

Medivir adderade 22,8 procent till 27:70 kronor efter att H.C. Wainwright inlett bevakning av forskningsbolaget med en köprekommendation och en riktkurs på 54 kronor.

Det digitala tjänste- och mjukvarubolaget Zetadisplay har tecknat ett globalt Digital Signage ramavtal med möbelföretaget Ingka Group, som ingår i Ikea-koncernen. Aktien svarade med ett avancemang på 11 procent.

I en nordisk fastighetssektoranalys drar DNB Markets ned sektorsynen till negativ från neutral. Rörande enskilda aktier sänks Fabege till sälj (behåll). Aktien backade 0,7 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
KappAhl Behåll 17 SEK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
USA 14.30 Order varaktiga varor maj 0.0 % / 0.2 % -2.1 % / 0.0 %
USA 14.30 Handelsbalans, varor maj -$71.4b -$72.1b

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Yara NO0010208051 Inga tillkännagivanden
Karo Pharma SE0007464888 Inga tillkännagivanden
AF Poyry SE0005999836 Inga tillkännagivanden
Kappahl SE0010520981 1, 4

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.