logo
Dagens analyser - fredagen den 28 juni 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-06-28 kl. 08:23 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-06-28 kl. 08:26 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,4% OMXS30 0,8% DJI 0,0% NASDAQ 0,7%
611,3 1 616,9 26 526,6 7 967,8

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Veoneer Behåll (Minska) 16 USD
Autoliv Behåll 72 (78) USD

Haldex

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:75,00 SEK
Pris:57,40 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-06-28 kl. 07:33, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-06-28 kl. 10:38.

Möjligheterna finns fortfarande

Haldex, en leverantör av bromssystem för lastvagnar, väntas dra fördel av elektrifiering och autonoma fordonstrender, då deras ”Skalbara Bromssystem” passar bra med dessa trender. Deras 40% exponering mot eftermarknaden är också stödjande. Aktien har upplevt motvind från en svagare efterfrågan på lastvagnar och svaga konkurrentmultiplar. Bytet av vd var också något förvånande. Vi upprepar Köp, men sänker våra estimat något. Vi sänker riktkursen från 80 SEK till 75 SEK på grund av våra sänkta estimat och försämrade konkurrentmultiplar. Vår riktkurs är baserad på en kombination av branschgenomsnittsmultiplar och en kassaflödesvärdering (WACC: 10%, EBIT-marginal: 8%, och slutlig tillväxt: 2%).

Skalbart Bromssystem en möjlighet

Haldex Skalbara Bromssystem, som är ett samarbete med en av de ledande lastbilstillverkarna, kommer att öka F&U-kostnader de kommande åren från 3% till 4-5%. Enligt Haldex erbjuder systemet ett öppet och integrerbart användarsnitt till lastbilstillverkarnas styrsystem, vilket differentierar dem från deras konkurrenter.

Wabco-förvärv lägger fokus på ägarstrukturen

Ägarstrukturen har i stora drag förblivit oförändrad sedan förvärvsstriden under 2016. ZF och Knorr-Bremse är de två största ägarna, och kontrollerar i stort sett framtiden för Haldex. ZF:s förvärv av Wabco kan dock leda till att de avyttrar sina andelar i Haldex.

Ledningsförändringar

Haldex meddelade nyligen förändringar av ledningen. Vd Åke Bengtsson lämnade och ersattes av styrelsemedlemmen Helene Swahn. Bolaget tycker att Bengtsson var en god ledare men indikerar samtidigt att de teknologiska förändringarna är en trigger och skapar en ny efterfrågan. Vi upprepar Köp men sänker riktkursen till 75 SEK (80).

Hennes & Mauritz

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:165,00 SEK
Pris:165,00 SEK
Analytiker:Fredrik Ivarsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-06-28 kl. 07:36, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-06-28 kl. 08:44.

EFTER RAPPORT

Ytterligare steg i rätt riktning

Trots en solid försäljningstillväxt på 6% i lokala valutor, minskade H&Ms intäkter under Q2 med 1% å/å, i linje med förväntningarna. Om vi går in på detaljerna observerar vi dock flera stödjande datapunkter i rapporten. Först, började Q3 bra med en dubbelsiffrig försäljningstillväxt. Senast bolaget rapporterade en försäljningstillväxt för ett helt kvartal var under Q4 2014 och för en hel månad var oktober 2016. Dessutom ökade onlinetillväxten efter en långsam start på året. Koncernen visade även på imponerande styrka i en utmanande marknad i USA. På grund av bättre utsikter höjer vi våra EBIT-estimat med 2% och 4% för 2019p respektive 2020p. Vi höjer således även riktkursen till 165 SEK (160) medan vi upprepar Behåll.

Stark onlineprestation

Investerare har fruktat att H&M låg efter gällande onlineverksamheten. Bolaget har dock genomfört stora investeringar i digitaliseringen under flera års tid, vilket nu ger resultat. Varumärket toppar nu flera rankningslistor för e-handelshemsidor för mode, och de nådde en onlineförsäljningsandel på 17% genom 20% tillväxt i lokala valutor under kvartalet. Exklusive Tyskland, som är en av de viktigaste marknaderna, tror vi att den totala onlinetillväxten var omkring 35% under H1. Framöver förväntar vi oss en tillväxt på 21% i lokala valutor under H2.

Vi förväntar oss ett starkt avslut på året

H&M uppskattar att juniförsäljningen ökar med 12%. Senast bolaget rapporterade en dubbelsiffrig tillväxt för en enskild månad var oktober 2016. Då vi anser att en del av den förlorade försäljningen under maj återhämtades under juni, förväntar vi oss att juli och augusti är något svagare och vi prognostiserar för +8,5% för hela Q3. Dessutom anser vi att den rådande tillväxttakten av onlineverksamheten är hållbar för resten av året, vilket hade drivit försäljningen med 3 baspunkter under H2. Sammantaget prognostiserar vi för en försäljningstillväxt på 6% i lokala valutor under 2019p, följt av 4% under 2020p.

Marginalexpansion till sist?

Den justerade EBIT-marginalen var 70 baspunkter under H1 och utvecklingen har varit negativ under en längre tid. Dock fortsätter vi uppskatta att trenden kommer vända då koncernen levererar en solid försäljning samt att en högre andel varor säljs till fullt pris. För H2 uppskattar vi en marginalexpansion på 1 procentenhet till följd av ytterligare 80 baspunkter under 2020p, vilket innebär dubbelsiffrig intäktstillväxt.  Vi upprepar Behåll och höjer riktkursen till 165 SEK (160).

Veoneer

Rek: Behåll (Minska)
Riktkurs:16,00 USD
Pris:17,48 USD
Analytiker:Alexandre Raverdy, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-06-28 kl. 07:33, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-06-28 kl. 08:26.

UPPDATERING

Uppgraderar till Behåll – riktkursen på 16 USD oförändrad

Veoneers aktier har minskat med 67% sedan vi inledde bevakning, på grund av en serie av motgångar, från dåliga vinstsiffror till industriutmaningar. Vi uppgraderar vår rekommendation från Minska till Behåll, då vi inte längre ser en tillräcklig nedsidepotential för att rättfärdiga en Minskarekommendation, men vi behåller vår riktkurs på 16 USD.

Aktien minskar med 67% sedan vi inledde vår bevakning

Sedan vi inledde bevakning med en Minskarekommendation den 1 augusti 2018 har Veoneers aktie minskat med 67%, vilket reflekteras av: 1) flera vinstvarningar sedan avknoppningen första året på grund av en minskning i global bilproduktion sedan 2009; 2) tillväxtrealisationen av fullt automatiserade bilar kommer bli dyrare och ta längre tid än förväntat; och 3) behovet av kapital ökar, vilket kanske inte blir tillräckligt för att finansiera verksamheten efter 2021p.

Begränsad nedsidarisk för estimaten

Givet den fortsatta svagheten i industrin är det tydligt att det kommer ta tid innan vi ser en riktig återhämtning hos Veoneer. Vi tror också att ledningen kommer behöva byta sina medel till långsiktiga mål för att justera för de nya volymerna, valutorna eller RD&E antaganden, så väl som potentiella kontraktsförseningar. Med det sagt, har bolaget en konservativ utsikt (global LVP ner med 3-7% jämfört med -2,7% på IHS), och dock en mer begränsad kortsiktig nedsiderisk mer är lik våra estimat, att bidra till miljön försämras ytterligare.

Uppgraderar från Minska till Behåll med en oförändrad riktkurs på 16 USD

Veoneers aktier handlas till 0,58x EV/försäljning i 2019p, under europeiska OE-leverantörer för lägre utdelningar. Vi uppgraderar vår rekommendation från Minska till Behåll då vi inte längre ser tillräcklig nedsidepotential för att rättfärdiga en Minskarekommendation, men vi behåller vår riktkurs på 16 USD. Vår riktkurs är baserad på en 70/30% blandning av 0,5x EV/försäljning och en DCF modell (7,9% WACC, 2% terminaltillväxt).

Volvo

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:170,00 SEK
Pris:146,60 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-06-28 kl. 07:33, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-06-28 kl. 08:26.

UPPDATERING

Utnyttjar trender bra

Fordonsmarknaden är påverkad av flera megatrender så som automation, elektronik och digitalisering. Volvo verkar vara i en bra position för att hantera dessa trender, vilket presenterades under deras kapitalmarknadsdag. Inom automation, stärker samarbetet med NVIDIA Volvos position, medan elektroniktrenden är stöttat av Volvos bussupplevelse, och Volvos flotta av 1 miljon uppkopplade lastbilar utvecklar deras förmåga att öka serviceförsäljningen. Vår riktkurs på 170 SEK är baserad på en likavägd blandning av branschmultiplar och en DCF-värdering (WACC: 9,5%; tillväxt: 3%; och EBIT-marginal på 10%).

Gör sig redo för lastbilsautomation

Inom automationssegmentet samarbetar Volvo med det amerikanska bolaget NVIDIA. Projektet är till för att utveckla ett spektrum av automatiserade körfunktioner att använda i olika lastbilsapplikationer och för att stärka Volvos position inom detta område.

Utnyttjar kunskaper inom elbussar

Volvo verkar utnyttja sin kunskap som de fått från över 15 års utveckling av elektriska drivlinor för citybussar, inom sitt lastbils- och konstruktionsutrustningssegment. Modellanseringen verkar bli ett gynnsamt momentum under de kommande åren.

Digitalisering ökar serviceefterfrågan

Volvo har använt uppkopplade lastbilar i mer än fem år och har runt 1 miljon lastbilar under konstruktion. Digitaliseringen kommer också spela en viktig roll i att öka serviceförsäljningen från de nuvarande 20% av försäljningen. I de första tre till fyra åren, kommer Volvo serva ett stort nummer av sålda lastbilar, medan målet är att utöka penetrationen för servicen i och med att lastbilar blir äldre.

USAs markanden saktar ner något balanserat av egna drivlinor

I Europa verkar lastbilsmarkanden utvecklas bättre än Volvos guidning av 6-7% minskning givet registreringarna, vilket nådde upp till 9% i maj. I USA, är varulagret hos bilhandlare på den höga sidan, och vi förväntar att Volvo får negativa effekter under 2020, när orderboken löper ut. Fortfarande har den ökade användningen av Volvo-baserade drivlinor ökat servicemöjligheterna. Volvo har dragit nytta från starka europeiska och amerikanska lastbilsmarkanden och vi förväntar oss att USAs orderbok kommer att vara stöttande i 2019p. En mjukare lastbilsmarkand är balanserad till en viss grad av ökade serviceförsäljningar. Vi förväntar också en något lägre kapacitetsutnyttjning som kommer att vara positiv för lönsamheten. Vi upprepar riktkursen på 170 SEK och Köprekommendationen.

Autoliv

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:72,00 USD
Pris:70,50 USD
Analytiker:Alexandre Raverdy, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-06-28 kl. 07:33, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-06-28 kl. 08:26.

UPPDATERING

Vi sänker riktkurs till 72 USD (78)

Autolivs prestation var under förväntan under Q1 trots en imponerande prestation relativt marknaden. Vi upprepar Behåll och sänker riktkursen till 72 USD (78) på grund av lägre estimat, vilket reflekterar våra nya volymantaganden (-3,8%) samt en hög sannolikhet att vi ser en förändrad prognos under Q2.

500-600 baspunkter bättre än marknaden

Under Q1-rapporten bekräftade Autoliv deras prognos över organisk försäljningstillväxt på över 5%, vilket är 600 baspunkter över marknaden. Dock verkar deras volymantaganden orealistiska, givet de rådande marknadstrenderna; vi ser således en förändring av prognosen under Q2. Till följd av våra uppdaterade marknadsestimat (-3,8%), förväntar vi oss nu att Autoliv levererar en organisk tillväxt på 1,9% (3,2%).

Prognos över justerad EBIT-marginal blir svår att nå

Trots flera kostnadsmotgångar under Q1 bekräftade ledningen deras helårsprognos för 2019 på cirka 10,5% i justerad EBIT-marginal. Dock, givet lägre industrivolymer och begränsad historisk hävstång, är vi mer försiktigt inställda och förväntar oss att Autoliv rapporterar 9,6% i justerad EBIT-marginal för helåret.

Fokus på passiv säkerhet

Efter avyttringen av Veoneer under Q2 2018 har Autoliv åter fokuserat på kärnverksamheten, den mer lönsamma verksamheten, passiv säkerhet (airbags, säkerhetsbälten och rattar). Det är världens största leverantör inom passiv säkerhet, där de kontrollerar 40% av marknaden, med ett starkt varumärke och kvalitetsprodukter. Autoliv drar nytta av att Takata återkallar produkter, och vi tror att: 1) Autoliv kan nå marknadsandelar om 45-50% på medellång sikt; och 2) de levererar god insyn i försäljningssiffrorna.

Behåll, riktkurs sänks till 72 USD (78)

Vi upprepar Behåll men sänker riktkursen till 72 USD (78). Vår riktkurs är baserad på en 70/30-mix av en 9x EV/EBIT-multipel och en tioårig standard kassaflödesmodell (9% WACC, 2% långsiktig tillväxt). Vid vår riktkurs hade aktien handlats till 10,9x P/E och 9,1x EV/EBIT 2019p.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 611,3 0,4% -1,0% 16,4%
OMXS30 1 616,9 0,8% -0,7% 14,8%
OMXH25 3 953,8 -0,1% 0,2% 7,3%
OMXC20 997,0 -0,8% -2,3% 11,8%
OSEBX 864,2 0,4% -0,7% 8,1%
OMXBB 959,3 0,3% -0,5% 9,8%
Dow Jones 26 526,6 0,0% -0,8% 13,7%
S&P500 2 924,9 0,4% -1,0% 16,7%
Nasdaq C 7 967,8 0,7% -1,0% 20,1%
SX5E 3 442,4 0,0% -0,7% 14,7%
DAX 12 271,0 0,2% -0,7% 16,2%
CAC40 5 493,6 -0,1% -0,8% 16,1%
RTS 1 388,1 0,1% -0,2% 29,9%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 66,6 0,1% 3,3% 23,7%
Guld 1 402,5 -0,1% 1,7% 9,7%
Silver 15,3 0,0% -0,5% -1,4%
Aluminium 1 782,0 -1,2% 0,2% -4,7%
Bly 1 912,5 -0,4% -0,2% -4,8%
Koppar 5 953,5 -0,9% -0,1% -0,2%
Nickel 12 665,0 2,1% 3,4% 19,5%
Zink 2 518,0 -4,0% -2,6% 0,3%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,02 -0,40 0,80 10,90
Sverige, 10 år 0,03 2,30 2,00 -43,10
Norge, 10 år 1,46 0,10 4,70 -28,90
Tyskland, 10 år -0,32 -0,60 0,20 -55,50
GB, 10 år 0,83 1,70 1,80 -44,00
USA, 10 år 2,01 -4,15 0,62 -67,72
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,54 0,1% -0,9% 4,0%
USD / SEK 9,27 0,1% -1,6% 4,6%
GBP / SEK 11,75 0,1% -1,8% 4,1%
NOK / SEK 1,09 -0,1% -0,8% 6,4%
DKK / SEK 1,41 0,1% -0,9% 4,0%
CAD / SEK 7,07 0,3% -0,9% 8,9%
CHF / SEK 9,48 -0,1% -1,1% 5,4%
JPY / SEK 0,09 0,0% -1,8% 6,4%
EUR / USD 1,14 -0,1% 0,7% -0,6%
USD / JPY 107,78 0,1% 0,2% -1,8%
EUR / GBP 0,90 -0,1% 0,9% -0,1%
AUD / USD 0,70 0,3% 1,2% -0,5%
USD / CAD 1,31 -0,2% -0,7% -4,0%
GBP / USD 1,27 0,0% -0,2% -0,5%
USD / NOK 8,51 0,3% -0,8% -1,7%
EUR / NOK 9,68 0,2% -0,1% -2,2%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande New York-börserna handlades uppåt på torsdagen efter fyra raka nedgångsdagar. Utvecklingen i handelskonflikten mellan USA och Kina låg fortsatt i fokus inför det kommande G20-mötet.

Dow Jones storbolagsindex stängde på oförändrat vid 26.526. Det bredare indexet S&P 500 steg 0,4 procent till 2.925, medan tekniktunga Nasdaq Composite avancerade 0,7 procent till 7.968.

Sektorsvis gick det bäst för finans som steg 0,9 procent, medan energibolag sjönk 0,8 procent.

Handelsläget mellan USA och Kina blev något mer spänt då företrädare från Kinas handelsdepartement uppmanat USA att "omedelbart avbryta sina påtryckningar och sanktionsåtgärder mot Huawei".

Flygplanstillverkaren Boeing har åter hamnat i fokus efter att USA:s federala luftfartsmyndighet, FAA, identifierat ett nytt mjukvaruproblem hos modellen 737 Max. Vidare rapporterade Bloomberg på torsdagskvällen att det kan ta upp till tre månader att åtgärda problemen. Aktien sjönk 2,9 procent.

Apotekskedjan Walgreens steg 4,1 procent efter att ha rapporterat vinst för det tredje kvartalet som var över analytikers förväntningar, enligt Bloomberg News. Även omsättningen var något bättre än väntat.

Twitter meddelade att det kommer börja märka tweets av politiker med över 100.000 följare som bryter mot bolagets regler. Twitter har tidigare kritiserats av användare för att låta tweets av Donald Trump ligga kvar trots att de brutit mot reglerna. Aktien sjönk 1,3 procent.

Biltillverkarna Ford och General Motors har båda fått rekommendationen "outperform" av Credit Suisse. Enligt banken har GM gjort ett bra jobb med att balansera kort- och långsiktiga problem, medan det på Ford finns möjligheter till positiva effekter av beskedet om nedskärningar av 12.000 jobb i Europa. GM-aktien avancerade 0,5 procent medan Ford var upp 2,9 procent.

Kontorsmöbelbolaget Herman Miller rusade 16,5 procent efter att ha rapporterat en justerad kvartalsvinst som slog analytikers konsensus.

Nike steg 1,4 procent inför bolagets rapport efter torsdagens stängning.

Räntan på den amerikanska tioåringen sjönk 4 punkter till 2,01 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen handlades uppåt på torsdagen i spåren av att USA och Kina preliminärt är överens om en vapenvila i sin handelsdispyt inför mötet mellan Donald Trump och Xi Jinping vid G20-mötet i helgen. Wall Street Journal rapporterade samtidigt att Xi Jinping kommer att presentera sina villkor för att avsluta handelskonflikten för Trump, och ett krav är att USA slopar sitt förbud mot försäljning av amerikansk teknologi till Huawei.

Vid stängning var svenska storbolagsindexet OMXS30 upp 0,8 procent till nivån 1.617. Aktier för 15,5 miljarder kronor hade då bytt ägare via Stockholmsbörsen.

H&M:s delårsrapport på torsdagsmorgonen visade ett kvartalsresultat som var helt i linje med förväntningarna men där bolaget också skrev om en "mycket god" start på försäljningen av sommarkollektionen och att nettoomsättningen under juni bedöms öka med 12 procent. Aktien avancerade 13,7 procent och tog med det en solklar topposition inom storbolagsindexet OMXS30.

Bland storbolagen återfanns de cykliska bolagen Boliden och Hexagon i toppskiktet. Aktierna lyfte 1,1 och 1,8 procent. Angående Hexagon har vd:n Ola Rollén frikänts även i högre norsk instans angående anklagelser om insiderhandel i det norska biometribolaget Next Biometrics.

Inom bottenskiktet märktes en rad defensiva bolag. Sämst gick det för Swedish Match som försvagades 2,2 procent. Även Getinge och teleoperatörerna sällade sig till förlorarna.

Betssons dotterbolag NGG Nordic, som driver varumärket Nordicbet i Sverige, har fått en varning och tilldömts en sanktionsavgift om 19 miljoner kronor av Spelinspektionen. Beslutet kommer att överklagas. Aktien tappade 1,2 procent.

Bussbolaget Nobina släppte sin rapport för månaderna mars till och med maj. Nettoomsättningen steg med 16,9 procent och rörelseresultatet uppgick till 152 miljoner kronor (114). Aktien lyfte 9,2 procent.

Carnegie har sänkt sin rekommendation för ett antal fastighetsbolag. Fast Partner fick en säljrekommendation medan Fabege och Wihlborg nedgraderades till behåll från en tidigare köprekommendation.

Fabege och Fast Partner föll 3,9 respektive 6,3 procent och Wihlborgs tappade 3,3 procent.

Serneke har tecknat ett avtal med Lejonfastigheter om att bygga en ny simhall i Linköping med ett ordervärde som uppgår till cirka 820 miljoner kronor. Aktien steg 1,5 procent.

Återvinningsbolaget Recyctec meddelade att kraftiga störningar och förseningar i inleveranser av avfallsråvara föreligger. Aktien föll 6,8 procent.

Det First North-listade mobilspelsföretaget Nitro Games, har tecknat avtal med gamingbolaget Avalanche Studios som innebär att Nitro Games utvecklar ett mobilspel till plattformarna iOS och Android för Avalanche. Aktien belönades med en uppgång på 7,7 procent.

På rekommendationsfronten har Affärsvärlden i sin senaste utgåva satt rekommendationen köp på Björn Borg och aktien svarade med en uppgång om 5,2 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter

Makro idag

Period Estimat Föregående
USA 14.30 Kärn PCE maj 0.2 % / n.a. 0.3 % / 1.5 %
USA 15.45 Chicago PMI maj 54.0 54.2
USA 16.00 Michigan sentiment jun 97.0 / n.a. /n.a. 97.9 / 112.5 / 88.6
EMU 11.00 Inflation jun 0.8 % / 1.2 % 0.8 % / 1.2 %
JP 01.30 Inflation jun 1.0 % / 0.8 % 1.1 % / 0.8 %
JP 01.50 Industriproduktion maj 0.5 % / -3.3 % 0.6 % / -1.1 %
SE 09.30 Detaljhandel maj 1.9 % / 3.9 %
G20 möte

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Haldex SE0000105199 Inga tillkännagivanden
Hennes & Mauritz SE0000106270 Inga tillkännagivanden
Veoneer Inga tillkännagivanden
Volvo SE0000115446 Inga tillkännagivanden
Autoliv US0528001094 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.