logo
Dagens analyser - onsdagen den 3 juli 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-07-03 kl. 08:30 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-07-03 kl. 08:33 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,3% OMXS30 0,3% DJI 0,3% NASDAQ 0,2%
622,6 1 647,0 26 786,7 8 109,1

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Diös Köp (Behåll) 77 (79) SEK
Balder Köp (Behåll) 358 (330) SEK
Skanska Köp 198 (193) SEK
SBB Köp 15,4 (14,2) SEK
Wallenstam Köp 112 (107) SEK
Fabege Köp 164 (151) SEK
Atrium Ljungberg Köp 177 (175) SEK
Wihlborgs Köp 158 (149) SEK

Hembla

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:210,00 SEK
Pris:182,00 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-03 kl. 07:21, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-03 kl. 11:48.

INFÖR RAPPORT

Utmärkt NAV-tillväxt fortsätter

Hembla (tidigare D Carnegie) återupptog sitt momentum förra året och renoverar nu lägenheter på samma nivå som Victoria Park, deras närmaste konkurrent. Då vi snabbt närmar oss 2020, byter vi vårt basår från 2020 till 2021. Med ytterligare ett kvartal i ryggsäcken, höjer vi vår riktkurs från 201 SEK till 210 SEK och upprepar vår Köprekommendation.

Fokus på fastigheter byggda under 1965-1975

Hembla äger bostadsfastigheter byggda från 1965 till 1975 som var en del av miljonprogrammet. Mer än 55% av fastighetsportföljen är belägen inom Stockholmsregionen medan övriga delar är beläget i städer som ligger relativt nära Stockholm. Bolaget noterades 2014 och kontrolleras av Blackstone, som äger 62% av kapitalet.

Renovering lyfter fastighetsvärdena

Strategin är att renovera lägenhet efter lägenhet i takt med att hyresgäster flyttar ut, snarare än byggnad efter byggnad. Takten på renoveringar uppgår nu till 8%, vilket är samma som Victoria Park. Hyresregleringen medför en möjlighet att höja hyran med 45% efter renovering. Vi bedömer att renoveringsstrategin medför ytterligare 3,5% (45% gånger 8%) i intäktstillväxt och 6% i årliga fastighetsuppvärderingar.

Q2: Bra nettoräntemarginaltrend förväntas fortsätta

Vi förväntar att hyresintäkter uppgår till 481 MSEK under Q2, bara 4 MSEK högre än Q1, på grund av renoveringar. Vi förväntar att den uppåtgående trenden i nettoräntemarginalen ska fortsätta och kommer att nå 59,8% under Q2, upp från 56,9% under Q2 2018. Vi har adderat 150 MSEK i fastighetsupplyft från 2019p på grund av marginellt lägre avkastning.

Vi höjer riktkursen med 4,5%

Renoveringseffekten bidrar med en extra kick på 10% till Hemblas NAV-tillväxt. Som tidigare nämnt, är vår standard värderingsmetod på en 12-månaders framåtblickande P/NAV av 100% inte applicerbar med en sån snabb ökning av NAV. För att fånga den starka tillväxten, diskonterar vi den förväntade kostnaden av eget kapital på 9% tillbaka till vårt basår. Då vi nu snabbt närmar oss 2020, flyttar vi vårt basår från 2020 till 2021, vilket betyder att vi diskonterar en period på 18 månader. Vi slutar i en tillgångsbaserad riktkurs på 210 SEK (238 SEK (NAV 2021p)/1,135 (9% för 18 månader), upp från 201 SEK. Med en signifikant uppsidepotential, upprepar vi vår Köprekommendation.

Entra

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:157,00 NOK
Pris:131,60 NOK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-03 kl. 07:21, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-03 kl. 11:48.

INFÖR RAPPORT

Redo att trycka framåt med en ny vd

Vi upprepar vår Köprekommendation och höjer vår riktkurs från 154 NOK till 157 NOK inför Q2-rapporten, den 11 juli. Entra introducerade nyligen den nya vdn, Sonja Horn, vilket vi tar positivt. Till det släpptes några större nya kontrakt under Q2 och vi förväntar att bolagets nettouthyrning plockar upp q/q.

Förbättrade utsikter för kontor i Oslo

Vi anser att utsikterna över Oslos (cirka 70% av Entras exponering) kontorsuthyrningsmarknad är stödjande, tack vare den accelererande hyresmarknaden och lägre vakanser. Vidare förväntar vi oss att efterfrågan kommer att öka ytterligare under de kommande två åren, vilket adderar vidare stöd. Sedan starten av året har 2019-2020 transaktionsvolymer på den norska kommersiella transaktionsmarkanden ökat och de främsta avkastningarna i Oslo har fallit med cirka 10 baspunkter.

Ny vd ser ut att vara ett bra beslut

Avgången för den förra vdn, Arve Regland, var väl flaggad och vi tycker att Sonja Horn är en bra ersättare. Givet hennes långa tid inom företaget (före IPO 2014) och nyligen som huvudansvarig för fastighetsledningen, är hon van vid operationer och ger konsistens, enligt vårt perspektiv.

Inför Q2-rapporten den 11 juli

Våra nyckelförväntningar inkluderar hyresintäkter på 582 MNOK (+4% å/å), förvaltningsintäkter på 377 MNOK (+4%), FFO per aktie på 1,9 NOK (+2%) och NAV per aktie på 144 NOK (+6%). Bakom Q2 ser vi en ökande andel av fastighetsutvecklingsprojekt som en trigger på medellång sikt.

Köp, riktkurs höjd från 154 NOK till 157 NOK

Vi gör begränsade förändringar i 2019-2020p och NAV, medan utdelningen är oförändrad. Vidare höjer vi vår tillgångsbaserade riktkurs från 154 NOK till 157 NOK, vilket är i linje med vår 12-månaders framåtblickande NAV (Q2 2020p, 157 NOK). Vi estimerar aktiehandeln på 9% P/NAV-rabatt jämfört med våra nordiska konkurrenter med ett genomsnitt på 9%, vilket vi finner attraktivt och borde minska nedsidarisken.  Vi upprepar Köp.

Corem Property Group

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:20,80 SEK
Pris:16,50 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-03 kl. 07:21, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-03 kl. 11:48.

INFÖR RAPPORT

Gömt värde frigjort

Den stora affären med Blackstone i juni visade på det gömde värdet i Corems fastighetsportfölj. Då vi snabbt närmar oss 2020, ändrar vi nu vårt basår från 2020 till 2021. Med ytterligare ett kvartal i ryggsäcken, höjer vi vår riktkurs från 14,8 SEK till 20,8 SEK och upprepar vår Köprekommendation.

Fokus på logistikfastigheter i attraktiva lägen

Corem är fokuserat på logistikfastigheter i centrala och södra Sverige, så väl som i Danmark. Stockholmsregionen är det viktigaste området med 44% av det totala hyresvärdet. Detta segment drar stora fördelar från den stadigt växande e-handelstrenden.

Positiva trender för logistikfastigheter

Markanden för logistikfastigheter i stora städer och logistiknav är väldigt starka som ett resultat av den pågående e-handelstrenden, speciellt med den svaga svenska kronan. Detta var uppenbart när Corem sålde en fastighetsportfölj värd 4,2 miljarder SEK (30% av det totala fastighetsvärdet) till Blackstone i juni för 18% över bokfört värde. Vi estimerar att avkastningen kommer vara runt 5%, vilket skulle kunna jämföras med Corems totala slutliga avkastning på 6,5%. Detta var samma avkastning som Prologis-affären, så det är klart att större portföljer handlas på en avkastning på 5%, medan det bokförda värdet är +6% avkastning.

Sannolikt högre orealiserade fastighetsvärdesvinster

Vi har inkluderat den stora Blackstone-affären i vår prognos, vilket förklarar den negativa påverkan på FFO under perioden. Å andra sidan har det estimerade kapitalet på 630 MSEK varit en positiv effekt för NAV. Med affären, har lönsamheten för den kvarvarande portföljen ökat, och vi har adderat ytterligare 200 MSEK under 2019p samt 100 MSEK under 2020p.

Hög hävstång blir till låg

För att fånga den starka långsiktiga utsikten för logistiska industrisegment diskonterar vi den förväntade kostnaden på eget kapital med 9% till vårt basår. Då vi snabbt närmar oss 2020, byter vi vårt basår från 2020 till 2021, vilket menar att vi diskonterar med en period av 18 månader. Tidigare argumenterade vi för att en diskontering på 10% inte var lämplig på grund av den relativt höga hävstången, men då LTV kommer att gå ner med 21 procentenheter argumenterar vi nu för att 10% är lämpligt. Som ett resultat slutar vi i en tillgångsbaserad riktkurs på 20,8 SEK, baserad på en 21,5 SEK NAV för 2021p delat med 1,135 (9% för 15 månader gånger 1,1), från tidigare 14,8 SEK. Vi upprepar vår Köprekommendation.

Brinova

Rek: Minska (Behåll)
Riktkurs:21,60 SEK
Pris:22,80 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-03 kl. 07:21, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-03 kl. 10:03.

Nedgradering till Minskarekommendation efter kursrally

Med ett till kvartal i ryggsäcken, några positiva intäktsrevideringar och en lägre NAV-rabatt, höjer vi vår tillgångsbaserade riktkurs från 19,6 SEK till 21,6 SEK, men nedgraderar vår rekommendation från Behåll till Minska efter den senaste tidens aktiekursrally.

Hög exponering mot Skåne

Sedan bolaget grundades 2015 har man snabbt byggt upp en fastighetsportfölj värd 3,3 miljarder SEK. Brinova äger endast fastigheter i Skåne och Blekinge. De fyra största städerna är Eslöv (29%), Kristianstad (22%), Landskrona (21%), och Malmö (11%).

Fokuserad på lokala marknader

Bolaget har väldigt nära kontakt med både hyresgäster och kommuner. Detta innebär att de har en stor kunskap om lokala marknader, vilket leder till mer nöjda kunder och låter dem hitta nya möjligheter i transaktionsmarknaden. Brinova är marknadsledare i de största städerna de agerar i, vilket ger en god förhandlingsposition.

Högre fastighetsuppvärderingar under 2019 jämfört med 2018

Vi estimerar hyresintäkter om 71 MSEK under Q2 jämfört med 66 MSEK under Q1. Denna ökning har drivits av förvärv (Karlskrona och Kristianstad på 0,8 MSEK), nettouthyrning (0,5 MSEK) och projekt (Gasverket WEK18 och Påfågeln på 3,4 MSEK). Vi förväntar att nettoräntemarginalen uppgår till 63,9% under Q2, ner från 64,2% under Q2 2018 på grund av en mix. Brinova är en av få aktörer som vi tror kommer göra fler fastighetsuppvärderingar under 2019 jämfört med 2018, på grund av ett ökat intresse bland utländska investerare för svenska bostadsfastigheter (exempelvis Vonovia).

Värderingsrabatt motiverad

Tidigare ansåg vi det motiverat med 15% rabatt i förhållande till NAV för Brinova. Vi reviderar nu rabatten till 10% då vi har sett ett stort intresse för samhällsfastigheter samt hyresrätter. Tre mindre städer i Skåne står för 72% av fastighetsytan, detta är inte ett stort problem när det kommer till samhällsfastigheter och bostäder, men är en risk när det gäller kontor (17% av portföljen) och detaljhandelslokaler (6% av portföljen). Vi tar även hänsyn till att bolaget är litet, den låga likviditeten i aktien och den korta historiken. Vår riktkurs är baserad på ett 12-månaders NAV och med ytterligare ett kvartal i ryggsäcken, höjer vi vår tillgångsbaserade riktkurs från 19,6 SEK till 21,6 SEK (NAV för Q2 2020 multiplicerat med 90%). Efter den senaste tidens aktiekursrally, nedgraderar vi vår rekommendation från Behåll till Minska.

Hemfosa

Rek: Behåll (Köp)
Riktkurs:96,00 SEK
Pris:89,20 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-03 kl. 07:21, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-03 kl. 10:03.

Upp, upp och iväg

Hemfosa, med deras stabila hyresgäster, långa kontrakt och låga cyklikalitet är av intresse för investerare som söker låg risk. Med flera likheter till kommersiella fastighetsbolag inriktade mot bostäder förväntar vi oss att Hemfosa handlas till en liten premie. Vi höjer vår tillgångsbaserade riktkurs till 96 SEK (91), men efter en stark aktiekursuppgång sänker vi rekommendationen från Köp till Behåll.

Ett väldigt fokuserat bolag

Hemfosa är ett fastighetsbolag som specialiserar sig på samhällsfastigheter. Sverige är den största marknaden (69% av det totala fastighetsvärdet), Norge står för 26% och Finland för 5%. Inom samhällsfastigheter står kontor för 29%, utbildning för 24%, hälsofaciliteter för 21% och juridiska fastigheter för 14%.

Samhällsfastigheter ger stabilitet

Samhällsfastigheter karakteriseras av långa kontrakt och stabila avkastningar relativt risken. En majoritet av Hemfosas hyror kommer från regering, län och kommuner med noll risk för utebliven betalning. Den genomsnittliga avtalslängden har ökat till 6,7 år (5,7 år innan avknoppningen). På grund av högre anpassning av lokalerna är kapacitetsutnyttjandet också högre än för kontor. Med en snabb befolkningstillväxt i Norden, väntas efterfrågan på samhällsfastigheter öka i framtiden.

Q2: Högre hyresintäkter

Vi förväntar oss att Hemfosa rapporterar hyresintäkter om 697 MSEK under Q2, jämfört med 688 MSEK under Q1. Förvärv förväntas bidra med 6 MSEK, medan valutaeffekter förväntas vara 3 MSEK. Förvärv vi har inkluderat är Motala, Tönsberg, Sarpsborg och Mariestad. Vi förväntar oss ingen påverkan från projektportföljen detta kvartal. På grund av något lägre förväntningar på avkastning har vi adderat 250 MSEK för 2019p och 200 MSEK för 2020p i fastighetsuppvärderingar.

Hemfosa handlas sannolikt till en premie

Samhällsfastigheter är väldigt lika bostadsfastigheter. Hyreshöjningar är mindre volatila än den mer cykliska kontorsmarknaden. Stabiliteten bland hyresgäster och den låga risken är exempel på likheter. Historiskt sett är investerare villiga att betala en premie relativt sektorsnittet för bolag med exponering mot bostäder och vi tror att så även är fallet för bolag med exponering mot samhällsfastigheter. Vi behåller således vår premie om 5% på vårt förväntade NAV för de kommande 12 månaderna. På grund av ett högre underliggande NAV höjer vi riktkursen till 96 SEK (91), men efter en stark aktiekursuppgång sänker vi rekommendationen från Köp till Behåll.

Castellum

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:200,00 SEK
Pris:181,75 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-03 kl. 07:21, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-03 kl. 10:03.

Troligen händer det mer under H2

Vi upprepar vår Köprekommendation och höjer vår riktkurs från 197 SEK till 200 SEK inför Q2- rapporten den 12 juli. Från vårt perspektiv är en viktig attraktion av investeringscaset Castellums historik för konstant årlig utdelningstillväxt, vilket har pågått sedan 1997. H1 2019 har varit ganska trögt, både i absoluta termer och jämfört med våra nordiska konkurrenter. Fortfarande, med tanke på bolagets hälsosamma finansiella position och tillväxtambitioner, förutser vi högre investeringsaktivitet under 2019p, vilket borde vara en trigger.

Ständigt växande över norden

Vi bedömer att Castellums regionala uppdelning per värde uppgår till: Sverige (92%), Danmark (7%) och Finland (1%). På kort- till medellång sikt är målet att göra ytterligare förvärv i Helsingfors, samt att vi förväntar oss en gradvis återhämtning av antalet nya projektstarter, trots ett begränsat nyhetsflöde under Q2.

Förbättrat kreditbetyg framhäver stark ekonomi

Vid Q1 2019 var LTV 45% och vi förväntar att det skall uppgå till 42% under 2019p jämfört med bolagets maximala mål på 50%. Vi ser detta som något positivt då det antyder att Castellum har finansiell kapacitet att agera på möjligheter som uppstår. Moodys höjde sitt kreditbetyg för Castellum till Baa2 med stabila utsikter (från Baa3 med positiva utsikter) den 5 juni.

Inför Q2-rapporten den 12 juli

Våra nyckelförväntningar inkluderar hyresintäkter på 1 441 MSEK (+4% å/å), förvaltningsintäkter på 770 MSEK (+2%), FFO per aktie på 2,7 SEK och NAV per aktie på 180 SEK (+4%). Dock var en negativ nettouthyrning på -7 MSEK under Q1 mot den svaga sidan, och vi förväntar oss att trenden ska förbättras under Q2-Q4.

Köp, riktkurs höjs från 197 SEK till 200 SEK

Vi gör mindre förändringar till vår 2019-2021p FFO medan våra NAV och utdelningsestimat förblir oförändrade. Vidare höjer vi vår tillgångsbaserade riktkurs från 197 SEK till 200 SEK, vilket var i linje med vårt 12-månaders framåtblickande NAV (Q2 2020p, 200 SEK justerat för utdelning).

Catena

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:273,00 SEK
Pris:297,50 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-03 kl. 07:21, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-03 kl. 10:03.

Starkt intresse för tillgångsklassen, redan inprisat

Då vi snabbt närmar oss 2020, ändrar vi nu vårt basår för värdering från 2020 till 2021. Med ett till kvartal i ryggsäcken, höjer vi vår riktkurs från 251 SEK till 273 SEK. Vi anser dock fortfarande att aktien är för dyr och upprepar vår Minskarekommendation.

Fullt fokus på logistik

Catena äger strategiskt belägna logistikfastigheter som levererar gods till de större storstadsområdena i Skandinavien. Stockholm representerar 45% av fastighetsvärdet, Helsingborg/Malmö 30% och Göteborg 15%. Efter ett antal strukturella transaktioner är Catena ett av Sveriges största fastighetsbolag inom logistik.

Högavkastande tillgångar leder till starka kassaflöden

Catenas fastighetsavkastning (exitavkastning) är 6,5%, den tredje högsta i sektorn efter NP3 och Sagax. Det resulterar i mycket starka kassaflöden, vilket ökar NAV-tillväxten Utöver det är det utländska intresset för att investera i logistikfastigheter starkt (särskilt med bakgrund av den svaga svenska kronan), vilket sätter press på avkastningskraven. Detta intresse har drivits av Blackstones förvärv på 4,2 miljarder SEK av Corem till en förväntad avkastning på 5%. Detta motsvarar samma avkastning som Prologis-affärerna, så det är klart att större portföljer handlas till 5% avkastning.

Q2: Positiva effekter från projekt

Vi förväntar att Catena rapporterar hyresintäkter på 298 MSEK under Q2 jämfört med 294 MSEK under Q1. Detta beror främst på det förväntade bidraget från ett projekt i Sunnanå (hyresgästen är Chefs Culinar). Med det ökande intresset i sektorn, förväntar vi oss orealiserade värdeförändringar på 199 MSEK (+1,3%) under kvartalet, något högre än de 1,2% som rapporterades under Q1.

Riktkurs höjd från 251 SEK till 273 SEK

NAV CAGR för 2018-2020p är 15%, bättre än genomsnittet i sektorn på 10%. Som tidigare, för att fånga den starka långsiktiga utsikten från logistikens industrisegment, diskonterar vi den förväntade kostnaden på eget kapital på 9% för perioden till basåret. Då vi nu snabbt närmar oss 2020 byter vi basår från 2020 till 2021, vilket betyder en diskonterad period på 18 månader. Vi fortsätter att argumentera för att en 15% premium är rimlig , då det höga intresset för segmentet troligtvis kommer dra ner avkastningen. Med detta, når vi en tillgångsbaserad riktkurs på 273 SEK, baserat på ett NAV på 270 SEK för 2021 delat med 1,135 ((9% för 18 månader) gånger 1,15), jämfört med det tidigare 251 SEK. Vi upprepar vår Minskarekommendationen och höjer riktkursen till 273 SEK (251).

Citycon

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:8,90 EUR
Pris:9,20 EUR
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-03 kl. 07:21, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-03 kl. 10:03.

En lovande transaktion

Trots att vi marginellt sänker vår förväntade FFO för den framtida perioden, mildras det av ett högre NAV genom att ändra vår värderingshorisont från Q1 2020 till Q2 2020. Nettoeffekterna är att vi behåller vår tillgångsbaserade riktkurs på 8,9 EUR och upprepar vår Minskarekommendation.

Ledande ägare av nordiska köpcentrum

Citycon är en ledande ägare, förvaltare och utvecklare av köpcentrum i Norden. Finland/Estland representerar 45% av hyresintäkterna, Norge 35% och Sverige/Danmark 20%. Citycon äger också 50% av Kista Galleria, vilket utgör 6% av det sammanlagda fastighetsvärdet.

Detaljhandel under press

Den pågående e-handelstrenden utgör ett hot mot befintliga köpcentrum. Övergången är fortsatt i ett tidigt stadie och e-handel har tagit en samlad marknadsandel på cirka 10%, men det finns stora skillnader. För kläder är marknadsandelen 20%, men för mat bara 2%. Därtill förväntas tillkommande butiksytor, i framför allt Helsingfors, sätta press på befintliga köpcentrum. I tillägg till dessa strukturella förändringar finns en cyklisk nedgång från en avmattande global ekonomi. Konsumtion är nära länkat till BNP-utveckling och vi har tydligt passerat toppen för tillväxttalen.

Q2: fortsatta nedskrivningar

För det åttonde kvartalet i rad, har Citycon fallande fastighetsvärden. Vi tror att detta kommer att fortsätta året ut. Under Q2 förväntar vi en minskning på -14 MEUR jämfört med -18 MEUR under Q1. Detta representerar en -0,3% minskning i totalt fastighetsvärde. Minskande fastighetsvärde har gjort det svårare att nå LTV-målet på 40-45% (nu på 49%). Icke kärntillgångar måste säljas, med risk för kapitalförluster. De senaste försäljningarna av två köpcentrum i Finland i juni var i linje med det bokförda värdet. Om alla intäkter från transaktionen används till att återbetala skulden, bör LTV komma ner till 1,5 procentenheter som ett resultat av affären.

Stor rabatt motiverad på grund av den stora osäkerheten

Som tidigare, förväntar vi att sektorn handlar i linje med NAV på en 12-månaders horisont. Vi argumenterar för att en rabatt på 30% är lämplig för Citycon, på grund av tidigare nämnda faktorer. Nettoeffekterna är att vi har kvar vår tillgångsbaserade riktkurs på 8,9 EUR (12,7 EUR i NAV för Q2 2020p x 70%) och vi upprepar vår Minskarekommendation.

Diös

Rek: Köp (Behåll)
Riktkurs:79,00 SEK
Pris:70,10 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-03 kl. 07:21, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-03 kl. 08:33.

INFÖR RAPPORT

Tillbaka i sadeln

Vi höjer vår rekommendation från Behåll till Köp och höjer riktkursen från 77 SEK till 79 SEK inför Q2-resultaten den 5 juli. Sedan vår nedgradering i april, har aktien sjunkit cirka 5%. När aktien nu handlas i linje med spot P/NAV och vi fortsätter se en solid NAV-tillväxt å/å framöver, estimerar vi >10% uppsida.

Fokus på norra Sverige ger vinststabilitet

Diös har en högre avkastande portfölj än vår Nordiska jämförelsegrupp, främst på grund av deras fokus på den mindre volatila marknaden i norra Sverige. De senaste fem åren har Diös förbättrat sin räntenettomarginal från 57% till 64%, delvis genom att minska tomma lokaler från 11% till 9%, tack vare deras fokus å befintliga tillgångar. Vi förväntar oss nu en gradvis, men stadig ökning i fastighetsutvecklingsprojekt för att förbättra avkastningspotentialen, utan att förlora fokus på fortsatta förbättringar på de befintliga tillgångarna.

Utvecklingskostnader ökade substantiellt q/q

Utvecklingskostnader var 1,5 miljarder SEK brutto för kvartalet, upp från 0,6 miljarder SEK under Q4 2018, vilket drevs av starten av två hotell, där båda är helt uthyrda till hotelloperatörer på långtidskontrakt och förväntas vara klara under 2021 och 2022 respektive. Givet deras begränsade historik för liknande storskaliga projekt, har vi antagit väldigt begränsade fastighetsuppvärderingar från utveckling, och vi tror att riskerna för NAV 2021p är på uppsidan.

Inför Q2-resultaten den 5 juli

Våra viktigaste estimat inkluderar hyresintäkter på 465 MSEK (+4% å/å), intäkter från fastighetsskötsel på 254 MSEK (+8%), FFO per aktie på 1,7 SEK (+8%), samt en NAV per aktie på 69 SEK (+13%). Diös presenterade ett positivt nettoutlåningsresultat på 6 MSEK under Q1, och även om de kan vara ojämnt mellan kvartalen, är detta positivt jämfört med helårsresultatet för 2018 på 10 MSEK, och vi förväntar oss en starkare nettouthyrning för 2019p.

Höjer från Behåll till Köp, höjer riktkurs från 77 SEK till 79 SEK

Vi gör mindre förändringar till vårt 2019p-2021p FFO och NAV, men lämnar utdelningen oförändrad. Vidare, höjer vi vår tillgångsbaserade riktkurs från 77 SEK till 79 SEK, vilket är satt i linje med vår 12m framåt NAV.

Balder

Rek: Köp (Behåll)
Riktkurs:358,00 SEK
Pris:318,40 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-03 kl. 07:21, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-03 kl. 08:33.

INFÖR RAPPORT

Stabilitet meriterar ett premium

Balder handlas i linje med marknaden, även om de historiskt alltid handlats till ett premium till sina konkurrenter, då de konsekvent levererat aktieägarvärde. Enligt oss, bör bolaget handlas till en 5% premium, då nästan 60% av Balders portfölj är bostadsfastigheter, vilka är mer stabila än kontor. Med mindre förändringar till vårt NAV, men med ytterligare ett avklarat kvartal samt med tanke på premien, höjer vi vår tillgångsbaserade riktkurs från 330 SEK till 358 SEK och höjer rekommendationen från Behåll till Köp.

Skiljer sig från konkurrenterna

Bostadsfastigheter står för nästan 60% av Balders fastighetstillgångar, kontor står för 16% och detaljhandel och hotell utgör resten. Nära 27% av bolagets tillgångar lokaliserade i Helsingfors. Stockholm och Göteborg står för 20% vardera och Öresund för cirka 20%. 10-15% av intäkterna från fastighetsförvaltning kommer ifrån gemensamma affärer med andra bolag (IFPM). Andra SATO-ägare har ett minoritetsägande i Balder och får omkring 10% av bolagets vinster.

Byggrättsportföljen ger potential

Balder har målet att skapa en omfattande portfölj av byggrätter med utvecklingsfastigheter och byggprojekt. Syftet är att konstant producera nya hyreslägenheter, bostadsrätter och kommersiella fastigheter under egen förvaltning. Allt som allt har Balder 10 000 byggrättigheter på befintlig mark.

Inför Q2, ser vi marginellt lägre FFO för 2020p

Vi förväntar oss att förändringen i NOI-marginalen som vi såg under Q1, kommer fortsätta under Q2, med en förbättring på 100 baspunkter till 72,6%. Fastighetsuppvärderingar förväntas vara 1% under Q2 (0,6% under Q1). Även om vi gjort några mindre vinstrevideringar, lämnar vi fastighetsuppvärderingar oförändrade.

Vi adderar extra premium för att reflektera stabilitet, höjer till Köp

Som tidigare, förväntar vi oss att sektorn handlas i linje med NAV på 12M. Balder handlas för närvarande i linje med 2019p NAV och marknaden. Vi tycker att Balder bör handlas till 5% premium på grund av dess stabilitet. Baserat på detta och förändringen i horisonten från Q1 2020p till Q2 2020p (tidsvärde), höjer vi vår tillgångsbaserade riktkursen från 330 SEK till 358 SEK (1,05x NAV för Q2 2020p) och höjer rekommendationen från Behåll till Köp.

Skanska

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:198,00 SEK
Pris:168,60 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-03 kl. 07:10, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-03 kl. 08:33.

INFÖR RAPPORT

Förväntar oss ytterligare tecken på att VPA-återhämtningen är på rätt spår

Vi upprepar vår Köprekommendation och höjer riktkursen från 193 SEK till 198 SEK inför Q2-resultaten den 24 juli. Q1 lyckades inte leverera EBIT-tillväxt å/å, men ännu enklare jämförelsetal, speciellt för Construction och de presenterade kommersiella fastighetsavytteringarna, gör oss trygga i att Q2 kan vända EBIT-tillväxten till positiv å/å. Vi justerar 2019p-2021p VPA med 8%, 3% och -2%, respektive.

Stark VPA-återhämtning för 2019p

Med stöd av enkla jämförelsetal, ser vi en stark VPA-tillväxt för 2019p på 38% (VPA för 2019p på 13,3 SEK). Trots detta, var EBIT för Q1 något svag å/å, delvis på grund av bristen på avyttringar av kommersiella fastigheter.

Kommersiella fastighetsaktiviteten ökar

Vi estimerar fastighetsavyttringar för Skanska på över 5 miljarder SEK för Q2, vilket är klart positivt och bör visa att Q1 endast var en avvikelse. Vidare, nya investeringar på strax under 0,9 miljarder SEK visar att bolaget stadigt fyller på den framtida pipelinen.

Inför Q2-resultaten den 24 juli

Våra viktigaste förväntningar inkluderar en orderingång på 29,5 miljarder SEK, försäljning på 45,6 miljarder SEK, samt en EBIT på 2 179 MSEK. Under Q1 sänkte Skanska deras 12M utsikt för svensk kommersiell fastighetsutveckling från ”väldigt stark” till ”stark” samtidigt som alla andra segment lämnades oförändrade. Enligt oss, har svenska kommersiella fastighetsmarknaden förbättrats q/q under Q2, så baserat på detta tycker vi nedgraderingen är för försiktig.

Upprepar Köp, höjer riktkurs till 198 SEK

Vi justerar 2019p-2021p VPA med 8%, 3% och -2%, respektive, och lämnar utdelningen oförändrad. De viktigaste drivkrafterna till VPA-revideringarna inkluderar starka fastighetsavyttringar under Q2, samtidigt som SEK/USD-rörelser väntas ha en negativ påverkan. Vi baserar vår riktkurs på 198 SEK på en blandning av en summan-av-delarna (Construction på 8x 2019p EBIT och fastigheter/ID-utveckling i linje med estimerade marknadsvärden), historiska samt jämförelsemultiplar. Vi estimerar att Skanska handlas till ett P/E på 12,7x på 2019p, EV/EBIT på 11,1x och en direktavkastning på 3,7%, jämfört med det femåriga snittet på 14,7x, 10,8x och 4,7x. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen från 193 SEK till 198 SEK.

Fabege

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:164,00 SEK
Pris:144,75 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-03 kl. 07:21, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-03 kl. 08:33.

INFÖR RAPPORT

Avkastningskompressionerna fortsätter

Givet deras goda lägen samt mycket dolda värden ser vi goda anledningar till att Fabege ska handlas med en premie. Vi förväntar oss att avkastningskompressionerna fortsätter, särskilt efter förändringen av räntesentimentet och faktumet att Fabeges fastigheter är värderade 25 baspunkter högre än marknaden i genomsnitt. Efter några intäktsrevisioner höjer vi riktkursen från 151 SEK till 164 SEK och upprepar Köp.

Inriktat fastighetsbolag

Kontor står för mer än 85% av Fabeges fastighetsvärde, följt av detaljhandel och andra tillgångar. Hela portföljen ligger i Stockholm, med 45% i centrala Stockholm och resterande 55% inom en 5 km radie från det centrala affärsdistriktet (Solna 45% och Hammarby Sjöstad 10%).

Den bästa projektportföljen

Om vi inkluderar utvecklingsfastigheter ligger Fabeges projektportfölj på nära 14% av det totala fastighetsvärdet, jämfört med 4-5% för många andra konkurreter. Fabeges avkasting på investeringar låg på dessa projekt under Q1 2019 på 142% (98% för hela året 2018 och 50% de senaste tio åren i genomsnitt). I genomsnitt har projekten bidragit med tillväxt om 5% per år till NAV. Faktumet att bolaget är exponerade 100% mot Stockholm, där tillväxten är högre, är också stödjande.

Dolda värden frisläppta

I maj meddelade Fabege försäljningen av Pelaren 1 för 1,6 miljarder SEK vid 9% över det bokförda värdet. Vi förväntar oss en avkastning på 3,5% trots att det ligger utanför Stockholms innerstad. Då Fabeges fastigheter i innerstaden har en avkastning på cirka 3,9% visar detta ytterligare på de dolda värdena i Fabeges portfölj. Vi har adderat ytterligare 1 900 MSEK (2019p) och 2 900 MSEK (2020p) i fastighetsuppvärderingar under prognosperioden. Dock sjunker FFO med några procentenheter efter affären.

Vi höjer riktkursen, upprepar Köp

Våra riktkurser är baserade på 12 månaders framåtblickande NAV. Givet den utmärkta historiken i Fabeges projektportfölj ser vi goda anledningar till att handla Fabege med en premie på 5% till NAV. Med ett högre NAV på grund av fastighetsuppvärderingar och ytterligare ett kvartal avklarat, höjer vi vår tillgångsbaserade riktkurs till 164 SEK (151) och upprepar Köp.

SBB

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:15,40 SEK
Pris:12,50 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-03 kl. 07:21, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-03 kl. 08:33.

INFÖR RAPPORT

Nya förvärv sporrar FFO

Vi skiftar nu vårt basår för värdering från 2020 till 2021. Tillsammans med ytterligare ett kvartal avklarat, höjer vi riktkursen till 15,4 SEK (14,2) och upprepar Köp.

Hög andel samhällsfastigheter

Omkring två tredjedelar av SBB:s fastighetsportfölj utgörs av samhällsfastigheter i Sverige, Finland och Norge (inklusive DNB-byggnaden i Oslo som representerar cirka 20% av den totala portföljen). Bostadsfastigheter (endast Sverige) står för cirka 25% av portföljvärdet och byggrätter 5%. Bolagets nya mål är att växa tillgångarna från 25 miljarder SEK till 40 miljarder SEK till 2023.

Nya mål och äntligen avyttring av DNB-byggnaden

Under våren utfärdade SBB D-aktier till ett värde av 1 035 MSEK. Utöver det, utfärdade bolaget även en hybridobligation på 300 MEUR, vilket sänker skuldsättningsgraden till under 40%. Detta kan jämföras med 70% under 2016. Det är ganska tydligt att risken har minskat betydligt. Ytterligare ett smart drag var att sälja DNB-byggnaden till DNB, då finansieringskostnaderna var nära avkastningen. Allt som allt tror vi att SBB kommer ha förvärvsutrymme på nästan 6 miljarder SEK och fortfarande ha en skuldsättningsgrad under 50%.

Q2: Förvärv kommer bidra till högre hyresintäkter

Vi förväntar oss att SBB rapporterar hyresintäkter om 453 MSEK under Q2 jämfört med 629 MSEK under Q1, vilket främst påverkas av förvärv. Den positiva hyrestillväxten har varit möjlig trots försäljningen av DNB:s huvudkontor i Norge. 2020p FFO kommer att sporras av nya förvärv.

Likhet till obligation gör dagens värdering extrem försiktig

SBB har en fastighetsavkastning på 4,6%. Deras skuldsättningsgrad är ca 52% och upplåningskostnaden är cirka 160 punkter. Därför är avkastningen 8% ((0,047/0,47)-0,016=0,08). Detta är extremt attraktivt jämfört med en kommunobligation på ca 1% (5 årig). 2018-20p CAGR är 15%, bättre än sektorgenomsnittet på 10%. Som tidigare diskonterar vi NAV med den förväntade kapitalkostnaden på 9% till vårt basår, för att fånga den starka tillväxten. Vi höjer vår tillgångsbaserade riktkurs till 15,4 SEK (14,2) och upprepar Köp.

Wallenstam

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:112,00 SEK
Pris:100,60 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-03 kl. 07:21, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-03 kl. 08:33.

INFÖR RAPPORT

Hyresrätter – ett attraktivt segment

Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 112 SEK (107) inför Q2-rapporten den 17 juli. En nyckel för Wallenstams investment case är deras hyresrättsproduktion som är rekordhög och bör öka ytterligare till 2021p.

Stark efterfrågan i portföljen

Vi bedömer att cirka 55% av hyresintäkterna härrör från kommersiella tillgångar och resterande 45% från bostadsfastigheter. Tack vare sitt kommersiella fokus på centrala Göteborg ser vi fortsatt hyresökningar fram till 2021p, och noterar att de nådde 8% under Q1 2019.

Hyresrättsproduktionen når toppen, och mer kommer

Vi bedömer att bostadsfastigheterna ger en avkastning på 6% på byggkostnaden medan avkastningskravet vid försäljning uppgår till cirka 3,5% vilket ger stor värdepotential framöver. En nyckelanledning att nå 6% i avkastning är Wallenstams långa historik av kostnadseffektivt byggande sedan starten 2004.

Inför Q2 den 17 juli

Vi uppskattar hyresintäkter om 503 MSEK (+6% å/å), förvaltningsintäkter på 282 MSEK (+7%), FFO per aktie på 0,9 SEK och NAV per aktie på 85 SEK (+10%). Q1 2019 var ovanligt starkt gällande byggstarter med 766 lägenheter, vilket kan jämföras med målet på 1 500 starter och 1 404 under 2018.

Köp, vi höjer riktkursen till 112 SEK (107)

Vi gör mindre förändringar till vårt 2019-21p FFO och NAV medan vår utdelningsprognos lämnas oförändrad. Vår tillgångsbaserade riktkurs på 112 SEK (107) baseras på ett premium om cirka 20% till vårt framåtblickande NAV för att fånga potentialen i nyproduktion. Vi upprepar Köp.

NCC

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:156,00 SEK
Pris:162,35 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-03 kl. 07:16, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-03 kl. 08:33.

INFÖR RAPPORT

Fortfarande uppvärmning inför H2

Vi upprepar Behåll och riktkursen 156 SEK inför Q2-rapporten den 19 juli. Q2 är ett säsongsmässigt starkt kvartal för NCC, men H2 är dock ännu viktigare (står för >80% av 2019p VPA). Orderingången är dock fortsatt solid och vi förväntar oss ytterligare tecken på att lönsamheten är på väg tillbaka efter det svaga 2018, vi fruktar dock att omstruktureringen kan ta längre tid än förväntat.

Lätta jämförelsetal

2018 var ett förlorat år för NCC, men Q1 innebär att 2019 startade bättre då EBIT visade på en mindre förlust i år än föregående år. Ledtiderna inom Construction är dock för långa och vi förväntar oss inte att NCC når målet om 4% i EBIT-marginal till 2021p. Vi förväntar oss en substantiell ökning i VPA å/å från -6,9 SEK under 2018 till 12,3 SEK under 2019p.

Stark utveckling av orderboken

Några större ordrar (>1 miljard SEK) meddelades under Q2, vilket bör stödja orderingången å/å. Orderboken var 4% högre under Q1 2019 å/å och vi förväntar oss numera fler ordrar under 2019p än föregående år. Detta reflekterar en hälsosam nordisk byggmarknad.

Inför Q2-rapporten den 19 juli

Våra nyckelförväntningar är en orderingång om 16 miljarder SEK, försäljning på 15,1 miljarder SEK och EBIT på 664 MSEK, och vi noterar att som vanligt är H2 viktigare för NCC:s VPA. Precis som för konkurrenterna, lämnar NCC ingen numerisk prognos men vi förväntar oss fortsatt stabila marknadsutsikter q/q.

Behåll upprepas, riktkurs 156 SEK

Vi upprepar vår 2019-21p VPA och utdelning. Vår riktkurs på 156 SEK får vi genom en kombination av en summan-av-delarna modell, historiska multiplar samt en konkurrentjämförelse. Vi upprepar Behåll och riktkursen 156 SEK.

Wihlborgs

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:158,00 SEK
Pris:139,40 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-03 kl. 07:21, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-03 kl. 08:33.

INFÖR RAPPORT

Nettouthyrning stärkt av utveckling

Vi upprepar vår Köprekommendation och höjer riktkursen från 149 SEK till 158 SEK inför Q2 resultaten den 8 juli. Enligt oss är den accelererande årliga ökningen för intäkter från fastighetsskötsel väldigt intressant (24% för 2019p, jämfört med 19% under 2018). Vidare, tack vare framgångsrika uthyrningar i deras utvecklingsportfölj, förväntar vi oss ytterligare ett kvartal av positiva nettouthyrningar, efter en bruttouthyrning på 98 MSEK under Q1 2019, vilket var den högsta nivån någonsin för Wihlborgs.

Rädsla för potentiellt överutbud är överskattat

Wihlborgs är inte exponerade till den starkaste växande kommersiella marknaden i Norden, men som ett resultat av detta har de mindre volatila vinster. Enligt oss är rädslan för ett potentiellt överutbud på kommersiella fastigheter i Malmö (cirka 43% av Wihlborgs fastighetsportföljvärde) överdrivna, och vi tror att faktiska utvecklingar börjar möta efterfrågan. Under Q1 nådde Wihlborgs hyrestillväxt 4% i jämförbara siffror, vilket vi tycker är starkt och förväntar oss liknande siffror under Q2.

Solid nettouthyrning igen

Under Q2, höll bolaget en kapitalmarknadsdag i Köpenhamn, och det är tydligt att Danmark kommer fortsätta vara en viktig hörnsten i investmentcaset. Vidare, flera nya uthyrningar har presenterat, av vilka den slutgiltiga uthyrningen av kontorsprojektet ”Bure 2” i Malmö på 6 300 kvm, stod ut som extra positiv enligt oss. Projektet väntas vara färdigt under Q4 2019p, och med uthyrningen nu komplett, tror vi att det möjliggör för nya projektstarter (utan att påverka riskprofilen negativt), vilket i sin tur skulle addera nya volymer till en utvecklingspipeline som redan är på en bra nivå.

Inför Q2

Våra viktigaste förväntningar inkluderar hyresintäkter på 741 MSEK (+12% å/å), intäkter från fastighetsskötsel på 461 MSEK (+30%), FFO per aktie på 2,9 SEK (+30%), samt NAV per aktie på 127 SEK (+9%).

Köp, höjer riktkurs från 149 SEK till 158 SEK

Vi gör mindre förändringar till 2019p-2021p FFO, NAV och utdelnings-estimat. Vidare höjer vi vår tillgångsbaserade riktkurs från 149 SEK till 158 SEK, vilket är satt till en 5% premium till 12m NAV, för att reflektera Wihlborgs rekordhöga utvecklingspipeline.

Peab

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:97,00 SEK
Pris:79,65 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-03 kl. 07:13, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-03 kl. 08:33.

INFÖR RAPPORT

Byggt på fastare grund

Vi upprepar vår Köprekommendation och riktkurs på 97 SEK inför Q2-resultatet den 19 juli. Tuffa jämförelsetal medför att orderingången troligen kommer att minska å/å, trots att vi noterar att orderboken för Q1 är upp 10% å/å, och med Q2 2019 orderingång som fortfarande förväntas vara på bra nivåer, lämnar det stödjande försäljningssynlighet. Ännu viktigare är att vi förväntar ett ytterligare kvartal av stabila byggmarginaler och ytterligare tecken på att kommersiell fastighetsutveckling blir alltmer meningsfull för Peab, vilket skulle kunna addera ett ytterligare lager till vårt investment case.

Väl diversifierad bland byggsegment

Peabs närvaro över alla typer av konstruktioner och sektorns tendens att vara sen-cykel är stödjande faktorer. Dessutom, under Q1 2019, uppgick orderstocken till 47,5 miljarder SEK för kvartalet till 4% q/q (10% å/å) och vi förväntar ett fortsatt solitt orderstockmomentum i Q2, vilket i sin tur leder till bra försäljningsvisabilitet 2019-2020p.

Kommersiella fastigheter är en viktig ökande drivkraft

Jämfört med några av sina nordiska konkurrenter har Peabs kommersiella fastighetsfördelning historiskt sett varit mindre. Trots det uppgår det nu till cirka 16% av vårt estimerade EV och vi förväntar att det kommer bli större via både ökning i fastighetsvärdering och genom återkommande intäkter till koncernen, trots det förväntar vi att nyckelmålet för Peab är att vara en kommersiell utvecklare snarare än en förvaltare.

Inför Q2-resultatet den 19 juli

Våra nyckelförväntningar inkluderar orderingång på 13 miljarder SEK, försäljning på 14,8 miljarder SEK och EBIT på 782 MSEK. Som vanligt förväntar vi inte att Peab kommer ha några formella utsikter i termer av bolagsspecifika resultat, utan att referera till mer generella marknadsuppdateringar från en tredje part (Industrifakta). För Q2 förväntar vi en oförändrad markandsutsikt, stabila till växande marknader under de kommande 12 månaderna för en majoritet av relevanta segment.

Vi upprepar Köp och riktkursen på 97 SEK

Vi upprepar 2019-2021p VPA och DPS. Vår riktkurs på 97 SEK är baserad på en mix av summan-av-delarna (nyckelparametrar inkluderande konstruktion på 10x 2019p EV/EBIT och kommersiella fastigheter på estimerade markandsvärdering), historisk och konkurrensvärdering. Vi estimerar att Peab handlar 2019p P/E på 10,5x, EV/EBIT på 10,4x, och 2019p DPS-avkastning på 5,7% jämfört med sitt fem åriga historiska genomsnitt på 11,3x, 10,5x respektive 5%.

Atrium Ljungberg

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:177,00 SEK
Pris:170,40 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-03 kl. 07:21, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-03 kl. 08:33.

INFÖR RAPPORT

Mer av samma

Vi höjer vår FFO-marginal under prognosperioden, men med en begränsad inverkan på våra NAV-beräkningar. Från skiftet mellan Q1 och Q2 2020 (tidsvärde), höjer vi vår tillgångsbaserade riktkurs från 175 SEK till 177 SEK och upprepar vår Behållrekommendation.

Stor projektportfölj och mer tillkommer

Som del av sin nya strategi som fokuserar på projekt, planerar Atrium Ljungberg (AL) projekt för totalt 25 miljarder SEK (inkluderat Slakthusområdet på totalt 8 miljarder SEK) på mark som de redan äger. Vi estimerar att cirka 85% av dessa projekt kommer ske i Stockholm (av vilka Sickla står för 45%). Trots det är priserna på bostadsrätter i Slakthusområdet några av de högsta i Stockholm, så riskerna bör inte försummas.

Resultatrevisioner: värdeförändringar lämnas oförändrade

Vi har höjt vårt vinstestimat något för 2019-2020p. Vi räknar fortfarande in försiktiga fastighetsuppvärderingar på endast 1 050 MSEK för 2019p och 788 MSEK för 2020p. Vår estimerade vinst innan värderingsjusteringar på 1 251 MSEK under 2019p är högre än bolagsprognosen på 1 200 MSEK, men bolaget har en lång historik av övergripande vägledning.

Q2: positiv hyresintäktsutveckling

Vi förväntar att Atrium Ljungberg rapporterar hyresintäkter på 639 MSEK, jämfört med 633 MSEK under Q1. Det finns två viktiga drivkrafter för att detta ska öka. Vi förväntar att förvärvet i Slakthusområdet ska bidra med 3 MSEK, medan vi förutser en positiv uthyrningseffekt från Forumkvarteret på samma summa. Vi förväntar att räntenettomarginalen kommer bli 70,1% i Q2, jämfört med 70,6% under samma kvartal för ett år sedan. Vidare förväntar vi oss omvärderingar på fastigheter på 324 MSEK under kvartalet, jämfört med 149 MSEK under Q1. Historiskt sett är Q2 värdeförändringar högre än de som är registrerade under Q1. Vi förväntar också att det finansiella nettot kommer att ligga på samma nivå som under Q1, det vill säga -84 MSEK. Förvaltningsintäkterna förväntas uppgå till 324 MSEK under Q2.

Upprepar Behållrekommendation

Atrium Ljungberg har ett historiskt genomsnitt av P/EPRA NAV 12 månaders framåtblickande nivå på 85%, vilket vi fortsätter att se hittills. Det något högre FFO har en begränsad påverkan på våra NAV-beräkningar 2019-2020p. På grund av att tidshorisonten flyttas Q1 till Q2 (tidsvärde), så höjer vi vår tillgångsbaserade riktkurs från 175 SEK till 177 SEK och upprepar vår Behållrekommendation.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 622,6 0,3% 1,9% 18,6%
OMXS30 1 647,0 0,3% 2,5% 16,9%
OMXH25 3 996,2 -0,2% 1,9% 8,4%
OMXC20 1 025,7 0,6% 1,3% 15,0%
OSEBX 877,5 -0,2% 1,8% 9,8%
OMXBB 959,5 0,0% -0,1% 9,8%
Dow Jones 26 786,7 0,3% 0,9% 14,8%
S&P500 2 973,0 0,3% 1,9% 18,6%
Nasdaq C 8 109,1 0,2% 2,8% 22,2%
SX5E 3 508,0 0,3% 1,8% 16,9%
DAX 12 526,7 0,0% 2,4% 18,6%
CAC40 5 576,8 0,2% 1,1% 17,9%
RTS 1 398,3 -0,2% 1,3% 30,8%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 62,4 -4,1% -4,1% 16,0%
Guld 1 391,1 0,1% -2,8% 8,8%
Silver 15,2 -0,6% -1,5% -1,9%
Aluminium 1 755,5 -1,3% -1,2% -6,1%
Bly 1 877,0 -2,4% -1,3% -6,6%
Koppar 5 910,0 -1,5% -1,3% -0,9%
Nickel 12 025,0 -2,6% -1,5% 13,5%
Zink 2 491,0 -2,2% -5,8% -0,8%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,04 -0,40 -1,10 9,60
Sverige, 10 år 0,01 0,60 1,80 -44,60
Norge, 10 år 1,46 0,90 2,50 -28,60
Tyskland, 10 år -0,36 -0,10 -3,10 -60,10
GB, 10 år 0,74 -5,50 -4,80 -53,00
USA, 10 år 1,98 -5,87 -1,70 -70,69
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,53 -0,3% -0,1% 3,9%
USD / SEK 9,33 0,0% 0,6% 5,2%
GBP / SEK 11,74 -0,5% -0,4% 4,0%
NOK / SEK 1,09 -0,1% 0,1% 6,3%
DKK / SEK 1,41 -0,3% -0,1% 3,9%
CAD / SEK 7,11 -0,1% 1,1% 9,5%
CHF / SEK 9,44 -0,3% -0,9% 5,0%
JPY / SEK 0,09 0,2% -0,5% 6,7%
EUR / USD 1,13 -0,3% -0,8% -1,2%
USD / JPY 108,12 -0,2% 1,1% -1,5%
EUR / GBP 0,90 0,2% 0,2% -0,1%
AUD / USD 0,70 0,4% 0,4% -0,6%
USD / CAD 1,31 0,1% -0,4% -3,9%
GBP / USD 1,26 -0,5% -1,0% -1,1%
USD / NOK 8,56 0,1% 0,5% -1,1%
EUR / NOK 9,67 -0,1% -0,2% -2,3%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande börserna i New York handlades uppåt på tisdagen och utökade därmed uppgångarna från föregående handelsdag.

USA har lagt till ytterligare produkter från EU till den lista av varor som kan utsättas för amerikanska importtullar på grund av den långvariga konflikten med EU om subventioner till flygplanstillverkaren Airbus.

Samtidigt fortsatte marknaden att bevaka utvecklingen i handelskonflikten mellan USA och Kina. USA:s president Donald Trump sade på måndagskvällen att en ny runda med handelsförhandlingar med Kina redan har inletts.

Vid stängning var Dow Jones storbolagsindex upp 0,3 vid 26.787. Det bredare indexet S&P 500 steg även det 0,3 procent vid 2.973, medan tekniktunga Nasdaq Composite ökade 0,2 procent till 8.109.

Sektorvis steg fastighetsbolag 1,8 procent medan energi minskade 1,7 procent.

Huawei har meddelat att det inväntar besked från amerikanska handelsdepartementet gällande sitt fortsatta samarbete med Google, efter att president Donald Trump på söndagen gett besked om lättnader för det kinesiska telekombolaget.

På bolagsfronten tappade Tesla 1,2 procent. Enligt den tyska affärstidningen Wirtsschaftswoche har Teslas Europachef, Jan Oehmicke, lämnat elbilsbolaget efter ett års anställning.

Fiat Chrysler redovisade sina bästa junisiffror för försäljningen på 14 år, siffror som påverkades av rekordhög försäljning av pickup-modellen Dodge Ram. Försäljningen för juni månad landade på 206.083 fordon, 1,9 procent fler än samma period föregående år. Väntat var en försäljningsminskning på 1,0 procent, enligt Bloombergs konsensusestimat. Aktien steg 0,6 procent.

Delta Airlines meddelade preliminära siffror för det andra kvartalet. Bolaget uppgav att den justerade vinsten per aktie väntas bli inom intervallet 2,25-2,35 dollar. Tidigare hade bolaget räknat med 2,05-2,35 dollar. Aktien svarade med att lyfta 1,3 procent.

Nordstrom har nedgraderats till neutral från köp av UBS, som även halverade riktkursen från 65 till 33 dollar. Nordstroms aktie sjönk 1,7 procent till omkring 31 dollar.

Datalagringsföretaget Western Digital föll runt 2,7 procent efter att ha fått en säljrekommendation av Benchmark.

Bland råvaror försvagades WTI-oljan 4,6 procent till 56:36 dollar per fat.

Räntan på den amerikanska tioåringen sjönk 5 punkter till 1,98 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen pendlade marginellt mellan positiv och negativ nivå under tisdagen men stängde på plus. Marknaden fortsatte bevaka utvecklingen av handelskonflikten mellan USA och Kina.

Storbolagsindexet OMXS30 var upp 0,3 procent till nivån 1.647. Aktier för 14 miljarder kronor hade då bytt ägare på Stockholmsbörsen.

Börsfokuset riktades ännu en dag mot handelskonflikten mellan USA och Kina. USA:s president Donald Trump sade på måndagskvällen att en ny runda med handelsförhandlingar med Kina redan har inletts, efter de positiva beskeden som följde mötet med presidentkollegan Xi Jinping vid G20 i Japan i helgen.

I storbolagsindex-toppen återfanns för dagen flera defensiva bolag. Swedish Match och Hygienbolag Essity, som var upp 2,9 motsvarande 1,8 procent, toppade listan. Medicinteknikbolaget Getinge drogs med strömmen och handlades upp knappt 1,2 procent.

Inom storbolagsindexet ökade H&M drygt 0,7 procent. Klädkedjans storägare och styrelseordförande Stefan Persson har köpt cirka 1,8 miljoner aktier för cirka 280 miljoner kronor.

Inom banksektorn avancerade Nordea 1,2 procent. Banken gavs köprekommendation av Deutsche Bank och Credit Suisse i sektoruppdateringar publicerade under dagen. SEB avancerade 1,4 procent medan Swedbank steg 0,4 procent. Handelsbanken backade drygt 1 procent efter att Credit Suisse sänkt riktkursen till 87 från tidigare 93 kronor och upprepat rekommendationen underperform.

Bland förlorarna för dagen återfanns Autoliv, 2,8 procent ned, och flera av verkstadsbolagen. SCA som handlades ned 1,5 procent med SSAB tätt inpå, 1,3 procent ned.

Polymertillverkaren Hexpol meddelade förvärv av Preferred Compounding från Audax Group för cirka 232 miljoner dollar på skuldfri basis. Förvärvet, som finansieras med befintlig kassa och banklån samt en ny kreditfacilitet hade under 2018 en försäljning på cirka 240 miljoner dollar. Aktien höjdes med drygt 1,8 procent.

Lundin Petroleum handlas exklusive rätt till kvartalsutdelning om 0:37 dollar motsvarande 3:43 kronor. Aktien trycktes ned med 2,9 procent, motsvarande 8:60 kronor.

Bland de mindre bolagen rapporterade forskningsbolaget Oasmia att utnämnandet av en ny tillförordnad medicinsk chef, Nina Heldring, samt att en rådgivande vetenskaplig kommitté utsetts. Aktien rusade 28 procent.

Flera andra aktier såg liknande utveckling. Antennutvecklaren Gapwaves steg 43 procent efter att ha meddelat ett licensavtal med Veoneer omfattande teknologitransfer, utvecklingstjänster och royalty för antenner till bilradar. Nanoteknikbolaget Nanologica rusade 50 procent. Bolaget har startat verksamhet inom preparativ kromatografi i samband med ett avtal med kinesiska Yunbo Technology värt motsvarande 128 miljoner kronor.

Fastighetsbolaget Fast Partner släppte sin rapport för det andra kvartalet. Efter skatt blev resultatet 318 miljoner kronor (571), vilket motsvarar 1:70 kronor per aktie (3:10). Aktien steg 3,4 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Dustin Köp 100 SEK na na
Stolt-Nielsen Köp 190 NOK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
CH 03:45 Caixin Tjänste-PMI jun na na
SE 08:30 Silf/Swedbank: Tjänste-PMI jun na na
EMU 10:00 Kombinerat PMI (def) jun na na
USA 14:15 ADP privat sysselsättning jun na na
USA 14:30 Handelsbalans maj na na
USA 15:45 Markit tjänste-PMI jun na na
USA 16:00 Industriorder maj na na
SE 09:00 Riksbanken: Räntebesked och penningpolitisk rapport

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Hembla SE0005594728 3
Entra NO0010716418 Inga tillkännagivanden
Corem Property Group 3
Brinova SE0008347652 3
Hemfosa SE0007126115 3, 4
Castellum SE0000379190 3
Catena SE0001664707 Inga tillkännagivanden
Citycon Inga tillkännagivanden
Diös SE0001634262 4
Balder SE0000455057 3
Skanska SE0000113250 6
Fabege SE0011166974 3
SBB Inga tillkännagivanden
Wallenstam SE0007074844 3
NCC SE0000117970 Inga tillkännagivanden
Wihlborgs SE0011205194 3, 4
Peab SE0000106205 Inga tillkännagivanden
Atrium Ljungberg SE0000191827 3

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.