logo
Dagens analyser - torsdagen den 4 juli 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-07-04 kl. 08:23 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-07-04 kl. 08:26 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,4% OMXS30 0,1% DJI 0,7% NASDAQ 0,8%
624,9 1 648,8 26 966,0 8 170,2

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Platzer Köp 95 (88) SEK
Kungsleden Köp 83 (82) SEK
Hufvudstaden Köp 198 (190) SEK
Nyfosa Köp 64 (58) SEK
NP3 Minska 78 (72) SEK
Klövern Köp 16,7 (15) SEK
Norwegian Property Köp 15,5 (14,8) NOK
Pandox Köp 190 (185) SEK
Hembla Köp 210 (201) SEK
Entra Köp 157 (154) NOK
Corem Property Group Köp 20,8 (14,8) SEK
Brinova Minska (Behåll) 21,6 (19,6) SEK
Hemfosa Behåll (Köp) 96 (91) SEK
Castellum Köp 200 (197) SEK
Catena Minska 273 (251) SEK

Sagax

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:85,00 SEK
Pris:92,00 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-03 kl. 07:21, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-04 kl. 08:51.

INFÖR RAPPORT

Fortfarande för dyr

Aktien har handlat på ett premium under en väldigt lång tid. Dess väldigt starka CAGR, ledning, och starka kassaflöde är faktorer som ingår i priset nu då aktien har ökat med 40% detta år. Med ett förändrat basår för värdering och ett ytterligare kvartal i ryggsäcken, höjer vi vår riktkurs från 77 SEK till 85 SEK. Men vi anser fortfarande att aktien är för dyr och upprepar därför vår Minskarekommendation.

Hög exponering utanför Sverige

Sagax affärsidé är att investera i kommersiella fastigheter, främst inom lager- och lätt industri-segmentet. Bolaget äger nu fastigheter i Sverige (46%), Finland (38%), Frankrike (6%), Tyskland, Nederländerna och Danmark.

Högavkastande tillgånger leder till starka kassaflöden

Sagax fastighetsavkastning är 7,1%, vilket är högst inom sektorn. Detta leder till riktigt starka kassaflöden, vilket ökar NAV-tillväxten och banar väg för förvärv. Med långa kontrakt (sju år i genomsnitt) är vakansrisken mycket låg. Dessutom är det utländska intresset för att investera i logistikfastigheter mycket starkt (särskilt efter försvagningen av den svenska kronan).

Q2: förvärv kommer att bidra till ökade hyresintäkter

Vi förväntar att Sagax rapporterar hyresintäkter på 628 MSEK i Q2, jämfört med 622 MSEK i Q1. Denna ökning beror på förvärven (mestadels från Nederländerna och Paris). Vi förväntar orealiserade värdeförändringar på 438 MSEK under kvartalet (+1,5%), efter det svaga uppvärderingarna på endast 85 MSEK i Q1. Under Q2 2018, uppgick uppvärderingarna till 462 MSEK.

Starkt NAV CAGR redan inprisat

Som tidigare nämnt, för att fånga den starka långsiktiga utsikten för logistik- och lätt-industri-segmentet, diskonterar vi de förväntade kostnaderna på eget kapital med 9% till vårt basår. Då vi snabbt närmar oss 2020, byter vi basår från 2020 till 2021, vilket menar att vi diskonterar en period på 18 månader. Tidigare argumenterade vi för att ett premium på 35% var motiverat, men nu antyder vi på ett premium på 40% på grund av förändringar i räntesentimentet och den potentiellt lägre avkastningen. Med denna syn landar vi i en tillgångsbaserad riktkurs på 85 SEK (69 SEK (NAV 2021p)/1,135 (9% för 18 månader)*1,4), jämfört med den tidigare riktkursen på 77 SEK. Vi upprepar vår Minskarekommendation.

Platzer

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:95,00 SEK
Pris:87,40 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-03 kl. 07:21, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-04 kl. 08:26.

INFÖR RAPPORT

Fortfarande inte på slutet av resan

Vi upprepar vår Köprekommendation och höjer vår riktkurs från 88 SEK till 95 SEK, inför Q2-resultatet den 8 juli. Utsikten för Göteborgs kommersiella fastighetsmarkand fortsätter att vara solid (100% av Platzers exponering) och vi fortsätter att se uppsidarisker för aktierna från starkare-än-förväntad fastighetsutvecklingsaktivitet jämfört med våra nuvarande estimat.

Fullt fokus på Göteborg

Platzers kommersiella fastighetsportfölj är helt fokuserad på Göteborgsområdet. Kontor dominerar och utgör cirka 54 procent av den uthyrningsbara ytan medan övriga delar är en blandning av andra kommersiella lokaler. Stark efterfrågan och begränsat nytt utbud bådar gott för hyrestillväxten för kommersiella lokaler i Göteborg både i närtid och på medellång sikt.

Ett något tyst kvartal

Två stora uthyrningar, subjekt till administrativa tillåtelser, var annonserade. Olyckligtvis, annonserade huvudansvarige för fastighetsutveckling sin avgång. Vi är övertygade att Platzer kommer namnge en framgångsrik ersättare.

Inför Q2-resultatet den 8 juli

Våra huvudförväntningar inkluderar hyresintäkter på 278 MSEK (+10% å/å), förvaltningsintäkter på 153 MSEK (+20%), FFO per aktie på 1,16 SEK (+18%) och NAV per aktie på 76 SEK (+20%). Tack vare omkonstruktion av derivatportföljerna i slutet av förra året har intäkterna från fastighetsledningen en stark tillväxt å/å (+18%) men borde sedan normalisera en tillväxttakt på cirka 7% å/å.

Köp, riktkurs upp från 88 SEK till 95 SEK

Vi gör begränsade förändringar till FFO 2019-2020p, höjer NAV med 5%, medan utdelningen förblir oförändrad. Vidare höjer vi vår tillgångsbaserade riktkurs från 88 SEK till 95 SEK, vilket är baserat på en 12-månaders NAV framåtsiktigt (Q2 2020p 88 SEK), till vilket vi adderar 7 SEK per aktie, då vi antar att Platzer kommer bli garanterad slutliga byggnadstillåtelser från redan sålda byggnadsrätter (Södra Änggården), vilket vi förväntar ska ske före slutet av 2019. Vi upprepar Köp och riktkursen på 95 SEK.

Kungsleden

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:83,00 SEK
Pris:80,50 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-03 kl. 07:21, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-04 kl. 08:26.

INFÖR RAPPORT

Projektportföljen levererar

Vi behåller vårt FFO och fastighetsuppvärderingsestimat mer eller mindre oförändrade. Men på baksidan av förändringen i horisonten från Q1 2020 till Q2 2020 (tidsvärde), höjer vi vår tillgångsbaserade riktkurs från 82 SEK till 83 SEK och upprepar vår Köprekommendation.

Hög exponering för de stora tre och fokus på kontor

Stockholm står för 45% av Kungsledens fastighetsportfölj, Göteborg 10% och Malmö 13%. Tillsammans med Västerås representerar dessa fyra städer nära 86% av totalvärdet. Kontor står för 73%, logistikfastigheter 15% och detaljhandel 6%.

Det “nya” Kungsleden

Kungsleden är ganska annorlunda i dag jämfört med för två år sedan, då kontor utgjorde 55% av värdet och Stockholm, Göteborg och Malmö bara 43% (68% nu). Samtidigt har de finansiella kostnaderna och belåningsgraden sjunkit, vilket gör Kungsleden till ett ”nytt” bolag. Vinstmomentum har varit svagt eftersom bolaget har sålt högavkastande fastigheter och köpt lågavkastande, men detta ändras nu snabbt.

Q2: endast marginalvinstestimat ändras

Vi förväntar att Kungsleden rapporterar hyresintäkter på 596 MSEK i Q2, upp från 586 MSEK i Q4. Detta förklaras via en positiv effekt från slutförandet av Blästern 14 projektet (förväntat 7 MSEK), lite av nettouthyrning och ökade räntor. Marginellt justerar vi vårt vinstestimat och lämnar våra förväntade fastighetsomvärderingar oförändrad.

Upprepar Köp

Detta innebär att våra NAV-estimat förblir mer eller mindre oförändrade. Men på baksidan av förändringen i horisonten från Q1 2020 till Q2 2020 (tidsvärde), höjer vi vår tillgångsbaserade riktkurs från 82 SEK till 83 SEK. Vår riktkurs är diskonterat med NAV under en 12-månaders period (lika med 92 SEK i Q2 2020) på 10%, vilket vi ser som rättvist på grund av den vida portföljen och exponeringen i Kista (14% av bokfört värde), där vi under denna punkt av affärercykeln ser vakansgrader på cirka 20%. Vi upprepar vår Köprekommendation.

Dustin Group

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:100,00 SEK
Pris:82,80 SEK
Analytiker:Emil Johannessen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-04 kl. 07:02, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-04 kl. 08:26.

EFTER RAPPORT

Kortsiktig smärta, långsiktig vinst

Dustin har fortsatt sin starka tillväxtbana under Q3, och levererar en bättre-än-förväntad tillväxt inom både SMB och LCP segmenten. Trots det missade EBITA förväntningarna med 7% på grund av en kombination av högre sektorförsäljning och investeringar i sin försäljning, samt servicenätverk. Trots att högre försäljning till den publika sektorn inte hjälper marginalen, gillar vi Dustins initiativ att öka lönsamheten genom att investera i dessa affärer, så som automatiserade lager och konsolidering av datacentrum. Vi tror att detta kommer att leda till bättre lönsamhet i fortsättningen, och kombinerat med en fortsatt stark vinsttillväxtsbana förväntar vi en solid vinsttillväxt. Därför upprepar vi vår Köprekommendation och vår riktkurs på 100 SEK.

Återblick Q3: stark tillväxt, men låga marginaler

Försäljningen under Q3 uppgick till 3,17 miljarder SEK (Q3 2018: 2,46 miljarder SEK), 7,5% över våra estimat på 2,95 miljarder SEK och 5% över konsensus på 3,0 miljarder SEK. Bolaget levererade stark tillväxt på nästan 29% (av vilket 15% var organisk tillväxt). Både SMB och LCP segmenten var starka på 35% respektive 27% tillväxt. Justerad EBITA växte med cirka 15% å/å och uppgick till 124 MSEK (Q3 2018: 108 MSEK), men var under förväntningarna på 133 MSEK. En högre proportion försäljning till den publika sektorn i LCP-segmenten, vilket leder till lägre marginal, och högre investeringar i sin försäljning samt servicenätverk, pressade marginalen och resulterade i en EBITA-marginal på 3,9%, vilket var 60 baspunkter lägre än förväntat. Bolaget fortsätter växa med 8% per år och har ett justerat EBITA-marginalmål på 5-6%.

Investeringar i Nederländerna, datacentrum och automation

Dustin gör flera investeringar för att öka lönsamheten. I Nederländerna har bolaget investerat i sin online-plattform och ett nytt lager, vilket ska lanseras i slutet av 2019. I norden har bolaget konsoliderat sitt nordiska datacentrum (ner från 14 till 4). De har också valt att starta lagerautomation. Vi tror att alla dessa investeringar i slutändan kommer att leda till både bättre tillväxt och lönsamhet.

Estimatförändringar

Efter att Q3 rapporten visade stark tillväxt, ökade intäkter med cirka 2% men också en minskad marginal på grund av de högre proportionerna av försäljning till den publika sektorn, förblir VPA-estimatet oförändrat.

Köp och riktkursen på 100 SEK upprepas

Vår DCF-värdering avkastar eget kapitalvärde på 100 SEK, vilket är baserat på en långsiktig EBIT-marginal på 6% och tillväxt på 2,25% (0,25% tillväxt i volym och 2,0% inflation). Vi diskonterar genom en WACC på 8.5%. Vi upprepar Köp och riktkursen på 100 SEK.

Hufvudstaden

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:198,00 SEK
Pris:167,00 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-03 kl. 07:21, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-04 kl. 08:26.

INFÖR RAPPORT

Sträcker sig fortfarande mot hyrestoppen

Vi upprepar vår Köprekommendation och höjer riktkursen från 190 SEK till 198 SEK inför Q2-resultaten, som väntas 21 augusti. Vi höjer även 2019p-2021p NAV med 2% för att reflektera högre fastighetsuppvärderingar. Enligt oss har aktien defensiva karaktärsdrag, då bolaget har den starkaste balansräkningen i vår Nordiska jämförelsegrupp, med skulder/bolagsvärde på 14% och konsekvent årlig utdelningstillväxt sedan 2001, som väntas fortsätta.

Kommersiella hyror ökar fortfarande

Kontorshyror, både i Stockholm (cirka 80% av Hufvudstadens tillgångar) och Göteborg (cirka 20%) , har haft en stark tillväxt de senaste åren. Med en genomsnittlig hyresduration på 3-5 år, förväntar vi oss en positiv omförhandling av hyrorna på 10-15% fram till 2021p. Vi anser att oron för bolagets detaljhandelsexponering är överdriven då hyrorna stabiliseras på goda nivåer, då hyreslokaler i bra lägen stabiliseras på bra nivåer.

De flesta trenderna pekar åt rätt håll

Två nya projekt presenterades under Q2: Jerkstrands och 88Market, vilka båda är placerade i Göteborg. Samtidigt som vi förväntar oss att de kommer ha en begränsad påverkan på hyresintäkter, argumenterar vi att Hufvudstadens optimala lägen på lokaler är en viktig anledning för de nya projekten. Vidare, förväntar vi oss att hyresnivåerna på de bästa lägena, kommer vara stillastående eller något upp q/q, och ser riskerna till fastighetsavkastning på nedsidan.

Inför Q2

Våra viktigaste förväntningar inkluderar hyresintäkter på 477 MSEK (+8% å/å), intäkter från fastighetsskötsel på 320 MSEK (+11%), FFO per aktie på 1,35 SEK (+12%), samt en NAV per aktie på 187 SEK (+10%). Q2 tenderar att vara ett sekventiellt starkare kvartal när det kommer till fastighetsuppvärderingar, vilket vi också förväntar oss denna gång och estimerar till 2,8% (0,8% under Q1 2019).

Köp, höjer riktkurs från 190 SEK till 198 SEK

Vi upprepar vår 2019p-2021p FFO, höjer NAV med 2% och utdelningsestimaten till 4 SEK, 4,3 SEK samt 4,6 SEK (3,9 SEK, 4,1 SEK, 4,3 SEK) för 2019p-2021p, respektive. Vidare, höjer vi vår tillgångsbaserade riktkurs från 190 SEK till 198 SEK, som är satt i linje med vår 12m framåt NAV och upprepar Köp.

Nyfosa

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:64,00 SEK
Pris:59,40 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-03 kl. 07:21, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-04 kl. 08:26.

INFÖR RAPPORT

Perfekta förhållanden för förvärv

Efter förändringarna av sentimentet gällande räntorna, anser vi nu att värderingen är i linje med NAV, vilket, tillsammans med några värdeökningar av fastigheter, leder till att vi höjer riktkursen till 64 SEK (58). Vi upprepar Behåll.

Fokus på regionala städer

Nyfosa är ett svenskt opportunistiskt kassaflödesdrivet fastighetsbolag som fokuserar på transaktioner. Kontor utgör det största tillgångsslaget med 49% av portföljvärdet, följt av lager och logistik med 38% och övrigt med 13%. Portföljen är utspridd över Sverige med cirka två tredjedelar utanför Stockholm, Göteborg och Malmö. Mer än 15% av resultatet kommer från Söderport som är ett joint-venture med Sagax (50/50 JV med Sagax) som fokuserar på logistik och lager i Stockholm och Göteborg.

Transaktioner i fokus

Nyfosa är öppet för att göra transaktioner oavsett fastighetskategori, region eller storlek på transaktionen. Det innebär att även bostadsfastigheter kan bli aktuella. Bolaget avser att köpa fastigheter som är utanför större bolags primärfokus. Nyfosa kan även delta i transaktioner som andra investerare uppleverer vara för komplexa.

Q2: Sporras av förvärv

Vi förväntar oss att Nyfosa rapporterar hyresintäkter om 326 MSEK under Q2, jämfört med 319 MSEK under Q1. Ökningen beror på förvärv. Vi förväntar oss att Nyfosas NOI-marginal är i linje med Q2 2018 vid cirka 68%. Vi gör mindre förändring av intäktsestimaten, och adderar 50 MSEK i fastighetsuppvärderingar för både 2019p och 2020p på grund av något lägre avkastning på fastigheterna efter förändringarna av räntesentimentet.

Vår värdering är nu i linje med NAV

Tidigare ansåg vi att en spridd portföljd, avsaknaden av en god historik samt att en stor andel av tillgångarna låg utanför Sveriges tre största städer motiverade en 5% rabatt till NAV. Dock, med förändringarna av räntesentimentet anser vi nu att en värdering i linje med NAV är rimlig. På grund av ett ökat NAV från fastighetsuppvärderingar, höjer vi riktkursen till 64 SEK (58). Vi upprepar Behåll.

NP3

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:78,00 SEK
Pris:85,00 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-03 kl. 07:21, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-04 kl. 08:26.

INFÖR RAPPORT

Prissatt för perfektion

Förvärvet av Sveavalvet och förändringen av räntesentimentet har gett bränsle åt NP3:s aktiekurs. På grund av problem med timing, positiv påverkan av fastighetsuppvärderingar, och en ny värderingsmetod höjer vi vår tillgångsbaserade riktkurs till 78 SEK (72). Vi anser dock fortfarande att aktien är för dyr och vi upprepar således Minska.

Högavkastande fastigheter i norra Sverige

NP3 är ett kassaflödesorienterat bolag som fokuserar på högavkastande fastigheter i norra Sverige. Fastigheterna är belägna i Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå och delas upp i segmenten detaljhandel, industri, logistik, kontor och övrigt.

Nytt förvärv motsvarar en tredjedel av börsvärdet

NP3 förvärvade Sveavalvet i oktober. Portföljen består av 53 fastigheter, varav cirka 60% är detaljhandelsfastigheter och resterande del industrifastigheter. Köpeskillingen uppgick till 1 180 MSEK och finansierades delvis genom en nyemission av preferensaktier på 304 MSEK. Preferensutdelningen motsvarar 7,1% i förhållande till teckningskursen.

Q2: Ett relativt rent kvartal

Vi förväntar oss att NP3 rapporterar hyresintäkter om 248 MSEK under Q2, jämfört med 246 MSEK under Q1. Förvärven av fyra fastigheter och avyttringen av en fastighet i Småland står för cirka 0,4 MSEK av det. Vi förväntar oss att projektportföljen bidrar med 0,9 MSEK. Orealiserade värdeförändringar behålls oförändrade för 2019, men vi adderar 174 MSEK till nästa år.

Aktien är för dyr, vi upprepar Minska

Som tidigare förväntar vi oss att sektorn handlas i linje med NAV på en 12-månaders horisont. Tidigare förväntade vi oss att aktien handlades till en premie på 5% till NAV på grund av starka kassaflöden. Numera förväntar vi oss 10% från det förändrade räntesentimentet. På grund av det höjer vi riktkursen till 78 SEK (72). Då aktien redan handlas till en stor premie, anser vi att den är för dyr och upprepar således Minska.

Klövern

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:16,70 SEK
Pris:15,37 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-03 kl. 07:21, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-04 kl. 08:26.

INFÖR RAPPORT

En av vinnarna från det ändrade sentimentet kring ränteläget

Till följd av ändringen i räntesentimentet, argumenterar vi att endast en 20% rabatt är rättfärdigad nu med tanke på kompositionen av portföljen och den relativt höga hävstången, jämfört med 25% tidigare. Till följd av högre förväntade fastighetsuppvärderingar, höjer vi vår tillgångsbaserade riktkurs från 15 SEK till 16,7 SEK och upprepar Köp.

Väl distribuerad fastighetsportfölj

Stockholm står för 45% av Klöverns fastighetsvärden (Kista cirka 25%). Resten av portföljen återfinns i större städer inom Sverige. Vi bedömer att kontor står för 78% av fastighetsvärdet, logistik- och samhällsfastigheter 11% samt handel 11% (inklusive Agora). Klöverns vd, Rutger Arnhult, är samtidigt huvudägare med cirka 15% i ägarandel, samma nivå som Corem.

Starkt kassaflöde

Genom den relativt höga hävstången (för närvarande 61% exklusive hybridkapital och preferensaktier) och starka kassaflöden har Klövern lyckats öka NAV väsentligt. Klövern har också lyckosamt utvecklat portföljen, genom investeringar som når bättre avkastning än portföljsnittet. En av bolagets absoluta styrkor är det starka kassaflödet.

Q2: adderar ytterligare fastighetsuppvärderingar

Vi förväntar oss att Klövern rapporterar hyresintäkter på 901 MSEK under Q2, upp från 896 MSEK under Q1. Ökningen förväntas komma från förvärv i Köpenhamn, Partille och Västerås. Vi förväntar oss att räntenettomarginalen ska vara i linje med tidigare år. På grund av förväntade förändringar i avkastning, adderar vi 400 MSEK för 2019p och 637 MSEK för 2020p i ytterligare fastighetsuppvärderingar.

Köp upprepas

Tidigare har vi haft en 25% rabatt på Klöverns NAV, främst på grund av två anledningar. Först, en relativt välspridd regional portfölj samt hög exponering mot Kista, där vi ser cirka 20% tomma lokaler. För det andra, hävstången är relativt hög, bortsett från preferensaktier och hybridkapital, är skulder/värde 61%. Dock, till följd av förändringen i räntesentimentet, är detta inte längre lika stort problem och vi argumenterar därför för att endast 20% rabatt är rättfärdigat. Till följd av ett höjt NAV från fastighetsuppvärderingar, höjer vi vår tillgångsbaserade riktkurs från 15 SEK till 16,7 SEK och upprepar Köp.

Norwegian Property

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:15,50 NOK
Pris:11,95 NOK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-03 kl. 07:21, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-04 kl. 08:26.

INFÖR RAPPORT

Omvärdering fortfarande endast i startskede

Vi upprepar vår Köprekommendation och höjer riktkursen från 14,8 NOK till 15,5 NOK inför Q2 den 10 juli. Aktieåterköp och nya obligationer under Q2 är positivt för oss, och ger stöd till att vi höjer FFO och NAV för 2019p-2021p med 3-5%. Aktien handlas till en av de största rabatterna på P/NAV i vår jämförelsegrupp (26%), vilket enligt oss är för mycket med tanke på marknadsutsikterna i Oslo.

Oslokontor har mer att ge

Vi anser att utsikterna på kort och medellång sikt är stödjande (cirka 98% av bolagets exponering). Hyrorna stiger, vakanserna sjunker och nytt utbud väntas bli lägre än den stigande efterfrågan under de kommande 2-3 åren. Vi förväntar oss ytterligare sänkta avkastningskrav och bolagets fastighetsuppvärderingar på 0,8% var högre q/q, vilket visar på den starka marknaden för kommersiella fastigheter i Oslo.

Aktieåterköp bekräftade

Aktieåterköpen som gjordes under Q2 ger ett lyft till både FFO och NAV, men visar också att bolaget är redo att utnyttja sin balansräkning, vilket är positivt för oss.

Inför Q2

Våra viktigaste förväntningar inkluderar hyresintäkter på 169 MNOK (-15% å/å), förvaltningsintäkter på 66 MNOK (-23%), FFO per aktie på 0,13 NOK (-19%), samt NAV per aktie på 17 NOK (+10%). Vi lyfter att vår förväntade minskning i FFO å/å är på grund av avyttringar (och inte svag utveckling i jämförbara siffror) och vi tror att tillväxten vänder positiv 2021p (+12%).

Köp, höjer riktkurs från 14,8 NOK till 15,5 NOK

Vi höjer FFO och NAV med 3-5% för 2019p-2021p med stöd från aktieåterköp, och lämnar utdelningen oförändrad. Skulder/värde ökar från 40% till 45%, men ligger fortfarande under genomsnittet i vår Nordiska jämförelsegrupp på 48%, vilket visa bolagets solida finansiella position. Vidare, höjer vi vår tillgångsbaserade riktkurs från 14,8 NOK till 15,5 NOK, vilken är satt med en 13% rabatt till 12m NAV, för att reflektera historiska P/NAV handelstrender. Vi upprepar Köp.

Pandox

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:190,00 SEK
Pris:181,00 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-03 kl. 07:21, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-04 kl. 08:26.

INFÖR RAPPORT

Expanderar ytterligare via förvärv

Vi upprepar vår Köprekommendation och höjer riktkursen från 185 SEK till 190 SEK inför Q2-resultaten den 12 juli. Den Nordiska RevPAR- (45% av Pandox exponering) trenden är något blandad, och utbud snarare än efterfrågan fortsätter vara det största problemet. Oavsett ser vi positiv RevPAR-tillväxt för 2019, och förväntar oss att Pandox överpresterar jämfört med marknaden, i linje med deras historik. Nettoinvesteringar på 0,6 miljarder SEK ligger bakom Pandox beslut att sänka deras utdelningsratio för att kunna prioritera förvärv.

Exklusivt fokus på hotell ger unik edge

Pandox sticker ut i vår Nordiska fastighetsgrupp på grund av dess exklusiva fokus på hotell. De äger omkring 85% av tillgångarna (sett till värde) och leasar till operatörer, och övriga 15% både ägs och drivs av Pandox. Norden är deras största marknad med 45% av värdet (Sverige 26%) följt av Storbritannien (18%) och Tyskland (17%). Sedan de grundades 1995, har intäkterna aldrig minskat, vilket vi härleder till deras mix, men en fokus på det mindre volatila mellansegmentet.

Blandad trend för RevPAR, med 2019 borde sluta i svart

Baserat på Nordisk RevPAR-statistik, var april svag samtidigt som maj var bättre. Dock, den främsta risken för RevPAR är fortfarande utbud snarare än efterfrågan, och i Sverige förväntar vi oss att den svaga kronan påverkar nöjesresor positivt under sommarmånaderna.

Inför Q2

Givet påskens timing, är en å/å-jämförelse något vinklad. Dock, är våra viktigaste förväntningar intäkter på 503 MSEK (-4% å/å), FFO/VPA på 2,9 SEK (-9%), och NAV per aktie på 170 SEK (+10%). Under Q2, meddelade Pandox under sin kapitalmarknadsdag att deras utdelningspolicy har sänkts från 40-60% av vinsterna till 30-50%, men vi har lämnat utdelningen oförändrad på cirka 40% utbetalningsratio. Den främsta anledningen var för att fokusera på förvärv, och vi är glada att se tyska hotellförvärv på 1,1 miljard SEK under Q2, även om det delvis motverkades av en försäljning på en svensk tillgång (Hasselbacken) för 480 MSEK.

Köp, höjer riktkurs från 185 SEK till 190 SEK

Vi reviderar FFO och NAV för 2019p-2021p något för att reflektera nettoinvesteringar på 600 MSEK, samtidigt som utdelningen är oförändrad. Vi höjer vår tillgångsbaserade riktkurs från 185 SEK till 190 SEK och upprepar Köp, vilket är satt till en 2% premium till 12m framåt NAV, i linje med tidigare handelsmönster.

Millicom

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:730,00 SEK
Pris:530,00 SEK
Analytiker:Stefan Billing
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-04 kl. 07:09, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-04 kl. 08:26.

INFÖR RAPPORT

Estimat inför Q2-rapporten

Vi har uppdaterat våra estimat inför Q2-rapporten med en oförändrad EBITDA exklusive IFRS 16 för 2019p men -3% för 2020-21p, och oförändrad OCF exklusive IFRS 16 för 2019-21p. Förändringarna härstammar från valutaeffekter och revideringar efter Q1. Vi upprepar Köp och riktkursen 730 SEK som reflekterar vår kassaflödesbaserade summan-av-delarna-värdering med en COE på 9-17% beroende på marknad.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 624,9 0,4% 2,6% 19,0%
OMXS30 1 648,8 0,1% 2,8% 17,0%
OMXH25 4 021,8 0,6% 1,6% 9,1%
OMXC20 1 037,2 1,1% 3,2% 16,3%
OSEBX 880,0 0,3% 2,2% 10,1%
OMXBB 961,8 0,2% 0,5% 10,1%
Dow Jones 26 966,0 0,7% 1,6% 15,6%
S&P500 2 995,8 0,8% 2,8% 19,5%
Nasdaq C 8 170,2 0,8% 3,3% 23,1%
SX5E 3 540,6 0,9% 2,8% 18,0%
DAX 12 616,2 0,7% 3,0% 19,5%
CAC40 5 618,8 0,8% 2,1% 18,8%
RTS 1 401,5 0,2% 1,1% 31,1%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 63,8 2,3% -4,0% 18,6%
Guld 1 413,5 1,6% 0,7% 10,5%
Silver 15,3 0,9% 0,4% -1,0%
Aluminium 1 754,5 -0,1% -2,7% -6,2%
Bly 1 874,0 -0,2% -2,4% -6,7%
Koppar 5 874,0 -0,6% -2,2% -1,5%
Nickel 12 185,0 1,3% -1,7% 15,0%
Zink 2 507,0 0,6% -4,4% -0,1%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,04 -0,40 -2,10 9,20
Sverige, 10 år 0,00 -1,50 -0,70 -46,10
Norge, 10 år 1,44 -1,80 -1,40 -30,40
Tyskland, 10 år -0,39 -2,60 -7,80 -62,70
GB, 10 år 0,68 -6,10 -13,40 -59,10
USA, 10 år 1,95 -2,75 -9,87 -73,44
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,51 -0,2% -0,2% 3,7%
USD / SEK 9,31 -0,1% 0,6% 5,0%
GBP / SEK 11,70 -0,4% -0,3% 3,6%
NOK / SEK 1,09 0,1% -0,1% 6,4%
DKK / SEK 1,41 -0,2% -0,2% 3,7%
CAD / SEK 7,12 0,2% 1,0% 9,7%
CHF / SEK 9,45 0,0% -0,5% 5,0%
JPY / SEK 0,09 0,2% 0,5% 6,9%
EUR / USD 1,13 -0,1% -0,8% -1,3%
USD / JPY 107,77 -0,3% 0,1% -1,8%
EUR / GBP 0,90 0,1% 0,1% 0,0%
AUD / USD 0,70 0,5% 0,7% -0,1%
USD / CAD 1,31 -0,3% -0,4% -4,2%
GBP / USD 1,26 -0,2% -0,9% -1,4%
USD / NOK 8,55 -0,2% 0,7% -1,3%
EUR / NOK 9,64 -0,3% -0,2% -2,6%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande börserna i New York utvecklades i positiv riktning under onsdagens förkortade handelssession, inför självständighetsdagen den 4 juli. Investerare fortsatte att följa utvecklingen kring handelssamtalen mellan USA och Kina.

Vid stängning var Dow Jones storbolagsindex upp 0,7 procent till 26.963. Det bredare indexet S&P 500 steg 0,8 procent vid 2.996. Tekniktunga Nasdaq Composite stärktes även det 0,8 procent till 8.170.

Sektorvis steg fastighetsbolag 1,5 procent. Svagast gick det för råvaror, som trots det var upp 0,5 procent.

Senaste nytt i handelsfrågan är att Kina överväger att köpa amerikanska jordbruksprodukter som en goodwill-gest för att sätta fart på handelssamtalen med USA, enligt Bloomberg News.

Bland bolagsnyheter var Tesla upp 4,6 procent. Elbilstillverkaren levererade 95.200 bilar under det andra kvartalet, omkring 7.500 bilar fler än analytikernas förväntningar. Beträffande det tredje kvartalet uppgav bolaget att det går in med ett lyft i orderingången och att det är "välpositionerat" för att öka produktion och leveranser.

Cybersäkerhetsbolaget Symantec är på väg att köpas upp av halvledarbolaget Broadcom. Symantecs aktie rusade 13,6 procent medan Broadcom sjönk 3,5 procent.

Kafékedjan Starbucks har fått en höjd riktkurs från Stifel, till 86 dollar från 65 dollar. Aktien var upp 2,7 procent till nära 88 dollar.

En hel del av amerikansk makrostatistik offentliggjordes innan börsöppning. Antalet sysselsatta i den privata sektorn ökade med 102.000 personer i juni enligt en undersökning från ADP Employer Services. Enligt Reuters enkät väntade marknadsaktörer att sysselsättningen skulle öka med 140.000 personer enligt denna mätning.

Antalet nyanmälda sökande av arbetslöshetsunderstöd i USA sjönk med 8.000 personer, till 221.000 personer, under vecka 26. Analytiker hade räknat med 223.000 nya sökande av arbetslöshetsunderstöd, enligt Reuters snittprognos.

ISM inköpschefsindex för tjänstesektorn sjönk till 55,1 i juni jämfört med 56,9 i maj. Väntat enligt Reuters prognosenkät var ett index på 55,9.

Räntan på den amerikanska tioåringen sjönk 2 punkter till 1,95 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen mattades av något på eftermiddagen efter en stark inledning och utvecklades sämre än övriga Europa.

Det svenska storbolagsindexet OMXS30 stängde upp 0,1 procent till nivån 1.649. Aktier för 8,7 miljarder kronor bytte ägare på Stockholmsbörsen.

Samtidigt lämnade Riksbanken som väntat reporäntan oförändrad på morgonen och även räntebana lämnades intakt.

Byggbolaget Skanska gick bäst bland storbolagen med en uppgång på 2,5 procent. I sektorn steg även Peab, som fått upprepad köprekommendation av Kepler Cheuvreux, med 3,6 procent.

Mer defensiva Swedish Match steg 1,6 procent. Carnegie har höjt rekommendationen för snusbolaget till köp från behåll.

Bland förlorarna på OMXS30-indexet noterades SKF, som var ned 2,0 procent. Även SSAB, Autoliv och Sandvik gick svagt med nedgångar på över 1 procent.

Volvo sjönk 0,2 procent. Orderingången på tunga lastbilar i Nordamerika uppgick preliminärt till 13.000 enheter i juni, enligt ACT Research. Enligt Credit Suisses mäklardesk var det dock bättre än befarat.

IT-återförsäljaren Dustin backade 4,0 procent efter en medioker kvartalsrapport, vilket inte stoppade SVD Börsplus från att upprepa köprådet för aktien.

Livekasinobolaget Evolution Gamings hela utbud av livekasinospel har tagits in av Planetwin 365, ett varumärke inom SKS363 Group. Vidare har SEB Equities höjt riktkursen för Evolution Gaming till 220 från 200 kronor och upprepat rekommendationen köp. Aktien steg 1,4 procent till 192 kronor.

Ännu bättre gick bettingbolaget Enlabs som avancerade 4,4 procent, efter att ha lanserat betting online för den litauiska marknaden på spelportalen Optibet.

Bränslecellsbolaget Powercell steg 12 procent efter att ha fått en beställning på ytterligare fyra bränslecellsstackar av det kinesiska bolaget Wuhan Tiger.

Medicinteknikbolaget Nexstim har fått en order från amerikanska Island Psychiatry på ett andra NBT-system, baserat på Smartfokus TMS-tekniken. Aktien rusade över 50 procent.

Fintechbolaget Westpay har förlängt samarbetet med Open (tidigare Open Solutions), genom ett nytt femårskontrakt, värt minst 20 miljoner kronor under de första tre åren. Aktien steg 32 procent.

Nordea Markets har höjt sin rekommendation för Castellum till behåll från sälj. Aktien steg 2,7 procent.

ABG Sundal Collier har höjt riktkursen för JM till 250 från 230 kronor upprepat köp. Aktien steg 5,0 procent till 229 kronor. Den norska banken sänkte däremot rekommendationen för Mips till behåll från köp. Mips backade 5,7 procent.

Avanza steg 6,4 procent. Nordea höjde aktien till behåll med motiveringen att "den operationella trenden visar tecken på att äntligen förbättras samtidigt som aktien utvecklats mer än 30 procent sämre än marknaden sedan årsskiftet" varpå banken har svårt att motivera en säljrekommendation.

Riksbanken lämnade på onsdagen reporäntan oförändrad på -0,25 procent och enligt Riksbankschefen Stefan Ingves ser de fortsatt en höjning i slutet av året eller början av nästa år. Kronan stärktes under onsdagen både mot dollarn och euron efter Riksbankens räntebesked.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter

Makro idag

Period Estimat Föregående
SE 09:30 Småhusbarometern jun 2.927m

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Sagax SE0004635878 3
Platzer SE0004977692 Inga tillkännagivanden
Kungsleden SE0000549412 Inga tillkännagivanden
Dustin Group SE0006625471 3
Hufvudstaden SE0000170375 Inga tillkännagivanden
Nyfosa SE0011426428 3
NP3 SE0006342333 4
Klövern SE0006593919 3, 4
Norwegian Property NO0010317811 Inga tillkännagivanden
Pandox SE0007100359 Inga tillkännagivanden
Millicom SE0001174970 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.