Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - fredagen den 5 juli 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-07-05 kl. 08:23 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-07-05 kl. 08:26 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,3% OMXS30 0,2% DJI 0,0% NASDAQ 0,0%
626,5 1 652,2 26 966,0 8 170,2

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Lundin Petroleum Köp (Behåll) 325 (305) SEK
Aker BP Köp 325 (315) SEK

Trelleborg

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:204,00 SEK
Pris:132,85 SEK
Analytiker:Douglas Lindahl
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-05 kl. 07:06, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-05 kl. 08:26.

INFÖR RAPPORT

Inför Q2: troligtvis ytterligare ett dämpat kvartal

Med ett fortsatt handelskrig sen vår sista uppdatering (precis efter Q1 2019) och svag makro så som tysk IFO-förväntning (94,2 i juni jämfört med 95,2 i maj), Kinas PMI (49,4 i juni jämfört med 50,2 i maj), CEMA-index och så vidare, gör vi något negativa estimatförändringar inför resultaten i Q2 2019 den 18 juli. Vi upprepar vår Köprekommendation och riktkurs på 204 SEK då vi ser att Trelleborgs fortsatta värdering är attraktiv, framförallt i kontext av sin egen värdering relativt till större index och industrikonkurrenter, där vi argumenterar för att Trelleborgs värdediskontering är alldeles för stor för de historiskt låga nivåerna.

Mindre estimatförändringar inför Q2 2019

Vi gör mindre förändringar i våra estimat då vi går in i Q2. Vi reducerar den organiska tillväxten för Q2 från 0,5% till 0% då vi ser en försämrad makroekonomimiljö och tuffare bilindustri (cirka 11% av Trelleborgs försäljning) och lantbruk (cirka 17% av Trelleborgs försäljning) sedan vår tidigare estimatuppdatering. Vi justerar främst ner vårt estimat för Sealing Solutions och Wheel Systems (vi ser risk med negativ organisk tillväxt i kvartalet för Wheels, främst drivet av sin icke-USA exponering) medan vi är mer optimistiska än tidigare gällande att organisk tillväxt inom Offshore & Construction samt Coated Systems kommer in i kvartalet. Allt som allt, gör vi mindre VPA-förändringar inför Q2 2019 och reviderar det justerade VPA med -1,3%, -0,2% respektive 0% för 2019-2021p.

Säljsidans analysbetyg är konservativ givet uppsidan till riktkursen

Vi ser cirka 50% uppsida till vår riktkurs på 204 SEK, vilket fås från ett genomsnitt av vår DCF-modell (med en 7,6% WACC), en summan-av-delarna, konkurrentsvärdering och ett mål på 13x 2020p EV/EBIT-multipel diskonterat ett år tillbaka i tiden. Förutom en genomsnittlig säljsidaanalys på riktkursen som indikerar en 24% uppsida (19% baserat på median), saknar de flesta analytiker övertygelse för att ha en Köprekommendation (7/11 är Behållrekommendationer). Även de med en Säljrekommendation har en 9% uppsida till riktkursen på 145 SEK. Sex av elva analytiker (listade i Bloomberg) har en rekommendation som är inte är konsistent (för låg) givet den höga uppsidapotentialen som deras riktkurs indikerar. Vi ser höjda analysbetyg som en potentiell trigger för aktien. Vi upprepar Köp och riktkursen på 204 SEK.

Lundin Petroleum

Rek: Köp (Behåll)
Riktkurs:325,00 SEK
Pris:289,60 SEK
Analytiker:Anders Holte
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-05 kl. 07:07, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-05 kl. 08:26.

UPPDATERING

Värd sin premie

Då Equinor ser ut att avyttra sin aktieandel i Lundin Petroleum (LUPE) till Aker BP, uppgraderar vi till Köp (Behåll) och höjer riktkursen till 325 SEK (305). Vi anser att det är troligt att Aker BP betalar över rådande aktiekurs för att överta Equinors andel, vilket bör vara positivt för LUPE framöver.

Equinors avyttring är positiv

Det kan verka underligt att uppgradera Lundin Petroleum efter att den största ägaren (Equinor) vill sälja sina andelar. Om det inte vore för att Aker BP troligtvis blir den nya ägaren av den 20,1% andelen, hade vi inte varit så positiva. Vi tror dock att affären mellan Aker BP och Equinor kommer att slutföras inom tolv månader, vilket kan lyfta aktiekursen för LUPE på grund av prissättningen av transaktionen. En sammanslagning av Aker BP och LUPE kan innebära ett större fritt kassaflöde som blir tillgängligt för aktieägare av LUPE.

Q2 2019, svagt kassaflöde men Johan Sverdrup är snart i drift

I vår separata rapport inför Q2 2019 den 31 juli, estimerar vi för en miss gällande det fria kassaflödet. Dock, en miss under Q2 2019 är inte så allvarligt när väl Johan Sverdrup är i drift. Oljefältet representerar 218 SEK per aktie av vår värdering av LUPE.

Lundin Petroleum är perfekt för rådande sentiment

Med deras rådande imponerande avkastning av fritt kassaflöde samt att produktionen väntas växa fram till 2024p, ser det ljust ut för LUPE och utdelningen kommer sannolikt att öka när Johan Sverdrup är i drift. I vår värdering har vi adderat en förvärvspremie i relation till försäljningen vi diskuterat ovan.

Värdering

Vi använder oss av en summan-av-delarna värdering som baseras på en kassaflödesanalys av respektive tillgång, vilket ger oss vår riktkurs som är baserad på att Brent når 65 USD per fat från år 2020. Vi höjer rekommendationen till Köp (Behåll) och höjer även riktkursen till 325 SEK (305).

Aker BP

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:325,00 NOK
Pris:250,00 NOK
Analytiker:Anders Holte
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-05 kl. 07:07, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-05 kl. 08:26.

UPPDATERING

Kan en sammanslagning av Aker BP – Lundin Petroleum gynna båda uppsättningarna av aktieägare?

Vi ser den rapporterade diskussionen mellan Aker BP och Equinor gällande det möjliga bytet av Equinors 20,1% av Lundin Petroleum (LUPE) för Aker BP:s aktie i NOAKA-projektet som ett första steg till sammaslagning mellan Lundin Petroleum och Aker BP. I denna rapport frågar vi oss om detta skulle vara gynnsamt för båda parters aktieägare.

Ja, som en kombinerad enhet skulle man kunna optimera kassaflödet

Den kombinerade enheten, vilket vi refererar till ”newco” i denna rapport, skulle innebära bättre utnyttjande av skattevillkoren på den norska kontinentala hyllan. Det kombinerade tillgängliga fria kassaflödet skulle vara 13% högre för newco än för bolagen som separata enheter  under 2019-2025p. Avkastningen för det fria kassaflödet, baserat på LUPE:s och Aker BP:s slutpriser 1 juli, skulle vara 10%, i genomsnitt under 2019-2025p, baserat på vår riktkurs på 65 USD för Brent.

Equinor lämnar Lundin Petroleum, vilket skapar möjligheter

Då vi nu tror att Equinors avslut med Lundin Petroleum är nära förstått, och ser nästa steg för LUPE som en sammaslagning med Aker BP, uppgraderar vi Lundin Petroleums rekommendation till Köp och höjer riktkursen till 325 SEK. Aker BP har fortfarande en Köprekommendation, och förblir vårt favoritnamn i sektorn med en ny riktkurs på 325 SEK (315).

Aker BP och Lundin Petroleum – nästa superstora sammanslagning?

Då vi smälter nyheterna att Equinor har pratar med Aker BP om att inkludera 20,1% aktier i Lundin Petroleum, tror vi att scenen kan vara klar för en sammanslagning mellan Aker BP och Lundin Petroleum. En sammanslagning skulle endast materialiseras om det kan bli bevisat att bli lika gynnsamt för båda parters aktieägare. Vi tror att det är möjligt, och skulle därför bli exponerade för båda namnen under de kommande 12-18 månaderna.

Värdering är drivet av vårt oljeprisestimat på 65 USD från 2020

Vi värderar båda bolagen för lika anledningar, med användning av en summa-av-delarna värdering i vilken vi har en DCF för varje tillgång i produktionen och under utveckling. Andra resurser som är visade att bli värderade på en multipel-basis och riskerad med vårt eget perspektiv på sannolikheten att projektet blir utvecklat. Gaspriser följer däckets på nyliga 6,7 USD per mmscf långsiktigt från 2021 och framåt.

Europris

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:35,00 NOK
Pris:27,02 NOK
Analytiker:Markus Borge Heiberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-05 kl. 07:04, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-05 kl. 08:26.

INFÖR RAPPORT

Fokus på kostnaderna för utbudskedjan

Vi förväntar en rörelsevinst (justerad EBIT) på 183 MNOK (Bloombergs konsensus är 188 MNOK) i Q2, jämfört med 175 MNOK i Q2 2018. Vi gör en höjning på EBIT med 10 MNOK under Q2, på grund av IFRS 16. Dock förväntar vi det justerade EBIT att bli relativt platt (å/å). På den positiva sidan, prognoserar vi jämförbara siffror med 5% jämfört med -3% förra året, vilket skulle kunna driva positiva rörelseeffekter. Vinster kommer vara negativt påverkade av tredje-parts logistikkostnader och negativ effekt på produktionsblandningen. Sammanfattningsvis förväntar vi en oförändrar justerad VPA å/å på 0,79 NOK.

Förväntar 5% i jämförbara siffror under kvartalet, drivet av påskeffekter

Europris påstår att påsken hade en approximativ effekt på 60 MNOK av försäljningsvolym, vilket leder till ett bidrag på 4% för försäljningstillväxten i kvartalet. Trots att markanden har varit mjuk, ser vi en total försäljningstillväxt på 9% vilket jämförs med negativa jämförbara siffror på 3% i Q2 2018.

Marginal är negativt påverkat av logistik och produktionsblandning

Vi förväntar en EBITDA-marginal på 12,9% jämfört med 13,8% i Q2 2018. Den förväntade negativa förändringen på 90 punkter är främst förklarat av ett fall på 80 punkter i bruttomarginal (43% jämfört med 43,8%), vilket var negativt påverkat av påskens produktblandning och kampanjeffekter. Förutom positiva rörliga hävstångseffekter, gör vi också en prognos på en ökning med 10 punkter i opex/försäljning på grund av ökade logistikkostnader (cirka 100 punkter). Sammanfattningsvis ser vi ett justerat EBITDA efter hyror på 201 MNOK, jämfört med 197 MNOK i Q2 2018.

Nuvarande investeringar i utbudskedjan är nödvändiga

Europris rör sina innovationer till ett nytt centralt lager med resultatet av icke-återkommande kostnader, vilket guidar till 5-10 MSEK för kvartalet. Europris guidar för totala kostnader på cirka 300 MNOK, skulle kunna minska med den årliga kostnadsbasen med 50-80 MNOK (75-125 punkter av försäljning).

Värdetillväxande affärsmodell, riktkurs på 35 NOK, oförändrad Köprekommendation

Europris handlar nuvarande på en attraktiv 12 månaders avkastning på cirka 10%, vilket vi förväntar cirka 8% utdelningsavkastning. Vi behåller vår riktkurs på 35 NOK, vilket antyder 2020p P/E på 12,2x och 7,8x EV/EBITDA. I vår vinstmodell antar vi fortsatt värdekreation med en långsiktig ROCE exkluderande goodwill på 20% (före skatt); framtagen från en 10% långsiktig EBIT-marginal och nettorörelsekapital på 2,0x försäljning. Vi diskonterar med en WACC (efter skatt) på 7,0% inkluderande hyresobligationer (10% kostander av eget kapitel) och antar 2% långsiktigtillväxt. Om vi skulle anta en förändring med 100 punkter på den långsiktiga EBIT-marginalen skulle vår riktkurs automatiskt förändras med 5 NOK. Vi upprepar Köp och vår riktkurs på 35 NOK.

Diös

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:79,00 SEK
Pris:73,50 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-05 kl. 07:42, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-05 kl. 08:26.

EFTER RAPPORT

Q2: Bekräftar positivt rörelsemomentum

Diös Q2 2019 förvaltningsresultat rapporterades 1% över våra förväntningar med EPRA NAV per aktie på 69 SEK. Vi noterar positiva fastighetsuppvärderingar på 0,3% (likt Q1 2019), genomsnittlig fastighetsavkastning ned 1 baspunkt q/q till 5,91%. Nettouthyrning på 7 MSEK (6 MSEK under Q1 2019) är bra medan vakansgraden minskade till 90% (91%). Ett nytt större projekt för den svenska polisen på 10 000 kvadratmeter meddelades även under morgonen, vilket kommer att påverka Q3 2019p positivt avseende nettouthyrning. Sammantaget förväntar vi oss begränsade förändringar av 2019-21p FFO och NAV till följd av rapporten. Dessutom är å/å NAV-tillväxt på 12% stödjande. Vi förväntar oss att aktien stiger idag (cirka 1%).

Värdering

Vår tillgångsbaserade riktkurs på 79 SEK är satt i linje med vårt 12-månaders framåtblickande NAV (Q2 2020p, 79 SEK justerad för utdelning). Vi har rekommendationen Köp.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 626,5 0,3% 2,5% 19,3%
OMXS30 1 652,2 0,2% 2,2% 17,3%
OMXH25 4 039,3 0,4% 2,2% 9,6%
OMXC20 1 030,7 -0,6% 3,4% 15,6%
OSEBX 888,6 1,0% 2,8% 11,1%
OMXBB 961,9 0,0% 0,3% 10,1%
Dow Jones 26 966,0 0,0% 1,7% 15,6%
S&P500 2 995,8 0,0% 2,4% 19,5%
Nasdaq C 8 170,2 0,0% 2,5% 23,1%
SX5E 3 544,2 0,1% 3,0% 18,1%
DAX 12 629,9 0,1% 2,9% 19,6%
CAC40 5 620,7 0,0% 2,3% 18,8%
RTS 1 411,5 0,7% 1,7% 32,1%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 63,3 -0,8% -4,9% 17,7%
Guld 1 414,9 0,1% 0,9% 10,6%
Silver 15,3 -0,2% 0,2% -1,2%
Aluminium 1 771,5 1,0% -0,6% -5,2%
Bly 1 875,5 0,1% -1,9% -6,6%
Koppar 5 900,0 0,4% -0,9% -1,1%
Nickel 12 305,0 1,0% -2,8% 16,1%
Zink 2 440,0 -2,7% -3,1% -2,8%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,04 0,10 -1,60 9,30
Sverige, 10 år -0,04 -3,50 -6,50 -49,60
Norge, 10 år 1,41 -2,90 -4,40 -33,30
Tyskland, 10 år -0,40 -1,00 -8,20 -63,70
GB, 10 år 0,67 -1,40 -16,50 -60,50
USA, 10 år 1,95 0,00 -5,72 -73,44
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,52 0,1% -0,2% 3,8%
USD / SEK 9,33 0,1% 0,6% 5,2%
GBP / SEK 11,73 0,2% -0,2% 3,8%
NOK / SEK 1,09 0,3% 0,4% 6,7%
DKK / SEK 1,41 0,1% -0,2% 3,8%
CAD / SEK 7,14 0,3% 1,1% 10,0%
CHF / SEK 9,46 0,2% -0,2% 5,2%
JPY / SEK 0,09 0,1% 0,6% 7,0%
EUR / USD 1,13 0,0% -0,8% -1,3%
USD / JPY 107,82 0,0% 0,0% -1,7%
EUR / GBP 0,90 -0,1% 0,0% 0,0%
AUD / USD 0,70 -0,2% 0,2% -0,3%
USD / CAD 1,31 -0,2% -0,5% -4,4%
GBP / USD 1,26 0,1% -0,8% -1,3%
USD / NOK 8,53 -0,2% 0,2% -1,5%
EUR / NOK 9,63 -0,2% -0,5% -2,7%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

Stängt pga nationaldag.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen rörde sig mestadels i sidled på torsdagen, men utvecklades något starkare än de ledande börserna i Europa. Investerare inväntade den kommande rapportperioden samtidigt som USA hade stängt för nationaldagsfirande.

Det svenska storbolagsindexet OMXS30 stängde upp 0,2 procent till nivån 1.652. Aktier för 10,1 miljarder kronor bytte ägare på Stockholmsbörsen.

I storbolagsindex-toppen återfanns för dagen flera cykliska bolag. Samtliga storbanker handlades högre och Handelsbanken toppade listan efter en uppgång på 1,9 procent. Även Nordea steg 1,3 procent.

Bland förlorarna för dagen syntes flera defensiva aktier, bland annat läkemedelsbolaget Getinge som backade 1,7 procent, följt av telekombolaget Ericsson, ned 1,4 procent.

Swedish Match halkade också efter index och tappade 0,6 procent till 418:50 kronor. SEB Equities har sänkt riktkursen för tobaksbolaget till 540 kronor från 570 kronor och upprepat rekommendationen köp.

Fordonsleverantören Bulten föll tillbaka lite över 6 procent efter en vinstvarning för det andra kvartalet. Bakom vinstvarningen låg lägre volymer, men också en lägre produktionstakt till följd av en dämpad efterfrågan.

"Vi kommer att ha en viss underabsorption i början på det tredje kvartalet då efterfrågan är något svagare", svarade Bultens vd Anders Nyström till Nyhetsbyrån Direkt angående vilken resultateffekt den lägre efterfrågan kan komma att ha på det tredje kvartalet.

Peab steg däremot 3,3 procent efter nyheten att byggkoncernen har förvärvat finländska YIT:s beläggnings- och ballastverksamhet i Norden för uppemot 3 miljarder kronor. Den förvärvade verksamheten omsatte 2018 drygt 6 miljarder kronor med ett justerat ebitda om 240 miljoner kronor.

Den finländska verkstadskoncernen Metso meddelade om en sammanslagning för sin verksamhet inom Minerals med Outotec. Det sammanslagna bolaget, som kommer heta Metso Outotec, hade under 2018 en gemensam försäljning om 3,9 miljarder euro. I Helsingfors steg Metsos aktie 0,7 procent medan Outotec rusade över 20 procent.

SAS, som redovisar trafiksiffror för juni på fredagen, steg 5,6 procent efter att konkurrenten Norwegian meddelat att den totala passagerartrafiken steg 7 procent i juni, jämfört med samma månad i fjol.

Omsorgsbolaget Attendo har fått kritik av Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Detta efter bevis på underbemanning på flera äldreboende, enligt en Aftonbladet-granskning. Aktien var upp 0,7 procent, efter att under dagen som mest varit upp lite över 4 procent.

Bostadsutvecklaren JM har fått en höjd riktkurs från Nordea Markets till 275 från 250 kronor med upprepad köprekommendation. Aktien steg 4,2 procent till 238:30 kronor.

Bland mindre bolag steg Ovzon 12 procent. Bolaget meddelade på onsdagskvällen att det har säkrat finansiering för sin första egna satellit, Ovzon 3.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Diös Köp 79 SEK na na
Fabege Köp 164 SEK na na
Industrivärden Köp 236 SEK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
SE 06:00 Mäklarstatistik: Bopriser jun 1.4%/1.3%
DE 08:00 Industriorder maj 0.1%/-5.9% 0.3 %/-5.3 %
SE 09:30 SCB: Industriorder jun 9.3 %/0.1 %
USA 14:30 Sysselsättning jun 62.8 %
USA 14:30 Nyanmälda arbetslösa na na

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Trelleborg SE0000114837 Inga tillkännagivanden
Lundin Petroleum SE0000825820 Inga tillkännagivanden
Aker BP NO0010345853 3
Europris NO0010735343 Inga tillkännagivanden
Diös SE0001634262 4

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.