Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - måndagen den 8 juli 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-07-08 kl. 08:08 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-07-08 kl. 08:09 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI -0,9% OMXS30 -1,0% DJI -0,2% NASDAQ -0,1%
620,7 1 634,9 26 922,1 8 161,8

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Industrivärden Köp 237 (236) SEK
Axfood Behåll 180 (160) SEK
Bulten Behåll 80 (85) SEK

Fabege

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:163,00 SEK
Pris:145,45 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-08 kl. 07:13, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-08 kl. 08:55.

EFTER RAPPORT

Starka fastighetsuppvärderingar fortsätter

Givet deras goda lägen samt mycket dolda värden ser vi goda anledningar till att Fabege ska handlas med en premie. Vi förväntar oss att avkastningskompressionerna fortsätter, särskilt efter förändringen av räntesentimentet . Underliggande intäkter under Q2 påverkades negativt av förluster i JV och vi har justerat våra estimat i enlighet med det. Vi sänker riktkursen till 163 SEK (164) och upprepar Köp.

Inriktat fastighetsbolag

Kontor står för mer än 85% av Fabeges fastighetsvärde, följt av detaljhandel och andra tillgångar. Hela portföljen ligger i Stockholm, med 45% i centrala Stockholm och resterande 55% inom en 5 km radie från det centrala affärsdistriktet (Solna 45% och Hammarby Sjöstad 10%).

Den bästa projektportföljen

Om vi inkluderar utvecklingsfastigheter ligger Fabeges projektportfölj på nära 14% av det totala fastighetsvärdet, jämfört med 4-5% för många andra konkurreter. Fabeges avkasting på investeringar låg på dessa projekt under Q1 2019 på 142% (98% för hela året 2018 och 50% de senaste tio åren i genomsnitt). I genomsnitt har projekten bidragit med tillväxt om 5% per år till NAV. Faktumet att bolaget är exponerade 100% mot Stockholm, där tillväxten är högre, är också stödjande.

Q2: Avkastningskompressioner fortsätter

Förvaltningsresultatet rapporterades 4% lägre än förväntat. Avvikelsen förklarades med högre förluster än väntat i JV (Friends Arena) där framtida förluster är svåra att uppskatta. Fastighetsuppvärderingarna uppgick till 1,9 miljarder SEK (+2,7%) under kvartalet, jämfört med vårt estimat om 2,1 miljarder SEK (+3,1%). Räntehöjningarna har ännu inte påverkar fastighetsvärderingen, vilket vi förväntar oss under H2.

Sänkt riktkurs, upprepar Köp

Våra riktkurser är baserade på 12 månaders framåtblickande NAV. Givet den utmärkta historiken i Fabeges projektportfölj ser vi goda anledningar till att handla Fabege med en premie på 5% till NAV. Med NAV något lägre FFO, sänker vi vår riktkurs till 163 SEK (164) men upprepar Köp.

Industrivarden

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:237,00 SEK
Pris:211,90 SEK
Analytiker:Markus Gustafsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-08 kl. 06:59, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-08 kl. 08:09.

EFTER RAPPORT

Q2: ICA-aktier nu avyttrade

Industrivärden rapporterade ett NAV per aktie på 239 SEK, vilket är en ökning med 25% från årets början inklusive utdelning. Deras konvertibellån i ICA förföll den 15 maj och de resterande aktierna har avyttrats under kvartalet. Ytterligare investeringar genomfördes i Volvo (800 MSEK), Skanska (400 MSEK) och Sandvik (300 MSEK). Skuldsättningsgraden är nu endast 2%, jämfört med 7% i början av året. Vi gör endast mindre förändringar och upprepar Köp, vi höjer riktkursen till 237 SEK (236).

Stärker positionen i kärninvesteringar

Industrivärden genomförde ytterligare investeringar i Volvo (800 MSEK), Skanska (400 MSEK) och Sandvik (300 MSEK) under kvartalet. Dessa bolag tillsammans med Handelsbanken har varit huvudmålen för investeringar under de senaste åren. Skanska, Sandvik och Handelsbanken är också delvis ägda av Lundbergs, vilket stärker vår vy om en potentiell sammanslagning mellan Lundbergs och Industrivärden.

Skuldsättningsgraden ned till 2%

Med avyttringen av ICA-aktier samt lösen av deras konvertibellån, har skuldsättningsgraden sjunkit kraftigt till 2%, ned från 7% sedan början av året.

Värdering

Industrivärden har historiskt handlats med en rabatt på mellan 11-13% till NAV under de senaste tre åren. Vi argumenterar nu för att 11% är rimligt med tanke på den sänkta skuldsättningsgraden. Vi applicerar 11% rabatt till NAV och når vår nya riktkurs på 237 SEK (236) och upprepar Köp.

Axfood

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:180,00 SEK
Pris:183,95 SEK
Analytiker:Fredrik Ivarsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-08 kl. 07:05, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-08 kl. 08:09.

UPPDATERING

Höjda intäktsmultiplar, oförändrad utdelning och höjd riktkurs

Axfood har överpresterat marknaden under de senaste åren och levererat ett femårigt EBIT CAGR på 9%. På grund av dynamiken i den svenska matmarknaden och Axfoods starka marknadsposition anser vi att de förtjänar att handlas till en premie relativt europeiska matvarukedjor. Premien har den senaste tiden sjunkit till cirka 50%, vilket vi anser är mer än tillräckligt, och vi har svårt att se en uppsida till rådande aktiekurs. Vi anser dock att utdelningen på 7 SEK verkar hållbar då nettoskulden/EBITDA är nära 0x, trots att de planerar att investera mellan 400-600 MSEK i automatiska lager under de kommande fyra åren. Vi upprepar således Behåll och höjer riktkursen till 180 SEK (160) på grund av positiva estimatförändringar på 3-4%.

Q2-rapport den 15 juli

Med den tidiga påskhelgen under 2018, hade svenska matvarukedjor lätta jämförelsetal under Q2. Dock resulterade exceptionellt varmt väder i positiva mix-effekter förra året och lågpriskedjan Willys och mataffären Hemköp lyckades leverera en aggregerad EBIT-tillväxt på 14%. Vi förväntar oss att marginalerna sjunker med 30 baspunkter under kvartalet, vilket resulterar i oförändrade intäkter å/å.

Behåll, vi höjer riktkursen till 180 SEK (160)

Våra VPA-estimat har höjts med 3-4% för 2019-20p. Vi når vår riktkurs på 180 SEK (160) genom en likavägs blandning av en kassaflödesmodell, en målmultipel för EV/EBIT på 16,4x och en utdelningsdiskonteringsmodell, där vi antar att 7 SEK är hållbart. Vi upprepar Behåll.

Nordea Bank

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:8,20 EUR
Pris:6,81 EUR
Analytiker:Christoffer Adams
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-08 kl. 07:23, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-08 kl. 08:09.

INFÖR RAPPORT

Utsikten för räntan sänker estimaten

Inför Nordeas Q2-rapport som väntas den 18 juli, justerar vi våra vinstestimat för 2019p-2021p med -2%, främst på grund av lägre utsikter för räntan samt valutaeffekter. Vi tycker fortfarande att Nordea är attraktivt i ett nordiskt kontext, och upprepar Köp och riktkursen 8,20 EUR.

Investeringscase

Nordea har den bredaste och mest diversifierade vinstprofilen av bankerna under vår bevakning, och är minst exponerade mot svensk detaljhandel, där vi ser den största framtida pressen på marginaler och vinster. Även om vi tror att det finns en risk gällande penningtvätt, har banken varit aktiva i att bygga compliance-rutiner sedan de fick en böter under 2015, vilket bör minska risken. Investerare har även straffat Nordea för låg tillväxt. Vi tror att den svaga tillväxten delvis har varit på grund av en medveten minskning i risk, samt fokus på compliance och en ny IT-struktur. När dessa problem går förbi, bör tillväxten öka. Samtidigt, med deras nya kärn-banksystem, kommer de vara en attraktiv partner för fintech-bolag på grund av deras breda fotavtryck.

Justerar vinstestimat med -2% för 2019p-2021p

Under andra kvartalet, förväntar vi oss medvind på räntenettomarginalen q/q på grund av förvärvet av Gjensidige, nyprissättning på bolån o Sverige, en extra dag med ränta, volymtillväxt samt en återhämtning i räntenettokassan. Marginaler och valutaeffekter väntas vara en motvind under kvartalet. Summerat, förväntar vi oss att räntenettomarginalen ska öka med 5,5% från Q1. Vi förväntar oss att avgifter och trading ökar med 1,4%. Gällande kostnader, förväntar vi oss en lägre siffra under Q2 än Q1.

Värdering

Nordea handlas för närvarande till konsensus P/B på 0,86x, jämfört med nordiska storbolag på 1,05x och nordeuropeiska storbolag på 0,66x. Genomsnittliga konsensus för P/E (2019p) är 10x för Nordea, jämfört med våra estimat på 10.1. Nordiska storbolag är 9,5 och nordeuropeiska storbolag är 9,8. Aktien har sjunkit 11,5% å/å, och är upp 1,1% hittills i år i totalavkastning. Nordea har underpresterat jämfört med deras kärn-jämförelsegrupp, Nordiska storbolag (+1,3%), samt deras andra grupp, Nordeuropeiska storbolag (+8,9%). Vi upprepar Köp och riktkursen 8,20 EUR.

SEB AB

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:84,00 SEK
Pris:90,32 SEK
Analytiker:Christoffer Adams
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-08 kl. 07:28, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-08 kl. 08:09.

INFÖR RAPPORT

Mindre förändringar av estimat inför rapport

Vi gör mindre förändringar av estimat på cirka -1% för SEB inför Q2-rapporten den 12 juli. Vi anser fortfarande att förhållandet mellan risk och avkastning är oattraktiv och upprepar Minska och riktkursen 84 SEK.

Mindre förändringar av estimat

Inför rapporten sänker vi estimaten med omkring 1% för 2019-21p, primärt på grund av ränteprognosen. Vi förväntar oss medvind gällande NII från den nya prissättningen på svenska bolån vid början av året. I linje med vårt dystra case för nordiska hushållsbanker sade ledningen att banken möter motvind för bolånemarginalerna i Sverige för de kommande åren då nyutlåning har 15-20 punkter lägre marginaler än den befintliga låneboken. Vi förväntar oss att NII ökar med 5,1% q/q under Q2. Vi förväntar oss att avgifterna ökar q/q, främst på grund av säsongsmässiga faktorer, och att tradingnettot normaliseras under Q2, ned från väldigt starka nivåer under Q1. Kostnaderna förväntas öka något q/q och kreditförlusterna förväntas vara oförändrade.

Värdering

SEB handlas för närvarande på konsensus P/B på 1,27x, jämfört med vår nordiska storbolagsjämförelsegrupp på 1,05x och vår nordeuropeiska storbolagsjämförelsegrupp på 0,66x. Aktien är upp 14,1% å/å och upp 11,8% hittills i år. Hittills i år har SEB överpresterat sin kärnjämförelsegrupp med nordiska storbolag (+1,3%) och även den nordeuropeiska storbolagsjämförelsegruppen (+8,9%). Vi upprepar Minska och riktkursen 84 SEK.

Bulten

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:80,00 SEK
Pris:67,00 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-08 kl. 07:11, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-08 kl. 08:09.

INFÖR RAPPORT

Vinstvarning visar motvind

Bulten kommer presentera sitt Q2-resultat den 10 juli, efter förra veckans vinstvarning som meddelade att vinsterna kommer påverkas negativt med omkring 25 MSEK, på grund av lägre efterfrågan från bilproducenter och en varulagersjustering. Trenden har fortsatt under Q3. Vi har justerat våra estimat och förväntar oss en EBIT på 32 MSEK, ned från 58 MSEK under Q1. Dock förväntar vi oss en förbättring under andra halvan av året när varulagerskorrigeringen är klar. På långsikt, kommer FSP-kontrakten som står för cirka 20% av försäljningen vara stödjande. Vi upprepar Behåll men sänker vår riktkurs från 85 SEK till 80 SEK. Vår värdering är främst baserad på en DCF (WACC på 10%, EBITDA-marginal på 10% och slutlig tillväxt på 2,5%), samt en jämförelsevärdering.

Anledningar bakom vinstvarningen

Bultens vinster har negativt påverkats från lägre efterfrågan från bilproducenter, nen bolaget har även sänkt sin produktionshastighet för att balansera varulagernivåer med efterfrågan. Enligt Bulten, har detta lett till en varulagersminskning, såväl som en lägre utiliseringsgrad och därför har de täckt mindre av sina fasta kostnader.

FSP-kontrakt står för 20% av försäljningen

Vi förväntar oss att Bulten växer snabbare än bokproduktionen. Deras ordentlig av FSP-kontrakt (full Service Provider), vilka står för mer än 20% av försäljningen, banar väg för en ökning i försäljning och vinster. Möjligheten att få in nya affärer verkar också lovande, då FSP-kontrakt fortfarande endast står för en liten del av marknaden. Visare, den kostnadseffektiva plattformen Bulten har skapat tillsammans med sin partner Ramco i USA, kan leda till ökad försäljning då Ford och Volvo är viktiga kunder i Europa, och kommer troligtvis bli kunder i USA också.

Tillväxtmöjligheter stödjer

Fordonsindustrin lider av fallande bilproduktion. Trots tillväxtmöjligheterna, handlas Bulten endast till 8-10x EV/EBIT, vilket vi tycker är rätt attraktivt givet möjligheterna i framtiden, även om multiplerna klart är deprimerade.bolagets finansiella position är bra. De rankar även bra gällande förvärvsmöjligheter, då sektorn har konsoliderat mycket de senaste åren. Vi upprepar Behåll och sänker riktkursen från 85 SEK till 80 SEK.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 620,7 -0,9% 1,1% 18,2%
OMXS30 1 634,9 -1,0% 0,8% 16,1%
OMXH25 4 019,9 -0,5% 1,6% 9,1%
OMXC20 1 019,8 -1,1% 1,7% 14,4%
OSEBX 885,7 -0,3% 2,4% 10,8%
OMXBB 964,9 0,3% 0,6% 10,4%
Dow Jones 26 922,1 -0,2% 1,2% 15,4%
S&P500 2 990,4 -0,2% 1,7% 19,3%
Nasdaq C 8 161,8 -0,1% 1,9% 23,0%
SX5E 3 528,0 -0,5% 1,6% 17,5%
DAX 12 568,5 -0,5% 1,4% 19,0%
CAC40 5 593,7 -0,5% 1,0% 18,2%
RTS 1 398,8 -0,9% 1,3% 30,9%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 64,2 1,5% -3,5% 19,4%
Guld 1 388,7 -1,9% -1,4% 8,6%
Silver 15,2 -0,5% -0,1% -1,6%
Aluminium 1 779,5 0,5% 0,3% -4,8%
Bly 1 863,0 -0,7% -2,7% -7,3%
Koppar 5 857,0 -0,7% -1,9% -1,8%
Nickel 12 300,0 0,0% -2,9% 16,1%
Zink 2 404,0 -1,5% -6,8% -4,2%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,03 0,50 -0,90 9,80
Sverige, 10 år -0,01 3,00 -2,70 -46,60
Norge, 10 år 1,43 2,10 -0,10 -31,20
Tyskland, 10 år -0,35 4,90 -2,40 -58,80
GB, 10 år 0,73 6,90 -9,20 -53,60
USA, 10 år 2,04 9,44 4,52 -64,00
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,59 0,6% 0,2% 4,5%
USD / SEK 9,44 1,2% 1,7% 6,4%
GBP / SEK 11,80 0,6% -0,1% 4,5%
NOK / SEK 1,09 0,1% 0,5% 6,8%
DKK / SEK 1,42 0,7% 0,2% 4,5%
CAD / SEK 7,20 0,8% 1,4% 10,9%
CHF / SEK 9,51 0,6% 0,0% 5,8%
JPY / SEK 0,09 0,6% 1,0% 7,6%
EUR / USD 1,12 -0,5% -1,5% -1,8%
USD / JPY 108,47 0,6% 0,7% -1,1%
EUR / GBP 0,90 0,0% 0,3% 0,0%
AUD / USD 0,70 -0,7% -0,7% -1,0%
USD / CAD 1,31 0,4% 0,3% -4,0%
GBP / USD 1,25 -0,5% -1,7% -1,8%
USD / NOK 8,63 1,1% 1,2% -0,4%
EUR / NOK 9,68 0,6% -0,3% -2,2%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande börserna på Wall Street stängde något lägre på fredagen, i spåren av att eftermiddagens jobbrapport dämpat marknadens förhoppningar om en räntesänkning. De tidiga nedgångarna mildrades dock succesivt och stängningsnoteringarna var klart högre i jämförelse med dagslägsta.

Vid stängning var Dow Jones storbolagsindex ned 0,2 procent till 26.924. Det bredare indexet S&P 500 tappade även det 0,2 procent vid 2.991 medan tekniktunga Nasdaq Composite minskade 0,1 procent till 8.162.

Sektorvis var finans upp 0,4 procent medan hälsovård tappade 0,7 procent.

Antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn i USA ökade med 224.000 personer i juni. Arbetslösheten uppgick till 3,7 procent, jämfört med 3,6 procent månaden före.

Analytiker räknade med att sysselsättningen skulle ha stigit med 160.000 personer jämfört med månaden före, och att arbetslösheten skulle uppgå till 3,6 procent, enligt Reuters prognosgenomsnitt.

"Jag kan inte se att Fed ändrar vad de ska göra baserat på en jobbrapport", sade JJ Kinahan, chefmarknadsstrateg vid TD Ameritrade, till MarketWatch.

"Marknaden säger att sannolikheten för en räntesänkning är 100 procent. Fed har målats in i ett hörn eftersom förväntningarna är så höga", fortsatte han.

Bland aktier stärktes banker i spåren av stigande räntor. Goldman Sachs och JP Morgan utökades med 0,9 respektive 0,6 procent.

Halvledarbolaget Micron Technology föll tillbaka med 0,4 procent efter Samsungs vinstvarning tidigare på fredagen. Samsung förväntar att vinsten för perioden april-juni har fallit med 56 procent.

Räntan på den amerikanska tioåringen steg 9 punkter till 2,04 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen utvecklades negativt på fredagen. Värst drabbades verkstadssektorn där mätteknikbolaget Hexagon vinstvarnade på morgonen, vilket fick aktien att rasa. Bättre gick det för flera storbanken som steg rejält inför kommande rapporter.

Stockholmsbörsens OMXS30-index stängde ned 1,1 procent till nivån 1.635. Aktier för 16,9 miljarder kronor omsattes på Stockholmsbörsen. De ledande Europabörserna var ned omkring 0,5 procent.

Tyngst bland storbolagen i Stockholm gick Hexagon, som föll 10,9 procent. Utvecklingen i Kina har varit mycket svagare än väntat i juni, meddelade bolaget.

"Den huvudsakliga orsaken till inbromsningen är ökad geopolitisk osäkerhet rörande världshandeln, speciellt inom elektroniksegmentet inom divisionen Manufacturing Intelligence i Kina", skrev Hexagon i ett pressmeddelande.

Bolaget meddelade även att det har infört ett omstruktureringsprogram för att kunna nå sina finansiella mål år 2021.

I verkstadssektorn tyngde även Sandvik, SKF, Atlas Copco och ABB som sjönk mellan 2,5 till 4,0 procent.

"Om du tar SKF och alla dem är det en allmän industrikonjunktur och att Kina blir sämre är ändå en stor del av deras verksamhet", sade en analytiker till Nyhetsbyrån Direkt.

Bättre gick det för banksektorn, där Handelsbanken steg 3,1 procent, medan Nordea var upp 2,5 procent och Swedbank 1,8 procent.

Handelsbanken har höjts till neutral från sälj av Citi Investment Research medan Swedbank har fått höjd riktkurs av UBS. Vidare har Handelsbanken Capital Markets höjt sin rekommendation för Nordea till köp från behåll.

Kinnevik steg 1,2 procent efter att Goldman Sachs publicerat en analysuppdatering med höjd riktkurs för e-handelsbolaget Zalando, där Kinnevik är storägare. På Frankfurtbörsen var Zalando upp nästan 6 procent.

SAS redovisade en ökning i antalet reguljära passagerare med 0,5 procent i juni jämfört med samma månad i fjol, medan intäkten per passagerarkilometer var upp 5,2 procent jämfört med samma månad i fjol. Aktien steg 0,4 procent.

Ljudboksföretaget Storytel handlades upp 4,5 procent efter att ha redovisat att bolaget hade 887.500 betalande abonnenter i genomsnitt under andra kvartalet, vilket var bättre än prognosen på 880.000 betalande abonnenter.

Oasmia Pharmaceutical har löst utestående mellanhavanden mellan bolaget och dess största ägare Arwidsro, vilket ger forskningsbolaget en bedömd positiv resultateffekt om 20 miljoner kronor. Aktien steg 38 procent.

Fastighetsbolagen Diös och Fabege rapporterade resultat för det andra kvartalet. Diös steg 0,5 procent medan Fabege var ned 2,1 procent.

DNB Markets har sänkt sina rekommendationer för bostadsutvecklaren JM och byggkoncernen Skanska till sälj från behåll. Båda bolagen backade 1,3 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Wihlborgs Köp 158 SEK na na
Catena Minska 273 SEK na na
Magnolia Bostad Köp 43 SEK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
JP 01:50 Maskinorder maj na na
DE 08:00 Industriproduktion maj na na
SE 08:30 SEB: boprisindikator jul na na

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Fabege SE0011166974 3
Industrivarden SE0000107203 Inga tillkännagivanden
Axfood SE0006993770 Inga tillkännagivanden
Nordea Bank FI4000297767 6
SEB AB SE0000148884 6
Bulten SE0003849223 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.