Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - tisdagen den 9 juli 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-07-09 kl. 08:15 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-07-09 kl. 08:18 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,6% OMXS30 0,4% DJI -0,4% NASDAQ -0,8%
624,1 1 642,1 26 806,1 8 098,4

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Wihlborgs Köp 160 (158) SEK
Diös Köp 84 (79) SEK
Catena Minska 272 (273) SEK
Fabege Köp 163 (164) SEK

Mowi ASA

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:238,00 NOK
Pris:214,40 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-09 kl. 07:15, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-09 kl. 09:45.
MowiMOWI
Diagram

UPPDATERING

Stark, diversifierad tillväxt

Vi tycker om Mowis geografiska exponering mot Storbritannien, Kanada och Chile. Under 2020p tror vi att Mowi får lägre slakttillväxt, stabilare slaktkostnader och något högre priser än 2019p. Vi tror även att konsumentprodukter och föda kommer att öka detta år. Segmentet ”Föda” har påverkats av uppstartskostnader i Skottland och prispress, medan konsumentprodukter har fått hård konkurrens i Europa. Vi anser att båda segmenten bör återgå till en mer normal lönsamhet under 2020p, och vi finner således potential i Mowi. Bolaget har även möjligheten och avsikten att betala utdelning, vilket många investerare tycker om.

Slakt

Vi anser att Mowi kommer att växa volymerna med ytterligare 8% under 2020p på grund av en solid tillväxt i Kanada till följd av förvärvet av Northern Harvest, och i Norge tack vare det förbättrade licensutnyttjandet. Bolaget behöver leverera på målet om 430 000 ton för 2019, men givet deras starka tillväxt av biomassa, anser vi att målet är uppnåbart. För 2020p ser vi en EBIT/kg expansion i slaktsegmentet på 0,2 EUR/kg, drivet av högre prisökningar än förväntat. Prisökningen på 3,4% ökar EBIT/kg med 13,6%.

Föda

Föda-segmentet hade en genomsnittlig EBIT-marginal på 7% under 2014-16, men vi estimerar endast 2,5% för 2017-19p. Minskningen beror främst på utvecklingskostnader av anläggningen i Skottland och generellt lägre marginaler i Föda-segmentet. Vi estimerar en gradvis ökning till EBIT-marginalen på 6,4% under 2023p.

Konsumentprodukter

Mowis segment för konsumentprodukter står mot hård konkurrens och för 2019p förväntar vi oss en EBIT-marginal på 3,3%, jämfört med 3,9% under 2017 och 4,1% under 2018.

Värdering

Vi värderar Mowi med en DCF med en långsiktig EBIT/kg på 15 NOK och en WACC på 7%. Vi använder också summan-av-delarna och framåtblickande multiplar. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 238 NOK (220).

Wihlborgs

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:160,00 SEK
Pris:146,20 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-09 kl. 07:14, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-09 kl. 08:18.
Wihlborgs FastigheterWIHL
Diagram

UPPDATERING

Om du har sett Malmö, har du sett världen

Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 160 SEK (158) efter ett starkt Q2, som återigen stärks av framgångsrik nettouthyrning. Våra estimat för 2019p gällande intäktstillväxt å/å höjs till 26% från 24% (19% under 2018). Medan capex minskade en bit q/q noterar vi att den fortfarande är upp å/å (+35%) och vi förväntar oss att nya utvecklingsprojekt ger ytterligare stöd under H2. Vi justerar 2019-21p FFO och NAV med -1% till +3%.

Rädsla för potentiellt överutbud är överskattat

Wihlborgs är inte exponerade till den starkaste växande kommersiella marknaden i Norden, men som ett resultat av detta har de mindre volatila vinster. Enligt oss är rädslan för ett potentiellt överutbud på kommersiella fastigheter i Malmö (cirka 43% av Wihlborgs fastighetsportföljvärde) överdrivna, och vi tror att faktiska utvecklingar börjar möta efterfrågan.

Det mesta var bra under Q2

Fastighetsuppvärderingar ökade q/q till 0,5% (0,2% under Q1) och nettouthyrningen ökade till 30 MSEK (från 17 MSEK) medan hyresintäktstillväxten minskade från 4% under Q1 till cirka 3% under H1, främst på grund av svagare utveckling i Köpenhamn och att den genomsnittliga finansieringskostnaden ökade 3 baspunkter q/q till 1,39%.

Utsikterna för H2 är stödjande

Vd för bolaget sade att Q3 börjar bra gällande nya hyreskontrakt och CFO berättade att både lån och obligationer finns tillgängliga med goda villkor om det skulle behövas. Wihlborg har en hög andel av banklånen vid utländska banker, cirka 48%, vilket innebär att de inte är lika känsliga för eventuella räntehöjningar i Sverige som andra bolag.

Köp, vi höjer riktkursen till 160 SEK (158)

Vi justerar 2019-21p FFO och NAV med -1% till 3% för att reflektera Q2 och förvärv i Danmark, medan utdelningen är oförändrad. Dessutom höjer vi vår tillgångsbaserade riktkurs till 160 SEK (158), som är satt med en premie på 7% till vårt 12-månaders framåtblickande NAV (Q2 2020p, 149 SEK), vilket reflekterar Wihlborgs starka utvecklingsprojekt. Vi har rekommendationen Köp.

Danske bank

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:160,00 DKK
Pris:104,20 DKK
Analytiker:Robin Rane
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-08 kl. 07:26, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-09 kl. 08:18.
Danske BankDANSKE
Diagram

INFÖR RAPPORT

Lägre estimat efter längre period av låga räntor

Vi sänker våra vinstestimat för 2019p-2021p för Danske Bank med 1-3,7%, främst drivet av utsikten kring räntor, vilket enligt oss är mer ogynnsamt för Danske Bank än andra nordiska banker. Vi tycker Danske Bank är attraktiv, och förväntar oss att aktien studsar tillbaka efter dammet från penningtvättsskandalen lägger sig. Vi upprepar Köp och riktkursen 160 DKK.

Inget fantastiskt väntas under Q2

Vi förväntar oss en medvind på räntenettot q/q på grund av en extra dag, omprissättningen av svenska bolån tidigare under året, samt volymtillväxt i Sverige och Norge. Förväntade motgångar för räntenettot under kvartalet inkluderar finansieringskostnader på grund av tidigareläggande av finansieringskostnader under Q1, samt en fortsätt marginalpress i Personal Banking. Vi förväntar oss att räntenettot ökar 0,6% q/q. På avgiftsidan, räknar vi in 400 MDKK i återbetalningen till kunder efter att banken erkänt under förra veckan att de har tagit för mycket betalt för deras investeringsprodukt Flexinvest Fri. Vi förväntar oss att handelslinjen kommer vara någon svagare än under Q1. Under kvartalen kommer banken realisera en skattefri vinst på 1,3 miljarder DKK från försäljningen av Danica Pension Sverige. Vi förväntar oss att kostnader är något högre q/q.

Vinst från högre räntor verkar ännu längre bort

Med tanke på de mer dova signalerna från stora centralbankerna i juni, verkar det mer troligt att räntorna fortsätter vara låga länge. Vi tror att strukturen av den danska bolånemarknaden, där ränteändringar transfereras till kunder, skulle vara fördelaktig om räntorna steg, och att vinsterna skulle vara högre än i Sverige och Norge, där bolåneräntorna sätt administrativt och vinsterna troligtvis skulle försvinna i konkurrensen. Vi justerar våra estimat och sänker räntenettot för 2019p-2021p med 1,6-1,9%, och sänker våra justerade vinstestimat med 1-3,7%.

Värdering

Danske Bank handlas för närvarande till 2019p konsensus P/B på 0,59x, jämfört med Nordiska storbolag på 1,05x och Europeiska storbolag på 0,66x. Genomsnittlig konsensus P/E för 2019p för Danske är 6,6x där nordiska storbolag har i genomsnitt 9,5x och europeiska storbolag 9,8x. Aktien är ner 43,4% å/å och ned 13,3% hittills i år sett till totalavkastningen. Vi upprepar Köp och riktkursen 160 DKK.

Lundin Petroleum

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:325,00 SEK
Pris:305,50 SEK
Analytiker:Anders Holte
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-08 kl. 07:46, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-09 kl. 08:18.
Lundin PetroleumLUPE
Diagram

UPPDATERING

Kommer ut på topp

Nu när Equinor har minskat sitt ägande till 4,9% av de utestående aktierna i LUPE, är bolaget återigen tillbaka i kontrollen av Lundin-familjen. Fria från en av de största aktieägarna, är bolaget nu återigen i kontroll av sig självt. Vi ser transaktionen med Equinor som positivt för Lundin Petroleum, och förväntar oss en positiv aktiereaktion på kort sikt.

Equinor minskar sitt ägande till 4,9% - LUPE återköp

Vi ser detta som ett stort aktieåterköp av LUPE, och ett som adderar värde. Våra VPA-estimat är upp, och även vårt reviderade aktievärde per aktie som nu är 329 SEK, vi lämnar dock riktkursen oförändrad på 325 SEK.

Transaktionen i mera detalj

LUPE har ingått ett avtal med Equinor för att köpa 54,5 miljoner av Equinors 68,42 miljoner aktier till 266 SEK (totalt 1,557 miljarder USD), samt en avytting av 2,63% av Johan Sverdrup för 962 MUSD, vilket minskar LUPEs andel av fältet till 20%. Det nya antalet utestående aktier för LUPE kommer sjunka till 285,9 miljoner.

Påverkan på vår rekommendationshöjning

Vi uppgraderade nyligen LUPE efter spekulationer kring att Equinor kanske skulle sälja hela sitt innehav i LUPE till Aker BP, och därför var scenen satt för en stor sammanslagning mellan de två Nordsjöbolagen. Även om vi skrev att Equinors exit från LUPE var överhängande, trodde vi inte det skulle hända så fort. Oavsett, allt som allt, reducerar detta chansen för en sammanslagning med Aker BP, även om man nu kan argumentera att det skulle bli en sammanslagning av likvärdiga bolag, och att det är upp till Lundin-familjen och Aker ASA att nå det slutgiltiga avtalet.

Värdering

Vi värderar LUPE med en summan-av-delarna där vi har DCF-modeller för alla producerande tillgångar samt för alla fält under utveckling. Som grund för vår DCF är vårt Brent-estimat på 65 USD från 2020p framåt. Vi upprepar Köp och riktkursen 325 SEK.

Electrolux

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:270,00 SEK
Pris:241,80 SEK
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-09 kl. 07:15, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-09 kl. 08:18.
Electrolux BELUX B
Diagram

INFÖR RAPPORT

Ok Q2, men se upp för Trumps Twitter

Q2-rapporten presenteras den 18 juli och vår EBIT på 1 682 MSEK ser ut att vara i linje med konsensus. Dock förväntas motvinden från råmaterialpriser öka ytterligare efter de höjda importtullarna i USA. Vi råder investerare att inte överreagera om en sådan höjning sker, då det troligtvis kommer att motverkas av Electrolux prissättning mot amerikanska återförsäljare.

Trigger av tullar kom i maj, påverkar prognosen

Medan Electrolux helårsprognos för 2019p gällande råmaterialpriser och tullar som presenterades i samband med Q1-rapporten baserades på antaganden om att importtullarna för sektion 301 i USA skulle stanna vid 10%, förändrades allt plötsligt i maj när Trump twittrade, och tullprognosen ökade till 25%. Vi estimerar nu att detta kan få negativa effekter på mellan 200-300 MSEK för hela 2019p för Electrolux. Om vi ser till den senaste tidens utveckling av råmaterialpriser, tror vi att delar av det kommer att motverkas, och vi ser nu en motvind på cirka 1,75 miljarder SEK (jämfört med tidigare 1,71 miljarder SEK). Vad som dock är viktigt att veta är att tullarna på 25% redan är en del av Electrolux prissättningsmodell, där de kompenseras av amerikanska återförsäljare för en eventuell höjning. Sammantaget anser vi att investerare inte bör överreagera till eventuella motgångar.

Q2-förväntningar i linje med konsensus

Vi estimerar för närvarande en EBIT på 1 682 MSEK med en marginal på 5,1%, +13 baspunkter å/å och i linje med konsensus på 1 655 MSEK.

Avknoppning av Professional på rätt spår

Vi bör få mer detaljer kring avknoppningen av Professional under Q2-rapporten den 18 juli, och potentiellt även finansiella mål. Vår riktkurs på 270 SEK inkluderar 25 SEK i värde för Professional vid 14x EBIT, medan resten av Electrolux värderas vid 12,4x P/E. Vi har rekommendationen Köp.

Diös

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:84,00 SEK
Pris:75,90 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-08 kl. 07:18, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-09 kl. 08:18.
Diös FastigheterDIOS
Diagram

EFTER RAPPORT

Utveckling adderar ytterligare en dimension

Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 84 SEK (79), delvis för att reflektera vårt höjda 2019-21p FFO och NAV efter ett bättre än förväntat Q2-resultat. Trots att vakansgraden minskade från 91% till 90% q/q, markerade Q2 det fjärde kvartalet med positiv nettouthyrning och vakansgraden förväntas stiga under H2. Ännu viktigare är den stigande aktiviteten gällande fastighetsutveckling, då kostnaderna för det nu uppgår till 5 miljarder SEK (+1 miljard SEK q/q) och nya projekt som påbörjas under Q3 bör driva upp capex till 9% av bruttotillgångsvärdet, ett nytt rekord.

Fokus på norra Sverige ger vinststabilitet

Diös har en högre avkastande portfölj än vår Nordiska jämförelsegrupp, främst på grund av deras fokus på den mindre volatila marknaden i norra Sverige. De senaste fem åren har Diös förbättrat sin räntenettomarginal från 57% till 64%, delvis genom att minska tomma lokaler från 11% till 10%, tack vare deras fokus å befintliga tillgångar. Vi förväntar oss nu en gradvis, men stadig ökning i fastighetsutvecklingsprojekt för att förbättra avkastningspotentialen, utan att förlora fokus på fortsatta förbättringar på de befintliga tillgångarna.

Fastighetsutvecklingen ökar till rekordnivåer

I vår vy, var det viktigaste från Q2 att Diös höjde fastighetsutvecklingsestimaten till 5 miljarder SEK (4 miljarder SEK under Q1), vilket visar på bolagets ambition att växa. På kort sikt bör utvecklingen av en ny fastighet (10 000 kvadratmeter) för den svenska polisen i Umeå ge ytterligare stöd åt fastighetsportföljen under Q3.

Positiv trend bådar gott för H2

Utöver nedgången i vakansgrad, noterar vi att hyrestillväxten ökade under H1 till 4,7% (2,3% under Q1), medan den genomsnittliga finansieringskostnaden minskade till 1,2% (-10 baspunkter q/q) och genomsnittlig fastighetsportföljsavkastning var 5,91% (-1 baspunkt).

Köp upprepas, vi höjer riktkursen till 84 SEK (79)

Vi höjer vårt 2019-21p FFO och NAV med 1-3%, medan utdelningen är oförändrad. Dessutom höjer vi vår tillgångsbaserade riktkurs till 84 SEK (79), som är framtagen med en premie på 5% till vårt 12-månaders framåtblickande NAV (Q2 2020p, 80 SEK, justerad för utdelning). Vi upprepar Köp.

Catena

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:272,00 SEK
Pris:298,00 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-09 kl. 07:07, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-09 kl. 08:18.
CatenaCATE
Diagram

EFTER RAPPORT

Värdering för krävande

Underliggande vinst rapporterades 2% sämre än förväntat under Q2, med fastighetsomvärderingarna var i linje. Vi har varit lite för optimistiska gällande hyresökningarna och sänker vårt estimerade FFO framöver, vilket leder till att vi sänker riktkursen till 272 SEK (273). Vi anser fortfarande att akitne är för dyr och upprepar Minska.

Fullt fokus på logistik

Catena äger strategiskt belägna logistikfastigheter som levererar gods till de större storstadsområdena i Skandinavien. Stockholm representerar 45% av fastighetsvärdet, Helsingborg/Malmö 30% och Göteborg 15%. Efter ett antal strukturella transaktioner är Catena ett av Sveriges största fastighetsbolag inom logistik.

Högavkastande tillgångar leder till starka kassaflöden

Catenas fastighetsavkastning (exitavkastning) är 6,3%, den tredje högsta i sektorn efter NP3 och Sagax. Det resulterar i mycket starka kassaflöden, vilket ökar NAV-tillväxten Utöver det är det utländska intresset för att investera i logistikfastigheter starkt (särskilt med bakgrund av den svaga svenska kronan), vilket sätter press på avkastningskraven. Detta intresse har drivits av Blackstones förvärv på 4,2 miljarder SEK av Corem till en förväntad avkastning på 5%. Detta motsvarar samma avkastning som Prologis-affärerna, så det är klart att större portföljer handlas till 5% avkastning.

Q2: Underliggande vinst något lägre

Hyresintäkterna var 2% sämre än förväntat, medan förvaltningsresultatet var 1% svagare än vår prognos. Fastighetskostnaderna var lägre under Q2 på grund av gynnsamma förhållanden och lägre driftkostnader. Fastighetsomvärdering uppgick till 199 MSEK (+1,3%), precis enligt prognosen. IFPM var 2% lägre och vi justerar våra utsikter i enlighet med det.

Något sänkt riktkurs

NAV CAGR för 2018-2021p är 13%, bättre än genomsnittet i sektorn på 9%. Som tidigare, för att fånga den starka långsiktiga utsikten från logistikens industrisegment, diskonterar vi den förväntade kostnaden på eget kapital på 9% för perioden till basåret, 2021p. Vi fortsätter att argumentera för att en 15% premium är rimlig , då det höga intresset för segmentet troligtvis kommer dra ner avkastningen. Med detta, når vi en tillgångsbaserad riktkurs på 272 SEK, baserat på ett NAV på 268 SEK för 2021 delat med 1,135 ((9% för 15 månader) gånger 1,15), jämfört med det tidigare 273 SEK. Vi upprepar vår Minskarekommendationen och sänker riktkursen till 272 SEK (273).

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 624,1 0,6% 0,5% 18,8%
OMXS30 1 642,1 0,4% 0,0% 16,6%
OMXH25 4 000,3 -0,5% -0,1% 8,6%
OMXC20 1 016,9 -0,3% -0,3% 14,1%
OSEBX 891,2 0,6% 1,4% 11,5%
OMXBB 968,1 0,3% 0,9% 10,8%
Dow Jones 26 806,1 -0,4% 0,3% 14,9%
S&P500 2 976,0 -0,5% 0,4% 18,7%
Nasdaq C 8 098,4 -0,8% 0,1% 22,1%
SX5E 3 523,8 -0,1% 0,7% 17,4%
DAX 12 543,5 -0,2% 0,2% 18,8%
CAC40 5 589,2 -0,1% 0,4% 18,1%
RTS 1 399,6 0,1% -0,1% 31,0%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 64,1 -0,2% -1,5% 19,2%
Guld 1 400,1 0,8% 0,7% 9,5%
Silver 15,1 -0,9% -1,2% -2,6%
Aluminium 1 783,0 0,2% 0,3% -4,6%
Bly 1 884,0 1,1% -2,0% -6,2%
Koppar 5 912,0 0,9% -1,5% -0,9%
Nickel 12 525,0 1,8% 1,5% 18,2%
Zink 2 392,0 -0,5% -6,0% -4,7%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,04 -0,60 -0,80 9,20
Sverige, 10 år -0,02 -1,10 -2,50 -47,70
Norge, 10 år 1,42 -1,50 -3,20 -32,70
Tyskland, 10 år -0,39 -3,60 -2,40 -62,40
GB, 10 år 0,69 -4,10 -10,20 -57,70
USA, 10 år 2,04 -0,78 0,04 -64,78
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,60 0,1% 0,4% 4,6%
USD / SEK 9,45 0,2% 1,4% 6,6%
GBP / SEK 11,83 0,2% 0,3% 4,8%
NOK / SEK 1,09 0,1% 0,4% 6,9%
DKK / SEK 1,42 0,1% 0,4% 4,6%
CAD / SEK 7,22 0,3% 1,4% 11,2%
CHF / SEK 9,52 0,0% 0,4% 5,8%
JPY / SEK 0,09 0,0% 1,0% 7,6%
EUR / USD 1,12 -0,1% -1,0% -1,9%
USD / JPY 108,68 0,2% 0,3% -0,9%
EUR / GBP 0,90 -0,1% 0,1% -0,2%
AUD / USD 0,70 0,0% 0,1% -1,0%
USD / CAD 1,31 -0,1% -0,1% -4,1%
GBP / USD 1,25 0,1% -1,1% -1,7%
USD / NOK 8,64 0,1% 1,0% -0,2%
EUR / NOK 9,69 0,1% 0,0% -2,1%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande börserna i New York gick svagt under måndagens då flera teknikbolag gick svagt, däribland Apple. Samtidigt fortsatte fredagens amerikanska jobbrapport, som har dämpat marknadens förhoppningar om en räntesänkning från Fed, att sätta sin prägel på börsen.

Dow Jones storbolagsindex stängde ned 0,4 procent till 26.806. Det bredare indexet S&P 500 tappade 0,5 procent vid 2.976 medan tekniktunga Nasdaq Composite minskade 0,8 procent till 8.098.

Apple hamnade i fokus efter att Rosenblatt Securities sänkt rekommendationen till sälj. Enligt analysen går teknikjätten mot "fundamental försämring" under de närmaste 6-12 månaderna mot bakgrund av svikande Iphone-försäljning samt långsammare försäljningstillväxt bland andra produkter. Aktien var ned 2,1 procent.

Bland övriga teknikaktier som gick tungt under måndagen återfanns Netapp och Juniper Networks, som båda sjönk över 3 procent.

Nike har fått ett uppsving av dam-VM i fotboll som avslutades på söndagen. Sportklädesjätten sponsrar 14 av de 24 deltagande lagen, inklusive guldlaget USA. På måndagen var Nike den aktie som gick bäst på Dow Jones med en uppgång på 1,9 procent.

Boeing-aktien tappade 1,3 procent, efter uppgifter om att saudiarabiska Flyadeal ska köpa upp till 50 exemplar av flygplansmodellen Airbus A320neo, som konkurrerar med den olycksdrabbade Boeing-modellen 737 Max.

Cybersäkerhetsbolaget Crowdstrike gynnades inledningsvis av att flera analytiker inlett bevakning med positivt hållna rekommendationer, men ett antal analytiker ställde sig mer tveksamma till aktien, som föll tillbaka under handelsdagen och slutade ned 0,5 procent.

Crowdstrike-konkurrenten Symantec, som sägs vara på väg att köpas upp av halvledarbolaget Broadcom, steg 2,5 procent.

På veckans makroagenda hittar vi bland annat protokollet från det senaste Fed-mötet på onsdag. Fed-chefen Jerome Powell ska samma dag tala inför representanthusets finansutskott.

Räntan på den amerikanska tioåringen steg 2 punkter till 2,05 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen slutade något upp på måndagen, till skillnad från de ledande börserna i Europa som handlades ned. I toppen av det svenska storbolagsindexet återfanns Getinge, medan Hexagon fortsatte ned efter fredagens Kina-relaterade vinstvarning.

Det svenska storbolagsindexet OMXS30 stängde upp 0,4 procent till nivån 1.640. Aktier för 14,7 miljarder kronor bytte ägare på Stockholmsbörsen. På kontinenten var tyska DAX och franska CAC båda ned 0,2 procent på måndagen.

Medicinteknikbolaget Getinge intog toppositionen inom OMXS30 med en uppgång på 1,8 procent, följt av Skanska som steg 1,4 procent.

Bilsäkerhetsföretaget Autoliv utvecklades i linje med index och steg 0,4 procent. På måndagen visade kinesisk statistik att bilförsäljningen i Kina steg för första gången på 13 månader i juni.

På motsatt sida av OMXS30-indexet återfanns Tele2 som retirerade 1,5 procent. Citi sänkte sin rekommendation för teleoperatören till neutral från tidigare köp.

Hexagon backade 0,2 procent, efter att tappat 11 procent i fredags. Mätteknikbolaget fick en sänkt rekommendation av DNB Markets till behåll medan Nordea har drog ned rekommendationen för aktien till sälj.

Storbankerna, som var i topp på måndagsmorgonen, rörde sig nedåt under dagen och Nordea placerade sig slutligen bland förlorarna. Resterade storbanker noterade smärre uppgångar.

Utanför storbolagsindexet steg Lundin Petroleum 3,6 procent. Oljebolaget har föreslagit inlösen av 16 procent av aktierna i bolaget som för närvarande innehas av den norska oljejätten Equinor. Dotterbolaget Lundin Norway har dessutom ingått ett avtal om att avyttra 2,6 procent av Johan Sverdrup till Equinor Energy. Affären är positiv för bägge parter, speciellt för Lundin, skrev Berenberg i en analys.

Ica steg 0,6 procent. Försäljningen i de svenska Ica-butikerna ökade med 1,6 procent i juni 2019 jämfört med motsvarande månad i fjol. Även i jämförbara butiker var försäljningen upp 1,6 procent.

Avseende rapporter öppnade ett antal fastighetsbolag upp böckerna för det andra kvartalet. Wihlborgs hyresintäkter steg 14 procent till 757 miljoner kronor samtidigt som driftsöverskottet blev 563 miljoner kronor, en ökning på 13 procent. Förvaltningsresultatet landade vid 467 miljoner kronor (354) och aktien belönades med strax över 4 procents uppgång.

Hyresbostadsutvecklaren Magnolia Bostad sjönk å andra sidan över 8 procent efter sin rapport. Resultat efter skatt blev 34 miljoner kronor, ett tapp på 38 procent, och resultatet per aktie sjönk till 0:90 kronor (1:45).

Pareto Securities höjde efter fredagens rapport rekommendationen för fastighetsbolaget Fabege till köp med en riktkurs på 164 kronor. Aktien steg 1,7 procent till 147:85 kronor.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Atrium Ljungberg Behåll 177 SEK na na
Platzer Köp 95 SEK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
SE 09:30 SCB: hushållskonsumtion maj 0.2 % / 0.0 %
USA 12:00 NFIB småföretagsindex jun 105.0

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Mowi ASA NO0003054108 Inga tillkännagivanden
Wihlborgs SE0011205194 3, 4
Danske bank DK0010274414 Inga tillkännagivanden
Lundin Petroleum SE0000825820 Inga tillkännagivanden
Electrolux SE0000103814 Inga tillkännagivanden
Diös SE0001634262 4
Catena SE0001664707 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.