logo
Dagens analyser - onsdagen den 10 juli 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-07-10 kl. 08:20 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-07-10 kl. 08:23 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI -0,5% OMXS30 -0,7% DJI -0,1% NASDAQ 0,5%
620,8 1 630,9 26 783,5 8 141,7

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Thule Group AB Behåll 225 (235) SEK
XXL ASA Behåll (Köp) 30 NOK
Platzer Köp 100 (95) SEK
Mowi ASA Köp 238 (220) NOK

Thule Group AB

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:225,00 SEK
Pris:211,00 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-10 kl. 07:03, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-10 kl. 08:23.

INFÖR RAPPORT

Troligtvis lite motvind

Thule, leverantören av sport och fritidsprodukter, kommer troligtvis ha en del motvind under andra kvartalet till följd av svagare konsumentförtroende i USA, USAs tullar på kina-producerade cyklar och en minskning av försäljningen av rekreationsfordon i Europa. På grund av detta väntas den organiska tillväxten minska med 2-3%. EBIT väntas fortfarande förbättras till 541 MSEK (523 MSEK). Vi nedjusterar våra estimat med 2-3%, sänker riktkursen till 225 SEK (235 SEK) och upprepar Behåll. Vår riktkurs är främst baserad på en DCF md en WACC på 8,2%, slutlig tillväxt på 3,5% och EBITDA på 22%.

Inför Q2

Vi förväntar oss att den organiska tillväxten kommer stanna av något under det andra kvartalet å/å till 2% från 7,5% under Q1, delvis på grund av tuffare jämförelsetal. Europas försäljning av rekreationsfordon verkar ha minskat, vilket väntas påverka försäljningen av accessoarer negativt. Väderförhållandena i Europa under Q2 har också varit sämre för cykelförsäljning än under Q1, vilket indikeras av några cykelrelaterade accessoar-promotioner bland återförsäljare i Europa.

Säsongsmässigt starkt kvartal

Thule har en tydlig säsongsmässig påverkan. Det andra kvartalet är det starkaste, och det fjärde det svagaste. Den främsta orsaken för detta är efterfrågan på fritidsaktiviteter, vilka är högre under sommarmånaderna. Thules exponering mot Europa och USA är även högre än deras exponering mot marknader på södra halvklotet.

Tillväxtmöjligheter på plats

Thules affärskoncept är att erbjuda högkvalitativa produkter med smarta lösningen, och en hållbar design som möjliggör för konsumeter över hela världen att leva ett aktivt liv. Bolaget drar fördel från det ökade antalet välbärgade, aktiva, människor över världen, och det faktum att konsumenter är mer aktiva vid en hög ålder än tidigare, vilket representerar en organisk tillväxtmöjlighet för marknader som Thule är aktiva i. Dock, aktien handlas till 20-22x framåt P/E, vilket begränsar uppsida. Vi upprepar Behåll och sänker riktkursen från 235 SEK till 225 SEK.

DSV

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:690,00 DKK
Pris:625,20 DKK
Analytiker:Aymeric Poulain
Chefsanalytiker, Chef Support Services
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-09 kl. 08:47, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-10 kl. 08:23.

INFÖR RAPPORT

Inför Q2

DSV väntas rapportera stabila Q2-resultat den 31 juli. Innan dess, bör Panalpina släppa en uppdatering på deras egna Q2-resultat den 18 juli. Givet negativa marknadsförhållanden för flygfrakt (känslig för PMI-data), förväntar vi oss att de negativa bruttovinst-trenderna har fortsatt på Panalpina, men att EBIT och kassaflödet har stått starkt. Integreringen av två stora arbetsintensiva organisationer sker inte utan risker. Oavsett, upprepar vi vår vy att en potentiell dip ska användas för att ackumulera ytterligare, och att utsikten först och främst stärks av signifikanta kostnadssynergier och påbörjandet av ett massivt aktieåterköpsprogram.

DSV Q2

Vi förväntar oss att DSV rapporterar 4% tillväxt i bruttovinsten för Q2 till 4,62/5,2 miljarder DKK (innan/efter IFRS 16), inklusive 3-4% volymtillväxt i Air and Sea, och GP/enhet upp med cirka 1% å/å. Givet säsongspåverkan på kostnader, tror vi att detta bör leda till 4% tillväxt i EBIT till 1,5/1,64 miljarder DKK (innan/efter IFRS 16).

Är marknaden för fokuserad på risk?

Panalpinas Q2 kommer bekräfta fortsatt tuffa marknadsförhållande i Air (-2% förväntas), men starkt EBIT (+6% förväntas) och kassaflöde. Några områden såsom Autos, lider, samtidigt som osäkerheter kring sammanslagningen kan ha fått konkurrenter att gå efter Panalpinas kunder och nyckelanställda.

Värdering styrks av återköp och kostnadssynergier

Vår riktkurs på 690 DKK är baserad på en ekonomisk värdemodell och den förväntade, fördelen per aktie från det planerade aktieåterköpet. DSV själva är värda 14,6-15,4 miljarder USD på 15x EBITDA, samtidigt som Panalpina kan vara värda 3-3,6 miljarder USD. Skapandet av 56,4 miljoner nya DSV-aktier för att köpa Panalpina motsvarar en överföring på 1-1,5 miljarder USD från DSVs aktieägare till Panalpina. Vi estimerar värdet av kostnadssynergierna till 5,6 miljarder, och tror att målet på 2x nettoskuld/EBITDA och det fria kassaflödet, kommer leda till återköp på åtminstone de 56,4 miljoner nyskapade aktierna innan 2022p. Vi upprepar Köp och riktkursen 690 DKK.

Norwegian Property

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:15,50 NOK
Pris:11,75 NOK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-10 kl. 07:37, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-10 kl. 08:23.

EFTER RAPPORT

Q2: Solitt

Norwegian Property rapporterade ett NAV på 17,3 NOK, vilket var 2% över KECH och fick stöd från fastighetsuppvärderingar på 1,5% (0,8% under Q1) medan förvaltningsresultatet var 10% över KECH. Finansieringskostnaderna minskade till 3,63% (3,85% vid slutet av Q1 2019) på grund av omfinansiering och en mix. Vi höjer marknadsutsikterna för kontorsmarknaden i Oslo något q/q. Sammantaget ser vi en låg ensiffrig uppsiderisk till FFO och NAV (1-3%) vid en första anblick och förväntar oss en positiv aktiekursreaktion idag på 1-2%. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 15,5 NOK.

Värdering

Vår tillgångsbaserade riktkurs på 15,5 NOK är satt med en 13% rabatt till 12m NAV, för att reflektera historiska P/NAV handelstrender. Vi upprepar Köp

Sweco

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:240,00 SEK
Pris:253,20 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-10 kl. 07:34, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-10 kl. 08:23.

INFÖR RAPPORT

Inför Q2: marknadsutsikter förväntas vara intakta

Vi förväntar oss att Swecos solida orderbok och fortsatta hälsosamma marknadsutsikter kvarstår när de rapporterar Q2. Dock, kalendereffekter från påskhelgen förväntas drabba resultatet med cirka 120 MSEK å/å. Vi upprepar Behåll och riktkursen 240 SEK då vi anser att aktien nu är rimligt prissatt.

Goda trender från Q1 förväntas fortsätta under Q2

Vi förväntar oss en EBITA på 415 MSEK för Q2, ned 11%, jämfört med 465 MSEK under Q2 2018. Detta beror dock endast på påskhelgen. Det är omkring 12 mindre arbetstimmar å/å under Q2, vilket innebär en negativ säsongseffekt å/å på cirka 90 MSEK. Vi förväntar oss en försäljning på 5 286 MSEK under Q2, upp 7,5%.

Goda marknadsutsikter

Vi förväntar oss att Sweco upprepar sin syn på goda marknader överlag. Efterfrågan av fastigheter bör också vara fortsatt hög. Sweco rapporterar Q2-resultatet den 16 juli.

Goda långsiktiga tillväxtutsikter

Vi tycker om Swecos starka långsiktiga tillväxtutsikter och de tidigare förvärven, vilka sannolikt stöttar vinst- och kursutveckling på lång sikt. Vi anser att aktien är rimligt prissatt för tillfället, då den handlas till P/E 20-22x för 2019-20p. Vi upprepar Behåll och riktkursen 240 SEK.

Platzer

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:100,00 SEK
Pris:91,10 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-09 kl. 08:35, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-10 kl. 08:23.

UPPDATERING

Även H2 ser bra ut

Vi upprepar vår Köprekommendation och höjer vår riktkurs från 95 SEK till 100 SEK. Utsikten för Göteborgs kommersiella fastighetsmarkand fortsätter att vara solid (100% av Platzers exponering). Starkare nettouthyrning q/q stärktes av utvecklingsprojekt, vilket var viktigt för kvartalet och vi justerar således 2019-21p FFO och NAV med -1% till 3%.

Fullt fokus på Göteborg

Platzers kommersiella fastighetsportfölj är helt fokuserad på Göteborgsområdet. Kontor dominerar och utgör cirka 54 procent av den uthyrningsbara ytan medan övriga delar är en blandning av andra kommersiella lokaler. Stark efterfrågan och begränsat nytt utbud bådar gott för hyrestillväxten för kommersiella lokaler i Göteborg både i närtid och på medellång sikt.

Capex 9% av värdet på tillgångarna

Vi anser att Platzers nuvarande utvecklingsprojekt där capex förväntar ligga kvar på 9% och de redan hyrt ut över 80% av fastigheterna visar på låg spekulativ risk (beräknas slutföras under 2020-22p) och är nyckelfakta för vårt investment case.

De flesta nyckeltalen visar på en positiv trend för H2 2019

Trots att en större hyresgäst meddelat att de lämnar mot mitten av 2020, ökade nettouthyrningen q/q till 18 MSEK (4 MSEK under Q1) och stärktes av utvecklingsportföljen. Fastighetsuppvärderingar beräknades till 1,7%, ned q/q på grund av tuffa jämförelsetal, men 4% för H1 är över våra estimat. Genomsnittlig finansieringskostnad ökade med 2 baspunkter till 1,86% och förväntas vara oförändrad resten av året.

Köp, riktkurs upp från 95 SEK till 100 SEK

Vi höjer vår riktkurs för att reflektera ett höjt NAV med 3% för 2019-21p. Vår nya riktkurs på 100 SEK (95) är satt med en premie på 3% till vårt 12-månaders framåtblickande NAV (Q2 2020p, 97 SEK), till vilket vi adderar 7 SEK per aktie, då vi antar att Platzer kommer bli garanterad slutliga byggnadstillåtelser från redan sålda byggnadsrätter (Södra Änggården), vilket vi förväntar oss sker före slutet av 2019. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 100 SEK (95).

XXL ASA

Rek: Behåll (Köp)
Riktkurs:30,00 NOK
Pris:29,74 NOK
Analytiker:Markus Borge Heiberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-10 kl. 06:58, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-10 kl. 08:23.

INFÖR RAPPORT

Överlever ännu en dag

XXL kommer att rapportera Q2 den 19 juli. Vi förväntar oss EBITDA efter leasingavgifter på 190 MNOK (185 MNOK). Vi förväntar oss negativ LFL på omkring -2%, men att EBITDA-marginalen ökar å/å med 10 baspunkter till 8%. Vi estimerar att det fria kassaflödet är positivt vid 10 MNOK. Balansräkningen mildrades även av att Altor nyligen köpte 12,3% av bolaget vid 25 NOK. Vi nedgraderar till Behåll (Köp) för att spegla den rådande aktiekursen. Vi lämnar vår riktkurs på 30 NOK oförändrad, då vi anser att rådande värdering vid 10x P/E är rimlig. XXL kommer troligtvis att ge oss en strategisk uppdatering över marknaden i höst, vilket kan påverka vår syn på bolaget.

Estimerad Q2 EBITDA 190 MNOK (+5 MNOK)

Vi förväntar oss en negativ LFL-tillväxt på -2% för kvartalet, drivet av en svag svensk marknad. Vi förväntar oss dock en total tillväxt på 1,6% (+38 MNOK) av vilka 3,6% är relaterade till nya butiker. Bruttovinsten beräknas växa med 5,8% (+52 MNOK) drivet av en marginalökning på 150 baspunkter till 40%. Vi förväntar oss opex per genomsnittlig butik på 9 MNOK (9,1 MNOK), men opex-tillväxt på 6,5% (-46 MNOK). Vi förväntar oss en EBITDA på 190 MNOK och VPA på 0,69 NOK under Q2.

Överlever dagen; får vi se en nystart?

Då balansräkningen mildrades av köpet från Altor, som är en ny aktiv ägare, förväntar vi oss att se signifikanta strategiska förändringar. Vi anser att XXL troligtvis kan behålla sin ledande nordiska position på grund av logistiska fördelar, men konkurrenterna börjar komma ikapp. För att växa lönsamheten hoppas vi att få se en differentierad butik med egna premiummärken (till exempel i sammarbete med Altors Rossignol), integrerade tjänster samt expandera med utställningslokaler.

Vi nedgraderar till Behåll (Köp), riktkurs 30 NOK

Vi nedgraderar till Behåll (Köp) på värderingsgrunder. Bolaget handlas för närvarande till konsensus NTM P/E multipel på 11x och 7,5x EV/EBITDA jämfört med genomsnittet för sportaffärer på 10,5x respektive 6x. Vi anser att rådande värdering är rimlig då våra antaganden från EVA-modellen korresponderar till: 7% ROIC, 7% WACC och 2% LTG. Vi normaliserar EBIT-marginalen vid 6,5%. Vi upprepar riktkursen 30 NOK.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 620,8 -0,5% -0,3% 18,2%
OMXS30 1 630,9 -0,7% -1,0% 15,8%
OMXH25 3 952,8 -1,2% -1,1% 7,3%
OMXC20 1 013,9 -0,3% -1,2% 13,7%
OSEBX 883,2 -0,9% 0,7% 10,5%
OMXBB 973,8 0,6% 1,5% 11,4%
Dow Jones 26 783,5 -0,1% 0,0% 14,8%
S&P500 2 979,6 0,1% 0,2% 18,9%
Nasdaq C 8 141,7 0,5% 0,4% 22,7%
SX5E 3 509,8 -0,4% 0,1% 16,9%
DAX 12 436,6 -0,9% -0,7% 17,8%
CAC40 5 572,1 -0,3% -0,1% 17,8%
RTS 1 394,9 -0,3% -0,2% 30,5%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 64,2 0,1% 2,8% 19,3%
Guld 1 391,6 -0,6% 0,0% 8,8%
Silver 15,0 -0,3% -1,0% -2,8%
Aluminium 1 783,0 0,0% 1,6% -4,6%
Bly 1 901,5 0,9% 1,3% -5,4%
Koppar 5 805,0 -1,8% -1,8% -2,7%
Nickel 12 560,0 0,3% 4,4% 18,5%
Zink 2 372,0 -0,8% -4,8% -5,5%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,05 -1,00 -1,40 8,20
Sverige, 10 år 0,04 5,90 2,80 -41,80
Norge, 10 år 1,44 2,00 -2,10 -30,70
Tyskland, 10 år -0,35 3,10 0,80 -59,30
GB, 10 år 0,73 3,80 -0,90 -53,90
USA, 10 år 2,05 1,89 7,80 -62,89
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,62 0,2% 0,8% 4,8%
USD / SEK 9,48 0,2% 1,6% 6,9%
GBP / SEK 11,81 -0,2% 0,6% 4,6%
NOK / SEK 1,10 0,1% 0,6% 7,0%
DKK / SEK 1,42 0,1% 0,8% 4,8%
CAD / SEK 7,22 -0,1% 1,5% 11,2%
CHF / SEK 9,54 0,2% 1,0% 6,0%
JPY / SEK 0,09 0,1% 1,0% 7,8%
EUR / USD 1,12 -0,1% -0,8% -2,0%
USD / JPY 108,77 0,1% 0,6% -0,9%
EUR / GBP 0,90 0,3% 0,2% 0,2%
AUD / USD 0,69 -0,6% -1,0% -1,6%
USD / CAD 1,31 0,3% 0,1% -3,9%
GBP / USD 1,25 -0,4% -1,0% -2,1%
USD / NOK 8,65 0,2% 1,0% -0,1%
EUR / NOK 9,70 0,1% 0,2% -2,0%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande börserna i New York handlades runt oförändrade nivåer under tisdagen. Marknaden inväntade Fed-chefen Jerome Powells halvårsvisa tal, som väntas ge en indikation om Feds ränteutsikter, inför kongressen på onsdag.

Dow Jones storbolagsindex stängde ned 0,1 procent till 26.783. Det bredare indexet S&P 500 steg 0,1 procent till 2.979 medan tekniktunga Nasdaq Composite avancerade 0,5 procent till 8.142.

Sektorsvis var det fastighetsbolagen som var i topp medan råvarusektorn gick sämst.

Flera IT-bolag gick starkt med Twitter upp drygt 3 procent, samt Amazon och Facebook upp 1,8 procent.

Teknikkonglomeratet Cisco har köpt Acacia Communications för omkring 2,6 miljarder dollar, eller 70 dollar per aktie i Acacia, motsvarande en premie på 46 procent jämfört med måndagens stängningskurs. Acacias aktie rusade 35 procent, medan Cisco var upp 0,3 procent.

Boeing steg 0,6 procent, trots att beställningarna minskade med 277 flygplan till endast 13 plan under det andra kvartalet, jämfört med samma period förra året. Donald Trump meddelade att Qatar planerar att köpa flygplan av Boeing i "en stor transaktion", men indikerade inte om det handlade om ett nytt kontrakt eller uppföljning av tidigare avtal.

Hotellkedjorna Hilton och Marriott backade efter att JP Morgan nedgraderat båda aktierna till neutral från övervikt. Marriott tyngdes även av uppgifter om bristande säkerhetskontroller gällande en cyberattack, vilket kan leda till böter på 124 miljoner dollar. Hilton var ned 1,2 procent medan Marriott sjönk 1,3 procent.

E-handelssajten Etsy gick uppåt med 4,5 procent. Bolaget har meddelat sin avsikt att införa gratis frakt för kunder som gör beställningar på minst 35 dollar.

Läsktillverkaren Pepsico backade 0,6 procent trots att den justerade vinsten per aktie var något bättre än Bloombergs snittprognos. Omsättningen var i linje med konsensus.

Bland rekommendationer har Credit Suisse höjt riktkursen för Snap, bolaget bakom Snapchat, till 18 från 15 dollar. Snap-aktien steg 0,8 procent till 15:25 dollar.

Industrikonglomeratet 3M var ned 2,1 procent till 165:70 dollar sedan RBC sänkt rekommendationen till "sector perform" och riktkursen till 176 dollar.

Räntan på den amerikanska tioåringen steg 2 punkter till 2,06 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen stängde nedåt på tisdagen i linje med de ledande börserna i Europa. Råvarusektorn tyngde storbolagsindexet medan Hexagon gick mot strömmen.

Investerare inväntade Jerome Powells utfrågning angående Feds ränteutsikter på onsdag. Investerare har på sistone prisat in en lägre sannolikhet för en snar räntesänkning. Om räntan inte sänks försvinner stimulansen för tillverkningsindustrin, vilket har tyngt konjunkturkänsliga bolag.

Det svenska storbolagsindexet OMXS30 stängde ned 0,7 procent till nivån 1.630. Aktier för drygt 13,8 miljarder kronor omsattes på Stockholmsbörsen.

På kontinenten var tyska DAX ned 0,9 procent och franska CAC 40 ned 0,3 procent.

Bland vinnarna i OMXS30-indexet återfanns Hexagon vars aktie backade markant i fredags efter en vinstvarning och en måndag fylld med rekommendationssänkningar. Handelsbanken har fortsatt köprekommendation och ser ett bra köpläge efter kursraset. Banken har dock skruvat ned riktkursen till 540 kronor (565) och sänkt vinstprognoserna. Aktien handlades upp 2,1 procent.

Teleoperatören Tele2 och Astra Zeneca låg även i toppskiktet och steg 0,6 respektive 0,2 procent.

Förlorarna för dagen på OMXS30-indexet var främst företag inom råvarusektorn. Boliden var ned 4,3 procent, medan SSAB tappade 3,4 procent. Även verkstadsbolagen återfanns bland förlorarna där Sandvik noterade en nedgång om 2,5 procent. Även SKF backade 1,6 procent.

Industriföretaget ABB sjönk efter att ha meddelat en försäljning av sin Solar inverter-verksamhet. Vidare sade vd Peter Voser i en intervju med Reuters att ABB ser inbromsningar på vissa slutmarknader där koncernen är verksam.

Fordonsrelaterade bolag tappade också mark. Autoliv backade 2,2 procent, medan Veoneer föll tillbaka drygt 3,8 procent. Volvo sjönk 0,9 procent.

Danske Bank tappade 2,6 procent på Köpenhamnsbörsen efter att ha sänkt sin nettovinstprognos för helåret 2019. Bakom vinstvarningen låg pressade marginaler samt svaga förhållanden på de finansiella marknaderna. Nordea, som har stor verksamhet i Danmark, backade 1,6 procent i Stockholm.

Det First North-listade bolaget Enorama Pharma, som tillverkar medicinska tuggummin, steg 16 procent efter att ha uppgett att bolaget arbetar med att prototyputveckla ett cannabistuggummi innehållande CBD som i första hand förväntas registreras som "Novel Food" i EU. Enorama Pharma har skrivit ett avsiktsavtal med ett grekiskt bolag som önskar sälja produkten i sin region.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Kungsleden Köp 83 SEK na na
Bulten Behåll 85 SEK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
CH 03:30 KPI, PPI jun 2.7 % / 0.3 % 2.7 % / 0.6 %
USA 16:00 Grossistlager (def) maj n/a / 0.4 % -0.4 % / 0.4 %
USA 20:00 Protokoll från FOMC-möte jun

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Thule Group AB SE0006422390 Inga tillkännagivanden
DSV DK0060079531 Inga tillkännagivanden
Norwegian Property NO0010317811 Inga tillkännagivanden
Sweco SE0000489098 Inga tillkännagivanden
Platzer SE0004977692 Inga tillkännagivanden
XXL ASA NO0010716863 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.