Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - torsdagen den 11 juli 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-07-11 kl. 08:19 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-07-11 kl. 08:22 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI -0,3% OMXS30 -0,5% DJI 0,3% NASDAQ 0,7%
619,1 1 622,4 26 860,2 8 202,5

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Bulten Behåll 75 (80) SEK
Kone Minska (Behåll) 42 (43) EUR
SBB Köp 16,2 (15,4) SEK
SSAB Köp 40 (45) SEK
Kungsleden Köp 91 (83) SEK

Byggmax

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:40,00 SEK
Pris:40,30 SEK
Analytiker:Markus Borge Heiberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-11 kl. 07:14, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-11 kl. 10:04.

Positiv tillväxt väntas fortsätta

Byggmax Q2-resultat väntas 15 juli. Vi förväntar oss ett justerat EBITA på 161 MSEK under kvartalet, jämfört med 135 MSEK under förra året. Försäljningstillväxt estimerar vi till 7,7%, varav 2,1% i jämförbara siffror, jämfört med en förväntad marknadstillväxt på omkring 4%. Vi förväntar oss att den justerade EBITA-marginalen ska förbättras med 80 punkter till 8,6%, inklusive en underliggande marginalförbättring på 60 punkter, främst drivet av operationella hävstångseffekter. Netto, förväntar vi oss att VPA kommer vara i linje med konsensus på 1,7 SEK. Vi upprepar Behåll och lämnar vår riktkurs på 40 SEK oförändrad, vilket motsvarar en 2020p P/E på 14x.

Inför rapport

Byggmax har öppnat 14 butiker netto sedan slutet av Q2 2018, vilket har drivet en expansionstillväxt på 4,7%. I Byggmax-segmentet, förväntar vi oss en jämförelsebar ökning på 3,5%, jämfört med marknadstillväxt på 4%.

Lovande utsikter för H2

Sommarmånaderna är de viktigaste för Byggmax, och vi förväntar oss en positiv tillväxt i jämförbara siffror under resten av året. Vi förväntar oss 4,3% under Q3, efter svaga sommarsiffror förra året. Byggmax öppnade alla de 8 butiker under Q2 som planerat, vilka är på plats inför den viktiga sommarrean. Nordisk efterfrågan för byggmaterial verkar också relativt stabilt, trots makor och huspris-osäkerheter. Bolaget har färdigställt deras nedskalning, vilket vi estimerar kommer sänka kostnader ner till omkring 8 MSEK per butik under 2020p. Med det sagt, konkurrensen väntas fortsätta sätta pris på byggmaterialspriser.

Rimligt värderad med långsiktig EBITA-marginal på 5,5%

Vi upprepar Behåll och riktkursen 40 SEK. Vi förväntar oss en årlig VPA-tillväxt på 10% under 2019p-2021p, jämfört med konsensus på 9,5%. Det estimerade aktievärdet på 30 SEK är deriverat från vår DCF, där vi ser en 5,5% långsiktig EBITA-marginal, 7% WACC och 2% långsiktig tillväxt. Om vi skulle anta en förändring i den långsiktiga marginalen på 50 punkter, skulle riktkursen öka med 50 punkter.

Volvo

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:170,00 SEK
Pris:145,75 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-11 kl. 08:01, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-11 kl. 08:22.

INFÖR RAPPORT

Starkt Q2 väntas

Volvo kommer presentera sin Q2-rapport den 18 juli. Vi förväntar oss att marknadsutsikterna ska påverkas negativt något på grund av svagare makro-relaterade indikatorer. Vi förväntar oss en avtrappning i ordrar för både Trucks och Construction Equipment (CE), vilket är främst på grund av tuffa jämförelsetal, och tror att marknaden kommer vara relativt stabil. Volvos guidning för den europeiska lastbilsmarknaden verkar något konservativ givet registreringarna hittills i år. Vi förväntar oss att EBIT ska förbättras med omkring 16%, på grund av starka siffror från Trucks. Den svaga svenska kronan och mindre flaskhalsar från leverantörskedjan gör jämförelsen enklare. Vi nedjusterar våra estimat något på grund av fortsatt svaga lastbilsbeställningar från USA, vilket troligtvis gör 2020 något svagare. Trots detta, tycker vi fortfarande att Volvo-aktien ger ett bra värde, och om våra estimat stämmer, bör Volvo kunna ge en extrautdelning (som de 5 SEK som delades ut i år) under de kommande åren också. Framåt P/E på 10-11x är attraktivt. Vi upprepar Köp och riktkursen 170 SEK. Vår riktkurs är baserad på en likviktad blandning av jämförelsemultiplar och en DCF (WACC: 9,5%; slutlig tillväxt: 3%; EBIT-marginal: 10%).

Inför Q2

Vi förväntar oss att lastbilsbeställningar ska sjunka med 20%, främst på grund av en förväntad minskning i NAFTA-beställningar till följd av den 60% minskningen i månatliga ACT-beställningar. Vi estimerar att EBIT ska öka med 16% till 13,3 miljarder SEK. Ökningen är främst på grund av en stark utveckling i Trucks. Lastbilsproduktionen verkar gå bra och lastbilspriser har ökat. Vi förväntar oss även att andra affärsområden är i linje med de senaste kvartalen. Vi förväntar oss att EBIT-marginalen ska förbättras från 11,1% till 11,8%.

Europeiska guidningen verkar svag

I Europa, verkar lastbilsmarknaden utvecklas bättre än Volvos guidning på 6-7% minskning givet registreringarna, som var upp 9% fram till maj. I USA är återförsäljarvarulager på den höga sidan, och vi förväntar oss att Volvo ser negativa effekter under 2020, när orderlogen har levererats. Dock, den ökade användningen av Volvo-baserade drivlinor har ökat servicemöjligheterna.

Något lägre kapacitetsutnyttjande enklare att hantera

Volvo har dragit fördel från en starkare lastbilsmarknad i Europa och USA, och vi förväntar oss att den stora orderboken i USA kommer stödja under 2019p. En svagare lastbilsmarknad balanseras till en viss grad av ökad serviceförsäljning. Vi förväntar oss även att en något lägre kapacitetsutnyttjande kommer vara positivt för lönsamheten och produktionen väntas flyta på bättre, med mindre flaskhalsar. Vi upprepar Köp och riktkursen 170 SEK.

Bulten

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:75,00 SEK
Pris:66,70 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-11 kl. 07:08, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-11 kl. 08:22.

EFTER RAPPORT

Anpassar sig till tuffa marknadsförhållanden

Bulten rapporterade en något svagare än väntad Q2 efter förra veckans vinstvarning. EBIT minskade till 21 MSEK (57 MSEK under Q2 2018), främst på grund av att fasta kostnader var 25 MSEK högre efter en produktionsminskning för att reducera varulager, vilket kommer fortsätta till en viss grad under Q3. Bulten har påbörjat en kostnadsgenomgång för att anpassa sig till den svagare marknadssituationen. Allt som allt, något svagare resultat än väntat. Dock, den finansiella positionen är fortfarande bra, och FSP-kontrakten kommer troligtvis stödja framåt. Vi sänker vår riktkurs från 80 SEK till 75 SEK till följd av lägre estimat. Vår riktkurs är främst baserad på en DCF (10% WACC, EBITDA-marginal på 10% och slutlig tillväxt på 2,5%), samt delvis på en jämförelsevärdering.

Q2-siffror

Efterfrågan har varit fortsatt svag inför Q3. En svag bilproduktion och en långsammare upptrappning av orderlogen av FSP-kontrakt är de främsta anledningarna. Bolaget har nu initierat besparingsåtgärder. Orderingången minskade med 12% till 755 MSEK, vilket var något svagare än väntat. EBIT var 21 MSEK, vilket var något under våra estimat på 32 MSEK efter vinstvarningen. Kassaflödet var 52 MSEK (54 MSEK). Hävstången har ökad något, dock fortfarande begränsad med en nettoskuld/EBITDA på 1,2x (0,3x).

FSP-kontrakt kommer troligtvis stödja

Även om Bulten indikerar att upptrappningen av FSP-kontrakt har varit något svag, förväntar vi oss att de växer snabbare än bilproduktion. FSP-kontrakt (full service provider) står för mer än 20% av försäljningen, och banar väg för en ökning i försäljning och vinster. Möjligheten att få in nya affärer verkar också lovande, då FSP-kontrakt fortfarande endast står för en liten del av marknaden.

Kommer troligtvis växa snabbare än bilproduktion

Fordonsindustrin lider av fallande bilproduktion. Trots tillväxtmöjligheterna, handlas Bulten endast till 9-12x EV/EBIT, vilket är högre än det historiska genomsnittet, men Bultens möjligheter att växa snabbare än den globala bilproduktionen med deras FSP-kontrakt stödjer. Bolagets finansiella position är bra. De rankar även bra gällande förvärvsmöjligheter, då sektorn har konsoliderat mycket de senaste åren. Vi upprepar Behåll och sänker riktkursen från 80 SEK till 75 SEK.

Kone

Rek: Minska (Behåll)
Riktkurs:42,00 EUR
Pris:51,10 EUR
Analytiker:Martin Flueckiger
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-11 kl. 07:16, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-11 kl. 08:22.

UPPDATERING

Vi nedgraderar till Minska (Behåll)

De tre främsta orsakerna till att vi hade rekommendationen Behåll för Kone var: 1) vi förväntade oss att Kinas marknad för ny utrustning åter skulle accelerera något från en svag utveckling mellan 2019-21p; 2) efter Krupp Foundations avslag gällande avknoppningen av Thyssenkrupp AG förra sommaren, var vi fortsatt skeptiska till stora förvärvsaktiviteter för Kone; och 3) vi anser att Kones värdering är krävande och obefogad i förhållande till Schindler. Vi nedgraderar nu till Minska (Behåll) och sänker även riktkursen till 42 EUR (43).

Förändringar av estimat

Om vi tar de högre beställningarna än förväntat samt något lägre än förväntat EBIT under Q1 i beaktning, samt vår mer försiktiga inställning till utsikterna över marknaden för ny utrustning i Kina under 2019-21p, justerar vi ned våra VPA-estimat med 3,1% i genomsnitt för 2019-21p.

Värderingsmodell

Vi använder en kassaflödesmodell samt en konkurrensjämförelse för att värdera Kone, och båda tyder på att aktien är övervärderad. Medan vår kassaflödesmodell indikerar ett rimligt värde på 42,4 EUR per aktie, tyder vår sänkta P/E-multipel för 2020p på 22,5x (23,5x) på ett rimligt värde på 42,3 EUR. Vi nedgraderar nu således till Minska (Behåll) och sänker även riktkursen till 42 EUR (43).

SBB

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:16,20 SEK
Pris:14,30 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-11 kl. 07:23, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-11 kl. 08:22.

EFTER RAPPORT

Slutlig avyttring av DNB-byggnaden

Med omfinansieringen under Q2, höjer vi vår 2020p FFO med 15%. Fastighetsuppvärderingarna överraskade oss positivt under Q2, och vi har således höjt våra estimat med 600 MSEK detta år, vilket är den främsta anledningen till att vi höjer riktkursen till 16,2 SEK (15,4). Vi upprepar Köp.

Hög andel samhällsfastigheter

Omkring 59% av SBB:s fastighetsportfölj utgörs av samhällsfastigheter i Sverige, Finland och Norge (inklusive DNB-byggnaden i Oslo som representerar cirka 20% av den totala portföljen). Bostadsfastigheter (endast Sverige) står för cirka 34% av portföljvärdet och byggrätter 7%. Bolagets nya mål är att växa tillgångarna från 25 miljarder SEK till 40 miljarder SEK till 2023.

Nya mål och äntligen avyttring av DNB-byggnaden

Under våren utfärdade SBB D-aktier till ett värde av 1 035 MSEK. Utöver det, utfärdade bolaget även en hybridobligation på 300 MEUR, vilket sänker skuldsättningsgraden till under 40%. Detta kan jämföras med 70% under 2016. Det är ganska tydligt att risken har minskat betydligt. Ytterligare ett smart drag var att sälja DNB-byggnaden till DNB, då finansieringskostnaderna var nära avkastningen. Allt som allt tror vi att SBB kommer ha förvärvsutrymme på nästan 5 miljarder SEK och fortfarande ha en skuldsättningsgrad under 50%.

Q2: fastighetsuppvärderingar överraskade positivt

Om vi exkluderar extrakostnader på 98 MSEK på grund om omfinanseringen av skuldportföljen, var förvaltningsresultatet 1% bättre än förväntat under Q2. Med omfinanseringen kommer de finansiella kostnaderna att minska framöver, vilket leder till ett bättre FFO för 2020p. Fastighetsuppvärderingarna uppgick till 642 MSEK (+2,4%) under kvartalet, 275 MSEK högre än våra prognoser. Vi har således höjt våra estimat över fastighetsuppvärderingar med 600 MSEK detta år.

Likhet till obligation gör dagens värdering extremt försiktig

SBB har en fastighetsavkastning på 4,7%. Deras skuldsättningsgrad är cirka 43% och upplåningskostnaden är cirka 160 baspunkter. Därför är avkastningen 8% (0,047/0,57)-(0,016=0,082). Detta är extremt attraktivt jämfört med en kommunobligation på cirka 1% (5-årig). 2018-21p CAGR är 17%, bättre än sektorgenomsnittet på 9%. Som tidigare diskonterar vi NAV med den förväntade kapitalkostnaden på 9% till vårt basår, för att fånga den starka tillväxten. Vi höjer vår tillgångsbaserade riktkurs till 16,2 SEK (15,4) och upprepar Köp.

SSAB

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:40,00 SEK
Pris:30,36 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-11 kl. 07:06, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-11 kl. 08:22.

INFÖR RAPPORT

Utmanande kortsiktiga utsikter

Under Q2 har fundamentalen, särskilt för SSAB Europa, försvagats på grund av marginalkontraktioner på grund av de skyhöga järnmalmspriserna. Trots de osäkra kortsiktiga utsikterna, vill vi belysa bolagets hälsosamma balansräkning och kassagenerering med en kassaflödesavkastning på 15-17%. Vi upprepar Köp men sänker riktkursen till 40 SEK (45).

Vi förväntar oss ett stabilt Q2 för Specialstål och Americas

Vi uppskattar Q2 EBITDA på 2 627 MSEK, ungefär samma nivåer som under Q2 2018 då EBITDA var 2 563 MSEK. Vi förväntar oss att volymerna under Q2 2019 är något lägre å/å vid 1 780 kiloton (1 811 kiloton) men något högre än Q1 (1 745 kiloton). Vi förväntar oss att Specialstål och Americas utvecklas med stabilitet och relativt stadigt under kvartalet. SSAB Europa väntas få det svårare, på grund av marginalkontraktioner, skyhöga järnmalmspriser samt en svag stålmarknad. SSAB rapporterar den 19 juli.

Hälsosamma kassaflöden

Vi håller med om att det kortsiktiga momentum ser blekt ut, men det är värt att belysa SSAB:s hälsosamma kassaflödesgenerering med en kassaflödesavkastning på 15-17%. De relativt mer motståndskraftiga marginalerna i SSAB Specialstål och Americas samt värderingen vi sett de senaste tio åren med en EV/EBITDA på 4x.

Stark kassaflödesgenerering

Vi baserar vår nya riktkurs på 40 SEK (45) på en kombination av 2019-2020 EV/EBITDA på 5x (i linje med konkurrenter), vår kassaflödesvärdering på 52 SEK och EV/EC (ROIC/WACC: 0,65-0,70) på 34-41 SEK. Vi upprepar Köp.

Kungsleden

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:91,00 SEK
Pris:83,10 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-11 kl. 07:07, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-11 kl. 08:22.

EFTER RAPPORT

Omvandlingen av bolaget kommer nu till ett slut

Kungsledens Q2-rapport var stark. Tillväxten är nu i linje med konkurrenterna, vilket innebär att vi sänker vår tidigare estimatrabatt på 10% till 5%. Exponeringen mot Kista innebär fortfarande en mindre rabatt. Med 4-5% högre förväntad FFO och stora fastighetsuppvärderingar, höjer vi riktkursen till 91 SEK (83) och upprepar Köp.

Hög exponering för de stora tre och fokus på kontor

Stockholm står för 45% av Kungsledens fastighetsportfölj, Göteborg 10% och Malmö 13%. Tillsammans med Västerås representerar dessa fyra städer nära 86% av totalvärdet. Kontor står för 73%, logistikfastigheter 15% och detaljhandel 6%.

Det “nya” Kungsleden

Kungsleden är ganska annorlunda i dag jämfört med för två år sedan, då kontor utgjorde 55% av värdet och Stockholm, Göteborg och Malmö bara 43% (68% nu). Samtidigt har de finansiella kostnaderna och belåningsgraden sjunkit, vilket gör Kungsleden till ett ”nytt” bolag. Vinstmomentum har varit svagt eftersom bolaget har sålt högavkastande fastigheter och köpt lågavkastande, men detta ändras nu snabbt.

Q2: Bättre NOI och fastighetsuppvärderingar

Hyresintäkterna rapporterades 1% över vårt estimat, medan NOI var 4% bättre än förväntat. Förvaltningsresultatet var också 6% över våra estimat. Precis som för resten av sektorn överraskade fastighetsuppvärderingarna positivt. Vi förväntade oss 108 MSEK (0,3%), men de rapporterades till 355 MSEK (+1%). Vi höjer vårt FFO-estimat för perioden på grund starka underliggande vinster under Q2. Vi höjer även de förväntade fastighetsuppvärderingarna med 390 MSEK för hela året och 380 MSEK för nästa år.

Tillväxt i linje med konkurrenterna, Köp

Med 4-5% högre FFO och fastighetsuppvärderingar, höjer vi vår tillgångsbaserade riktkurs till 91 SEK (83). Vår riktkurs är satt med en rabatt till NAV på 5% under en 12-månaders period (96 SEK i Q2 2020), vilket vi ser som rimligt på grund av exponeringen i Kista (10%), där vi under denna punkt av affärercykeln ser vakansgrader på cirka 20%. Vi upprepar vår Köprekommendation.

Entra

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:157,00 NOK
Pris:134,00 NOK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-11 kl. 07:47, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-11 kl. 08:22.

EFTER RAPPORT

Q2: stark nettouthyrning, lägre finansieringskostnader

Entras Q2-resultat ser blandat ut vid en första anblick, men framåtblickande drivkrafter är stödjande. Förvaltningsresultatet var 8% under konsensus (-5% jämfört med KECH), medan NAV på 145 NOK var 2% bättre (i linje med KECH). Fastighetsuppvärderingarna var fortsatt positiva och uppgick till 1% och genomsnittlig finansieringskostnad minskade med 16 baspunkter till 2,8%, med stöd av en omstrukturering av swap. Nettouthyrningen på 30 MNOK är högre q/q och marknadsutsikterna upprepades i stora drag. Trots att förvaltningsresultatet var under förväntan, mildras det något av en stark nettouthyrning och lägre finansieringskostnader.

Värdering

Vår tillgångsbaserade riktkurs på 157 NOK är satt i linje med vårt 12-månaders framåtblickande NAV (Q2 2020p, 157 NOK). Vi har rekommendationen Köp.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 619,1 -0,3% -0,9% 17,9%
OMXS30 1 622,4 -0,5% -1,6% 15,2%
OMXH25 3 952,6 0,0% -1,7% 7,3%
OMXC20 1 015,8 0,2% -2,1% 13,9%
OSEBX 883,1 0,0% 0,4% 10,5%
OMXBB 975,5 0,2% 1,4% 11,6%
Dow Jones 26 860,2 0,3% -0,4% 15,1%
S&P500 2 993,1 0,5% -0,1% 19,4%
Nasdaq C 8 202,5 0,7% 0,4% 23,6%
SX5E 3 501,5 -0,2% -1,1% 16,7%
DAX 12 373,4 -0,5% -1,9% 17,2%
CAC40 5 567,6 -0,1% -0,9% 17,7%
RTS 1 407,6 0,9% 0,4% 31,7%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 67,0 4,4% 5,0% 24,6%
Guld 1 408,3 1,2% -0,4% 10,1%
Silver 15,1 0,5% -1,4% -2,4%
Aluminium 1 811,5 1,6% 3,2% -3,1%
Bly 1 955,0 2,8% 4,3% -2,7%
Koppar 5 862,5 1,0% -0,2% -1,7%
Nickel 12 790,0 1,8% 5,0% 20,7%
Zink 2 381,0 0,4% -5,0% -5,2%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,05 -0,20 -1,20 8,00
Sverige, 10 år 0,08 3,90 8,20 -37,90
Norge, 10 år 1,47 3,20 2,90 -27,50
Tyskland, 10 år -0,31 4,80 8,20 -54,50
GB, 10 år 0,76 2,90 8,10 -51,00
USA, 10 år 2,06 0,60 11,15 -62,29
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,60 -0,1% 0,9% 4,6%
USD / SEK 9,42 -0,5% 1,2% 6,3%
GBP / SEK 11,77 -0,3% 0,6% 4,3%
NOK / SEK 1,10 0,2% 0,7% 7,2%
DKK / SEK 1,42 -0,2% 0,9% 4,6%
CAD / SEK 7,18 -0,4% 0,9% 10,7%
CHF / SEK 9,52 -0,2% 0,8% 5,8%
JPY / SEK 0,09 -0,3% 0,5% 7,4%
EUR / USD 1,13 0,4% -0,3% -1,6%
USD / JPY 108,55 -0,2% 0,7% -1,1%
EUR / GBP 0,90 0,2% 0,3% 0,3%
AUD / USD 0,70 0,4% -1,1% -1,2%
USD / CAD 1,31 -0,1% 0,3% -4,0%
GBP / USD 1,25 0,2% -0,5% -1,9%
USD / NOK 8,59 -0,8% 0,5% -0,8%
EUR / NOK 9,66 -0,4% 0,2% -2,4%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande börserna i New York steg medan dollarn försvagades efter Fed-chefen Jerome Powells anförande på onsdagen.

Dow Jones storbolagsindex stängde upp 0,3 procent till 26.860. Det bredare indexet S&P 500 steg 0,5 procent till 2.993 och var ett tag över nivån 3.000 för första gången någonsin. Tekniktunga Nasdaq Composite avancerade 0,8 procent till 8.203.

Sektorsvis var det energibolag som gick bäst medan finanssektorn backade mest.

"Vårt huvudscenario är att den ekonomiska tillväxten ska förbli solid, arbetsmarknaden förbli stark och inflationen röra sig mot målet över tid. Men osäkerheterna kring utsikterna har ökat de senaste månaderna", sade Jerome Powell i sitt tal.

"Förra veckans jobbrapport fick en del att undra om Fed skulle pausa och tänka efter, men nu är det tydligt att så inte är fallet", sade James McCann på Aberdeen Standard Investments, som kommentar till Powells uttalanden.

Enligt Fed-protokollet från junimötet, som publicerades klockan 20, ansåg flera av ledamöterna att en räntesänkning behöver göras "på kort sikt" på grund av ökade risker i den amerikanska ekonomin.

På aktiefronten var Tesla i fokus då elbilstillverkaren är redo att öka sin produktion, efter att ha uppnått en rekordstor leverans under det andra kvartalet. Aktien var upp nästan 4 procent.

Jeanstillverkaren Levi Strauss rasade 12 procent efter att vinsten minskat med 17 procent i det andra kvartalet. Bolaget hänvisade till en stark dollar samt högre kostnader för marknadsföring och online-verksamhet, skrev CNBC.

American Airlines har tvingats vinstvarna för det andra kvartalet. De inställda flygningarna med Boeing 737 Max beräknas kosta flygbolaget 185 miljoner dollar. Aktien steg dock 1,8 procent då intäkterna per stol i det andra kvartalet väntas bli högre än samma period året innan.

Bland övriga flygbolag steg Delta 0,9 procent. Samtidigt sjönk flygplanstillverkaren Boeing 0,2 procent.

Bland rekommendationer har Deere, som bland annat konkurrerar med Volvos anläggningsmaskinsdivision (CE), fått en sänkt rekommendation av UBS till neutral. Aktien tappade 1,6 procent.

Både Brent- och WTI-oljan var upp över 4 procent under onsdagen efter att de amerikanska lagren av råolja minskat mer än analytiker hade väntat sig. Dessutom har oljebolag evakuerat anställda från oljeplattformar i Mexikanska golfen på grund av oväder.

Räntan på den amerikanska tioåringen sjönk 1 punkt till 2,06 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen stängde på minus på onsdagen, efter en snabb sväng på plus direkt efter Federal Reserve chefen Jerome Powells förskrivna tal publicerats, som uppfattats som duvaktigt av marknaden.

Vid stängning var det svenska storbolagsindexet OMXS30 ned 0,5 procent till nivån 1.622. Aktier för 13 miljarder kronor hade då bytt ägare via Stockholmsbörsen. Bland de europeiska börserna var tyska DAX ned 0,5 procent medan franska CAC40 klarade sig något bättre med ett tapp på 0,1 procent.

Bland storbolagen höll Tele2 i sin plats i botten av OMXS30-indexet hela dagen, och slutade med en nedgång på 2,2 procent till 132:30 kronor. Nordea Markets har återupptagit bevakningen av Tele2 med en säljrekommendation och en riktkurs på 116 kronor.

Hexagon höll Tele2 sällskap bland förlorarna och tappade 1,6 procent. Mätteknikbolaget har fått sänkta riktkurser av både Deutsche bank och Morgan Stanley, båda upprepade dock sina nuvarande rekommendationer. Hexagon vinstvarnade i fredags och har sedan dess straffats med en rad rekommendations- och riktkurssänkningar.

Verkstadsbolag tappade också mark. SKF, Alfa Laval, Sandvik och Atlas Copco var samtliga ned mellan 1,3-1,5 procent.

Skanska intog däremot en topposition efter en uppgång på 1 procent. Byggkoncernen aviserade på tisdagen om tre stora orders i USA och på onsdagen meddelade bolaget att rörelseresultatet för det andra kvartalet kommer att påverkas positivt med 408 miljoner kronor från rättsprocesser i Tjeckien och Norge.

Utanför storbolagsindexet steg Saab 3,4 procent efter nyheten om ett femårigt ramavtal med USA avseende vapensystemet Carl-Gustaf. Avtalet möjliggör order värda upp till 4,2 miljarder kronor. En första order på 771 miljoner kronor kom i samband med avtalet.

Bland rapporterande bolag var samhällsfastighetsbolaget SBB upp nästan 8 procent efter att kvartalsrapporten visat ökade hyresintäkter och ett förbättrat förvaltningsresultat.

Pricer, som utvecklar prisinformationssystem, klättrade över 11 procent efter att bolaget aviserade en omvänd vinstvarning. Rörelseresultatet och rörelsemarginalen i det andra kvartalet förbättrades jämfört med tidigare perioder till följd av omsättningstillväxt kombinerat med en hög bruttomarginal och positiva valutaeffekter.

"Enligt oss visar detta att Pricer har lyckats hitta en bra prissättningskraft för sina produkter, i och med att omsättningen fortsätter att stiga", skriver ABG Sundal Collier i en kommentar.

Medicinteknikbolaget Ortivus handelsstoppades efter en stark kursutveckling två dagar i rad. Vid lunchtid meddelade bolaget att det träffat muntligt avtal med en kund i Singapore värt drygt 25 miljoner kronor under en sexårsperiod. Handeln återupptogs tidig eftermiddag och aktien steg 15 procent.

Den Umeå-baserade spelutvecklaren Zordix rusade 24 procent efter nyheten att bolaget startar en ny division som förlägger spel och ett avtal med Nintendo Switch om att bli global förläggare.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Entra Köp 157 NOK na na
DNB Behåll 157 NOK na na
Citycon Minska 8,90 EUR na na
Ocean Yield Behåll 62 NOK na na
Nordic Semiconductor Köp 46 NOK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
SE 06:00 Svensk Handel Stil: Stilindex jun
SE 09:30 SCB: KPI jun -0.1 % / 1.9 % 0.3 % / 2.2 %
USA 14:30 KPI jun 0.0 % / 1.6 % 0.1 % / 1.8 %
EU 13:30 ECB: protokoll från policymötet jun
Olja: Opec månadsrapport

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Byggmax SE0003303627 Inga tillkännagivanden
Volvo SE0000115446 Inga tillkännagivanden
Bulten SE0003849223 Inga tillkännagivanden
Kone FI0009013403 Inga tillkännagivanden
SBB SE0009554454 Inga tillkännagivanden
SSAB SE0000171100 3, 4
Kungsleden SE0000549412 Inga tillkännagivanden
Entra NO0010716418 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.