logo
Dagens analyser - måndagen den 15 juli 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-07-15 kl. 08:33 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-07-15 kl. 08:36 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,7% OMXS30 0,8% DJI 0,9% NASDAQ 0,6%
620,6 1 625,6 27 332,0 8 244,1

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
AF Pöyry Köp 235 (230) SEK
JM Köp 285 (215) SEK
Pandox Köp 205 (190) SEK
Corem Property Group Köp 21,50 (20,80) SEK
Klövern Köp 17 (16,7) SEK
NetEnt Behåll 31 (30,45) SEK

Atlas Copco

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:274,00 SEK
Pris:280,70 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-15 kl. 12:57, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-15 kl. 13:47.

EFTER RAPPORT

Q2: VT-marginal hålls uppe

Atlas Copco släppte ett gediget resultat för Q2. Den organiska tillväxten på 2% återspeglar en avmattning i efterfrågan, men måste anses vara god givet marknadsförhållandena. Den enskilt mest positiva faktorn i rapporten var att de lyckades försvara marginalen inom Vakuumteknik trots -7% organisk tillväxt, vilket illustrerar styrkan i Atlas Copcos affärsmodell. Detta bör begrava debatten om risken i marginalen inom Vakuumteknik. Bolaget sänkte den kortsiktiga prognosen till ”något lägre” vilket inte är förvånande. Vi förväntar oss oförändrade estimat efter rapporten och att den ska vara tillräcklig för att hålla uppe aktien eller gå något bättre än index under dagen. Vi har rekommendationen Minska och riktkursen 274 SEK.

Riktkurs på 274 SEK

Vår riktkurs är baserad på P/E 18x och EV/EBIT på 14x för vinsten 2021p, vilken diskonteras till slutet av 2019 och en kassaflödesvärdering med WACC 8%, långsiktig tillväxt på 3% och en långsiktig marginal på 22%. Vi har rekommendationen Minska.

Adevinta

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:82,00 NOK
Pris:97,10 NOK
Analytiker:Stefan Billing
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-15 kl. 08:56, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-15 kl. 12:51.

EFTER RAPPORT

Q2: Första intrycket

Adevinta rapporterade ett justerat EBITDA-resultat för Q2 i linje med förväntningarna. Intäkterna var i linje med våra estimat i Frankrike och Spanien, men 14% lägre i Brasilien till följd av oväntat låg tillväxt i lokal valuta på 20%. Tillväxten i kärnvertikalerna var 16% i Frankrike och Spanien och 33% i Brasilien. EBITDA i Frankrike och Spanien var 1% respektive 5% lägre än förväntningarna medan Brasilien var 5 MEUR lägre. Global markets överträffade förväntan med 2 MEUR. Vi har rekommendationen Minska och riktkursen 82 NOK.

Tillväxtutsikter sänks något

Adevinta upprepar sitt mål på medel och lång sikt att växa de proportionerliga intäkterna med 15-20%. Medan bolaget tidigare guidade om svaga annonsintäkter under första halvåret uppger de nu att trenden förväntas fortsätta framåt.

Värdering

Vår 12-månaders riktkurs på 82 NOK (8,5 EUR) är härledd från en kassaflödesbaserad summan-av-delarna. Vi har rekommendationen Minska.

Mowi ASA

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:238,00 NOK
Pris:213,00 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-15 kl. 07:48, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-15 kl. 11:07.

EFTER RAPPORT

Positiv verksamhetsuppdatering

Verksamhetsuppdateringen från Mowi var positiv med operativ EBIT på 208 MEUR (vår förväntan var 198 MEUR). Bolaget slaktade 500 ton mer än guidningen vilket är positivt då det innebär att det är mer troligt att bolaget når helårsguidningen. När det gäller operativt EBIT/kg utvecklades Norge, Skottland, Chile och Färöarna bättre än förväntat. Vi upprepar Köp och riktkursen 238 NOK.

Solitt resultat i Norge

Norge uppnådde ett operativt EBIT/kg på 2,45 EUR jämfört med våra förväntningar på 2,39 EUR. Då resultatet inkluderar konsumentprodukter, utfordring, marknader etc är det svårt att veta vad som bidragit positivt. Vi antar därför att det har varit en generellt god utveckling och att slaktsegmentet uppnådde en EBIT-kostnad på 4,07 EUR, vilket är i linje med föregående kvartal.

Skottland tillbaka på rätt spår?

Skottland utvecklades väl med operativ EBIT på 2,9 EUR/kg (vår förväntan var 2,01 EUR). Vi antar att kostnaderna måste ha utvecklats väsentligt bättre än tidigare kvartal.

Övriga segment

Kanada utvecklades sämre än vårt estimat medan Chile gick bättre. Även Färöarna utvecklades något bättre än våra förväntningar och vi antar att marginalförbättringen är bolagsspecifik. Mowi påverkades även av en engångskostnad på 19 MEUR relaterat till en brand i rökeriet i Kritsen.

Värdering

Vi värderar Mowi med en kassaflödesvärdering med långsiktig EBIT på 1,5 EUR/kg, vilket medför ett laxpris på 54 NOK/kg. Vi använder oss av en summan-av-delarna och framåtblickande multiplar. Vi upprepar Köp och riktkursen 238 NOK.

Byggmax

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:40,00 SEK
Pris:41,44 SEK
Analytiker:Markus Borge Heiberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-15 kl. 08:38, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-15 kl. 11:07.

EFTER RAPPORT

Sämre än väntat

Byggmax rapporterade ett justerat EBITA-resultat på 133 MSEK, jämfört med Bloomberg konsensus på 152 MSEK. Rörelseresultatet var därmed 13% lägre än förväntat drivet av LFL på -1,8% jämfört med förväntningarna på 2,7%, vilket också sänkte EBITA-marginalen 80 punkter lägre än förväntningarna på 7,4%. Justerad VPA på 1,50 SEK var 9% lägre än konsensus på 1,64 SEK. Vi förväntar oss en negativ kursreaktion under dagens handel. Vi upprepar Behåll och riktkursen 40 SEK.

Sämre inom Byggmaxsegmentet

LFL för både koncernen och Byggmaxsegmentet var -1,8% vilket var materiellt lägre än prognosen. Vi förväntade oss 2,1% för koncernen och 3,5% för segmentet Byggmax. Med försäljningsmissen uteblev den förväntade positiva hävstången. Bruttomarginalen var 30,7%, 20 punkter lägre än konsensus.

Förbättring inom Skånska Byggvaror

EBITA-marginalen inom Skånska var 10%, vilket kan jämföras med vår förväntan på 5%. Ledningen förväntar sig att förbättringen är bestående.

Behåll, riktkurs 40 SEK

Vår riktkurs på 40 SEK medför P/E på 14x för 2020p och är baserad på en kassaflödesvärdering. Vi upprepar Behåll.

Axfood

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:180,00 SEK
Pris:179,90 SEK
Analytiker:Fredrik Ivarsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-15 kl. 07:42, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-15 kl. 09:09.

EFTER RAPPORT

Q2-rapport i linje med förväntningarna

Axfood rapporterade Q2 i linje med förväntningarna, inklusive stark LFL, +6,3% jämfört med  våra förväntningar på cirka +5,4%. EBIT-marginalen, justerad för IFRS 16, på 4,3% innebär en nedgång på 20 baspunkter å/å och EBIT växte med 2% till 557 MSEK. Vi förväntade oss en marginalnedgång på 30 baspunkter. Medan lågpriskedjan Willys levererade ett solitt resultat, föll Hemköps EBIT med 30%. VPA växte med 0% jämfört med förväntade +2%. Efter rapporten förväntar vi oss mindre uppjusteringar av estimaten och att aktien handlas i linje med marknaden. Vi har rekommendationen Behåll och riktkursen 180 SEK.

Blandade marginaler

Axfood rapporterade EBIT före IFRS 16 på 557 MSEK, drivet av starka marginaler i Willys och Snabbgross, medan Hemköp levererade en svag marginal på 2,6%, ned 160 baspunkter å/å. Axfood Snabbgross hade ett starkt kvartal på grund av stark LFL (+6,8%) och lägre kampanjintensitet, vilket ledde till en marginalexpansion på 110 baspunkter.

Behåll, riktkurs 180 SEK

Vi når vår riktkurs på 180 SEK genom en likavägd blandning av en kassaflödesmodell, en målmultipel för EV/EBIT på 16,4x och en utdelningsdiskonteringsmodell, där vi antar att 7 SEK är hållbart. Vi upprepar Behåll.

Castellum

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:215,00 SEK
Pris:192,50 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-15 kl. 07:22, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-15 kl. 09:09.

EFTER RAPPORT

När dessa personer blir mer positiva, borde man lyssna

Vi upprepar vår Köprekommendation och höjer vår riktkurs från 200 SEK till 215 SEK efter Q2, noterar att vår 2020-2021p FFO och NAV stiger med 1-4%. Mer positiva kommenterar från vd:n gällande läget för hyresmarkanden som stöds genom en förbättring av nettouthyrning q/q och ett tydligt meddelande om att projektets utvecklingsportfölj kommer att ha positiv tillväxt under de kommande åren. Dessutom är en nyckelattraktion till investmentcaset den årliga utdelningstillväxten, obruten sedan 1997, som visar företagets förmåga att bedriva verksamhet över hela cyklerna.

Utvecklingsportföljen kommer att öka under de kommande åren

Vi estimerar Castellums regionala uppdelning efter värde; Sverige (92%), Danmark (7%) och Finland (1%). På kort till medellång sikt, har ytterligare förvärv huvudsakligen riktats mot Helsingfors, men vi noterar ett begränsat nyhetsflöde gällande detta. Snarare ökar nästa nyckeldrivare för aktierna fastighetsutvecklingsprojekt, som på kort sikt påverkas av att erhålla tillstånd men också som flera större projekt – kommer att tillkännagivas. För investerare som söker en ”säker” utdelningstillväxt, har Castellum levererat konsekvent årlig tillväxt sedan 1997.

Vd: ”Mer optimistisk nu än i januari”

För oss var vd:n, Henrik Saxborns, kommentar en av de mest extraordinära under Q2 för Nordic Property, där han rapporterade en förbättring på uppsidan för hyresmarkanden över hela Sverige. För nettouthyrning, som var negativ under Q1 (-7 MSEK), är det en något positiv uppgång som noterats under Q2 (11 MSEK). Vidare är 146 MSEK av ytterligare uthyrning förväntat att öka under 2019 från nya projektstarter som inväntar slutliga bygglov.

Bekräftad ny utveckling startar nästa nyckelfaktor

De flesta viktiga mätvärden under Q2 var positiva för oss: hyresutvecklingen för jämförbara siffror hade en tillväxt på 4,7% och beläggning på cirka 93% (historiskt höga), vilket i kombination med lägre kostander för finansiering på 1,9% (-16 punkter q/q) och lån-över-värde på 44% (maximalt mål på 50%), lämnar få moln i horisonten för H2.

Köp, och riktkurs upp från 200 SEK till 215 SEK

Vi justerar FFO och NAV för 2019-2021p med -8% till 4% (-8% för 2019p FFO är på grund av kontantutlägg för brytning av swappar, men som kommer att påverka 2020-2021p positivt) och DPS är oförändrat. Vidare höjer vi vår tillgångsbaserade riktkurs från 200 SEK till 215 SEK, vilket var satt på 5% till vår 12-månaders NAV (Q2 2020p, 205 SEK justerad för DSP) att fånga upp projektutvecklingsstarter (vi inkluderar endast engagerade index). Vi upprepar Köp och riktkursen på 215 SEK.

Storebrand

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:68,00 NOK
Pris:62,10 NOK
Analytiker:Peter Eliot
Chefsanalytiker, Chef försäkring
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-12 kl. 08:30, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-15 kl. 08:36.

EFTER RAPPORT

Svagt Q2-resultat

Storebrand rapporterade Q2-resultat väl under konsensusestimaten. Omstrukturerings- och M&A-kostnader stod för 50 MNOK av resultatmissen. Stark utveckling på tillgångarna bör ha legat i estimaten och den underliggande resultatmissen är då cirka 9%. Solvensgraden är också mycket svagare än förväntat och kommer att trycka tillbaka förväntningarna på kapitalöverföring. Vi upprepar Behåll och riktkursen 68 NOK.

Resultat och solvensgrad väsentligt under förväntningarna

Justerat för omstruktureringskostnader anser vi att alla segment är under förväntningarna. Intäkter från unit-linked är svagare än förväntat och marginalpress kan åter komma i fokus. En lägre skattesats gör att nettovinsten bara är 3% sämre än förväntat. Solvensgraden är 5 baspunkter lägre än förväntat, vilket förklaras av modelländringar och rörelser inom affärsmixen och tillgångsallokeringen.

Behåll

Vi värderar Storebrand med en summan-av-delarna med en ROE/COE för varje division och applicerar en kapitalkostnad på 11%. Vi inkluderar nuvärdet av våra estimat för kommande kapitalöverföringar. Vi upprepar Behåll och riktkursen 68 NOK.

AF Poyry

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:235,00 SEK
Pris:209,40 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-15 kl. 06:59, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-15 kl. 08:36.

EFTER RAPPORT

Solitt resultat men något lägre tillväxt än väntat

Starkt Q2-resultat och marginaler bättre än marknadens och våra förväntningar. Integrationen av Pöyry och realiseringen av synergier går bättre än väntat, men målet om synergier på 180 MSEK upprepas. Den svaga punkten i rapporten var den organiska tillväxten, men justerat för Pöyrys organiska tillväxt var det närmare bolagets mål på 5%. Efterfrågan var god inom de flesta områdena med undantag för automotive (10% av bolagets försäljning). Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 235 SEK (230).

Q2 över förväntningarna

Justerad EBITA för Q2 var 481 MSEK (366), vilket var 6% över förväntningarna från Reuters. Justerad EBITA-marginal för Q2 på 8,9% kan jämföras med vår prognos på 8,6% och förra årets 10,1%. Rapporterad EBITA tyngdes av engångskostnader på 76 MSEK relaterat till förvärvet av Pöyry. Den totala tillväxten var 49,5% å/å (organisk 2,5%, förvärvad 46,2% och FX 1%) jämfört med vår prognos på 53%.

Synergier före tidplan

Löpande synergier uppgick vid slutet av Q2 till 99 MSEK och realiseras snabbare än den initiala tidplanen. Målet om synergier på 180 MSEK upprepas, men är sannolikt högre internt.

Fortsatt värderingspotential

Vi argumenterar för att ÅF Pöyrys långsiktiga tillväxtmöjligheter, tillväxtambitioner, stabila marginaler och förvärvshistorik motiverar en multipel åtminstone i linje med historiska nivåer. Vi baserar vår riktkurs på en kombination av en P/E-multipel på 16x för 2020-2021p, en summan-av-delarna-värdering på 234 SEK och en kassaflödesvärdering på 266 SEK. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 235 SEK (230).

JM

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:285,00 SEK
Pris:261,90 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-15 kl. 07:18, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-15 kl. 08:36.

EFTER RAPPORT

Minskad risk – dags att växa

JM rapporterade en vinst 10% över våra estimat för Q2, drivet av en bättre försäljning. Överutbudet i marknaden som har varat omkring två år börjar nu ta slut, vilket triggar JM till att öka antalet byggstarter med substantiell effekt på VPA, på grund av skaleffekter samt mindre konkurrens. Efter en substantiell ökning av VPA och en sänkt riskpremie, höjer vi riktkursen till 285 SEK (215) och upprepar Köp.

Ledande fastighetsutvecklare

JM är den ledande fastighetsutvecklaren i Norden. Fokus ligger på nordiska huvudstäder och större städer i Sverige (89% av vinsten), Norge (10%) och Finland (1%) – i stort sett enbart bostadsrätter. En väldigt liten del av portföljen består av hyresrätter, särskilt efter avyttringen av tre stora projekt under juli, som uppgick till 1,2 miljarder SEK.

Överutbudet börjar ta slut

Nedgången i den svenska bostadsmarknaden började under juni 2017. Sedan dess har marknaden karaktäriserats av ett överutbud, vilket haft en negativ effekt på JM:s försäljning. Då det tar cirka två år att bygga en lägenhet, börjar överutbudet nu ta slut, och efterfrågan börjar komma ikapp. Vilket ger JM en möjlighet att nå upp till målet om 4000-4500 byggstarter per år.

Vi höjer våra förväntningar gällande byggstarter

JM rapporterade en försäljning 11% bättre än våra estimat under Q2. Om vi exkluderar kapitalintäkter om 34 MSEK, var justerad EBIT 9% bättre än våra estimat. Justerad vinst var 10% bättre än förväntat. Med bättre visibilitet i marknaden, höjer vi våra förväntningar gällande byggstarter med 100 enheter detta år, 350 nästa år och 500 för 2021. I och med detta förväntar vi oss att byggstarterna uppgår till 4000 stycken under 2021 (enligt målet). Vi höjer VPA detta år med 15% och 20% för nästa år.

Högre intäktsestimat och lägre rabatt

Vi använder en värderingsmetod baserad på P/E-kvoten. Aktiens historiska 12-månaders framåtblickande P/E är 12x. Tidigare ansåg vi att en rabatt på 10% var applicerbar på grund av den höga osäkerheten i marknaden. Efter den goda rapporten förväntar vi oss nu att JM handlas i linje med historiska nivåer. Med en förväntad VPA på 23,7 SEK för 2020, höjer vi vår riktkurs till 285 SEK (215) och upprepar Köp.

Pandox

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:205,00 SEK
Pris:186,40 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-15 kl. 07:20, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-15 kl. 08:36.

EFTER RAPPORT

Finns utrymme för fler förvärv

Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 205 SEK (190) efter Q2-rapporten. Trenden för nordiskt RevPAR är något blandad, men utbud snarare än efterfrågan är fortsatt problemet. Vi förväntar oss dock en positiv tillväxt av RevPAR för hela 2019p och att Pandox överpresterar marknaden, i linje med historiken. Vi anser att utsikterna för Q3 är något starkare q/q, och som vanligt när det gäller Pandox, skall vi aldrig räkna bort förvärv.

Exklusivt fokus på hotell ger unik edge

Pandox sticker ut i vår nordiska fastighetsgrupp på grund av dess exklusiva fokus på hotell. De äger omkring 85% av tillgångarna (sett till värde) och leasar till operatörer, och övriga 15% både ägs och drivs av Pandox. Norden är deras största marknad med 46% av värdet (Sverige 26%) följt av Storbritannien (18%) och Tyskland (18%). Sedan de grundades 1995, har intäkterna aldrig minskat, vilket vi härleder till deras mix, men en fokus på det mindre volatila mellansegmentet.

Hotellmarknaden förväntas växa och Pandox överprestera

Under de senaste fem åren, estimerar vi att Pandox har överpresterat relativt europeisk RevPAR-tillväxt med cirka 80 baspunkter, och vi förväntar oss att trenden håller i sig till 2021p. Under H1 uppnådde Pandox intäkter från förvaltningssegmentet (leasade hotell) på 0,8% medan den egna verksamheten (Pandox egna hotell) uppnådde 8,1%. Vi förväntar oss att dessa nivåer förblir oförändrade eller ökar något under H2.

En trolig investerare under de kommande åren

Vi ser det som positivt att Pandox med jämna mellanrum avyttrar tillgångar, då det ger bolaget utrymme för att genomföra nya investeringar. Baserat på historiken kan vi se Pandox addera cirka 5% årligen till FFO via förvärv och de har balansräkningen för att kunna agera.

Köp, riktkurs höjs till 205 SEK (190)

Vi uppdaterar vår 2019-21p FFO med 0-3%, medan vårt utdelningsestimat är oförändrat. Vi höjer vår tillgångsbaserade riktkurs från 190 SEK till 205 SEK och upprepar Köp, vilket är satt till 5% premium till 12-månaders framåtblickande NAV, i linje med tidigare handelsmönster.

Corem Property Group

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:21,50 SEK
Pris:19,00 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-15 kl. 07:12, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-15 kl. 08:36.

EFTER RAPPORT

Bästa valet inom logistik

Den stora affären med Blackstone i juni lyfte det dolda värdet i Corems fastighetsportfölj. Starkare än väntade fastighetsuppvärderingar under Q2, tillsammans med större bidrag från intressebolag (ökat aktiepris för Klövern), får oss att höja vår riktkurs från 20,80 SEK till 21,50 SEK och vi upprepar Köp.

Fokus på logistikfastigheter i attraktiva lägen

Corem är fokuserat på logistikfastigheter i centrala och södra Sverige, så väl som i Danmark. Stockholmsregionen är det viktigaste området med 44% av det totala hyresvärdet. Detta segment drar stora fördelar från den stadigt växande e-handelstrenden.

Positiva trender för logistikfastigheter

Marknaden för logistikfastigheter i stora städer och logistiknav är väldigt stark som ett resultat av den pågående e-handelstrenden, speciellt med den svaga svenska kronan. Detta var uppenbart när Corem sålde en fastighetsportfölj värd 4,2 miljarder SEK (30% av det totala fastighetsvärdet) till Blackstone i juni för 18% över bokfört värde. Vi estimerar att avkastningen kommer vara runt 5%, vilket skulle kunna jämföras med Corems totala slutliga avkastning på 6,5%. Detta var samma avkastning som Prologis-affären, så det är klart att större portföljer handlas på en avkastning på 5%, medan det bokförda värdet är +6% avkastning.

Starka fastighetsuppvärderingar exklusive Blackstone

Både hyresintäkter och NOI var 1% svagare än våra estimat. Förvaltningsresultatet var 3% svagare, drivet av lägre centrala kostnader. Fastighetsuppvärderingar var 596 MSEK (+4,3%), jämfört med våra estimat på 500 MSEK. Dock, av de 596 MSEK, är 417 MSEK på grund av försäljningen av den stora portföljen till Blackstone, där vi förväntade oss 450 MSEK. Detta innebär att de ”justerade” fastighetsuppvärderingarna var 179 MSEK (1,7%), jämfört med vårt estimat på 50 MSEK. Vi har lagt på ytterligare 100 MSEK till fastighetsvärderingar för 2019p och 2020p, men lämnar underliggande vinst i stort sett oförändrat.

Höjd riktkurs, upprepar Köp

För att fånga den starka långsiktiga utsikten för logistiska industrisegment diskonterar vi den förväntade kostnaden på eget kapital med 9% till vårt basår, vilket innebär att vi diskonterar med en period av 18 månader. Som tidigare applicerar vi ett premium på 10% till NAV på grund av det låga bokförda fastighetsvärdet i portföljen. Som ett resultat får vi en tillgångsbaserad riktkurs på 21,50 SEK (20,80 SEK), baserat på ett NAV på 22,2 SEK för 2021p, delat på 1,135 (9% för 18 mån) multiplicerat med 1,1 och vi upprepar Köp.

Klövern

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:17,00 SEK
Pris:15,85 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-15 kl. 07:14, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-15 kl. 08:36.

EFTER RAPPORT

Temporärt lägre fastighetsuppvärderingar

Klövern rapporterade ett starkt underliggande resultat, med ett förvaltningsresultat 8% bättre än vi förväntade oss under Q2. Fastighetsuppvärderingarna var åt det låga hållet, men vi anser att det bara är dålig timing och förväntar oss att det förändrade räntesentimentet får en positiv effekt på värderingen framöver. Efter fastighetsuppvärdering, höjer vi vår tillgångsbaserade riktkurs till 17 SEK (16,7) och upprepar Köp.

Väl distribuerad fastighetsportfölj

Stockholm står för 45% av Klöverns fastighetsvärden (Kista cirka 25%). Resten av portföljen återfinns i större städer inom Sverige. Vi bedömer att kontor står för 78% av fastighetsvärdet, logistik- och samhällsfastigheter 11% samt handel 11% (inklusive Agora). Klöverns vd, Rutger Arnhult, är samtidigt huvudägare med cirka 15% i ägarandel, samma nivå som Corem.

Starkt kassaflöde

Genom den relativt höga hävstången (för närvarande 61% exklusive hybridkapital och preferensaktier) och starka kassaflöden har Klövern lyckats öka NAV väsentligt. Klövern har också lyckosamt utvecklat portföljen, genom investeringar som når bättre avkastning än portföljsnittet. En av bolagets absoluta styrkor är det starka kassaflödet.

Q2: Stark underliggande vinst

NOI var 4% bättre än förväntat. Förvaltningsresultatet var 8% bättre än förväntat. Fastighetsuppvärderingarna var dock en besvikelse och Klövern rapporterade 225 MSEK för kvartalet (+0,4%) jämfört med våra förväntningar om 331 MSEK (+0,6%).

Köp upprepas

Tidigare har vi haft en 20% rabatt på Klöverns NAV, främst på grund av två anledningar. Först, en relativt välspridd regional portfölj samt hög exponering mot Kista, där vi ser cirka 20% tomma lokaler. För det andra, hävstången är relativt hög, bortsett från preferensaktier och hybridkapital, är skulder/värde 61%. Till följd av ett höjt NAV från fastighetsuppvärderingar, höjer vi vår tillgångsbaserade riktkurs från 16,7 SEK till 17 SEK och upprepar Köp.

Atea

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:120,00 NOK
Pris:116,40 NOK
Analytiker:Emil Johannessen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-15 kl. 07:25, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-15 kl. 08:36.

EFTER RAPPORT

Vi upprepar vår försiktiga Behållrekommendation

Ateas Q2 rapport var på den svaga sidan. Som förväntat, var siffrorna negativt påverkade av påsken och Danmark fortsatte tynga utvecklingen. Högre andel av mjukvaruförsäljning genom alla segment satte också press på bruttomarginalen, vilket resulterade i ett EBIT under förväntan. Lönsamheten i Danmark var svagare än förutspått då tillväxten drevs av lågmarginal programvaruförsäljning. Efter den senaste mjukvarulösningen med den danska staten är vi rädda för ett fortsatt skifte mot mjukvaruförsäljning, vilket troligen inte kommer bidra till ökad lönsamhet. Medan ledningen upprepade sin tillförlitliga inställning till Danmark och förväntar sig ett positivt EBIT-bidrag under Q3, upprepar vi vår försiktiga Behållrekommendation. Vi gör minimala uppskattningsändringar och konsensus verkar ha gått ner, eftersom våra uppskattningar nu är 5-9% lägre (ner från det tidigare 6,9%). Därför upprepar vi vår Behållrekommendation och vår riktkurs på 120 NOK.

Organisktillväxt i linje, men högre COGS sänker marginalerna

Atea rapporterade vinster för Q2 till 9,5 miljarder NOK, med organisk tillväxt på 4%, båda i linje med våra estimat, med 3% efter förväntningarna i konsensus. Huvudavvikelsen verkar vara relaterad till Sverige, vilket ledde till lägre hårdvaruförsäljning under kvartalet. Den redovisade rörelsevinsten på 145 MNOK, motsvarande en marginal på 1,5%, var lägre än förväntningarna på 160 MNOK och en marginal på 1,7%. Den lägre marginalen påverkades av högre COGS, drivet av en högre andel mjukvaruintäkter inom alla segment och en ännu större förlust i Danmark än förväntat (-40 MSEK jämfört med förväntningarna på -32 MNOK).

Ökade programvaruförsäljning i Danmark hjälper inte lönsamheten

Atea lyckades minska den negativa tillväxtbanan i Danmark från högre mjukvaruvaruintäkter relaterade till den senaste anbudsvinsten med danska staten (SKI). Även om detta är positivt, har mjukvaruvaruförsäljningen låga marginaler, vilket också framgår av bruttomarginalskontraktionen på 60 punkter å/å.  Med en övergång till mjukvaror i sin danska inkomstmix, befarar vi att det kan ta tid innan vi återvänder till solida vinster. Vi upprepar därför vår försiktiga Behållrekommendation och förväntar oss en mer gradvis återgång i lönsamheten.

Försiktig Behållrekommendation lämnar våra uppskattningar 5-6% under konsensus

Våra uppskattningar är nu 5-6% under konsensus, vilket tycks ha kommit ner (tidigare var vi på 6-9% under konsensus).

Rättvis värdering med riktkurs på 120 NOK

Vår riktkurs på 120 NOK per aktie korresonderar till vår DCF-värdering. Detta är baserat på en långsiktig EBIT-marginal på 3,0% och tillväxt på 2,25% (0,25% volymtillväxt och 2,0% inflation). Vi diskonterar med en WACC på 8,5%. Vi upprepar Behåll.

Odfjell

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:45,00 NOK
Pris:26,30 NOK
Analytiker:Petter Haugen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-12 kl. 08:46, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-15 kl. 08:36.

UPPDATERING

Djuphavsriggen Stavanger åker till Sydafrika

Odfjell meddelade under förra veckan ett nytt kontrakt för deras oljerigg för djuphavsborrning, Stavanger. Riggen är kontrakterad till Total för minst 180 dagar under nästa år och om vi justerar för, vad som förmodligen är en dyr mobiliseringsavgift, ser dagskursen ut att vara strax över 400 000 USD. Vilket är betydligt bättre än de senaste 325 000 USD/dag för liknande tillgångar. Vi noterar att Odfjell Drilling handlas vid attraktiva 5,5x EV/EBITDA 2020p och upprepar Köp och riktkursen 45 NOK.

Behöver AkerBP inte längre riggen?

Djuphavsriggen Stavanger är för närvarande kontrakterad till AkerBP till slutet av Q1 2020, med optioner att förlänga till 2023. Då kontraktet med Total nu är på plats, misstänkter vi att AkerBP inte längre behöver riggen under nästa år. Dock förväntar vi oss, på grund av ramavtalet, att riggen återvänder till Norge och fortsätter att borra för AkerBP när programmet med Total är avklarat.

Köp, riktkurs 45 NOK upprepas

Vi har riktkursen 45 NOK för Odfjell Drilling. Med en solid orderbok till goda kurser är Odfjell det enda oljeriggbolaget där de kortsiktiga multiplarna är goda. Då de handlas till 5,4x EV/EBITDA 2020p, och med 85-90% av det redan i boken, anser vi att värderingen är väldigt attraktiv. Vår riktkurs på 45 NOK innebär 6,9x EV/EBITDA 2020p. Vi upprepar Köp.

SEB AB

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:84,00 SEK
Pris:94,44 SEK
Analytiker:Christoffer Adams
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-15 kl. 07:03, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-15 kl. 08:36.

EFTER RAPPORT

Glöm Q2, den riktiga nyheten är SEBs kontroaggregerings-tjänst

SEBs Q2-siffror var bättre än både våra och konsensus estimat, med resultat före skatt 7% över våra estimat och 8% över konsensus. Efter att ha gått igenom siffrorna, höjer vi våra vinstestimat för 2019p-2021p med 1-3%. Dock, även om marginalökningen för bolån stärkte vinsterna under Q2, noterade vi även att SEB lanserar en kontoaggregeringstjänst i augusti. Vi tror att andra kommer följa efter, vilket kommer resultera i en ökad transparens, lägre byteskostnader och minskade marginaler på vanliga banktjänster. Vi anser fortfarande att risk/reward-profilen för SEB är oattraktiv, och upprepar Minska och riktkursen 84 SEK.

SEB lanserar kontoaggregeringstjänst

SEBs vd presenterade en ny kontoaggregeringstjänst. Denna tjänst kommer att låta SEBs kunder att samla alla sina konton, lån besparingar, pensioner och försäkringsinformation, oavsett vilket bank de använder, direkt i SEB-appen, vilket kommer ge dem en bra överblick över sin ekonomi. Vi tror att andra banker, start-ups och techbolag kommer lansera liknande AISP-tjänster, vilket kommer öka transparensen och sätta press på marginalerna på banktjänster för privatpersoner.

Höjer vinstestimat med 1-3% efter stark rapport

SEB presenterade starka siffror för Q2, med räntenettot 3,2% över konsensus och 1,3% över våra estimat. 57% av ökningen i räntenettot är på grund av volymtillväxt och cirka 43% är drivet av marginalexpansionen på 4 punkter under kvartalet, på grund av omprissättningen av svenska bolån. Intäkterna från avgifter var också 2% bättre än väntat, drivet av en stark tillväxt i förvaltade tillgångar samt betalningsintäkter. Till följd av detta höjer vi våra vinstestimat med 2,9%, 2,0%, och 1,1% respektive för 2019p-2021p.

Temporär kapitalmotvind från marknadsrisk på riskjusterade tillgångar

CET1 var 16,6% i slutet av Q2, ned från 17,1% under Q1 och lägre än konsensus på 17%. En viktig drivare för minskningen q/q var högre RWA för marknadsrisk, vilket ökade med 32% under kvartalet till 50 miljarder SEK. Enligt ledningen var detta drivet av platta avkastningskurvor, vilket ökade value-at-risk på vissa värdepapper med fast avkastning. Marknadsrisken bör komma tillbaka till en mer normaliserad nivå på 35-40 miljarder SEK de kommande 6 månaderna, vilket ger en medvind för kapitalet. Vi förväntar oss nu att CET1 kommer vara 16,9% vid slutet av 2019p, ned något från vårt tidigare estimat på 17%. Vi upprepar Minska och riktkursen 84 SEK.

NetEnt

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:31,00 SEK
Pris:27,35 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-15 kl. 07:06, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-15 kl. 08:36.

EFTER RAPPORT

Kortsiktiga utsikter är fortfarande svaga

NetEnt rapporterade en fortsatt negativ tillväxt under Q2, där Sverige var mest negativt medan övriga marknader visade en svag tillväxt. Trots att vi förväntar oss att intäkterna ska öka q/q under Q3 2019p, är den underliggande tillväxten fortfarande svag och aktien kommer troligtvis att fortsätta handlas till låg värdering. Vi upprepar Behåll och höjer riktkursen till 31 SEK (30,45).

Fortsatt negativ tillväxt, främst relaterat till Sverige

NetEnt rapporterade en negativ tillväxt på -7% under Q2 2019, vilket var lägre än våra förväntade -2%. Detta var främst på grund av den svenska marknaden, där regleringar har haft en värre effekt än vi tidigare trodde.  Detta beror delvis på att mindre operatörer som har haft en positiv påverkan på NetEnts tillväxt under 2018 nu har problem, vilket påverkar intäkterna under 2019. Intäkterna från Sverige förväntas dock stabiliseras.

Svag tillväxt i andra marknader, men ingen kraftig återhämtning

Utanför Sverige rapporterade NetEnt en tillväxt på 1,7% för kvartalet i lokala intäkter. Tillväxten kommer från USA och förväntas fortsätta under H2 2019p då onlinebetting lanseras i Pennsylvania under juli. Bolaget växte även i östra Europa, Spanien och Portugal, men Norge och Nederländerna påverkade negativt. NetEnt anser att ett ökat antal nya spellanseringar är positivt för tillväxten: Narcos är spelet som presterat bäst. Flera nya spel under H2 2019 bör innebära en ökad tillväxt för NetEnt. Dock, med den lägre än förväntade tillväxten under Q2, har vi justerat ned våra tillväxtestimat för 2019 med -1,5% till -4,9%. Medan vi lämnar våra tillväxtestimat för 2020p och 2021p vid 2,5% respektive 5%, den fixerade kostnadsbasen innebär att EBIT är ned cirka 5-8% för 2019-21p.

Värdering förblir låg med begränsad tillväxt, Behåll upprepas

NetEnt handlas för närvarande vid en låg värdering jämfört med bolagets historiska genomsnitt, vilket reflekterar bolagets svaga tillväxtutsikter. Vi anser att värderingen förmodligen lär förbli låg tills vi ser en klar återhämtning av tillväxten. Då vi anser att det kommer att dröja några kvartal tills det händer, upprepar vi Behåll. Vi höjer riktkursen till 31 SEK trots lägre EBIT-estimat. Vår riktkurs är baserad på genomsnittet av 10x EV/EBIT för 2020p och en kassaflödesvärdering (WACC 11,2%, långsiktigt EBITDA-marginal på 45%).

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 620,6 0,7% 0,0% 18,2%
OMXS30 1 625,6 0,8% -0,6% 15,4%
OMXH25 3 968,0 0,4% -1,3% 7,7%
OMXC20 993,2 -1,4% -2,6% 11,4%
OSEBX 881,8 -0,2% -0,4% 10,3%
OMXBB 979,1 0,1% 1,5% 12,1%
Dow Jones 27 332,0 0,9% 1,5% 17,2%
S&P500 3 013,8 0,5% 0,8% 20,2%
Nasdaq C 8 244,1 0,6% 1,0% 24,2%
SX5E 3 497,6 0,0% -0,9% 16,5%
DAX 12 323,3 -0,1% -2,0% 16,7%
CAC40 5 572,9 0,4% -0,4% 17,8%
RTS 1 387,9 -0,8% -0,8% 29,9%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 66,7 0,3% 3,9% 24,0%
Guld 1 407,6 -0,4% 1,4% 10,1%
Silver 15,1 -0,8% -0,5% -2,1%
Aluminium 1 799,5 -0,4% 1,1% -3,7%
Bly 1 972,0 1,1% 5,9% -1,8%
Koppar 5 950,0 0,4% 1,6% -0,3%
Nickel 13 205,0 0,9% 7,4% 24,6%
Zink 2 426,5 0,9% 0,9% -3,3%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,05 -0,40 -1,70 8,10
Sverige, 10 år 0,15 3,80 15,20 -31,40
Norge, 10 år 1,53 3,60 9,70 -21,50
Tyskland, 10 år -0,22 5,70 13,20 -45,60
GB, 10 år 0,82 -1,10 8,90 -44,70
USA, 10 år 2,11 -1,24 6,47 -57,53
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,56 -0,1% -0,3% 4,2%
USD / SEK 9,39 -0,1% -0,5% 5,9%
GBP / SEK 11,79 0,1% -0,1% 4,4%
NOK / SEK 1,10 0,0% 0,4% 7,2%
DKK / SEK 1,41 0,0% -0,3% 4,1%
CAD / SEK 7,19 0,3% -0,1% 10,8%
CHF / SEK 9,53 0,3% 0,1% 5,9%
JPY / SEK 0,09 0,2% -0,1% 7,5%
EUR / USD 1,13 0,0% 0,3% -1,6%
USD / JPY 108,02 -0,3% -0,4% -1,5%
EUR / GBP 0,90 -0,2% -0,2% -0,2%
AUD / USD 0,70 0,4% 0,5% -0,5%
USD / CAD 1,30 -0,3% -0,5% -4,5%
GBP / USD 1,26 0,2% 0,4% -1,4%
USD / NOK 8,55 0,0% -0,9% -1,3%
EUR / NOK 9,62 0,0% -0,6% -2,8%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande börserna i New York fortsatte att stiga under fredagskvällen och stängde på nya rekordnivåer. Fed-chefen Jerome Powells tal tidigare i veckan fortsatte att sätta sin prägel på handeln.

Dow Jones storbolagsindex stängde upp 0,9 procent till 27.332. Det bredare indexet S&P 500 steg 0,5 procent till 3.014, medan tekniktunga Nasdaq Composite avancerade 0,6 procent till 8.244.

Sektorsvis var det åter industribolag som gick starkast, precis som på torsdagen, medan hälsovårdssektorn gick tyngst.

"Marknaden handlar enbart om Feds förväntningar och riskerna är uppenbara: om Fed, ECB eller någon annan sviker de duvaktiga förväntningar som ställts kommer marknaden att sjunka", sade Tom Essaye, vid Sevens Report, enligt CNBC.

Bland enskilda bolag sjönk Johnson & Johnson 4,3 procent då Bloomberg News rapporterat att USA:s justitiedepartement inlett en brottsutredning för att undersöka huruvida hälsovårdskonglomeratet har ljugit om cancerrisken med deras babypuder.

Genteknikbolaget Illumina rasade 16 procent efter att ha redovisat preliminära intäkter som gjorde investerare besvikna.

Bland övriga hälsovårdsbolag sjönk Eli Lilly och Pfizer 1,4 procent medan Merck tappade 1,6 procent. På torsdagen beslutade USA att dra tillbaka förslaget att avlägsna rabatter för grossister, ett beslut som kan leda till sänkta läkemedelspriser.

Ford steg 2,9 procent. Enligt källor till Reuters ska Volkswagen investera 1 miljard dollar i kapital och 1,6 miljarder dollar i tillgångar i den amerikanska biljättens nya enhet för tillverkning av självkörande bilar.

Goldman Sachs har höjt tobaksbolaget Altria till köp från tidigare neutral, med motiveringen att tobaksaktier inte varit så lågt värderade på 10 år. Aktien ökade 0,5 procent.

Facebook tvingas böta 5 miljarder dollar för Cambridge Analytica-skandalen, efter en uppgörelse med den amerikanska myndigheten FTC, rapporterade Wall Street Journal. Aktien steg på beskedet och stängde upp 1,8 procent.

Oljepriset fortsatte uppåt inför den kommande stormen vid området kring Mexikanska golfen. De tuffa väderförhållandena kan komma att leda till en nästintill halverad produktion från oljeborrarna i området.

Producentpriserna i USA steg 0,1 procent i maj, jämfört med föregående månad. Jämfört med samma månad föregående år steg PPI 1,7 procent.

Räntan på den amerikanska tioåringen sjönk 2 punkter till 2,12 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen avslutade veckan med en uppgång, där SEB agerade draglok efter att redovisat sin kvartalsrapport, medan defensiva aktier höll emot.Vid stängning hade OMXS30 stigit 0,8 procent till 1.626 och aktier för 15,1 miljarder kronor omsattes på Stockholmsbörsen. Bland de stora Europabörserna steg CAC40 i Paris med 0,3 procent, medan tyska DAX var ned 0,1 procent.SEB steg nästan 5 procent efter sin kvartalsrapport och intog en klar förstaplats i storbolagsindexet OMXS30.Räntenettot ökade omkring 6 procent och slog analytikernas förväntningar. Även rörelseresultatet var högre än väntat.

Banksektorn hängde på SEB i uppgången och samtliga storbanker var upp mellan 0,7-2,3 procent.

Efter att aviserat om en rad order från USA under veckan meddelade Skanska om fyra till på fredagen, med ett totalt ordervärde på cirka 3 miljarder kronor. Byggkoncernen återfanns bland vinnarna för dagen och aktien var upp 1,8 procent.

I motsatt ände av index kunde ett flertal defensiva bolag noteras. Läkemedelsbolaget Astra Zeneca handlades ned 1,2 procent medan teleoperatören Tele2 tappade 0,9 procent, medicinteknikbolaget Getinge backade 0,2 procent.

Den tyska fordonskoncernen Daimler vinstvarnade för helåret 2019. Bakom vinstvarningen låg flera interna faktorer, men bolaget nämnde även en lägre förväntad tillväxt på fordonsmarknaden.Den europeiska fordonssektorn verkade dock inte tyngas av Daimlers vinstvarning, i Sverige steg exempelvis Autoliv över 3 procent och Volvo var upp 1,5 procent. Daimler tappade samtidigt drygt 1 procent i Frankfurt.

Bland rapporterande bolag utanför storbolagsindexet steg den hårt blankade bostadsutvecklaren JM nästan 10 procent. JM redovisade ett högre resultat och intäkter än väntat i sin kvartalsrapport, jämfört med Bloombergsnittet.

Sämre gick det för spelbolagsunderleverantören Net Ent som tappade 14 procent efter att redovisat lägre rörelseresultat än väntat samt minskade intäkter.Telefontillverkaren Doro avancerade över 9 procent efter sin kvartalsrapport. En klart starkare bruttomarginal än väntat lyfte resultatet, menade analyshuset Redeye.En ökad försäljning samt organisk tillväxt fick medicinteknikföretaget Vitrolife att rusa 11 procent.Teknikkonsulten ÅF Pöyrys kvartalsrapport togs inte emot lika väl, aktien var ned drygt 1,5 procent efter att rörelseresultatet och nettoomsättningen kom in något lägre än Bloombergs snittprognos.För kylgrossisten Beijer Ref blev nedgången runt 3 procent, sedan bolaget mot bakgrund av svåra jämförelsetal rapporterat en avtagande organisk tillväxt för det andra kvartalet.Oljepriset fortsatte svagt upp på fredagen i spåren av den kommande stormen i området kring mexikanska golfen. Samtidigt mattades uppgången av efter internationella energimyndigheten förutspått ett stigande utbud av råvaran.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Axfood Behåll 180 SEK na na
Byggmax Behåll 40 SEK na na
Brinova Minska 21,60 SEK na na
Atlas Copco Minska 274 SEK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
CH 04:00 Industriproduktion, detaljhandel, investeringar jun na na
CH 04:00 BNP Q2 1.5% 1.4%
USA 14:30 Empire manufacturing index jul 2.0 -8.6

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Atlas Copco SE0011166610 Inga tillkännagivanden
Adevinta Inga tillkännagivanden
Mowi ASA NO0003054108 Inga tillkännagivanden
Byggmax SE0003303627 Inga tillkännagivanden
Axfood SE0006993770 Inga tillkännagivanden
Castellum SE0000379190 3
Storebrand NO0003053605 3
AF Poyry SE0005999836 Inga tillkännagivanden
JM SE0000806994 Inga tillkännagivanden
Pandox SE0007100359 Inga tillkännagivanden
Corem Property Group 3
Klövern SE0006593919 3, 4
Atea NO0004822503 Inga tillkännagivanden
Odfjell NO0003399909 3
SEB AB SE0000148884 6
NetEnt SE0012455525 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.