Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - tisdagen den 16 juli 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-07-16 kl. 08:32 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-07-16 kl. 08:35 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,5% OMXS30 0,4% DJI 0,1% NASDAQ 0,2%
623,6 1 632,9 27 359,2 8 258,2

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Data Respons Köp 37 (35) NOK
Axfood Behåll 185 (180) SEK
Byggmax Behåll 38 (40) SEK
Storebrand Behåll 66 (68) NOK
Nyfosa Köp (Behåll) 68 (64) SEK

YIT

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:6,40 EUR
Pris:5,37 EUR
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-16 kl. 07:15, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-16 kl. 14:12.
YIT-YhtymäYIT
Diagram

INFÖR RAPPORT

Inför Q2 – justerat EBIT-resultat förväntas växa något

Inför Q2-rapporten den 25 juli upprepar vi Köp och riktkursen 6,4 EUR. I tillägg justerar vi VPA för 2019-2021p för att återspegla YIT:s annonserade omstrukturering av den ryska verksamheten och försäljningen av den nordiska asfalteringsverksamheten till Peab. Kortsiktigt påverkar de vidtagna åtgärderna VPA negativt för 2019 även om vi uppskattar att nettoskulden kommer att minska med motsvarigheten av 1,4 EUR per aktie fram till 2021p. För Q2 förväntar vi oss en försäljning på 918 MEUR och justerad EBIT på 27 MEUR (upp från 24,4 MEUR under Q2 2018).

Yara

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:353,00 NOK
Pris:391,00 NOK
Analytiker:Christian Faitz, CFA
Chesanalytiker, Chef kemikalier
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-16 kl. 08:37, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-16 kl. 13:53.
Yara InternationalYAR
Diagram

EFTER RAPPORT

Q2-resultatet

Yara hade ett ganska gediget andra kvartal med EBITDA som förbättras med cirka 70% till 546 MUSD. Ledningen är positiv över utsikterna givet förbättrade marknadsförhållanden. Vi upprepar vår rekommendation Behåll och riktkursen 353 NOK.

Koncernresultatet

Yara hade en försäljning under Q2 på 3 402 MUSD (+7%) och EBITDA på 546 MUSD som förbättrades med 70% (vår förväntan var 555 MNOK). Justerad VPA var 0,77 USD, upp 281%. Det fria kassaflödet uppgick till 434 MUSD och kan jämföras med fjolårets negativa kassaflöde på 66 MUSD, i huvudsak drivet av bättre lönsamhet och lägre investeringar. Nettoskulden på 4 019 MUSD minskade med 189 MUSD q/q. Ledningen uppger förbättrade marknadstrender vilket ger förutsättningar för högre priser.

Rimlig värdering

Det var ingen överraskning att Yara skulle visa ett gediget resultat för Q2 givet priserna på urea och vidgade marginaler då gaspriserna är väsentligt lägre. För stunden bedömer vi dock att Yara är korrekt värderat då vår kassaflödesvärdering ger en riktkurs på 353 NOK. Vi upprepar Behåll.

Nokia

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:5,80 EUR
Pris:4,49 EUR
Analytiker:Sébastien Sztabowicz
Chefsanalytiker, Chef IT Hårdvara & Halvledare
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-16 kl. 08:22, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-16 kl. 13:05.
NokiaNOKIA SEK
Diagram

INFÖR RAPPORT

Inför Q2 den 25 juli

Även om visibiliteten fortsatt är begränsad inför Q2-rapporten bedömer vi att resultatet kan visa en viss förbättring från det svaga första kvartalet och att ledningen kan upprepa helårsguidningen om de levererar en hygglig rapport för Q2. Vi upprepar Köp och riktkursen 5,80 EUR.

Oförändrad försäljning under Q2

Då Nokias orderbok har sin tyngdpunkt i andra halvåret förväntar vi oss en ganska svag försäljning på 5,4 miljarder EUR under Q2, upp 2% å/å och stabil jämförbar försäljning med nätverksförsäljning som ökar med 1% i jämförbara enheter.

Underliggande rörelsemarginal på 3,3% förväntas

Visibiliteten är begränsad inför Q2 och kvartalet påverkas av bolagets förmåga att ta igen delar av försäljningen av 5G på 200 MEUR som bortföll från Q1. Vi har behållit försiktiga antaganden i vår modell för Q2, i linje med ledningens kommentarer, om ett svagt första halvår följt av ett starkare andra halvår. Sammantaget förväntar vi oss en bruttomarginal på 34,6% under Q2 (ned 370 punkter å/å), i huvudsak påverkat av en ogynnsam mix samt en underliggande rörelsemarginal på 3,3%, gynnad av ökade kostnadsbesparingar.

Helårsguidning förblir utmanande

Efter en svag start på året förblir helårsguidningen ganska utmanande då Nokia behöver cirka 15% i rörelsemarginal för andra halvåret för att nå målen. Ur det perspektivet behöver Nokia leverera ett hyggligt resultat för Q2 för att kunna bekräfta helårsguidningen. Med det sagt ser vi fortfarande ett starkare andra halvår med en organisk tillväxt som ökar till 2,5% i jämförbara enheter och en gedigen operativ hävstång med 15,4% i underliggande rörelsemarginal, tack vare högre 5G-försäljning, bättre mix, bättre skalbarhet inom fasta nät, vändning i förlustbringande servicekontrakt samt kostnadsbesparingar.

Köp upprepas

Trots kortsiktig motvind upprepar vi Köp och riktkursen 5,80 EUR då en ny investeringscykel är under uppbyggnad och då försäljning och marginaler bör förbättras under det andra halvåret.

Husqvarna

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:100,00 SEK
Pris:84,54 SEK
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-16 kl. 08:27, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-16 kl. 10:17.
Husqvarna BHUSQ B
Diagram

EFTER RAPPORT

Q2: Första intrycket – i linje

Husqvarna rapporterade intäkter på 13 789 MSEK, -3% å/å varav -7% organiskt där nedstängningen av CB utgjorde -4%. Det var 6% under konsensus till följd av gräsklippare från Husqvarna som troligtvis fortfarande lider av för stora lager från föregående år. Dock var underliggande EBIT på 2 125 MSEK och en marginal på 15,4% fortfarande i linje med konsensus tack vare den starka marginalen. Kassaflödet var starkt med 4 miljarder SEK jämfört med 2 miljarder SEK föregående år. Sammanfattningsvis: vd skulle kunna säga att bolaget når 10% i marginal i år vid telefonkonferensen vilket skulle kunna bli en positiv trigger senare i dag. Annars ser vi en negativ kursutveckling under dagen till följd av intäktsmissen. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 100 SEK.

Ericsson

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:85,00 SEK
Pris:90,54 SEK
Analytiker:Sébastien Sztabowicz
Chefsanalytiker, Chef IT hårdvara och halvledare
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-16 kl. 08:25, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-16 kl. 09:57.
Ericsson BERIC B
Diagram

INFÖR RAPPORT

Q2-rapport på onsdag morgon

Ericsson förväntas leverera ett gediget Q2-resultat trots växande motvind samtidigt som bolaget bör upprepar målen för 2020. Vi höjer riktkursen till 88 SEK (85) och upprepar Behåll, då värderingen inte är särskilt attraktiv.

5% organisk tillväxt väntas för Q2

Vi har höjt våra estimat något inför Q2-resultatet för att ta höjd för mer positiv valutamedvind och en gedigen underliggande efterfrågan globalt. Vi förväntar oss en försäljning på 53,5 miljarder SEK under Q2, upp med 7% å/å och med 5% i jämförbara enheter. För helåret förväntar vi oss 2% organisk tillväxt under 2019p, 3,5% för 2020p och 4% för 2021.

7,5% i underliggande rörelsemarginal

Vi har justerat estimaten för att ta höjd för engångskostnaden på 400 MSEK efter patentuppgörelsen med Intellectual Ventures och sannolikt högre underliggande marginal inom Networks (hjälpt av högre intäkter). Vi förväntar oss ett gediget resultat globalt med en bruttomarginal på 36,7% och en underliggande rörelsemarginal på 7,5% (upp 340 punkter å/å). Vi har höjt våra estimat något och förväntar oss nu 9,5% i underliggande rörelsemarginal under 2019p, 11,5% för 2020p och 12,5% för 2021p.

Ledningen bör bekräfta målen för 2020

Ledningen bör bekräfta gynnsamma marknadsförhållanden med en gradvis upptrappning av 5G-installationer under de kommande månaderna, men viss marginalpress genom högre volymer från strategiska kontrakt och 5G-installationer i Kina vid årets slut. Ericsson bör upprepa målet med >10% i underliggande rörelsemarginal för 2020.

Riktkurs höjs till 88 SEK (85), Behåll

Vi höjer VPA med cirka 5% för 2019-2021. Vi upprepar Behåll och höjer riktkursen till 88 SEK (85).

Atlas Copco

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:274,00 SEK
Pris:285,40 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-16 kl. 08:26, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-16 kl. 09:57.
Atlas Copco AATCO A
Diagram

EFTER RAPPORT

Diskussion om VT-marginal kan bordläggas

Atlas Copcos resultatrapport andades stabilitet i en osäker värld där vi imponerades av bolagets förmåga att försvara marginalen inom Vakuumteknik trots -7% organisk tillväxt. Dock, vi förväntar oss att kompressorer fortsätter att sjunka under året och vi ser ingen kortsiktig återhämtning inom slutmarknaderna för halvledare eller den pågående nedgången inom bilindustrin. Med fortsatt matta efterfrågeutsikter och relativt krävande värdering ser vi liten uppsida och en oattraktiv risk/avkastningskvot. Vi fortsätter att föredra Sandvik före Atlas Copco. Vi upprepar Minska och sänker riktkursen till 261 SEK (274).

Kompressorer kommer att fortsätta mattas

Även om stora kompressorer fortfarande hjälper situationen finns det en tvekan kring att investera i ny utrustning när det gäller marknaden för små och medelstora kompressorer (den mest cykliska delen av portföljen). Vi förväntar oss att den organiska ordertillväxten fortsätter att mattas de kommande kvartalen och att den ekonomiska cykeln fortsätter att avta. Marginalen bör vara stabil omkring 23%.

Imponerande försvar av VT-marginal

En nyckeldebatt och oro har varit påverkan på marginalen efter försäljningsnedgången inom halvledare. Även om bolaget hjälps av valuta är vi imponerade av Atlas förmåga att försvara marginalen som når nära 25% trots en organisk nedgång med 7%. När det gäller efterfrågan ser vi ingen återhämtning i närtid men att det finns möjligheter att växa service för den utrustning som sålts de senaste åren.

Fortsatt oattraktiv risk/avkastning, riktkurs sänks

Med bättre än väntad orderingång höjer vi estimaten något men sänker vår riktkurs till 261 SEK (274) till följd av förändringar i våra skuldantaganden. Även om Atlas Copco fortsätter att leverera som en stjärna ser vi liten uppsida vid nuvarande värderingsnivåer och föredrar Sandvik. Vår riktkurs är baserad på P/E 18x och EV/EBIT på 14x för resultatet 2021 som diskonteras till slutet av 2019 och en kassaflödesvärdering. Vi upprepar Minska.

Data Respons

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:37,00 NOK
Pris:33,70 NOK
Analytiker:Emil Johannessen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-15 kl. 07:09, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-16 kl. 08:35.
Data ResponsDAT
Diagram

EFTER RAPPORT

Fortfarande ett attraktivt Köp

Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 37 NOK (35) då vi höjer våra 2019/20p EBIT-estimat med 3% respektive 8% efter ytterligare ett starkt kvartal och efter de två senaste förvärven. Bolaget förväntas leverera ytterligare ett år med 20% i intäktstillväxt (tredje året i rad), samtidigt som de levererade en imponerande marginalexpansion av EBITA (2017 7,9%, 2018 9,6%, 2019p 10,9%). På lång sikt är vi fortsatt positiva på grund av deras inriktade profil, som har möjliggjort för bolaget att bli långsiktig samarbetspartner med flera högkvalitativa bolag. Trots att aktiekursen gått starkt den senaste tiden, anser vi att det fortfarande är ett attraktivt Köp, på grund av: 1) vi förväntar oss fler förvärv vid 6-7x EV/EBIT (handlas till 13x); 2) potentialen att fortsätta marginalexpansionen genom de högspecialiserade förvärven; 3) efterfrågan förväntas vara fortsatt hög då industrin blir mer digitaliserad och automatiserad; 4) de är en attraktiv förvärvskandidat; och 5) solid ledning som värnar om aktieägarna.

Q2 i fokus

Data Respons levererade en organisk tillväxt på 11% å/å. Marginalerna fortsatte att öka till 10,4% (60 baspunkter över vårt estimat), vilket motsvarar en expansion på 150 baspunkter. Både R&D och Solutions fortsatte den starka tillväxten och levererade 8% respektive 11% i tillväxt, drivet av en solid efterfrågan. Båda segmenten levererade även solida marginalexpansioner gällande EBITA på 200 baspunkter till 12,6% respektive 11,7%.

2019/20p EBIT upp med 3% respektive 8%

Då Q2-rapporten visade på högre än förväntade marginaler och efter de två senaste förvärven (InContext och DONAT) höjer vi 2019p och 2020p EBIT-estimaten med 3% respektive 8%.

Köp upprepas, riktkursen höjs till 37 NOK (35)

Vår kassaflödesvärdering tyder nu på ett aktievärde på 35 NOK (långsiktig EBIT-marginal 10%, tillväxt på 2,25% och 8,5% WACC). Vi adderar dock fortsatt 2 NOK för att reflektera de förvärv vi förväntar oss under året, i linje med bolagets historik. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 37 NOK (35).

Cargotec

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:50,00 EUR
Pris:32,80 EUR
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-15 kl. 08:58, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-16 kl. 08:35.
Cargotec BCGCBV
Diagram

UPPDATERING

Förvärvet av TTS äntligen godkänt

Under gårdagen meddelade Cargotec att de mottagit slutligt godkännande från konkurrensmyndigheterna och att affären kommer att slutföras den 31 juli. Vi ser detta som en klart positiv trigger och våra preliminära estimat indikerar att det kan bidra med 12% till VPA och åtminstone 4 EUR till vår nuvarande riktkurs på 50 EUR. Cargotec upprepade också guidningen inför Q2-resultatet den 18 juli. Vi upprepar Köp.

TTS-förvärvet slutförs den 31 juli

Den 8 februari 2018 meddelade Cargotec att de skulle förvärva marine- och offshoreverksamheten TTS, som är MacGregor-divisionens huvudkonkurrent inom skeppsutrustning. Slutförandet av affären har fördröjts nästan ett år då det kinesiska konkurrensgodkännandet har dragit ut på tiden. Under gårdagen meddelade dock Cargotec att alla godkännanden erhållits.

Förvärvet kan bidra med åtminstone 4 EUR till riktkursen

Vid tidpunkten för förvärvet bedömde vi att det kunde addera 10-11% till resultatet för 2020p och 5 EUR till vår riktkurs baserat på 11x EBIT. Med något sänkta antaganden om kostnadsbesparingar och ett antagande om 11x EBIT bedömer vi för närvarande att förvärvet har potential att addera åtminstone 4 EUR till den nuvarande riktkursen, vilket motsvarar 12% till nuvarande aktiekurs.

Q2 den 18 juli

Cargotec upprepade också helårsguidningen om förbättrade vinster. Rapporten kommer den 18 juli. Vi upprepar Köp och riktkursen 50 EUR, dock fortfarande exklusive förvärvet av TTS.

Lundin Mining

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:59,00 SEK
Pris:50,60 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-16 kl. 07:07, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-16 kl. 08:35.
Lundin MiningLUMI
Diagram

INFÖR RAPPORT

Inför Q2 – fokus på produktionsprofil

Vi förväntar oss ett stabilt kvartal produktionsmässigt, men att det tyngts av kvartalsvisa prisjusteringar. Vi kommer att fokusera på Lundin Minings produktionsprofil, inklusive expansionen i Neves-Corvo. Vi gillar 800 MUSD-förvärvet Chapada och bolagets kassaflödesprofil ser imponerande ut de kommande åren. Vi upprepar Köp och riktkursen 59 SEK.

Förväntat stabil produktion

Vi förväntar oss EBITDA för Q2 på 130 MUSD (inklusive negativa priseffekter på 25 MUSD), ned från 179 MUSD i Q1 (gynnat av priseffekter på 32 MUSD). Vi kommer att fokusera på produktionsutsikterna då vi förväntar oss en upptrappning av produktionen. Vi kommer också att fokusera på kommentarer kring zink-expansionen i Neves-Corvo, som är planerad till Q1 2020. Q2-resultatet kommer att publiceras den 24 juli efter Torontobörsens stängning.

Potential i Chapadaförvärvet

Chapadaförvärvet stängde den 5 juli och vi ser potential i både kopparproduktionen och malmen. Pågående studier indikerar en hållbar ökning av produktionen med 10-20% från nuvarande 60 kton koppar per år.

Imponerande produktionsprofil

Lundin Mining har en stark produktionsprofil med en ökning på 50-55% av koppar- och zinkproduktionen. Investeringarna bör toppa under 2018-2019 på cirka 750 MUSD för att därefter sjunka till underhållskostnader på 400-450 MUSD, vilket talar för en utmärkt kassaflödesprofil under de kommande åren. Trots de osäkra ekonomiska utsikterna upprepar vi vår syn att kopparmarknaden sannolikt går mot ett strukturellt underskott under de kommande åren.

Solida tillgångsvärden och attraktiv metallexponering

Vår riktkurs på 59 SEK är baserad på 2019-2020p EV/EBITDA på 5x och nuvärdet av vår summan-av-delarna på 69 SEK, med en rabatt på cirka 15%. Notera att EV-multiplarna för 2020-2021 ser väldigt billiga ut som en följd av Lundin Minings attraktiva produktions- och kassaflödesprofil för de kommande åren. Vi upprepar Köp och riktkursen 59 SEK.

Axfood

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:185,00 SEK
Pris:198,20 SEK
Analytiker:Fredrik Ivarsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-16 kl. 07:05, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-16 kl. 08:35.
AxfoodAXFO
Diagram

EFTER RAPPORT

Står stadigt

Axfoods Q2 rapport var något starkare än förväntat, inkluderat fortsatt ökande marknadsandel och marginalexpansion inom Willys. Medan Willys rapporterade en imponerande tillväxt med +7,9% i jämförbara siffror och en EBIT-marginal i linje med våra förväntningar, var Hemköps utveckling mer oroande. Svagare jämförbara siffror och marknadsrelaterade investeringar tyngde lönsamheten och vändningen kan ta längre tid än vad man tidigare förväntat. Allt som allt, justerar vi vårt 2019-2020 EBIT-estimat, med 2% respektive 3%. Huvudsakligen, till följd av det aktuella temat ”konjunkturskydd”, har aktien stigit cirka 30% och för närvarande handlas Axfood med en premie på cirka 50% jämfört med europeiska motsvarigheter. Detta är mer än tillräckligt anser vi och vi kämpar för att se en uppsida i den nuvarande aktiekursen. Å andra sidan argumenter vi för att en utdelning på 7 SEK ser hållbar ut, då nettoskuld/EBITDA ligger nära 0x. Därför upprepar vi vår Behållrekommendation, medan vi höjer vår riktkurs till 185 SEK till följd av ovan nämnda estimatändringar och övergångseffekter.

Stabil utveckling

2017 var ett mediokert år för Axfood. Dock studsade bolaget tillbaka förra året med +3,7% i jämförbara siffror inom bolagsägda butiker och hög EBIT-tillväxt. Trots svårigheter har koncernen kunnat påskynda försäljningsökningen för jämförbara siffror till över 5% under det första halvåret 2019. Detta var cirka 2 procentenheter över våra förväntningar vid årets början. Willys visar exceptionell fart och vi ser inte några tecken på någon avmattning. Dessutom växer kedjan Snabbgross för närvarande med enkla siffor på en jämförbar grund. Nackdelen är att koncernägda Hemköp-butiker underpresterar på marknaden med en tillväxt för jämförbara siffror under 2% i Q2 jämfört med +4,3% för marknaden. Enligt våra uppskattningar kan tillväxten avta något i Q3-Q4, men förblir cirka 5%.

Accelererande vinsttillväxt framför oss

På grund av Willys starka tillväxt i jämförbara siffror har varumärket kunnat expandera sin EBIT-marginal till den högsta någonsin på 4,5% på rullande 12 månader. Men idag kämpar Hemköp då intensifierade markandsaktiviteter och konceptutvecklingsprojekt tynger marginalen. Allt som allt har bolagets EBIT vuxit med 2% under de sex första månaderna av 2019. Dock förväntar vi en acceleration i vinsttillväxt under H2 då Hemköp möter lättare jämförelsesiffror och Dagab har något lägre förluster från sitt nyöppnade lager. Vi upprepar vår Behållrekommendation och höjer riktkursen från 180 SEK till 185 SEK.

Byggmax

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:38,00 SEK
Pris:35,20 SEK
Analytiker:Markus Borge Heiberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-16 kl. 07:04, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-16 kl. 08:35.
Byggmax GroupBMAX
Diagram

EFTER RAPPORT

Fokus bör skifta mot jämförbara siffror

Byggmax nådde en försäljningstillväxt på 3,9% under Q2, men -1,8% i jämförbara siffror jämfört med konsensus på 3,7%. EBITA-marginalen var 80 punkter lägre än konsensus (där 20 punkter var relaterat till en lägre bruttomarginal). Ledningen var överraskande nog självsäkra i den operationella utvecklingen och lyfte den starka pågående kostnadskontrollen och effektivitetsförbättringarna i e-handeln. De operationella kostnaderna per genomsnittlig butik var oförändrade å/å, men negativ tillväxt i jämförbara butiker inklusive online kommer att vara ohållbart. Fortsatt låg till negativ e-handelstillväxt innebär att organisk tillväxt kommer att vara beroende av ytterligare butiksexpansioner. Vi är mer försiktiga på medellång sikt, sänker våra vinstestimat och nedjusterar vår riktkurs från 40 SEK till 38 SEK och upprepar Behåll.

Kostnader i linje, men måste förbättra tillväxt i jämförbara siffror

Justerad EBITA på 132 MSEK var 3 MSEK lägre än Q2 2018 och 10 MSEK lägre när man justerar för IFRS 16. Den underliggande marginalen föll med 60 punkter, trots en bruttomarginal som var 50 punkter högre.

Negativ vinstrevidering, men Q3 kan fortfarande bli bra

Den svaga Q2-resultatet ökar osäkerheten inför Q3. Tillväxten under Q3 2018 var -12,6% i jämförbara siffror. Ledningen var också försiktig i sin guidning. Under Q2 2019, bidrog nya butiker med 5,4% tillväxt, och ledningen bekräftade sina planer på ytterligare expansion, med fyra nya butiker i pipelinen för 2019. Vi är mer skeptiska över det viktiga Q3 (normalt 60% av helårsvinsten) och framåt. Därför sänker vi våra justerade EBITA-estimat med i genomsnitt 3% för 2019p-2021p. Vår VPA-revidering på -13% för 2019p påverkas även av ökade räntekostnader relaterade till leasing.

Sänker riktkurs till 38 SEK (40 SEK) efter lägre vinstestimat

Vi tror fortfarande att Byggmax kan nå en rörelsemarginal på 5,5% med en förbättrad lönsamhet inom e-handel. Vi nedjusterar vår riktkurs från 40 SEK till 38 SEK på grund av lägre vinstestimat, vilket motsvarar en P/E på 13,9x för 2020p. I vår modell, estimerar vi en årlig tillväxt i EBITA på 6,2% för 2019p-2025p och applicerar DCF-förväntningar (11% WACC och 2% långsiktig tillväxt), vilket motsvarar en långsiktig EV/EBITA på 13x. Vi upprepar Behåll.

Orkla

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:80,00 NOK
Pris:76,30 NOK
Analytiker:Markus Borge Heiberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-15 kl. 07:44, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-16 kl. 08:35.
OrklaORK
Diagram

EFTER RAPPORT

Q2 i linje med Q1

Orklas intäkter var i stora drag i linje med Q1, med en organisk tillväxt på 1,1%, upp med 20 baspunkter från 0,9% under Q1. Den underliggande vinsten växte med 0,3% å/å under Q2, vilket tyder på en oförändrad underliggande marginal. Justerat för omkring 50 MNOK i engångskostnader, ökade den underliggande marginalen med cirka 40 baspunkter. Den organiska tillväxten drevs i stora drag av prisjusteringar och återföringen av sockerskatten, enligt ledningen, vilket tyder på fortsatt negativ volymtillväxt. Vi anser således fortsatt att förvärv är viktiga och kommer att driva den organiska tillväxten över tid. Vi ser mindre förändringar i den organiska tillväxten på kort/medellång sikt. Vi upprepar Behåll och riktkursen 80 NOK.

Underliggande marginal utvecklas under målet

Rullande tolvmånaders marginal är 11,2%, 30 baspunkter över den jämförbara perioden, men 20 baspunkter lägre än föregående kvartal. Avvikelsen beror i stora drag på engångskostnader på 50 MNOK.

Låg organisk tillväxt

Organisk tillväxt, exklusive Orkla Care, var 2,6%, drivet av återföringen av sockerskatten och prisjusteringar. Vi förväntar oss att tillväxten fortsätter under H2.

Värdetillföring genom förvärv

Förra årets stora förvärv, Kotipizza, levererade 8% i LFL-tillväxt under H1. Orkla betalade en framåtblickande EV/EBIT-multipel på 15x för bolaget. Investeringar under Q2 uppgick till 946 MNOK, vilket innebär en EV/försäljning-multipel på omkring 1x, jämfört med Orklas BCG på 1,8x. Förvärvade bolag har lägre marginaler, men är positionerade i tillväxtsegment.

Vi upprepar Behåll och riktkursen 80 NOK

Vi anser att Orkla måste leverera gällande deras finansiella mål för att behålla sin rådande värdering vid P/E 20x. Vi uppskattar en underliggande EBIT CAGR på 6,1% under 2018-21p och förväntar ROCE att nå 15-16% i kärnverksamheten. Vår riktkurs på 80 NOK härstammar från en summan-av-delarna värdering.  Vi upprepar Behåll.

Storebrand

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:66,00 NOK
Pris:61,26 NOK
Analytiker:Peter Eliot
Chefsanalytiker, Chef försäkring
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-16 kl. 07:37, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-16 kl. 08:35.
StorebrandSTB
Diagram

EFTER RAPPORT

Kapitalöverföring flyttas fram

Storebrand rapporterade Q2-resultat lägre än konsensus, men huvudfokus var nedslående solvensutveckling. Den svagare utgångspunkten trycker tillbaka den sannolika tiden för överföring av överskjutande kapital, om än det finns många rörliga delar i beräkningen. Vi noterar motvind till organisk kapitalgenerering men också att skatteförhandlingar kan ge en positiv effekt. Översiktligt har vi estimat under konsensus, men noterar också den svaga aktiekursutvecklingen. Vi upprepar Behåll och sänker riktkursen till 66 NOK (68).

Solvensbesvikelser pressar tillbaka kapitalöverföringen

Vi tittar nu på överskottskapitalet som återlämnas till aktieägarna från 2022, senare än beräknat. Vi hade förväntat att lägre räntesatser skulle tynga solvensgraden, men en rad andra faktorer har arbetat emot det. Några av dessa är att den pågående kapitalgenerationen ser svagare ut än tidigare och vi förväntar oss inte längre något stöd från övergångsbestämmelser om inte priserna faller. Den andra solvensöversynen innebär ytterligare risker, enligt vår uppfattning. Vi noterar att det finns ett antal ledningsverktyg som finns tillgängliga, inklusive skuld, återförsäkring och en intern modell (även om godkännandet för detta kan ta tid). Stora osäkerheter i skatt kan utgöra upp till +/- 6 procentenheter för solvensen, men vi tror att det är mer troligt att det kommer bli det generella nettotillskottet.

Intäkterna har fått lida

Med tanke på en betydande omstrukturering under Q2 och en stark utveckling från kapitalförvaltningen anser vi att de underliggande resultaten var svaga med 5%. Vi anser att missen främst varit i unit-link divisioner, där vi förväntar oss fortsatt marginalpress. Vi är 10% under konsensus, både gällande besparingar och koncernresultatet.

Värdering och rekommendation

Vi värderar Storebrand med en summa-av-delarna, med användning av ett ROE/COE-perspektiv för varje division och adderar ett genomsnitt på 11% för kostnaderna för eget kapital. Vi inkluderar nuvärdet av våra estimat. Förseningen i detta minskar vår riktkurs från 68 SEK till 66 SEK. Vi tror att konsensusintäkterna förblir för höga och vi är rädda att det kan bli en ytterligare besvikelse avseende överskjutande kapital. Efter den senaste, relativt svaga, utvecklingen av aktierna ser vi dock värderingsstöd och vi behåller vår Behållrekommendation.

Tele2

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:140,00 SEK
Pris:129,85 SEK
Analytiker:Stefan Billing
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-16 kl. 07:12, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-16 kl. 08:35.
Tele2 BTEL2 B
Diagram

UPPDATERING

Estimatändringar inför Q2-resultatet

Vi uppdaterar våra estimat inför Q2-resultatet på grund av icke-konsolideringen av verksamheten i Kroatien, vilket kommer att bli rapporterat som avvecklad verksamhet till följd av den pågående avyttringen. Vi behåller vår Köprekommendation och riktkurs på 140 SEK, vilket reflekteras av vår DCF-baserade summan-av-delarna, med användning av COE på 7,5-9,0% (beroende på marknaden). Vi upprepar Köp och riktkursen på 140 SEK.

Nyfosa

Rek: Köp (Behåll)
Riktkurs:68,00 SEK
Pris:61,95 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-16 kl. 07:53, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-16 kl. 08:35.
NyfosaNYF
Diagram

UPPDATERING

Förvärv lyfter FFO

Efter det förändrade räntesentimentet, anser vi nu att en värdering i linje med NAV är mer rimligt (tidigare räknade vi med 5% rabatt till NAV), vilket tillsammans med en höjd FFO leder till att vi höjer riktkursen till 68 SEK (64). Med en uppsidepotential på 10%, uppgraderar vi till Köp (Behåll).

Fokus på regionala städer

Nyfosa är ett svenskt opportunistiskt kassaflödesdrivet fastighetsbolag som fokuserar på transaktioner. Kontor utgör det största tillgångsslaget med 49% av portföljvärdet, följt av lager och logistik med 38% och övrigt med 13%. Portföljen är utspridd över Sverige med cirka två tredjedelar utanför Stockholm, Göteborg och Malmö. Mer än 15% av resultatet kommer från Söderport som är ett joint-venture med Sagax (50/50 JV med Sagax) som fokuserar på logistik och lager i Stockholm och Göteborg.

Transaktioner i fokus

Nyfosa är öppet för att göra transaktioner oavsett fastighetskategori, region eller storlek på transaktionen. Det innebär att även bostadsfastigheter kan bli aktuella. Bolaget avser att köpa fastigheter som är utanför större bolags primärfokus. Nyfosa kan även delta i transaktioner som andra investerare uppleverer vara för komplexa.

Temporärt högre kostnader under Q2

Förvaltningsresultatet var 13% svagare än förväntat. Avvikelsen berodde på temporärt högre kostnader för central administration, extra finansieringskostnader och några extra kostnader i Söderport (ägs till 50%). Orealiserade värdeförändringar uppgick till 127 MSEK (+0,8%) jämfört med vår prognos om 150 MSEK (+1%). Vi lämnar fastighetsvärderingarna oförändrade, men höjer nästa års FFO med 9% på grund av förvärv.

Vår värdering är nu i linje med NAV

Tidigare ansåg vi att en spridd portföljd, avsaknaden av en god historik samt att en stor andel av tillgångarna låg utanför Sveriges tre största städer motiverade en 5% rabatt till NAV. Dock, med förändringarna av räntesentimentet anser vi nu att en värdering i linje med NAV är rimlig. På grund av en positiv effekt på NAV med 1% (se ovan) och utan rabatt, höjer vi vår tillgångsbaserade riktkurs till 68 SEK (64). Med en uppsidepotential på 10%, uppgraderar vi från Behåll till Köp. Bolaget handlas med 13% rabatt till 2020p NAV (sektorn vid -6%) och 2020p P/FFO är endast 11x (sektorn vid 18x).

Telenor

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:150,00 NOK
Pris:182,15 NOK
Analytiker:Stefan Billing
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-16 kl. 07:56, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-16 kl. 08:35.
TelenorTEL
Diagram

EFTER RAPPORT

Q2: första intrycket

Telenor rapporterade justerad EBITDA-marginal för Q2 under förväntningarna. Organiska tjänsteintäkter var ned 0,7% å/å, där EBITDA minskade med 2,9%. Justerad EBITDA i Norge, Sverige och Asien var -3%/2%, -1%/-1% respektive -2%/-2% jämfört med vår förväntan/konsensus. I Asien var justerad EBITDA över förväntningarna i Thailand, Bangladesh och Myanmar och under förväntningarna i Malaysia och Pakistan. Helårsutsikter för 2019 inkluderar nu Thailand, som ej var inkluderat tidigare. Vi förväntar oss oförändrade konsensusestimat till följd av rapporten.

2019-utsikter inkluderar Thailand

Telenor uppskattar en oförändrad tjänsteintäktstillväxt, låg, ensiffrig avtagande lokal organisk EBITDA och capex exklusive licenser på 16-17 miljarder NOK.

Värdering

Vi värderar Telenor med hjälp av vår kassaflödesbaserade summan-av-delarna med en kapitalkostnad på 7,5-15,5% beroende på marknad. Vi uppskattar en mindre negativ aktiekursreaktion idag på grund av rapporten, där nordisk EBITDA var under förväntan. Vi har riktkursen 150 NOK och rekommendationen Minska.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 623,6 0,5% -0,1% 18,7%
OMXS30 1 632,9 0,4% -0,6% 15,9%
OMXH25 3 993,0 0,6% -0,2% 8,4%
OMXC20 996,8 0,4% -2,0% 11,8%
OSEBX 880,5 -0,1% -1,2% 10,1%
OMXBB 977,6 -0,2% 1,0% 11,9%
Dow Jones 27 359,2 0,1% 2,1% 17,3%
S&P500 3 014,3 0,0% 1,3% 20,2%
Nasdaq C 8 258,2 0,2% 2,0% 24,5%
SX5E 3 502,2 0,1% -0,6% 16,7%
DAX 12 387,3 0,5% -1,2% 17,3%
CAC40 5 578,2 0,1% -0,2% 17,9%
RTS 1 386,5 -0,1% -0,9% 29,7%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 66,5 -0,4% 3,7% 23,6%
Guld 1 412,4 0,3% 0,9% 10,4%
Silver 15,3 1,2% 1,7% -0,9%
Aluminium 1 810,0 0,6% 1,5% -3,2%
Bly 1 974,5 0,1% 4,8% -1,7%
Koppar 5 997,5 0,8% 1,4% 0,5%
Nickel 13 350,0 1,1% 6,6% 26,0%
Zink 2 461,0 1,4% 2,9% -2,0%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,05 0,10 -1,00 8,20
Sverige, 10 år 0,11 -3,60 12,70 -35,00
Norge, 10 år 1,52 -1,10 10,10 -22,60
Tyskland, 10 år -0,26 -3,90 12,90 -49,50
GB, 10 år 0,79 -3,10 9,90 -47,80
USA, 10 år 2,09 -1,58 5,67 -59,11
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,55 -0,1% -0,5% 4,1%
USD / SEK 9,37 -0,2% -0,9% 5,6%
GBP / SEK 11,72 -0,6% -0,9% 3,8%
NOK / SEK 1,10 -0,1% 0,2% 7,1%
DKK / SEK 1,41 -0,1% -0,6% 4,0%
CAD / SEK 7,18 -0,2% -0,6% 10,6%
CHF / SEK 9,51 -0,2% 0,0% 5,7%
JPY / SEK 0,09 -0,2% -0,3% 7,3%
EUR / USD 1,13 0,1% 0,4% -1,5%
USD / JPY 107,98 0,0% -0,6% -1,6%
EUR / GBP 0,90 0,5% 0,4% 0,3%
AUD / USD 0,70 0,3% 0,8% -0,2%
USD / CAD 1,30 0,0% -0,4% -4,5%
GBP / USD 1,25 -0,4% 0,0% -1,8%
USD / NOK 8,54 -0,1% -1,2% -1,4%
EUR / NOK 9,62 0,0% -0,7% -2,9%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande börserna i New York handlades avvaktande på måndagen inför en intensiv rapportvecka.

Dow Jones storbolagsindex steg 0,1 procent till 27.359. Det bredare indexet S&P 500 var oförändrat vid 3.014, medan tekniktunga Nasdaq Composite ökade 0,1 procent till 8.258.

Sektorsvis hamnade kraftbolag i topp, medan energisektorn hade en tung dag.

Bland enskilda bolag rasade cybersäkerhetsbolaget Symantec, som tidigare ska har varit på väg att köpas upp av halvledarbolaget Broadcom, drygt 10 procent efter uppgifter om att förhandlingarna har avbrutits. Broadcom stärktes samtidigt 1,0 procent.

Industrikonglomeratet General Electric var ned 0,9 procent efter att UBS nedgraderat aktien till neutral från tidigare köp. UBS motiverade nedgradering med bland annat en pågående marknadssvaghet och sjunkande räntor.

Läkemedelsbolaget Gilead har ökat sin ägarandel i det belgiska bioteknikbolaget Galapagos till 22 procent från 12,3 procent genom en investering om 5,1 miljarder dollar. Gileads aktie steg 2,7 procent.

Deere, som bland annat konkurrerar med Volvos anläggningsmaskinsdivision (CE), har höjts till köp från neutral av Bank of America. Aktien steg 0,4 procent.

Boeing föll 1,0 procent efter nyheten att 737 Max 8-modellens flygförbud kan sträcka sig till 2020.

Storbanken Citigroup levererade en kvartalsrapport som var bättre än Bloombergs snittprognos. Aktien var ned marginellt men Citi klarade sig bättre än flera i sektorn, däribland JP Morgan och Goldman Sachs, som båda sjönk över 1 procent.

Facebook förlorade 0,5 procent. USA:s finansminister Steven Mnuchin uttryckte på måndagskvällen sin oro över Libra och kryptovalutor i allmänhet, som han menade är en fråga om nationell säkerhet. Facebooks chef för Libraprojektet, David Marcus, försäkrade samtidigt att bolaget inte kommer att lansera kryptovalutan förrän alla tillsynsmyndigheter har godkänt projektet.

Amazon steg 0,5 procent efter att e-handlaren inlett sin årliga "Prime Day", ett 48 timmar långt event som riktar sig mot bolagets premiummedlemskunder. Samtidigt har mer än 2.000 tyska Amazon-medarbetare inlett en minst två dagar lång strejk över för låga löner. Tyskland är Amazons näst största marknad, efter USA.

Räntan på den amerikanska tioåringen sjönk 4 punkter till 2,09 procent

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen handlades uppåt under måndagen med god hjälp utav cykliska aktier, som sällade sig till vinnarna efter att Atlas Copco inlett rapportssäsongen för börsens verkstadsjättar. Även Axfood gavs tummen upp efter rapport.

Vid stängning var det svenska storbolagsindexet OMXS30 upp 0,5 procent vid nivån 1.633. Aktier för cirka 13,6 miljarder kronor hade då omsatts på Stockholmsbörsen.

Atlas Copco redovisade ett justerat rörelseresultat på 5.622 miljoner kronor för det andra kvartalet, vilket i stort sett var i linje med ett genomsnitt av 20 analytikerprognoser som Infront Data sammanställt inför rapporten. Försäljningen på 25.580 miljoner kronor var marginellt lägre än analytikersnittet medan orderingången var 2 procent högre än det genomsnittliga analytikerestimatet. B-aktien lyfte 2,8 procent medan A-aktien steg 1,7 procent.

Bland andra bolag inom storbolagsindex ökade Boliden, Hexagon och Sandvik med en dryg procent vardera medan SKF avancerade 1,8 procent. Skogsbolaget SCA återfanns i stället i den röda änden med en nedgång på 1,9 procent.

Axfoods vd Klas Balkow lyfte fram omsättningstillväxten som en positiv punkt under det andra kvartalet i samband med delårsrapporten. Aktien avancerade med drygt 10 procent.

Prylhandelskedjan Clas Ohlson redovisade 3 procents lägre försäljning under juni 2019 jämfört med samma period för ett år sedan. Under månaden hade bolaget en negativ kalendereffekt om cirka 3 procentenheter på grund av färre handelsdagar. Aktien sattes ned med 4 procent.

IT-konsulten Knowits resultat efter skatt minskade med 4,5 miljoner kronor till 47,4 miljoner kronor under det andra kvartalet, samtidigt som ebita-resultatet sjönk till 65,3 miljoner kronor (72,4). Aktien föll med 10,3 procent.

Byggmax redovisade ett i det närmaste oförändrat ebita-resultat som, exklusive engångseffekter, var 133 miljoner kronor under det andra kvartalet. Omsättningen för jämförbara butiker minskade med 1,8 procent i lokal valuta. Aktien föll med drygt 15 procent.

Även Inwido uppvisade en mindre förändring i sitt ebita-resultat jämfört med föregående år. Den organiska tillväxten låg på -4 procent. Aktien straffades med en nedgång på 12,5 procent.

Medicinteknikbolaget Vitrolife föll tillbaka med 7 procent efter fredagens tvåsiffriga rapportuppgång. Danske Bank bedömer att mycket av styrkan under det andra kvartalet härrör temporära effekter från försäljningen av time lapse-system samt från lätta jämförelsesiffror. Det riktiga testet för bolaget uppges komma under det tredje kvartalet, enligt banken.

Trention gick ner med 3,1 procent, efter besked om att bolaget har reserverat 25,9 miljoner för potentiella kreditförluster, relaterat till ett tidigare kommunicerat brygglån till ett teknikbolag. Trention hade tidigare reserverat cirka 11 miljoner kronor för lånet, som totalt uppgår till sammanlagt 37 miljoner kronor.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Billerudkorsnas Minska 95 SEK na na
Bonava Minska 113 SEK na na
Hemfosa Behåll 96 SEK na na
Nyfosa Behåll 64 SEK na na
HIQ Behåll 57 SEK 0,51 0,67
Husqvarna Köp 100 SEK na na
Sweco Behåll 240 SEK 2,58 na
Schibsted Köp 260 NOK na na
Telenor Minska 150 NOK na na
Yara Behåll 353 NOK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
EMU 11:00 Handelsbalans maj 15.3b / 15.7b
DE 11:00 ZEW-index jul 4.0 / -23.0 7.8 / -21.1
USA 14:30 Detaljhandel jun 0.2% / 0.1% 0.5% / 0.5%
USA 15:15 Industriproduktion jun 0.1% / 0.3% 0.4% / 0.2%

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
YIT FI0009800643 Inga tillkännagivanden
Yara NO0010208051 Inga tillkännagivanden
Nokia FI0009000681 Inga tillkännagivanden
Husqvarna SE0001662230 Inga tillkännagivanden
Ericsson SE0000108656 Inga tillkännagivanden
Atlas Copco SE0011166610 Inga tillkännagivanden
Data Respons NO0003064107 Inga tillkännagivanden
Cargotec FI0009013429 Inga tillkännagivanden
Lundin Mining CA5503721063 6
Axfood SE0006993770 Inga tillkännagivanden
Byggmax SE0003303627 Inga tillkännagivanden
Orkla NO0003733800 Inga tillkännagivanden
Storebrand NO0003053605 3
Tele2 SE0005190238 3
Nyfosa SE0011426428 3
Telenor NO0010063308 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.