logo
Dagens analyser - torsdagen den 18 juli 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-07-18 kl. 08:26 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-07-18 kl. 08:29 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI -1,2% OMXS30 -2,0% DJI -0,4% NASDAQ -0,5%
613,4 1 598,1 27 219,9 8 185,2

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Wallenstam Köp 115 (112) SEK
Dometic Köp 97 (100) SEK
Svenska Handelsbanken Minska 90 (91) SEK
Investor Köp 506 (480) SEK
Balder Köp 366 (358) SEK
Kambi Köp 217 (225) SEK
Kindred Köp 109 (110) SEK

Epiroc

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:108,00 SEK
Pris:95,40 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-18 kl. 12:45, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-18 kl. 14:07.

EFTER RAPPORT

Q2: Bättre än väntat

Epiroc visade en stark Q2-rapport. Den organiska ordertillväxten var -4%, jämfört med mycket tuffa jämförelsetal och i linje med marknadens förväntningar. Den organiska försäljningstillväxten blev 3% jämfört med marknadens förväntan på 1%. Den bättre tillväxten och valutamedvind medförde att rörelseresultatet slog förväntan med 6%, medan rörelsemarginalen var 21,7% (förväntat: 20,6%). Efterfrågan är robust på höga nivåer och kunderna fortsätter att investera i ny utrustning även om de är försiktiga inför större investeringar. Förvänta att konsensusestimaten höjs med upp till cirka 5% efter rapporten. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 108 SEK.

NENT Group

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:230,00 SEK
Pris:214,00 SEK
Analytiker:Stefan Billing
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-18 kl. 09:35, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-18 kl. 13:53.

EFTER RAPPORT

Q2: Första intrycket

NENT rapporterade nettoförsäljning och justerat EBIT i linje med våra estimat för Q2. Bolagets försäljning växte med 7% (6% organiskt), justerad EBIT för affärsområdena växte med 5%, medan koncernens justerade EBIT minskade med 2% på grund av högre centrala kostnader som följd av avknoppningen från MTG. Viaplays abonnenttillväxt var stark, med 65 000 i nettotillskott under ett säsongsmässigt svagt Q2. Vi upprepar Behåll och riktkursen 230 SEK.

Utveckling

Försäljning inom Broadcasting & Streaming växte med 4% organiskt med en EBIT-marginal på 14,8% (15,1%). Inom Broadcasting & Streaming, växte Subscription & other sales med 8% drivet av Viaplay, svensk bredbands-tv och underlicensiering av innehåll, medan reklamförsäljningen minskade med 3% och representerade 26% av koncernens intäkter. Nettotillskottet i Viaplay var 65 000 abonnenter (99 000 under första kvartalet och -25 000 under andra kvartalet 2018) medan det var 3000 (-7000 i Q1 och -18000 i Q2 2018) i Viasat (DHT och tredje parter). Studioförsäljningen ökade med 35% organiskt och redovisade en EBIT-marginal på 4% jämfört med 2% under Q2 2018.

Värdering

Vår riktkurs på 230 SEK är beräknad från en DCF-baserad summan-av-delarna med 9% i kostnad för eget kapital. Vår värdering indikerar ett signifikant premium till europeiska konkurrenter, vilket är välförtjänt enligt oss. Vi upprepar vår Behållrekommendation och riktkursen 230 SEK.

Ericsson

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:90,00 SEK
Pris:79,68 SEK
Analytiker:Sébastien Sztabowicz
Chefsanalytiker, Chef IT hårdvara och halvledare
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-18 kl. 08:02, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-18 kl. 12:57.

UPPDATERING

Tilltagande motvind under det andra halvåret

Medan 5G-cykeln snabbt tar fart och affärstrenderna förblir positiva för de kommande kvartalen ser vi tilltagande motvind under det andra halvåret. Vi höjer riktkursen till 90 SEK (88) och upprepar Behåll.

5G-cykeln tar fart

5G-marknaden fortsätter att ta fart med växande efterfrågan från kunder i USA och Korea, initiala utrullningar i Kina och Japan vid årets slut samt tidiga installationer i Europa och Mellanöstern. 5G-utrullningarna bör fortsätta öka under 2020 och investeringscykeln förväntas vara stark under flera år. Särskilt den amerikanska marknaden förväntas vara stark då väsentlig nätverkskapacitet behövs. Datatrafik fortsätter att växa i mycket snabb takt i USA och marknaden förväntas fortsätta växa under 2020.

Tilltagande motvind

Bruttomarginalerna inom nätverk kan pressas under det andra halvåret till följd av: 1) större volymer från strategiska kontrakt; 2) 5G-utrullningar i Kina vid årets slut; 3) högre tjänsteintäkter i USA. Med det sagt kommer Ericsson att försöka motverka detta genom operativ hävstång under de kommande kvartalen samtidigt som ledningen bedömer att de strategiska kontrakten kommer att skapa värde på lång sikt.

Försäljning mattas

Medan försäljningstillväxten gradvis kommer att sakta ned till låga ensiffriga tal under det andra halvåret ser vi solida marginaler (10,9% underliggande rörelsemarginal) tack var motståndskraftig bruttomarginal och god operativ hävstång.

Riktkurs höjs till 90 SEK (88)

Vi höjer VPA med cirka 4% för 2019-2021p och höjer riktkursen till 90 SEK (88). Trots en mer attraktiv värdering idag behåller vi rekommendation Behåll till följd av otillräcklig uppsida i dagsläget.

Danske bank

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:160,00 DKK
Pris:101,95 DKK
Analytiker:Robin Rane
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-18 kl. 08:49, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-18 kl. 10:44.

EFTER RAPPORT

Q2: i linje efter vinstvarning med svaga kärnintäkter

Danske Bank rapporterade ett Q2-resultat som mestadels var i linje med förväntningarna, till följd av vinstvarningar och preliminära svaga siffror. Nettoresultatet, hänförligt till aktieägarna, var 1,6% bättre. Kärnintäkterna var dock på den svaga sidan i förhållande till konsensus, vilket kan tynga aktien idag. Vi förväntar oss att aktierna underpresterar på marknaden med omkring 1%. Vi upprepar Köp och riktkursen 160 DKK.

Totalt resultat i linje, med svagare kärnintäkter

Nettoresultatet blev 3,835 MDKK, vilket är 1,6% över förväntningarna på 3,774 MDKK. Avkastning på eget kapital var 7,5%. Räntenettot blev 5,371 MDKK, vilket är 2,2% lägre än förväntningarna på 5,491 MDKK. Räntenettot gick ner med 2,7% q/q och ner med 8,6% å/å. Nettolånen uppgick till på 1,809 miljarder DKK. Vinsten var bättre än förväntat på 829 MDKK, vilket är 4,1% högre än estimatet på 797 MDKK. Sammanfattningsvis var de intäkterna i linje med förväntningarna på 11,531 MDKK, vilket är 0,1% över än de förväntade 11,517 MDKK, inkluderande en positiv vinst på 1,300 MDKK från försäljning av Danica Pension Sweden och 180 MDKK negativ ersättning för enstaka kunder för Flexinvest Fri, som förväntat.

Kostnader och kapital i linje

Totala kostnader var i linje med förväntningarna. Kreditförluster uppgick till 113 MDKK jämfört med konsensus på 99 MDKK. Kreditförlusterna slutade med en 68,2% nedgång q/q. Genomsnittet för reserveringarna var 2,5 punkter, jämfört med konsensus på 2,2 punkter. CET1 var 16,6% bättre än förväntat på 16,8%. Danske Banks ledning har 16,0% som mål och det legala kravet uppgår till 14,3%.

Utsikter

Utsikterna förblir enligt vinstvarningsmeddelandet den 8 juli. Ledningen kommer senare detta år att komma med en uppdatering med initiativ för att förbättra bankens långsiktiga utveckling.

Värdering

Vi värderar Danske Bank genom en 2019 summan-av-delarna, med en blandad COE på 10,9%. Danske Bank handlas för nuvarande på 2019 konsensus P/B på 0,58x, jämfört med Large Cap Nordics på 1,08x och nordeuropeiska stora företag på 0,66x. Aktien har gått ner med -42,7% å/å och ner med 13,8% YTD på en totalretursbasis. Vi upprepar Köp och riktkursen på 160 DKK.

AstraZeneca

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:6 470,00 GBP
Pris:6 442,00 GBP
Analytiker:David Evans
Chefsanalytiker, Chef Läkemedel
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-18 kl. 07:21, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-18 kl. 10:17.

INFÖR RAPPORT

Inför Q2: stark försäljning

Inför AstraZenecas Q2-resultat den 25 juli förväntar vi oss en stark dubbelsiffrig försäljningstillväxt igen. Avsaknaden av externa intäkter som är trolig under Q2 (betydligt mer H2-viktad) kan innebära onormalt låga intäkter under kvartalet, men 2019 verkar vara på rätt spår. Vi tror att de nuvarande studierna som genomförs på Imfinzi och Lynparza i nya cancertyper har potentialen att höja konsensus estimat ytterligare. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 64,7 GBP.

Försäljningen bör vara fortsatt stark under Q2

Vi förväntar oss ytterligare ett kvartal av god försäljning efter de starka 14% under Q1. Helårsprognosen över försäljning är ”högt ensiffrigt tal” och vi tror att 10% är troligt för hela året 2019, trots att andra halvåret blir tuffare. Nyckeldrivkraften är fortfarande Tagrisso, Imfinzi och Lynparza som kan accelerera i USA och verkar vara underskattade på lång sikt.

Avtalstiming innebär lägre resultat

Dock, Q2 kommer förmodligen att leverera sämre övriga intäkter, med två små milstolpar av Lynparza på 30 MUSD per styck. Detta innebär att Q2 troligtvis kommer att vara det kvartalet med lägst intäkter under året och vi estimerar en Q2 VPA på 0,59 USD. Astra bör dock fortsatt vara på rätt spår gällande VPA för hela 2019 mellan 3,5 – 3,7 USD.

Utvecklingen går framåt

CASPIAN-studien av Imfinzi, i småcellig lungcancer, var oväntad, tidig och positiv. Astras aktiekurs reagerade inte mycket på detta besked (trots en potential på cirka 3 miljarder USD), men vi tror att Imfinzis ”Overall Survival (OS)”-fördel innebär en fördel med minst tre månader, vilket i teorin är bättre än Roches Tecentriq, med en OS på två månader. Viktiga höjdpunkter för Astra under H2 blir Lynparzas PAOLA-1 – där vi är positivt inställda – och inom prostatacancer med ProFOUND-studien.

Högre aktieantal sänker VPA, men lämnar värdet oförändrat

Vi vet att Astras kassaflöde kommer att vara lågt under 2019 och under Q2 bör vi se ett utflöde av kassan på 675 MUSD till Daiichi (för den lovande cancermedicinen DS-8201), men även 3,5 miljarder USD i kassainflöde från den riktade nyemissionen. Det ökade aktieantalet sänker vår VPA med cirka 2% och valutakursförändringar tar bort ytterligare 1%, men ingen av förändringarna påverkar värderingen särskilt mycket i brittiska pund. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 64,7 GBP.

SKF

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:157,00 SEK
Pris:165,70 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-18 kl. 08:15, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-18 kl. 10:17.

EFTER RAPPORT

Ingen anledning att äga aktierna just nu

Vi behåller våra estimat och vår riktkurs i stort sett oförändrade efter Q2, i vilket SKF kunde försvara sin marginal trots fortsatt minskning av den organiska tillväxten. Då valutan medföra mindre medvind framöver och prisökningar bli svårare att få igenom, och det i takt med att den organiska tillväxten fortsätter att avta, och därmed kommer resultatutvecklingen ligga under press framöver. Till följd av dessa skäl, ser vi ingen anledning att äga aktierna. Vi upprepar Minska och sänker riktkursen till 157 SEK (158).

Marginella ändringar i estimat och riktkurs

Även med en kontinuerlig minskning i organisk tillväxt överraskar SKF på uppsidan. Marginalen var bättre till följd av: 1) prisökningar som fortsätter att kompensera; 2) SKF var bättre än väntat på att skära kostnader och 3) industrisegmenten fortsätter att växa snabbare än bilindustrin. Med prisökningar som är svårare att få igenom framöver, gör vi marginella förändringar i våra estimat och i vår riktkurs.

Förvänta fortsatt nedgång för organisk tillväxt…

Med en organisk tillväxt på -1,6%, var det SKF:s första negativa organiska tillväxt sedan 2016. Med tanke på att de ekonomiska indikatorernas tillstånd fortsätter, den pågående handelskonflikten mellan Sino-USA och de anekdotiska bevisen från konkurrenter som Atlas Copco och Sandvik, förväntar vi att den organiska tillväxten fortsätter att minska under de kommande kvartalen. Tumregeln är att köpa de cykliska bolag när de rapporterar det första negativa kvartalet, men vi tror att den cykliska botten är nästan ett år bort och bedömer att det är för tidigt att köpa.

… så väl som marginal

Trots att FX arbetar i medvind, förväntar vi att påverkan från prisökningar kommer att minska och då organisk tillväxt fortsätter att minska förväntar vi att marginalen också minskar.

Ingen anledning att äga aktien

Vi är imponerade av SKF:s möjlighet att försvara marginalen i en miljö av negativ organisk tillväxt. Då vi tror att det kommer bli tuffare framåt förväntar vi press på vinsttrender och vi ser ingen anledning att äga aktien. För de som vill ha cyklisk exponering, föredrar vi Sandvik. Vår riktkurs år beräknad genom en målmultipel (12x P/E och 10x EV/EBIT – i linje med det historiska genomsnittet) på våra vinster 2021, vilket är diskonterat till slutet av 2019. Riktkursen har sänkts från 158 SEK till 157 SEK och vi upprepar Minska.

Telia

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:47,00 SEK
Pris:42,42 SEK
Analytiker:Stefan Billing
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-18 kl. 08:15, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-18 kl. 10:17.

EFTER RAPPORT

Q2: Första intrycket

Telia rapporterade resultaten för Q2 idag med tjänsteintäkter och justerat EBITDA-resultat 0%/0% och +2%/0% jämfört med vår förväntan/konsensus. Organiska tjänsteintäkter gick ner med 1,4% å/å, jämfört med -2,5% i Q4 och Q1 2018. UEBITDA gick ner med 2% å/å, jämfört med -4% i Q1 och -5% i Q2. Helårsguidningen förblir oförändrad, med ett kostnadsminskningsmål på 2% och operativt fritt kassaflöde-vägledning på 12-12,5 miljarder SEK, vilket innebär cirka 13% tillväxt å/å inklusive bidraget från Get i Norge. Vi uppskattar i stort sett oförändrade konsensusestimat efter denna rapport och förväntar en netural kursreaktion idag.

Utveckling, affärsområden

Tjänsteintäkter var i linje med våra estimat, förutom 1%/2% i Sverige respektive Baltikum. Omsättningstillväxten för B2B i Sverige var positiv. Justerat EBITDA var 2% över våra estimat på koncernnivå, med 4%/3% lägre i Sverige respektive Baltikum, men 5%/3% miss i Finland/Baltikum.

Kassaflödesvägledning upprepas

Bolaget behåller sin operativa fria kassaflödesvägledning på 12-12,5 miljarder SEK, vilket indikerar cirka 13% tillväxt å/å, med Get inkluderat i Norge. Telia upprepar även sina förväntningar för förbättrade intäkter och EBITDA-trender under andra halvåret, drivet av exempelvis rörelsekostnadsbesparingar (helårets mål för att minska rörelsekostnaderna med 2% förblir oförändrat) och prisökningar.

Värdering

Vår 12 månaders riktkurs på 47 SEK är beräknad från vår DCF-baserade summan-av-delarna, främst genom en COE på 7,5-9,0% (beroende på marknad). Vår värdering inkluderar också Bonnier Broadcasting. Vi upprepar Köp och riktkursen på 47 SEK.

Intrum

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:295,00 SEK
Pris:244,50 SEK
Analytiker:Robin Rane
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-18 kl. 07:54, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-18 kl. 08:57.

Justerad EBIT 3% bättre, drivet av starka marginaler

Intrum presenterade ett solitt resultat där bolaget slog konsensus med 3% gällande justerad EBIT. Det goda resultatet var främst drivet av starkare marginalexpansioner än förväntat. CMS-marginalen, som är en av de viktigaste för intäkterna, återhämtade sig efter de låga 22% under Q1 till starka 29%, över de förväntade 26%. Vi förväntar oss att aktien överpresterar marknaden med 4-5% idag. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 295 SEK.

CMS-marginalen vid 29% jämfört med de förväntade 26%

Intrums resultat rapporterades 6% över konsensus förväntningar, vid 879 MSEK. EBIT var 1 % lägre vid 1 475 MSEK. Intäkterna uppgick till 3 784 MSEK och var 3% under förväntningarna. Justerad EBIT var 1 561 MSEK, 3% över konsensus. Negativa engångsposter var 84 MSEK, högre än konsensus på 26 MSEK. Externa intäkter i CMS uppgick till 2 099 MSEK, vilket är under konsensus förväntningar. Justerad EBIT i CMS var 798 MSEK, 8% över konsensus och innebar en EBIT-marginal på 29,4%. Financial Services redovisade intäkter om 1 685 MSEK under kvartalet, 3% lägre än konsensus. Justerad EBIT var 1 214 MSEK, 12% över konsensus. ROI för den investerade portföljen var 15% under Q1.

Värdering

Vi värderar Intrum med en kassaflödesmodell. Baserat på våra estimat för 2020p handlas Intrum för närvarande till EV/EBITDA på 8,7x och P/E på 8,0x. Vi förväntar oss en direktavkastning på 5,6-6,4% för 2019-2020p. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 295 SEK.

Electrolux

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:270,00 SEK
Pris:235,00 SEK
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-18 kl. 08:16, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-18 kl. 08:57.

Q2: Första anblicken – solitt och bättre guidning

Underliggande EBIT på 1,619 MSEK och en marginal på 5,1% - oförändrad å/å var i linje med konsensus. Bolaget sänker sin motvindsguidning från råvaror, tullar och valuta till 1,4-1,6 miljarder SEK jämfört med tidigare 1,7-1,9 miljarder SEK. Bolaget bekräftar också sitt åtagande att dela ut Professional, som redovisade EBIT 14% över konsensus. Således bör aktiekursen reagera positivt för efter minskad motvindsguidning samt den goda utvecklingen inom Professional som har högre värdering än den resterande delen av Electrolux. Vi upprepar Köp och riktkursen på 270 SEK.

Nordea Bank

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:8,20 EUR
Pris:6,62 EUR
Analytiker:Christoffer Adams
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-18 kl. 07:50, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-18 kl. 08:57.

Q2: svaga kärnintäkter med nya mål som ska presenteras efter Q3

Nordea rapporterade ett svagt Q2-resultat med en justerad vinst före skatt 3,8% under konsensus. Räntenetto och provisionsintäkter var lägre än förväntat, medan underliggande kostander var 1% under konsensus. Q2-rapporten uppger att Nordea kommer att se över sina finansiella mål, inklusive kapital- och utdelningspolicy, och förväntar att presentera dessa efter resultaten för Q3 2019. Vi förväntar att aktien underpresterar på marknaden med cirka 4% idag. Vi upprepar Köp och riktkursen 8,20 EUR.

Svaga kärnintäkter, justerat 2% under konsensus

Räntenettot uppgick till 1,071 MSEK, 3% lägre än förväntningarna. Räntenettot var dock 1,4% upp q/q, men ner 3,5% å/å. Lånetillväxten var -0,5% q/q och 2,9% å/å. Räntenettomarginalen var 0,85% vilket var lägre än förväntat (0,88%). Provisionerna var också lägre än förväntat, med 1,7%, och uppgick till 743 MSEK. Nettofinansiella var 10,5% bättre än förväntat. Sammanfattningsvis blev justerade resultat 2% lägre än förväntat.

Kostnader i linje, men högre kreditförluster

Den totala kostnaden var i linje med konsensus på 1,180 MEUR, 0,4% över förväntningarna på 1,175MSEK. Kostnaderna inkluderar högre avskrivningar, vilket ledningen inte tycker är hållbart. Justering för enstaka integrationskostnader för Gjensidige Bank var 0,9% under konsensus. Kreditförlusterna var 5,2% över estimatet på 58 MEUR. Detta drivs av några specifika exponeringar och lägre återföringar och återspeglar inte en försämring i allmän kreditkvalitet. LLR var 7,5 punkter, jämfört med konsensus på 7,1 punkter. Banken guidar för ”större oförändrade kreditkvaliteter under de kommande kvartalen”.

Kapital och nya mål

CET1 var 14,8%, vilket var bättre än förväntat (14,6%). Nordeas ledningsmål är 40-120 punkter över minimum. Banken kommer att presentera nya mål efter Q3-rapporten, på grund av dålig utveckling och resultat lägre än förväntningar, så väl som klarhet avseende kapitalkrav från ECB.

Värdering

Vi värderar den nordiska banksektorn genom en summan-av-delarna 2019p med en blandad COE på 9,3%. Banken handlas för nuvarande på 0,88x P/B 2019, jämfört med Large Cap Nordics på 1,08x och nordeuropeiska stora banker på 0,66x. Det genomsnittliga konsensus P/E (2019p) för Nordea ligger på 10,3x. Large Cap Nordics ligger på 9,8x. Aktien har gått ner med -11,1% å/å och upp 2,8% YTD på totalavkastningsbasis. Vi upprepar Köp och riktkursen på 8,20 SEK.

Wallenstam

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:115,00 SEK
Pris:102,20 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-18 kl. 07:17, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-18 kl. 08:29.

EFTER RAPPORT

Vi tycker om exponeringen mot hyresrätter

Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 115 SEK (112). Wallenstams stadiga hyresrättsproduktion uppnådde >3 000 enheter för första gången (upp >75% å/å), starka marknadsutsikter samt en LTV på 46% är alla stödjande faktorer till växande NAV och FFO på kort till medellång sikt. Vi justerar 2019-21p FFO och NAV med 0-3% efter Q2-rapporten som vi anser var något bättre än väntat.

Stark efterfrågan i portföljen

Vi bedömer att cirka 54% av hyresintäkterna härrör från kommersiella tillgångar (97% beläggningsgrad) och resterande 46% från bostadsfastigheter (100% beläggningsgrad). Tack vare sitt kommersiella fokus på centrala Göteborg ser vi fortsatt hyresökningar fram till 2021p och noterar att de nådde cirka 7,5% under H1 2019. Vd meddelade att marknadsutsikterna förblir goda, vilket vi tror kommer fortsätta genom H2.

Hyresrättsproduktionen når toppen och mer kommer

Vi bedömer att bostadsfastigheterna ger en avkastning på 6% på byggkostnaden medan avkastningskravet vid försäljning uppgår till cirka 3,5% vilket ger stor värdepotential framöver. En nyckelanledning att nå 6% i avkastning är Wallenstams långa historik av kostnadseffektivt byggande sedan starten 2004. För första gången uppgår antalet pågående produktioner av hyresrätter till över 3 000 enheter och har ökat över 75% å/å. Dessutom har bolaget som mål att årligen påbörja 1 500 enheter, vilket kan jämföras med de senaste 12 månaderna då de påbörjat 1 679 enheter, vilket tyder på att en hög nivå av produktion troligtvis kommer att upprätthållas.

Höga ensiffriga hyreshöjningar för kommersiella fastigheter

Nettouthyrningen ökade q/q till 4 MSEK (-1 MSEK under Q1), vakanserna var oförändrade vid 3% och hyreshöjningarna nådde cirka 7%. Givet den starka efterfrågan för kommersiella fastigheter i Göteborg påbörjade bolaget ett nytt projekt på 20 000 kvadratmeter.

Köp, riktkurs höjd till 115 SEK (112)

Vi justerar vårt 2019-21p FFO och NAV med 0-3% medan vi lämnar utdelningen oförändrad. Vår tillgångsbaserade riktkurs på 115 SEK baseras på ett premium om cirka 22% till vårt framåtblickande NAV för att fånga potentialen i nyproduktion där antalet nya starter är över vårt estimat. Vi upprepar Köp.

Dometic

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:97,00 SEK
Pris:84,14 SEK
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-18 kl. 07:12, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-18 kl. 08:29.

EFTER RAPPORT

En möjlighet att gå in

Vi ser den negativa kursutvecklingen, efter sänkningen av guidningen igår, som en möjlighet att köpa in sig i denna attraktiva och mellanlångsiktiga tillväxt- och marginalstory. Vi nedjusterar våra estimat med 2-3% och sänker vår riktkurs från 100 SEK till 97 SEK, men med 15% uppsida upprepar vi Köp.

Svag volym under Q2 men starka marginaler

Dometic hade intäkter för Q2 på 5 329 MSEK, -7% organiskt å/å och 5% under vårt estimat. Missen var främst på grund av att RV America återigen kom in under våra förväntningar och denna gång fick de inget stöd från förvärv. EBIT var 900 MSEK med en marginal på 16,9%, -60 punkter å/å och 2% under våra förväntningar i absoluta termer, men 60 punkter över på marginalen vilket återigen visar oss hur duktiga de är på att hålla kvar marginalen trots ett intäktstapp på 700 baspunkter. Som väntat sänktes guidningen, men inte bara på marginalen som vi förväntade oss, utan även tillväxten, vilket innebär att varulagerskorrigeringen för rekreationsfordon fortsätter lite längre än vi hoppats på. Den nya guidningen är nu för negativ organisk tillväxt och en marginal över 14% och de upprepade en nettoskuld/EBITDA på omkring 2x.

Sänker VPA-estimat med 2-3% för 2019p-2021p

Till följd av något lägre intäkter med något högre marginalförväntningar, sänker vi våra VPA-estimat med 2% för 2019p och 3% för 2020p-2021p. Vi antar nu-3% organisk tillväxt jämfört med -1% tidigare och en marginal på 14,2% (14,1%).

Köp, sänker riktkurs från 100 SEK till 97 SEK

Vi nedjusterar vår riktkurs i linje med estimaten från 100 SEK till 97 SEK, fortfarande baserat på genomsnittet av historiska 11x EBIT, 13x VPA och en DCF med en WACC på 8,9%, slutlig tillväxt på 3% samt en marginal på 15%. Vi tycker Dometic är en väldigt intressant mellanlångsiktig tillväxtstory, trots sänkt kortsiktig guidning, och vi ser alla potentiella aktienedgångar till följd av guidningsminskningen som köplägen.

Svenska Handelsbanken

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:90,00 SEK
Pris:92,24 SEK
Analytiker:Christoffer Adams
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-18 kl. 07:08, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-18 kl. 08:29.

EFTER RAPPORT

Riktkursen sänks efter svag rapport

Tillföljd av Handelsbankens svaga rapport den 17 juli 2019, sänker vi våra vinstestimat med 0,7-2,8% för 2019-2021p. Detta innebär också att vi sänker vår riktkurs från 91 SEK till 90 SEK. Vi upprepar vår Minskarekommendation.

Vinstestimat sänks med 0,7-2,8% för 2019-2021p

Handelsbankens Q2 resultat blev 2% lägre än konsensus. NII kom in 1,2% under då medvind från svenska bolån inte var lika stark som förväntat. Kostnaderna blev 3% högre än konsensus då antipenningtvättsutgifter ökade, trots att banken saknade konkurrenternas exponering i Baltikum. Ingen avsättning för Oktogonen är inräknad i Q2. Till följd av rapporten sänker vi våra vinstestimat med 0,7-2,8% för 2019-2021p. Vi sänker våra räntenettoestimat med 1,3-2,7% och justerar vårt kostnadsestimat med -1,1%, 1,9% respektive 2,5% för 2019-2021p. Vi bortser från Oktogonen-allokeringarna under Q2 2019, vilket sänker kostander med 600 MSEK. Vi minskar våra utdelningsestimat för 2020p och 2021p och estimerar nu 6 SEK, 6,10 SEK (6,25 SEK) samt 6,20 SEK (6,25) för de kommande tre åren.

Ökande fokus på bolån är ett riskabelt skifte

Handelsbankens strategi har lett till beslutet att lämna vissa marknader. Enligt oss verkar det vara ett klokt beslut att lämna geografiska marknader där banken inte har uppnått en bra lönsamhet. Det enda problem som vi hittills kan se med denna strategi är att det får banken att fokusera på enklare produkter, såsom bolån. Problemet med detta är att dessa produktområden troligen kommer att innebära mer press på lönsamhet med en ökande digitalisering. I framtiden tror vi att meravkastningen i allt högre grad kommer att göras i mer komplexa bankområden, medan vi ser ett ökat tryck på marginalen för homogena retailprodukter.

Konkurrenskraftigt tryck på att öka inteckningsmarginaler

Ledningen uppgav att svenska bolån är kärnan för banken och att de skulle ”försöka att inte försvara, utan också stärka vår position inom bolån”. Handelsbanken har förlorat marknadsandelar inom detta område, med en marknadsandel av nya inteckningar på 15% det senaste kvartalet, mycket under deras marknadsandel för lån på 23%. Detta kommer troligen öka konkurrensen och leda till lägre marginaler. Vi upprepar Minska.

Investor

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:506,00 SEK
Pris:457,90 SEK
Analytiker:Markus Gustafsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-18 kl. 07:06, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-18 kl. 08:29.

EFTER RAPPORT

Q2: fortsatt stark tillväxt i Mölnlycke

Investor rapporterade en NAV-tillväxt på 6% under kvartalet, drivet av den noterade portföljen samt Patricia Industries. Mölnlycke behåller den solida tillväxttakten från föregående kvartal och rapporterade en organisk försäljningstillväxt på 5%. Vi höjer vår riktkurs till 506 SEK (480) och upprepar Köp.

Organisk tillväxt på 5% i Mölnlycke

Mölnlycke rapporterade en stark organisk tillväxt för det tredje kvartalet i rad på 5% (vi förväntade oss 4%), drivet av USA, Europa och tillväxtmarknader. EBITDA-marginalen var stark, 29,6%, och något över vårt estimat vid 29%. Försäljningen i Wound Care växte med 7%, främst drivet av produktkollektionen Mepilex Border, som har bidragit mest till tillväxten i Wound Care de senaste kvartalen. Surgical växte med 4%, främst drivet av handskar och kirurgutrustning. Ytterligare bevis på tillväxten i Mölnlycke, tillsammans med en stark marginal, stödjer vår vy om att bolaget bör handlas med 20% premium till konkurrenterna. Vi värderar Mölnlycke med en 2020p EV/EBITDA på 18x.

Avyttring av Aleris

Efter kvartalet avyttrade Investor hälsovårdsföretaget Aleris till Triton för ett värde motsvarande 2 miljarder SEK efter transaktionskostnader. Under H2 2018 avyttrade Investor Aleris Care till Ambea, så avyttringen av den kvarvarande delen var ingen överraskning. Utvecklingen i Alerias har varit svag sedan den första investeringen under 2010, vi anser således att detta är goda nyheter, då Investor nu kan fokusera på holding och nya investeringar istället. Investor kommer dock behålla den digitala hälsovårdsplattformen Doktor24.

Skuldsättningsgrad på 4%

Investor förvärvade aktier i ABB för 2 miljarder SEK under kvartalet. Efter avyttringen av Aleris, kommer Investor att ha en skuldsättningsgrad på 4% och ett stort utrymme (cirka 30 miljarder SEK) före de når deras mål gällande en skuldsättningsgrad på 10%.

Värdering

Vi värderar Investor med ett mål-NAV på portföljen med en rabatt på 19% för att återspegla det femåriga historiska genomsnittet. Den nuvarande NAV-rabatten är 17%. Vi upprepar vår Köprekommendation och höjer riktkursen till 506 SEK (480).

Sagax

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:85,00 SEK
Pris:96,70 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-18 kl. 07:15, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-18 kl. 08:29.

EFTER RAPPORT

Alltför krävande värdering

Sagax aktier har handlats på en premiumvärdering under en lång tid. Vi tror att det väldigt starka CAGR, överlägsna ledningen, och ett starkt kassaflöde är faktorer som påverkar priset. Aktien har presterat på topp detta år med en ökning på 50%. Med en rapport mer eller mindre i linje förutom omvärdering för fastigheter, vilket kanske kommer senare, behåller vi vår riktkurs på 85 SEK. Vi anser däremot att aktien fortfarande är för dyr och upprepar vår Minskarekommendation.

Hög exponering utanför Sverige

Sagax affärsidé är att investera i kommersiella fastigheter, främst inom lager- och lätt industri-segmentet. Bolaget äger nu fastigheter i Sverige (46%), Finland (38%), Frankrike (6%), Tyskland, Nederländerna och Danmark.

Högavkastande tillgånger leder till starka kassaflöden

Sagax fastighetsavkastning är 7,1%, vilket är högst inom sektorn. Detta leder till riktigt starka kassaflöden, vilket ökar NAV-tillväxten och banar väg för förvärv. Med långa kontrakt (sju år i genomsnitt) är vakansrisken mycket låg. Dessutom är det utländska intresset för att investera i logistikfastigheter mycket starkt (särskilt efter försvagningen av den svenska kronan).

Q2: relativt låg fastighetsomvärdering

Förvaltningsresultatet blev 2% lägre än våra estimat för Q2. Vi förväntade omvärderingar på 438 MSEK (+1,5%), men landade på 377 MSEK (+1,3%). Detta är av speciellt intresse då den mesta delen av sektorn av rapporterat bättre-än-förväntade fastighetsomvärderingar. Med ett stort intresse för internationella segment, och med två stora affärer (Prologis och Corem) på nästan 5% avkastning, var Sagax fastighetsomvärdering en besvikelse. Vi behåller våra förväntade fastighetsuppvärderingar och FFO-estimat mer eller mindre oförändrade.

Starkt NAV CAGR redan inräknat

Som tidigare, för att fånga de starka långsiktiga utsikterna för logistik/lätt industri diskonterar vi den förväntade kostnaden för eget kapital med 9% för perioden till vårt basår, vilket betyder att vi diskonterar en period på 18 månader. Som tidigare argumenterar vi för ett premium på 40% är lämpligt på grund av förändrad räntesats och därigenom lägre avkastning. Med detta perspektiv, resulterar vi i en oförändrad tillgångsbaserad riktkurs på 85 SEK. Vi upprepar Minska.

Balder

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:366,00 SEK
Pris:336,40 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-18 kl. 07:03, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-18 kl. 08:29.

EFTER RAPPORT

Stark underliggande vinst

Då vi ser att alla fastighetsuppvärderingar hittills i år har drivits av kassaflödet, samtidigt som vi förväntar oss sjunkande avkastningskrav framöver, höjer vi de förväntade fastighetsuppvärderingarna något. Detta, tillsammans med en bättre FFO (stark NOI-marginal i Q2-rapporten samt förvärv), leder till att vi höjer vår tillgångsbaserade riktkurs till 366 SEK (358) och upprepar Köp.

Skiljer sig från konkurrenterna

Bostadsfastigheter står för nästan 60% av Balders fastighetstillgångar, kontor står för 16% och detaljhandel och hotell utgör resten. Nära 27% av bolagets tillgångar lokaliserade i Helsingfors. Stockholm och Göteborg står för 20% vardera och Öresund för cirka 20%. 10-15% av förvaltningsresultatet kommer ifrån gemensamma affärer med andra bolag (IFPM). Andra SATO-ägare har ett minoritetsägande i Balder och får omkring 10% av bolagets vinster.

Byggrättsportföljen ger potential

Balder har målet att skapa en omfattande portfölj av byggrätter med utvecklingsfastigheter och byggprojekt. Syftet är att konstant producera nya hyreslägenheter, bostadsrätter och kommersiella fastigheter under egen förvaltning. Allt som allt har Balder 10 000 byggrättigheter på befintlig mark.

Q2: underliggande vinst 5% över förväntan

Hyresintäkterna var 3% över förväntan, medan förvaltningsresultatet var 5% bättre än väntat under Q2, tack vare en starkare än förväntad NOI-marginal. Detta, tillsammans med deras senaste transaktioner, gör att vi höjer vår 2019p FFO med 5% och vår 2020p FFO med 4%. Fastighetsuppvärderingarna rapporterades till 0,9 miljarder SEK (+0,7%) jämfört med vår prognos om 1,2 miljarder SEK (+1,0%). Fastighetsuppvärderingarna berodde på höjda hyror. Inga sänkta avkastningskrav har gjorts under 2019, trots att avkastningen i transaktionsmarknaden är på väg nedåt efter det fundamentala skiftet gällande förväntningar över räntenivåerna. Vi höjer således de förväntade uppvärderingarna med 200 MSEK för 2019 och 800 MSEK för 2020.

Höjd riktkurs efter fastighetsuppvärderingar samt högre FFO

Som tidigare förväntar vi oss att sektorn handlas i linje med NAV på 12 månaders sikt. Vi anser att Balder bör handlas med 5% premium på grund av dess stabilitet. Baserat på en högre FFO och fastighetsuppvärdering, höjer vi vår tillgångsbaserade riktkurs från 358 SEK till 366 SEK (1,05x NAV för Q2 2020p) och upprepar Köp.

Kambi Group

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:217,00 SEK
Pris:134,80 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-18 kl. 07:00, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-18 kl. 08:29.

INFÖR RAPPORT

Q2: fokus på utsikten för H2 och kommentarer på DraftKings

Vi har nedjusterat våra estimat för Kambi inför deras Q2-resultat (väntas den 24 juli), då det senaste intäktsdatat från New Jersey var lägre än väntat, då lanseringen av online sportsbetting i Pennsylvania har gått långsammare än förväntat. Vi har också höjt våra kostnadsestimat något och allt som allt sänker vi EBIT för 2019p-2020p med 7-9%. Vi sänker även vår riktkurs från 225 SEK till 217 SEK och upprepar Köp.

Säsongsmässig avmattning i New Jersey större än väntat

Intäktsdata för sportsbetting i april och maj i New Jersey har varit svagare än väntat, då säsongseffekter under den svaga delen av året var större än väntat. Vidare, lanseringen av sportsbetting i Pennsylvania startade endast i slutet av maj med endast en operatör, och två till adderades i slutet av juni. Därför lär intäkterna i USA var på en liknande nivå som under Q1 2019. Samtidigt, tror vi att sportmarginalen har varit stark, och därför förväntar vi oss att intäkter och EBIT kommer att vara i stort sett oförändrade från Q1 2019.

Osäkerhet med DraftKings verkar inprisat

Även om Q2 verkar vara något under våra förväntningar är den stora nyheten, som har påverkat aktien den senaste tiden, spekulationer i media att Kambis kund DraftKings potentiellt ska förvärva SB Tech för att sköta deras sportsbook i egen regi, i stället för att använda sig av Kambi. Även om detta endast är spekulationer har aktien sjunkit från omkring 180 SEK till nuvarande nivån kring 130 SEK. Efter kursfallet tror vi att en potentiell förlust av DraftKings, vilket troligtvis representerar 5-10% av Kambis intäkter, är inprisad. Vidare, även om en potentiell förlust av DraftKings skulle vara negativ, skulle det även finnas möjligheter att få in nya kunder ifall SB Tech blir en in-house sportsbook för DraftKings. Således, efter kursfallet, anser vi att nedsidarisken på aktien är begränsad, även om spekulationerna blir verklighet.

Utsikter i USA fortfarande starka med många potentiella lanseringar under H2

Vi tror att aktiens svaga utveckling den senaste tiden är ett köpläge. Även om den potentiella förlusten av DraftKings kan påverka tillväxten negativt, finns det fortfarande många tillväxtmöjligheter från Kambis övriga kunder i USA. Vidare, då flera stater nyligen legaliserat sportsbetting, med potentiella lanseringar de kommande månaderna, verkar nyhetsflödet och tillväxtmöjligheterna starka för H2 2019p och 2020p. Vi upprepar Köp men nedjusterar vår riktkurs från 225 Sek till 217 SEK. Vår riktkurs är baserad på genomsnittet av 25x EV/EBIT för 2020p och en DCF (WACC: 11,2%, EBITDA-marginal: 40%).

Kindred

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:109,00 SEK
Pris:83,18 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-18 kl. 07:04, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-18 kl. 08:29.

INFÖR RAPPORT

Inför Q2: Sekventiell förbättring väntas från svagt Q1

Vi har sänkt våra tillväxtestimat något inför Kindreds Q2-rapport den 24 juli, då vi är mer försiktiga gällande den nordiska marknaden på kort sikt samtidigt som vi förutser viss osäkerhet i Nederländerna inför ”cooling off”-perioden inför landets kommande reglering under 2021p. Sammantaget sänker vi våra EBIT-estimat med 2-4% och vår riktkurs till 109 SEK (110). Vi upprepar Köp.

Sverige fortsatt tufft, Norge påverkat av betalningsblockering

Även om vi förväntar oss att Kindred växer på den nordiska marknaden q/q ser återhämtningen något svagare ut än vi hade förväntat oss, baserat på skatteunderlag för april och maj. Därtill, baserat på NetEnts Q2-rapport, verkar tillväxten i Norge ha påverkats av betalningsblockeringen i landet samtidigt som det är en allmän avmattning i Nederländerna till följd av ”cooling off”-perioden i landet inför spelregleringen 2021p. Till följd av detta sänker vi våra tillväxtestimat för 2019p och sammantaget sänker vi 2019-2020p EBIT med 2-4%.

Solida tillväxtmöjligheter framåt

Vi bedömer att Kindred kan fortsätta att leverera gedigen tillväxt under de kommande åren. Även om den underliggande tillväxten i Norden saktar ned, då marknaderna mognar, bör Kindred ändå ha möjlighet att växa i regionen. Lägre konkurrens i Sverige efter återregleringen bör också hjälpa Kindred att vinna marknadsandelar från mindre konkurrenter som får tufft att klara konkurrensen. Därutöver bör tillväxten i övriga Europa vara stark då flera länder har låg penetration samtidigt som bolagets lansering i New Jersey öppnar upp för tillväxt i USA.

Köp upprepas, riktkurs 109 SEK (110)

Även om vi sänker våra estimat något anser vi att nuvarande låga värdering erbjuder ett attraktivt köptillfälle. Vår riktkurs på 109 SEK (110) indikerar en uppsida på 32% och vi upprepar Köp. Riktkursen är baserad på genomsnittet av 13x EV/EBIT 2021p och en kassaflödesvärdering med WACC 10,4% och långsiktig EBITDA-marginal på 20%.

Sandvik

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:202,00 SEK
Pris:152,75 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-18 kl. 07:27, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-18 kl. 08:29.

Agerade lite sent, men bolaget kommer att komma ikapp

Trots att vi önskar att Sandvik hade agerat snabbare anpassar bolaget nu organisationen till nya nivåer för efterfrågan och estimat för 2020 har höjts trots svagare resultat under Q2. På väg framåt kommer det att bli viktigt att se till att organisationen är redo att agera snabbare, men man måste ta hänsyn till att decentraliseringen fortfarande är ung och organisationen är oerfaren att agera agilt. Vi tror att marginalerna återhämtar sig och upprepar Köp och riktkursen 202 SEK.

Estimat ökar något 2020p efter besparingsprogram

Efter sämre marginaler inom Machining Solutions (SMS) då den organiska tillväxten var negativ har Sandvik introducerat ett besparingsprogram som kommer att vara implementerat 2020. Med 1 400, eller runt 6% av de anställda, påverkar besparingarna med 1,2 miljarder SEK vilket motsvarar 6% av EBIT 2018. Vi minskar EPS 2019 med 3% på grund av sämre marginal men ökar 2020-2021p EPS med 3% per år till följd av dessa besparingar. Vi behåller vår riktkurs, som är beräknad genom en blandning av målmultiplar (17x P/E och 13x EV/EBIT på 2021p vinster diskonterat tillbaka till slutet av 2019p), en summan-av-delarna och en oförändrad DCF (WACC på 8%).

Nyckelfrågan för SMS är att se till att det blir flexibelt

Vi är besvikna på att SMS misslyckades med att hålla uppe marginalerna. Bolaget sa att anledningen var att efterfrågan minskade drastiskt under juni, medan april gick ganska bra. Vi anser dock att nedgången borde varit uppenbar och att bolaget borde haft mer beredskap. Det är bra att de vidtar åtgärder och att det ska räcka för att återställa marginalen – vi önskar bara att Sandvik kunde agerat snabbare. Sandvik är nu en mycket decentraliserad organisation och alla beslut fattas i divisionerna. Nyckelfrågan framöver är hur koncernledningen kommer att se till att divisionsledningarna är snabba nog att agera i framtiden.

SMRT är stabil

Mining and Rock (SMRT) fortsätter att prestera bra. Underliggande utrustningsefterfrågan är oförändrad och försäljningen av tjänster fortsätter att växa i stadig takt. Ersättningsinvesteringar från utrustning som såldes 2012 är nu på normaliserade nivåer. Det finns fortfarande projekt och automatisering fortsätter att driva försäljningen. Automationsförsäljningen är nu cirka 0,5 miljarder SEK (cirka 2% av SMRT-försäljningen) men växer med 50-60% och driver också utrustningsförsäljning. En stor andel kunder som köper automatiserade lösningar köper också ny utrustning. Vi upprepar vår Köprekommendation och vår riktkurs på 202 SEK.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 613,4 -1,2% -0,9% 16,8%
OMXS30 1 598,1 -2,0% -1,5% 13,4%
OMXH25 3 971,0 -1,0% 0,5% 7,8%
OMXC20 1 002,1 0,1% -1,3% 12,4%
OSEBX 867,8 -0,7% -1,7% 8,6%
OMXBB 973,2 -0,2% -0,2% 11,4%
Dow Jones 27 219,9 -0,4% 1,3% 16,7%
S&P500 2 984,4 -0,7% -0,3% 19,1%
Nasdaq C 8 185,2 -0,5% -0,2% 23,4%
SX5E 3 501,6 -0,6% 0,0% 16,7%
DAX 12 341,0 -0,7% -0,3% 16,9%
CAC40 5 571,7 -0,8% 0,1% 17,8%
RTS 1 361,6 -1,5% -3,3% 27,4%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 63,7 -1,1% -5,0% 18,3%
Guld 1 410,4 0,0% 0,1% 10,3%
Silver 15,6 1,4% 3,4% 0,9%
Aluminium 1 819,0 0,1% 0,4% -2,7%
Bly 1 977,5 0,0% 1,2% -1,6%
Koppar 5 922,0 -0,6% 1,0% -0,7%
Nickel 14 230,0 2,2% 11,3% 34,3%
Zink 2 469,5 0,3% 3,7% -1,6%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,06 -0,40 -0,40 7,60
Sverige, 10 år 0,06 -3,20 -2,20 -40,10
Norge, 10 år 1,47 -3,50 0,40 -27,10
Tyskland, 10 år -0,29 -3,90 1,30 -53,20
GB, 10 år 0,77 -3,50 0,70 -50,30
USA, 10 år 2,06 -5,93 0,12 -62,17
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,51 -0,1% -0,8% 3,7%
USD / SEK 9,37 -0,1% -0,6% 5,6%
GBP / SEK 11,64 0,0% -1,1% 3,1%
NOK / SEK 1,09 -0,5% -0,5% 6,7%
DKK / SEK 1,41 -0,1% -0,9% 3,7%
CAD / SEK 7,17 -0,3% -0,2% 10,5%
CHF / SEK 9,48 -0,1% -0,4% 5,4%
JPY / SEK 0,09 0,1% -0,2% 7,2%
EUR / USD 1,12 0,0% -0,2% -1,8%
USD / JPY 108,09 -0,2% -0,4% -1,5%
EUR / GBP 0,90 -0,1% 0,3% 0,6%
AUD / USD 0,70 -0,3% 0,7% -0,5%
USD / CAD 1,31 0,2% -0,4% -4,4%
GBP / USD 1,24 0,1% -0,5% -2,4%
USD / NOK 8,58 0,4% -0,1% -1,0%
EUR / NOK 9,63 0,4% -0,4% -2,8%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande börserna i New York backade på onsdagen, efter att Donald Trump på tisdagskvällen signalerat att ytterligare tullar kan komma på kinesiska importerade varor.

Dow Jones storbolagsindex stängde ned 0,4 procent till 27.220. Det bredare indexet S&P 500 var ned 0,7 procent till 2.984, medan tekniktunga Nasdaq Composite sjönk 0,5 procent till 8.185.

Sektorsvis var det kraftbolag som gick bäst, medan industrisektorn gick en tung dag till mötes.

Streamingbolaget Netflix adderade under andra kvartalet 2,3 miljoner färre abonnenter än bolaget förväntade, enligt rapporten som släpptes strax efter stängning. Aktien stängde ned 1,0 procent och föll med cirka 12 procent i efterhandeln.

Qualcomm har fått godkänt av USA:s justitiedepartement i sitt överklagande av den fällande dom tidigare i år som fastslog att Qualcomm "strypt" konkurrensen på marknaden för smartphone-chip. Aktien steg 0,1 procent.

Tesla steg 1,0 procent. Enligt en analytiker på Morgan Stanley kan elbilstillverkaren komma att öka produktionen i Kinafabriken fortare än förväntat.

På tisdagen rapporterades att Apple planerar att finansiera exklusiva rättigheter till podcasts. Spotifys aktie tappade efter nyheten och på onsdagen sjönk aktien ytterligare 2,2 procent. Apple sjönk 0,6 procent.

Flera bolag fortsatte att leverera kvartalsrapporter, däribland Bank of America. Aktien steg 0,7 procent efter att bankens vinst överträffade analytikernas estimat för det andra kvartalet 2019.

CSX, leverantör av järnvägsbaserad godstransport, redovisade ett resultat per aktie som var något sämre än väntat. Aktien sjönk drygt 10 procent.

United Airlines slog analytikerkonsensus med högre intäkter och vinst per aktie än väntat. Bolaget förväntar sig att vinsten fortsättningsvist ska öka trots kapacitetsnedskärningar som orsakats av Boeing 737 Max. Aktien var upp 0,9 procent.

Den pressade Boeing-aktien blev annars onsdagens vinnare på Dow Jones med en uppgång på 1,9 procent.

Oljan sjönk på onsdagen, efter en rapport från USA:s Energy Information Administration, EIA, som visade en mindre minskning av råoljelager än väntat.

Räntan på den amerikanska tioåringen sjönk 6 punkter till 2,05 procent.

Graf: S&P 500-index

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen gick klart sämre än de ledande europeiska börserna på onsdagen, tyngt av flera rapporterande verkstads- och bankjättar. Nedgången accelererades på eftermiddagen när de amerikanska börserna öppnade.

Vid stängning var det svenska storbolagsindexet OMXS30 ned 2,0 procent. Aktier för 23,2 miljarder kronor hade då bytt ägare via Stockholmsbörsen. Bland de stora Europabörserna var CAC40 i Paris ned 0,8 procent, medan tyska DAX sjönk 0,7 procent.

Verkstadskoncernen SKF:s rapport var bättre än väntat och aktien steg drygt 3 procent, vilket innebar en topposition på OMXS30-indexet.

Även Tele2 belönades med en uppgång på 1,5 procent efter sin rapport som var i linje med förväntningarna.

Assa Abloy redovisade också siffror i linje med förväntningarna, men visade en högre omsättning. Aktiens uppgång mattades av under dagen och stängde upp strax över 1 procent.

Sedan tog de glada minerna abrupt slut och övriga storbolag som visat korten för andra kvartalet straffades med ordentliga kursnedgångar.

Efter Ericssons rapportkonferens på eftermiddagen förstärktes kursnedgången ytterligare, och aktien stängde ned 11,6 procent. Bolagets resultat levde inte upp till marknadens förväntningar och Ericssons vd Börje Ekholm räknar med att strategiska kontrakt, med en initialt lägre lönsamhet, kommer att påverka marginalen negativt under "några kvartal" framöver.

Alfa Lavals justerade resultat och orderingång kom in under förväntan och aktien vände från en initial uppgång till att sjunka över 10 procent. Den svaga orderingången påverkades av en svag efterfrågan på pumpsystem och rökgastvättar, enligt bolagets vd Tom Erixon.

Swedbank föll över 7 procent. Storbanken sänkte i sin rapport utdelningsandelen från 75 till 50 procent av vinsten för att "ytterligare stärka bankens kapitalposition".

Strax bakom Swedbank återfanns medicinteknikbolaget Getinge som var ned 6,7 procent efter att ha redovisat ett lägre justerat ebita-resultat än snittestimatet.

Handelsbankens rörelseresultat och räntenetto kom in något lägre än snittestimaten, vilket fick aktien att backa 6 procent.

Sandvik vände direkt efter sin rapport ned och föll 3,6 procent. Vd Björn Rosengren är "inte helt nöjd" med justerade rörelsemarginalen på 18,8 procent och sa att bolaget ska vidta nya åtgärder inom samtliga affärsområden.

Utanför storbolagsindexet visade läkemedelsbolaget Sobi en stark omsättning samt något bättre underliggande resultat. Samtidigt höjdes intäkts- och ebita-prognoserna för året. Aktien var upp 10 procent.

Det Spotlightlistade IT-bolaget Orgo Tech rusade 136 procent efter att meddelat om ett förvärv av ett e-handelsbolag med en omsättning på över 50 miljoner kronor.

Livihop steg samtidigt 31 procent efter nyheten att det förvärvat ett bolag inom personlig assistans med en årlig omsättning på cirka 60 miljoner kronor.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Nordea Köp 8,20 EUR na na
Intrum Köp 295 SEK na na
Telia Köp 47 SEK na na
Haldex Köp 75 SEK na na
Volvo Köp 170 SEK na na
Gränges Köp 120 SEK na na
Thule Behåll 225 SEK 3,9 na
Electrolux Köp 270 SEK 4,16 4,12
Munters Behåll 52 SEK na na
Hexpol Behåll 82 SEK na na
Epiroc Köp 108 SEK na na
Trelleborg Köp 204 SEK 2,85 na
Millicom Köp 730 SEK -0,27 na
Aker Köp 690 NOK na na
Wärtsilä Köp 16 EUR na na
Kone Minska 42 EUR na na
Cargotec Köp 50 EUR na na
Danske Bank Köp 160 DKK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
SE 06:00 Valueguard: Boprisser jun 0,7% / 1,8%
USA 14:30 Philadelphia Fed index jul 5.0 0.3
USA 16:00 Ledande indikatorer jun 0.1% 0.0%
USA 20:15 Fed: John Williams talar om penningpolitik

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Epiroc SE0011166933 Inga tillkännagivanden
NENT Group SE0012116390 Inga tillkännagivanden
Ericsson SE0000108656 Inga tillkännagivanden
Danske bank DK0010274414 Inga tillkännagivanden
AstraZeneca GB0009895292 Inga tillkännagivanden
SKF SE0000108227 Inga tillkännagivanden
Telia SE0000667925 Inga tillkännagivanden
Intrum SE0000936478 3
Electrolux SE0000103814 Inga tillkännagivanden
Nordea Bank FI4000297767 6
Wallenstam SE0007074844 3
Dometic SE0007691613 Inga tillkännagivanden
Svenska Handelsbanken SE0007100599 Inga tillkännagivanden
Investor SE0000107419 Inga tillkännagivanden
Sagax SE0005127818 3
Balder SE0000455057 3
Kambi Group MT0000780107 Inga tillkännagivanden
Kindred SE0007871645 Inga tillkännagivanden
Sandvik SE0000667891 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.