logo
Dagens analyser - fredagen den 19 juli 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-07-19 kl. 08:28 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-07-19 kl. 08:31 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI -0,9% OMXS30 -1,3% DJI 0,0% NASDAQ 0,3%
607,9 1 577,4 27 223,0 8 207,2

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Brinova Behåll (Minska) 24 (21,6) SEK
Haldex Köp 65 (75) SEK

Aker Asa

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:700,00 NOK
Pris:483,00 NOK
Analytiker:Magnus Olsvik
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-19 kl. 08:31, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-19 kl. 13:57.

EFTER RAPPORT

Attraktiv rabatt till NAV

Vi upprepar Köp efter Q2-rapporten och höjer vår riktkurs från 690 NOK till 700 NOK. Ändringen är driven av vår ökade riktkurs för Aker BP. Aker Energy är värderat till 70 NOK/aktie. Aker Energy fortsätter att vara det mest intressanta för Aker ASAs case och vi anser att gårdagens kursnedgång avser eventuella förseningar till Aker Energys Pecan-projekt. Allt som allt, med NAV-rabatten på nära 20% och med en solid uppsidepotential upprepar vi vår positiva ställning.

Återblick Q2: grovt sett i linje, fortsatt solid likviditet

Aker redovisade siffor för Q2 som var grovt sett i linje. NAV minskade från 56,2 miljarder NOK till 44,8 miljarder NOK under kvartalet, främst drivet av Aker BPs aktiekurs. Koncernen har en likviditetsreserv på 6,1 miljarder NOK (ned från 6,4 miljarder NOK under Q1) varav 3,4 miljarder NOK är kontanter.

Aker Energy planerar att fortsätta släppa vidare

Aker Energy är fortfarande ett viktigt delta på Aker Asas case. En plan för utveckling för Aker Energys Pecan-fält återfördes under Q2, medan Aker säger att en slutlig investering är planerad till 2019, har flera nyheter pekat på en eventuell försening till 2020. Vidare annonserade Aker att AGM (ägt av Kjell Inge Rökke) har hittat olja i grannområden till Aker Energy, men kunde inte kommentera volymerna ännu då det är föremål för ytterligare analys. Storleken på en sådan fyndighet kan påverka Aker Energys case och vi utesluter inte någon form av sammanslagning mellan de två blocken.

NAV-rabatt på 18%

Akers NAV-rabatt är för närvarande 18% vilket är väsentligt mer än 10% NAV-rabatt under juni.

Upprepar Köp, uppsidepotential för Aker Energy

Vi upprepar Köp för Aker ASA, med vår riktkurs på 700 NOK (från 690 NOK). Förändringarna sedan vår senast uppdaterade riktkurs är för Aker BP (+), Aker Solutions (-) och Ocean Yield (-). Den ökade riktkursen för Aker BP (från 320 NOK till 328 NOK) är endast delvis kompenserad av negativa ändringar i Aker Solutions (från 55 NOK till 59 NOK) och Ocean Yield (från 62 NOK till 74 NOK). Vi uppnår en justerad NAV, inklusive Aker Energy, på 65 miljarder NOK (875 NOK per aktie). Denna justering ger ett verkligt värde per aktie på 700 NOK som också motsvarar vår riktkurs. Vi upprepar Köp.

Betsson

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:72,30 SEK
Pris:56,90 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-19 kl. 08:28, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-19 kl. 13:16.

EFTER RAPPORT

Q2: I linje men svag start på Q3

Betssons resultat för Q2 var i linje med förväntningarna, men starten på Q3 ser svag ut och medför en risk på nedsidan i konsensusestimaten. Vi förväntar oss att aktien handlas ned med 3-5% efter rapporten och att konsensusestimaten justeras med liknande nivå. Vi har rekommendationen Behåll och riktkursen 72,3 SEK.

Svaga intäkter i Norden men Nederländerna stabiliseras

Betsson rapporterade intäkter på 1 278 MSEK, vilket var i linje med konsensus på 1 277 MSEK medan EBITDA på 306 MSEK också var i linje med förväntan. Casinointäkterna var något svagare än väntat medan sportspelsintäkterna var något bättre, tack vare stark spelmarginal. Intäkterna i Norden var något svagare än vi hade förväntat oss, med lägre än väntade casinointäkter medan Västeuropa var i linje med vår förväntan. De svaga intäkterna i Norden är relaterade till betalningsblockeringen i Norge medan intäkterna i Nederländerna stabiliseras. Även om Q2 var i linje med förväntan ser starten på Q3 svag ut. Intäkterna i juli är ned med 17% jämfört med snittet för Q3 2018. Dock är det en kort period och jämförs med påverkan från fotbolls-vm förra året. Oavsett det ligger konsensusestimaten på en intäktsnedgång med 4% under Q3, vilket medför en risk på nedsidan i estimaten. Vi har rekommendationen Behåll och riktkursen 72,3 SEK.

Scandic Hotels Group

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:99,00 SEK
Pris:81,40 SEK
Analytiker:Markus Gustafsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-19 kl. 08:26, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-19 kl. 12:04.

EFTER RAPPORT

Q2: Stark efterfrågan på alla marknader

Scandic rapporterade intäkter något högre än marknadens förväntningar (1,4%) och justerad EBITDA (1,8%). Underliggande efterfrågan är stark på alla marknader. Det ökade utbudet i Oslo motverkas av stark efterfrågan i hela landet under det första halvåret. Utsikterna höjs något och vd ger en guidning om 1-2% tillväxt i jämförbara enheter, i linje med RevPar-tillväxten under det första halvåret. Vi förväntar oss att aktien handlas upp något i dag. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 99 SEK.

Telia

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:47,00 SEK
Pris:42,90 SEK
Analytiker:Stefan Billing
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-19 kl. 08:13, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-19 kl. 10:54.

EFTER RAPPORT

Investment case intakt efter Q2

Vi lämnar underliggande estimat oförändrade efter Q2, som uppfyllde prognoserna när det gäller tjänsteintäkter, justerat EBITDA och operativt fritt kassaflöde. Vår förväntan att förbättra rörelsetrenderna, efter det svaga första kvartalet, har förverkligats. Ledningen upprepade helårsguidningen för kassaflödet även om kompositionen kommer att vara något annorlunda än tidigare förväntningar eftersom bidraget från EBITDA sannolikt kommer att bli något lägre. Vi behåller Köp med en oförändrad riktkurs på 47 SEK. Vårt investment case är oförändrat, vilket indikerar en hållbar kapitaldistribution som motsvarar cirka 8% avkastning om några år, när fulla synergier från Get och Bonnier Broadcasting har uppnåtts.

Breda förbättringar under Q2, mer att hämta under H2

Koncernens tjänsteintäkter förbättrades från -2,6% under Q1 till -1,4% under Q2. Detta var mobildrivet, vilket återvände till tillväxt och en mindre nedgång inom fasta nät med stöd av exempelvis prisökningar i Sverige. Alla marknader bidrog, förutom Finland och Baltikum. Ledningsguidningen för förbättrat momentum i H2, drivet av den nya B2B-portföljen i Sverige och prisoptimeringar i Finland och Norge. Det justerade EBITDA-resultatet förbättrades från -4% under Q1 till -2% under Q2, drivet av alla nordiska marknader, även om kostnaderna var höga i Sverige och Finland. Ledningen är inte nöjd med underliggande opex som ökade med 1% under första halvåret, men upprepar helåsmålet med en minskning på 2% på en gruppnivå och cirka 3% i Sverige.

Oförändrade estimat efter upprepad guidning

Vi lämnar tjänsteintäkter och justerat EBITDA-resultat oförändrade efter Q2. Ledningen upprepar sin operativa fria kassaflödesvägledning på 12-12,5 miljarder SEK för helåret 2019. Vi behåller vårt operativa fria kassaflödesestimat intakt för 2019-2021p.

Köp, riktkurs på 47 SEK

Aktien erbjuder 6% utdelningsavkastning plus ytterligare 3% från pågående återköp. Vår oförändrande 12-månaders riktkurs på 47 SEK är beräknad från en DCF-baserad summan-av-delarna, med en kapitalkostnad på 7,5%-9% (beroende på marknad). Vår värdering inkluderar också Bonnier Broadcasting. Vi upprepar Köp och riktkursen på 47 SEK.

Evolution Gaming Group

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:208,00 SEK
Pris:196,60 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-19 kl. 08:33, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-19 kl. 10:54.

EFTER RAPPORT

Starkt Q2-resultat efter starkare än förväntad EBITDA-marginal

Intäkterna för Evolution Gaming var något bättre än väntat, medan EBITDA var 10% starkare på grund av bättre lönsamhet än förväntat. Vi förväntar oss att aktien stiger med cirka 5-10% efter rapporten och att konsensusestimaten höjs med ungefär lika mycket. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 208 SEK.

Stark lönsamhet med operativ hävstång från nya spel

Evolution Gaming rapporterade starka siffror för Q2, med intäkter som kom in på 85,7 MEUR jämfört med konsensus på 84,7 MEUR och EBITDA på 42,7 MEUR jämfört med konsensus på 38,6 MEUR. Slaget var främst drivet av en starkare lönsamhet än förväntat, med en EBITDA-marginal på 49,8% mot konsensus på 45,6% och bolaget höjer sitt marginalmål för 2019 till 47-49% (tidigare 44-46%). Bakgrunden för den starka marginalen är den operativa hävstången, vilket delvis beror på nylanserade spel som är mindre personalintensiva än den befintliga portföljen. Bolaget säger emellertid också att de nylanserade spelen fortfarande bara är en liten del av intäkterna. Med tanke på intäkter per marknad var Sverige något svagare än förväntat, medan tillväxten främst härleds från övriga Europa och resten av världen. Det är positivt att se att reglerade intäkter fortsätter att öka och var under Q2 35% av det totala jämfört med 34% för Q1. Vår riktkurs är baserad på medelvärdet av 23x EV/EBIT 2020p och en DCF med en WACC på 10,4% samt en långsiktig EBITDA-marginal på 40%. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 208 SEK.

Danske bank

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:155,00 DKK
Pris:102,60 DKK
Analytiker:Robin Rane
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-19 kl. 08:24, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-19 kl. 10:54.

EFTER RAPPORT

Q2: Rör sig framåt

Danske Bank rapporterade ett Q2-resultat som mestadels var i linje med förväntningarna, efter vinstvarningen och preliminärt svaga siffror. Vi ser fortfarande att en omvärdering borde ske då marknaden får mer tydlighet kring kostnaden för penningtvättsskandalen. P/B 0,57x på en förväntad justerad avkastning på 7,9% för 2019p, vilket bör markera en låg punkt enligt vår uppfattning. Det borde finnas utrymme för att aktien ska klättra när dammet lagt sig. Vi sänker våra estimat med cirka 4% 2019p, 2% 2020p och 1% 2021p på grund av provisioner och lägre räntenetto. Vi behåller Köp men sänker vår riktkurs från 160 DKK till 155 DKK.

Inga uppdateringar kring tidplanen för undersökningarna

Nya uppdateringar kring penningtvätt ligger nu i händerna på de olika undersökande myndigheterna och det finns således ingen information om framtida uppdateringar. Vi rullar över vårt estimerade bötesbelopp på 20 miljarder DKK för penningtvätt till 2020p.

Möjlig ökning med 70 punkter i pelare 2

Ledningen förväntar sig att kapitalkraven ska kunna ändras i framtiden som ett resultat av risker för produktstyrning som följer Finlands utredning i Flexinvest Fri-caset och i bankens IT-styrningsstruktur. Ledningen förutser ett tillägg i pelare 2 i mitten cirka 5 miljarder DKK. Ett tillägg på 5 miljarder DKK till kapitalkravet skulle höja det fullständiga regulatoriska kravet med cirka 70 punkter till 15%, enligt våra beräkningar. Banken är för närvarande inriktad på ett CET1-genomsnitt på 16%, vilket kan omprövas vid upphöjningskrav. Vi uppskattar ett 15,6% CET1-genomsnitt för 2021p.

Justerade vinster sänks med 0,9-3,6% för 2019-2021p

Räntenettot gick ned med 3% q/q på grund av marginalpress och högre finanseringskostnader. Majoriteten av finansieringen 2019 har erhållits och det borde finnas en lättnad för räntenettot under H2 2019. Vi minskar våra 2019p räntenettoestimat med 2%, men gör mindre förändringar för 2020-2021p. Detta, tillsammans med något lägre provisionsestimat, lämnar våra totala intäkter 0,4-0,8% lägre. Vi gör mindre ändringar av kostnadsberäkningarna. Totalt minskar vårt justerade resultat med 3,6%, 1,6% respektive 0,9% för 2019-2021p.

Värdering

Danske Bank handlas för närvarande på 2019 konsensus P/B på 0,57x, jämfört med Large Cap Nordics på 1,03x. Vi värderar Danske Bank genom en summan-av-delarna, och med en blandad kapitalkostnad på 10,7%. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen till 155 DKK (160).

Gränges

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:120,00 SEK
Pris:95,60 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-19 kl. 07:30, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-19 kl. 10:54.

EFTER RAPPORT

USA-exponering motverkar svagare bilindustri

Gränges, en leverantör av rullad aluminium för värmeväxlare, har påverkats negativt av svagare bilproduktion och lagerkorregeringar, vilket ledde till ett svagare rörelseresultat under Q2 än förväntat. Affärerna i USA (60% av försäljningen), som har begränsad fordonsexponering, drar nytta av den starka efterfrågan på aluminiumkomponenter, vilket stödjer priserna och Gränges kommer nu att utöka sin kapacitet i USA. Förvärvet av Noranda 2016 var vältajmat och liknande amerikanska tillgångar är förmodligen värda två gånger så mycket idag. Vi upprepar vår Köprekommendation och vår riktkurs på 120 SEK. Vår riktkurs är baserad på en konkurrensvärdering och en DCF (WACC på 9,5%, EBITDA-marginal på 12% och terminaltillväxt på 3%).

Siffror för Q2

Utsikterna indikerar en låg ensiffrig tillväxt i Q3-volymerna å/å. En nedgång i bilindustrin kompenseras av en ensiffrig tillväxt i HVAC och andra amerikanska material. Det positiva prissentimentet i USA fortsätter att vara stödjande. Startkostanden för den amerikanska kapaciteten kommer att vara ungefär samma som under Q2. EBIT under Q2 uppgick till 257 MSEK och var cirka 7% under vårt estimat, på grund av lägre bilvolymer i Europa. Kassaflödet från verksamheten uppgick till 310 MSEK. Investeringar uppgick till 508 MSEK, främst på grund av den amerikanska kapacitetsökningen. På grund av detta, ökade bolaget till 2,6x under Q2 som förväntat.

Norandas värde har ökat hållbarheten

Gränges förvärv av Noranda 2016 var mycket vältajmat och värdet av verksamheten kan mycket väl ha fördubblats, vilket motsvarar 40 SEK per aktie, till följd av den starka efterfrågan på aluminiumkomponenter. Importtullarna har ökat priserna med cirka 10%. Prisökningar kommer att ha en positiv påverkan på 80 MSEK under 2019p (enligt våra beräkningar).

Trillium stärker sin position för fordon

Trots motvind från nedgången i kinesisk bilproduktion är Gränges välpositionerat för att kunna dra nytta av övergången till elfordon. Behovet av olika kylnings- och uppvärmningsapplikationer är väsentligt för EV. Med sin varumärkesbaserade Trillium-teknik verkar Gränges ha en konkurrensfördel, eftersom det förenklar processen för kunderna, då flera steg i löpningsprocessen är överflödiga. Vi upprepar Köp och riktkursen på 120 SEK.

Peab

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:97,00 SEK
Pris:84,00 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Chefsanalytiker, Chef Svensk analys, Chef nordiska bostäder
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-19 kl. 08:40, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-19 kl. 10:54.

EFTER RAPPORT

Q2: ytterligare ett tecken på att marginalerna är väldigt stabila

Peabs Q2-resultat 2019 är i linje, enligt vår åsikt. Orderingången är lite svagare även om marknadsutsikterna verkar lite starkare q/q. Försäljningen är 2% starkare jämfört med konesnsus från Refinitiv och EBIT på 821 MSEK är också starkare. Ännu en gång är EBIT-marginalen stabil jämfört med konkurrenterna. Kassaflödet är svagare, vilket gör att nettoskulden går upp, men det är främst drivet av högre nettoinvesteringar i kommersiell fastighetsutveckling som på lång sikt är positiv. Vid första överblicken ser vi begränsade prognosrevisioner baserade på Q2, medan det senaste förvärvet från YIT bör öka 2020p VPA med 4-5%. Vi förväntar oss en neutral till något positiv aktiekursreaktion idag. Vi upprepar Köp och riktkursen 97 SEK.

Värdering

Vår riktkurs på 97 SEK är baserad på en kombination av summan-av-delarna (konstruktion på 10x 2019p EV/EBIT och estimerade marknadsvärden för kommersiella fastigheter), historiska- och konkurrentvärderingsmultiplar. Vi upprepar Köp och riktkursen 97 SEK.

Lifco

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:560,00 SEK
Pris:507,00 SEK
Analytiker:Markus Gustafsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-19 kl. 07:05, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-19 kl. 10:54.

EFTER RAPPORT

Q2: fortsatt förbättrad marginal

Lifco redovisade en försäljning något lägre än förväntat, men 6% starkare EBITA än förväntat. Detta drivs huvudsakligen av starkare än förväntade marginaler i Dental och System Solutions.  En marginalförbättring på 1,1 punkter å/å trots en negativ kalendereffekt är imponerande tycker vi. Efter kvartalet slutförde Lifco två nya förvärv och de har nu redan en förvärvad försäljning i linje med det årliga genomsnittet för de senaste tre åren. Vi gör mindre justeringar och ökar vår riktkurs från 558 SEK till 560 SEK och upprepar Köp.

En förvärvare i toppklass

Lifco är ett industriellt konglomerat med 148 olika dotterbolag som drivs oberoende av varandra i en decentraliserad organisation. Lifco har en stark historik av att förvärva lönsamma bolag med hälsosamma kassflöden som Lifco använder för att förvärva fler bolag vilket skapar en ränta-på-ränta-effekt. Modellen har visat sig vara lyckosam över tid.

Q2: Stark marginalutveckling

Resultatet för Q2 blev -2% svagare än våra förväntningar på försäljning, men 6% starkare på justerat EBITA. Detta var drivet av en fortsatt marginalförbättring inom Dental and System Solutions, trots en negativ kalendereffekt. Detta visar styrkan i Lifcos organisation med ett fortsatt arbete mot förbättrade marginaler, kombinerat med försäljningstillväxt på 16,3% under Q2, främst drivet av förvärv (8,3%) och organisk tillväxt (4,1%).

Stark förvärvsagenda YTD

Efter slutet av kvartalet annonserade Lifco två nya förvärv, vilket adderar cirka 295 MSEK i försäljning till affärsområdet för System Solutions och Environmental Technology. Detta betyder att Lifco redan har ett högre genomsnitt i försäljning sett till de senaste tre åren. Lifco får en positiv värderingseffekt från första dagen – Lifco försöker förvärva bolag på cirka 8x EBITA, medan Lifco handlas runt 17-18x.

Värdering

Förvärv är en huvuddel i affärsmodellen och har historiskt bidragit till merparten av tillväxten och vi argumenterar därför för att förvärv ska vara en del av värderingen. Vi använder en blandning av EV/EBIT och P/E-multiplar på vinster 2024p, inkluderat förvärv diskonterat tillbaka till 2020p med en WACC på 7%. Vi höjer riktkursen till 560 SEK (558) och upprepar Köp.

Epiroc

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:111,00 SEK
Pris:100,95 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-19 kl. 07:25, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-19 kl. 09:27.

EFTER RAPPORT

Epiroc

Gruvmarknaderna förblir ett av våra toppval. Utrustning hade svåra jämförelsetal, men underliggande efterfrågan är stabil med gynnsamma utsikter för de metaller som Epiroc är exponerade mot. Automation kommer att fortsätta vara en viktig drivare och det finns inga tecken på att efterfrågan mattas. Vi gör marginella ändringar i våra estimat och höjer riktkursen till 111 SEK (108) och upprepar Köp.

Estimat i stort sett oförändrade

Orderingången växte -4% organiskt under Q2 med utrustning som minskar med 15% medan service växte med 7%. Bra genomflöde och valutamedvind höjde marginalen med 170 punkter till 21,9%, vilket är den högsta någonsin för Epiroc. Orderingången för utrustning var något lägre än vi hade förväntat oss medan marginalen överraskade positivt. Sammantaget lämnar vi estimaten i stort sett oförändrade. Vår höjda riktkurs beror på starkare kassflöden som sänker nettoskulden.

Stabila gruvmarknader

Epiroc ser stabila gruvutrustningsmarknader. Automationsportföljen fortsätter att växa och vi bedömer att den kommer att vara en av nyckeldrivarna för efterfrågan på utrustning under de kommande åren.

Eftermarknaden fortsätter växa

Eftermarknadsvolymer fortsätter att växa i stadig takt då Epiroc fortsätter att växa servicegraden på den installerade basen. Vår riktkurs är baserad på 20x P/E och 14x EV/EBIT för resultatet 2021p, som diskonteras till slutet av 2019p och en kassaflödesvärdering med WACC 8%, långsiktigt tillväxt på 3% och långsiktig marginal på 21%. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 111 SEK (108).

Saab

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:430,00 SEK
Pris:307,00 SEK
Analytiker:Douglas Lindahl
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-19 kl. 07:55, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-19 kl. 09:27.

EFTER RAPPORT

Q2: Första intrycket – neutral till positiv rapport

Saab rapporterade rörelseresultat för Q2 i linje med Factset konsensus och 12% bättre än vår förväntan. Justerad rörelsemarginal var 7,5%, jämfört med konsensus på 7,2% och vår förväntan på 6,8% vilket indikerar att effektivitetsförbättringarna går enligt plan. Mer viktigt var att utsikten för 2019 upprepas och att även förväntningarna på kassaflödet upprepades. Orderingången blev 5,2 miljarder SEK vilket är bättre än vårt estimat. Vi ser det som en relativt solid siffra då inga större order kommunicerades under kvartalet, vilket indikerar att efterfrågan från mindre order är god. Sammantaget en neutral till något positiv rapport. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 430 SEK.

Electrolux

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:270,00 SEK
Pris:233,30 SEK
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-19 kl. 07:33, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-19 kl. 08:44.

EFTER RAPPORT

Fokuserar nu på automationsfördelar under 2020p

Något svagare än väntat Q2-resultat leder oss till att sänka VPA med 2-4% för 2019-2020p, men vi upprepar Köp och vår riktkurs på 270 SEK. Bortsett från den värdeskapande Professional-divisionen bör fokus nu vara på fördelarna med den nya automatiserade fabriken i USA som i nuläget är på gång.

Svagare än förväntat, exklusive beräknad pensionsvinst

Electrolux redovisade en omsättning under Q2 på 31 687 MSEK, 5% mindre än vår uppskattning, drivet av en svagare än förväntad organisk tillväxt i alla segment utom i Latinamerika. Rörelseresultatet uppgick till 1 569 MSEK med 5% marginal, +10 punkter å/å, exklusive ett antagande om pensionsupplösning på 50 MSEK i Professional. Detta var 7% under våra förväntningar på grund av svagare volymer, framförallt i Australien och Professional. Pris/mix/råvaror och valutor var alla bättre än väntat, medan kostnadseffektiviteten var något sämre.

VPA sänks med 2-4%

Företaget sänkte guidningen för kostnadsökningar från råvaror och tullar. Trots detta har vi sänkt kostnadseffektiviteten något, eftersom fabrikerna nu körs parallellt i USA under H2 och vi sänker även våra APMEA- samt Professional-estimat. Vi ser nu att VPA minskar med -4%, -2% och -4% under 2019-2021p.

Köp och riktkurs på 270 SEK upprepas

Vi tillämpar fortfarande 14x EBIT på Professional-divisionen, som ska knoppas av, men med något lägre intäkter som ger ett rimligt värde om 65 SEK per aktie på grund av högre konkurrensvärderingar. Vi tillämpar nu en mer försiktig P/E-multipel på 11,4x (historiskt 12,4x), vilket lämnar ett verkligt värde för denna del på 205 SEK. Sammanfattningsvis upprepar vi vår Köprekommendation och riktkurs på 270 SEK, med fokus på potentiella automationsfördelar från de nya fabrikerna i USA som kommer igenom under 2020p. Vi upprepar Köp och vår riktkurs på 270 SEK.

Volvo

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:170,00 SEK
Pris:142,25 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-19 kl. 07:23, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-19 kl. 08:31.

EFTER RAPPORT

Bättre resultat än väntat

Volvo presenterade en starkare rapport för Q2 än vi hade förväntat oss. Lastbilsutsikterna uppgraderades och rörelseresultatet var cirka 10% bättre än vårt estimat och starkt kassaflöde bådar gott för framtida extrautdelningar. Nedgången i orderingång för lastbilar på 21% är en oro, men huvudanledningen är att Volvo ännu inte helt öppnat upp sin orderbok för 2020. Volvo har lidit av högt kapacitetsutnyttjande och en nedgång kan gynna marginalerna. Givet våra prognoser kommer det att finnas utrymme för ytterligare en extrautdelning under de kommande åren och vi bedömer att det är troligt att Volvo slutar året med en större nettokassaposition. Vi höjer vår prognos för 2019 med 5%. Aktien handlas till 10x framåtblickande P/E och EV/EBIT på 6x, vilket vi anser är attraktivt. Avkastningen från det fria kassaflödet på 8-9% är också attraktiv. Vi upprepar riktkursen 170 SEK. Riktkursen är baserad på en konkurrentjämförelse och en kassaflödesvärdering med WACC på 9,5%, långsiktig tillväxt på 3% och en långsiktig rörelsemarginal på 10%. Vi upprepar Köp och riktkursen 170 SEK.

Väntad nedgång i orderingång för lastbilar

Volvo uppgraderade utsikterna för lastbilsmarknaderna i Europa och NAFTA, vilket var ganska väntat givet lastbilsregistreringarna hittills i år. Volvo förväntar sig nu oförändrade lastbilsregistreringar i Europa under 2019 och en liten ökning inom NAFTA. Nedgången i orderingång med 21% är givetvis ett tecken på att marknaderna är på väg ned. Huvudanledningen är tydligt nedgången med 53% inom NAFTA, men enligt Volvo är det fortfarande tidigt. I Europa sjönk orderingången med 9% för tunga lastbilar. Volvo har också återtagit viss marknadsandel. Inom VCE ökade orderingången med 6%, vilket var något bättre än väntat. Huvudanledningen var bättre orderingång från Kina.

Starkt resultat

Rörelseresultatet på 15 miljarder SEK var 11% bättre än vårt estimat. Skillnaden förklaras av 7% starkare försäljning och en rörelsemarginal på 12,5%, jämfört med vårt estimat på 11,8%. Lastbilsdivisionen var den huvudsakliga bidragsgivaren men alla affärsområden, förutom Penta, presterade bättre än förväntat.

Lägre kapacitetsutnyttjande väntas höja produktiviteten

Volvo har gynnats av starka lastbilsmarknader och vi förväntar oss att den stora orderboken i USA kommer att vara stödjande för 2019p. En svagare lastbilsmarknad balanseras till viss del av ökad serviceförsäljning. Vi förväntar oss också att lägre kapacitetsutnyttjande kommer att vara positiv för lönsamheten då produktionen kommer kunna löpa smidigare med färre flaskhalsar. Vi upprepar Köp och riktkursen 170 SEK.

Trelleborg

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:204,00 SEK
Pris:128,35 SEK
Analytiker:Douglas Lindahl
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-19 kl. 07:21, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-19 kl. 08:31.

EFTER RAPPORT

Q2-rapport i linje med förväntan

Trelleborgs rapport för Q2 var överlag i linje med våra förväntningar. Bolaget behöll utsikterna för efterfrågan ”i linje med Q2 2019” vilket var bättre än vi hade förväntat oss även om ledningen flaggade för en något svagare mix under Q3. Vi var positivt överraskade över den starka motståndskraften för marginalen inom Sealing Solutions trots en exponering på cirka 25% mot bilindustrin. Sammantaget gör vi mindre ändringar i estimaten för VPA och upprepar Köp och riktkursen 204 SEK.

Diversifierad slutmarknad

Trelleborg ser en tydligt diversifierad tillväxtbild framåt och ledningen uppgav under telefonkonferensen en något avmattande efterfrågan från generell industri (34% av Trelleborg) med fortsatta utmaningar inom bilindustri och jordbruk. På den positiva sidan finns segmenten inom Aerospace och Oil&Gas. Vi hade förväntat oss att ledningen skulle bli mer negativ i utsikterna men Trelleborg behöll utsikten för Q3, vilket vi anser vara positivt. Vi är något mer försiktiga och tror att den organiska tillväxten uppgår till -0,5% för Q3 och samma för Q4.

Justerad VPA höjs med i genomsnitt 1,6% för 2019-2021

Trelleborg slog vårt estimat för Q2 2019 med 10% när det gäller justerat rörelseresultat drivet av bättre lönsamhet än väntat inom Sealing Solutions, Coated Systems och Wheel Systems. Vi var positivt överraskade att se att marginalen (23% i kvartalet) inom Sealing Solutions var så motståndskraftig trots exponeringen mot bilindustrin. På den negativa sidan förväntar sig ledningen en generellt sämre mix under Q3 drivet av att en större andel av resultatet kommer från Offshore & Construction. Ledningen höjde också omstruktureringskostnaderna för helåret till cirka 500 MSEK från cirka 250 MSEK tidigare då cirka 700 anställda får gå. Vi gör mindre estimatändringar och höjer justerad VPA med 1,6% i genomsnitt för 2019-2021p drivet av starkare försäljning än vi tidigare hade förväntat oss.

Köp och riktkurs 204 SEK upprepas

Givet våra estimatändringar efter Q2 upprepar vi Köp och riktkursen 204 SEK. Vi fortsätter att lyfta fram Trelleborgs historiskt låga värdering.

NP3

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:78,00 SEK
Pris:83,00 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-19 kl. 07:21, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-19 kl. 08:31.

EFTER RAPPORT

En rapport i linje

Förvärvet av Sveavalvet och det förändrade räntesentimentet har drivit NP3:s aktiekurs. Med endast begränsade estimatändringar och mer eller mindre oförändrade värdeförändringar, upprepar vi vår tillgångsbaserade riktkurs på 78 SEK. Vi anser fortfarande att aktien är för dyr och håller därför oss till vår Minskarekommendation.

Högavkastande fastigheter i norra Sverige

NP3 är ett kassaflödesorienterat bolag som fokuserar på högavkastande fastigheter i norra Sverige. Fastigheterna är belägna i Sundsvall, Gävle, Dalarna, Östersund, Umeå och Luleå och delas upp i segmenten detaljhandel, industri, logistik, kontor och övrigt.

Ett förvärv som står för en fjärdedel av marknadsvärdet

NP3 förvärvade Sveavalvet under oktober förra året. Portföljen består av 53 fastigheter, varav cirka 60% motsvarar detaljhandel medan resten är industriella. Anskaffningspriset uppgick till 1 180 MSEK och avtalet har delvis finansierats via emissioner av nya preferensaktier på 304 MSEK vilket inte leder till någon utspädning för de vanliga aktieägarna. Värderingsavkastningen var 7,1% och företrädesemissionen backades av Sagax.

Q2: Bättre fastighetsuppvärderingar

Både hyresintäkterna och NOI blev i linje med våra prognoser. På grund av högre administrativa och finansiella kostnader, var intäkterna från fastighetsförvaltningen (nära FFO) dock 2% svagare än vad vi hade förväntat. Fastighetsvärderingseffekter landade på 63 MSEK (+0,6%), högre än vår prognos på 45 MSEK (+0,4%). Med en rapport som är väldigt mycket i linje med vår underliggande vinst, behåller vi våra resultatberäkningar och vår estimerade fastighetsuppvärdering detta år på 232 MSEK (+2,2%) oförändrat.

Aktien är för dyr, vi upprepar Minska

Som tidigare förväntar vi oss att sektorn handlas i linje med NAV på en 12-månaders horisont. Vi förväntar att aktien handlas med en premie på 10% till NAV på grund av starka kassaflöden. Vårt förväntade Q2-2020 NAV på 70,6 SEK är alltså multiplicerad med 1,1, vilket resulterar i en tillgångsbaserad riktkurs på 78 SEK. Då aktien redan handlas till en stor premie, anser vi att den är för dyr och upprepar således Minska.

Brinova

Rek: Behåll (Minska)
Riktkurs:24,00 SEK
Pris:23,00 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-19 kl. 07:01, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-19 kl. 08:31.

EFTER RAPPORT

Stark fastighetsmarknad

Kvartalsrapporten blev svagare i underliggande resultat, men bättre än väntat avseende uppvärdering av fastigheter. Vi ändrar vår förväntade framtida NAV måttligt. Vi ser dock inga rimliga skäl att handla Brinova med rabatt. Med en övergiven rabatt höjer vi vår riktkurs till 24 SEK (21,6 SEK) och ändrar också vår rekommendation från Minska till Behåll.

Hög exponering mot Skåne

Sedan bolaget grundades 2015 har man snabbt byggt upp en fastighetsportfölj värd 3,3 miljarder SEK. Brinova äger endast fastigheter i Skåne och Blekinge. De fyra största städerna är Eslöv (29%), Kristianstad (22%), Landskrona (21%), och Malmö (11%). Servicefastigheter och bostadsfastigheter utgör nästan 40% av bokfört värde vardera. Resterande består av två tredjedelar kontor och en tredjedel detaljhandel.

Fokuserad på lokala marknader

Bolaget har väldigt nära kontakt med både hyresgäster och kommuner. Detta innebär att de har en stor kunskap om lokala marknader, vilket leder till mer nöjda kunder och låter dem hitta nya möjligheter i transaktionsmarknaden. Brinova är marknadsledare i de största städerna de agerar i, vilket ger en god förhandlingsposition.

Q2: något svagare underliggande men bra utsikter

Hyresintäkterna under Q2 var 4% under vår förväntan, medan NOI var 6% svagare. Den främsta orsaken till lägre hyresintäkter var att det stora projektet Karlskrona Arena inte fanns med i böckerna förrän juni, när vi förväntade oss att se det i april. Driftnettot belastades också med några extra kostnader under första halvåret, så vi höjer faktiskt årets driftnettomarginal från 62% till 63% och nästa år från 62% till 63,5%, med positiva effekter på framtida FFO. Förändring i fastighetsvärde uppgick till 35 MSEK (+0,9%) jämfört med vår prognos på 21 MSEK (+0,6%). Den kombinerade effekten från något högre FFO och något högre fastighetsuppvärderingar är relativ neutrala för vår 2020p NAV-beräkning.

Värderingsrabatt är inte längre motiverad

Tidigare ansåg vi det motiverat med 10% rabatt i förhållande till NAV för Brinova. Dock ser vi nu att transaktionsmarknaden under Q2 har varit väldigt stark. Vi noterar också att hyresmarknaden är stödjande i mindre städer, så vi ser inte längre någon anledning att handla Brinova med rabatt. Vår riktkurs baserar på en 12-månaders NAV. Med övergiven rabatt, höjer vi vår tillgångsbaserade riktkurs från 21,6 SEK till 24 SEK (vårt förväntade NAV vid Q2 2020). Eftersom aktien erbjuder en liten uppsidepotential ökar vi vår rekommendation från Minska till Behåll.

Haldex

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:65,00 SEK
Pris:50,20 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-19 kl. 07:22, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-19 kl. 08:31.

EFTER RAPPORT

Möjligheterna motverkar ett svagare Q2

Haldex, en leverantör av bromssystem för lastvagnar, presterade något svagare än förväntat under Q2, med EBIT 6% lägre än vårt estimat. Utsikten har hållits oförändrad, vilket indikerar stabila markandsförhållanden. Det finns några intressanta möjligheter med Scalable Brake Systems och starten på en serieproduktion av ModulIT-skivbromsar (vilket naturligtvis är kostsamt). Vi justerar våra prognoser med 5-6%. Även om efterfrågan tycks fortsätta bra under 2019, kommer 2020 fokusera på efterfrågan i USA, även om en stor del av försäljningen är eftermarknadsrelaterad. Aktien har underpresterat. Vi behåller vår Köprekommendation, men sänker vår riktkurs från 75 SEK till 65 SEK. Framtida P/E under 10x är attraktivt. Vår riktkurs bygger på en kombination av konkurrensmultiplar och en DCF (WACC: 9,5%, EBIT-marginal: 8% och terminaltillväxt: 2,5% (3)).

Q2

Utsikterna indikerar att försäljningen under 2019 borde förbli oförändrad och att EBIT-marginalen sannolikt kommer att ligga på samma nivå som förra året eller förbättras. Efterfrågan inom NAFTA fortsätter vara positiv, stöttat av eftersläpningen av lastbils- och släpvagnsbeställningar, vilket balanserar en något svagre utveckling i Europa och Kina. 2020 kan en nedgång förväntas i USA:s lastbilsproduktion och det kan få negativ inverkan, med tanke på att 45% av försäljningen är eftermarknadsrelaterad. Försäljningen under Q2 minskade med 4% (justerat för valutor) till 1 389 MSEK, vilket var något bättre än väntat. EBIT minskade med 6% till 91 MSEK, vilket var 6% svagare än förväntningarna. Utöver detta finns det även engångskostnader på 18 MSEK, relaterade till stängningen av två friktionscenter i USA och bytet av vd. Kassakonverteringen var bra och kassaflödet förbättrades från 65 MSEK till 97 MSEK.

Skalbart bromssystem en möjlighet

Haldex skalbara bromssystem, som är ett samarbete med en av de ledande lastbilstillverkarna, kommer att öka F&U-kostnader de kommande åren från 3% till 4-5%. Enligt Haldex erbjuder systemet ett öppet och integrerbart användarsnitt till lastbilstillverkarnas styrsystem, vilket differentierar dem från deras konkurrenter.

Wabco-förvärv lägger fokus på ägarstrukturen

Ägarstrukturen har i stora drag förblivit oförändrad sedan förvärvsstriden under 2016. ZF och Knorr-Bremse är de två största ägarna och kontrollerar i stort sett framtiden för Haldex. ZF:s förvärv av Wabco kan dock leda till att de avyttrar sina andelar i Haldex. Vi upprepar Köp, men sänker riktkursen till 65 SEK (75).

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 607,9 -0,9% -1,4% 15,7%
OMXS30 1 577,4 -1,3% -2,2% 12,0%
OMXH25 3 885,7 -2,1% -1,7% 5,4%
OMXC20 1 002,5 0,0% -0,5% 12,4%
OSEBX 861,9 -0,7% -2,4% 7,8%
OMXBB 974,6 0,1% -0,3% 11,5%
Dow Jones 27 223,0 0,0% 0,5% 16,7%
S&P500 2 995,1 0,4% -0,2% 19,5%
Nasdaq C 8 207,2 0,3% 0,1% 23,7%
SX5E 3 482,8 -0,5% -0,4% 16,0%
DAX 12 227,9 -0,9% -0,8% 15,8%
CAC40 5 550,6 -0,4% 0,0% 17,3%
RTS 1 349,8 -0,9% -3,5% 26,3%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 61,9 -2,7% -6,9% 15,1%
Guld 1 417,5 0,5% 0,3% 10,8%
Silver 16,0 2,7% 5,0% 3,7%
Aluminium 1 827,5 0,5% 1,1% -2,2%
Bly 2 020,0 2,1% 3,6% 0,5%
Koppar 5 948,0 0,4% 0,4% -0,3%
Nickel 14 685,0 3,2% 12,2% 38,6%
Zink 2 477,0 0,3% 3,0% -1,3%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,06 0,00 -0,90 7,60
Sverige, 10 år 0,04 -2,10 -7,00 -42,20
Norge, 10 år 1,45 -2,00 -4,00 -29,10
Tyskland, 10 år -0,31 -1,70 -3,60 -54,90
GB, 10 år 0,76 -1,00 -7,70 -51,30
USA, 10 år 2,04 -2,53 -8,41 -64,70
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,49 -0,2% -0,7% 3,5%
USD / SEK 9,35 -0,1% -0,4% 5,5%
GBP / SEK 11,68 0,3% -0,8% 3,4%
NOK / SEK 1,09 -0,4% -0,9% 6,2%
DKK / SEK 1,41 -0,2% -0,7% 3,5%
CAD / SEK 7,15 -0,4% -0,4% 10,1%
CHF / SEK 9,48 0,0% -0,2% 5,4%
JPY / SEK 0,09 0,1% 0,1% 7,3%
EUR / USD 1,12 -0,1% -0,3% -1,9%
USD / JPY 107,84 -0,2% -0,5% -1,7%
EUR / GBP 0,90 -0,5% 0,1% 0,1%
AUD / USD 0,70 0,5% 0,9% 0,0%
USD / CAD 1,31 0,3% 0,0% -4,2%
GBP / USD 1,25 0,4% -0,4% -2,0%
USD / NOK 8,60 0,3% 0,6% -0,7%
EUR / NOK 9,65 0,2% 0,3% -2,5%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande börserna i New York vände upp och stängde i positivt territorium efter en svag inledning på torsdagen.

Dow Jones storbolagsindex stängde oförändrat vid 27.223. Det bredare indexet S&P 500 steg 0,4 procent till 2.995, medan tekniktunga Nasdaq Composite avancerade 0,3 procent till 8.207.

Börsen tog fart uppåt och dollarn försvagades i samband med att Fedchefen i New York, John Williams, i ett tal framhävde behovet av en sänkning av styrräntan.

"När du har begränsad stimulans att tillgå är det värt att agera snabbt och sänka styrräntor vid första tecken på ekonomiskt trångmål", sade han.

Industrikonglomeratet Honeywell höjde sin försäljnings- och vinstprognos för helåret och det justerade resultatet var något över förväntan. Aktien steg 3,1 procent.

Storbanken Morgan Stanley öppnade också böckerna för det andra kvartalet och visade en något högre omsättning samt ett bättre resultat per aktie än väntat. Aktien var upp 1,5 procent.

Netflix rasade drygt 10 procent efter att antalet nya abonnenter för det andra kvartalet var betydligt sämre än väntat, enligt rapporten som släpptes på onsdagskvällen.

Philip Morris steg drygt 8 procent. Tobaksbolaget höjde resultatguidningen för helåret i sin kvartalsrapport, trots att försäljningen av cigaretter fortsatte ned.

Ebay var upp 1,9 procent efter en rapport som beskrevs av Citigroup som "bättre än befarat". Aktien fick även stöd av uppgifter att flera aktörer har visat intresse för att förvärva Ebays biljettförsäljningstjänst Stubhub.

Aluminiumproducenten Alcoa steg 1,1 procent efter sin kvartalsrapport efter onsdagens stängning.

Qualcomm, världens största chiptillverkare, har bötfällts med 242 miljoner euro av EU:s konkurrensmyndighet för marknadsstörande aktiviteter. Aktien var ned 1,8 procent.

Amazon sjönk 0,7 procent. Donald Trump uppgav att han undersöker om det molntjänstkontrakt värt upp till 10 miljarder dollar, som det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon ska dela ut, eventuellt kan favorisera Amazon.

Oljepriset sjönk 2,9 procent på torsdagen, efter en uppgång tidigare under dagen. Enligt Bloomberg News orsakades fallet av ökad pessimism angående handelskonflikten mellan USA och Kina samt oro för ökad produktion i Ryssland.

Räntan på den amerikanska tioåringen sjönk 2 punkter till 2,03 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen handlades tydligt nedåt på torsdagen med kurspress från flera av de rapporterande storbolagen, däribland Essity och Nordea. Ericsson rekylerade efter onsdagens kursfall.

Det svenska storbolagsindexet OMXS30 var vid stängning ned 1,3 procent till nivån 1.577. Aktier för 20,8 miljarder kronor hade då bytt ägare via Stockholmsbörsen. På kontinenten var tyska DAX ned 0,8 procent medan franska CAC40 backade 0,3 procent.

Essity minskade 7,1 procent, och var i och med det sämst presterande storbolagsaktie. Hygien- och hälsobolagets justerade ebita-marginal var något lägre än väntat.

"Vi har sagt att vi ska höja priser och sänka kostnader tills marginalerna ökar på nytt. Jag tror att det andra kvartalet 2019 innebar den vändpunkten", sade vd Magnus Groth till Direkt i en framåtblick.

Nordea sade i sin rapport att finansiella mål, inklusive kapital- och utdelningspolicy, kommer att ses över. Detta kan indikera en lägre utdelning, sade Mikkel Emil Jensen, analytiker på Sydbank, till Ritzau. Nordeas vd Casper von Koskull var inte nöjd med bankens finansiella utveckling och flaggade för ytterligare åtgärder. Aktien föll 6,3 procent.

Verkstadskoncernen SKF, som var onsdagens rapportvinnare, sjönk 4,3 procent. Sandvik fortsatte ned 2,6 procent till 148:85 kronor. Onsdagsförloraren Alfa Laval retirerade med ytterligare 4,2 procent.

Volvo backade 2,2 procent. Lastbilskoncernens rörelsemarginal och försäljning kom in över förväntan, men vd Martin Lundstedt påpekade i kvartalsrapporten att kunderna avvaktar med order i väntan på mer klarhet om konjunkturutvecklingen under 2020. Vidare framkom det att Martin Lundstedt köpt 10.600 aktier efter rapporten.

Epiroc redovisade ett rörelseresultat som var 5 procent bättre än väntat. Bolaget är fortsatt optimistiska om efterfrågeläget i gruvsektorn, något som även Sandvik vittnade om i samband med sin rapport. Aktien belönades med en uppgång på nära 6 procent.

Swedish Match slog förväntningarna för sitt andra kvartal, rörelseresultatet kom exempelvis in 7 procent högre än snittestimaten, aktien vände dock ned 3,1 procent.

Högst upp i storbolagsindexet återfanns Ericsson, som föll hela 11,6 procent på onsdagen efter rapport. Ericsson har fått en köprekommendation av Handelsbanken Capital Markets Aktien steg 2,7 procent.

Till vinnarna sällade sig också Telia som ökade en dryg procent efter delårssiffror.

Nolatos aktiekurs svängde rejält i samband med rapportsläppet. Aktien stängde 5,8 procent lägre.

Polymertillverkaren Hexpol fördes ner 7,7 procent. Den organiska försäljningstillväxten var -10 procent under andra kvartalet.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Hembla Köp 210 SEK na na
Tieto Minska 26 EUR na na
NCC Behåll 156 SEK 4,9 3,69
Betsson Behåll 72 SEK na na
Evolution Gaming Köp 208 SEK na na
Saab Köp 430 SEK na na
Scandic Hotels Köp 99 SEK na na
SSAB Köp 40 SEK na na
Boliden Köp 280 SEK 5,29 na
Kinnevik Köp 294 SEK na na
Peab Köp 97 SEK na na
Stora Enso Köp 15 EUR na na
Autoliv Behåll 72 USD na na
Karo Pharma Behåll 43 SEK na na
Tomra Köp 300 NOK na na
XXL Behåll 30 NOK na na
Kemira Minska 11 EUR na na
Fortum Minska 16 EUR na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
JP 01:30 KPI jun 0.7% / 0.5% 0.7% / 0.5%
USA 16:00 Michigan-index (prel) jul 98.4 / n.a. / n.a. 98.2 / 111.9 / 89.3

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Aker Asa NO0010234552 Inga tillkännagivanden
Betsson 3
Scandic Hotels Group SE0007640156 Inga tillkännagivanden
Telia SE0000667925 Inga tillkännagivanden
Evolution Gaming Group SE0012673267 Inga tillkännagivanden
Danske bank DK0010274414 Inga tillkännagivanden
Gränges SE0006288015 Inga tillkännagivanden
Peab SE0000106205 Inga tillkännagivanden
Lifco SE0006370730 Inga tillkännagivanden
Epiroc SE0011166933 Inga tillkännagivanden
Saab SE0000112385 3
Electrolux SE0000103814 Inga tillkännagivanden
Volvo SE0000115446 Inga tillkännagivanden
Trelleborg SE0000114837 Inga tillkännagivanden
NP3 SE0006342333 4
Brinova SE0008347652 3
Haldex SE0000105199 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.