logo
Dagens analyser - måndagen den 22 juli 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-07-22 kl. 09:50 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-07-22 kl. 09:53 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 1,3% OMXS30 1,8% DJI -0,3% NASDAQ -0,7%
615,8 1 605,4 27 154,2 8 146,5

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Kinnevik Köp 285 (294) SEK
Evolution Gaming Behåll (Köp) 229 (208) SEK
Boliden Köp 270 (280) SEK
Intrum Köp 310 (295) SEK

Autoliv

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:70,00 USD
Pris:71,89 USD
Analytiker:Alexandre Raverdy, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-22 kl. 07:23, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-22 kl. 15:16.

UPPDATERING

Ny helårsguidning som väntat – riktkurs sänks till 70 USD

Autoliv visade en stark utveckling under Q2 i jämförelse med marknadsutvecklingen, men många kostnadsposter fortsatte att slå mot den justerade EBIT-marginalen (-190 punkter å/å till 8,5%). Som förväntat sänkte Autoliv guidningen för 2019 till 1-3% organisk tillväxt och 9-9,5% justerad EBIT-marginal (mot tidigare 5% och 10,5%). Vi upprepar Behåll och sänker riktkursen till 70 USD (72) till följd av sänkta estimat.

Bättre än marknaden

Autolivs försäljning under Q2 på 2 155 miljarder USD var i linje med konsensusförväntningarna. Försäljningen växte med 1,5% organiskt, vilket var väsentligt bättre än den globala nedgången inom bilindustrin på -7,6%. Justerad EBIT nådde 170 MUSD, vilket var 12% lägre än konsensus till följd av ogynnsam produktmix och lanseringskostnader tillsammans med motvind från råvaror.

Ny guidning

Autoliv sänkte guidningen för 2019, vilket var i stort sett enligt förväntan. Guidningen för 2019 uppgår till 1-3% organisk tillväxt och 9-9,5% justerad EBIT-marginal (mot tidigare 5% och 10,5%). Vi höjer vår förväntade organiska tillväxt till 2,4% (2), men sänker vår förväntade justerade rörelsemarginal till 9,2% (9,7).

Behåll, riktkurs 70 USD (72)

Vi upprepar Behåll men sänker riktkursen till 70 USD (72) efter sänkta estimat. Autoliv handlas till 9,8x EV/EBIT och 11,7x vinsten för vårt uppdaterade estimat för 2019. Vår riktkurs är baserad på en kombination 70/30% av 9,5x EV/EBIT-multipel och en kassaflödesvärdering.

ABB

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:24,00 CHF
Pris:18,57 CHF
Analytiker:William Mackie
Chefsanalytiker, Chef Kapitalvaror
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-22 kl. 07:29, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-22 kl. 14:49.

INFÖR RAPPORT

Q2 med förväntat svag lönsamhet

ABB väntas presentera Q2-rapporten den 25 juli. Konsensusestimatet innebär 5% ordertillväxt och 7% intäktstillväxt. Trots högre volymer förväntas operativ EBITA minska med 5%. Konsensus förväntar att Electrification gynnas av konsolideringen av GE Industrial Solutions (GEIS) på intäktsnivå, men lite på resultatnivå. Konsensus förväntar att den största vinstnedgången sker inom divisionen Robotics & Discrete Automation och inom verksamheten Industrial Automation, där nedgången förväntas bli 24% respektive 10%. Till följd av en kostnad på 420 MEUR för att lämna Solar, väntas nettovinsten bli noll. Vi upprepar Köp och riktkursen 24 CHF.

Värdering

Vi anser inte att Q2-resultatet kommer att bli någon vändpunkt för aktien. Svag utveckling, avsaknad av vd och osäkerhet kring bolagsomvandlingen förväntas överskugga aktien. Vi når vår riktkurs genom att applicera EV/EBITDA- och EV/EBIT-multiplar på 10x och 12x för prognosen 2021p. Vi upprepar Köp och riktkursen 24 CHF.

Stora Enso

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:13,00 EUR
Pris:9,50 EUR
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-22 kl. 07:08, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-22 kl. 13:13.

UPPDATERING

Stöd från Consumer Board och Biomaterials i utmanande marknad

Stora Ensos rörelseresultat för Q2 var cirka 6% sämre än marknaden förväntningar justerat för engångskostnader. Den huvudsakliga negativa avvikelsen var inom Packaging Solutions och Paper, medan Consumer Board och Biomaterials gick bättre än väntat. Kassaflödet från verksamheten var starkt med 548 MEUR. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen till 13 EUR (15).

Rörelseresultat under marknadens förväntningar

Operativt EBIT för Q2 på 287 MEUR var 9% under marknadens förväntningar på 316 MEUR. Dock, justerat för engångskostnader relaterat till Bergvik Skog-transaktionen på 9 MEUR, var resultatet blygsamma 6% sämre än förväntan. Packaging Solutions stod ut negativt till följd av prispress och cyklisk motvind med operativ EBIT på 39 MEUR, jämfört med 49 MEUR. Pappersdivisionen var också under förväntan till följd av lägre volymer och högre kostnader. Operativt kassaflöde var mycket starkt med 548 MEUR.

Mer osäkra utsikter och ökade besparingar

Till följd av ökad osäkerhet i affärsmiljön avstod Stora Enso från att ge en fullständig helårsguidning och har ökat besparingsprogrammet från 120 MEUR till 200 MEUR med full effekt från slutet av 2020. Bolaget förväntar sig Q3 operativ EBIT på 200-280 MEUR. Vi sänker våra estimat för VPA med 11-12% för 2019-2020p till följd av ökad osäkerhet kortsiktigt.

Betydande värden i Bergvik Skog

Genom omstruktureringen av Bergvik Skog har Stora Enso köpt totalt 1,4 miljoner hektar skog med ett bokfört värde på 2 000 EUR/hektar, vilket kan jämföras med de 3 700 EUR/hektar som AMF Penson betalade för BillerudKorsnäs andel i Bergvik Skog samt prisdata från LRF Konsult som pekar på genomsnittpriser av 5 700 EUR/hektar. Dessa siffror indikerar ett marknadsvärde på Bergvik Skogs tillgångar på 5,1-7,9 miljarder EUR.

Väsentligt värderingsstöd

Förändringen av bolaget har resulterat i en avkastning på eget kapital som ökat från 6% till 13%. Vi tror inte att förbättringen i avkastning sedan 2013 har fullt reflekterats i värderingsmultiplarna. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen till 13 EUR (15) vilket baseras på försiktiga 2019-2020p EV/EBITDA-multiplar på 7-8x.

MTG

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:130,00 SEK
Pris:106,55 SEK
Analytiker:Stefan Billing
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-22 kl. 09:05, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-22 kl. 12:17.

EFTER RAPPORT

Q2: Första intrycket

MTG meddelade resultatet för Q2 under morgonen. Bolagets försäljning växte med 7% organiskt under Q2, upp från -2% under Q1. Intäkter från eSports och Gaming växte med 4% respektive 14%, båda var i linje med konsensus. Justerad EBITDA inom eSports var -55 MSEK och för Gaming 186 MSEK, vilket var 10% under respektive 8% över våra förväntningar. MTG sänker försäljningsguidningen för 2019 från cirka 15% till 8-12% och även guidningen för EBITDA-marginalen med 2 procentenheter. Guidningen är nu på cirka 5%, exklusive det förlustbringande Other-segmentet. Anledningen till sänkningen är sämre än väntad utveckling inom medierättigheter inom eSports. Vi förväntar oss att konsensusestimaten sänks efter rapporten. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 130 SEK.

SSAB

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:38,00 SEK
Pris:28,32 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-22 kl. 07:34, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-22 kl. 12:17.

EFTER RAPPORT

Q2 i stort sett i linje, med stark kassagenerering

Q2 var i stort sett i linje med stöd av bättre resultat i SSAB Americas och Rukki Construction än väntat. Inte oväntat är SSAB Europa den svaga punkten efter ganska bleka utsikter för Q3 till följd av höga råmaterialpriser och säsongsmässig nedgång. Efterfrågan kvarstår på en gynnsam nivå för SSAB Americas och Special steels. Kassaflödet var starkt med 1,7 miljarder SEK. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen till 38 SEK (40).

Starkt kassaflöde

Kassaflödet var starkt och uppgick till 1,7 miljarder SEK under kvartalet och ledningen betonade att det kommer att fortsätta nästan oavsett affärscykel. Dock har bolaget vidtagit åtgärder för att minska antalet anställda. SSAB kan justera antalet anställda ganska snabbt då bolaget har en relativt stor andel temporärt anställda. SSAB meddelade också att de har skrivit avtal om att sälja Building Systems som hade försäljning på 1,1 miljarder SEK under 2019 med nollresultat på rörelsenivå.

Utmanande utsikter i EU, starkare inom Specialstål och USA

De svagare stålpriserna i Europa och USA medför ett försiktigare sentiment bland distributörer och ett säsongsmässigt svagare Q3 förväntas. Efterfrågan i Nordamerika och inom Specialstål förväntas fortsätta vara relativt god. Den svaga punkten är inte oväntat SSAB Europa med något lägre efterfrågan som intensifieras av säsongseffekter. Vi sänker våra estimat för 2019-2021p med 4-5%.

Köp, riktkurs 38 SEK (40)

Vi baserar vår riktkurs på 38 SEK (40) på en mix av 2019-2020p EV/EBITDA på 5x och en kassaflödesvärdering som ger värde på 51 SEK och EV/EC på 34-41 SEK. Vi upprepar Köp.

Saab

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:430,00 SEK
Pris:309,80 SEK
Analytiker:Douglas Lindahl
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-22 kl. 07:22, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-22 kl. 12:17.

EFTER RAPPORT

Köp och 430 SEK upprepas efter solitt Q2

Saab har publicerat en solid Q2-rapport, samtidigt som den framtida jet-partnerskapen mellan Sverige och Storbritannien är intressant. Vi ser den starka orderingången och EBIT-marginalen på 7,5% som det mest positiva med de rapporterade siffrorna. Som väntat har ledningen behållit sina helårsmål gällande försäljning, EBIT och kassaflödesutveckling. Vi gör mindre estimatändringar efter Q2, men upprepar Köp och 430 SEK.

Stark operationell utveckling

Saab slog våra estimat med 12% på justerad EBIT, med förbättrade marginaler å/å i nästan alla affärsområden, med särskilt stark utveckling i Aeronautics, Dynamics och Surveillance. Givet deras imponerande EBIT-marginal på 7,5% (KECH: 6,8% konsensus: 7,2%), är bolaget på god väg att leverera förbättrade marginaler å/å och närmare EBIT-målet på 10%. Vi känner oss tryggare i vårt EBIT-estimat på 8,8% för 2019p. Försäljningen hittills i år i kombination med order som ska exekveras under 2019p innebär att Saab måste få in och leverera order på 2,9 miljarder SEK under H2 2019p för att nå deras egna mål på 5% tillväxt å/å. Vi tror att detta kan nås relativt enkelt, och även överträffas, givet att deras orderingång under H2 2018 var 3,2 miljarder SEK och deras starka fäste med mindre order som oftast har kortare exekveringstid jämfört med stora order.

MoU mellan Sverige och Storbritannien bekräftas Saabs teknologiska kapacitet

Regeringarna i Sverige och Storbritannien har skrivit under ett samförståndsavtal (MoU) gällande samarbete på framtida flygsystem. Saab ser avtalen som en startpunkt för att utforska möjligheten till en gemensam utveckling av framtida flygsystem, vilket även kommer leda till fortsatt långsiktig utveckling av nuvarande plattformar såsom Gripen. Vi ser detta som positivt för Saab då de bekräftas som en ledande industriell aktör och att de har konkurrenskraftiga teknologiska färdigheter, vilka är nödvändiga när man ska utveckla och tillverka en framtida potentiell stridsflygsplattform, och även då detta partnerskap troligtvis kommer leda till fler order för Saab på lång sikt.

Köp och 430 SEK upprepas

Vi upprepar vår Köprekommendation och riktkursen 430 SEK, som är baserad på en 85% viktning av vår DCF och en 15% viktning av 14x EV/EBIT på 2020p, diskonterat ett år.

Kinnevik

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:285,00 SEK
Pris:242,20 SEK
Analytiker:Markus Gustafsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-22 kl. 07:08, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-22 kl. 09:53.

EFTER RAPPORT

Misslyckad exit motiverar en högre NAV-rabatt

Kinnevik rapporterade en NAV-tillväxt på 6% under kvartalet, främst drivet av Zalando, Tele2, Babylon och Livongo. Global Fashion Group noterades i juli, men har fallit 11% sedan dess. NAV-rabatten har ökat ytterligare och är för närvarande 25%. Vi tycker att den extra rabatten är motiverad på grund av de misslyckade exits som varit på senare tid. Dock ser vi fortfarande tillräckligt med uppsidepotential i Millicom och Tele2 för att rättfärdiga en Köprekommendation och sänker vår riktkurs från 294 SEK till 285 SEK.

Avyttringen av Millicom är uppskjuten för tillfället

Under Q2, försökte Kinnevik avyttra sina aktier i Millicom (värda cirka 20 miljarder SEK) delvis genom en utförsäljning och genom att dela ut resten av aktierna bland deras aktieägare. Affären gick inte igenom, men vi tror att de kommer försöka hitta andra sätt att avyttra sitt ägande.

Livongo går mot börsnotering

Det digitala hälsobolaget Livongo presenterade sina planer för en börsnotering den 29 juli. Bolaget förväntar sig att värdet ska vara mellan 2,1-2,4 miljarder USD. Som ett resultat har Kinnevik skrivit upp värdet av deras ägande i Livongo med 1 miljard SEK, vilket är den lägre delen av intervallet.

Global Fashion Group noterat

GFG börsnoterades i juli men aktien har sjunkit 11% sedan dess, vilket följer trenden av misslyckade exists av e-handelsbolag på senare tid (Westwing, Home24 och GFG). Kinnevik behöver en framgångsrik notering av Livongo och avyttring av Millicom för att återfå förtroende i deras förmåga att göra framgångsrika exits. Om de lyckas med detta kan det potentiellt vara en trigger för en lägre NAV-rabatt.

Extra rabatt är motiverad

Kinneviks aktier har handlats till en rabatt på strax över 20% ett tag (för närvarande 25%). Vi tycker att en extra rabatt är motiverad givet de svaga exits som varit på senare tid samt den icke-framgångsrika avyttringen av Millicom. Dock, ser vi fortfarande tillräckligt med uppsidapotential i Millicom och Tele2 för att motivera en Köprekommendation och sänker vår riktkurs från 294 SEK till 285 SEK. Vi värderar Kinnevik med vårt mål-NAV med en rabatt på 20%.

Boliden

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:270,00 SEK
Pris:214,95 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-22 kl. 07:26, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-22 kl. 09:53.

EFTER RAPPORT

Justerat Q2 i stort sett i linje med förväntan

Justerat för engångskostnader, högre underhållskostnader och temporärt lägre zinkproduktion vid Tara var Q2-resultatet i linje med marknadens förväntningar. Vi har sett produktionen fluktuera vid Tara tidigare och vi är inte oroade för att Bolidens smältverk inte skulle vara på god väg igen efter underhållsstoppen. Vi fortsätter att gilla Bolidens diversifierade metallportfölj och starka balansräkning. Vi upprepar Köp, men sänker riktkursen till 270 SEK (280).

Flera temporära poster påverkar Q2

Q2 EBIT, exklusive omvärderingseffekter, uppgick till 1 631 MSEK och var 16% lägre än marknadens förväntningar på 1 935 MSEK. Den huvudsakliga negativa avvikelsen gällde affärsområdet Smältverk, vilket tyngdes av högre underhållskostnader än väntat och en engångskostnad. Temporärt lägre metallhalter vid zinkgruvan i Tara hade en stor påverkan på produktionen vid gruvan. En effekt som förväntas fortsätta till viss del under Q3.

Smältverk var besvikelsen

Smältverk redovisade Q2 EBIT, exklusive omvärderingseffekter, på 387 MSEK inklusive underhållskostnader på 315 MSEK. Affärsområdet påverkades också av en engångskostnad på 135 MSEK för reklamationer vid Rönnskär. Justerat för ovanstående var EBIT i nivå med vårt estimat. Sammantaget sänker vi VPA för 2019-2021p med 3-8%.

Attraktiv metallportfölj och tillgångar till rabatt

Aktien handlas till cirka 4-4,5x EV/EBITDA för 2019-2021p, vilket är lägre än konkurrenternas 5,3x och Bolidens 10-åriga genomsnitt på 5,4x. Vår riktkurs på 270 SEK (280) är baserad på 5,4x EV/EBITDA för 2019-2020p. Vi upprepar Köp.

Evolution Gaming Group

Rek: Behåll (Köp)
Riktkurs:229,00 SEK
Pris:220,50 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-22 kl. 06:59, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-22 kl. 09:53.

EFTER RAPPORT

Starka utsikter och vinsttillväxt fullt inprisade

Evolution Gaming rapporterade ytterligare ett starkt kvartal med något bättre tillväxt än väntat och väsentligt starkare lönsamhet. Dock, efter en stark kursutveckling bedömer vi att både högre lönsamhet och fortsatt stark tillväxt återspeglas i kursen. Med begränsad uppsida till vår nya riktkurs 229 SEK (208) sänker vi rekommendationen till Behåll (Köp).

Starkt tillväxt och imponerande lönsamhet

Evolution Gaming hade en imponerande tillväxt på 45% under Q2 2019 och med operativ hävstång från nya spel och stabila kostnader ökade EBITDA-marginalen till 49,8% från 45% under Q1 2019. Bolaget höjde också lönsamhetsutsikten för 2019 till 47-49% från 44-46%. Dock bör det noteras att bolaget under 2019 gynnas av investeringar från 2017-2018 och att marginalen kan fluktuera över tid. Dock uppger ledningen att nylanserade spel har högre operativ hävstång vilket medför att lönsamheten kan förbli starkare. Vi har höjt vårt estimat för EBITDA-marginal från 47% till 48% för 2020-2021p. Till följd av det höjer vi våra estimat för EBITDA med 8-11% för 2019-2021p.

Tillväxtutsikter förblir starka

Vi förväntar oss stark tillväxt under de kommande åren då bolaget dominerar inom segmentet live casino. Tillväxt bör komma från både nya spel och nya marknader. New Jersey och Pennsylvania är viktiga nya marknader. Tillväxten är också stark i Europa och Asien. Vi förväntar oss en tillväxt på cirka 18% för 2020-2021p.

Svårt att se uppsida, vi sänker till Behåll (Köp)

Även om tillväxtutsikterna är starka har vi svårt att se en uppsida i aktien under de kommande 6-12 månaderna. Aktien handlas nu över den historiska genomsnittsvärderingen och även med höjd lönsamhet i vår kassaflödesvärdering (45% från 40%) som ger 228 SEK och genom att applicera 23x 2020p EV/EBIT finner vi ett rimligt värde på 229 SEK, vilket är i linje med aktiens nuvarande kurs. Vi nedgraderar därför till Behåll (Köp), då vi förväntar oss att aktien konsoliderar under de kommande 6-12 månaderna.

Intrum

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:310,00 SEK
Pris:255,70 SEK
Analytiker:Robin Rane
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-22 kl. 07:04, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-22 kl. 09:53.

EFTER RAPPORT

På god väg mot resultattillväxt

Intrum rapporterade en stark rapport för Q2, med en CMS-marginal på 29% vilket var väsentligt högre än den förväntade marginalen på 26% och något som visar att bolaget hanterar de nödvändiga marginalförbättringar vilka är en väsentlig drivare i den förutsedda resultattillväxten. Vi höjer våra justerade vinstestimat med 5-6% för de kommande 3 åren och höjer riktkursen till 310 SEK (295). Vi upprepar Köp.

Effektiviseringsprogram initierat

Intrum presenterade att de initierat ett besparingsprogram som ska spara 60 MEUR på rörelseresultatnivå. Programmet kommer att adressera kostnader och kommer utöver 680 MSEK i synergier från samgåendet mellan Intrum och Lindorff, vilka nu har realiserats till 90% enligt ledningen. En tredjedel av besparingen på 60 MEUR kommer från den spanska verksamheten som har sett negativ organisk tillväxt under det senaste året. En tredjedel kommer från mer effektiva projekt och IT-drift. Den sista tredjedelen kommer från övriga affärsområden och regioner. Programmet pågår under andra halvåret och kommer att kosta lika mycket som de årliga besparingarna. Enligt ledningen kommer programmet att bidra till vinstmålet på 35 SEK per aktie för 2020.

Vinstestimat ned 2019, upp 2020-2021

Ökad kostnadseffektivitet är en viktig komponent i den resultattillväxt som vi förväntar oss för Intrum 2019-2021p. Den starka CMS-marginalen visar att utvecklingen är på rätt väg även om säsongseffekter kan tynga marginalen under Q3. Efter rapporten och besparingsprogrammet höjer vi estimaten för 2019-2021p med 5-6%. Dock sänker vi estimatet för 2019p med 10%. Vi höjer utdelningsestimatet för 2020p från 15 SEK till 17 SEK och från 16 SEK till 19 SEK under 2021p.

Värdering

Till följd av höjda vinstestimat höjer vi riktkursen till 310 SEK (295). Baserat på estimaten för 2020p handlas Intrum till EV/EBITDA på 8,8x och P/E på 8x. Vi förväntar oss en direktavkastning på 5,3-7,25% för 2019-2021p. Vi upprepar Köp.

Scandic Hotels Group

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:104,00 SEK
Pris:82,25 SEK
Analytiker:Markus Gustafsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-22 kl. 07:06, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-22 kl. 09:53.

EFTER RAPPORT

Stark efterfrågan motverkar ökat utbud

Scandics Q2-resultat var något bättre än marknadens förväntningar (1,8%) på justerat EBITDA. Den utmanande marknaden i Oslo, med gott om nytt utbud, motverkades av stark efterfrågan i västra och norra Norge. Vd:s guidning för Q3 höjs till något positiv. Vi gör endast mindre justeringar och höjer riktkursen till 104 SEK (99) och höjer till Köp.

Stark efterfrågan på alla marknader

Trots oro för överutbud på vissa marknader som Köpenhamn och Oslo har efterfrågan på andra ställen som västra och norra Norge kompenserat. Det mesta av utbudet i Oslo har nu kommit ut på marknaden, så situationen bör inte bli mycket värre än nu, vilket är positivt. Vd höjer guidningen något och förväntar sig intäktstillväxt i jämförbara enheter med 1-2% för Q3.

Fokus på förbättrade marginaler

Scandic har växt snabbt de senaste åren och tillväxten kommer att fortsätta genom en stark pipeline som motsvarar 11% av portföljen. Trots intäktstillväxt har marginalerna varit ganska stabila. Vd, Jens Mathiesen, har identifierat 15 hotell som går med förlust eller utvecklas svagt. Scandic avser att lämna ett antal hotell och kommer att fokusera på att öka lönsamheten i restaurang- och konferensverksamheten, såväl som investeringar i renoveringar.

Värdering

Vi värderar Scandic med en kassaflödesmodell, med antagande om långsiktig försäljningstillväxt på 2%, långsiktig rörelsemarginal på 6,5% och WACC på 8,4%. Vid vår riktkurs skulle Scandic handlas till EV/EBIT på 11,8x för 2020p. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen något till 104 SEK (99).

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 615,8 1,3% -0,8% 17,3%
OMXS30 1 605,4 1,8% -1,2% 14,0%
OMXH25 3 911,3 0,7% -1,4% 6,1%
OMXC20 998,2 -0,4% 0,5% 12,0%
OSEBX 863,2 0,2% -2,1% 8,0%
OMXBB 979,1 0,5% 0,0% 12,1%
Dow Jones 27 154,2 -0,3% -0,7% 16,4%
S&P500 2 976,6 -0,6% -1,2% 18,7%
Nasdaq C 8 146,5 -0,7% -1,2% 22,8%
SX5E 3 480,2 -0,1% -0,5% 16,0%
DAX 12 260,1 0,3% -0,5% 16,1%
CAC40 5 552,3 0,0% -0,4% 17,4%
RTS 1 350,7 0,1% -2,7% 26,4%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 62,5 0,9% -6,4% 16,1%
Guld 1 439,7 1,6% 2,3% 12,6%
Silver 16,3 1,8% 7,8% 5,5%
Aluminium 1 833,0 0,3% 1,9% -2,0%
Bly 2 071,5 2,5% 5,0% 3,1%
Koppar 6 066,0 2,0% 1,9% 1,7%
Nickel 14 425,0 -1,8% 9,2% 36,1%
Zink 2 427,0 -2,0% 0,0% -3,3%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,06 0,00 -0,50 7,60
Sverige, 10 år 0,02 -1,60 -12,40 -43,80
Norge, 10 år 1,45 -0,10 -7,70 -29,20
Tyskland, 10 år -0,32 -1,20 -10,50 -56,10
GB, 10 år 0,74 -1,30 -7,90 -52,60
USA, 10 år 2,05 1,11 -6,06 -63,59
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,52 0,2% -0,4% 3,8%
USD / SEK 9,37 0,2% -0,1% 5,7%
GBP / SEK 11,72 0,4% -0,6% 3,8%
NOK / SEK 1,09 0,5% -0,4% 6,8%
DKK / SEK 1,41 0,2% -0,4% 3,7%
CAD / SEK 7,17 0,3% -0,4% 10,4%
CHF / SEK 9,54 0,7% 0,2% 6,1%
JPY / SEK 0,09 0,3% 0,1% 7,7%
EUR / USD 1,12 0,0% -0,3% -1,8%
USD / JPY 107,74 -0,1% -0,3% -1,8%
EUR / GBP 0,90 -0,1% 0,2% 0,0%
AUD / USD 0,70 0,1% 0,6% 0,1%
USD / CAD 1,31 -0,1% 0,2% -4,3%
GBP / USD 1,25 0,2% -0,5% -1,8%
USD / NOK 8,57 -0,3% 0,3% -1,0%
EUR / NOK 9,62 -0,3% 0,0% -2,8%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande börserna i New York vände nedåt under fredagskvällen medan oljan steg efter ökade spänningar i Persiska viken. Samtidigt fortsatte ordkriget inför Federal Reserves kommande FOMC-möte den 30-31 juli.

Under fredagskvällen beslagtog Iran en brittisk oljetanker, som tillhör svenska rederiet Stena Bulk, i Hormuzsundet.

Dow Jones storbolagsindex stängde ned 0,3 procent till 27.154. Det bredare indexet S&P 500 sjönk 0,6 procent till 2.976, medan tekniktunga Nasdaq Composite backade 0,7 procent till 8.146.

Sektorsvis var det energibolag som klarade sig bäst, medan fastighetsbolag utvecklades sämst.

Efter torsdagens två duvaktiga uttalanden av två Fedchefer sade James Bullard, Fedchefen i St Louis, att han förespråkar en räntesänkning i juli, men endast med 25 baspunkter.

Donald Trump har åter kritiserat Fed för att ha höjt räntan för snabbt och för tidigt.

"På grund av den felaktiga tankeprocessen som vi har på Federal Reserve betalar vi mycket högre räntor än länder som inte matchar oss ekonomiskt", skrev USA:s president på Twitter på fredagen.

Bland bolagsnyheter har Boeing meddelat att det tar en kostnad på 4,9 miljarder dollar i kommande veckas kvartalsrapport, till följd av den olycksdrabbade modellen 737 Max 8. Aktien var upp 4,5 procent.

Microsofts rapport efter torsdagens stängning visade att både intäkter och justerat resultat per aktie för det brutna räkenskapsårets fjärde kvartal var bättre än väntat. Aktien stärktes 0,2 procent.

American Express redovisade bättre resultat än samma kvartal ifjol och upprepade sina utsikter för helåret. Aktien var visserligen ned 2,8 procent på fredagen, men har stigit över 30 procent sedan årsskiftet.

Fondförvaltaren Blackrock kom med en rapport som var något sämre än väntat. Aktien var ned 0,4 procent.

Detaljhandelskedjan JC Penney rasade 17 procent efter att CNBC rapporterat att bolaget ser över möjligheterna till skuldsanering.

Oljepriset steg efter nyheten om den beslagtagna oljetankern i Hormuzsundet. WTI-oljan stängde upp 0,7 procent för dagen medan Brent steg 0,9 procent.

Räntan på den amerikanska tioåringen steg 2 punkter till 2,05 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen utvecklades positivt under fredagen och stängde upp. Råvarubolagen Boliden och SSAB noterades bland förlorarna efter svagare kvartalsrapporter medan Autoliv, som också redovisade sina siffror, återfanns på vinnarsidan av indexet.

Vid stängning var Stockholmsbörsens storbolagsindex OMXS30 upp 1,8 procent till nivån 1.605. Aktier för drygt 20 miljarder kronor hade då omsatts via Stockholmsbörsen. Bland de stora Europabörserna var CAC40 i Paris marginellt upp, medan tyska DAX steg omkring 0,3 procent.

Bilsäkerhetsföretaget Autoliv redovisade ett lägre resultat än väntat och justerade ned helårsprognoserna. Detta verkade inte oroa investerare då aktien avancerade omkring 4,5 procent.

"Om vi får en stabilisering, eller en förbättrad konjunkturbild till följd av globala stimulanser kan Autoliv komma att bli uppvärderad väsentligt från nuvarande nivåer", kommenterade Morgan Stanley.

Även Volvo och Swedish Match som båda rapporterade under gårdagen varpå aktierna dök, tog i stället revansch och steg 5,5 respektive 4,4 procent. Alfa Laval noterades även bland vinnarna och handlades upp 4,8 procent.

Trögare gick det för stålbolaget SSAB som backade 0,7 procent efter en svag rapport och aktien noterades därmed i bottenskiktet av OMXS30-indexet. Vd Martin Lindqvist skrev i rapporten att det råder osäkerheter kring hur konjunkturen kommer att utvecklas framöver och tillade också att efterfrågan förväntas bli svagare under nästkommande kvartal.

Efter att ha fallit som mest omkring 6 procent tidigare under dagen återhämtade sig tillslut gruv- och smältverksbolaget Boliden något och noterade en nedgång om smärre 1,9 procent. Bolaget kom med en svagare rapport och redovisade ett lägre rörelseresultat inom företagets viktigaste affärsområde Gruvor och Smältverk.

Utanför storbolagsindexet kom köksbolaget Nobia med en starkare rapport än väntat. Rörelseresultatet uppgick till 391 miljoner och väntat var 360 enligt Bloombergs sammanställning av fem analytikers estimat. Aktien belönades och steg 7,7 procent.

Speloperatören Betsson backade 1,4 procent. Intäkterna kom in i linje med snittestimatet medan rörelseresultatet var något lägre.

Åt motsatt riktning och inom relaterad sektor gick Evolution Gaming som klättrade hela 12,2 procent efter sin rapport som innehöll både ett bättre resultat än väntat och höjda marginalprognoser.

Byggbolaget NCC såg ett lägre än väntat rörelseresultat för det andra kvartalet och aktien backade 4,5 procent. DNB Markets har sänkt sin rekommendation till behåll från tidigare köp.

Den intensiva handeln med aktien i Spectracure, som har många småsparare i ägarlistan, fortsatte på fredagen. Aktien som har stigit med en bit över 200 procent sedan årsskiftet föll 16 procent, vilket blir aktiens fjärde minusdag.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
MTG Köp 130 SEK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Autoliv US0528001094 Inga tillkännagivanden
ABB CH0012221716 6
Stora Enso FI0009005961 Inga tillkännagivanden
MTG SE0000412371 4
SSAB SE0000171100 3, 4
Saab SE0000112385 3
Kinnevik SE0008373906 3
Boliden 1, 3, 4
Evolution Gaming Group SE0012673267 Inga tillkännagivanden
Intrum SE0000936478 3
Scandic Hotels Group SE0007640156 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.