Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - tisdagen den 23 juli 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-07-23 kl. 08:20 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-07-23 kl. 08:23 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,0% OMXS30 -0,3% DJI 0,1% NASDAQ 0,7%
616,0 1 600,9 27 171,9 8 204,1

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Lindab Behåll 115 (88) SEK
Assa Abloy Behåll 221 (213) SEK
MTG Köp 120 (130) SEK

Thule Group AB

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:220,00 SEK
Pris:217,20 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-22 kl. 07:07, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-23 kl. 14:18.

EFTER RAPPORT

Stark utveckling i svåra förhållanden

Thule mötte en del motvind under Q2 till följd av svagare konsumentförtroende i USA, tullar på cyklar producerade i Kina och en nedgång i RV-försäljningen i Europa. Som en ett resultat sjönk den organiska tillväxten till 3%, vilket är under målet på 5%. Dock var rörelseresultatet något bättre och förbättrades med 7% till 558 MSEK. Vi lämnar våra estimat i stort sett oförändrade och upprepar Behåll. Riktkursen sänks något till 220 SEK (225) till följd av lägre sektormultiplar, dock är vår riktkurs i huvudsak baserad på en kassaflödesvärdering.

Q2

Försäljningen var i stort sett i linje med vårt estimat och uppgick till 2 311 MSEK, vilket innebar att försäljningstillväxten föll från 7,5% å/å i Q1 till 3% i Q2. Avmattningen berodde på flera faktorer. Svagare konsumentförtroende i USA, tullar på cyklar producerade i Kina gav motvind för Thules cykeltillbehör och en nedgång i RV-försäljningen i Europa har påverkat Thules försäljning av RV-tillbehör som cykelhållare. Rörelseresultatet uppgick till 558 MSEK vilket var en ökning med 7% och 3% bättre än väntat. Skillnaden förklaras av en rörelsemarginal på 24,1% mot förväntade 23,3%.

Tillväxtmöjligheter på plats

Thules affärskoncept är att erbjuda högkvalitativa produkter med smarta lösningen, och en hållbar design som möjliggör för konsumeter över hela världen att leva ett aktivt liv. Bolaget drar fördel från det ökade antalet välbärgade, aktiva, människor över världen, och det faktum att konsumenter är mer aktiva vid en hög ålder än tidigare, vilket representerar en organisk tillväxtmöjlighet för marknader som Thule är aktiva i. Dock handlas aktien till framåtblickande P/E på 20x, vilket begränsar uppsidan. Vi upprepar Behåll och sänker riktkursen till 220 SEK (225).

Hexpol

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:82,00 SEK
Pris:74,20 SEK
Analytiker:Douglas Lindahl
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-22 kl. 07:19, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-23 kl. 13:04.

EFTER RAPPORT

Svagt momentum fortsätter, Behåll upprepas

Hexpol rapporterade Q2 EBIT i linje med våra estimat och 5% sämre än konsensus. Den svagare än väntade tillväxten och fortsatt svaghet inom bilindustrin får oss att sänka våra underliggande estimat ytterligare, medan förvärv adderar till VPA. Vi upprepar Behåll och riktkursen 82 SEK, då vi förväntar oss fortsatt svag utveckling för den organiska tillväxten åtminstone två kvartal till.

VPA upp 2019-2021p drivet av förvärv

Hexpol meddelade nyligen sitt största förvärv någonsin, Preferred Compounding, som vi nu inkluderar i vår modell. Bolaget har årliga intäkter på cirka 2,3 miljarder SEK, vilket adderar 16% till Hexpols årliga försäljning, medan marginalerna är väsentligt lägre än snittet för Hexpol. Preferred Compounding adderar till Hexpols närvaro i USA och även exponeringen mot generell industri och bilindustri.

Svag marginal väntas fortsätta

Svaga volymer, tillsammans med negativ mix tyngde lönsamheten även om ledningen bekräftade att volymerna hade störst påverkan under kvartalet. Priserna var stabila både q/q och å/å. Det verkar som om exponeringen mot bilindustrin är mer lönsam än övriga segment baserat på kommentarer under telefonkonferensen. Vid frågor avseende kapacitetsutnyttjandet svarade CFO Gunnarsson ”det finns gott om kapacitet inom den här industrin” med en vink om att Hexpols förmåga att styra priserna är svag i nuvarande marknadsmiljö. Då vi förväntar oss att volymerna inom bilindustrin kommer att fortsätta minska estimerar vi att marginalerna kommer att sjunka ytterligare och även då Preferred Compounding konsolideras i resultatet.

Behåll och riktkurs 82 SEK upprepas

Riktkursen på 82 SEK är härledd från ett genomsnitt av 13,5x 2020p EV/EBIT, vår summan-av-delarna och en konkurrentjämförelse. Vi upprepar Behåll.

Recipharm

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:172,00 SEK
Pris:110,10 SEK
Analytiker:Arsene Guekam
Chefsanalytiker, Chef Biotech
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-23 kl. 07:39, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-23 kl. 12:05.

INFÖR RAPPORT

Inför Q2

Q2-resultatet väntas den 25 juli. Vi förväntar oss att försäljningen uppgår till 2 miljarder SEK, upp 17%, drivet av den positiva integrationen av Holmes Chapel sedan Q4 2018 medan det planerade uppehållet i produktionen på vissa fabriker dämpar utvecklingen och lönsamheten. Vi förväntar oss därför att den organiska tillväxten uppgår till 4%. Därutöver kommer EBITDA fortfarande vara negativt påverkat av tekniska problem och leveransförseningar. Vi upprepar Köp och riktkursen 172 SEK.

Stark underliggande trend men lönsamheten ned

Från Q1 2019 kommer Recipharm dra fördel av full konsolidering av det senaste förvärvet Holmes Chapel, upptrappningen i alla tre expansionsprojekt och spårbarhetsmöjligheter (vilket är ett regulatoriskt krav från februari i Europa och från 2020 i USA). Därutöver är fokus mer på lönsamma aktiviteter medan nedstängningen av olönsamma produktionsenheter kommer att ha en positiv påverkan på marginalen. Dock väntas Q2 vara påverkat av tekniska problem och leveransförseningar. Försäljningen väntas uppgå till 2 miljarder SEK och EBITDA till 294 MSEK, vilket ger en marginal på 14%, jämfört med 18,1% föregående år. Vi är fortsatt övertygade om bolagets långsiktiga mål för 2020 (försäljning över 8 miljarder SEK och EBITDA-marginal över 16%). Vi värderar Recipharm med en kassaflödesvärdering med (WACC 7,2% och långsiktig tillväxt 2%). Vi upprepar Köp och riktkursen 172 SEK.

Tomra Systems ASA

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:300,00 NOK
Pris:260,40 NOK
Analytiker:Knut Erik Lovstad
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-19 kl. 15:15, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-23 kl. 10:17.

EFTER RAPPORT

Stora länder visar vägen

Med både Frankrike och Storbritannien som snabbt är på väg att introducera pantsystem, vilket Tyskland haft sedan 2006, visar de stora EU-länderna vägen i enlighet med EU-direktivet, vilket kommer att trigga andra länder att följa efter. Tomra är i en unik position att dra fördel av det och vi upprepar Köp och riktkursen 300 NOK.

Q2 i linje, men svag orderingång inom Food sorting

Tomra rapporterade intäkter för Q2 på 2 319 MNOK (2 182 MNOK Q2 2018) med EBITA på 352 MNOK (307 MNOK Q2 2018), båda var i linje med våra estimat. Orderingången för Sorting uppgick till 1 111 MNOK vilket var cirka 10% lägre än våra förväntningar till följd av något lägre orderingång inom Food. Det är en följd av de tullar som Kina infört på import från USA, vilket påverkar matproducenters möjligheter att leverera till Kina, något som temporärt har försenat deras investeringar.

Köp och riktkurs 300 NOK upprepas

Vi bedömer att Tomra är extremt väl positionerat för att dra fördel av de olika europeiska initiativen. Vår kassaflödesvärdering indikerar ett värde på 335 NOK. Vi applicerar en rabatt på 10%. Vi upprepar Köp och riktkursen 300 NOK.

Norsk Hydro

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:43,00 NOK
Pris:30,66 NOK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux

EFTER RAPPORT

Första intrycket: Q2 något över förväntningarna, Alunorte före plan

Bolaget presenterade en något bättre Q2 än marknaden förväntade sig efter en stark utveckling i Bauxite & Alunorte. Upptrappningen av Alunorte verkar gå snabbare än väntat och de nådde 80-85% kapacitetsutnyttjande i juni. Något nedjusterade estimat på aluminiumtillväxt med 1-2% vilket ger lite nedsiderisk, men detta bör inte vara en överraskning. Det estimerade globala marknadsöverskottet på 1-1,5 miljoner ton står kvar.

Underliggande EBIT 2% över konsensus

EBIT för Q2 var 875 MSEK, vilket var 2% över konsensus. Den främsta avvikelsen var Bauxit och Aluminium (EBIT: 415 MSEK jämfört med konsensus 163 MSEK) och den negativa avvikelsen i Primärmetaller (-604 MSEK jämfört med konsensus 476 MSEK). Cyberattacken i mars tyngde resultatet med 250-300 MSEK vilket var något över det estimerade 200-250 MSEK.

Köp, riktkurs 43 NOK

Vår riktkurs på 43 NOK är baserat på en summan-av-delarna, med EV/EBITDA multiplar på 4-8x för de olika segmenten över 2019p-2020p. Vi upprepar Köp.

NCC

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:156,00 SEK
Pris:157,05 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Chefsanalytiker, Chef svensk analys, Chef nordiska bostäder
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-22 kl. 07:38, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-23 kl. 09:51.

EFTER RAPPORT

Avstannad återhämtning i rörelseresultatet

Vi upprepar Behåll och riktkursen 156 SEK efter Q2-rapporten som var en påminnelse om att ledtiderna är långa inom byggverksamheten. Orderingången och kassaflödet var bra medan rörelseresultatet sjönk å/å och var därför sämre än våra och konsensus förväntningar. Vd uppgav att omstruktureringen går enligt plan men betonade också att den genomsnittliga orderdurationen är två år. Så länge inga nya projektnedskrivningar sker är återhämtningsstoryn intakt och vi förväntar oss att aktien håller sig på nuvarande nivåer men oroar oss för att återhämtningen kan ta för lång tid för en substantiell uppvärdering. Vi sänker våra estimat för VPA med -12%,-5% och -3% för 2019-2021p, vilket delvis motverkas av lägre nettoskuld för 2019p som motsvarar 3 SEK per aktie.

Lätta jämförelsetal, men långa ledtider inom byggverksamheten

2018 var ett ”förlorat” år för NCC:s resultat och trots att Q2 2019 föll å/å förväntar vi oss att VPA växer å/å över 2021p. Dock, ledtiderna inom byggverksamheten är långa och vi förväntar oss inte att bolaget når målet med 4% rörelsemarginal inom vår prognosperiod fram till 2021p.

Brist på efterfrågan är inte problemet

NCC:s orderbok på 63 miljarder SEK är rekordhög och är upp 7% å/å. Dock tonade vd ned förväntningarna för resten av året givet den blandade efterfrågan i de olika segmenten. Även kassaflödet var starkt och även om det kan slå mellan kvartal är kassaflödesutsikten för andra halvåret stabil.

Resultatåterhämtning har stannat av

Andra halvåret är mer viktigt för helårets rörelseresultat till följd av säsongseffekter och det finns därför möjlighet att ta igen en del av resultattappet. Med inga större nedskrivningar sedan vd:s granskning bedömer vi fortsatt att återhämtningsstoryn intakt.

Behåll, riktkurs 156 SEK

Vi sänker 2019-2021p VPA med -12%, -5% och -3% medan utdelningsestimatet behålls oförändrat, delvis till följd av lägre nettoskuld. Vår riktkurs på 156 SEK är baserad på en kombination av summan-av-delarna, historiska och konkurrentmultiplar. Vi upprepar Behåll.

Munters

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:48,00 SEK
Pris:43,98 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-22 kl. 07:42, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-23 kl. 09:51.

EFTER RAPPORT

Bättre Q2-resultat än förväntat

Munters genererade 20% starkare EBITA än väntat under Q2. Skillnaden förklaras av EBITA-marginalen som blev 2 procentenheter bättre än vårt estimat. Bolaget upprepade målen för programmet Full Potential, vilket avser sänka kostnaderna med cirka 220 MSEK, även om den belgiska fabriken ännu inte är stängd. Orderingången växte med 1%, vilket var något svagare än väntat. Vi höjer våra prognoser något, men sänker riktkursen till 48 SEK (52), i huvudsak beroende på lägre konkurrentmultiplar och upprepar Behåll.

Q2

Orderingången förbättrades med 1% till 1 843 MSEK, något under vårt estimat på 1,9 miljarder SEK och tillväxtmomentet saktade in från nivån på 19% under Q1. Anledningen var en avmattning i Kina, inte minst inom FoodTech där efterfrågan påverkades av afrikansk svinpest. Försäljningen var i stort sett i linje med 1 964 MSEK. EBITA uppgick till 245 MSEK, vilket var bättre än förväntan på 200 MSEK. Skillnaden förklaras av att EBITA-marginalen uppgick till 12,5% mot förväntade 10,2%. Affärsområdet AirTech utvecklades bäst och förbättrade EBITA med 25% efter kostnadsbesparingar. Bolaget känner sig trygga med att kunna nå målet med programmet Full Potential. Sammantaget förväntar sig Munters positiva justerade EBITA-effekter på 105 MSEK för 2019 och 210 MSEK för 2020. Vi har inkluderat omkring två tredjedelar av detta i våra estimat.

Skuldsättningen är en begränsning

Programmet Full Potential kommer att öka hävstången under 2019 och kvoten nettoskuld genom EBITDA på 3,8x är klart över målintervallet på 1,5-2,5x, vilket dock har godkänts av de långivande bankerna. Skuldsättningen begränsar dock handlingsutrymmet för strukturella ändringar. Ett sätt att adressera problemet är genom avyttringar och Munters har också indikerat att så skulle kunna bli fallet. Vi upprepar Behåll och sänker riktkursen till 48 SEK (52).

Storytel

Rek: Köp (Ingen rek)
Riktkurs:144,00 SEK
Pris:109,00 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-23 kl. 07:12, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-23 kl. 08:23.

NY INITIERING

De första kapitlen skrivs

Storytel är en leverantör av streamade ljudböcker med en marknadsledande position i Norden och en snabbt växande global närvaro. På kort sikt är försäljningstillväxt i fokus, med 9 nya marknader avverkade under 2017-2018 och 3-6 ytterligare under 2019p. De nya marknadslanseringarna kommer att utgöra den huvudsakliga tillväxtmotorn under de kommande åren, medan tillväxten sannolikt mattas i de mer mogna nordiska marknaderna. Bolagets långsiktiga affärsmodell är bevisad genom de lönsamma kärnmarknaderna i Norden (cirka 90% av intäkterna) även om investeringar i nya marknader kommer att hålla tillbaka koncernens lönsamhet på kort sikt. Med fortsatt stark tillväxt och en tydlig väg mot lönsamhet inleder vi bevakning med Köp och riktkursen 144 SEK, vilket innebär en uppsida på cirka 30%.

Investment case

Storytel är en pionjär inom den digitala ljudboksmarknaden, med en första lansering i Sverige 2005. Sedan dess har bolaget blivit marknadsledare i Norden och har de senaste åren inlett en global expansion, vilket kommer att utgöra den huvudsakliga tillväxtdrivaren under de kommande åren. Även om bolaget fortfarande gör förluster efter marknadsinvesteringar i nya marknader är den underliggande affärsmodellen bevisad och bolaget har nått lönsamhet på de nordiska marknaderna. Storytel har en attraktiv affärsmodell med intäkter som baseras på månadsabonnemang vilket ger återkommande intäkter med låg omsättning av kunder. Bruttomarginalen uppgår till cirka 40% och bolaget siktar på att nå en långsiktig EBITDA-marginal på 15-25% inom streamingsegmentet. Bolaget har cirka 755 000 kunder i Norden och intäkter på 937 MSEK. Storytel är lönsamt på de nordiska marknaderna, vilket visar på den underliggande styrkan i affärsmodellen.  Framöver förväntar vi oss att tillväxten primärt kommer att komma från marknaderna utanför Norden, då bolaget gjort ett antal lanseringar på nya marknader under de senaste åren. Med förväntat stark tillväxt under de kommande åren (genomsnittlig försäljningstillväxt på 24% för 2019-2024p) kopplat med en tydlig väg mot lönsamhet inleder vi bevakning med Köp.

Värdering

Vi värderar Storytel med en kassaflödesvärdering (WACC 11,8%, långsiktig EBITDA-marginal på 17,5% och tillväxt på medellång sikt på 20%) i kombination med en multipelbaserad värdering där den historiska genomsnittsmultipeln på bolagsvärde/försäljning på 3,7x appliceras. Genomsnittet av de två metoderna ger ett rimligt värde på 144 SEK, vilket också blir vår riktkurs. Vi inleder bevakning med Köp.

Lindab

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:115,00 SEK
Pris:118,40 SEK
Analytiker:Douglas Lindahl
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-23 kl. 07:05, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-23 kl. 08:23.

EFTER RAPPORT

Anpassar sig samtidigt som marknader försvagas, höjer riktkurs till 115 SEK

Vd Ola Ringdahl har satt sina spår i Lindab under hans relativt korta period med bolaget (han blev vd i januari 2018) genom att fokusera på kostnader, höja priserna och prioritera lönsamhet över volym. Målet på 10% EBIT-marginal verkar nu nåbart. Starka marknader med återhämtningar i viktiga regioner har också hjälpt. Q2 var ännu ett starkt kvartal med starkare än väntade siffror, men viktiga marknader såsom Norden (44% av försäljningen) visar nu tecken på svaghet. Vi uppdaterar vår modell och höjer riktkursen till 115 SEK (88 SEK) och upprepar Behåll på grund av bristen på uppsida och potentiellt volatila vinster.

EBIT för Q2 var 9% över konsensus

EBIT var 9% över konsensus, drivet av en organisk tillväxt på 5% (5% under Q1 2019) och en EBIT-marginal på 9,3%, jämfört med konsensus på 8,6%. Building Systems vinster var det främsta positiva, där affärsområdet fortsatte expandera sin EBIT-marginal q/q (7% under Q2, 3,2% under Q1) och även å/å. Lönsamheten verkade stödjas av leveransen av några stora projekt under kvartalet. Dock, Ringdahl nämnde under samtalet att de underliggande marginalerna var på liknande höga nivåer. Den förbättrade bruttomarginalen för bolaget var på grund av en god kostnadskontroll och ökad försäljning enligt vd:n. Som de flaggat för tidigare, fortsätter investeringstakten öka signifikant (ca 3-4x samma period under 2018), och Lindab investerar mer i automation för att kunna leverera effektivt och snabbt, enligt vd:n.

Justerad VPA höjs med i genomsnitt 25% för 2019P-2021P

Vi har varit för konservativa med våra förväntningar på eventuella lönsamhetsförbättringar, främst då vi såg litet utrymme för prisökningar på grund av hård konkurrens och såg de främsta konkurrenternas relativt låga lönsamhet. Under Ringdahl dock, har Lindab lyckats höja EBIT-marginaler å/å med imponerande 3,5 procentenheter under Q1 och 3,1 procentenheter under Q2. Ringdahl har också initierat ett tydligt investeringsfokus, vilket troligtvis kommer höja investeringarna från omkring 100 MSEK per år till omkring 300-400 MSEK.

Upprepar Behåll, ny riktkurs på 115 SEK

Till följd av vår VPA-höjning höjer vi vår riktkurs till 115 SEK, samtidigt som vi upprepar Behåll. Vår riktkurs på 115 SEK är härledd från ett genomsnitt av vår kassaflödesvärdering med en WACC på 8,2%, en summan-av-delarna, jämförelsevärdering och en målmultipel för EV/EBIT 2019p på 9x.

Assa Abloy

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:221,00 SEK
Pris:220,80 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-23 kl. 07:07, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-23 kl. 08:23.

EFTER RAPPORT

Smarta lås fortsätter växa men aktien är rimligt värderad

Vi höjer våra estimat för 2019-2021p med 1-3% och vår riktkurs med 4% till 221 SEK (213) efter att ha justerat våra prognoser efter Q2-rapporten och förvärvet av Agta Records, som konsolideras från inledningen av 2020. Vi fortsätter att vara exalterade över utsikterna för smarta lås inom bostadssegmentet men anser att värderingen är rimlig på nuvarande nivåer och upprepar Behåll.

Smarta lås förblir drivaren

Portföljen för elektroniska lås fortsatte att växa under kvartalet. Produktgruppen växte med 22%. Global Technologies, Assas division för id-lösningar och säker access, är inkluderad i produktkategorin och var snabbast växande delen inom kategorin. Exklusive Global Technologies växte segmentet med 13% med Americas som växte med 44%. Jämförelsetalen fortsätter att bli tuffare men det snabbast växande segmentet inom elektroniska lås fortsätter att vara smarta lås för bostäder. Det finns många pilotinstallationer för teknologin och tillväxtutsikterna förblir ljusa.

USA fortsätter växa medan Skandinavien mattas

Med undantag för Skandinavien, som saktade in under kvartalet, fortsatte trenderna från Q1 i stort inom EMEA under kvartalet. Frankrike var positivt från låga nivåer medan Storbritannien var svagt. USA förblir gynnsamt. Vår riktkurs är baserad på genomsnittet av 22x P/E och 16x EV/EBIT för resultatet 2022p, inklusive förvärv, diskonterat till slutet av 2019 och en kassaflödesvärdering med långsiktigt tillväxt på 3%, långsiktig marginal på 16,5% och WACC på 8%. Vi upprepar Behåll och höjer riktkursen till 221 SEK (213).

MTG

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:120,00 SEK
Pris:93,06 SEK
Analytiker:Stefan Billing
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-23 kl. 07:14, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-23 kl. 08:23.

EFTER RAPPORT

Sänkt guidning, riktkurs sänks med 8%

Även om Q2-resultatet var hyggligt sänkte MTG guidningen för helåret 2019. MTG har adresserat problemen och behåller ambitionsnivån på medellång sikt. Vi sänker försäljningsestimaten med 8% per år, justerat EBITDA med 25% för 2019p och 7% för 2020-2021p. Vi sänker också riktkursen med 8% till 120 SEK och upprepar Köp.

Hyggligt utfall, men utmaningar inom eSports

Q2 slutade i linje med bolagets prognos för försäljning, justerad EBITDA och EBIT. De två vertikalerna Gaming och eSports växte organiskt med 14% respektive 4% och sammanlagt med 10%. Gaming utvecklades starkt med en fullt konsoliderad justerad EBITDA-marginal på 29% (+8 procentenheter å/å inklusive medvind från IFRS16), i huvudsak drivet av InnoGames till följd av lätta jämförelsetal, väsentlig marknadsföring i spelen och begränsade marknadsföringsinvesteringar. Inom eSports växte Own & Operated events med cirka 11% i lokal valuta. MTG adresserar vissa hinder för snabbare tillväxt inom eSports: 1) förbättrad intäktsgenerering från medierättigheter genom att arbeta bort reklamköpares osäkerhet kring värdet av publiken för eSports och genom att förse mediapartners med bättre visibilitet genom fasta scheman för events; 2) förbättrad effektivitet och visibilitet genom sponsring och reklamförsäljning.

Justerad EBITDA sänks med 25%/7%/7% för 2019-2021p

Problemen inom eSports är den huvudsakliga anledningen till att MTG sänker guidningen för den organiska försäljningen med hälften för 2019 och den justerade EBITDA-marginalguidningen med 1 procentenhet (från cirka 5% på koncernnivå till nu cirka 5% exklusive förlusterna från Other). Målen på medellång sikt med försäljningstillväxt på cirka 15% och marginaler på 10-15% förblir oförändrade. Som en konsekvens sänker vi vårt försäljningsestimat med 8% per år och justerad EBITDA med 25%/7%/7% för 2019-2021p.

Köp upprepas, riktkurs sänks till 120 SEK (130)

Vi sänker vår riktkurs till 120 SEK (130) för att reflektera vår kassaflödesbaserade summan-av-delarna. Sänkningen är i huvudsak driven av lägre värden inom eSports, vilket delvis motverkas av högre värde för Innogames. Även om ledningen har en del att bevisa inom eSports-vertikalen bedömer vi att MTG utvecklas till en attraktiv uppköpskandidat.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 616,0 0,0% -1,2% 17,3%
OMXS30 1 600,9 -0,3% -2,0% 13,6%
OMXH25 3 915,0 0,1% -2,0% 6,2%
OMXC20 1 001,7 0,4% 0,5% 12,4%
OSEBX 865,3 0,2% -1,7% 8,2%
OMXBB 977,7 -0,1% 0,0% 11,9%
Dow Jones 27 171,9 0,1% -0,7% 16,5%
S&P500 2 985,0 0,3% -1,0% 19,1%
Nasdaq C 8 204,1 0,7% -0,7% 23,6%
SX5E 3 489,9 0,3% -0,4% 16,3%
DAX 12 289,4 0,2% -0,8% 16,4%
CAC40 5 567,0 0,3% -0,2% 17,7%
RTS 1 341,2 -0,7% -3,3% 25,5%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 63,3 1,3% -4,8% 17,6%
Guld 1 427,8 -0,8% 1,1% 11,6%
Silver 16,4 0,4% 7,0% 5,9%
Aluminium 1 808,0 -1,4% -0,1% -3,3%
Bly 2 001,0 -3,4% 1,3% -0,4%
Koppar 6 007,5 -1,0% 0,2% 0,7%
Nickel 14 310,0 -0,8% 7,2% 35,1%
Zink 2 398,5 -1,2% -2,5% -4,5%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,06 -0,50 -1,10 7,10
Sverige, 10 år 0,01 -1,10 -9,90 -44,90
Norge, 10 år 1,44 -1,50 -8,10 -30,70
Tyskland, 10 år -0,34 -1,70 -8,30 -57,80
GB, 10 år 0,72 -2,30 -7,10 -54,90
USA, 10 år 2,04 -0,53 -5,01 -64,12
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,56 0,4% 0,1% 4,2%
USD / SEK 9,41 0,4% 0,4% 6,1%
GBP / SEK 11,76 0,3% 0,3% 4,1%
NOK / SEK 1,09 0,1% -0,3% 6,8%
DKK / SEK 1,41 0,4% 0,1% 4,1%
CAD / SEK 7,18 0,1% -0,1% 10,5%
CHF / SEK 9,59 0,5% 0,9% 6,7%
JPY / SEK 0,09 0,3% 0,6% 7,9%
EUR / USD 1,12 0,0% -0,4% -1,8%
USD / JPY 107,85 0,1% -0,1% -1,7%
EUR / GBP 0,90 0,1% -0,2% 0,1%
AUD / USD 0,70 0,0% 0,2% 0,1%
USD / CAD 1,31 0,2% 0,5% -4,0%
GBP / USD 1,25 -0,1% -0,1% -1,9%
USD / NOK 8,60 0,3% 0,7% -0,7%
EUR / NOK 9,65 0,3% 0,4% -2,5%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande börserna i New York inledde veckan positivt med IT-sektorn som draglok. Flera av teknikjättarna som släpper kvartalsrapporter senare i veckan visade styrka på måndagen, däribland Amazon, Alphabet och Facebook.

Dow Jones storbolagsindex stängde upp 0,1 procent till 27.172. Det bredare indexet S&P 500 steg 0,3 procent till 2.985, medan tekniktunga Nasdaq Composite avancerade 0,7 procent till 8.204.

Förväntningarna om en kraftig räntesänkning från Federal Reserve har dämpats något. Enligt Fedchefen i Boston, Eric Rosengren, ska Fed göra vad som är "rätt" för ekonomin, även om det inte nödvändigtvis är vad de finansiella marknaderna vill.

Teknik var överlägset bästa sektor inom S&P 500 med en uppgång på 1,2 procent. Sämst gick det för dagligvaror som tappade 0,5 procent.

Facebook, som släpper sin kvartalsrapport på onsdag, steg 2,0 procent medan Amazon och Googles moderbolag Alphabet, som redoviserar kvartalssiffror på torsdag, steg 1,1 respektive 0,7 procent.

Apple har fått höjd riktkurs av Morgan Stanley från 231 till 247 dollar, inför kvartalsrapporten på tisdag i nästa vecka. Aktien var upp 2,3 procent till 207 dollar.

Microsoft kommer investera 1 miljard dollar i Openai, ett forskningsbolag som riktar in sig på artificiell intelligens (AI). Microsoft-aktien stärktes 1,3 procent.

Netflix fortsatte dock ned 1,4 procent efter förra veckans ras till följd av kvartalsrapporten.

Bland övriga aktier steg oljeservicebolaget Halliburton drygt 9 procent efter sin kvartalsrapport som kom in bättre än väntat.

Kreditvärderingsinstitutet Fitch har sänkt prognosen för Boeing från stabil till negativ, med hänsyn till osäkerheten runt den svartlistade modellen 737 Max. Aktien sjönk 1,0 procent.

Halvledarbolaget Micron Technology var upp 3,7 procent. Aktien har fått en köprekommendation från Goldman Sachs som tror att priset på minneschip kan förbättras under det tredje kvartalet.

Priset på olja fortsatte att stiga under måndagen i spåren av att Iran i förra veckan kapade en brittiskflaggad oljetanker. Brentoljan kom upp i 63 dollar per fat medan WTI tog sig över 56 dollar.

Räntan på den amerikanska tioåringen sjönk 1 punkt till 2,05 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen handlades svagt nedåt på måndagen. Nyhetsflödet var måttligt, men efter förra veckans störtskur av rapporter kom i stället ett intensivt flöde av rekommendationsändringar. Dagens största rapportbolag MTG föll brant efter att tillväxtprognosen sänkts.

Vid stängning hade OMXS30 sjunkit med 0,3 procent till 1.601 och aktier för cirka 14,8 miljarder kronor hade omsatts på Stockholmsbörsen.

Före öppning rapporterade MTG, som knoppat av sin tv-verksamhet och nu är fokuserat på e-sport och gaming. Bolaget sänkte sin tillväxtambition för 2019 till en organisk försäljningsökning på mellan 8-12 procent, mot tidigare kring 15 procent. MTG ska professionalisera intäktsströmmarna från e-sport och inte bara producera "coola event", sade vd Jørgen Madsen Lindemann till Nyhetsbyrån Direkt. MTG-aktien föll med 12,7 procent.

Inom OMXS30 låg Boliden i topp med en uppgång på 4,7 procent. Aktien har höjts till köp, från tidigare behåll, av Nordea.

Autoliv fortsatte stiga på måndagen, med 0,6 procent. Efter fredagens kvartalsrapport har aktien höjts till köp av Nordea, som tror att bolaget kommer att fortsätta ta marknadsandelar. Handelsbanken och Baird har höjt sina riktkurser för Autoliv, medan ABG Sundal Collier, Kepler Cheuvreux och Barclays sänkt aktiens riktkurs.

I botten bland storbolagen fanns bankerna, som tappade mellan 0,7 och 2 procent med Handelsbanken som svagast för dagen. Nordea har sänkts till behåll från köp av Deutsche Bank och aktien föll 1,9 procent.

Stora Enso, som också rapporterade i fredags, har höjts till köp av Nordea. Aktien handlades upp 4 procent.

Ett annat bolag som visade siffrorna i fredags var Betsson, som hade en svajig utveckling på rapportdagen, och som sjönk på måndagen, ned 6,1 procent.

NCC:s rapport i förra veckan var svagare än väntat och aktien handlades också lägre på måndagen: minus 2,9 procent. Aktien har även sänkts av DNB från köp till behåll.

DNB valde att i stället höja NCC:s konkurrent Peab till köp, och aktien svarade med att lyfta 4,8 procent.

Nobias rapport för det andra kvartalet bjöd på ett resultat som var bättre än vad Nordea hade räknat med, och för det andra halvåret räknar banken med att kökstillverkaren ska börja uppvisa stabil vinsttillväxt igen. Rekommendationen höjdes till köp. Nobias aktie, som steg 7,7 procent i fredags på rapportdagen, fortsatte uppåt med ytterligare 6,9 procent på måndagen.

Även Scandic Hotels fortsatte uppåt efter rapport i slutet av förra veckan. Kepler Cheuvreux har upprepat rekommendationen köp. Aktien steg med 5,6 procent.

Medicinteknikbolaget Spectracure, som varit intensivt handlad på sistone, fortsatte att vara högt omsatt och lyfte 21,7 procent efter att i fredags ha backat kraftigt.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Valmet Behåll 24 EUR na na
Norsk Hydro Köp 43 NOK na na
UPM Köp 33 EUR na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
USA 16:00 Hushållens konfidensindikator (prel) jul
USA 16:00 Försäljning befintliga bostäder
IMF 15:00 Konkjunkturuppdatering World Economic Update

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Thule Group AB SE0006422390 Inga tillkännagivanden
Hexpol SE0007074281 Inga tillkännagivanden
Recipharm SE0005757267 3
Tomra Systems ASA NO0005668905 Inga tillkännagivanden
Norsk Hydro NO0005052605 Inga tillkännagivanden
NCC SE0000117970 Inga tillkännagivanden
Munters SE0009806607 Inga tillkännagivanden
Storytel Inga tillkännagivanden
Lindab SE0001852419 Inga tillkännagivanden
Assa Abloy SE0007100581 Inga tillkännagivanden
MTG SE0000412371 4

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.