logo
Dagens analyser - torsdagen den 25 juli 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-07-25 kl. 08:14 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-07-25 kl. 08:17 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI -0,6% OMXS30 -0,7% DJI -0,3% NASDAQ 0,8%
619,3 1 613,1 27 270,0 8 321,5

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Indutrade Behåll (Köp) 290 (258) SEK
Kambi Köp 210 (217) SEK
Kindred Köp 92 (109) SEK

Skanska

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:205,00 SEK
Pris:174,35 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Chefsanalytiker, Chef svensk aktieanalys, nordic real estate
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-25 kl. 07:21, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-25 kl. 14:09.

UPPDATERING

Fokus på marginal betalar sig

Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 205 SEK (198). Q2 bekräftade en stark återhämtning i VPA, som vi förväntar oss fortsätter under det andra halvåret. Den bredare marknadsutsikten förblir positiv om än något ned q/q. Sammantaget justerar vi VPA för 2019-2021p med 9%, 1% och 0%.

Stark återhämtning i VPA

Med stöd av enkla jämförelsetal ser vi en stark återhämtning i VPA för 2019p. Rörelseresultatet tog fart ordentligt under Q2 och jämförelsetalen för Q3 är inte krävande givet de stora projektnedskrivningarna under förra året. Även för Q4 ser vi tillväxt i rörelseresultatet å/å.

Mer att vänta från kommersiell fastighetsutveckling

Efter ett dämpat första kvartal tog bidraget till rörelseresultatet ordentlig fart q/q även om timingen mellan kan vara slagig. Vd uppgav att det fallande ränteläget under första halvåret har varit positivt och att inget avtagande intresse från investerare noterats.

Tredje kvartal på raken med stabiliserande byggmarginal

Alla nyckeldivisioner (Construction, Commercial, Residential) visade stabil marginalutveckling. Vi ser också ledningens marginalutsikter för andra halvåret som positiva. Medan orderboken är ned q/q (-3%) och å/å (-7%) är vi i dagsläget inte så bekymrade då det är i linje med ledningens fokus att öka lönsamheten.

Köp, riktkurs höjs till 205 SEK (198)

Vi justerar 2019-2021p VPA med cirka 9%, 1% och 0%. Vår höjda riktkurs återspeglar estimatändringarna, men även att vi nu använder 2020p (2019) som bas. Vi bedömer att Skanska handlas till 2020p P/E på 13,2x, EV/EBIT på 11,3x och en direktavkastning på 3,5%. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 205 SEK (198).

Lundin Mining

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:59,00 SEK
Pris:49,50 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-25 kl. 08:11, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-25 kl. 13:39.

EFTER RAPPORT

Q2: Första intrycket – svagt, men utsikter upprepas

Lundin Mining rapporterade väsentligt lägre resultat än förväntat för Q2, till följd av negativa effekter från prisjusteringar och lägre kopparproduktion. Dock behölls produktionsprognosen i stort sett oförändrad, vilket indikerar ett starkt andra halvår. Den något bekymmersamma zinkexpansionen i Portugal är återigen något försenad och kostnaderna har ökat med 65 MUSD. Vi ser ingen större dramatik i det lägre resultatet och fokuserar mer på produktionsprognosen för 2019 och den attraktiva produktionsprofilen för de kommande åren. Vi förväntar oss en något negativ kursreaktion under dagens handel till följd av ökade investeringar och förseningar i Portugal. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 59 SEK.

Q2 drabbat av prisjusteringar

EBITDA för Q2 uppgick till 103 MUSD, vilket var väsentligt lägre än konsensus (Infront) på 159 MUSD (vår förväntan var 150 MUSD). Negativa effekter från prisjusteringar uppgick till 36 MUSD, jämfört med vår förväntan på 25 MUSD. Kopparproduktionen var lägre än väntat i Candelariagruvan med cirka 2-5 kton. Marknaden hade förväntat sig en förbättring q/q.

Produktionsprognos upprepas

Produktionsprognosen upprepas vilket indikerar ett starkt andra halvår med tillägget av den nya Chapadagruvan. Investeringsnivån sänktes till 695 MUSD (745 MUSD) till följd av förseningar i zinkexpansionen vid Neves-Corvo, som återigen ligger något efter tidplanen.

Värdering

Vår riktkurs på 59 SEK är baserad på 5x EV/EBITDA för 2019-2020p och nuvärdet av summan-av-delarna på 69% med 15% i rabatt. Vi har rekommendationen Köp.

AstraZeneca

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:6 470,00 GBX
Pris:6 359,00 GBX
Analytiker:David Evans
Chefsanalytiker, Chef Läkemedel
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-25 kl. 09:24, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-25 kl. 11:51.

EFTER RAPPORT

Q2: Strålande försäljningstillväxt

AstraZenecas försäljningstillväxt uppgick till 19%, 5% bättre än konsensus, vilket lyfter fram styrkan i tillväxtdrivarna (Tagrisso, Lynparza, Fasenra) men även den fortsatta underliggande styrkan i Kina och resten av världen. Försäljningsguidningen höjs också. Vi upprepar Köp och riktkursen 64,7 GBP.

Fantastisk försäljning, lägre beroende av intäkter från samarbeten

AstraZeneca levererade en extraordinär försäljningstillväxt under Q2 på 19%. Det var nästan 5% bättre än förväntat och drev rörelseresultatet 17% högre än väntat, trots nästan inga intäkter från samarbeten eller övriga intäkter. Försäljningsguidningen för 2019 höjs från ”höga ensiffriga tal” till ”låga tvåsiffriga tal”. Kärn-VPA upprepas, dock i intervallet 3,50-3,70 SEK. Vi är säkra på att AstraZeneca nu kommer att behöva mycket mindre intäkter från samarbeten för att möta guidningen, vilket bådar gott. Konsensus förväntar 10% försäljningstillväxt respektive 3,53 USD i VPA. Vi förväntar oss att försäljningsestimaten höjs med cirka 2%.

Bättre tillväxt från Tagrisso

Den bättre än väntade försäljningstillväxten (5%) drevs av en mix av nya och gamla läkemedel. Tillväxtdrivaren Tagrisso (lungcancer) var den enskilt största bidragsgivaren och försäljningen var 13% bättre än konsensus med stora bidrag från Kina och Japan. Även andra tillväxtdrivare slog förväntningarna: Lynparza (8%), Fasenra (12%) medan Imfinzi (3%) och Calquence (5%) var något bättre. Äldre läkemedel bidrog också där vissa bör ses som engångseffekter (Synagis med 62 MUSD och Faslodex med 47 MUSD), vilket motverkas av svaghet inom Seoquel XR och Iressa medan andra som Nexium, Pulmicort och Crestor kom från tillväxtmarknader och förväntas vara mer hållbar.

Kassaflödet förbättras

Kassaflödet förbättras också och bolaget uppger att kassaflödet för 2019 kommer att påverkas av tidigare ingångna avtal men att merparten av dessa betalningar gjordes under första halvåret. Vi förväntar oss att Q2-rapporten kommer att förbättra uppfattningen om AstraZeneca ur flera aspekter. Vi upprepar Köp och riktkursen 64,7 GBP.

ABB

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:24,00 CHF
Pris:18,96 CHF
Analytiker:William Mackie
Chefsanalytiker, Chef Kapitalvaror
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-25 kl. 09:01, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-25 kl. 11:04.

EFTER RAPPORT

Q2: Första intrycket – tufft kvartal

Orderingång, intäkter och justerat rörelseresultat var i linje med konsensusförväntningarna och upp med 1%, 2% respektive 1%. Underliggande orderingång ökade med 1%, vilket var 1% sämre än väntat. Justerat rörelseresultat minskade med 3,5% å/å, vilket var i linje med förväntan. Efter ABB:s ansträngningar att höja avkastningen är utvecklingen en besvikelse. Bolaget genererade inget kassaflöde från verksamheten, åter ett svagt resultat. ABB är i mitten av en transformation och det återspeglas i resultatet. Utdelningen ger stöd, men positiva effekter från ledningens ansträngningar kommer bara att bli synliga på medellång sikt. Vi förväntar oss att ABB fortsätter att underprestera mot sektorn på kort sikt. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 24 CHF.

Rekommendation och värdering

Vi förväntar oss att aktien underpresterar mot konkurrenterna för stunden, tills vi ser någon visibilitet kring fördelarna från bolagets transformation. Support på nedsidan ges från direktavkastningen. Vårt mål på medellång sikt är baserat på multiplar för EV/EBITDA och EV/EBIT på 10x respektive 12x för prognoserna för 2021p och diskonterat till ett år från nu. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 24 CHF.

Indutrade

Rek: Behåll (Köp)
Riktkurs:290,00 SEK
Pris:278,40 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-25 kl. 06:57, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-25 kl. 08:17.

EFTER RAPPORT

Potential för tvåsiffrig vinsttillväxt men rimlig värdering

Indutrades organiska tillväxt blev negativ under Q2 och vi förväntar oss att den trenden fortsätter. Dock är kärnan i detta investment case förvärvsstrategin och hittills i år har den adderat 6% till den årliga försäljningen. I linje med ledningens ambitioner har storleken på förvärven ökat de senaste åren och vi ser ingen anledning till att den trenden inte skulle fortsätta. Vi ser potential för tvåsiffrig genomsnittlig vinsttillväxt under de kommande 3-5 åren, vilket är imponerande, men med en begränsad uppsida sänker vi rekommendationen till Behåll (Köp) men höjer riktkursen till 290 SEK.

Förvänta fortsatt avmattning…

Den organiska tillväxten var -1% och Indutrade såg affärsmiljön avmattas i linje med den makrostatistik som presenteras för industriefterfrågan. Vi förväntar oss att den trenden fortsätter över 2019 och 2020 med en cyklisk botten under första halvåret 2020.

…men fortsatta förvärv

Förvärv har historiskt bidragit med 75% av Indutrades tillväxt och det är osannolikt att den mattas. Hittills under 2019 har Indutrade gjort 8 förvärv som adderar cirka 1 miljard SEK i intäkter eller cirka 6% av den årliga försäljningen. Vi noterar också att förvärvens genomsnittliga årliga intäkter uppgår till 100 MSEK under 2018, jämfört med 66 MSEK tidigare. Detta är i linje med ledningens ambition att förvärva större bolag.

Höjd riktkurs, men sänkt rekommendation

Vi gör marginella förändringar i våra förvärv efter att ha konsoliderat de senaste förvärven. Vi rullar också fram vår värdering ett år och höjer som en följd riktkursen till 290 SEK (258). Vid värderingen P/E för 2020p på 19x och EV/EBIT på 15x är värderingen rimlig och vi nedgraderar till Behåll (Köp).

Kambi Group

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:210,00 SEK
Pris:127,90 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-25 kl. 07:14, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-25 kl. 08:17.

UPPDATERING

Solid Q2-rapport

Kambis Q2-intäkter var i linje med förväntningarna och vi gör endast mindre ändringar i våra estimat, delvis för att reflektera Kindreds svaga start för Q3. Dock, vi förväntar oss att USA står för tillväxt under Q3, då både New Jersey och Pennsylvania är igång med online sportsbetting, vilket tyder på att Kambi kommer ha ett starkt andra halvår. Vi nedjusterar vår riktkurs något till 210 SEK (217 SEK) och upprepar Köp.

Solid Q2-rapport i linje med förväntningar

Kambi rapporterade intäkter för Q2 på 21,6 MEUR, vilket var i linje med våra förväntningar, med något lägre kostnader än väntat vilket ledde till ett EBITDA 4% över våra förväntningar. Bolaget förväntar sig att kostnader växer med 3-5% resten av 2019, vilket är något under våra estimat på 4-6%. Denna lägre kostnadstillväxt är på grund av att några stater i USA väntas reglera under andra halvåret, vilket kräver färre investeringar än väntat.

Starka utsikter

Utsikterna för Kambi under andra halvåret är starka med NFL-säsongen som startar i september. Kambis kund Rivers Casino i New York har också lanserat sportsbetting på plats, vilket också bör ha en positiv påverkan, även om det är begränsat under Q3. Vidare, både Iowa och Indiana bör vara igång innan NFL-säsongen, vilket kan ge ytterligare tillväxt, även om ingen av Kambis kunder har annonserat en lansering i dessa stater. Framåt Q3 2019p och 2020p, bör Illinois och Tennessee ha lanserat sportsbetting där Kambis kund Rush Street är i en bra position.

Nedjusterar estimat och sänker riktkurs till 210 SEK (217 SEK)

Även om Q2 var i linje med förväntningarna har vi nedjusterat våra estimat något (2019-2021p ned 1-2%) till följd av Kambis största kunds Kindreds svaga start på Q3. Dock, vi tror att aktien bör utvecklas bra under andra halvåret med positivt nyhetsflöde från USA då fler stater lanserar sportsbetting. Risken att Draftkings kommer förloras som kund känns inräknat enligt oss och med en uppsida på 50% till vår riktkurs ser vi en bra risk/reward. Vår riktkurs är baserad på genomsnittet av 25x EV/EBIT på 2020p och en kassaflödesvärdering (WACC 11,2%, långsiktig EBITDA-marginal 40%).

Kindred

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:92,00 SEK
Pris:60,84 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-25 kl. 07:09, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-25 kl. 08:17.

UPPDATERING

Signifikanta estimatsänkningar efter svagt Q2

Kindreds Q2-rapport var betydligt under förväntningarna, då intäkterna var lägre samtidigt som kostnaderna var högre än väntat. Även omkostnader kommer troligtivs fortsätta vara höga och starten på Q3 tyder på fortsatt dålig kortsiktig tillväxt. Vi sänker EBIT-estimat med 18-26% och sänker vår riktkurs till 92 SEK (109 SEK). Dock, vi tror att marknaden redan räknat in detta med en kursnedgång på 25% och vi upprepar därför Köp då vi tror att vinsten kommer förbättras i framtiden.

Svaga intäkter under Q2 och långsam start på Q3

Kindred rapporterade intäkter på 226 MGBP under Q2, 4% under våra estimat. Både casino- och sportintäkter var lägre än väntat, trots en bättre än väntad marginal på sportsbetting, Vidare, starten på Q3 har varit svag, med 7% lägre dagliga intäkter än genomsnittet under Q3 2018. Även om vi inte ser detta som representativt för resten av Q3, då övriga kvartalet väntas vara säsongsmässigt starkare, sänker vi våra tillväxtestimat med 3% för 2019p jämfört med 2018. Överlag sänker vi intäktsestimat med 4-5% för 2019p-2021p.

Högre kostnader då bolaget investerar för tillväxt

Samtidigt som intäkterna var lägre än förväntningarna, växte kostnaderna mer än väntat. Bolaget nämner delvis investeringar i USA, men även generellt högre kostnader då bolaget investerar i tillväxt, både med marknadsföring och teknologiska investeringar i deras plattform. Bolaget förväntar att de höga kostnaderna är kvar och planen är att öka tillväxten för att absorbera tillväxtkostnaden med mer intäkter från reglerade marknader (ca 59% av intäkter under Q2 2019 jämfört med 43% under Q2 2018).

Sänker estimat med 18-26%, sänker riktkurs till 92 SEK (109 SEK)

Till följd av de sänkta intäktsestimaten tillsammans med ökade kostnadsestimat, sänker vi vår EBIT med 18-26% för 2019p-2021p. Vi sänker även vår riktkurs till 92 SEK (109 SEK). Även om den svaga Q2-rapporten var en smäll i vår positiva syn på Kindred, tror vi att kursnedgången på 25% har nollställt förväntningarna och vi förväntar oss att vinsterna bör förbättras härifrån. Med 41% uppsida till vår riktkurs upprepar vi Köp. Vår riktkurs är baserad på genomsnittet av 13x EV/EBIT på 2021p och en kassaflödesvärdering med en WACC på 10,6% och en långsiktig EBIT-marginal på 20%.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 619,3 -0,6% 1,0% 17,9%
OMXS30 1 613,1 -0,7% 0,9% 14,5%
OMXH25 3 992,6 0,2% 0,5% 8,3%
OMXC20 1 014,3 1,2% 1,2% 13,8%
OSEBX 871,9 -0,3% 0,5% 9,1%
OMXBB 978,6 0,2% 0,5% 12,0%
Dow Jones 27 270,0 -0,3% 0,2% 16,9%
S&P500 3 019,6 0,5% 1,2% 20,5%
Nasdaq C 8 321,5 0,8% 1,7% 25,4%
SX5E 3 532,9 0,0% 0,9% 17,7%
DAX 12 522,9 0,3% 1,5% 18,6%
CAC40 5 605,9 -0,2% 0,6% 18,5%
RTS 1 339,6 -0,4% -1,6% 25,3%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 63,2 -1,0% -0,8% 17,4%
Guld 1 427,0 0,1% 1,2% 11,6%
Silver 16,5 0,6% 5,9% 6,9%
Aluminium 1 795,5 0,0% -1,3% -4,0%
Bly 2 068,0 2,1% 4,6% 2,9%
Koppar 5 980,0 0,2% 1,0% 0,3%
Nickel 14 475,0 1,2% 1,7% 36,6%
Zink 2 456,0 2,0% -0,5% -2,2%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,06 0,30 -0,50 7,10
Sverige, 10 år -0,02 -2,50 -7,80 -47,90
Norge, 10 år 1,41 -2,00 -6,80 -33,90
Tyskland, 10 år -0,38 -2,70 -8,90 -62,10
GB, 10 år 0,68 -1,30 -9,10 -59,40
USA, 10 år 2,05 -2,01 -1,19 -63,36
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,51 -0,5% 0,0% 3,7%
USD / SEK 9,43 -0,5% 0,7% 6,4%
GBP / SEK 11,79 0,0% 1,3% 4,4%
NOK / SEK 1,09 0,2% 0,0% 6,7%
DKK / SEK 1,41 -0,5% 0,0% 3,7%
CAD / SEK 7,18 -0,4% 0,1% 10,6%
CHF / SEK 9,57 -0,5% 1,0% 6,4%
JPY / SEK 0,09 -0,4% 0,7% 8,0%
EUR / USD 1,11 -0,1% -0,7% -2,5%
USD / JPY 108,07 -0,1% 0,0% -1,5%
EUR / GBP 0,89 -0,6% -1,3% -0,7%
AUD / USD 0,70 -0,4% -0,4% -0,9%
USD / CAD 1,31 -0,1% 0,6% -3,9%
GBP / USD 1,25 0,5% 0,6% -1,9%
USD / NOK 8,63 -0,7% 0,7% -0,3%
EUR / NOK 9,62 -0,7% -0,1% -2,8%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande börserna i New York handlades i olika riktningar på onsdagen, då investerare utvärderade flera rapporter med blandade resultat, däribland Boeing som redovisade en oväntad kvartalsförlust.

Dow Jones storbolagsindex stängde ned 0,3 procent till 27.270. Det bredare indexet S&P 500 steg 0,5 procent till 3.020, medan tekniktunga Nasdaq Composite var upp 0,3 procent till 8.321.

Flygplanstillverkaren Boeing redovisade sin största kvartalsförlust någonsin. Dessutom meddelade koncernchefen Dennis Muilenburg att Boeing kan stoppa eller minska produktionen av olycksmodellen 737 Max om flygförbudet förlängs ytterligare. Aktien tappade 3,1 procent.

Caterpillar, som bland annat tillverkar anläggningsmaskiner och motorer, redovisade intäkter som var i linje med förhandstipsen. Bolaget uppgav vidare att den justerade vinsten per aktie för 2019 väntas hamna i den lägre delen av prognosintervallet. Aktien var ned 4,5 procent.

Elektronikföretaget Texas Instruments redovisade efter tisdagens stängning ett resultat per aktie och intäkter för det andra kvartalet 2019 som översteg förväntningarna. Aktien steg 7,4 procent.

Telejätten AT&T upprepade sin prognos för investeringarna (capex) för 2019 men höjde samtidigt prognosen för kassaflödet. Aktien steg 3,6 procent.

Logistikbolaget UPS gick uppåt med 8,7 procent efter sin rapport. Det justerade resultat per aktie kom in bättre än väntat, samtidigt som helårsprognosen upprepades.

Ännu bättre gick Snap, bolaget bakom Snapchat. Aktien steg drygt 18 procent efter rapporten för det andra kvartalet som offentliggjordes efter tisdagens stängning.

USA:s justitiedepartement har inlett en utredning angående om de stora amerikanska teknikbolagen ägnar sig åt olagliga konkurrensbegränsningar. Bland de berörda bolagen var det blandad utveckling på onsdagen. Facebook steg 1,1 procent inför sin kvartalsrapport efter stängning. Amazon steg 0,3 procent, medan Alphabet var ned 0,7 procent. Båda släpper kvartalsrapporter på torsdagen.

Oljepriset sjönk under kvällen efter att Kuwait och Saudiarabien meddelat att de kommer återuppta produktionen i den "neutrala zonen" mellan de två länderna, vilket kan innebära 500.000 fat per dag, enligt Bloomberg News.

På handelsfronten har kinesiska regeringen gett sitt godkännande för fem företag att köpa upp till tre miljoner ton amerikanska sojabönor utan importtullar som en goodwill-gest.

Räntan på den amerikanska tioåringen sjönk 4 punkter till 2,05 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen stängde nedåt på onsdagen med Swedish Match i botten. Byggjätten Skanska kom med en stark kvartalsrapport men återfanns ändå bland förlorarna. Kinnevik och Autoliv blev vinnare för dagen.

Vid stängning var det svenska storbolagsindexet OMXS30 ned 0,7 procent till nivån 1.613. Aktier för lite drygt 14 miljarder kronor hade då omsatts på börsen. På kontinenten sjönk franska CAC-40 0,2 procent, brittiska FTSE 100 backade 0,8 procent medan tyska DAX avancerade något.

Svaga tyska data bidrog till ett något sämre börshumör under onsdagen där inköpschefsindex för den tyska industrin kom in på 43,1, klart lägre än enligt Reuters prognosenkät väntade 45,2.

På den svenska marknaden noteras även vissa svagheter, enligt Danske Banks chefsekonom i Sverige, Michael Grahn.

"Den inhemska svenska konsumtionen har under en tid visat upp svagheter, medan det sett bättre ut för exporten. Frågan är dock hur länge svensk export och industri kan hållas uppe med tanke på de svaga signalerna från tillverkningsindustrin i euroområdet och då framför allt Tyskland", sade han till Nyhetsbyrån Direkt.

Vinnarna för dagen var investmentbolaget Kinnevik som steg 1,7 procent följt av bilsäkerhetsföretaget Autoliv med en uppgång på 1,3 procent. SCA och Hexagon noterade även smärre uppgångar.

Efter att ha tagit ledarposition tidigare på morgonen med en uppgång omkring 3,4 procent som mest, föll byggkoncernen Skanska tillbaka bland förlorarna och noterade en nedgång om 1,6 procent. Bolagets kvartalsrapport visade en högre byggmarginal än väntat, en fördubbling från fjolåret. Vändningen från positiv till negativ beskrivs som oförståelig enligt ett flertal marknadsaktörer som Nyhetsbyrån Direkt har talat med. Simen Mortensen, analytiker på DNB, tycker exempelvis inte att det kom fram något under bolagets rapportpresentation som föranlett en vändning nedåt för aktien.

"Intäkterna var ungefär som väntat i kvartalet, likaså orderingången. Utifrån marginalutvecklingen inom bolagets byggverksamhet, kombinerat med den nivå som Skanska har investerat inom kommersiell fastighetsutveckling, kan vinstestimaten förväntas komma upp efter rapporten", säger han.

Bland förlorarna återfanns även defensiva Swedish Match i botten med en nedgång om 4,3 procent.

Ståltillverkaren SSAB tappade 2,5 procent och medicinteknikbolaget Getinge backade också 2,5 procent.

Inom banksektorn sjönk Nordea, Handelsbanken, Swedbank och SEB mellan 1 till 2,1 procent. På kontinenten kom Deutsche Bank med ett svagare resultat än banken flaggat för i sin senaste vinstvarning. Aktien föll 1,9 procent.

Utanför storbolagsindexet rasade speloperatören Kindred 27 procent efter en svagare rapport än väntat.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
ABB Köp 24 CHF na na
AstraZeneca Köp 64,7 GBP na na
Loomis Köp 385 SEK na na
Recipharm Köp 172 SEK na na
Konecranes Köp 40 EUR na na
Metso Minska 29 EUR na na
Neste Köp 36,5 EUR na na
Subsea 7 Köp 150 NOK na na
Equinor Köp 230 NOK na na
YIT Köp 6,4 EUR na na
REC Silicon Behåll 7 NOK na na
Bilia Behåll 87 SEK na na
Nokia Köp 5,8 EUR na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
SE 09:00 KI: Konjunkturbarometer jul 98.1/93.8/100.2
SE 09:30 Arbetslöshet jun 6.8%/6.4%/6.3%
SE 09:30 PPI jun 0.0%/3.5%
ECB 13:45 Räntebesked 0.0%/-0.4/0.25% 0.0%/-0.4/0.25%
USA 14:30 Order varaktiga varor (prel) jul 0.8%/0.2% -1.3%/0.4%
USA 17:00 Fed: Kansas City Manufacturing index jul 0

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Skanska SE0000113250 6
Lundin Mining CA5503721063 6
AstraZeneca GB0009895292 Inga tillkännagivanden
ABB CH0012221716 6
Indutrade SE0001515552 Inga tillkännagivanden
Kambi Group MT0000780107 Inga tillkännagivanden
Kindred SE0007871645 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.