logo
Dagens analyser - fredagen den 26 juli 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-07-26 kl. 08:32 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-07-26 kl. 08:35 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI -0,4% OMXS30 -0,4% DJI -0,5% NASDAQ -1,0%
616,9 1 607,2 27 141,0 8 238,5

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Bilia Köp (Behåll) 92 (87) SEK
Equinor Köp 225 (230) NOK
Catena Media Köp 102 (106) SEK
Magnolia Bostad Köp 47 (43) SEK
Arise Köp 30 (23) SEK
Nokia Köp 6 (5,8) EUR

Loomis

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:385,00 SEK
Pris:326,00 SEK
Analytiker:Aymeric Poulain
Chefsanalytiker, Chef Support Services
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-25 kl. 11:43, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-26 kl. 11:18.

EFTER RAPPORT

Solida utsikter

Loomis resultat var 4% sämre än väntat på EBIT-nivå, vilket var helt hänförligt till Europa. Marginalen som var 100 punkter starkare berodde enbart på omstruktureringar. En ganska gedigen organisk utveckling med +3% täckte inflationsutvecklingen. USA utvecklades i linje, med Safepoints som leder utvecklingen. Förvärv förväntas lyfta vinsterna ytterligare under andra halvåret. Valuta är fortsatt stödjande. Utredningen av påstådd penningtvätt har ännu inte avslöjat något som skulle få en materiell påverkan. Vi förväntar oss att aktien återgår till att handlas i trendlinjen, då tvivel skingras och den tvåsiffriga kassagenererande resultattillväxten fortsätter. Vi upprepar Köp och riktkursen 385 SEK.

Q2

Försäljningstillväxten var 8% och i linje med våra förväntningar. Rörelseresultatet ökade med cirka 19% till 607 MSEK vilket var 4% under våra och konsensus förväntningar.  Den ökade marginalen med 100 punkter i Europa var hänförlig till omstruktureringseffekter i Frankrike och Sverige. Det blev ingen marginalökning från den bättre än väntade organiska tillväxten på 3% (negativt påverkad av mixeffekter och kostnadsökningar).

Utsikter förblir solida

Andra halvåret kommer att innehålla konsoliderade siffror från förvärvet av Prosegur Cash i Frankrike under Q3 och Ziemann i Tyskland under Q4. Timingen i konsolideringen kan utgöra en felkälla i våra kortsiktiga prognoser. Dock, synergierna från affärerna ger gott stöd för marginalutsikten på medellång sikt. Inga större ändringar behöver göras i våra estimat.

Riktkurs 385 SEK upprepas

Loomis nuvarande P/E-multipel är under den nivå på 14x som vi använder som bas för riktkursen. Det medför att aktien kan erbjuda en totalavkastning på 17% till följd av 10% VPA-tillväxt efter förvärvet av Ziemann och 7-8% avkastning från det fria kassaflödet på ett års sikt. Vi upprepar Köp och riktkursen 385 SEK.

Recipharm

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:172,00 SEK
Pris:122,10 SEK
Analytiker:Arsene Guekam
Chefsanalytiker, Chef Biotek
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-26 kl. 08:33, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-26 kl. 09:48.

EFTER RAPPORT

Mål för 2020 upprepas

Recipharms aktie steg med 10% under gårdagen efter en blandad rapport. Försäljningen var något sämre än förväntat medan EBITDA-marginalen var väl över förväntningarna tack vare god utveckling inom D&T-divisonen och nyligen gjorda förvärv. Under telefonkonferensen upprepade ledningen att de är trygga med målen för 2020 utan nya förvärv. Även om vi är trygga med lönsamhetsnivån innebär målen en accelererande försäljningstillväxt, vilket förblir en utmaning. Vi upprepar Köp och riktkursen 172 SEK.

I väntan på organisk tillväxt…

Under första halvåret hade Recipharm en försäljningstillväxt på 14%. Dock, merparten av den goda utvecklingen kom från valutaeffekter och förvärvet av Holmes Chapel. Den organiska tillväxten sjönk från 1% utan någon positiv trend q/q. Den huvudsakliga anledningen till den svagare utvecklingen var ett planerat underhållsstopp och moderniseringsprojekt för divisionen Steriles & Inhalation och lägre försäljning inom Solids. Notera att D&T-divisionen noterade en ärbar utveckling med försäljning som steg med 5% kombinerat med högre API-leveranser.

…men utmärkt marginalkontroll

Efter att marginalerna var temporärt under press under Q1 ökade EBITDA-marginalen till 19% under Q2 och till och med 20,1% om avvecklade verksamheter exkluderas. Även om vi räknar in den positiva effekten från IFRS16 är det en robust utveckling. Kassaflödet från rörelsen före ändringar i rörelsekapital uppgick till 463 MSEK, vilket möjliggör för bolaget att fortsätta investera i fabriker och ny utrustning (237 MSEK) samtidigt som nettoskulden minskade med 106 MSEK. Nettoskulden i förhållande till EBITDA sjönk från 3,8x till 3,8x.

Mål för 2020 upprepas

Under telefonkonferensen bekräftade ledningen målen för 2020 utan ytterligare förvärv: försäljning över 8 miljarder SEK och EBITDA-marginal över 16%. Recipharm är väl positionerat för att ta tillvara på möjligheter men målen är utmanande och innebär en stark acceleration under andra halvåret. Vi upprepar Köp och riktkursen 172 SEK.

Besqab

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:120,00 SEK
Pris:118,00 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-26 kl. 07:13, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-26 kl. 09:48.

EFTER RAPPORT

Förbättrad marknad

2019 kommer att bli ytterligare ett övergångsår för Besqab eftersom byggstarterna var mycket lägre under 2018. Vi ser dock en klart förbättrad marknadssituation och därmed förväntar vi att bolaget ska öka antalet starter, från en låg nivå. Vi höjer vår riktkurs från 95 SEK till 120 SEK, men till följd av den senaste tidens starka kursutveckling upprepar vi vår Behållrekommendation.

Bostadsutveckling i Stockholm och Uppsala

Bolagets huvudfokus är att utveckla bostadsrätter och villor i det lägre mellansegmentet i Stockholm och Uppsala. De utvecklar också vårdfastigheter, vilket har bidragit med årliga vinster på 60-80 MSEK de senaste två åren.

Erfaret och överkapitaliserat bolag

Besqab grundades 1989 och har varit lönsamt sedan starten. Det är överkapitaliserat och har inga räntebärande skulder. Vi anser att 150 MSEK (10 SEK per aktie) av eget kapital skulle kunna delas ut till aktieägare utan att påverka stabiliteten (50% soliditet jämför med dagens 65%). Med en normaliserad produktionsnivå på nästan 500 byggstarter per år (nu bara 300) är längden på byggrättsportföljen 7-8 år. Dock finns 30% av byggrätterna i Uppsala där situationen är något sämre än i Stockholm.

Svagt Q2, men goda framtidsutsikter

Försäljningen var 17% svagare än förväntat medan rörelsemarginalen var 12% svagare. Både startade och sålda enheter under kvartalet var förvånansvärt bra. Besqab startade 105 enheter under Q2, kontra våra uppskattningar på 35. Situationen för överutbud som vi har sett sedan nedgången började under 2017 börjar tydligt minska och marknaden kommer troligen att vara i balans i höst. Därför förväntar vi oss att företaget ska ha en nivå på 100 starter per kvartal framöver, upp från endast 238 lägenheter under 2018.

Ser ut som JM, men dras inte med

Jämfört med JM finns det stora skillnader: 1) Besqab är ett litet företag och förlitar sig mycket på bara några få projekt; 2) Starter av lägenheterna förra året minskade med 60% jämfört med nivån 2017 (JM ner 20%); och 3) Besqabs exponering på den besvärliga markanden i Uppsala är mycket högre – JMs exponering är bara 5%. Sedan börsnoteringen 2014, har Besqab handlats med ett 12-månaders P/E-genomsnitt på 10,5x. Med en 2020p VPA på 11,3 SEK når vi en riktkurs på 120 SEK (11,3 SEK x 10,5), jämfört med tidigare 95 SEK (vi har lyft 2020p VPA med 7% och skiftat fokus från juni 2020 till december 2020). Utan väsentlig uppsidapotential, upprepar vi vår Behållrekommendation.

Bilia

Rek: Köp (Behåll)
Riktkurs:92,00 SEK
Pris:81,60 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-26 kl. 06:54, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-26 kl. 08:35.

EFTER RAPPORT

Uppgradering efter starkt Q2-resultat

Bilia redovisade ett rörelseresultat för Q2 som var 17% bättre än förväntat och en viss ökning å/å trots tuffa jämförelsetal, vilket indikerar att huvudmarknaden i Sverige har stabiliserats efter implementeringen av ”Bonus malus”-systemet. Skillnaden förklaras i huvudsak av starkare försäljning och resultat från begagnade bilar, men serviceverksamheten förbättrades också. Orderingången för nya bilar ökade med 20%. Vi höjer våra prognoser. Aktien handlas till EV/EBITDA på 7x och genererar en avkastning från fritt kassaflöde på 9-10%, vilket vi anser vara attraktivt, givet stabiliteten i serviceverksamheten. Vi uppgraderar till Köp (Behåll) och höjer riktkursen till 92 SEK (87).

Q2

Bilia startade året bättre än väntat med ett rörelseresultat på 306 MSEK, jämfört med vår prognos på 262 MSEK och en förbättring jämfört med den tuffa jämförelsen mot Q2 2018. Implementeringen av Bonus malus har lett till ett ökat intresse för begagnade bilar, som inte påverkas av de högre bilskatterna, och därmed högre priser. Bilia gynnas och köper även aktivt in begagnade bilar.

Serviceförsäljning stöd av åldrande bilflotta

Bilia har ökat antalet servicekontrakt med 10% de senaste 12 månaderna. Tillväxtmöjligheterna verkar fortfarande vara betydande då penetrationsgraden i huvudmärket Volvo är omkring 40%. Bilmärkesspecifika aktörer som Bilia förväntas också gynnas av att bilar blir mer tekniskt avancerade, vilket skapar ett behov av större verkstäder och utbildning av bilmekaniker. Det normala mönstret har varit att bilmärkesspecifika verkstäder hanterar bilarna de första 4-5 åren, men vi förväntar oss att servicekontrakt och mer avancerade bilar gör att de kan behålla kunderna längre.

Begagnatpriser får stöd av Bonus malus

Implementeringen av Bonus malus har höjt skatterna på bilar med förbränningsmotorer under en treårsperiod, medan hybrider och elbilar får en bonus. Detta innebär att begagnade dieselbilar har blivit mer konkurrenskraftiga, vilket ger stöd åt Bilias lager och deras garanterade restvärden för Volvo och Renault i Sverige. Vi uppgraderar till Köp (Behåll) och höjer riktkursen till 92 SEK (87).

Arise

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:30,00 SEK
Pris:23,70 SEK
Analytiker:Andreas Bertheussen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-26 kl. 07:18, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-26 kl. 08:35.

EFTER RAPPORT

Utdelning blir en katalysator

Efter år av skulder och undergång förväntar vi oss att Arise kan betala en utdelning nästa år, vilket helt kommer att förändra investerarnas syn på företaget. Vi höjer vår riktkurs från 23 SEK till 30 SEK, vilket innebär en direktavkastning på 10%. Utdelningen kommer att möjliggöras genom en kombination av lägre skuldsättning, projektförsäljning och refinansiering. Refinansieringen, som kommer att vara en katalysator, kommer ske på ungefär 12 månader, men marknaderna kan komma att ta till sig möjligheten mycket tidigare när Arise fortsätter att minska skuldsättningen. Vi upprepar Köp.

Den fula ankungen

Arise uppfattas som högt skuldsatt på grund av sjunkande nordiska elpriser. Företaget byggde cirka 140 MW dyra vindkraftverk i Sverige år 2012-2019, med löfte om statliga subventioner genom elcertifikat. Fallande elpriser och subventionens kollaps har tvingat Arise att leva med hög skuld, dyr refinansiering och fallande aktiekurs.

Refinansiering för att förbättra kassaflödet och möjliggöra en utdelning

Historiskt sett har Arise tvingats spendera sitt kassaflöde från kraftproduktion på höga räntebetalningar på utestående skulder. Nettoskulden har sjunkit med cirka 1 miljard SEK de senaste fem åren till cirka 600 MSEK. Samtidigt har företaget framgångsrikt vuxit genom utveckling av vindprojekt, vilket sannolikt kommer att bidra till kassaflödet med 100-300 MSEK per år de kommande åren.  En dyr kredit på 650 MSEK, som håller utdelningar tillbaka, kan refinansieras under Q3 2020. Vi räknar med att det kommer ersättas med en kredit på cirka 300 MSEK med mycket lägre ränta. Kombinationen av lägre räntekostnader och stark tillväxt i projektutveckling kan sannolikt ge Arise ett årligt fritt kassaflöde på 200-250 MSEK. Med antagande av en utdelningsgrad på 60% kan Arise tillkännage en utdelning på 3 SEK per aktie i slutet av 2020, vilket skulle vända caset.

Riktkurs upp till 30 SEK – Köp

Vi upprepar vår Köprekommendation och höjer vår riktkurs från 23 SEK till 30 SEK. Ökningen är främst drivet av en hög, 100 MSEK värdering av utvecklingsaffären, då Arise verkar säkra på att stänga ett stort 230 M projekt denna höst. Vi ser också att nettoskulden faller snabbare än förväntat. Vår riktkurs på 30 SEK är baserad på en DCF-värdering av operativa tillgångar (WACC: 6%) på toppen av en konservativ värdering på 500 MSEK gällande utvecklings- och ledningsaffärer (EV/EBIT 6x). Vi tycker att försäljningen av 230 MW Skaftåsen under H2 2019p är en stor trigger för Arise då projektet kommer att generera 250 MSEK av kassaflödet och stärka vår utdelningshistoria. Vi upprepar Köp.

Equinor

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:225,00 NOK
Pris:158,65 NOK
Analytiker:Anders Holte
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-26 kl. 07:00, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-26 kl. 08:35.

EFTER RAPPORT

Q2 2019 – Svagt, men detta återspeglas i aktiekursen

Equinors Q2-resultat var betydligt lägre än våra och konsensus estimat på grund av lägre realiserade priser för olja och lägre gaspriser, främst i Europa. Till följd av resultatet upprepar vi vår Köprekommendation, men sänker riktkursen från 230 NOK till 225 NOK för att återspegla den högre rabatten till Brent som ses i Equinors norska portfölj.

Nedjusterar riktkurs

Vi justerar för de lägre realiserade oljepriserna de senaste två kvartalen i den norska portföljen och nedreviderar vår riktkurs i linje med det. Som vanligt är vår riktkurs baserad på en summan-av-delarna som är baserad på våra Brentestimat där vi förväntar oss att det uppgår till 65 USD från 2020p.

Påverkan på investment case och ändringar i guidning

Rapporten förändrar inte på något meningsfullt sätt vårt case för Equinor. Vi tror fortfarande att bolaget är välpositionerat för att kapitalisera på den sänkta kostnadsbasen offshore. Resultatet bör förbättras mot slutet av 2019 då Johan Sverdrup är igång från november och ännu mer under 2020p då Johan Sverdrup går in i sin upptrappningsperiod. Guidningen är i stort sett oförändrad. Investeringar är nu estimerade till 10-11 miljarder USD, jämfört med det tidigare målet på omkring 11 miljarder USD. Vi ser ändringen i estimat som minimal, men visar den strikta kapitaldisciplinen i bolaget under nuvarande ledning.

Framåt – fullt fokus på Johan Sverdrup

Framåt, tror vi att allt fokus kommer vara på Johan Sverdrup och den planerade starten i november 2019. Projektet är Equinors mest värdefulla på den norska kontinentalsockeln på flera år och kommer vara grunden till Equinors tillväxt inom olja i Norge, och portföljen överlag, de kommande åren. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen från 230 NOK till 225 NOK.

Catena Media

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:102,00 SEK
Pris:63,50 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-26 kl. 07:08, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-26 kl. 08:35.

INFÖR RAPPORT

Inför Q2: Fokus på utsikter i USA

Inför Catena Medias Q2-resultat den 19 augusti sänker vi våra estimat (EBIT ned med 3-4% för 2019-2021p) och förväntar oss att marknaderna fortsätter att vara tuffa i Sverige och Storbritannien, medan tillväxt från USA skjuts fram till Q3 2019, då onlinemarknaden i Pennsylvania startat senare än förväntat. Vi sänker riktkursen till 102 SEK (106) och upprepar Köp.

Europeiska marknader fortsätter vara tuffa

Den senaste utvecklingen i den svenska spelsektorn indikerar att den svenska marknaden är fortsatt tuff, med små operatörer som har det kämpigt (Global Gaming), medan andra operatörer ser att intäkterna stabiliseras (Kindred, Betsson) medan vissa förbättrar intäkterna gradvis (LeoVegas). Som en affiliate har Catena Media bred exponering och vi tror därför att intäkterna stabiliseras i Sverige. Därtill förstår vi att introduktionen av nya KYC-åtgärder (känn din kund) i Storbritannien har påverkat tillväxten på den marknaden, även om effekten är temporär tills verfieringsprocessen blivit mer effektiv. Till följd av ovanstående sänker vi våra estimat och förväntar oss nu att Catena Media rapporterar intäkter för Q2 på 26,1 MEUR (tidigare 27,2 MEUR) och EBITDA på 11,1 MEUR (tidigare 12,2 MEUR). Våra EBIT-estimat för 2019-2021p sänks med cirka 3-4%.

Starka utsikter i USA

Även om sportspel online i Pennsylvania har startat senare än förväntat är det nu igång och initiala intäktsrapporter för juni indikerar att detta kommer addera betydande tillväxt till marknaden. Därtill har onlinecasinon lanserats under juli och vi förväntar oss att andra stater (Indiana, Iowa, Tennesse och Illinois) som godkänt onlinespel kommer att starta i tid för NFL-säsongen i september. Vi förväntar oss att det kommer att driva en betydande tillväxt för Catena Medias verksamhet i USA som för närvarande utgör cirka 10% av de totala intäkterna och bolaget ser potential att dubbla den siffran under andra halvåret 2019.

Tillväxt kommer tillbaka, Köp upprepas

Med starka tillväxtutsikter för de kommande kvartalen förväntar vi oss att Catena Media rapporterar gradvis växande intäkter för de kommande kvartalen. Vi förväntar oss att det är positivt för aktien och upprepar Köp, medan vi sänker riktkursen till 102 SEK (106) efter sänkta estimat. Riktkursen är baserad på en kassaflödesvärdering (WACC 10%, långsiktig EBITDA-marginal på 40%) och 12x EV/EBIT 2020p.

Leo Vegas

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:62,00 SEK
Pris:37,50 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-26 kl. 07:27, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-26 kl. 08:35.

INFÖR RAPPORT

Inför Q2: fortsatt förväntad sekventiell förbättring

LeoVegas intäkter har vuxit sekventiellt under de senaste två kvartalen och vi förväntar oss att trenden fortsätter under Q2. Företaget ser ut att växa gradvis i Sverige baserat på skatteunderlag. Vi ser en betydande uppsida till vår riktkurs som förblir oförändrad på 62 SEK och vi upprepar vår Köprekommendation.

Kommer gradvis tillbaka till tillväxt

Efter ett tufft 2018 har LeoVegas visat gradvis intäktsökning under de senaste två kvartalen och vi tror att trenden kommer att fortsätta under Q2. Vi har ändrat våra estimat något eftersom företagets intäkter i Sverige ser ut att växa snabbare än väntat baserat på skatteunderlag. Vi förväntar att LeoVegas kommer rapportera intäkter på 91,1 miljoner EUR (90,8 miljoner EUR tidigare), vilket är cirka 6% högre än 86,3 miljoner EUR under Q1, och 87,4 miljoner EUR under Q2 2018. Vi uppskattar 10,2 miljoner EUR i EBITDA (9,3 miljoner EUR tidigare), upp från 7,2 miljoner EUR under Q1, då vi förväntar oss att markandsföringskostnaderna kommer att minska något.

Flera tillväxtmöjligheter

När man tittar på tillväxtutsikterna 2019-2021p för LeoVegas är de bra. Företaget förbättras redan i Sverige efter en återställning av marknaden efter omregleringen i januari 2019. Företaget har också fått licens i Spanien och gått in på den marknaden. Dessutom bör Storbritannien också stabiliseras och det borde nu finnas utrymme för tillväxt även på denna marknad. Vi tror också att LeoVegas har en bra position inför omregleringen på den nederländska marknaden där exponeringen för närvarande är liten. Med företagets starka resultat när det gäller att uppnå tillväxt från markandsinvesteringar bör detta ge potential när den licensierade marknaden öppnar 2021p.

Köp och riktkurs på 62 SEK med en signifikant uppsida

LeoVegas aktiekurs har återhämtat sig från låga nivåer, då företaget levererade en solid Q1-rapport med indikationer på en positiv start på Q2 2019. Värderingen är fortfarande attraktiv och baseras på vår positiva syn för både intäkter och vinsttillväxt och vi ser en uppsida till vår riktkurs på 62 SEK. Därför behåller vi också vår Köprekommendation. Vår riktkurs är baserad på ett genomsnitt av EV/EBIT på 10x 2021p och en DCF med WACC på 11,4% och EBITDA-marginal på 15%. Vi upprepar Köp och riktkursen på 62 SEK.

Magnolia Bostad

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:47,00 SEK
Pris:34,05 SEK
Analytiker:Jan Ihrfelt, CFA
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-26 kl. 07:10, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-26 kl. 08:35.

EFTER RAPPORT

Plötsligt händer det!

Till följd av ändrade ränte-estimat har marknaden för hyreslägenheter förbättrats och Magnolia lyckades sälja 275 lägenheter under kvartalet, efter tre kvartal med nästan inga sålda projekt. Vi förväntar oss att försäljningen drar igång i höst och tror att vi kan se en normaliserad marknad 2020. Med höjd VPA för 2020p, höjer vi vår riktkurs från 43 SEK till 47 SEK och upprepar Köp.

Snabbväxande bolag

Magnolia grundades 2009 och utvecklar framför allt hyresrätter (ca 80%), där övriga 20% är lika delat mellan bostadsrätter och vårdboenden. Magnolia fokuserar på attraktiva lägen i tillväxtorter och storstäder. Nuvarande projektportfölj inkluderar omkring 16 000 lägenheter.

Mycket kapitaleffektivt

Produktionen läggs ut på entreprenad, vilket gör bolaget mycket kapitaleffektivt. Magnolia börjar bygga först efter att projekten sålts till institutionella investerare (t ex SPP, Alecta eller SEB). I de flesta av fallen köps marken genom optioner, vilket gör processen väldigt kapitaleffektiv.

Q2: Äntligen några sålda projekt

Efter tre kvartal utan några sålda projekt, sålde Magnolia 275 lägenheter under Q2 (90 bostadsrätter och 167 hyresrätter), jämfört med vårt estimat på 227. Detta innebär att försäljningen var 404 MSEK jämfört med vårt estimat på 360 MSEK (+9%). Rörelseresultatet var -50 MSEK jämfört med vårt estimat på 36 MSEK. Vi hade endast estimerat försäljning av hyresrätter. Vi noterar att bolaget tvingades till stora rabatter för bostadsrätterna. Magnolia har väldigt få bostadsrätter att sälja i framtiden, så den framtida påverkan är begränsad. Förlusten under Q2 hjälptes även av en kapitalvinst på 169 MSEK. Vi höjer VPA för 2020p på grund av en bättre marknad för hyresrätter drivet av lägre ränte-estimat.

Höjer riktkurs

Magnolias historiska 12 månaders framåtblickande P/E är 6x. Avtalen med både Slättö (7 000 lägenheter, presenterades november 2016) och Heimstaden (5 300 lägenheter, presenterades juni 2018) sänker definitivt bolagets riskprofil. Men en förväntad VPA för 2020p på 7,8 SEK får vi en riktkurs på 47 SEK (43 SEK) och med potential på uppsidan så upprepar vi Köp.

Nokia

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:6,00 EUR
Pris:4,97 EUR
Analytiker:Sébastien Sztabowicz
Chesanalytiker, Chef IT och mjukvara
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-07-26 kl. 08:01, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-07-26 kl. 08:35.

UPPDATERING

Stark säsong väntar

Nokia redovisade äntligen ett solitt resultat för Q2 med 5% organisk tillväxt och marginalen upp till 7,9% (+160 punkter å/å), vilket gör att ledningen kan bekräfta mycket starkare utveckling i H2 och helårets guidning. Då nätverksmarknaden gradvis tar fart borde Nokia gradvis återhämta starkare intäktstillväxt, marginaler och fritt kassaflöde under andra halvåret. Vi höjer riktkursen till 6 EUR (5,8) och upprepar Köp.

Nätverksmarknaden tar fart gradvis

Nokia redovisade en stark försäljning på 5,7 miljarder EUR under Q2, vilket är en ökning med 7% å/å och 5% för jämförbara siffror (cirka 5% över förväntningarna). Nokia bedömer att marknaden växer något under 2019 (tidigare oförändrad) då 5G-utrullningar i USA och Korea snabbt tar fart. Framåt bedömer vi att marknaden kan ta ytterligare fart 2020p (vi förväntar 3-4% tillväxt).

Underliggande rörelsemarginal upp med 160 punkter å/å till 7,9% under Q2

Nokia redovisade solida resultat globalt under Q2 (långt över våra och marknadens förväntningar) med: 1) bruttomarginal ned med 200 punkter å/å till 36,3% (vår förväntan: 34,6%, konsensus: 35,9%), som till stor del påverkats av lägre marginaler inom nätverk (minskat med 200 punkter å/å till 31,1% på grund av negativ mix inom mobilet med starkare aktivitet för nätverken); 3) underliggande rörelsemarginal var upp med 160 punkter å/å till 7,9% (vår förväntan: 3,3%, konsensus: 5,2%), gynnad av starkare försäljning och gradvis ökning av kostandsbesparande åtgärder. Det fria kassaflödet förblev svagt under Q2 (1 miljard EUR utflöde). Nettokassan sjönk till 500 MEUR vid slutet av Q2 (mot 2 miljarder EUR vid slutet av Q1).

Helårsguidning bekräftad

Trots ett ganska svagt Q1 bekräftade ledningen ett mycket bättre andra halvår (med särskilt starkt Q4) när 5G-utrullningarna accelererar (bolaget har nu 45 5G-erbjudanden i handen). Därför ser Nokia nu sin adresserbara marknad att växa ytterligare till 2020 (vår förväntan: +1% i jämförbara siffror 2019p och +4% 2020p) och bolaget har fortfarande ambitioner att överträffa marknaden. Ledningen bekräftade också underliggande rörelsemarginal på 9-12% 2019p (vår förväntan: 9%, minskade med 70 punkter) och 12-16% för 2020p (vår förväntan:12%).

Köp, riktkurs höjs till 6 EUR (5,8)

Vi sänker VPA med 1% för 2019-2021p. Vi höjer riktkursen till 6 EUR (5,8) och upprepar Köp då bolaget återhämtar sig gradvis och värderingen är attraktiv.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 616,9 -0,4% 1,5% 17,5%
OMXS30 1 607,2 -0,4% 1,9% 14,1%
OMXH25 3 994,7 0,1% 2,8% 8,4%
OMXC20 1 013,8 0,0% 1,1% 13,7%
OSEBX 863,8 -0,9% 0,2% 8,0%
OMXBB 980,8 0,2% 0,6% 12,2%
Dow Jones 27 141,0 -0,5% -0,3% 16,3%
S&P500 3 003,7 -0,5% 0,3% 19,8%
Nasdaq C 8 238,5 -1,0% 0,4% 24,2%
SX5E 3 510,2 -0,6% 0,8% 16,9%
DAX 12 362,1 -1,3% 1,1% 17,1%
CAC40 5 578,1 -0,5% 0,5% 17,9%
RTS 1 346,9 0,5% -0,2% 26,0%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 63,4 0,3% 2,4% 17,8%
Guld 1 416,1 -0,8% -0,1% 10,7%
Silver 16,5 0,0% 3,2% 6,9%
Aluminium 1 795,5 0,0% -1,8% -4,0%
Bly 2 123,5 2,7% 5,1% 5,7%
Koppar 6 010,0 0,5% 1,0% 0,8%
Nickel 13 995,0 -3,3% -4,7% 32,1%
Zink 2 436,0 -0,8% -1,7% -3,0%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,06 -0,10 -0,60 7,00
Sverige, 10 år -0,02 0,00 -5,70 -47,90
Norge, 10 år 1,36 -4,60 -9,40 -38,50
Tyskland, 10 år -0,36 2,20 -5,00 -59,90
GB, 10 år 0,70 2,10 -6,00 -57,30
USA, 10 år 2,07 2,43 3,77 -60,93
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,53 0,2% 0,3% 3,9%
USD / SEK 9,44 0,1% 0,9% 6,4%
GBP / SEK 11,79 0,0% 1,0% 4,4%
NOK / SEK 1,09 -0,3% 0,2% 6,4%
DKK / SEK 1,41 0,2% 0,3% 3,8%
CAD / SEK 7,19 0,0% 0,6% 10,7%
CHF / SEK 9,53 -0,4% 0,6% 6,0%
JPY / SEK 0,09 -0,4% 0,2% 7,6%
EUR / USD 1,12 0,1% -0,5% -2,4%
USD / JPY 108,55 0,4% 0,7% -1,1%
EUR / GBP 0,89 0,2% -0,6% -0,5%
AUD / USD 0,70 -0,2% -1,1% -1,1%
USD / CAD 1,31 0,0% 0,3% -3,8%
GBP / USD 1,25 0,0% 0,1% -1,9%
USD / NOK 8,66 0,3% 0,7% 0,0%
EUR / NOK 9,66 0,5% 0,2% -2,4%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande indexen i New York sjönk på torsdagen, då bland annat Tesla och Facebook sjönk efter sina kvartalsrapporter. Även Boeings aktie pressades.

Dow Jones storbolagsindex stängde ned 0,5 procent till 27.141. Det bredare indexet S&P 500 sjönk 0,5 procent till 3.004, medan tekniktunga Nasdaq Composite tappade 1,0 procent till 8.238.

På torsdagseftermiddagen uppgav ECB att räntorna kommer att förbli på nuvarande eller lägre nivåer under så lång tid som krävs, och åtminstone till och med första halvåret 2020.

"Dagens svaga utveckling på börsen, trots ECB:s duvaktighet, ifrågasätter hur mycket uppsida som finns kvar i aktier även om Fed sänker räntan nästa vecka som förväntat", sade Alec Young, analyschef vid FTSE Russel, enligt Bloomberg News.

Bland bolagsnyheter rasade Tesla 13,6 procent efter att ha redovisat en större justerad förlust per aktie än väntat för det andra kvartalet, trots en rekordstor leverans. Dessutom avgick elbilstillverkarens tekniska chef, JB Straubel.

Facebooks aktie sjönk 1,9 procent. Enligt flera analytiker var kvartalsrapporten "mycket imponerande" men resultatet överskuggades av den utredning om konkurrensbrott som inletts av myndigheten FTC.

Ford tappade 7,5 procent efter sin rapport, där vinstprognosen för helåret inte nådde upp till förväntningarna.

Läkemedelsbolaget Bristol Myers Squibbs steg 5,0 procent. Läkemedelsbolaget slog förväntningarna för justerat resultat per aktie under det andra kvartalet samt höjde sina helårsprognoser.

Boeing sjönk 3,7 procent efter ökad osäkerhet kring den svartlistade 737 Max-modellen. American Airlines varnade, i samband med torsdagens rapport, att den bannlysta flygplansmodellen kan påverka årets vinst före skatt med 400 miljoner dollar. Samtidigt har Southwest Airlines meddelat att det ställt in samtliga 737 Max-flyg under 2019. American-aktien sjönk 8,5 procent, medan Southwest steg 0,4 procent.

Vapenproducenten Raytheon steg 4,6 procent, efter att ha höjt sin helårsprognos.

Paypals intäkter nådde inte upp till förväntningarna samtidigt som helårets intäktsprognos sänktes. Aktien tappade 5,1 procent.

Räntan på den amerikanska tioåringen steg 3 punkter till 2,08 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen vände ned, i likhet med övriga börser i Europa, efter ECB:s räntebesked under eftermiddagen, där efterföljande pressträff med ECB-chefen Mario Draghi inte levde upp till marknadens förväntningar om lättnader. Samtidigt klättrade Astra Zeneca upp till en ny rekordnivå efter sin kvartalsrapport.

Det svenska storbolagsindexet OMXS30 var vid stängning ned 0,4 procent till nivån 1.608. Aktier för 15,2 miljarder kronor hade då bytt ägare via Stockholmsbörsen. På kontinenten var tyska DAX och franska CAC40 ned 1,3 respektive 0,5 procent.

ECB-rådet beslutade att lämna räntorna oförändrade, men ändrade sin framåtblickande guidning. Räntorna kommer att förbli på nuvarande eller lägre nivåer under så lång tid som krävs, och åtminstone till och med första halvåret 2020.

ECB-rådet betonade behovet av en mycket ackommoderande penningpolitisk hållning under en utdragen tid, eftersom inflationen är under målet och ihållande har varit det. Draghi uppgav samtidigt att han ser en ganska låg risk för recession.

Innan ECB lämnade sitt besked om styrräntan kom IFO-indexet, som visar klimatet inom näringslivet i Tyskland, in lägre än förväntat. En ekonom vid IFO-institutet sade att den tyska ekonomin står inför en turbulent period samtidigt som risken för en oordnad brexit har ökat.

I Stockholm tog Astra Zenecas rapport upp aktien till nya rekordnivåer genom en uppgång med 7,8 procent till 818:80 kronor. Astra Zeneca slog förväntningarna för det andra kvartalet och höjde försäljningsprognosen för helåret.

ABB:s rapport togs inte emot med en lika stor entusiasm, aktien steg initialt men vände snabbt ned på minus och stängde 2,5 procent lägre. Rörelseresultat var högre än väntat, men intäkterna och orderingången kom in något lägre än väntat. Morgan Stanley konstaterade att delårsrapporten var komplex, men lyfte fram ABB:s svaghetstecken på vissa marknader.Skanska rekylerade upp 5,8 procent efter onsdagens rapport som fick aktien på fall trots att delårsrapporten enligt vissa bedömare var relativt stark. Även Ericsson och H&M var bland ett fåtal vinnare bland storbolagen.Hexagon, som rapporterar på fredagen, intog bottenposition och backade 3,4 procent. Den 5 juli vinstvarnade mätteknikbolaget då utvecklingen i Kina varit sämre än väntat.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Hexagon Köp 560 SEK na na
SCA Köp 92 SEK na na
Veoneer Behåll 16 USD na na
Outotec Köp 5,80 EUR na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
JP 01:30 KPI Tokyo-området na na
SE 09:30 SCB: Detaljhandel jun -2.0%/-0.5%
SE 09:30 Handels- och bytesbalans jun 8.3b
USA 14:30 BNP (prel) Q2 1.8%/1.8% 3.1%/0.9%

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Loomis SE0002683557 Inga tillkännagivanden
Recipharm SE0005757267 3
Besqab SE0005991411 4
Bilia SE0009921588 4
Arise SE0002095604 3
Equinor NO0010096985 Inga tillkännagivanden
Catena Media MT0001000109 3
Leo Vegas SE0008091904 1, 4
Magnolia Bostad SE0007074505 3
Nokia FI0009000681 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.