logo
Dagens analyser - onsdagen den 7 augusti 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-08-07 kl. 08:31 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-08-07 kl. 08:34 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI -0,6% OMXS30 -0,8% DJI 1,2% NASDAQ 1,4%
588,7 1 523,0 26 029,5 7 833,3

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Inga förändringar

Novo Nordisk

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:290,00 DKK
Pris:324,65 DKK
Analytiker:David Evans
Chefsanalytiker, Chef Pharma
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-08-07 kl. 07:52, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-08-07 kl. 10:30.

INFÖR RAPPORT

Inför Q2

Då vi närmar oss Novos Q2-resultat, den 9 augusti, ser konsensus rimligt ut enligt vår bedömning. Förändringarna i Medicare Part D kommer att ha en större negativ påverkan under Q2 jämfört med Q1, men Q2 har enklare jämförelse (med Q2 2018 som påverkats av en stor justering av negativa rabatter på 300 MDKK för Victoza). Med dessa justeringar kommer vi ner till 4,9% försäljningstillväxt för Q2, i linje med nivån för 2019. Levemir (äldre insulin) ser troligt ut att avvika från konsensus, då USA:s volymer minskar. Ännu viktigare är det att vi ser en potentiell uppsida med GLP1-lanseringen Ozempic.  Vi upprepar Behåll och riktkursen 290 DKK.

Tänk på klyftan i täckningen

Vi tror att Novo har varit tydliga om effekterna av förändringen av den amerikanska täckningen för Medicare Part D med ett tapp på 1-2% av sin helårsförsäljning under 2019 (cirka 2 miljarder DKK). Under Q1 påverkades inte Novo av förändringen. Inverkan borde vara större under Q2, och minska 3% av Novos tillväxt. Motvinden bör minska igen under Q4.

GLP1-nerverna är fortfarande kvar efter Q1, men vi förväntar oss ett solitt Q2

Tillväxten av Novos GLP1 ser stadig ut. Konsensus för Victoza ser bra ut, trots vissa bekymmer efter Lillys Q2-rapport om Trulicity, som visade en sekventiell nedgång i nettorealiserade priser. Under ett kalenderår förändras generellt inte avtalade rabatter, så vi ser inga nya negativa rabatter. Kanalmixen kan dock förändras och bli värre: även om vi redan såg detta under Q1. Den viktigaste lanseringen, Ozempic, ökar volymerna och bidrar till att troligen överträffa konsensus (1,84 miljarder DKK). I basinsulin har Levermirs volymminskning i USA accelererat (-12% å/å under Q2).

Bra affärer, men risk/avkastning är balanserad

Novos verksamhet ser bra ut, drivet av fortsatt GLP1-marknadstillväxt och vinster. Novos värderingspremie förhindrar oss fortfarande från en Köprekommendation. Vår riktkurs på 290 DKK är baserad på en summan-av-delarna (kostnad för eget kapital på 9%). Vi upprepar Behåll och riktkursen 290 DKK.

Sampo

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:46,70 EUR
Pris:36,72 EUR
Analytiker:Christoffer Adams
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-08-07 kl. 09:41, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-08-07 kl. 10:30.

EFTER RAPPORT

Q2: bättre resultat än väntat efter lägre ersättningskrav

Sampo rapporterade ett starkt Q2-resultat med ett justerat nettoresultat på 404 MEUR, vilket var 3% över konsensus. Ett mycket starkt resultat av IF var den huvudsakliga drivaren, men det får stöd av få stora ersättningskrav och 57 MEUR i engångsposter, vilket var mer än förväntat. Vi förväntar oss att aktien handlas i linje med marknaden under dagen. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 46,7 EUR.

Mycket starkt resultat inom IF

IF bidrog med ett resultat på 242 MEUR, vilket var 7,7% bättre än konsensus förväntan på 225 MEUR. Resultatet var därmed upp 22,4% q/q och med 9,1% å/å. Mandatum var också bättre än konsensusförväntningarna med ett resultat på 65 MEUR, 6,7% bättre än förväntat. Mandatum var därmed ned med -11% q/q och -72,9% å/å.

Låg kapitaltäckning motverkas av utdelning av Nordea-aktier

Sampos solvensgrad uppgick till 130% vid periodens utgång. I dag har styrelsen beslutat om en utdelning av Nordea-aktier till Sampos aktieägare. Utdelningen kommer att medföra att Sampos ägarandel minskar till under 20% av Nordea, vilket är under tröskeln för konglomeratreglerna. Investeringen i Nordea kommer därefter att hanteras som en ren aktieinvestering. I Q2 skulle solvensgraden ha uppgått till 170% och inom vårt bedömda målintervall på 150-180%. Förändringen kräver ett godkännande från den finska finansinspektionen och väntas före Q3-rapporten den 6 november.

Utsikter

Sampos affärsområden ”förväntas rapportera goda rörelseresultat för 2019. IF förväntas nå en totalkostnadsprocent i intervallet 84-86% för 2019. Dock är värdeförändringar i balansräkningen i hög grad beroende av rörelserna på kapitalmarknaderna. De fortsatt låga räntenivåerna skapar också utmaningar för återinvesteringar i ränteinstrument”.

Värdering

Sampo handlas för närvarande till 2019 P/B (kurs/eget kapital) på 1,61x, vilket kan jämföras med nordisk försäkring på 2,94x och europeisk försäkring på 0,92x. Genomsnittlig konsensus för P/E 2019p uppgår till 13,4x, jämfört med vårt estimat på 13,1x. Nordisk försäkring uppgår till 18,7x. Aktien är ned 9,5% å/å. Vi upprepar Köp och riktkursen 46,7 EUR.

Nokian Renkaat

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:32,00 EUR
Pris:26,17 EUR
Analytiker:Thomas Besson
Chefsanalytiker, Chef Auto
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-08-07 kl. 07:20, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-08-07 kl. 08:34.

EFTER RAPPORT

Få överraskningar efter vinstvarning

Nokians Q2-resultat var svagt, som förväntat, efter vinstvarningen den 14 juni. Industrivolymerna var svaga vilket också bekräftas av de flesta konkurrenterna. Marginalen sjönk till 22,5%. Kommentarer kring prissättningen i västra Europa är i linje med konkurrenterna. Upptrappningen i den amerikanska fabriken går enligt plan. Vi upprepar Köp och riktkursen 32 EUR.

Svagt kvartal

Ledningen upprepade helårets guidning från vinstvarningen den 14 juni med innebörden att en viss förbättring avseende volymer och intäkter är trolig, vilket bör ge stöd för resultatutvecklingen under andra halvåret.

Högkvalitativt val i osäkra tider

Den pågående återhämtningen inom bilindustrin i Ryssland bör ge stöd åt intäkter och resultat 2019-2021p, samtidigt som den nya fabriken i USA minskar den politiska risken och ger tillväxtpotential. Aktien har underpresterat efter vinstvarningen och skepsis inför den pågående expansionen i Nordamerika, vilket ger stöd för en återhämtning. Stark kassaflödesgenerering och direktavkastning ger också stöd.

2021-2022 VPA bör återgå till rekordnivåerna från 2011-2012

Våra uppdaterade prognoser indikerar att VPA bör återgå till rekordnivåerna från 2011-2012 för 2021-2022p, med stöd av den pågående återhämtningen i Ryssland, en mer balanserad regional fördelning och stigande kapacitetsutnyttjande efter upptrappningen av fabriken i USA.

Stort värderingsstöd efter svag kursutveckling

Nokian handlas till 13x för våra uppdaterade 2020p vinster och 9,6x EV/EBIT vilket är en rabatt på 25-30% jämfört med 10-årssnittet. Aktien ger en direktavkastning på 6%. Vid vår riktkurs 32 EUR skulle aktien handlas till 15,9x vinsten för 2020p och 11,9 EV/EBIT, vilket är nära 10-årssnittet. Vi upprepar Köp.

Demant

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:196,00 DKK
Pris:197,05 DKK
Analytiker:Maja Pataki
Chefsanalytiker, Chef Medtech-utrustning
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-08-07 kl. 07:11, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-08-07 kl. 08:34.

INFÖR RAPPORT

Inför H1-resultatet

Demant presenterar delårsresultat den 14 augusti. Vår förväntan och konsensus återspeglar ledningens indikation på att H1 EBIT kommer att ligga vid eller under förra årets nivå. Det har redan flaggats att helåret 2019 kommer att vara kraftigt skevt mot H2 på grund av den fulla fördelen av Opn S-utrullningen; lanseringen av de Philips-märkta hörapparaterna och de fortsatta framstegen inom detaljhandeln. Vi upprepar Minska och riktkursen 196 DKK.

H1-resultat den 14 augusti

Demant presenterar sitt H1-resultat den 14 augusti. Vi förväntar en försäljning på 7,3 miljarder DKK, i linje med konsensus. Vi förväntar oss emellertid en organisk tillväxt på 5,2% gentemot konsensus på 4,3% med lägre estimat för valuta och förvärv. Vi ser EBIT på 1,19 MDKK kontra konsensus på 1,21 MDKK (-1,3% i avvikelse). Detta jämförs med ledningens indikation på att H1 EBIT kommer att ligga på eller under förra årets nivå på 1,23 MDKK. Nettovinsten förväntas till 871 MDKK (konsensus 873 MDKK).

Hög affärsvolym med NHS

Vi saknar jämförande data från konsensus och kan därför inte bestämma vad marknaden inkluderar i tillväxttakten på 4,3%. Vi förväntar 9% volymtillväxt i grossistledet med en ASP-nedgång på -3%, vilket ger 6% intäktsökning. Vi ser en organisk tillväxt i detaljhandeln på 2%, medan implantat förväntas växa med 10% och diagnostik med 9%.

Måttlig sänkning av estimat på grund av lägre Sennheiser-vinst

Innan H1 sänkte vi vårt EBIT-estimat för 2019p och därefter med cirka 1% och cirka 2,3%, eftersom vi sänker vinstbidraget till EBIT från Sennheiser JV. Vi ser nu FY 2019p EBIT på 2,84 miljarder DKK från tidigare 2,86 miljarder DKK, jämfört med företagets vägledning på 2,65-2,95 miljarder DKK. Vi ligger 1% före konsensus (2,8 miljarder DKK) för EBIT för 2019p. Demants resultat för FY 2019 bör vara kraftigt skevt mot H2, både vad det gäller försäljning (full utrullning av Opn S, lansering av Philips-märkta hörapparater, fortsatt förbättring av detaljhandelsverksamheten i Australien och USA), men också EBIT.

Minska, riktkurs 196 DKK

Vi värderar Demant till det historiska tioåriga genomsnittet för framåtblickande P/E för 2020p på cirka 20,7x. Vi är strukturellt negativa till industrin relaterat till regleringen i USA för försäljning över disk och ökande andel försäljning online. Vi upprepar Minska och riktkursen 196 DKK.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 588,7 -0,6% -4,2% 12,1%
OMXS30 1 523,0 -0,8% -4,8% 8,1%
OMXH25 3 815,0 -0,1% -2,2% 3,5%
OMXC20 985,0 0,9% -1,1% 10,5%
OSEBX 837,5 0,4% -1,7% 4,8%
OMXBB 982,2 -0,1% 0,1% 12,4%
Dow Jones 26 029,5 1,2% -4,3% 11,6%
S&P500 2 881,8 1,3% -4,4% 15,0%
Nasdaq C 7 833,3 1,4% -5,3% 18,1%
SX5E 3 291,7 -0,6% -4,9% 9,7%
DAX 11 568,0 -0,8% -4,8% 9,6%
CAC40 5 234,7 -0,1% -5,0% 10,7%
RTS 1 294,5 1,0% -4,3% 21,1%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 58,9 -1,5% -8,9% 9,6%
Guld 1 465,3 0,0% 2,8% 14,6%
Silver 16,4 -0,6% -0,4% 5,9%
Aluminium 1 740,5 0,1% -2,3% -6,9%
Bly 2 007,0 3,5% 0,2% -0,1%
Koppar 5 667,0 0,4% -4,6% -5,0%
Nickel 15 020,0 1,1% 5,7% 41,8%
Zink 2 328,0 0,3% -5,9% -7,3%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,04 1,40 3,20 9,40
Sverige, 10 år -0,21 1,60 -8,50 -67,00
Norge, 10 år 1,15 -3,00 -23,40 -59,50
Tyskland, 10 år -0,53 -1,50 -12,70 -77,00
GB, 10 år 0,53 1,40 -11,30 -74,50
USA, 10 år 1,74 0,07 -32,38 -94,48
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,73 -0,4% 0,6% 5,9%
USD / SEK 9,59 -0,4% 0,2% 8,2%
GBP / SEK 11,67 -0,2% 0,3% 3,4%
NOK / SEK 1,08 -0,1% -1,4% 5,2%
DKK / SEK 1,44 -0,4% 0,7% 5,8%
CAD / SEK 7,25 -0,5% -0,2% 11,7%
CHF / SEK 9,81 -0,9% 1,5% 9,0%
JPY / SEK 0,09 -0,7% 2,3% 11,6%
EUR / USD 1,12 0,0% 0,4% -2,1%
USD / JPY 106,39 0,3% -2,1% -3,0%
EUR / GBP 0,92 -0,2% 0,3% 2,4%
AUD / USD 0,68 0,0% -1,5% -3,8%
USD / CAD 1,32 0,1% 0,4% -3,2%
GBP / USD 1,22 0,2% 0,1% -4,5%
USD / NOK 8,91 -0,3% 1,6% 2,9%
EUR / NOK 9,96 -0,3% 2,1% 0,6%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande börsindexen i New York återtog på tisdagen en del av de senaste handelsdagarnas ras. Detta sedan Kina aviserat stabiliseringsåtgärder för sin valuta.

Dow Jones storbolagsindex steg 1,2 procent till 26.031. Det bredare indexet S&P 500 avancerade 1,3 procent till 2.881, medan tekniktunga Nasdaq Composite var upp 1,4 procent till 7.833.

Kinas centralbank satte på tisdagen in en fixing för USD/CNY som var lägre än väntat, vilket kan indikera att de vill bromsa försvagningen.

Donald Trump skrev på Twitter att USA är i en stark position och att mängder av pengar, från bland annat Kina, väller in i landet.

Vidare sade Vita husets ekonomiska rådgivare Larry Kudlow att USA förväntar sig ytterligare handelssamtal med Kina i september.

Samtliga sektorer i S&P 500 steg på tisdagen med undantag för energibolag. Teknik var bästa sektor, där Apple, som tappade över 5 procent på måndagen, var upp 1,9 procent. Även flera halvledare steg på tisdagen.

Boeing och Caterpillar, som också har pressats i de senaste dagarnas turbulenta handel, steg blygsamma 0,4 procent.

Spelutvecklaren Take-Two Interactive var upp 8,0 procent efter att ha fallit 5 procent på måndagen. Aktien har fått flera höjda riktkurser efter måndagskvällens rapport som var klart bättre än väntat.

Kennametal, som bland annat konkurrerar med Sandviks division Machining Solutions, sjönk 0,5 procent efter fjärde kvartalets rapport. Bolagets vd Christopher Rossi skrev i rapporten att bolaget såg en ökad avmattning på de flesta slutmarknader i slutet av det avrapporterade räkenskapsåret.

Ford har höjts till övervikt från jämvikt av Morgan Stanley som även höjde riktkursen till 12 från 10 dollar. Aktien steg 2,7 procent till 9:50 dollar.

Hamburgerkedjan Shake Schack handlades upp drygt 18 procent sedan bolagets vinst kom in högre än väntat. Bolaget höjde även sin omsättningsprognos för helåret.

Mastercard ska köpa betaltjänstebolaget Nets företagstjänstedel för 2,85 miljarder euro. Aktien var upp 3,1 procent.

Räntan på den amerikanska tioåringen var oförändrad vid 1,71 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Efter en indexmässigt svängig handelsdag stängde Stockholmsbörsen till slut på minus på tisdagen, efter att ha utvecklats något svagare än flera ledande Europabörser. Att New York-börserna inledde dagen uppåt lyckades inte vända humöret på svensk mark.

Sveriges BNP minskade oväntat under årets andra kvartal, enligt Konjunkturinstitutet som även drog ned BNP-prognosen för helåret 2019 och för 2020. Osäkerheten kring den globala ekonomin har ökat och riskerna ligger på nedsidan, konstaterar KI.

Vid stängning hade OMXS30-index tappat 0,8 procent till 1.523 och aktier för cirka 14,2 miljarder kronor bytte under dagen ägare på Stockholmsbörsen. I Tyskland sjönk även DAX med 0,8 procent, medan franska CAC40 var oförändrat och Euro Stoxx 50 backade 0,4 procent.

Av sektorerna i Stockholm noterades de flesta i rött, med de största minussiffrorna för energi och råvaror. Bland dagens förlorare fanns Alfa Laval och ABB med kurstapp på 2,5 respektive 2,2 procent, men även Getinge, Atlas Copco, SSAB och SCA backade med mer än 1,5 procent.

Två av de relativt fåtaliga vinnarna bland storbolagen för dagen var Hexagon och Autoliv, som båda rekylerade upp efter måndagens nedgångar och steg med 0,6 respektive 0,5 procent.

Flera bettingrelaterade aktier hade en tung dag. Kindred backade 3,1 procent och Evolution Gaming sjönk 2,8 procent. Netent handlades 1,9 procent lägre.

Riktigt motigt var det för oljebolaget IPC, vars produktion under andra kvartalet visserligen var i nivå med förväntningarna men där intäkterna och ebitda-resultatet enligt Pareto var på den svaga sidan. Aktien tappade 6,5 procent.

Även gruvbolaget Semafo föll tungt. Aktien har annars stärkts den senaste tiden, med hjälp av ett stigande guldpris, men föll på tisdagen 9,5 procent. Bolaget skruvade ned sin produktionsprognos för helåret på grund av ett väggras i dagbrottet Wona i Burkina Faso. Semafos kvartalsrapport väntades efter börsstängning på tisdagen.

Några aktier lyckades också åstadkomma ordentliga kursklättringar. Biometribolaget Precise Biometrics mjukvara för fingeravtrycksigenkänning i mobila enheter har, i partnerskapet med Egis, implementerats i en serie enheter. Ordern väntas generera 10 miljoner kronor i försäljning för Precise, vilket fick aktien att lyfta 10,5 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Sampo Köp 46,7 EUR na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
DE 08:00 Industriproduktion jun -0,6%/-3,2% 0,3%/-3,7%
USA 16:30 Oljelager (DOE), veckostatistik

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Novo Nordisk DK0060534915 Inga tillkännagivanden
Sampo FI0009003305 Inga tillkännagivanden
Nokian Renkaat FI0009005318 Inga tillkännagivanden
Demant Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.