Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - fredagen den 9 augusti 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-08-09 kl. 08:29 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-08-09 kl. 08:32 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 1,4% OMXS30 1,5% DJI 1,4% NASDAQ 2,2%
598,4 1 550,6 26 378,2 8 039,2

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Archer Köp 7 (8) NOK
Kid Köp 52 (50) NOK
Carlsberg Behåll (Minska) 1000 (690) DKK

Novo Nordisk

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:290,00 DKK
Pris:334,80 DKK
Analytiker:David Evans
Chefsanalytiker, Chef Pharma
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-08-09 kl. 08:45, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-08-09 kl. 10:21.
Novo Nordisk BNOVO B
Diagram

EFTER RAPPORT

Höjd guidning tack vare GLP1

Novo Nordisks Q2-resultat ledde till en höjd försäljningsguidning och en höjning av det nedre intervallet för rörelseresultatet. Estimaten för Ozempic förväntas höjas efter den starka utvecklingen under Q2. Ytterligare en negativ rabattjustering indikerar att kanalmixen för GLP1 är en prisfråga som inte helt har upphört, men Q2 hade varit ännu bättre utan den. Vi förväntar oss att marknaden reagerar positivt på utvecklingen för GLP1 som åter driver intäktstillväxten. Vi upprepar Behåll och riktkursen 290 DKK.

Något höjd guidning

Novo Nordisk har höjt utsikterna för försäljningstillväxten till 4-6% (från 2-5%) och för rörelseresultatet till upp med 4-6% (från 2-6%). Under Q2 var försäljningen 2% bättre än förväntat. Ozempic, den första lanseringen inom GLP1, slog förväntningarna med 26%. Victozas försäljning var 5,6% sämre än förväntat till följd av rabattjusteringar.

Insulin något sämre

Inom långtidsverkande insulin slog Tresiba förväntningarna med 9% medan Levemir var 11% under förväntan. Sammantaget utvecklades insulin 2,6% under förväntan. Dock förväntar vi oss att fokus kommer att vara på den starka utvecklingen från GLP1. Vår riktkurs på 290 DKK är baserad på nuvärdet av summan-av-delarna. Vi upprepar Behåll och riktkursen 290 DKK.

Kid

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:52,00 NOK
Pris:45,50 NOK
Analytiker:Markus Borge Heiberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-08-09 kl. 06:56, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-08-09 kl. 08:32.
Kid ASAKID
Diagram

INFÖR RAPPORT

Nu börjar arbetet

Kid rapporterar Q2 den 29 augusti. Vi förväntar oss ett justerat rörelseresultat på 10 MNOK och VPA på -0,08 NOK, jämfört med  11 MNOK och 0,13 NOK för Q2 2018. Resultatet för Q2 har relativt liten betydelse och fokus kommer att vara på ledningens kommunikation kring förvärvet av Hemtex. Kid har redan rapporterat starka försäljningssiffror för Q2 med +11% i jämförbar försäljning för Q2 och 7,8% för första halvåret. Vi förväntar oss lägre bruttomarginaler (å/å) efter påskkampanjer och den fortsatta försvagningen av den norska och svenska kronan. Med det sagt förväntar vi oss jämförbar EBITDA (exklusive IFRS16) på 30 MNOK (+10 MNOK å/å), drivet av stark försäljningstillväxt och operativ hävstång, vilket också höjer justerad VPA med 9% för innevarande år och med 2% för 2020-2021p. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 52 NOK (50).

Bruttomarginaler väntas nå historiska snitt på 60%

Vi förväntar oss en bruttomarginal på 60,5% jämfört med 61,6% under Q2 2109, då vi förväntar oss en något högre andel kampanjvaror jämfört med föregående år och fortsatt valutamotvind. Rörelsemarginalen förväntas uppgå till 2,4%, vilket är 140 punkter under förra året och som framför allt kan härledas till den förlustbringande verksamheten i Sverige och integrationskostnader.

Positiva indikationer från Sverige

Kids motiv till köpet av Hemtex var att förbättra försäljningsutvecklingen per butik och vända utvecklingen på -8% i jämförbar försäljning för 2018. Vi blir alltmer optimistiska till en vändning för Hemtex, så länge bolaget levererar på samma parametrar som vi ser i Norge.

Riktkurs höjs till 52 NOK (50)

Vi höjer vår riktkurs till 52 NOK (50) efter högre estimat. Vi använder en kassaflödesvärdering (långsiktig rörelsemarginal på 11%, WACC på 7% och 2% i långsiktig tillväxt). Kid handlas för närvarande till multiplar för P/E och EV/EBITDA på 11x respektive 6,1x, vilket kan jämföras med målmultiplarna 13x och 6,6x. Vi upprepar Köp.

Archer

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:7,00 NOK
Pris:4,60 NOK
Analytiker:Magnus Olsvik
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-08-09 kl. 07:10, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-08-09 kl. 08:32.
Archer LimitedARCHER
Diagram

EFTER RAPPORT

Utsikterna förbättras

Vi bekräftar vår positiva syn på Archer efter Q2-rapporten igår, med vår riktkurs som sänks till 7 NOK (8 NOK). Huvudtriggern för H2 är ett potentiellt kontrakt för Topaz (+2-5% EBITDA-påverkan 2020p). Aktien är oförändrad trots att företaget rapporterat två kvartal utan omstruktureringskostnader (första gången på mer än tre år), med stabila tvåsiffriga marginaler och tillkännagett ett kontrakt för Emerald. Utsikterna har tydligt förbättrats under 2019, vilket borde ge företaget en solig grund inför samtal med långivare under de kommande kvartalen. Vi upprepar Köp.

EBITDA-estimat oförändrade

Vi sänker vårt EBITDA för 2019p med 4%. Våra estimat för 2020-2021p är i stort sett oförändrade. Företaget räknar med att H2 till stor del speglar H1, och våra uppdaterade estimat pekar på 50 MUSD i EBITDA under H2 jämfört med 49 MUSD under H1.

Nyckeltrigger under H2: potentiellt kontrakt med Topaz

I juli fick Archer ett 11-månaders plus 5-månaders optionskontrakt med OMV för Emerald. Kontraktet inleds i mars nästa år. Archer deltar för närvarade i ett anbud i Nordsjön för Topaz, med en potentiell start under Q2 2020. Även om de var försiktiga med kommentarer kring villkoren på kontraktet, uppgav ledningen att EBITDA-bidraget vanligtvis ligger inom intervallet 5-10 MUSD/år. Våra estimat återspeglar Emerald-kontraktet, men skulle företaget lyckas kontraktera Topaz under Q2, ser vi en uppsiderisk under 2020p.

Diskussion med långivare under H2 avslutas troligen inte förrän slutet av H1

Archers skuld är hög, med nettoskuld på 580 MUSD (hävstång på 5,7x). Huvudfaciliteten (515 MUSD) förfaller i september nästa år, och företaget räknar med att inleda samtal med sina banker under H2 2019. Som vi ser det kommer nyckeln till dessa diskussioner att vara en fortsatt förbättring av verksamheten och ett kontrakt med Topaz. Vi förväntar oss inte att långivarnas diskussioner kommer att avslutas i år.

Upprepar Köp, riktkurs ner till 7 NOK (8 NOK)

Vi upprepar vår Köprekommendation och sänker vår riktkurs från 8 NOK till 7 NOK till följd av de negativa estimatrevisioner. Våra estimat är oförändrade och vi behåller 6,5x EBITDA 2019p (historiskt genomsnitt på cirka 7x). Aktierna i QES ingår i bokfört värde (oförändrat). Vi upprepar Köp.

Lundbeck

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:277,00 DKK
Pris:273,60 DKK
Analytiker:Dariusz Ubik
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-08-09 kl. 07:18, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-08-09 kl. 08:32.
H. LundbeckLUN
Diagram

INFÖR RAPPORT

Inför Q2

Lundbeck rapporterar Q2 den 14 augusti. Vi förväntar oss att Q2 blir kvartalet som påverkas mest av generika (för Onfi och Sabril), vilket leder till en kraftig försäljningsnedgång på 14%, ytterligare ned från -6% i Q1. Tillväxtdrivarna kommer inte än att motverka nedgången, men påverkan från generika bör avta från Q4. Vi är inom Lundbecks helårsguidning för 2019: intäkter på 16,3-16,7 miljarder DKK, EBIT på 4,2-4,6 miljarder DKK och ett underliggande rörelseresultat på 5,0-5,4 miljarder DKK. Nyckeln för Q2 blir kvaliteten på mixen: tillväxtdrivare mot läkemedel med avtagande försäljning. Vi upprepar Behåll och riktkursen 277 DKK.

Försäljning minskar snabbare

Vi förväntar oss en ytterligare nedgång i försäljningsutvecklingen (-14%) under Q2 till följd av påverkan från generika för Onfi och Sabril (försäljning på 246 MDKK och 230 MDKK, - 73% respektive -30%. De viktigaste tillväxtdrivarna att bevaka är Brintellix (+23% till 690 MDKK), Rexulti (+27% till 514 MDKK) och Abilify Maintena (+12%). Vi förväntar oss intäkter på 4 228 MDKK.

Underliggande EBIT under press

Med sjunkande försäljning och den fasta kostnadsbasen relativt stabil förväntar vi oss en ytterligare marginalpress å/å. Vi bedömer att Q2-marginalen backar 380 punkter till 33,6%, vilket medför en nedgång med 19% för det underliggande rörelseresultatet till 1 421 MDKK.

Sannolikt oförändrad guidning

Vi bedömer att tillväxtdrivarna och marginalutvecklingen kommer att vara i huvudfokus. Även om förvärvet av Abide har adderat läkemedelskandidater i tidiga stadier återstår frågan hur Lundbeck ska investera kassan för att motverka de kommande patentutgångarna under 2020-talet. Även om aktien handlas till en rabatt på 13,7x för 2019p VPA ser det ganska rimligt ut givet de osäkra långsiktiga tillväxtmöjligheterna. Vi upprepar Behåll och riktkursen 277 DKK.

Carlsberg

Rek: Behåll (Minska)
Riktkurs:1 000,00 DKK
Pris:975,20 DKK
Analytiker:Richard Withagen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-08-09 kl. 06:56, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-08-09 kl. 08:32.
Carlsberg BCARL B
Diagram

UPPDATERING

Uppgradering till Behåll

I ett överraskade drag höjde Carlsberg guidningen för 2019. Vi befarade en ganska utmanande miljö för bolaget, men det lyckades öka intäkterna under H1. Detaljerna bakom vinstdrivarna har inte avslöjats, men den positiva drivkraften fortsätter uppenbarligen. Vi uppgraderar från Minska till Behåll och höjer riktkursen till 1000 DKK (690).

Mot alla odds – guidningen för 2019 höjs

Nu förväntas en högre procentuell tillväxt i organiskt rörelseresultat jämfört med guidningen för tidigare tillväxt. De sa att en stor förbättring av rörelsemarginalen skedde under H1. Resultatet för juli verkar vara solitt, under H1 ökade Carlsberg nettoomsättningen med 4,2% per år med 1,4% volymtillväxt på organisk basis. Ytterligare detaljer har inte beskrivits, det kommer rapportera resultatet för första halvåret den 15 augusti.

Positiva drivkrafter fortsätter

Carlsberg har ökat sin rörelsemarginal med cirka 200 punkter de senaste tre åren. Vi förväntar oss 14% tillväxt i rörelseresultatet i Asien under 2019, men det kan vara för konservativt.  Vi misstänker att även intäkterna i Europa kommer att överstiga det som väntats. Vi antog att det skulle ske en liten nedgång i rörelseresultatet, men en blandning av kostnadsbesparingar och en positiv marginal kan vara orsaken till att vi hade fel.

Överskott av likvider till aktieägarna

Den starkare vinstutvecklingen än väntat kommer att innebära att aktieägarens utdelning och återköp av aktier kommer att fortsätta. Carlsberg har höjt utdelningen till 50% och började köpa tillbaka aktier 2019. Vi räknar med att detta kommer att fortsätta under en överskådlig framtid.

Uppgradering till Behåll (Minska)

Vi kommer att uppdatera våra estimat efter resultat från första halvåret den 15 augusti. Under tiden höjer vi vår riktkurs från 690 DKK till 1 000 DKK. Förutsatt en 2,25% långsiktig tillväxt (1,5% innan) i vår kassaflödesvärdering och en EBIT-marginal på 17,0% (15,5% före). Vi antar också en lägre rabatt på relativa multiplar än tidigare. Vi uppgraderar till Behåll (Minska).

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 598,4 1,4% -3,4% 13,9%
OMXS30 1 550,6 1,5% -3,9% 10,1%
OMXH25 3 865,3 1,7% -1,2% 4,9%
OMXC20 1 008,7 1,8% -0,5% 13,1%
OSEBX 842,6 1,5% -2,4% 5,4%
OMXBB 984,3 0,1% -0,2% 12,6%
Dow Jones 26 378,2 1,4% -0,8% 13,1%
S&P500 2 938,1 1,9% -0,5% 17,2%
Nasdaq C 8 039,2 2,2% -0,9% 21,2%
SX5E 3 375,4 2,0% -3,3% 12,5%
DAX 11 845,4 1,7% -3,3% 12,2%
CAC40 5 388,0 2,3% -3,0% 13,9%
RTS 1 303,8 1,5% -3,2% 22,0%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 57,4 2,0% -5,2% 6,7%
Guld 1 495,8 -0,7% 6,3% 16,9%
Silver 17,0 1,2% 6,3% 10,1%
Aluminium 1 737,5 0,5% -1,1% -7,1%
Bly 2 070,0 3,3% 4,9% 3,0%
Koppar 5 723,0 0,9% -2,6% -4,1%
Nickel 15 495,0 5,1% 8,4% 46,2%
Zink 2 272,0 0,6% -5,2% -9,5%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,02 0,90 4,60 11,10
Sverige, 10 år -0,24 4,40 -9,70 -70,00
Norge, 10 år 1,14 4,30 -22,30 -60,50
Tyskland, 10 år -0,56 4,20 -10,40 -79,80
GB, 10 år 0,52 6,90 -6,10 -74,70
USA, 10 år 1,71 3,23 -17,92 -97,17
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,75 -0,5% 0,5% 6,0%
USD / SEK 9,59 -0,4% -0,7% 8,2%
GBP / SEK 11,64 -0,6% -0,9% 3,1%
NOK / SEK 1,07 -0,2% -1,5% 4,7%
DKK / SEK 1,44 -0,6% 0,6% 6,0%
CAD / SEK 7,23 -0,2% -1,3% 11,3%
CHF / SEK 9,82 -0,8% 1,0% 9,1%
JPY / SEK 0,09 -0,8% 1,1% 11,8%
EUR / USD 1,12 -0,1% 1,3% -2,0%
USD / JPY 106,22 0,4% -1,8% -3,2%
EUR / GBP 0,92 0,0% 1,4% 2,8%
AUD / USD 0,68 0,6% -0,8% -3,4%
USD / CAD 1,33 -0,2% 0,5% -2,8%
GBP / USD 1,21 -0,2% -0,1% -4,7%
USD / NOK 8,95 -0,2% 0,8% 3,3%
EUR / NOK 10,02 -0,4% 2,1% 1,2%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande börsindexen i New York stod för ett rejält rally på torsdagen efter att handelsoron dämpats. Kina levererade starkare handelssiffror för juni än väntat samtidigt som de globala räntorna stabiliserades något.

Dow Jones storbolagsindex stängde upp 1,4 procent till 26.380. Det bredare indexet S&P 500 avancerade 1,9 procent till 2.938, medan tekniktunga Nasdaq Composite steg 2,2 procent till 8.039.

Samtliga sektorer i S&P 500 slutade på plus och allra bäst gick det för energibolag, tätt följt av teknik.

Handelsoron bedarrade något tack vare en stabiliserande kinesisk valuta tillsammans med oväntad hög exportdata från Kina på torsdagen. Den kinesiska exporten i juni steg med 3,3 procent jämfört med samma månad året före, att jämföra med en väntad minskning på 2,0 procent.

På bolagsfronten steg chiptillverkaren Advanced Micro Devices 16 procent efter att ha lanserat en ny version av en serverprocessor, som används av både Google och Twitter. Enligt AMD erbjuder den dubbelt så bra prestanda som Intels konkurrerande processor och är dessutom hälften så dyr. Intel-aktien steg 0,9 procent.

Det pressade cybersäkerhetsbolaget Symantec var upp 12 procent. Efter stängning bekräftades att Broadcom har köpt Symantecs företagsavdelning. Broadcom-aktien var upp 0,3 procent.

Däremot rasade Kraft-Heinz 8,6 procent sedan resultatet för det första halvåret mer än halverats jämfört med samma period året innan.

Lyft steg 3 procent efter att ha redovisat intäkter och förlust för det andra kvartalet som var bättre än väntat. Samtidigt steg konkurrenten Uber med 8 procent inför sin rapport efter stängning.

Roku, som tillverkar mediaspelare, lyfte drygt 20 procent efter att ha redovisat en kvartalsrapport som slog förväntningarna på onsdagskvällen, och som även innehöll optimistiska utsikter.

Molntjänstebolaget Salesforce.com ska köpa israeliska mjukvaruutvecklaren Clicksoftware för 1,4 miljarder dollar. Aktien handlades upp 1,5 procent.

I råvaruhandeln rekylerade WTI-oljan upp 3 procent efter onsdagens kraftiga nedställ. Guldet rekylerade åt andra hållet men höll sig över 1.500 dollar per uns.

Räntan på den amerikanska tioåringen var ned 2 punkter till 1,71 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Efter onsdagens blygsamma uppgång gjorde Stockholmsbörsen ett tydligare lyft på torsdagen. Bidragande var en nedtrappning i handelskonflikten mellan USA och Kina samt en stabiliserad yuan, vilket fick börserna att stiga världen över.

I Stockholm gick H&M i täten för uppgången medan Securitas gick mot strömmen efter en riktkurssänkning.

Vid stängning hade storbolagsindexet OMXS30 stigit 1,5 procent till 1.551. Aktier för 11,7 miljarder kronor omsattes på Stockholmsbörsen.

Bland sektorerna utmärkte sig energi, råvaror och teknik med markanta lyft, men samtliga branscher noterades högre.

H&M avancerade 2,7 procent och toppade med detta OMXS30-index följt av Autoliv, Ericsson och Boliden som alla steg med omkring 2,5 procent. Kinnevik steg 2,4 procent med stöd av att bolagets delägda innehav Global Fashion Group tagits upp till bevakning av flera investmentbanker med positiva omdömen.

På minussidan fanns, förutom Securitas som tappade 0,8 procent, även Telia med en mindre nedgång.

SAS lyfte 2,7 procent efter att ha redovisat en mindre nedgång för den reguljära passagerartrafiken i juli. Flygbolagets valutajusterade yield, intäkt per passagerarkilometer, steg dock med 1,5 procent jämfört med motsvarande månad i fjol.

Biogaia ökade försäljningen med 10 procent i andra kvartalet och resultatet växte i ungefär samma takt. Aktien noterade en uppgång på 11,2 procent.

Medicinteknikbolaget Bactiguards rapport för andra kvartalet visade däremot på klart lägre försäljning än motsvarande kvartal i fjol och förlusten på sista raden ökade också. Aktien föll 5,5 procent.

Lundin Mining har blivit för billigt på börsen och det är därmed köpläge. Så motiverar gruvbolagets ordförande Lukas Lundin att Lundinfamiljens ägarbolag ökat sitt innehav två dagar i rad, med totalt 850.000 aktier.

"Jag är övertygad om att kopparpriset står inför en betydande uppgång inom de närmaste åren och i ett sådant scenario är Lundin Mining mycket väl positionerat att skapa betydande värden för sina aktieägare", sade Lukas Lundin till Nyhetsbyrån Direkt.

Aktien stängde 4 procent högre.

Sektorkollegan Endomines handelsstoppades på förmiddagen sedan aktien stigit nära 11 procent. Endomines, som i huvudsak utvinner guld, har de senaste fyra handelsdagarna stigit 46 procent i takt med ett stigande guldpris. Oljebolaget Shamaran Petroleum backade 4,5 procent. Bolaget vände till förlust i andra kvartalet, men höll fast vid prognosen om en daglig produktion på 30.000-35.000 fat per dag under 2019.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Lundin Gold Behåll 40 SEK na na
Stockmann Behåll 2,1 EUR na na
Novo Nordisk Behåll 290 DKK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
JP 01:50 BNP (prel) Q2 0,4% 0,1%
CH 03:30 KPI jul 2,7% 2,7%
FR 08:45 Industriproduktion jun -1,7%/1,0% 2,1%/4,0%
SE 09:30 SCB: hushållens konsumtion jun -0,9%/-0,1%
UK 10:30 BNP (prel) Q2 0,0%/1,4% 0,5%/1,8%
UK 10:30 Industriproduktion jun -0,2%/-0,2% 1,4%/0,9%
USA 14:30 PPI jul 0,2%/1,7% 0,1%/1,7%

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Novo Nordisk DK0060534915 Inga tillkännagivanden
Kid NO0010743545 Inga tillkännagivanden
Archer BMG0451H1170 Inga tillkännagivanden
Lundbeck DK0010287234 Inga tillkännagivanden
Carlsberg DK0010181759 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.