logo
Dagens analyser - tisdagen den 13 augusti 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-08-13 kl. 08:25 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-08-13 kl. 08:28 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI -0,1% OMXS30 0,1% DJI -1,5% NASDAQ -1,2%
591,7 1 533,1 25 897,7 7 863,4

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Lundin Gold Behåll 56 (40) SEK

Siem Offshore

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:2,00 NOK
Pris:1,40 NOK
Analytiker:Stig Erik Kyrkjeeide
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-08-13 kl. 08:42, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-08-13 kl. 10:08.

UPPDATERING

Avskaffande av fartyg adderar stöd för likviditeten och flottvärderingen

Siem Offshore har sålt ett undervattensfartyg (byggt 2009), och även om transaktionsvärdet inte uppges förväntar vi oss att ”marknadsvillkoren” innebär en bra transaktion. Med jämna återbetalningar sedan leveransen beräknar vi en likviditetseffekt på 15-20 MUSD. Tillkännagivandet adderar cirka 75 MUSD till orderstocken. Företaget fortsätter att navigera positivt stöd både operativy och ekonomiskt i verksamheten. Vi upprepar vår Behållrekommendation och vår riktkurs på 2 NOK.

Medelstort undervattensfartyg från 2009 avskaffas

Det undervattensfartyg som Siem Marlin har sålt till Marine Platforms Ltd. byggdes 2009 (94 m lång, 1046 m2 däckarea och 100t kran) och är i det medelstora undervattenssegmentet, med typiskt IMR-arbete (inspektion, underhåll, reparation). Företaget har nu bara ett undervattensfartyg byggt före 2013.

Positiv avläsning av tillgångsvärdet och en solid likviditetseffekt

Även om transaktionsvärdet inte offentliggjorts, ger marknadsvillkoren i tillkännagivandet tillräcklig grund för att uppskatta farytget till 25 MUSD med en uppsida (baserat på våra senaste kanalkontroller för undervattenstillgångar). Eftersom företaget har återbetalat skulden på fartyget sedan leveransen, uppskattar vi bara en skuld på 10 MUSD som är kopplad till fartyget och därmed en positiv likviditetseffekt på 15-20 MUSD efter transaktionen.

5 års förlängning av Joides Resolution tillför viktig EBITDA

Siem Offshore presenterade nyligen ett nytt femårskontrakt för forskningsfartyget Joides Resolution. Tidigare har fartyget fått årliga förlängningar och förlängdes med en treårsperiod under 2016 - ett kontrakt över en längre period sätter en ny standard när det gäller synlighet. Fartyget är inte belånat och givet fortsatt liknande villkor på förlängningen beräknar vi cirka 75 MUSD kontrakterade EBITDA under den fasta perioden.

Navigerar bra

Siem Offshore har ett bevisat resultat med högt utnyttjande och solitt EBITDA genom cykeln, stödd av en långsiktig charterprofil. Med en stark aktieägare och offentligt uttalade ambitioner att konsolidera under nedgången ser vi fortfarande SIOFF som en potentiell kandidat för att utvidga flottan avsevärt. Trots våra fartyg-för-fartyg av summan-av-delarna (normaliserade justerade nybyggnadspriser för tiden) som stödjer eget kapitalvärden på cirka 3 NOK per aktie, tilldelar vi en betydande rabatt och därmed vår riktkurs på 2 NOK och Behållrekommendation.

D/S Norden

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:150,00 DKK
Pris:91,60 DKK
Analytiker:Petter Haugen
Chefsanalytiker, Chef Shipping
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-08-13 kl. 07:33, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-08-13 kl. 09:53.

INFÖR RAPPORT

Bekymmer kring handelskriget

Vi förväntar oss ett nettoresultat på 5 MUSD under Q2 (konsensus på 10 MUSD). Fraktraten för torr bulk förbättrades kraftigt under sommaren och vi tillskriver den kraftiga återhämtningen i investeringstakten till förbättrad export och höga priser på järnmalm. Under de senaste veckorna har dock både järnmalmspriser och investeringstakten sjunkit. Den mest troliga förklaringen till detta är en (förväntat) svagare efterfrågan i Kina, till följd av på handelskriget. Vi fortsätter lyfta fram den tunga "handelskrigsexponering" som genomträngt torr bulk marknaden och är fortsatt oroad för kurser och lönsamhet om handelskonflikten mellan USA och Kina fortsätter att eskalera. Vi förväntar oss en hållbarhet på marknaden med fortsatt låga flottparkstillväxt (mindre än 3% å/å) och en ganska robust tillväxt i annan handel, som inte har en förbindelse till handelskriget. Dessutom diskonteras de negativa nyheterna i dagens aktier och prissätter Norden till 30% rabatt till NAV (138 DKK). Med högre värden förväntar vi oss att gapet minskar. Vi upprepar Köp och riktkursen på 150 DKK.

Torra bulkvärden sjönk efter nio år på höjd

De brasilianska volymerna är den mest intensiva och när Brumadinho-dammolyckan inträffade i slutet av januari tog det bara några veckor innan exporten från Brasilien påverkades. Medan leveranserna i februari ökade med 22% under året (även om det minskade med 13% m/m), kändes nedgången i mars och april (en nedgång på 29% under året). Järnmalmsexporten från Brasilien återhämtade sig från cirka 20 miljoner ton/månad i mars till april och 30 miljoner ton/månad i maj till juni och ytterligare till 34 miljoner ton i juli. Samtidigt medförde ett högre järnmalmspris att betalningsviljan för transporttjänster, dvs. investeringstakten, ökade.

Norden handlar med stor rabatt

Aktierna i Norden handlas till en stor rabatt på dess underliggande tillgångsvärden (EV / GAV 0,7x). Vi beräknar nettotillgångar på 138 DKK per aktie utifrån Clarksons fartygsvärden, och med tanke på vår positiva inställning till både torr bulk och tankfartyg finner vi denna rabatt obefogad. Med högre kurser räknar vi med att värderingsgapet minskar till NAV. Vi upprepar Köp.

Storytel

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:144,00 SEK
Pris:112,80 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-08-13 kl. 08:47, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-08-13 kl. 09:32.

EFTER RAPPORT

Q2-intäkter och Q3-prognoser som förväntat, men något svagare resultat

Storytels Q2-intäkter och Q3-prognoser var i linje med förväntningarna. EBITDA-förlusten var något högre än estimerat. Vi förväntar att aktien kommer att vara neutral då nyckelfokus är på prognoserna för Q3. Vi upprepar Köp och riktkursen på 144 SEK.

Q2-intäkter och Q3-prognoser i linje med förväntningarna

Storytel rapporterade intäkter på 414 MSEK, nära vår prognos på 418 MSEK. EBITDA blev dock lägre än förväntat, där tryckt publicitet var lägre än förväntningarna medan streaming var nära våra förväntningar. Företaget bedömer att intäkter för streaming under Q3 kommer uppgå till 395 MSEK, vilket är något högre än våra estimat på 384 MSEK. Företaget estimerar en abonnentbas på 1 005k, vilket är något lägre än våra estimat på 1 018k. Detta innebär en något högre ARPU än förväntat, vilket delvis beror på en något starkare tillväxt i Norden än förväntat, men också en prisvandring i Nederländerna vilket kommer öka ARPU i länder utanför Norden. Vår riktkurs på 144 SEK är baserad på genomsnittet av EV/S på 3,7x 2020p och en kassaflödesvärdering (WACC 11,8%, långsiktig EBITDA-marginal på 17,5%). Vi upprepar Köp.

GN Store Nord

Rek: Behåll (behåll)
Riktkurs:312,00 DKK
Pris:308,50 DKK
Analytiker:Maja Pataki
Chefsanalytiker, Chef Med Tech
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-08-13 kl. 08:34, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-08-13 kl. 09:09.

INFÖR RAPPORT

Allt fokus på Audio

GN kommer att släppa sina Q2-resultat den 22 augusti. Medan vi är i linje med försäljningstillväxten för Hearing (7% organisk tillväxt), är vi 60 punkter över EBITA-marginalen. Vi är 6% över Audio-försäljning med organisk tillväxt på 27% jämfört med konsensus på 22%. Marginalen ligger på 17,2% jämfört med konsensus på 18,7% på grund av affärsblandningar. Vi upprepar vår Behållrekommendation och riktkurs på 312 DKK.

Ökad guidning förväntas

2018 och YTD GN har ökat sina guidningar för Audio många gånger, drivet av momentum för sina affärskunder. Vi bedömer att marknaden förväntar ännu en ökning i guidningen i och med resultaten för H1.

Behåll, riktkurs på 312 DKK

Vi värderar GN med en summan-av-delarna. Hearing är i linje med konkurrenterna på EV/EBITDA 2020 och Audio är i linje med konkurrenten Logitech. Vi upprepar Behåll.

Golden Ocean Group

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:105,00 NOK
Pris:47,06 NOK
Analytiker:Petter Haugen
Chefsanalytiker, Chef Shipping
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-08-13 kl. 07:09, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-08-13 kl. 08:28.

UPPDATERING

Ytterligare oro kring handelskriget

Vi räknar med en nettoförlust på – 20 MUSD för Q2 (samma som konsensus), men eftersom fraktpriserna förbättrades kraftigt under sommaren förblir vi över konsensus för Q3 med 18 600 USD/dag. Vi tillskriver den kraftiga återhämtningen i fraktrater för Capsize till förbättrad export från Brasilien av järnmalm samt höga priser på järnmalm. Under de senaste veckorna har dock priserna för järnmalm och fraktrater för Capsize sjunkit. Den mest troliga anledningen till detta är svagare efterfrågan i Kina, där vi återigen skyller på handelskriget. Vi fortsätter att lyfta fram den tunga handelskrigsexponeringen och förblir oroliga över kurser och lönsamhet gällande den eskalerande handelskonflikten mellan USA och Kina. Bortsett från detta skulle vi känna oss väsentligt mer uppåt på markanden, med tanke på den fortsatt låga flottparkstillväxten (mindre än 3% å/å) är vi ganska robusta i andra, icke-krigsrelaterade affärer. Dessutom är de negativa nyheterna till stor del diskonterade i dagens aktie och prissätter Golden till mer än 20% NAV-rabatt (63 NOK) trots att den ett-åriga TC-kursen ligger över 20 000 USD/dag. Vi upprepar vår Köprekommendation och vår riktkurs på 105 NOK.

Bulkräntor sjönk och handelskriget är fortfarande kritiskt

De brasilianska volymerna är de mest intensiva och när Burmadinho-olyckan inträffade i slutet av januari tog det bara några veckor innan den faktiska exporten från Brasilien påverkades. Medan leveranserna i februari ökade med 22% under året (även om det minska med 13% m/m), märktes nedgången i mars och april (en nedgång på 29% under året). Järnmalmsexporten från Brasilien återhämtade sig från cirka 20 Mton/månad under maj till juni och ytterligare 34 Mton under juli. Samtidigt medförde ett högre järnmalmspris att betalningsviljan för transporttjänster ökade. Tyvärr har både järnmalmspriser och fraktrater för Capsize under de senaste veckorna sjunkit igen. Den mest troliga anledningen till detta är svagare efterfrågan i Kina, där vi återigen skyller på handelskriget.

Golden Ocean handlar med en djup NAV-rabatt (63 NOK)

Med Clarksons tillgångsberäkningar antar vi ett rimligt värde på 63 NOK per aktie för Golden Ocean. Förutsatt att fraktrater för Capsize för 5 år är på 30 MUSD, behövs en fraktavgift på 16 100 USD/dag för att uppnå 10% internränta på tillgångarnas återstående livslängd. Med en ett-årig TC, för nuvarande över 20 000 USD/dag, bedömer vi att Golden Ocean borde förtjäna en premiumvärdering till NAV snarare än den nuvarande rabatten. Golden Ocean handlas för nuvarande till 0,8x P/NAV. Vi upprepar Köp.

Lundin Gold

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:56,00 SEK
Pris:56,10 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-08-13 kl. 07:14, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-08-13 kl. 08:28.

EFTER RAPPORT

Attraktiv guldexponering till ett rimligt pris

Lundin Golds guldprojekt Fruta del Norte (FDN) i Ecuador fortsätter enligt plan med första guldet under Q4 och kommersiell produktion under Q2 2020. Vi håller med om att FDN framstår som ett högkvalitativt projekt med en imponerande kassaflödesprofil och attraktiv exponering mot guldpriset. Den stora omvärderingen till följd av det stigande guldpriset medför en nedsatt risk för projektet. Vi upprepar Behåll och höjer riktkursen till 56 SEK (40 SEK).

Budget för första guldproduktionen under Q4 2019

Guldprojektet Fruta del Norte är enligt plan och har slutfört detaljerat ingenjörsarbete(jämfört med 93% i slutet av Q1 2019) och cirka 92% av projektets investeringar erhölls i slutet av Q2. Den totala byggprocessen var till 78% färdigt i slutet av Q1(59% i slutet av Q1 2019). Under Q3 förväntas tre stora ytprojekt vara slutförda; processanläggningen, kraftlinjen och en lagringsanläggning, där första guldet bearbetas under Q4.

Ett av de största och mest höggradiga guldprojektet i världen

FDN-projektet utvecklas enligt plan med sannolika mineral reserver på 5 mt vid 8,74 g / t guld. Den genomsnittliga kostnadsestimat beräknas till 537 USD / oz och den totala underhållskostnaden  är USD 583 / oz (nuvarande guldpris: cirka 1 500 USD / oz). Detta sätter FDN i den lägsta kvartilen för guldindustrins likvida kostnadskurva. Med våra uppdaterade antaganden om guldpriset på 1 450 USD/ oz, förväntas kassaflödet toppa 2022-23p vid cirka 270 MUSD per år och cirka 220 MUSD per år i genomsnitt över en antagen 20-årig tid för gruvan.

Rejäl omvärdering till följd av det stigande guldpriset

Guldpriset har höjts under de senaste månaderna av de ökade geopolitiska spänningarna (USA-kinesiska handelskrig, Brexit, spänning med Iran, Nordkoreas provokationer och lägre räntor). 

Attraktiv exponering mot guldmarknaden

Vi baserar vår riktkurs på vår kassaflödesanalys av projektet, resulterar i en NPV per andel på cirka 56 SEK med ett guldpris på 1 450 USD per oz och en WACC på 9%. Vi upprepar Behåll.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 591,7 -0,1% -0,1% 12,7%
OMXS30 1 533,1 0,1% -0,1% 8,8%
OMXH25 3 840,5 -0,7% 0,6% 4,2%
OMXC20 998,8 -0,5% 2,4% 12,0%
OSEBX 835,0 -0,3% 0,1% 4,4%
OMXBB 983,5 -0,2% 0,0% 12,6%
Dow Jones 25 897,7 -1,5% 0,7% 11,0%
S&P500 2 883,1 -1,2% 1,3% 15,0%
Nasdaq C 7 863,4 -1,2% 1,8% 18,5%
SX5E 3 326,6 -0,2% 0,5% 10,8%
DAX 11 679,7 -0,1% 0,2% 10,6%
CAC40 5 310,3 -0,3% 1,3% 12,3%
RTS 1 294,1 0,4% 0,9% 21,1%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 58,6 0,1% -2,1% 8,9%
Guld 1 504,7 0,5% 2,7% 17,6%
Silver 17,0 -0,3% 2,9% 9,6%
Aluminium 1 743,0 -0,2% 0,2% -6,8%
Bly 2 103,5 0,8% 8,5% 4,7%
Koppar 5 724,5 -0,3% 1,4% -4,0%
Nickel 15 635,0 0,1% 5,2% 47,6%
Zink 2 239,0 -1,0% -3,5% -10,8%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,03 -0,70 1,90 9,90
Sverige, 10 år -0,27 -1,30 -4,00 -72,60
Norge, 10 år 1,16 1,50 -2,40 -58,90
Tyskland, 10 år -0,59 -0,30 -7,10 -82,60
GB, 10 år 0,50 1,80 -1,60 -77,50
USA, 10 år 1,64 -9,66 -10,04 -104,59
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,74 0,3% -0,3% 5,9%
USD / SEK 9,57 0,2% -0,6% 7,9%
GBP / SEK 11,56 0,2% -1,1% 2,4%
NOK / SEK 1,07 -0,1% -0,3% 4,9%
DKK / SEK 1,44 0,3% -0,3% 5,9%
CAD / SEK 7,23 0,2% -0,8% 11,4%
CHF / SEK 9,87 0,6% -0,3% 9,7%
JPY / SEK 0,09 0,5% 0,1% 12,5%
EUR / USD 1,12 0,2% 0,3% -1,9%
USD / JPY 105,31 -0,3% -0,7% -4,0%
EUR / GBP 0,93 0,1% 0,8% 3,4%
AUD / USD 0,68 -0,6% -0,2% -4,0%
USD / CAD 1,32 0,0% 0,2% -3,1%
GBP / USD 1,21 0,0% -0,5% -5,1%
USD / NOK 8,91 0,3% -0,3% 2,9%
EUR / NOK 9,99 0,4% 0,0% 0,9%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande börsindexen i New York inledde veckan med breda nedgångar, i takt med fallande amerikanska statsobligationsräntor och ökade globala oroligheter.

Tveksamheter om huruvida de planerade handelssamtalen mellan USA och Kina kommer att äga rum i september var en bidragande faktor till måndagens börsnedgångar. Dessutom ställde flygplatsen i Hong Kong in alla flyg på måndagen, vilket skapade ytterligare oro.

Dow Jones storbolagsindex var ned 1,5 procent till 25.888. Det bredare indexet S&P 500 hade backat 1,3 procent till 2.882, medan tekniktunga Nasdaq Composite sjönk 1,2 procent till 7.863.

Samtliga sektorer backade, med finans i botten. Fastighetssektorn backade endast marginellt.

Goldman Sachs har uppgett att det finns en ökad risk att handelskonflikten mellan USA och Kina knuffar in den amerikanska ekonomin i recession, skrev Bloomberg News.

Flera bankaktier tappade med press från lägre räntor. Bank of America, Citigroup, JP Morgan och Goldman Sachs backade samtliga mellan 2 och 3 procent.

Boeing har fått ett nytt bakslag då amerikanska luftfartsmyndigheten FAA:s nya chef Stephen Dickson sade att det inte finns någon tidsgräns för återkomsten av 737 Max-planen. Boeing-aktien sjönk 1,4 procent.

Bland övriga storbolag tappade Caterpillar och Walt Disney drygt 2 procent.

Bättre gick det för matdistributionsgiganten Sysco som steg 3,1 procent efter att ha levererat en vinst för det senaste kvartalet som var bättre än väntat.

Barrick Gold aviserade en uppjusterad prognos för guldproduktion, i samband med rapporten för det andra kvartalet. Aktien sjönk 0,9 procent efter en tidig uppgång.

CBS och Viacom är i slutskedet av förhandlingarna om en fusion mellan de två mediabolagen, rapporterade Wall Street Journal. CBS var ned 1,5 procent medan Viacom sjönk 5 procent.

Tesla backade cirka 2 procent efter medieuppgifter om att en av elbilsföretagets Model 3-bilar med autopiloten inkopplad krockat och sedan börjat brinna i Moskva.

Räntan på den amerikanska tioåringen var ned 10 punkter till 1,65 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen inledde veckan med en marginell uppgång. ABB höll i sin plats i toppen på storbolagslistan efter att Sandvikschefen Björn Rosengren utsetts till ny vd för ABB. Sandvik noterades å andra sidan långt ned bland förlorarna i OMXS30.

Under måndagen kom rapporter om en eskalering i Hongkong där alla flygningar ställdes in efter att demonstranter samlats på den internationella flygplatsen. Europabörsernas initiala uppgång på måndagen kom av sig efter nyheten och flera av de större börserna stängde på minus.

Vid stängning hade Stockholmsbörsens OMXS30-index stigit 0,1 procent till nivån 1.533. Aktier för 10,7 miljarder kronor bytte under måndagen ägare på Stockholmsbörsen. I Europa tappade tyska DAX-indexet 0,1 procent medan franska CAC40 var ned 0,2 procent.

I helgen bekräftades det att Sandviks vd Björn Rosengren lämnar bolaget och börjar som vd på ABB, något som tidigare spekulerats om. Björn Rosengren kommer att stanna som vd på ABB i åtminstone fem år och kommer inta sin nya roll under det första kvartalet nästa år, enligt vad ABB:s styrelseordförande Peter Voser uppgav på en presskonferens.

"Efter en noggrann rekryteringsprocess är styrelsen övertygad om att Björn Rosengren är den bästa kandidaten för rollen. Han förstår hur man etablerar framgångsrika decentraliserade organisationer", motiverade styrelsen i ABB sitt vd-val.

ABB lyfte 4 procent efter beskedet samtidigt som Sandvik backade 1,7 procent.

Saabs vd Håkan Buskhe ska också lämna sin post och det under februari 2020. Saab handlades ned 2 procent.

Bland övriga bolag inom OMXS30 märktes Electrolux, Securitas och Kinnevik bland vinnarna efter uppgångar på 0,9 till 1,6 procent. På andra sidan index återfanns däremot SSAB, Autoliv och Swedbank, som backade mellan 0,8 och 1,8 procent.

Det finländska solvärmebolaget Savosolar har fått en order värd 3,8 miljoner euro i Frankrike. Storleken på systemet överstiger 14.000 kvadratmeter och är det största för Savosolar hittills. Savosolar klättrade 17 procent.

Evolution Gaming handlades ned för elfte dagen i rad, denna gång 1,8 procent. Anställda på Evolution Gaming i Tblisi i Georgien gick ut i strejk under några dagar i förra veckan som en protest mot låga löner och dåliga arbetsförhållanden.

Storytel steg 2,6 procent efter nyheten att bolaget passerat 1 miljon betalande abonnenter.

Oljepriset sjönk något och kronan försvagades mot både euron och dollarn.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Storytel Köp 144 SEK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
SE 06:00 Svensk Handel Stil: Stilindex jul 2,1%
JP 08:00 Maskinorder jul -37,9%
DE 11:00 ZEW-index aug -5,8/-28,0 -1,1/-24,5
USA 12:00 NFIB småföretagsindex jul 104,9 103,3
USA 14:30 KPI jul 0,3%/1,7% 0,1%/1,6%
Olja: Opec månadsrapport

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Siem Offshore KYG813131011 3
D/S Norden DK0060083210 Inga tillkännagivanden
Storytel SE0007439443 Inga tillkännagivanden
GN Store Nord DK0010272632 Inga tillkännagivanden
Golden Ocean Group Inga tillkännagivanden
Lundin Gold CA5503711080 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.