Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - onsdagen den 14 augusti 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-08-14 kl. 08:27 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-08-14 kl. 08:30 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,4% OMXS30 0,7% DJI 1,5% NASDAQ 1,9%
594,3 1 543,4 26 279,9 8 016,4

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Tele2 Köp 170 (140) SEK
Mekonomen Köp 85 (90) SEK

Demant

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:196,00 DKK
Pris:185,75 DKK
Analytiker:Maja Pataki
Chefsanalytiker, Chef Med Tech
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-08-14 kl. 09:16, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-08-14 kl. 11:08.

EFTER RAPPORT

EBIT-guidningen minskar sin övre gräns

Demants siffror överträffade konsensus gällande organisk tillväxt med 5% (KECH var 5,2%), medan EBIT-estimaten blev lägre än väntat med cirka 7% jämfört med KECH och cirka 8% jämfört med konsensus. Nettovinstavvikelsen uppgick till -12%. Guidningsområdet minskas till 2,65-2,85 miljarder DKK jämfört med det tidigare 2,65-2,95 miljarder DKK. Vi upprepar vår Minskarekommendation och riktkurs på 196 DKK.

H1-resultatet avviker från EBIT-förväntningarna

Demants H1-resultat var blandat, med en total försäljning på 7,3 miljarder DKK (1% över förväntningarna), medan den organiska tillväxten på 5% var i linje med KECH men cirka 70 punkter högre än konsensus. Bruttovinsten var över förväntningarna med cirka 2%. EBIT på 1,1 miljarder DKK avviker från KECH med cirka 7% och från konsensus med cirka 8%, medan nettovinsten avviker från förväntningarna med -12%.

Hörapparatsindustrin adderar 6% i organisk tillväxt

Hörapparatsindustrin adderade 6% i organisk tillväxt, vilket var i linje med KECH-förväntningarna. Volymerna ökade med 12% (troligen på grund av NHS), medan ASP:er minskade med mer än 5%. Grossistförsäljningen påverkades negativt av en period med byte av kunder, som ökade avkastningen tillfälligt. Organisk tillväxt i detaljhandeln uppgick till 2% (i linje med KECH), medan förvärven bidrog med 7% jämfört med KECH på 4%. Försäljningstillväxten för diagnostik uppgick till 8%, jämfört med KECH på 9%, och implantatförsäljningen ökade med 17% jämfört med KECH på 10%.

Minskat intervall för guidning

Demant guidar för betydande tillväxtacceleration under H2, driven av alla företag. Partihandel bör dra nytta av full utrullning av nya produkter och ett slut på att kunderna återlämnar produkter under provperioden. Organisk tillväxt i detaljhandeln bör förbättras medan diagnostik och implantat bör se en stark tillväxt. Guidningens intervallet för EBIT 2019 minskas från 2,65-2,95 miljarder DKK till 2,65-2,85 miljarder DKK. Konsensus förväntar 2,8 MDKK.

Minska riktkursen till 196 DKK

Vi värderar Demant i linje med dess tioåriga historiska genomsnittliga värde på P/E för att återspegla strukturella förändringar i hörapparatsindustrin som OTC i USA, ett steg mot online-distribution och hård konkurrens. Vi upprepar Minska.

Lundbeck

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:277,00 DKK
Pris:261,00 DKK
Analytiker:Dariusz Ubik
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-08-14 kl. 08:54, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-08-14 kl. 11:02.
H. LundbeckLUN
Diagram

EFTER RAPPORT

Guidning upprepas efter god tillväxt

Intäkterna under Q2 2019 var 1% högre än konsensus främst till följd av tillväxtdrivarna och i mindre utsträckning av lägre säkringsförluster. Rapporterad EBIT var 6% under konsensus förväntan på grund av högre kostnader för SG&A och FoU. Finansnettot var också något lägre än konsensus väntat, vilket ledde till en EPS-miss om 9%. Företaget upprepade sin guidning från 2019: Intäkter på 16,3-16,7 miljarder DKK, EBIT på 4,2-4,6 miljarder DKK och kärn EBIT på 5,0-5,4 miljarder DKK. Eftersom läkemedelsföretag i allmänhet har slagit och höjt guidningen detta kvartal är det verkligen inte det bästa resultatet, men utvecklingstakten för de fyra tillväxtdrivarna borde vara lugnande. Vi upprepar riktkursen på 277 DKK och vår Behållrekommedation.

Upprepad guidning för 2019

Intäkterna under Q2 på 4246 DKK var 1% högre än konsensus förväntat. Intäkterna hjälpte till viss del av lägre säkringsförluster, men tillväxttakten begränsades av de andra intäkter och annan försäljning av läkemedel som inte uppnåddes. Även om bruttomarginalen i stort sett var i linje var SG&A och i mindre utsträckning FoU-kostnaderna mycket högre än förväntat av konsensus. Eftersom något lägre finansiella netton dämpades av en lägre skattesats, följde en miss på 9%  av EPS under Q2.

Bra resultat från tillväxtdrivare

Abilify Maintena överträffade med 6% (489 MDKK vs nackdelar med 461 miljoner DKK), Brintellix med 3,4% (698 MDKK jämfört med konsensus. 675 MDKK), efter ett svagt Q1 till följd av Northeras specialköp av apotek slogs de med rejäla 12% (572 MDKK jämfört med konsensus 512 MDKK) och Rexulti slog med 4% (551 DKK mot konsensus 529 MDKK). Två läkemedel har haft blandad framgång möter kopior på marknaden. Sabril missade med 12,6% och Onfi översteg med 12,7%, vilket likställde varandra när det gäller påverkan på resultatet. Företaget har flaggat att den nyare mindre gynnsamma betalblandningarna för båda läkemedlen kan fortsätta in under de kommande kvartalen. Effekterna av de goda tillväxtdrivarnas resultat på topplinjen begränsades något av andra intäkter och andra läkemedel som underpresterade med 17% respektive 7%.

Värdering

Vår riktkurs på 277DKK är baserad på en summan-av-delarna analys samt NPV (WACC: 9,0%). Vi upprepar Behåll.

D/S Norden

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:150,00 DKK
Pris:93,60 DKK
Analytiker:Petter Haugen
Chefsanalytiker, Chef Shipping
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-08-14 kl. 09:06, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-08-14 kl. 10:42.
D/S NordenDNORD
Diagram

EFTER RAPPORT

Väldigt svaga Q2-resultat, men stabil guidning för 2019

D/S Nordens resultat var mycket svagare än förväntat, med EBITDA på 35 MUSD (KECH och konsensus på 50 MUSD) och en justerad nettoförlust på -12 MUSD (KECH på 5 MUSD, konsensus på 10 MUSD). Svagare resultat inom Dry Bulk-segmentet är den förklarande faktorn, då både Operator och Owner rapporterade -6 MUSD (lägre än förväntat). Trots detta förblir våra benchmarks för Panamax- och Supramax-fartyg oförändrade. Ledningen kommenterade att ”Dry Operator startade Q2 dåligt men lyckades snabbt anpassa sin position för att generera en positiv handelsmarginal. Detta räckte emellertid inte för att förhindra en förlust i denna affärsenhet”. Resultatavvikelsen på -22 MUSD jämfört med konsensus bör ses mot nettovinsten på 10 MUSD för 2020p, där aktierna för nuvarande handlas till 5x P/E. Det positiva var att guidningen för nettovinsten 2019p behölls oförändrad på 25-60 MUSD. Trots svagare förväntningar på Dry Bulk-segmentet, höjde Norden sina förväntningar till 30-45 MUSD (tidigare 15-30 MUSD) på grund av en stärkande marknad. Som tidigare nämnts, fortsätter vi att lyfta fram ”handelskrigsexponeringen” som en anledning till torr bulk på marknaden. Om konflikten inte eskalerar känner vi oss uppåtgående på marknaden med det faktum att aktierna i Norden handlas till 30% NAV-rabatt. Under Nordens presentation klockan 15.30 idag kommer vi att fokusera på marknadskommentarerna. Vi upprepar vår Köprekommendation och riktkurs på 150 DKK.

Vi fortsätter att belysa den tunga ”handelskrigsexponeringen”

I vår förra uppdatering kommenterade vi den tunga ”handelskrigsexponeringen”. Om detta inte eskalerar (vilket vi antar), skulle vi känna oss mycket mer hållbara på marknaden, givet att vi har fortsatt stark tillväxt i icke-handelskrigsrelaterade affärer.

Norden handlar med stor NAV-rabatt (138 DKK)

Aktierna i Norden handlas till en stor rabatt på dess underliggande tillgångsvärden (EV / GAV 0,7x). Vi beräknar nettotillgångar på 138 DKK per aktie utifrån Clarksons fartygsvärden, och med tanke på vår positiva inställning till både torr bulk och tankfartyg finner vi denna rabatt obefogad. Med högre kurser räknar vi med att värderingsgapet minskar till NAV. Vi upprepar Köp.

Leo Vegas

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:62,00 SEK
Pris:38,60 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-08-14 kl. 08:45, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-08-14 kl. 10:15.
LeoVegasLEO
Diagram

EFTER RAPPORT

Starkt kvartal med hög lönsamhet

LeoVegas rapporterade starka Q2-siffror, där intäkter och vinster blev högre än förväntat (dock är detta delvis på grund av den temporära låga marknadskostnaden). Vi förväntar oss att konsensus höjs med 5-10% och detsamma gäller aktien. Vi upprepar vår Köprekommendation och riktkursen på 62 SEK.

Solida siffror under Q2

LeoVegas rapporterade intäkter på 94,4 MEUR, cirka 5% över konsensus och med lägre-än-förväntade marknadskostnader. EBITDA uppgick till 15,1 MEUR jämfört med konsensus på 10,2 MEUR. LeoVegas menar att marknaden skiftar mellan Q2 och Q3, och bedömer att marknadskostnaderna kan öka under Q3. Under juli 2019 rapporterade LeoVegas intäkter på 29,7 MEUR och antar en positiv säsongseffekt under augusti och september, vilket innebär att konsensus på 90 MEUR för Q3 ser realistiskt ut. Bolaget fortsätter att prestera i Sverige, men det är fortfarande ett utmanande klimat i England. Vår riktkurs är baserad på ett genomsnitt av EV/EBIT på 10x 2021p och en kassaflödesvärdering med WACC på 11,4% och en långsiktig EBITDA-marginal på 15%. Vi upperpar Köp.

Tele2

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:170,00 SEK
Pris:138,85 SEK
Analytiker:Stefan Billing
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-08-14 kl. 07:03, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-08-14 kl. 08:30.
Tele2 BTEL2 B
Diagram

UPPDATERING

Vad kan Tele2s nya effektivitetsinitiativ innebära?

Förutom Q2-resultatet, avslöjade företaget stora planer på att förvandla Tele2 Sverige till en integrerad operatör, i motsats till dess nuvarande situation av tre separata organisationen (B2B, B2C Mobile och M2C Fixed). Tele2 hade tidigare meddelat ett omfattande nätverk som delar på JV med en av sina baltiska konkurrenter. Vad kan dessa initiativ innebära när det gäller besparingspotential, timing och värderingspåverkan?

Massivt värdebidrag och större distributionskapacitet – riktkurs höjs till 170 SEK

Vi tror att den svenska omvandlingen erbjuder enorma kostandsbesparingar på cirka 1,5 miljarder SEK per år, vilket leder till 22 SEK i bidrag per aktie till vårt rimliga värde. Dessutom adderar vi ytterligare 4 SEK från Baltic JV. Vi estimerar nu EBITDA och OCF CAGR på 7% respektive 9% under 2019-2024p, vilket gör Tele2 till en tillväxtaktie. Den fria kassaflödesavkastningen kan uppgå till 8,4% 2024-2025p, medan aktieägarnas avkastning i genomsnitt skulle kunna uppgå till 8,8% under 2020-2025p. Motsvarande avkastning på vår nya riktkurs på 170 SEK skulle vara cirka 7% i båda fallen.

Lägger till 22 SEK

Ledningen avser att avslöja företagets planer och besparingspotential för det integrerade operatörsprojektet under H2. Vi tror att omvandlingen kan minska personantalet med cirka 1500, vilket innebär en stor kostandsbesparande möjlighet över tiden. Vi förväntar oss att dessa minskningar kommer att öka under 2020-2023p. Medan våra estimat tyder på en oförändrad plattform för EBITDA under 2020-2023p på grund av omstruktureringsavgifter, estimerar vi en full besparingseffekt från 2024p med ett massivt EBITDA-bidrag på 1,5 miljarder SEK, vilket innebär ett motiverat värde på 22 SEK per aktie.

Värdering

Vi använder en summan-av-delarna, som huvudsakligen baseras på en kassaflödesvärdering med en COE på 7,5-9,0%. Detta ger att rimligt 12-månaders värde på cirka 170 SEK per aktie, inklusive det uppskattade värdebidraget från omvanligen av den svenska verksamheten till en integrerad operatör och det baltiska nätverket JV. Vi höjer vår riktkurs med 21%, från 140 SEK till 170 SEK. Vi upprepar Köp.

Storytel

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:144,00 SEK
Pris:111,00 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-08-14 kl. 07:06, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-08-14 kl. 08:30.
Storytel BSTORY B
Diagram

EFTER RAPPORT

Solid tillväxt men med ökade investeringar i marknadsföring

Storytel redovisade intäkter för Q2 i linje med förväntningarna. Tillväxtprognos för Q3 var också som väntat. Företaget räknar nu med att närma sig sitt tillväxtmål för året, medan ökade marknadsföringsinvesteringar innebär att EBITDA kommer att vara längre ifrån målet. Följaktligen har vi höjt tillväxten för 2019p till 39% för streaming (tidigare 36%) men sänkt vår EBITDA-marginal till -16% (tidigare -14%). Våra förväntningar på längre sikt är oförändrade, vårt riktkurs förblir på 144 SEK och vi upprepar rekommendation Köp.

Solid tillväxt under Q2 och prognoser för Q3 i linje med förväntningarna

Företaget räknar med en genomsnittlig abonnentbas på 1 005 000 under Q3, upp från 887 000 under Q3 2019, med en solid tillväxt från både nordiska och icke-nordiska streaming-segment. Enligt vår förväntat accelererar tillväxten i den icke-nordiska regionen med cirka 55 000 prenumeranter förväntas läggas till kvartal efter kvartal, jämfört med cirka 34 000 under Q2 2018. Företaget betonar god tillväxt i Ryssland, Turkiet och Mexiko, medan tillväxten under Q3 också kommer att hjälpas av den nya lanseringen i Tyskland. Storytel räknar också med att lansera i Brasilien och Sydkorea under H2 2019, vilket ytterligare skulle påskynda tillväxten i utanför Norden.

Hög tillväxt för 2019, men ökade marknadsföringen

Storytel uppdaterade sina mål för 2019 med sin Q2-rapport. Nu förväntar sig företaget att streamingtillväxten hamnar i den högre änden av målet mellan 36-41%. Till följd av detta har vi också höjt vår tillväxtestimat för streaming till 39%, från 36%. Men marknadsinvesteringar förväntas också bli högre, och företaget ser att EBITDA-marginalen ligger på -16% för helåret. Därför har vi också sänkt vår EBITDA-prognos och beräknar nu marginalen till -16% (tidigare -14%).

Långsiktiga estimat oförändrade, Köp och upprepar riktkursen på 144 SEK

Vår långsiktiga bedömning är oförändrad efter Storytels Q2-rapport. Vi förväntar oss en total tillväxt på cirka 24% under 2019-24p (CAGR), driven av icke-Norden (cirka 75%), medan Norden gradvis minskar (cirka 18%). Vår uppskattning för EBITDA kritiska nivå är oförändrad på 2023p, och vår riktkurs förblir också på 144 SEK (genomsnittet av EV/ S 3,7x 2020p och kassaflödesvärdering(WACC 11,8%, LT EBITDA-marginalen på 17,5%)). Vi upprepar Köp.

Helgeland Sparebank

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:77,00 NOK
Pris:81,00 NOK
Analytiker:Christoffer Adams
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-08-13 kl. 13:36, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-08-14 kl. 08:30.
Helgeland SparebankHELG
Diagram

EFTER RAPPORT

Reaktion Q2: avvikande på kärnverksamhet och kreditkvalitet

Helgeland Sparebank rapporterade just sina Q2-resultat. Nettoresultatet blev 13% under estimatet på 75 MNOK. NII och avgiftsintäkterna var svaga och LLP:erna var något högre än väntat, kompenserat av lägre kostnader. Vi förväntar oss att aktien kommer att gå sämre än marknaden med 1-2% till följd av dessa siffror. Vi upprepar vår Behållrekommendation och vår riktkurs på 77 NOK.

Svag kärnverksamhet och totala intäkter 6% under förväntningarna

NII blev lägre än konsensus på 145 MNOK, 1,8% under förväntningarna på 148 MNOK. NII ökade med 2,1% q/q och 2,8% å/å. NIM var 1,27%, lägre än konsensus på 1,32%. En stigande 3M-finansiering satte press på marginalen, men vi räknar med att detta kommer att förbättras när räntehöjningen på cirka 25 punkter träder i kraft den 20 augusti. Avgifterna var lägre än förväntat på 22 MNOK, 3,8% under förväntningarna på 23 MNOK (ner 4,3% q/q och oförändrade å/å). Sammantaget var de totala intäkterna lägre än förväntat på 172 MNOK, 6,2% under förväntningarna på 183 MNOK. Detta är en ökning med 0,6% q/q och en minskning med 14,4% å/å.

Kostnader bättre än väntat, men svagare i kreditkvalitet

Kostnaderna var bättre än väntat på 72 MNOK, 2,9% lägre än estimatet på 74 MNOK. De totala kostnaderna minskade med 1,4% q/q och ökade med 4,3% å/å. Kostnad/intäkter uppgick till 41,8%, i linje med förväntningarna på 40,4%. Kreditförlusterna var dock sämre än väntat på 15 MNOK, 13,9% över förväntningarna på 13 MNOK. LLR uppgick till 0,21%, vilket också är sämre än förväntningarna på 0,19%.

Kapital i linje

CET1 var 14,9%, lägre än konsensus på 15,4%. Helgeland Sparebanks ledningsmål är 15,0% och deras krav är 14,2%. Om 50% av vinsten skulle ingå, når CET1 15,2%.

Värdering/nuvarande handel

Helgelands Sparebank handlar för nuvarande på konsensus P/B 2019 på 0,7x, jämfört med medelstora norska sparbanker på 0,82x och norska regionalbanker på 1,0x. Genomsnittet för konsensus P/E (2019p) för Helgeland ligger på 7,6x, jämfört med våra estimat på 7,7x. Mellanstora norska sparbanker och norska regionalbanker ligger på 8,7x. Eget kapitalcertifikat ökade med 0,3% å/å respektive 19,1% YTD på en totalavkastningsbasis. Helgeland Sparebank har hittills varit bättre än medelstora norska sparbanker (+14,6) och har överträffat sina sekundära konkurrenser av norska regionalbanker (+14,1%). Vi upprepar Behåll.

Mekonomen

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:85,00 SEK
Pris:65,45 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-08-14 kl. 07:05, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-08-14 kl. 08:30.
MekonomenMEKO
Diagram

INFÖR RAPPORT

Tuff Q2-jämförelse

Mekonomen är en leverantör av reservdelar till oberoende tjänsteleverantörer, kommer att presentera sitt Q2 resultat den 23 augusti. Vi förväntar oss att EBIT kommer att förbättras med 15% exklusive enstaka fall,  till följd av förvärven av FTZ och Interteam förra året. Det är fortfarande tufft för de jämförbara siffror på grund av tidpunkten för påsklovet under Q2 i år, en mild vinter (minskande behovet på tjänster) och den svaga svenska kronan ökade anskaffningskostnaderna. Vi förväntar oss inte heller någon hjälp från sparprogrammet på 65 MSEK. Därför har vi minskat våra prognoser och vår riktkurs från 90 SEK till 85 SEK. Vi behåller vår Köp rekommendation till följd av de svaga förväntningarna som indikeras av framtida 6x P/E. Vår riktkurs baseras på en konkurrensmultipel och kassaflödesvärdering med en WACC på 10%, en tillväxttakt på 2% och en EBITDA-marginal på 10%.

Inför Q2

Mekonomens försäljning förväntas förbättras med 85% på grund av förvärven av FTZ och Interteam. Den organiska tillväxten förväntas bli negativ med 4%,den främsta orsaken är en negativ kalenderpåverkan på 2%. Bilias försäljning av tjänster var oförändrad, trots kalenderpåverkan. Bilia har fortfarande presterat något bättre än Mekonomen under året. EBIT förväntas förbättras till 222 MSEK från 193 MSEK under Q2 2018, exklusive engångsbelopp om 25 MSEK förra året. Jämförelsen är något svår på grund av kalenderpåverkan och påskhelgen som inträffade under Q2 i år samt den milda vintern. Det främsta skälet till förbättringen är förvärvet av FTZ, som förväntas prestera linje med Q1.

Synergier och besparingar är på väg

Förvärven av FTZ och Inter-Team från Hella (konsoliderat från september 2018) har kompletterat Mekonomens verksamhet och fördubblat försäljningen. Företaget bekräftade att det visade sig upphandlingsrelaterade synergier på 100 MSEK under det Q1. Vi förväntar oss att Mekonomen kommer att kunna erbjuda konkurrenskraftiga priser, med tanke på dess storlek, särskilt tillsammans med 5x större LKQ. Besparingsprogrammet på 65 MSEK och Mekonomens integration av dess två största inventarier av reservdelar i Strängnäs och Eskilstuna förväntas båda ge stöd framöver.

Kassaflödesgenereringen balanserar hävstången

Vi förväntar oss att Mekonomen kommer att vara en bra kassaflödesgenerator framöver och balansera dess hävstång (nettoskuld / EBITDA på 3,5x). Övergången till IFRS 16 gör leasingåtagandena på 2 miljarder SEK mer synliga och ökar nettoskulden, men det är mer av en redovisningsfråga och balanserad med leasingtillgångar. Vi upprepar Köp och riktkursen på 85 SEK (90 SEK).

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 594,3 0,4% 1,0% 13,2%
OMXS30 1 543,4 0,7% 1,3% 9,6%
OMXH25 3 868,0 0,7% 1,4% 5,0%
OMXC20 1 013,0 1,4% 2,8% 13,6%
OSEBX 842,8 0,9% 0,6% 5,4%
OMXBB 985,1 0,2% 0,3% 12,7%
Dow Jones 26 279,9 1,5% 1,0% 12,7%
S&P500 2 926,3 1,5% 1,5% 16,7%
Nasdaq C 8 016,4 1,9% 2,3% 20,8%
SX5E 3 357,2 0,9% 2,0% 11,9%
DAX 11 750,1 0,6% 1,6% 11,3%
CAC40 5 363,1 1,0% 2,5% 13,4%
RTS 1 297,9 0,3% 0,3% 21,4%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 61,3 4,7% 4,0% 13,9%
Guld 1 498,4 -0,4% 2,3% 17,2%
Silver 17,4 2,9% 6,5% 12,8%
Aluminium 1 731,0 -0,7% -0,5% -7,4%
Bly 2 044,0 -2,8% 1,8% 1,7%
Koppar 5 697,0 -0,5% 0,5% -4,5%
Nickel 15 725,0 0,6% 4,7% 48,4%
Zink 2 263,0 1,1% -2,8% -9,9%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,03 0,50 1,00 10,40
Sverige, 10 år -0,28 -1,60 -7,20 -74,20
Norge, 10 år 1,14 -1,70 -1,10 -60,60
Tyskland, 10 år -0,60 -0,80 -6,40 -83,40
GB, 10 år 0,52 2,40 -0,60 -75,10
USA, 10 år 1,68 3,84 -6,27 -100,75
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,69 -0,4% -0,3% 5,5%
USD / SEK 9,56 -0,1% -0,4% 7,8%
GBP / SEK 11,54 -0,2% -1,2% 2,2%
NOK / SEK 1,07 -0,2% -0,4% 4,8%
DKK / SEK 1,43 -0,4% -0,3% 5,5%
CAD / SEK 7,22 -0,1% -0,4% 11,3%
CHF / SEK 9,81 -0,5% 0,1% 9,1%
JPY / SEK 0,09 -1,4% -0,6% 10,9%
EUR / USD 1,12 -0,3% 0,0% -2,1%
USD / JPY 106,64 1,3% 0,2% -2,8%
EUR / GBP 0,93 -0,2% 0,8% 3,3%
AUD / USD 0,68 0,5% 0,2% -3,5%
USD / CAD 1,32 0,0% 0,1% -3,1%
GBP / USD 1,21 -0,1% -0,8% -5,2%
USD / NOK 8,91 0,0% 0,0% 2,9%
EUR / NOK 9,97 -0,2% 0,1% 0,7%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande börsindexen i New York gick starkt på tisdagen efter positiva besked angående handelskonflikten mellan USA och Kina.

USA meddelade strax efter öppning att landet undantar vissa varor, däribland mobiltelefoner och kläder, från de nya tullar om 10 procent på kinesiska varor som ska införas från den 1 september. Dessutom uppgav Kina att de ska hålla handelssamtal med USA via telefon inom två veckors tid.

Dow Jones storbolagsindex stängde upp 1,4 procent till 26.275. Det bredare indexet S&P 500 hade ökat 1,5 procent till 2.925, medan tekniktunga Nasdaq Composite avancerade 2,0 procent till 8.016.

Under torsdagskvällen meddelade Donald Trump, med hänvisning till amerikansk underrättelsetjänst, att Kina skickar militärtrupper till gränsen mot Hongkong på grund av upptrappningen av oroligheterna där.

Sektorsvis var det teknikbolagen som gick allra bäst och bland enskilda bolag blev Apple-aktien belönad med en uppgång på 4,2 procent. Chiptillverkaren Micron Technology steg 4,8 procent.

Flera klädesbolag gladdes också av de positiva Kina-beskeden. Gap, L Brands och Target var samtliga upp runt 3 procent. Ännu bättre gick elektronikkedjan Best Buy som steg 6,5 procent.

Även verkstadskoncernen Caterpillar tog ett skutt upp i den ökade handelsoptimismen. Aktien var upp 2,0 procent.

Bildelshandlaren Advance Auto Parts stängde runt oförändrat för dagen. Bolaget missade analytikernas förväntningar med sin kvartalsrapport.

Den kinesiska, men USA-noterade, näthandlaren JD.com rapporterade före öppning och visade en försäljningstillväxt på nära 23 procent, vilket var mer än väntat. Aktien lyfte runt 13 procent.

Under torsdagskvällen bekräftades sammanslagningen mellan tv-bolaget CBS och mediekoncernen Viacom, som kommer att gå under namnet ViacomCBS. CBS steg 3 procent medan Viacom var upp 1,6 procent.

McDonald's har fått en köprekommendation av MKM, som räknar med att den starka tillväxten såväl inom USA som i andra länder kan visa sig vara uthållig. Aktien var upp 1,2 procent.

Räntan på den amerikanska tioåringen var upp 4 punkter till 1,68 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen pressades i likhet med övriga europeiska börser av försämrade utsikter för den tyska ekonomin på tisdagsförmiddagen. Men positiva besked på handelskrigsfronten mellan USA och Kina lyfte börshumöret rejält och vid stängning hade nedgången vänt till en tydlig uppgång.

Vid stängning var Stockholmsbörsens OMXS30-index upp 0,7 procent till nivån 1.543. Aktier för 16,2 miljarder kronor omsattes på Stockholmsbörsen under tisdagen. Tyska DAX-indexet var upp 0,6 procent, medan franska CAC40 stängde ned 0,1 procent.

Stockholmsbörsen inledde tisdagen med en nedgång som tilltog när ZEW-index, den månatliga undersökningen från ZEW Center for European Economic Research över tyska investerares och analytikers förväntningar på ekonomin, sjönk mer i augusti än analytikerna hade väntat sig. Institutet noterade att indikatorn pekade mot en betydande försämring av utsikterna för den tyska ekonomin.

Men när uppgifter om att samtal mellan USA och Kina kommer att hållas inom två veckor, samt att USA kommer att skjuta upp införandet av nya tullar på vissa varor från Kina, steg humöret på omvärldsbörserna betydligt. De nya tullarna införs den 1 september och kommer att skjutas upp på de berörda varorna till och med den 15 december.

På Stockholmsbörsens OMXS30-index gynnades verkstadsbolag av den ökade handelsoptimismen, medan mer defensiva aktier - som stått emot förmiddagens nedgång bäst -flyttade ner mot botten av tabellen.

Högst upp syntes ståltillverkaren SSAB som steg 2,6 procent. Gruvbolaget Boliden och verkstadsbolaget Atlas Copco steg 1,6 respektive 2 procent. Även ABB placerade sig högt upp när aktien avancerade 1,4 procent.

I motsatt ände av indexet backade Swedish Match, Handelsbanken och Securitas mellan 1 och 1,2 procent.

Bland övriga bolagsnyheter meddelade Fingerprint Cards att deras teknologi förmodligen kommer att användas i en ny smartphonemodell från Samsung.

Även spelutvecklaren Paradox presenterade kvartalsrapport som dock fick ett svalare mottagande. Rörelseresultatet efter skatt ökade kraftigt men lyckades inte nå upp till analytikernas högt ställda förväntningar och aktien sjönk 2,8 procent.

Ljudboksföretaget Storytel ökade sin nettoomsättning för det andra kvartalet. Men även ebitda-förlusten ökade och aktien var som mest ned över 4 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Leo Vegas Köp 62 SEK na na
Demant Minska 196 DKK na na
Lundbeck Behåll 277 DKK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
CH 04:00 Industriproduktion, detaljhandel, investeringar jul 6,0%/6,0% 6,3%/6,0%
SE 09:30 SCB: KPI jul 0,2%/1,5% -0,1%/1,8%
EMU 11:00 BNP (prel) Q2 0,2%/1,1% 0,2%/1,1%
EMU 11:00 Industriproduktion jul -1,3%/-1,4% 0,9%/-0,5%

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Demant Inga tillkännagivanden
Lundbeck DK0010287234 Inga tillkännagivanden
D/S Norden DK0060083210 Inga tillkännagivanden
Leo Vegas SE0008091904 1, 4
Tele2 SE0005190238 3
Storytel SE0007439443 Inga tillkännagivanden
Helgeland Sparebank NO0010029804 Inga tillkännagivanden
Mekonomen SE0002110064 4

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.