logo
Dagens analyser - torsdagen den 15 augusti 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-08-15 kl. 08:20 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-08-15 kl. 08:23 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,4% OMXS30 0,7% DJI 1,5% NASDAQ 1,9%
594,3 1 543,4 26 279,9 8 016,4

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta

Clas Ohlson

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:105,00 SEK
Pris:84,95 SEK
Analytiker:Markus Borge Heiberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-08-15 kl. 07:28, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-08-15 kl. 15:25.

EFTER RAPPORT

Jämförbara siffror för juli på 11 %, Q1 2019/20 på 4 %

Clas Ohlson (CLAS) redovisade en försäljning i juli på 728 MSEK, drivet av alla nordiska marknader (15% i Sverige och 10% i Norge samt Finland). Följaktligen uppgick försäljningen från maj till juli (Q1 2019/20) till 2 044 MSEK, vilket är 2% över Bloombergs konsensus. De jämförbara siffrorna var 4 %, varav 1 procentenhet berodde på tillväxten online. Online växte med 20% under Q1 och stod för 5% av försäljningen. Detaljhandeln var verkligen utmanande i juli förra året och försäljningssiffrorna borde enligt vår förväntan ge en positiv övergång för den nordisk detaljhandel i juli. Vi upprepar Köp till riktkursen på 105 SEK.

Starka försäljningsresultat

Juli påverkades positivt av kalendereffekten på cirka 2 procentenheter. Det är för tidigt att överväga marginaler för Q1, men vi bedömer att driftshävstången kommer att vara betydande med 4% i LFL under Q1, vilket främst är relaterat till butiksförsäljning.

Positiv nordisk detaljhandel för juli

Juli 2018 var svår för detaljhandeln men de 11% i LFL publicerad av CLAS och stödjer idén att de nordiska konsumenternas tillstånd fortfarande är positivt.

Värdering /handel

CLAS aktien köps för närvarande med en FCF-avkastning på 2019 / 20p på 10% (våra estimat), En 8% utdelningsavkastning och 13x vårat underliggande EPS-estimat. Vår riktkurs på 105 SEK stöds av en kassaflödesvärdering som antar en EBIT-marginal på 6%, 8% WACC och 2% LTG.

Veidekke

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:108,00 NOK
Pris:79,10 NOK
Analytiker:Albin Sandberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-08-15 kl. 07:43, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-08-15 kl. 15:25.

EFTER RAPPORT

Lönsamheten på väg att återställas

Veidekkes Q2-rapport bekräftade att fokuseringen på att återställa lönsamheten lönar sig. Orderboken på 36,5 miljarder NOK ökade med 2% per kvartal (+ 6% å/å), segmentförsäljningen var 1% över vår förväntan och del-EBIT på 450 MNOK (vårt estimat 390 MNOK) var mycket bättre, medan det operativa kassaflödet var positivt men svagare å/å. Dessutom har utsikterna för marknadstillväxt per kvartal för 2020 reviderats upp med den danska byggproduktionen upp 4% (oförändrad mot Q1), Norge oförändrat (-4%) och Sverige 8% (2%). Vid första anblicken räknar vi med att höja EBIT 2019 med minst 5% (2-3% för 2020-21p) och förväntar oss att aktierna kommer att överträffa marknaden idag med 2-3%. Vi upprepar Köp och riktkursen på108 NOK.

Värdering

Vårt riktpris på 108 NOK är satt till 10x 2020p EV/EBIT (i linje med genomsnittet för de senaste fem åren). En resultatpresentation (endast på norska) är planerad till 08:00 CET (www.veidekke.no).

Carlsberg

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:690,00 DKK
Pris:873,00 DKK
Analytiker:Richard Withagen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-08-15 kl. 08:02, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-08-15 kl. 15:25.

EFTER RAPPORT

Stark i Västeuropa och Asien

Carlsberg rapporterade 18% i organisk rörelsevinsttillväxt under  H1. Västeuropa och Asien var båda starkare än konsensus förväntningar, drivna av premiumisering och kostnadskontroll. Ledningen upprepar den höjda guidningen från förra veckan. Vi rekommenderar behåll och riktkursen på1000 DKK

H1: organisk rörelsevinsttillväxt på 18%

Carlsberg rapporterade 4,2% organisk tillväxt under H1, drivet av 15% tillväxt i Asien. Rörelseresultatet ökade med 18%. Nettoresultatet och EPS var 4-5% över konsensus förväntan. Carlsberg meddelade förra veckan att marginalen var stark. Resultaten i detalj visar sig förvånansvärt positiva i Västeuropa och Asien.

Solid prestation i Västeuropa och Asien

Den organiska tillväxten under H1 i Västeuropa var oförändrad, men premiumisering, värdeförvaltning och kostnadskontroll ökade organiskt rörelseresultatet med 10%. Rörelseresultatet var 8% över konsensus förväntningar. Asien rapporterade 14,5% organisk omsättningstillväxt med 8,5% volymtillväxt och 6% tillväxt från pris /mix. Rörelseresultatet ökade med 36% organiskt, drivet av intäktsökning och kostnadskontroll. Rörelseresultatet var 16% över konsensus beräkningar.

Konsensus estimat ökar

Carlsberg höjde sin guidning för 2019 förra veckan från en ensiffrig rörelsevinsttillväxt i mitten av intervallet till den övre delen av intervallet. Det innebär 1-2% organisk rörelsevinsttillväxt i H2, vilket tyder på att kostnadsbesparingar kommer att ha en mycket mindre påverkan under resten av året. Vi förväntar oss att konsensus EPS estimat kommer att öka med 3-4%. Vår riktkurs på 1 000 DKK är baserad på en kassaflödesanalys (WACC 7,4%) och relativ multipelvärdering.

Leo Vegas

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:62,00 SEK
Pris:36,71 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-08-15 kl. 07:04, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-08-15 kl. 11:48.

EFTER RAPPORT

Fortsatt förbättrad tillväxt

LeoVegas rapporterade ett starka resultat för Q2 med bättre intäkter än förväntat, även om det delvis drevs av tillfälligt lägre marknadföringsskostnader. Till följd av den starka rapporten har vi höjt våra EBIT-estimat för 2019p med cirka 5%, medan våra estimat för 2020-21p är mer eller mindre oförändrade. Vi upprepar Köp till riktkurs på 62 SEK.

Solid kvartal med stark lönsamhet

LeoVegas intäkter under Q2 på 94,4 MEUR uppgick till cirka 3% över våra förväntning på 91,3 MEUR och på grund av lägre än förväntade marknadsföringskostnader som uppgick till 15,1 MEUR i EBITDA jämfört med det väntade 10,2 MEUR. Inledningen av Q3 uppvisar intäkter om 29,7 MEUR vilket är i linje med våra förväntningar. Vi  har dock höjt EBITDA med cirka 5% för 2019p, vilket medför att våra estimat för 2020-21p blir mer eller mindre oförändrad, då den starka lönsamheten  för Q2 främst berodde på tillfälligt låga marknadsföringskostnader.

God potential för fortsatt tillväxt

LeoVegas har rapporterat växande intäkter i följd under de senaste tre kvartalen, vilket visar att tillväxten är tillbaka på rätt spår. Intäkterna på den svenska marknaden har förbättrats avsevärt efter en svag start 2019 och ser nu ut att ha stabiliserats, med potential att växa under 2020-21p när marknaden konsolideras efter omreglering. Storbritannien är fortfarande utmanande med en negativ tillväxt på cirka 30% årligen, även om detta troligen kommer att stabiliseras på kvartals-basis. Samtidigt som företaget har lämnat den schweiziska marknaden efter ny reglering finns det potential att balansera detta med ett ny marknadsinträde i Spanien och goda resultat på andra europeiska marknader som Italien och Tyskland. Dessutom expanderar företaget gradvis till nya marknader utanför Europa som kan ge tillväxt, men med mer reglerande risk.

Signifikant uppsida återstår

LeoVegas har gjort en stark återhämtning från tidigare lägre nivåer under året till förbättrad tillväxt och lönsamhet under de senaste kvartalen. Vi bedömer att den positiva trenden kommer att fortsätta och vi ser en väsentlig uppsida till riktkursen på 62 SEK. Aktien handlas till cirka 7x 2020-21p EV /EBIT medan sektorn historiskt har handlat till cirka 10x EV / EBIT. Vår riktkurs är baserad på medelvärdet av en EV/EBIT på 10x 2021p och en kassaflödesvärdering, med WACC på 11,4% och en LT EBITDA-marginal på 15%. Vi upprepar Köp.

ICA Gruppen

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:345,00 SEK
Pris:437,30 SEK
Analytiker:Fredrik Ivarsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-08-15 kl. 08:20, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-08-15 kl. 10:54.

EFTER RAPPORT

Stark Q2-rapport

ICA Gruppen rapporterade en justerad EBIT på 13% över våra förväntningar och 10% över konsensus. ICA Sweden ökade dessutom butiksförsäljningen med 4,1% (3,9% LFL) med + 1,7% i kalendereffekt, vilket i stort sett är i linje med den svenska marknaden. Justerad EBIT i ICA Sverige var 8% över våra estimat, medan motsvarande siffror för Rimi Baltic, apoteksverksamheten, var + 10% respektive -11%. ICA Real Estate hade dessutom särskilt starka resultat, som delvis kan förklaras av en enskild positiv avskrivningseffekt. ICAs långsiktiga mål för att överstiga marknaden med en marginal på 4,5% hålls oförändrade. Sammantaget ser rapporten stark ut, och vi förväntar oss att konsensus kommer att justeras med cirka 5% och att aktien kommer att stiga idag. Vi upprepar Behåll till riktkurs 345 SEK.

ICA Sverige

ICA Sveriges justerade EBIT-marginalen ökade med 60 punkter år/år till 4,3%, pris / mix, lägre svinn och 28 MSEK högre vinstdelning än för ett år sedan, som främst kan förklaras av timingen. Det var 30 punkter över förväntningarna och det justerade rörelseresultatet för ICA Sweden var 8% över. Dessutom ökade online med 36% under kvartalet, i linje med föregående kvartal.

Ytterligare ett starkt kvartal för Rimi Baltic

Rimi Baltic rapporterade försäljningen är i linje med våra estimat med + 5,1% LFL, medan justerad EBIT uppgick till 10% över, + 12% å/å. Det starka resultatet drevs av en blandning, färre kampanjer, högre kampanjeffektivitet och förbättrade marginaler inom deras egna märken. Apotek Hjärtat redovisade en försäljningstillväxt på 4,2%, i linje med vår förväntning, medan EBIT var 11% lägre med en marginal på 3,8%, en minskning med 60 punkter under året. Den lägre marginalen kan bland annat förklaras av negativt resultat från Min Doktor, men också butiksöppningar och digitala investeringar. ICA Real Estate hade dessutom särskilt starka resultat, delvis förklarade av en positiv enskild avskrivningseffekt.

Behåll till riktkurs 345 SEK

Vi når vår riktkurs på 345 SEK genom en lika viktad blandning av en summa-av-delarna och en 12 månader framåtblickande P/E-multipel på 17x, i linje med sektorpremien på 15%.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 594,3 0,4% 1,0% 13,2%
OMXS30 1 543,4 0,7% 1,3% 9,6%
OMXH25 3 868,0 0,7% 1,4% 5,0%
OMXC20 1 013,0 1,4% 2,8% 13,6%
OSEBX 842,8 0,9% 0,6% 5,4%
OMXBB 985,1 0,2% 0,3% 12,7%
Dow Jones 26 279,9 1,5% 1,0% 12,7%
S&P500 2 926,3 1,5% 1,5% 16,7%
Nasdaq C 8 016,4 1,9% 2,3% 20,8%
SX5E 3 357,2 0,9% 2,0% 11,9%
DAX 11 750,1 0,6% 1,6% 11,3%
CAC40 5 363,1 1,0% 2,5% 13,4%
RTS 1 297,9 0,3% 0,3% 21,4%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 61,3 4,7% 4,0% 13,9%
Guld 1 498,4 -0,4% 2,3% 17,2%
Silver 17,4 2,9% 6,5% 12,8%
Aluminium 1 731,0 -0,7% -0,5% -7,4%
Bly 2 044,0 -2,8% 1,8% 1,7%
Koppar 5 697,0 -0,5% 0,5% -4,5%
Nickel 15 725,0 0,6% 4,7% 48,4%
Zink 2 263,0 1,1% -2,8% -9,9%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,03 0,50 1,00 10,40
Sverige, 10 år -0,28 -1,60 -7,20 -74,20
Norge, 10 år 1,14 -1,70 -1,10 -60,60
Tyskland, 10 år -0,60 -0,80 -6,40 -83,40
GB, 10 år 0,52 2,40 -0,60 -75,10
USA, 10 år 1,68 3,84 -6,27 -100,75
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,69 -0,4% -0,3% 5,5%
USD / SEK 9,56 -0,1% -0,4% 7,8%
GBP / SEK 11,54 -0,2% -1,2% 2,2%
NOK / SEK 1,07 -0,2% -0,4% 4,8%
DKK / SEK 1,43 -0,4% -0,3% 5,5%
CAD / SEK 7,22 -0,1% -0,4% 11,3%
CHF / SEK 9,81 -0,5% 0,1% 9,1%
JPY / SEK 0,09 -1,4% -0,6% 10,9%
EUR / USD 1,12 -0,3% 0,0% -2,1%
USD / JPY 106,64 1,3% 0,2% -2,8%
EUR / GBP 0,93 -0,2% 0,8% 3,3%
AUD / USD 0,68 0,5% 0,2% -3,5%
USD / CAD 1,32 0,0% 0,1% -3,1%
GBP / USD 1,21 -0,1% -0,8% -5,2%
USD / NOK 8,91 0,0% 0,0% 2,9%
EUR / NOK 9,97 -0,2% 0,1% 0,7%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande börsindexen i New York drog nedåt rejält på onsdagen efter förnyad oro för den ekonomiska tillväxten globalt.

Dow Jones storbolagsindex stängde ned 3,1 procent till 25.478. Det bredare indexet S&P 500 sjönk 2,9 procent till 2.840, medan tekniktunga Nasdaq Composite backade 3,0 procent till 7.773.

Under dagen korsades räntekurvorna för den amerikanska tioåriga respektive tvååriga statsobligationen, ett fenomen som ofta förebådat en ekonomisk recession.

Samtidigt kom statistik från Kina som visade att landets industriproduktion växte med 4,8 procent i juli, vilket var klart lägre än de 5,8 procent analytikerna hade räknat med.

Samtliga sektorer på S&P 500 blinkade rött på onsdagen med energi och finans i botten.

Banker pressades av de sjunkande räntorna och Bank of America, Citigroup och JP Morgan stod för nedgångar på mellan 4,2 och 5,2 procent.

Ännu värre gick varuhuskedjan Macy's som rasade drygt 13 procent efter att ha redovisat resultat för årets andra kvartal som var långt under analytikernas förväntningar. Detta efter kraftiga prisnedsättningar under våren i syfte att bli av med osålda varor. Sektorskollegorna Nordstrom och Kohl's sjönk drygt 10 procent.

Mediabolaget CBS tappade 7,6 procent. Aktien har sänkts till underperform, från tidigare outperform, av Bernstein efter fusionen med Viacom.

Den kinesiska kafékedjan Luckin Coffee har redovisat en förlust på 0:48 dollar per aktie för det gångna kvartalet, vilket var svagare än den förlust på 0:43 dollar som väntades på förhand. Aktien backade 16,7 procent.

Cannabisproducenten Tilray föll 15 procent. Bolaget gjorde en förlust på 0:32 dollar per aktie i förra kvartalet, sämre än den förlust på 0:25 dollar som väntades. Det hjälpte inte att Tilray överträffade kvartalsprognoserna vad gällde försäljningen.

Under kvällen gick Donald Trump åter till attack mot Federal Reserve i en tweet och gav centralbanken skulden för den ökade rädslan för en avmattande amerikansk ekonomi.

"Andra länder säger tack till korkade Jay Powell och Federal Reserve. Tyskland och flera andra länder spelar spelet! Galen inverterad räntekurva. Vi borde enkelt kunna skörda stora vinster men Fed håller oss tillbaka", twittrade han.

Räntan på den amerikanska tioåringen var ned 12 punkter till 1,58 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen föll med tilltagande styrka under onsdagen då en rad makrostatistik spädde på den globala recessionsoron. Ståltillverkare intog bottenplatserna i flera europeiska börsindex, men även gruv- samt oljebolag gick tungt.Räntegapen mellan två- och tioåriga statsobligationer inverterade under onsdagen i såväl Storbritannien som USA, vilket brukar tolkas som en indikation på en kommande recession. I Tyskland sjönk samtidigt BNP i det andra kvartalet och från Kina rapporterades svagare tillväxt än väntat.

Vid stängning var det svenska storbolagsindexet OMXS30 ned 2,5 procent till nivån 1.500. Aktier för 15,6 miljarder kronor hade då bytt ägare via Stockholmsbörsen. I övriga Europa backade tyska DAX 2,3 procent och franska CAC40 med 2,2 procent.Onsdagen bjöd på en hel del makrostatistik, bland annat euroområdets BNP som steg 0,2 procent under det andra kvartalet. Däremot visade tyska BNP-statistiken på en nedgång om 0,1 procent.

Kinas industriproduktion och detaljhandel i juli kom båda in 1 procent lägre än väntat. Statistikbyrån noterade att ekonomin står inför ett ökat nedåttryck men att de policyåtgärder som vidtagits visar gradvis effekt.

Tillbaka i Sverige noterades endast två av de totalt 30 bolagen på OMXS30 på grönt. Hygienbolaget Essity steg 0,1 procent medan teleoperatören Tele2 var oförändrad vid 138:90 kronor. Kepler Cheuvreux har höjt riktkursen för Tele2 till 170 kronor från 140 kronor med en upprepad köprekommendation.

Läkemedelsbolaget Astra Zeneca var ned 0,6 procent, trots att bolaget, tillsammans med partnern Merck, meddelat om positiva resultat för fas 3-studien mot långt framskriden äggstockscancer.

Ståltillverkaren SSAB intog i stället bottenposition efter ett tapp på 5,1 procent. Även gruvbolaget Boliden backade, ned drygt 4 procent. Verkstadsbolagen Autoliv och SKF noterades också bland förlorarna med nedgångar runt 4 procent.

Inom oljesektorn backade Tethys Oil 14 procent till 72:30 kronor. Pareto har sänkt aktien till behåll från köp efter sommarrallyt i aktien, men behöll riktkursen på 85 kronor.

Lundin Petroleum var samtidigt ned runt 6 procent, IPC 5,6 procent och Maha Energy 8 procent. Brentoljan backade drygt 4,5 procent sedan de amerikanska lagren av råolja oväntat steg under förra veckan.

Gamingbolaget THQ Nordics rapport var över förväntan och beskrevs av Pareto som "stark". Bolaget meddelade även om tre förvärv och aktien steg nästan 2 procent, efter att som mest varit upp över 9 procent.

Leo Vegas redovisade också starkare kvartalssiffror än väntat. Aktien sattes dock ned över 9 procent, efter att precis vid öppning stigit över 7 procent. Bolaget flaggade över att marknadsföringskostnaderna kommer att öka sekventiellt i det tredje kvartalet. Pareto påpekade att deras estimat kan komma att revideras ned något då kundintaget var svagare än väntat och de operativa kostnaderna var högre än väntat.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
ICA Gruppen Behåll 345 SEK na na
Holmen Köp 220 SEK na na
Veidekke Köp 108 NOK na na
Carlsberg Behåll 1000 DKK na na
Maersk Köp 9000 DKK na na
Vestas Wind Systems Köp 630 DKK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
JP 06:30 Introduktionsoriduktion(def) Jun -3,6%/-4,1%
USA 14:30 Empire manufacturing index aug 2 4.3
USA 14:30 Produktivitet (prel) Q2 1,4%/1,8% 3,4%/-1,6%
USA 14:30 Philadekkohia Fed Index Aug
USA 14:30 Detaljhandel Jul 0,2%/0,5% 0,4%/0,4%
USA 15:15 Industruproduktion Jul 0,3%/-0,3% 0,0%/0,4%
NO 10:00 Räntebesked 0.0125 0.0125

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Clas Ohlson SE0000584948 Inga tillkännagivanden
Veidekke NO0005806802 Inga tillkännagivanden
Carlsberg DK0010181759 Inga tillkännagivanden
Leo Vegas SE0008091904 1, 4
ICA Gruppen SE0000652216 6

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.