Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - fredagen den 16 augusti 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-08-16 kl. 08:15 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-08-16 kl. 08:18 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI -0,3% OMXS30 -0,3% DJI 0,4% NASDAQ -0,1%
578,5 1 495,7 25 579,4 7 766,6

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Awilco Drilling PLC Behåll (köp) 30 (49) NOK

Veidekke

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:110,00 NOK
Pris:82,00 NOK
Analytiker:Albin Sandberg
Chefsanalytiker, Chef fastigheter
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-08-16 kl. 07:15, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-08-16 kl. 10:27.
VeidekkeVEI
Diagram

UPPDATERING

Attraktiv kombination av stark orderbok och förbättrade marginaler

Q2-rapporten bekräftade en stark återhämtning av EBIT å/å, orderstocken på 36,5 miljarder NOK slår ännu ett rekord och företaget höjer utsikterna för e nordiska byggproduktionstillväxten under 2020p, främst drivet av Sverige men också av Norge och Danmark. Sammantaget höjer vi 2019-21p EPS med cirka 8%, 2% och 2%. Vi upprepar vårt Köp rekommendation och höjer vår riktkurs från NOK 108 till NOK 110.

Orderstocken når rekordhöga nivåer

Rapporten för Q2 markerade ännu ett rekordhögt värde på orderstocken om 36,5 miljarder NOK, en ökning med 6% å/å. Till följd av deras successiva expansion över hela Norden har Veidekke dessutom blivit mindre beroende av en enskild marknad (försäljningen 2018 delat per land: Norge 63%, Sverige 31% och Danmark 6%).

Byggproduktionen reviderades upp för 2020p

Operativ EBIT för Q2 översteg våra beräkningar med 15%. Dessutom höjdes utsikterna för den nordiska byggproduktionstillväxten, särskilt för Sverige där bostadsmarknaden (inklusive hyror) har presterat bättre än förväntat. Infrastrukturen klarar sig också bra, då de ökats av flera större projekt. Vi bedömer att Veidekkes värden för 2020 slutmarknads exponering för Norge, Sverige och Danmark har höjts med cirka 8% jämfört med Q1, även om konkurrensen om nya projekt förblir hård.

Ny VD har fortsatt fokus på att återhämta lönsamheten

Jimmy Bengtsson, som för närvarande arbetar som chef för den svenska verksamheten, kommer att ta över som koncernchef från och med den 1 september som tidigare meddelats. Vi förväntar oss att han kommer att fokusera på att uppnå de finansiella mål som fastställts för 2022, som inkluderar en årlig ökning på 3-5%, vinst före skattemarginal på > 4,5% och en DPS-utbetalningsgrad på > 50%. Vi förväntar att kommer att nå sina mål för 2019-21p, vilket verkar möjlig att uppnå, med avseende på företagets bakgrund, konkurrenters resultat och marknadsutsikter.

Riktkurs ökar från NOK108 till NOK110

Vi höjer den operativa EBIT för 2019-21 med 5%, 2% och 2% (EPS upp med cirka 8%, cirka 2%, cirka 2%), medan vi har höjt nettoskulden något. Vi höjer riktkursen från 108NOK till 110 NOK, vilket är satt till 10x 2020p EV/EBIT (i linje med dess femårsgenomsnitt). Vi upprepar köp.

Carlsberg

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:1 000,00 DKK
Pris:990,20 DKK
Analytiker:Richard Withagen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-08-16 kl. 07:20, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-08-16 kl. 10:07.
Carlsberg BCARL B
Diagram

EFTER RAPPORT

Antar fortsatt marginaltillväxt

Vi höjer våra estimat för rörelsemarginalen, eftersom kostnadsdisciplinen bör fortsätta stödja Carlsbergs intäkter. Guidningen för 2019 verkar till och med konservativ efter starka H1-resultat. Våra EPS-estimat ökar med 8-11%. Vi upprepar vår Behållrekommendation och riktkurs på 1000 DKK.

Kan överträffa guidningen

Bättre utförande, kostnadsbesparingar och införande av premium är de bakomliggande faktorerna till Carlsbergs fantastiska H1-resultat. Carlsbergs guidar för en ensiffrig  organisk tillväxt i övre delen av intervallet i rörelseresultat, men våra estimat är 10,7% tillväxt under 2019.

Marginalerna kommer att fortsätta på medellång sikt

Ekonomichefen, Dalsgaard, menar att kostnadsdisciplinen fortsätter att gynna tillväxten i rörelseresultatet, liksom skapa källor för att återinvestera i verksamheten. Den andra faktorn till ökad marginal kommer att vara specialtillväxt. Tillväxttakten i denna del av marknaden ligger över genomsnittet i alla segment. Vi bedömer att Kina är en särskilt stor mottagare av denna trend. Detta tillåter Carlsberg att växa i den västra delen av Kina, men också gradvis expandera mot öster genom sin "Big Cities"-strategi. Dessa trender understycker ledningens förtroende för marginalutvecklingen på lång sikt. Vi ökade antagandet av den långsiktiga rörelsemarginalen i vår kassaflödesvärdering från 15,5% till 17,0% och upprätterhåll detta tills vidare.

Högre estimat

Vi har höjt våra estimat av tillväxt med 1-3%, främst drivet av Asien. Ännu viktigare är att vi ökar våra beräkningar av rörelseresultatet med 7-13%, i och med antagandet om bättre marginalprestanda. Vi antar nu en rörelsemarginal på 16,2% under 2020 (tidigare 15,0%). Våra EPS-estimat ökar med 8-11% för 2019-2021p.

Behåll, riktkurs på 1000 DKK

Även om tillväxten kommer att förbli lägre än konkurrenterna, förväntar vi oss att tillväxten av rörelsemarginalen kommer att stödja vinsttillväxten de närmaste åren. Vi upprepar vår Behållrekommendation. Vår riktkurs på 1000 DKK förblir oförändrad. Riktkursen är baserad på en kassaflödesvärdering (WACC 7,4%, 2,25% i långsiktig tillväxt, 17,0% i långsiktigt EBIT) och multipelvärderingar med en genomsnittlig rabatt på 10% till mat- och dryckeskonkurrenter. Vi upprepar Behåll.

Holmen

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:220,00 SEK
Pris:198,40 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-08-16 kl. 07:19, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-08-16 kl. 09:43.
Holmen BHOLM B
Diagram

EFTER RAPPORT

Initierar återköp av aktier och omvärdering av skogsmark

Holmen är ett ekonomiskt mycket stabilt företag med produktiv skogsmark på 1 miljon hektar som den viktigaste tillgången. Till följd av de senaste transaktionspriserna har det bokfördavärdet på Holmens skogsinnehav fördubblats, företaget granskar därför värdet på sina skogstillgångar. Det har också initierat ett återköpsprogram för aktier, med tanke på dess starka balansräkning. Vi upprepar Köp och riktkursen på 220 SEK efter Q2.

Något sämre Q2 med kartong på den svaga sidan

Holmen redovisade en EBIT på 574 MSEK (618 MSEK) för Q2, i linje med marknadsförväntningarna på 580 MSEK (vår 610 MSEK). Denna siffra ökades med 80 MSEK från försäljningen av ett tillstånd att bygga en vindkraftspark på en av dess fastigheter. Den största belastningen under kvartalet var kartongdivisionen, inte bara belastad av kostnader relaterade till underhållsstopp(80 Mkr), utan också av andra produktionsstörningar, med ovanligt korta körningar och nedvärdering av kartong som påverkade resultatet. Därför blir det ytterligare ett utmanande kvartal för kartongdivisionen med ett EBIT på 36 Mkr (marknadsförväntning: 124 Mkr) för Q2.

Skogsmarks värdering granskas

På grund av höga transaktionspriser för skogsmark har Holmen inlett en granskning av värdet på sitt skogsinnehav. Det uppskattas för närvarande till ett värde om cirka 19 miljarder SEK: växande skogar till 18,7 miljarder SEK och skogsmark till 0,3 miljarder SEK (WACC på 5,5%). Därför tillskrivs begränsat värde till marken som skogen växer på. Holmens skogsinnehav liknar den stora AMF/Bergvik Öst transaction, vilket indikerar drygt det dubbla bokförda värdet. Vi har ett värde på 36 miljarder SEK för skogsinnehavet i vår summan-av-delarna värderingen.

Initiera återköpsprogram för aktier

För att dra nytta av Holmens starka balansräkning och effektivisera kapitalstrukturen har styrelsen beslutat att initiera ett återköpsprogram med egna aktier på upp till 10% av aktierna.

Riktkurs på 220 SEK och vi upprepar Köp

Vår föredragna värderingsmetod för Holmen är en summan-av-delarna, till följd av att skogsmarkstillgången och industriverksamheten har så olika riskprofiler, där vi bedömer skogstillgången som en mycket låg risktillgång. Vi använder transaktionsvärderingsmultiplar för skogsmarknaden och sektorns genomsnittliga multiplar för industriverksamheten (EV/EBITDA 6-7x) Vi når en rimlig värde för Holmen (fullt värderat) om 245 SEK per aktie. Vi baserar vår riktkurs på vår summan-av-delarna värdering men tillämpar 10% i rabatt för att nå riktkursen på SEK 220. Vi upprepar Köp.

Nibe

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:98,00 SEK
Pris:128,10 SEK
Analytiker:Douglas Lindahl
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-08-16 kl. 08:34, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-08-16 kl. 09:24.
NIBE Industrier BNIBE B
Diagram

EFTER RAPPORT

Första reaktion Q2: lätta resultat med svagare efterfrågan på konsumentmarknader

Nibe rapporterade EBIT för Q2 2019 under konsensus för Factset och 5% under Kepler Cheuvreuxs estimat. Nibes viktigaste affärsområde, Climate Solutions (cirka 65% av EBIT), hade EBIT i linje med konsensus och Kepler Cheureux, drivet av en starkare-än-förväntad tillväxt. Koncernens utveckling av EBIT-marginalen var svag, trots organisk tillväxt över normaliserade nivåer. Nibe skriver att de ser en svagare efterfrågan i både elementen (cirka 24% av EBIT) och kaminerna (cirka 11% av EBIT). Sammantaget förväntar vi oss att aktien kommer att sjunka idag, med tanke på den höga värderingen och med Q2-siffror som är under konsensus. Vi upprepar vår Minskarekommendation och riktkurs på 98 SEK.

Värdering

Vår riktkurs på 98 SEK är beräknad genom en kassaflödesvärdering (WACC på 7,8% och 3% terminaltillväxt), EV/EBIT på 16x och en konkurrensvärdering. Vi upprepar Minska.

Frontline

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:113,00 NOK
Pris:58,00 NOK
Analytiker:Petter Haugen
Chefsanalytiker, Chef Shipping
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-08-15 kl. 08:55, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-08-16 kl. 09:24.
FrontlineFRO
Diagram

INFÖR RAPPORT

Det är skillnad denna gång

Export av råolja över havet från USA kommer att överträffa importen över havet 2019. Årets amerikanska raffinaderisäsong kommer sannolikt att leda till mer export snarare än mindre import, vilket potentiellt kan förbättra takten av fartygen redan i augusti. Vi höjer vårt antagande i Q4 till 56 000 USD /dag för VLCC: er i denna rapport. Tillgångsvärden återhämtas nu i segmentet och Frontline är nästan “i fas med försäljningen” med bara 10% NAV-premie. Vi ser att NAV når 122 NOK under 2020p.Vi upprepar Köp och riktkursen på 113 NOK.

Vi håller med konsensus om Q2, men Q3 ser "optimistisk" ut

Frontline ska presentera resultat för Q2 den 30 augusti. Vi förväntar en TCE på 22 000 USD per dag och en nettovinst på 2 MUSD. Konkurrenterna DHT och Euronav har redan rapporterat och efter deras guidning för Q3 förväntar vi oss en VLCC-kurs på 22 900 USD/dag och en TCE på 18 600 USD per dag för Frontline. Vår EBITDA för Q3 ligger på 45 MUSD, vilket är under konsensus estimat på 50 MUSD.

Vi höjer vår prognos för Q4

Ur ett längre perspektiv är dessa kvartal inte särskilt intressanta, och vi är nu fokuserade på Q4, där vi höjer våra förväntningar till 56 000 USD per dag för VLCC (från 50 000 USD/dag) efter en kortsiktigt positiv överblick. Med en fördröjning på en månad förväntar vi oss 33 000 USD /dag för Frontline och en nettovinst på 52 MUSD under Q4.

Handlar till P/ NAV 1.1x, men vi ser en betydande uppsida i NAV

Vi förväntar oss en stark amerikansk export och kommande IMO-förordningar kommer att katalysera 72 000 USD/dag i VLCC-spotresultat 2020p, vilket innebär en FCF-avkastning på 50% för Frontline. Vår riktkurs förutsätter ett fem år gammalt VLCC-värde på 103 MUSD (+ 45%) och lyfter NAV från 56 NOK till122 NOK. Dessutom är vi positiva till scrubber, där vi ser ytterligare 10 NOK NPV.

Nu kan det vara tid att utnyttja den stora premiumvärderingen

Frontline handlas till 50% premie jämfört med deras branschkonkurrenter, för närvarande till en genomsnittlig P/ NAV 0,7x. De har historiskt varit framgångsrika gällande fartygsförvärv och har nu adderat fyra nya fartyg under Q2. Ledningen har sagt att "när nya möjligheter uppstår kommer vi att fortsätta genomföra vår tillväxtstrategi". Vi förväntar oss mer aktivitet under de kommande månaderna och understryker de Oslo-noterade företagen Hunter Group och Okeanis Eco Tankers som potentiella förvärvsmål. Vi upprepar Köp.

Awilco Drilling PLC

Rek: Behåll (Köp)
Riktkurs:30,00 NOK
Pris:22,00 NOK
Analytiker:Magnus Olsvik
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-08-15 kl. 06:57, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-08-16 kl. 08:18.
Awilco Drilling PlcAWDR
Diagram

EFTER RAPPORT

En utmanande väg till 2021 – sänker riktkurs till Behåll

Vi sänker Awilco Drilling från Köp till Behåll efter Q2 rapporten under onsdagen. Efter WilPhoenix är inställd på att vara overksam under vintern beräknas EBITDA 2020p till -12 MUSD (tidigare 8 MUSD). I kombination med den nuvarande turbulensen på marknaden och marknadens motstånd mot oljetjänster ser det allt svårare ut att säkra finansieringen för det kommande nybyggnadsprogrammet (70-130 MUSD kommer att behöver under Q1 2020). Vi utesluter inga kreativa finansieringsåtgärder, men med en brist på triggers i kombination med det kommande investeringarna blir det resterande året tufft. Vi sänker vår rekommendation från Köp till Behåll, och sänker även riktkursen från 49 NOK till 30 NOK.

Justerar estimat till en mjukare framtidsutsikt för WilPhoenix

Vi justerar våra estimat, med den mest anmärkningsvärda förändringen kopplad till WilPhoenix som kommer att bli overksam i mitten av Q4. Vi förväntar oss att Awilco kommer att vara angelägen om att säkra arbete för enheten under sommaren 2020, och skulle inte bli förvånade om företaget bjuder aggressivt med tanke på att de står inför hård konkurrens.

Att stärka finanseringen har blivit allt mer utmanande

Awilco Drilling har en solid balansräkning utan skuld, men de står inför tunga milstolpsbetalningar relaterade till deras nybyggnadsprogram under de kommande tre åren (potentiellt fem stycken om alla optioner utnyttjas). Kapitalet som krävs under Q1 2020 ligger inom intervallet 70-130 MUSD, och även om detta inte är något nytt, har situationen blivit allt mer utmanande för Awilco i och med WilPhoenix som kommer att bli overksam och den nuvarande marknadsturbulensen. Emissionen tidigare i år genomfördes till 31,80 NOK (och 29 NOK året innan). Vi utesluter inga alternativa finansieringsstrukturer, men tillgången till kapital har blivit allt mer utmanande.

Sänker rekommendationen från Köp till Behåll och riktkursen från 49 NOK till 30 NOK

Vi fortsätter att se den växande verksamheten inom Awilco Drilling som attraktiv, men en brist på triggers i kombination med högt investering är inte positivt på dagens marknad. Vi sänker vår riktkurs från 49 NOK till 30 NOK och sänker även vår rekommendation från Köp till Behåll. Vi erkänner att det finns en uppsida för riktkursen, men med tanke på volatiliteten i sektorn bedömer vi att Awilco inte är tillräckligt attraktiv jämfört med andra bolag i branschen. Vi sänker rekommendationen från Köp till Behåll.

Maersk

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:9 000,00 DKK
Pris:6 900,00 DKK
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-08-15 kl. 08:23, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-08-16 kl. 08:18.
A.P. Møller - Mærsk BMAERSK B
Diagram

EFTER RAPPORT

Första intrycket – Q2 rapport lika bra som förväntat

EBITDA för Q2 uppgick till 1 357 MUSD och var 10% över konsensus, till följd av att OCEAN träffar alla viktiga resultatvärden. Volymerna om 3 447 miljoner FFE + 1,4% å/å var 2% över konsensus,  en takt på 1 868 USD/FEE var + 1,5%  å/å och 1% över konsensus, medan enhetskostnaden för en fast bunker var 1 713 USD / FFE - 3,5% å/å och 6% bättre än konsensus. Endast bunkerpriset på 436 USD/t var sämre. EBITDA-guidningen på 5 miljarder USD +/-10% upprepas liksom volymutsikterna på 1-3%. Vi drar slutsatsen att det borde finnas en uppsida för konsensus, men till följd av de senaste goda konkurrensresultaten bör en del av detta redan räknas med i förväntningarna. Vår riktkurs på 9 000 DKK är grundat på ett genomsnitt av konkurrensmultipel för 2020p på P/E 17,9x, EBITDA 7,7x och P/B 1,0x. Vi upprepar Köp.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 578,5 -0,3% -3,3% 10,2%
OMXS30 1 495,7 -0,3% -3,5% 6,2%
OMXH25 3 752,0 -0,4% -2,9% 1,8%
OMXC20 1 001,0 0,4% -0,8% 12,3%
OSEBX 817,9 -0,6% -2,9% 2,3%
OMXBB 981,5 -0,3% -0,3% 12,3%
Dow Jones 25 579,4 0,4% -3,0% 9,7%
S&P500 2 847,6 0,2% -3,1% 13,6%
Nasdaq C 7 766,6 -0,1% -3,4% 17,1%
SX5E 3 282,8 -0,2% -2,7% 9,4%
DAX 11 412,7 -0,7% -3,7% 8,1%
CAC40 5 236,9 -0,3% -2,8% 10,7%
RTS 1 250,1 -0,8% -4,1% 17,0%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 58,2 -2,1% 1,5% 8,2%
Guld 1 515,7 0,2% 1,3% 18,5%
Silver 17,3 1,0% 1,6% 11,8%
Aluminium 1 742,5 0,1% 0,3% -6,8%
Bly 2 045,0 0,2% -1,2% 1,8%
Koppar 5 696,5 -0,6% -0,5% -4,5%
Nickel 15 990,0 -0,4% 3,2% 50,9%
Zink 2 262,0 -0,3% -0,4% -9,9%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,02 0,50 -0,30 10,80
Sverige, 10 år -0,40 -6,20 -15,70 -85,70
Norge, 10 år 1,02 -8,20 -11,60 -72,10
Tyskland, 10 år -0,69 -3,80 -13,40 -93,20
GB, 10 år 0,43 -2,80 -9,80 -84,50
USA, 10 år 1,53 -4,81 -17,99 -115,16
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,71 -0,2% -0,3% 5,7%
USD / SEK 9,64 0,1% 0,5% 8,7%
GBP / SEK 11,68 0,5% 0,3% 3,4%
NOK / SEK 1,07 -0,4% -0,2% 4,5%
DKK / SEK 1,44 -0,2% -0,3% 5,7%
CAD / SEK 7,23 -0,1% 0,1% 11,4%
CHF / SEK 9,88 -0,2% 0,7% 9,9%
JPY / SEK 0,09 -0,2% 0,6% 12,4%
EUR / USD 1,11 -0,4% -0,8% -2,8%
USD / JPY 106,15 0,3% -0,1% -3,3%
EUR / GBP 0,92 -0,7% -0,6% 2,2%
AUD / USD 0,68 0,4% -0,3% -3,8%
USD / CAD 1,33 0,2% 0,4% -2,4%
GBP / USD 1,21 0,4% -0,2% -4,9%
USD / NOK 9,01 0,5% 0,7% 4,0%
EUR / NOK 10,01 0,1% -0,1% 1,1%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande börsindexen i New York avslutade torsdagen på plus, med undantag för Nasdaq, efter ännu en volatil handelsdag, då handelskonflikten mellan USA och Kina fortsatte vara i centrum.

Ett handelsavtal med Kina måste vara "på våra villkor", sade president Donald Trump på torsdagseftermiddagen. Tidigare meddelade en talesperson för Kina att länderna hoppas kunna mötas halvvägs gällande ett handelsavtal.

Dow Jones storbolagsindex stängde upp 0,4 procent till 25.580. Det bredare indexet S&P 500 steg 0,3 procent till 2.848, medan tekniktunga Nasdaq Composite backade 0,1 procent till 7.767.

Sektorsvis var det störst uppgång för dagligvaror, medan energibolag återfanns i botten.

Bland enskilda bolag upplevde industrikonglomeratet General Electric sin värsta börsdag på 11 år med ett fall på 11,3 procent. Detta sedan Harry Markopolos, redovisningsutredaren som slog larm om Bernard Maddoffs svindleri, sagt att bolaget undangömmer sina finansiella problem i sin bokföring.

Enligt Markopolos ska General Electrics vara "värre än skandalbolaget Enron", skrev CNBC. Det totala värdet av bokföringsbedrägeriet ska enligt honom vara 38 miljarder dollar, över halva General Electrics rådande börsvärde.

Varuhuskedjan Walmart höjde sin prognos för den justerade vinsten per aktie för det brutna räkenskapsåret 2020/2021 i sin kvartalsrapport. Det justerade resultatet per aktie för det andra kvartalet var samtidigt något högre än väntat och aktien steg drygt 6 procent.

Kinesiska nätkonglomeratet Alibabas omsättning och resultat var bättre än väntat, vilket fick aktien att stiga 3 procent i New York.

Cisco Systems, som tillverkar nätverksutrustning, redovisade efter onsdagens stängning ett justerat resultat och försäljning som var i linje med förväntningarna. Aktien handlades dock ned 8,6 procent, då prognoserna var sämre än väntat.

Briggs & Stratton, som inom vissa produktområden konkurrerar med Husqvarna, föll 45 procent efter att ha sänkt helårsprognosen och utdelningen i samband med torsdagens kvartalsrapport.

Räntan på den amerikanska tioåringen var ned 7 punkter till 1,51 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen försökte ta sig upp över nollstrecket flera gånger på torsdagseftermiddagen utan att lyckas, och stängde till slut på minus. Matvarujätten Icas rapport belönades med en rejäl kursuppgång medan Fingerprint Cards backade efter sin rapport.

Kina sade på torsdagsförmiddagen att USA brutit mot det samförstånd som de två ländernas presidenter uppnått genom att tillkännage nya tullar. Kina varnade för att de kommer att vidta motåtgärder, vilket fick de europeiska börserna på fall.

Efter lunch kom ännu ett uttalande från Kina, men denna gång att landet hoppas kunna mötas halvvägs med USA gällande ett handelsavtal, något som sågs som positivt och de globala börsnedgångarna dämpades något.

Stockholmsbörsens OMXS30-index var när handeln avslutades ned 0,3 procent till nivån 1.496. Aktier för drygt 16,4 miljarder kronor omsattes på börsen under dagen. Nasdaq meddelade på torsdagen om en försening med stängningsnoteringen av OMXS30-indexet på grund av tekniska fel.

Det var rött även i övriga Europa, Frankfurts DAX-index tappade 0,7 procent medan CAC40 i Paris sjönk 0,3 procent.

Mer defensiva bolag noterades återigen på plus. Swedish Match steg 1 procent medan Astra Zeneca var upp 0,2 procent. Teleoperatörerna Telia och Tele2 höll sig precis över nollstrecket.

Swedbank och Handelsbanken lyckades också knipa en plats bland vinnarna i OMXS30 efter uppgångar kring 0,7-0,8 procent. Sämre gick det för råvarubolagen Boliden och SSAB som var ned 1,7 till 2,1 procent. Även verkstadsbolag gick tungt.

Torsdagen bjöd på ett antal rapporter. Ica steg 11 procent och aktien intog därmed en ny rekordnivå på 485:00 kronor. Dagligvarujättens justerade rörelseresultat var 10 procent högre än väntat, med ökade marginaler.

Fingerprint Cards bruttomarginal minskade sekventiellt och nettoomsättningen var lägre än för samma period i fjol och aktien sattes ned nästan 7 procent.

Holmen steg å andra sidan över 2 procent och utvecklades bättre än sektorkollegorna. Skogsbolagets vd Henrik Sjölund noterade i rapporten att skogsvärderingen kommer att ses över under hösten till följd av årets större skogstransaktioner. Resultatet var i övrigt i stort sett i linje med förväntningarna.

Leo Vegas fortsatte ned 8 procent, efter att på onsdagen ha backat 9 procent trots en kvartalsrapport som var över förväntan.

Atrium Ljungberg och Klövern var upp 2,4 respektive 1,4 procent. Wallenstam, Hemfosa, Castellum, Sagax och Hufvudstaden var även de på plus. Wihlborgs Fastigheter steg 0,7 procent och aviserade under dagen om en fastighetsförsäljning i Malmö om 720 miljoner kronor netto.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Nibe Minska 98 SEK na na
Ratos Minska 24 SEK na na
Opus Group Köp 6,75 SEK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
EMU 11:00 Handelsbalans jun 18,0b/na 20,2b/23,0b
USA 16:00 Michiganindex (prel) aug 97,1/na/na 98,4/110,7/90,5

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Veidekke NO0005806802 Inga tillkännagivanden
Carlsberg DK0010181759 Inga tillkännagivanden
Holmen SE0011090018 3
Nibe SE0008321293 Inga tillkännagivanden
Frontline BMG3682E1921 Inga tillkännagivanden
Awilco Drilling PLC GB00B5LJSC86 Inga tillkännagivanden
Maersk DK0010244508 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.