logo
Dagens analyser - måndagen den 19 augusti 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-08-19 kl. 08:24 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-08-19 kl. 08:27 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 1,3% OMXS30 1,6% DJI 1,2% NASDAQ 1,7%
585,8 1 519,4 25 886,0 7 896,0

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Opus Group Köp 6,50 (6,75) SEK
Nibe Minska 96 (98) SEK
Ratos Behåll (Minska) 21 (24) SEK
Vestas Wind Systems Köp 615 (630) DKK
Konecranes Köp 35 (40) EUR

XXL ASA

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:28,00 NOK
Pris:24,00 NOK
Analytiker:Markus Borge Heiberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-08-19 kl. 08:05, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-08-19 kl. 09:51.

UPPDATERING

Positivt och negativt

Det positiva: Norges näst största detaljhandlare av sportartiklar, Gresvig, kommer att stänga ned och flytta över märkena “G-sport” till Intersport med cirka 84 butiker. Det fanns ungefär 700 sportbutiker i Norge under 2018. Ökad marknadskonsolidering och förbättrad differentiering är enligt oss positivt för marknaden och XXL:s lönsamhet. Det negativa: tidigare anställda anklagar XXL för att systematiskt kringgått norsk marknadsföringsrätt. Vi anser att kostnaderna relaterade till bolagets rykte är väsentliga och har potential att eskalera beroende på resultatet av pågående utredningar. Vi upprepar Behåll och riktkursen på 28 NOK.

Positivt

Vad har hänt? Gresvig, ägaren av G-Sport, Sportshuset Outlet och Intersport (Norge), meddelade på fredagen ​​att de kommer att stänga ned ”G-konceptet” och fusionera med Intersport. Gresvig innehar cirka 29% marknadsandel med 84 direktägda butiker märkta G-Sport / Max och 101 Intersport-franchiser. XXL driver 36 direktägda butiker i Norge (33% marknadsandel). Vad medför detta för XXL? Vi bedömer att fysisk kapacitet kommer att minska. Gresvig kommer att fokusera på Intersport som i sin tur kan bli effektivare. Vi tror att Intersport-konceptet kommer att fortsätta vara kopplat till högre kvalitet och toppmärken. Konsolidering och differentiering är positivt för lönsamheten inom branschen.

Negativt

Vad har hänt? Tidigare XXL-anställda beskriver ett opålitligt system som systematisk kringgår norsk lagstiftning för marknadsföring mot konsumenter.  Enligt källorna instruerade XXL anställda att köpa produkter till fullt pris före kampanjer så att företaget kunde dokumentera att ”före priset” på kampanjprodukter verkligen var ”faktiska”. Konsekvenserna för XXL: Vi bedömer att kostnader relaterade till bolagets rykte i detta fall är väsentliga och mycket dyrare än eventuella böter. Det finns inga helt jämförbara fall i Norge. Gresvig fick böter på 1 MNOK för vilseledande kampanjpriser tidigare i år. XXL: s potentiella böter kommer sannolikt att bli högre, men beror på omfattningen av problemet. Enligt anställda har praxisen pågått i flera år. Nuvarande ledning förnekar all kunskap och tror att praxis inte längre förekommer.

Oförändrade estimat och rekommendation för närvarande

Vi gör inga ändringar i vår rekommendation Behåll för närvarande. Vi tror att "goda nyheter" till viss del motverkar "dåliga nyheter". Vår riktkurs på 28 NOK motsvarar ungefär 7x EV/EBITDA (2020p). Vi upprepar Behåll.

Veidekke

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:110,00 NOK
Pris:86,55 NOK
Analytiker:Albin Sandberg
Chefsanalytiker, Chef fastigheter
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-08-19 kl. 07:29, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-08-19 kl. 09:18.

UPPDATERING

Feedback från Roadshow: kan nå marginalmålet för 2022 på egna meriter

Både den avgående och nya vd:n (ändras från och med september) var närvarande på roadshowen och meddelandet var klart: vinsterna spelar större roll än volymerna. Fyra kvartal med stabiliserande marginaler visar att företaget är på god väg att nå sitt mål för 2022 om 4,5% marginal i resultat före skatt (3,2% de senaste tolv månaderna). Aktien har reagerat positivt sedan resultatet för Q2 2019 förra torsdagen. Vi upprepar Köp och riktkursen på 110 NOK.

Vd: "Allt fokus på lönsamhet, kapitalintensitet och säkerhet"

Både avgående vd:n Arne Giske och tillträdande vd Jimmy Bengtsson gav ett tydligt och konsekvent budskap under roadshowen: de finansiella målen för 2022 kan nås på koncernens egna meriter (3-5% intäktsökning,> 4,5% marginal i resultat före skatt och >50% utbetalningsgrad). Nettoskulden ökade under H1 2019, främst på grund av investeringar i mark, men investerat kapital förväntas nu vara stabilt på nuvarande nivåer. Även om målen inkluderar intäktstillväxt är det uppenbart att lönsamhet är den viktigaste prioriteringen. På kort sikt sätts målet för 2020 med marginal på 3,5% före skatt, vilket helt klart verkar uppnåeligt, då de löpande siffrorna för de senaste tolv månaderna ligger på 3,2% och påverkas fortfarande av "döda" volymer, dvs projekt som ska slutföras utan EBIT-bidrag. Sammanfattningsvis ser utsikterna för VPA-tillväxten under 2021p lovande ut.

Höjda nordiska byggvolymer 2020 under Q2

Jämfört med Veidekkes bedömning under Q2 höjdes de nordiska byggvolymerna för år 2020 med cirka 8% (cirka 4% å/å tillväxttakt 2020). Vi noterar Veidekkes kommentarer om att bostadsförsäljningen i Sverige har förbättrats på samma sätt som för konkurrenterna, särskilt för projekt närmare sitt slut, medan försäljningen i ett tidigare skede förblir långsam, men återspeglas väl i prognoserna, anser vi.

Oförändrade svenska huspriser för juli med ökade transaktioner på 10%

Enligt HOX Valueguard är de svenska huspriserna oförändrade säsongsjusterat under juli, medan antalet transaktioner ökade med 10% år/år. Jämfört med den senaste perioden, priserna har återhämtat sig med 5% sedan december 2017, medan de fortfarande minskade med 4% sedan toppen i augusti 2017.

Köp, riktkurs 110 NOK

Efter Veidekkes Q2 höjde vi riktkursen från 108 NOK till 110 NOK och 2019-21p VPA med cirka 8%, 2% och 2% (“Attraktiv kombination av stark orderstock och förbättrade marginaler”). Vår riktkurs är 10x 2020p EV/EBIT (i linje med det femåriga genomsnittet).Vi upprepar Köp.

Catena Media

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:102,00 SEK
Pris:52,00 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-08-19 kl. 07:46, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-08-19 kl. 08:49.

EFTER RAPPORT

Svagt Q2-resultat, men utsikter för H2 förblir positiva

Catena Media rapporterade ett sämre än väntat resultat för Q2 till följd av svaga intäkter medan EBITDA blev 16% sämre än konsensusförväntningarna. Även om utsikten för H2 förblir positiv förväntar vi oss att EBITDA-estimaten sänks med cirka 10% och att aktien faller ungefär lika mycket. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 102 SEK.

Svaga intäkter efter regulatoriska förändringar

Catena Media rapporterade intäkter på 23,7 MEUR, vilket var cirka 10% under konsensusförväntningarna på 26,5 MEUR och som en följd blev EBITDA cirka 16% sämre än förväntat. Även om vi hade förväntat oss viss svaghet intäktsmässigt efter de regulatoriska förändringarna i Storbritannien och den tuffa svenska marknaden var påverkan mycket större än förväntat och även påverkad av regulatoriska förändringar i Frankrike. Dock noterar vi också att betalda intäkter påverkades mer än organiska sökintäkter, vilket är positivt då betalda intäkter har låga marginaler. Inför H2 upprepar bolaget utsikterna om förbättring, där USA förväntas uppvisa stark tillväxt med intäkter som nu kommer från både New Jersey och Pennsylvania, med potentiellt fler delstater senare i år. Bolaget lyfter också fram att flaggskeppet Askgamblers har lanserats på fler marknader och nu förbereds inför lansering i Latinamerika, vilket också bör addera tillväxt. Vår riktkurs är baserad på genomsnittet av en kassaflödesvärdering och 12x EV/EBIT för 2020p. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 102 SEK.

Opus Group

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:6,50 SEK
Pris:5,77 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-08-19 kl. 07:04, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-08-19 kl. 08:27.

EFTER RAPPORT

Blandat Q2-resultat

Opus rapporterade något blandat Q2-resultat, med EBITDA i linje med våra estimat men svagare nettovinst än förväntat på grund av valutarelaterade kostnader och högre skattekostnader. Vi justerar våra estimat med cirka 10% och lämnar vårt EBIT-estimat oförändrat. Vi minskar vår riktkurs till 6,50 SEK (6,75), samtidigt som vi behåller vår Köprekommendation. Aktien handlas till en betydande rabatt jämfört med konkurrenterna. Riktkursen beräknas genom en kombination av en konkurrentvärdering och en kassaflödesvärdering (WACC: 10,25%; EBITDA-marginal: 18%; långsiktig tillväxt: 2%). Vi upprepar Köp och sänker riktkursen till 6,50 SEK (6,75).

Q2-siffror

Försäljningen förbättrades organiskt med 2,4% till 708 MSEK, cirka 2% under vårt estimat. EBITDA uppgick till 180 MSEK och skillnaden förklaras av juridiska kostnader på 4 MSEK. Det finansiella nettot påverkades av valutakostnader på 20 MSEK, vilket innebär att resultatet före skatt uppgick till 37 MSEK jämfört med vårt estimat på 63 MSEK. De valutarelaterade kostnaderna kan förväntas fortsätta med tanke på att argentinska pesos minskar i värde. Skattekostnaden var över genomsnittet, delvis på grund av en ogynnsam landsmix. Kassaflödet förbättrades från 111 MSEK till 132 MSEK. Nettoskulden för EBITDA uppgick till 3,1x mot 3,5x för ett år sedan.

Affärsområdenas utveckling

Inom Vehicle Inspection (VI) var den organiska försäljningen i USA och Asien oförändrad (hög EaaS-försäljning av utrustning under Q2 2018). I Europa (Sverige) minskade försäljningen av VI med 1%. En volymnedgång på 3%, delvis på grund av det utökade inspektionsintervallet, balanserades av ökade intäkter per inspektion. VI-försäljningen ökade organiskt i Latinamerika med 70%. Opus fortsätter att öppna stationer i Chile. I Argentina fortsätter pesos att minska i värde, men kunde gradvis balanseras av prisökningar. Inom Intelligent Vehicle Support uppgick den organiska tillväxten till 7% på grund av ökande försäljning.

Hög rabatt i förhållande till konkurrenter

Opus aktie handlas med rabatt jämfört med andra stora test-, inspektions- och certifieringsföretag. Opus huvudsakliga amerikanska inspektionsverksamhet för fordon, som är en begränsad del av bolagets totala försäljning, har en begränsad livslängd och framtida kassaflöden beror på en framgångsrik förlängning av koncessioner. Fortfarande, med en marknadsandel på över 50% och en något mognare och mindre attraktiv affärssyn, har sannolikheten för att Opus kommer att förnya sin koncession ökar. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen till 6,50 SEK (6,75).

Nibe

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:96,00 SEK
Pris:120,35 SEK
Analytiker:Douglas Lindahl
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-08-19 kl. 07:12, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-08-19 kl. 08:27.

EFTER RAPPORT

Avtagande tillväxt och svaga marginaler, riktkurs sänks till 96 SEK

Nibes rapporterade Q2-siffror cirka 6% under vårt estimat med fortsatt svag operationell utveckling inom koncernens viktigaste affärsområde, Climate Solutions, trots organisk tillväxt på historiskt höga nivåer. Förvärven fortsätter att tynga marginalerna. Nibes underliggande tillväxt saktar ned medan aktien fortsatt är högt värderad. Vi fortsätter därför att se ytterligare risker på nedsidan. Vi sänker 2019-21p VPA med i genomsnitt 3% och når fram till en ny riktkurs på 96 SEK, vilket indikerar nedsida på 20%, vi upprepar därför Minska.

Climate Solutions marginal dämpas av förvärv

Nibe uppvisar fortfarande ingen marginalförbättring inom Climate Solutions, trots att de för närvarande ligger över den normala tillväxttakten. Under konferenssamtalet meddelade ledningen att försäljningsmålet på 40 miljarder SEK är dess första prioritet. Vd:n sade under konferenssamtalet att Nibe aldrig kommer att bli ett företag med cirka 17%  i EBIT-marginal, vilket indikerar att tillväxt helt klart är koncernens fokus.

Förvärv har fortfarande inte meddelats, men förvärvsstrategin kvarstår

Nibe har fortfarande inte meddelat något förvärv hittills i år. Förvärv har historiskt varit den största bidragsgivaren till tillväxten för Nibe och aktien är tydligt prissatt för fortsatta förvärv. Under konferenssamtalet gjorde ledningen klart att förvärven kommer att fortsätta och att listan med potentiella mål fortsatt är omkring 10-12 bolag.

Minskad organisk tillväxt på viktiga marknader

Det är uppenbart att Nibe är mindre optimistisk när det gäller vissa av Elements (ca 24 % av koncernens EBIT) nyckelmarknader som vitvaror, järnväg, fordon och delaktigheten i handelskrigsmiljö. De flesta av dessa är också slutmarknader med hög marginal, vilket innebär att marginalerna påverkas ännu mer negativt av volymförlust. När det gäller klimatlösningar är företagsledningen kontinuerligt optimistisk trots att vi tydligt kan se att den verkliga organiska tillväxten (dvs justerat för utländsk valuta) avtar successivt och kommer ner från de rekordhöga tillväxtnivåer som vi såg under 2018. Vi noterar också att lagernivåerna i förhållandet till försäljningen är nere år/år, vilket kan indikera lägre förväntade nivåer från ledningen under H2.

Vi upprepar Minska och sänker riktkursen till 96 SEK

Vår nya riktkurs 96 SEK (98) beräknas med en jämn viktning av en kassaflödesvärdering (med hjälp av en 7,8% WACC och en 3% tillväxttakt per säsong), 16x EV /EBIT för 2020p och en konkurrentvärdering. Vi upprepar Minska.

Ratos

Rek: Behåll (Minska)
Riktkurs:21,00 SEK
Pris:18,95 SEK
Analytiker:Markus Gustafsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-08-19 kl. 06:56, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-08-19 kl. 08:27.

EFTER RAPPORT

Q2: Svag rapport men negativa nyheter inprisade

Ratos aggregerade EBITA var 6% sämre än förväntat när justering görs för nedskrivningar inom HENT. Huvudfokus för Q2 är Plantasjen, då bolaget gör nästan hela årsresultatet under kvartalet. Försäljningen var i linje med våra förväntningar, men marginalerna var något sämre än väntat, till följd av temporärt högre IT-kostnader. Ratos aktie backade 17% efter rapporten och vi bedömer att fler negativa nyheter, som ytterligare nedskrivningar och kapitaltillskott, nu är inprisade. Dock ser vi ingen trigger till att köpa aktien då den operativa utvecklingen fortfarande är för svag i flera av de stora innehaven. Vi sänker riktkursen till 21 SEK (24) och höjer rekommendationen till Behåll (Minska).

Plantasjens försäljning i linje, men svag marginal

Q2 är det viktigaste kvartalet för Plantasjen och också det viktigaste för Ratos. Försäljningen steg med 5, vilket var i linje med våra förväntningar, men marginalen var svag (25% jämfört med förväntade 27%). Det berodde i huvudsak på högre IT-kostnader och valutaeffekter och borde inte ha lika hög påverkan framåt.

Ytterligare projektnedskrivningar i HENT att vänta

Som vi befarade i vår förra analys kom byggbolaget HENT med ytterligare nedskrivningar på 169 MNOK under kvartalet för projekt som löper 2019-2020. Vi sänker därför marginalestimaten under den perioden. Det kan komma fler nedskrivningar, men vi bedömer att den stora merparten redan har skett. Bolaget har en stark nettokassaposition och en orderbok på 3,3 miljarder NOK och vi oroar oss därför inte för de långsiktiga utsikterna.

Negativa nyheter inprisade

Aktien backade med 17% efter rapporten och även om vi bedömer att det kan komma fler nedskrivningar inom HENT och kapitaltillskott till Diab och Plantasjen anser vi att det är inprisat i aktiekursen. Dock ser vi ingen trigger till att köpa aktien då den operativa utvecklingen fortfarande är för svag i flera av de stora innehaven. Vi sänker riktkursen till 21 SEK (24) och höjer rekommendationen till Behåll (Minska).

Vestas Wind Systems

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:615,00 DKK
Pris:505,40 DKK
Analytiker:Douglas Lindahl
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-08-16 kl. 07:12, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-08-19 kl. 08:27.

EFTER RAPPORT

Köp upprepas

Vestas rapporterade Q2-siffror över våra estimat, drivet av starkare än förväntade servicemarginaler, medan turbinmarginalerna fortsatt är under press. Ledningen sänkte prognosen över helårsmarginalen gällande EBIT från 8-10% till 8-9%, på grund av höjda tullar och transportkostnader, vilket leder till att vi sänker våra underliggande estimat med -1% i genomsnitt för 2019-21p; vi var redan under konsensus och bolagets nya prognos. Vi uppdaterar vår värdering och justerar för det nya antalet aktier och sänker vår riktkurs med 2,4% till 615 DKK, vilket innebär en uppsida på cirka 20%, samtidigt som Vestas orderbok ligger på rekordhöga nivåer. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen till 615 DKK (630).

Q2-resultatet under konsensus, men över vår förväntan

Vestas rapporterade ett Q2-resultat som överlag var bättre än våra förväntningar gällande EBIT, där turbinmarginalen var svag vid 2,9% (våra förväntningar: 4%), medan servicemarginalen överraskade oss positivt med 28,4% EBIT-marginal jämfört med våra förväntningar om cirka 24%.

Vi förväntar oss en EBIT-marginal i den låga delen av intervallet

Vestas sänkte prognosen över EBIT-marginalen för helåret från 8-10% till 8-9%. Det innebär att Vestas verkar uppskatta att kostnaderna ökar med cirka 50 MEUR detta år, eller omkring 100 MEUR per år, på grund av höjda tullar och högre transportkostnader. Vi bedömde redan att marginalen skulle ligga i den nedre delen av intervallet, vilket innebär att denna nyhet får begränsad effekt på våra marginalestimat. Vi sänker dock våra turbinmarginaler något för 2019-21.

Rekordhög orderbok indikerar solid tillväxt

Vestas orderbok för turbiner uppgår nu till 15,9 miljarder EUR, upp 56% å/å, medan serviceorderboken har ökat 22% å/å. Koncernens orderbok uppgår nu till rekordhöga 31,5 miljarder EUR, vilket tyder på stark tillväxt inför 2020p.

Ny riktkurs på 615 DKK efter uppdaterad värdering och estimat

Då vi har uppdaterat vår modell, vår konkurrensvärdering och rullar fram vår EV/EBIT-multipel ett år, till 2021p, sänker vi riktkursen med 2,4% till 615 DKK (630), vilket innebär en uppsida på cirka 20%. Vår riktkurs är baserad på en likaviktad kombination av vår DCF (8,2% WACC, 2% långsiktig tillväxt), branschvärdering och en EV/EBIT-multipel på 13x för 2021p diskonterad ett år tillbaka, vilket ger oss en EV/EBIT-multipel för 2021p på 11,1x. Vi upprepar Köp.

Konecranes

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:35,00 EUR
Pris:26,03 EUR
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-08-19 kl. 07:07, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-08-19 kl. 08:27.

UPPDATERING

Cyklisk motvind, men attraktiv avkastning för den tålmodige investeraren

Medan vi sänker vår VPA med 12-13% efter H1-resultatet, har aktiekursen gått ned med -30% sedan den senaste toppen, vilket innebär en säker direktavkastning på 5%. För en tålmodig investerare anser vi att värderingen är attraktiv då rådande värderingsmultiplar är historiskt låga. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen till 35 EUR (40).

Vi sänker VPA med 13% och 12% efter H1-resultatet

Vi uppdaterar våra estimat efter H1-resultatet och vi introducerar även estimat för 2021p, som reflekterarar åtstramningar inom försäljningen av industriutrustning. Vi sänker VPA med 13% respektive 12% för 2019-20p.

Nedgång i industriell investeringscykel

Indikatorer och den senaste utvecklingstrenden tyder på att orderingången av industriutrustning är på väg ned, vilket nu reflekteras i våra siffror. Dock, det kassagenererande servicesegmentet kommer, enligt vår vy, återigen att uppvisa motståndskraft och fortsätta generera positiv organisk tillväxt och kassaflöden efter förvärvet av Demag. Då bolaget nu har cirka 40-60% marknadsandel inom komponenter, ser vi även att servicemarginalerna förblir solida. Detta kommer att underbygga Konecranes kassagenerering och deras utdelningspotential.

Direktavkastning nästan 5%, värdering historiskt låg

Trots att cykeln klart kommer att vara emot Konecranes på medellång sikt, anser vi att direktavkastningen på 5%, med en utdelning som aldrig har sänkts, bör vara attraktivt för investerare som har tålamod att invänta en cyklisk förändring. Vi upprepar således Köp men sänker riktkursen till 35 EUR (40). Vår riktkurs är baserad på ett EV/EBIT-mål på 11,5x och P/E på 15,5x, applicerat till 2021p och diskonterat ett år tillbaka. Vid rådande aktiekurs handlas Konecranes till ett rekordlågt EV/EBIT på 8x och P/E 9x. Vi upprepar Köp.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 585,8 1,3% -1,1% 11,5%
OMXS30 1 519,4 1,6% -0,8% 7,9%
OMXH25 3 809,8 1,5% -1,5% 3,4%
OMXC20 1 018,4 1,7% 1,5% 14,2%
OSEBX 827,1 1,1% -1,3% 3,5%
OMXBB 979,6 -0,2% -0,6% 12,1%
Dow Jones 25 886,0 1,2% -1,5% 11,0%
S&P500 2 888,7 1,4% -1,0% 15,2%
Nasdaq C 7 896,0 1,7% -0,8% 19,0%
SX5E 3 329,1 1,4% -0,1% 10,9%
DAX 11 562,7 1,3% -1,1% 9,5%
CAC40 5 300,8 1,2% -0,5% 12,1%
RTS 1 239,8 -0,8% -3,9% 16,0%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 58,6 0,7% 0,2% 9,0%
Guld 1 515,3 0,0% 1,2% 18,5%
Silver 17,2 -0,8% 0,9% 11,0%
Aluminium 1 755,5 0,7% 0,5% -6,1%
Bly 2 050,0 0,2% -1,7% 2,0%
Koppar 5 710,0 0,2% -0,6% -4,3%
Nickel 16 090,0 0,6% 3,0% 51,9%
Zink 2 264,5 0,1% 0,1% -9,8%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,02 0,40 0,60 11,20
Sverige, 10 år -0,52 -3,00 -15,60
Norge, 10 år 1,00 -2,30 -15,30 -79,30
Tyskland, 10 år -0,72 -4,00 -12,00
GB, 10 år 0,47 4,40 -13,12 -86,49
USA, 10 år 1,54 0,83 -19,40 -114,33
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,73 0,2% 0,2% 5,8%
USD / SEK 9,66 0,2% 1,1% 9,0%
GBP / SEK 11,73 0,4% 1,7% 3,9%
NOK / SEK 1,07 0,4% -0,1% 4,9%
DKK / SEK 1,44 0,2% 0,3% 5,9%
CAD / SEK 7,26 0,4% 0,6% 11,8%
CHF / SEK 9,86 -0,2% 0,6% 9,7%
JPY / SEK 0,09 0,0% 0,4% 12,4%
EUR / USD 1,11 0,0% -0,9% -2,9%
USD / JPY 106,39 0,2% 0,7% -3,0%
EUR / GBP 0,91 -0,3% -1,4% 1,9%
AUD / USD 0,68 0,0% -0,4% -3,7%
USD / CAD 1,33 -0,2% 0,5% -2,6%
GBP / USD 1,21 0,3% 0,5% -4,7%
USD / NOK 8,99 -0,2% 1,3% 3,9%
EUR / NOK 9,99 -0,2% 0,4% 0,9%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande börsindexen i New York avslutade en volatil vecka med stigande kurser i fredagshandeln.

ECB-rådsledamoten Olli Rehn sade i en intervju med Wall Street Journal på torsdagen att ECB bör komma fram med ett "betydande" stimulanspaket vid nästa policymöte och det efterföljande positiva börssentimentet i Europa på fredagen spred sig till andra sidan Atlanten.

Dow Jones storbolagsindex stängde upp 1,2 procent till 25.887. Det bredare indexet S&P 500 steg 1,4 procent till 2.889, medan tekniktunga Nasdaq Composite avancerade 1,7 procent till 7.896.

Samtliga sektorer steg på fredagen och allra bäst gick industri, teknik och finans.

Bland teknikbolagen var det uppåt för flera chiptillverkare, däribland Nvidia som redovisade bättre vinst och försäljning än väntat på torsdagskvällen. Aktien var upp 7,3 procent.

Bland övriga halvledarbolag steg även AMD och Micron Technology 5,1 respektive 3,1 procent.

Däremot sjönk Applied Materials 1,1 procent. Bolaget överträffade förväntningarna gällande både intäkter och vinst men varnade samtidigt i kvartalsrapporten för marknadsutsikterna på ett års sikt.

Deere, som delvis konkurrerar med Volvo Anläggningsmaskiner, steg 3,8 procent trots sänkt resultatprognos i fredagens delårsrapport. Bakom sänkningen låg bland annat att amerikanska jordbrukare har avvaktat med köp av nya traktorer. Resultatet var dock bättre än vad många investerare hade befarat sig, skrev Bloomberg News.

Industrikonglomeratet General Electric återhämtade nästan hela torsdagens kursras på 11,3 procent. På fredagen steg aktien 9,7 procent.

På råvarumarknaden steg WTI-oljan 0,8 procent. Opec har höjt sin efterfrågeprognos för oljan något, enligt organisationens månadsrapport på fredagen, men pekade också på att prognosen är föremål för nedåtrisker från den osäkerhet som råder om den globala ekonomiska utvecklingen.

Räntan på den amerikanska tioåringen var upp 3 punkter till 1,56 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen utvecklades i linje med övriga omvärldsbörser starkt på fredagen med uppgångar i de flesta sektorer. Ratos gick dock mot strömmen och föll brant efter en kvartalsrapport som innehöll stora projektförluster i Norge.

Vid stängning hade OMXS30 stigit 1,6 procent till 1.519, men för veckan som helhet summeras nedgången till nära 2 procent. Aktier för drygt 13 miljarder kronor bytte händer på Stockholmsbörsen på fredagen. De ledande indexen i Frankfurt och Paris var bägge upp kring 1,2 procent.

Inom OMXS30 noterades samtliga aktier på plus vid stängning. Högt upp i listan syntes en blandad skara bolag som alla steg väl över två procent. Däribland SCA, Nordea, Kinnevik och Alfa Laval.

Ratos föll drygt 16 procent efter fredagens rapport för det andra kvartalet där resultatet återigen tyngdes av projektförluster i det norska byggbolaget Hent.

"Man kan aldrig utesluta kommande nedskrivningar, men nu har vi gjort detta och oron är betydligt mindre nu än tidigare", sade Ratos vd Jonas Wiström till Nyhetsbyrån Direkt.

Värmeteknikbolaget Nibe tappade 6 procent i spåren av en kvartalsrapport med ett lägre resultat än analytikersnittet. En nedgång som var motiverad med tanke på den höga värderingen och resultatutfallet, ansåg Kepler Cheuvreux.

Holmen, som steg drygt 2 på torsdagens rapport, avancerade ytterligare nästan 8 procent på fredagen. Bolaget har fått höjda rekommendationer av såväl SEB som Nordea - i båda fallen till köp från tidigare behåll.

Engångskostnader och svag utveckling i det nyligen förvärvade finländska Coronaria Hoiva tyngde omsorgsbolaget Humanas resultat som vände till en förlust på 2 miljoner kronor i det andra kvartalet (-47).

Aktien återhämtade något av det inledande fallet på omkring 15 procent och stängde ner 8 procent.

Även Björn Borg föll kraftigt efter rapport. Bolagets nettoresultat för andra kvartalet försämrades till -2,3 miljoner kronor, att jämföra med en vinst på 1,5 miljoner motsvarande kvartal i fjol. "Vi gör ett svagt kvartal", kommenterade vd Henrik Bunge i rapporten och aktien sjönk drygt 11 procent.

Bland övriga rapporterande bolag försvagades bilbesiktningsbolaget Opus trots ett ebitda-resultat för det andra kvartalet som var i linje med analytikernas förväntningar. Omsättning och nettoresultat var något lägre än väntat och aktien tappade 9 procent.

Även Endomines, som gjorde en större förlust i det andra kvartalet jämför med samma period föregående år, backade 6,7 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Catena Media Köp 102 SEK na na

Makro idag

Period Estimat Föregående
JP 01:50 Handelsbalans Jul 194,5b JPY/150,8b JPY 589,5b JPY/14,4b JPY
SE 06:00 Valueguard: bopriser Jul 0,3%/1,9%
EMU 11:00 KPI (def) Jul 0,9% 0,9%

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
XXL ASA NO0010716863 Inga tillkännagivanden
Veidekke NO0005806802 Inga tillkännagivanden
Catena Media MT0001000109 3
Opus Group SE0001696683 Inga tillkännagivanden
Nibe SE0008321293 Inga tillkännagivanden
Ratos SE0000111940 Inga tillkännagivanden
Vestas Wind Systems DK0010268606 Inga tillkännagivanden
Konecranes FI0009005870 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.