logo
Dagens analyser - fredagen den 23 augusti 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-08-23 kl. 08:19 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-08-23 kl. 08:22 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI -0,6% OMXS30 -0,5% DJI 0,2% NASDAQ -0,4%
593,8 1 535,5 26 252,2 7 991,4

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Bouvet ASA Köp 347 (345) NOK
Elekta Köp 143 (122) SEK
Hufvudstaden Köp 200 (198) SEK
Austevoll Seafood ASA Köp 118 (132) NOK

Prosafe

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:12,00 NOK
Pris:9,89 NOK
Analytiker:Magnus Olsvik
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-08-23 kl. 06:57, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-08-23 kl. 13:08.

UPPDATERING

Vänta på tydligare tecken

Vi fortsätter att vänta på tydligare tecken på en återhämtning nischmarknaden för boende offshore. Då inga sådana tecken finns för närvarande sänker vi våra estimat igen (EBITDA ned med 10-17% för 2020-2021p). På den positiva sidan ser vi samgåendet Floatel som skapar ett större bolag med monopol på Nordsjön. Med begränsade kortsiktiga triggers, för hög skuldsättning och en marknad med låg visibilitet anser vi inte att storyn är attraktiv för de kommande 12 månaderna. Vi upprepar Behåll och sänker riktkursen till 12 NOK (20).

Avance Gas

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:45,00 NOK
Pris:28,85 NOK
Analytiker:Petter Haugen
Chefsanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-08-22 kl. 09:17, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-08-23 kl. 10:48.

EFTER RAPPORT

Starka kassaflöden

Vi hade förväntat oss bättre priser för Avance Gas under Q2, men bolaget slog ändå våra förväntningar. Efter tolv raka kvartal med nettoförluster gör bolaget nu vinst. Guidningen för Q3 inkluderar ännu högre priser 45 000 USD/dag, men då VLGC-priset nådde 70 000 USD/dag under sommaren bedömer vi att det finns en uppsida i guidningen. Vi bedömer att intäkterna under augusti till oktober påverkas positivt och vi höjer vårt estimat för Q3 till 48 000 USD/dag (VPA 4,6 NOK). Det sätter oss väsentligt över konsensus som inte verkar tro på den nuvarande prisnivån. Vi fortsätter att prognosticera en stark export av LPG från USA, särskilt som lagren av propan växer snabbt. Aktien handlas med en substansrabatt på 20%. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 45 NOK (42) till följd av högre fraktpriser.

AF Gruppen

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:190,00 NOK
Pris:167,50 NOK
Analytiker:Albin Sandberg
Chefsanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-08-23 kl. 07:41, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-08-23 kl. 09:30.

INFÖR RAPPORT

Q2: Orderboken upp 16% och rörelsemarginal över 6% i toppklass

Vi förväntar oss att AF Gruppens Q2-resultat triggar positiva estimatändringar på 2-3%. Orderbokens utveckling förblir stark och är upp 16% å/å, samtidigt som EBIT var 5% bättre än konsensus. Nettokassan, exklusive IFRS16, uppgår till 135 MNOK. Vi ser att marknadsutsikterna är oförändrade i Norge och Sverige med positiv, men avtagande, marknadstillväxt, till följd av tuffa jämförelsetal. Vi förväntar oss att aktien utvecklas 2-3% bättre än marknaden under dagens handel. Vi har rekommendationen Köp och 190 NOK.

Värdering

Vår riktkurs på 190 NOK är baserad på 12x 2020p EV/EBIT. Vi har rekommendationen Köp.

SalMar

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:484,00 NOK
Pris:423,30 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-08-23 kl. 07:13, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-08-23 kl. 08:22.

EFTER RAPPORT

Q2: Första anblicken – i linje

SalMar rapporterade en EBIT på 990 MNOK för Q2 (vår förväntan 1 027 MNOK). Justerad VPA var 2,4% bättre än konsensusförväntningarna. Bolaget behåller volymguidningen för helåret på 155 000 ton, inklusive Island, men höjer guidningen för centrala Norge med 2 000 ton och minskar med 2 000 ton för norra Norge. Sammantaget är det en stabil rapport från SalMar med ett exceptionellt resultatbidrag från centrala Norge på 30 NOK EBIT/kg. Norra Norge bidrog sämre än väntat till följd av tidigarelagd slakt under algblomningen och vissa generella biologiska utmaningar. På Island uppgick EBIT/kg till 10,5 NOK. En nivå som förväntas öka genom skalfördelar. Vi har rekommendationen Köp och riktkursen 484 NOK.

Elekta

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:143,00 SEK
Pris:125,95 SEK
Analytiker:Oliver Reinberg, CFA
Chefsanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-08-23 kl. 07:21, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-08-23 kl. 08:22.

EFTER RAPPORT

Imponerande 32% i ökad orderingång

Elekta rapporterade en sammantaget bra rapport för Q1. Vi anser att resultatet är uppmuntrande: imponerade orderingång, Genesis validering av Unity och positiva tongångar avseende prissättning och ersättningsförslag i USA. Elekta fortsätter att vara ett attraktivt tillväxtcase med låg skuldsättning och en option från möjligheterna i Kina. Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till 143 SEK (122).

Massiv orderingång

Orderingång, försäljning och EBITA blev 11%, 2% och -3% jämfört med konsensusförväntningarna från Infront. Notera att Q1 är ett säsongsmässigt litet kvartal som förra året utgjorde 21% av försäljningen och 16% av EBITA. Orderingången ökade organiskt med hela 32% under Q1 (Americas 0%, EMEA 64%, APAC 31%). Ökningen fick stöd av GenesisCare-ordern som Elekta meddelade den 30 juli och innehöll 9 Unity-system. Den enskilda ordern bidrog sannolikt till cirka 17% ordertillväxt å/å. Dock, justerat för den ordern ökade orderingången med 15%. Elekta fick order på 13 Unity-system under kvartalet, vilket visar på en god utveckling för den underliggande verksamheten. Som alltid behöver vi dock vara försiktiga då orderingång och försäljning varierar mellan kvartalen. En svag punkt var Americas där orderingången var oförändrad. Bolagets försäljning ökade med 9% i konstanta valutor, vilket var precis i linje med helårsguidningen på 8-10% tillväxt. Bruttomarginalen ökade med 350 punkter och bruttoresultatet var 7% bättre än förväntningarna. Detta har varit en oro i tidigare rapporter, dock behöver vi lyfta fram att ökningen kommer från lätta jämförelsetal, då bruttomarginalen sjönk med 7 procentenheter Q1 förra året. Trots ökningen i bruttoresultatet var EBITA bara 3% bättre än förväntningarna efter högre avskrivningar på kapitaliserade utvecklingskostnader.

Feedback från telefonkonferens

Från telefonkonferensen vill vi lyfta fram: 1) bättre prissättning under Q1; 2) den alternativa betalningsmodellen i USA utgör ingen oro. Elekta verkade generellt optimistiska till den nya ersättningsmodellen i USA även om den kan leda till viss osäkerhet anser Elekta att nettoeffekterna bör bli positiva för bolaget; 3) Två ytterligare Unity-order bokades under augusti vilket innebär att totalt 60 system har sålts hittills och att de är på god väg mot målet på 75 system till mitten på 2020; 4) IFRS16 påverkade Q1 med 55 MSEK, 4 MSEK, -6 MSEK för EBITDA, EBITA respektive nettoresultatet. 5) Den löpande takten på kapitaliserade utvecklingskostnader kommer ligga omkring 125 MSEK per kvartal.

Riktkursen höjs till 143 SEK (122)

Vi gör enbart finjusteringar i vår värdering men höjer riktkursen till 143 SEK (122) efter en generell uppvärdering inom Medtech-sektorn och en uppdaterad kassaflödesvärdering. Vid vår riktkurs skulle Elekta handlas till 14,6x EV/EBITDA och 29,6x P/E för 2020p. Vi upprepar Köp.

SSAB

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:30,00 SEK
Pris:25,52 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-08-23 kl. 07:30, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-08-23 kl. 08:22.

UPPDATERING

Ledningen belyser ökad flexibilitet och konkurrenskraft

Vid en middag med vd och finanschef framförde ledningen företagets ökade flexibilitet och konkurrenskraft jämfört med nedgången på stålmarknaden under 2015-16. De är ännu mer säkra på, och vill öka, takten i HYBRIT-projektet (fossilfri stålproduktion). Den starka balansräkningen och den goda kassagenereringen som nästan var oberoende av konjunkturcykeln betonades också under middagen. Vi håller med om att SSAB har mer motståndskraftiga marginaler i Special Steels and Americas, såväl som en god kassagenerering. Men på den nuvarande marknaden ser vi en neutral riskbelöning och upprepar därför Behåll och riktkursen på 30 SEK.

Den europeiska stålmarknaden förblir utmanande under H2

SSAB har en större andel tillfälliga anställda, vars kontrakt har börjat sägas upp redan under Q2, och arbetskraften är mycket mer flexibel nu, liksom produktionsstrukturen. SSAB räknar med att se effekterna av att råmaterialpriserna sjunker mot slutet av Q3. Finanschefen betonade även att han förväntar sig ett gott kassaflöde nästan oavsett konjunkturcykel.

Stort intresse för det fossilfria stålprojektet HYBRIT

Vd Martin Lindqvist är ännu mer optimistisk när det gäller HYBRIT-projektet (Joint-venture mellan SSAB, LKAB och Vattenfall) jämfört med när de startade projektet 2016. Projektet har skapat ett stort intresse, inte bara bland kunderna, men också bland konkurrenter inom stålindustrin, till följd av den ökande miljötrenden. Byggandet av en pilotanläggning är på gång i Luleå och förväntas vara klar i mitten av 2020.

En mer försiktig syn på den europeiska stålmarknaden

Vi har tagit en mer försiktig inställning till den europeiska stålsektorn för H2 och 2020p. Vi ser en frikoppling från EU: s stålmarknad, på grund av en försämrad efterfrågan, där EU: s stålmarginaler kvarstår på de låga nivåerna från 2014-15, åtminstone under H2 2019 och 2020p. Vi håller dock med om att SSAB har mer motståndskraftiga marginaler i Special Steels and Americas, såväl som en god kassagenerering, vilket borde motverka nedsidan och är skälet till att vi ser en neutral ersättning på kort- till medellångsikt.

Stark kassagenerering med en FCF-avkastning på cirka 13-16%

Vi baserar vår riktkurs på 30 SEK genom en blandning av 2019-20p EV /EBITDA på 5x och vår EV/EC (ROIC/WACC: 0,65-0,70x) på 25-29 SEK. Vår DCF föreslår 49 SEK per aktie (LT-EBIT-marginal på 7,5%, terminal tillväxt på 1%, WACC på cirka 9,3%). Vi upprepar Behåll.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 593,8 -0,6% 2,6% 13,1%
OMXS30 1 535,5 -0,5% 2,7% 9,0%
OMXH25 3 839,1 -0,2% 2,3% 4,2%
OMXC20 1 035,3 0,1% 3,4% 16,1%
OSEBX 845,0 0,0% 3,3% 5,7%
OMXBB 974,7 0,1% -0,7% 11,5%
Dow Jones 26 252,2 0,2% 2,6% 12,5%
S&P500 2 923,0 -0,1% 2,6% 16,6%
Nasdaq C 7 991,4 -0,4% 2,9% 20,4%
SX5E 3 373,7 -0,6% 2,8% 12,4%
DAX 11 747,0 -0,5% 2,9% 11,3%
CAC40 5 388,3 -0,9% 2,9% 13,9%
RTS 1 282,6 0,2% 2,6% 20,0%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 59,9 -0,6% 2,9% 11,4%
Guld 1 502,1 -0,1% -0,9% 17,4%
Silver 17,0 -0,9% -1,9% 9,7%
Aluminium 1 739,0 -0,7% -0,2% -7,0%
Bly 2 068,0 -0,8% 1,1% 2,9%
Koppar 5 668,0 -0,5% -0,5% -5,0%
Nickel 15 780,0 0,2% -1,3% 48,9%
Zink 2 247,0 -0,4% -0,7% -10,5%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,02 0,00 0,90 11,70
Sverige, 10 år -0,28 3,00 21,00
Norge, 10 år 1,20 3,90 17,90 -59,10
Tyskland, 10 år -0,65 3,30 3,10
GB, 10 år 0,50 4,50 0,53 -83,09
USA, 10 år 1,60 2,12 7,00 -108,16
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,72 0,4% 0,1% 5,7%
USD / SEK 9,67 0,5% 0,3% 9,1%
GBP / SEK 11,85 1,5% 1,5% 4,9%
NOK / SEK 1,08 0,3% 0,6% 5,2%
DKK / SEK 1,44 0,4% 0,1% 5,8%
CAD / SEK 7,27 0,4% 0,5% 12,0%
CHF / SEK 9,83 0,2% -0,5% 9,3%
JPY / SEK 0,09 0,5% 0,0% 12,4%
EUR / USD 1,11 -0,1% -0,3% -3,1%
USD / JPY 106,47 0,0% 0,3% -3,0%
EUR / GBP 0,90 -1,1% -1,4% 0,8%
AUD / USD 0,68 -0,4% -0,2% -3,9%
USD / CAD 1,33 0,1% -0,2% -2,6%
GBP / USD 1,23 1,0% 1,2% -3,8%
USD / NOK 8,98 0,2% -0,3% 3,7%
EUR / NOK 9,95 0,1% -0,6% 0,5%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

New York-börserna handlades blandat på torsdagen. Federal Reserves årliga konferens vid Jackson Hole har inletts och Fed-chefen Jerome Powell kommer att hålla sitt anförande på fredagen.

Fed-chefen i Dallas, Robert Kaplan, sade på torsdagskvällen att han helst vill undvika ytterligare en räntesänkning i september, men är öppensinnad.

Dow Jones storbolagsindex stängde upp 0,2 procent till 26.255. Det bredare indexet S&P 500 sjönk 0,1 procent till 2.923, medan tekniktunga Nasdaq Composite backade 0,4 procent till 7.991.

Bland sektorerna var det störst uppgång för finansbolagen medan råvaror gick trögast.

Detaljhandelsbolag fortsatte att gå starkt på torsdagen med varuhuskedjan Nordstrom upp 15,8 procent efter att ha redovisat intäkter och vinst som överträffade analytikers förväntningar.

Uppåt var det även för sportbutikskedjan Dicks Sporting Goods efter att bolaget höjt sin prognos för helåret. Aktien klev upp 3,6 procent.

Även Gap gladde aktieägarna med en stigning på 4,7 procent inför kvartalsrapporten efter stängning.

Nedåt var det dock för L Brands där Victoria's Secrets försäljning tyngde resultatet. Moderbolaget L Brands har även fått sänkt riktkurs av Loop Capital från 20 till 15 dollar efter rapporten. Aktien sjönk 5 procent till drygt 19 dollar.

Boeing planerar att tillsätta "hundratals" temporära tjänster inom underhåll och för logistikförberedelser gällande det flygstoppade 737 Max 8, rapporterade Reuters. Aktien steg 4,2 procent.

Facebooks vd och grundare Mark Zuckerberg har under augusti sålt 1,6 miljoner aktier i bolaget till ett värde av nästan 296 miljoner dollar, motsvarande 2,8 miljarder kronor, enligt CNBC. Facebook-aktien var på torsdagen ned 0,8 procent.

Toro, som tillverkar trädgårdsprodukter och gräsklippare, släppte rapport där resultatet slog förväntningarna och prognosen justerades upp medan försäljningen däremot blev svagare än väntat. Aktien avancerade 0,7 procent.

Volkswagens vd Herbert Diess ska ha visat intresse för att köpa en post i elbilstillverkaren Tesla, enligt tyska Manager Magazin som citerar källor med insyn. Uppgifterna dementerades dock senare av Volkswagen. Teslas aktie var upp 0,6 procent.

Räntan på den amerikanska tioåringen var upp 3 punkter till 1,62 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen rörde sig mellan plus och minus på torsdagen, men stängde ned i likhet med de ledande europeiska börserna. Källor angav att tyska Bundesbank inte ser något behov av finanspolitisk stimulans för närvarande, något som tyngde börsutvecklingen globalt. SSAB och storbankerna höll emot nedgången medan Assa Abloy och Ericsson intog bottenposition.

Vid stängning var det svenska storbolagsindexet OMXS30 ned 0,5 procent till nivån 1.535. Aktier för 14,7 miljarder kronor hade då bytt ägare via Stockholmsbörsen. Bland de europeiska börserna var tyska DAX ned 0,4 procent medan CAC40 backade 0,9 procent.

Bundesbank ser alltså inget behov av finanspolitisk stimulans för närvarande, även om centralbanken räknar med att Tysklands ekonomi ska krympa igen under innevarande kvartal, rapporterade Bloomberg News och Reuters om på torsdagseftermiddagen med hänvisning till två källor med insyn.

Enligt preliminär statistik steg den tyska industrins sammanvägda inköpschefsindex mer än väntat i augusti. Hotet om en nedgång av BNP i det tredje kvartalet är dock ännu inte undanröjt, enligt Markit-ekonomen Phil Smith. USA:s kombinerade inköpschefsindex kom preliminärt in lägre än väntat.

Bland storbolagsaktier på plus inom OMXS30-indexet syntes samtliga storbanker med uppgångar runt 0,2 till 2,1 procent, i likhet med i flera europeiska länder. Högst upp syntes ståltillverkaren SSAB som steg 3,4 procent. Även H&M och Kinnevik noterades på plus.

Tyngre gick det för Assa Abloy som backade 4 procent och därmed intog bottenpositionen. Ericsson och Getinge höll Assa Abloy sällskap bland förlorarna.

Förutom makrodata bjöd torsdagen på en mängd rapporter från bolag utanför storbolagsindexet. Elektas inledande uppgång vände till minus under dagen och aktien stängde ned över 3 procent. Rapporten visade en högre bruttomarginal och orderingång än väntat, men ett lägre resultat före skatt.

Bättre gick det för solenergibolaget Soltech som belönades med en uppgång på 7 procent. Rapporten visade en betydligt högre omsättning och ett förbättrat rörelseresultat.

Enviro rusade 28 procent under hög omsättning efter bolaget meddelat att det kommit överens med Treadcraft Carbon om de huvudsakliga villkoren för en däckåtervinningsanläggning i USA. Slutligt avtal om anläggning väntas vara klart under andra halvåret 2019

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
FM Mattson Köp 110 SEK na na
Mekonomen Köp 85 SEK na na
Salmar Köp 484 NOK 7,4 na

Makro idag

Period Estimat Föregående
JP 01:30 KPI Jul 0,5% / 0,5% 0,7% / 0,5%
USA 16:00 Försäljning nya hem Jul 645k / -0,2% 646k / 7,0 %

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Prosafe CY0100470919 Inga tillkännagivanden
Avance Gas BMG067231032 Inga tillkännagivanden
AF Gruppen NO0003078107 Inga tillkännagivanden
SalMar NO0010310956 Inga tillkännagivanden
Elekta SE0000163628 Inga tillkännagivanden
SSAB SE0000171100 3, 4

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.