Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.
Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem
Ok
logo
Dagens analyser - onsdagen den 28 augusti 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-08-28 kl. 08:13 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-08-28 kl. 08:16 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,6% OMXS30 0,7% DJI -0,5% NASDAQ -0,3%
590,8 1 530,8 25 777,9 7 826,9

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Inga förändringar

Royal Unibrew

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:400,00 DKK
Pris:496,50 DKK
Analytiker:Richard Withagen
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-08-28 kl. 07:08, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-08-28 kl. 10:55.
Royal UnibrewRBREW
Diagram

EFTER RAPPORT

Stark Q2-rapport höjer guidning

Royal Unibrew rapporterade ett mycket solitt Q2-resultat. Nettoomsättning och EBIT var högre än konsensus med 2% respektive 10%. Företaget räknar nu med att EBIT kommer att vara högre än den ursprungliga guidningen. Vi förväntar oss att konsensus EBIT kommer att öka med 5-8%. Vi upprepar Minska och riktkursen 400 DKK.

Stark Q2 utveckling

Royal Unibrew presterade mycket bättre än väntat under Q2. Intäkterna ökade med 10% med en uppskattad organisk tillväxttakt på 3%, medan förvärven tillförde 7%. EBIT nådde nästan 10% över konsensus, drivet av en starkare utveckling än väntat i Baltikum och, i mindre utsträckning, i Västeuropa. VPA på 7,8 DKK var 11% över konsensus.

Danmark och Finland presterar bra

Royal Unibrews två största marknader presterade bra. Danmark gynnades av en solid pris/mixeffekt medan volymerna sjönk under Q2. Läskedrycker och speciella ölsorter tycks ha varit särskilt starka. I Finland var läskedrycker och RTD stabila medan pris/mix hade en positiv inverkan på lönsamheten.

Två nya, små förvärv

Integrationen av de senaste förvärven är på god väg. Företaget meddelade två nya, små förvärv. Det förvärvade bryggare i Lettland och en agentverksamhet i Kanada som säljer japanska sake och europeiska ölmärken. Den totala bolagsvärdet för dessa förvärv uppgår till 70 MDKK.

Guidningen höjs, konsensus EBIT ökar med 5-8%

Royal Unibrew räknar nu med att omsättning och EBIT hamnar i den övre delen av intervallet på den ursprungliga guidningen. Detta innebär en ökning med 5-8% i konsensus EBIT. Vår riktkurs på 400 DKK baseras på en DCF (WACC 7,5%, LT-tillväxt 2,0%) och en relativ värdering. Vi upprepar Minska.

SSAB

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:30,00 SEK
Pris:25,44 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-08-28 kl. 07:12, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-08-28 kl. 10:20.
SSAB ASSAB A
Diagram

UPPDATERING

Metals & Mining - feedback

På vårt årliga Metals & Mining-seminarium, presenterade SSAB: s finanschef Håkan Folin företagets ökade flexibilitet och konkurrenskraft. Han verkar säker på hur företaget ska nå en branschledande lönsamhet. Projektet HYBRIT (fossilfri stålproduktion) är på rätt spår och företaget vill påskynda processen. Den starka balansräkningen och den goda kassagenereringen betonades också. Vi håller med om att SSAB har mer motståndskraftiga marginaler i Special Steels och Americas, såväl som god kassagenerering. Men på den nuvarande marknaden ser vi en neutral riskbelöning och upprepar därför Behåll och riktkursen på 30 SEK.

Vägen till branschens ledande lönsamhet

Finanschef Folin framhöll att han inte var helt nöjd med lönsamheten på tredje plats jämfört med deras konkurrenter; under H1 2019 var företaget nummer två. Bolaget är nu i mycket bättre form och mer flexibelt jämfört med den senaste nedgången på stålmarknaden 2015-16. Det har en större andel tillfälligt anställda och arbetskraften är nu mycket mer flexibel, liksom produktionsuppsättningen.

Stort intresse för det fossilfria stålprojektet HYBRIT

HYBRIT-projektet (joint-venture mellan SSAB, LKAB och Vattenfall) startade 2016 med målet att producera stål utan ett koldioxidavtryck. Byggandet av en pilotanläggning är på gång i Luleå och förväntas vara klar i mitten av 2020. Om det lyckas, planeras en fullskalig demonstrationsanläggning vara i drift under 2025. Folin är optimistisk inför projektet och ser potential för att påskynda projektet, vilket kan vara en vändpunkt för SSAB om det är framgångsrikt.

En mer försiktig syn på den europeiska stålmarknaden

Vi har en försiktig inställning till den europeiska stålsektorn för H2 och 2020p. Vi ser en frikoppling av EU: s stålmarknad, på grund av en försämrad efterfrågan på utbud, där EU: s stålmarginaler är kvar på de låga nivåerna 2014-15, åtminstone under H2 2019 och 2020p. Vi håller dock med om att SSAB har mer motståndskraftiga marginaler i Special Steels and Americas, såväl som en god kassagenerering, vilket borde motverka nedsidan och är orsaken till att vi ser en neutral avkastning på kort- till medellångsikt.

Stark kassagenerering med en FCF-avkastning på cirka 14-18%

Vi baserar vår riktkurs på 30 SEK på en blandning av 2019-20p EV/EBITDA på 5x och vår EV / EC (ROIC / WACC: 0,65-0,70x) på 25-29 SEK. Vår kassaflödesvärdering ger 49 SEK per aktie (långsiktig EBIT-marginal på 7,5%, tillväxt på 1%, WACC på cirka 9,3%).Vi upprepar Behåll.

Telia

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:47,00 SEK
Pris:41,79 SEK
Analytiker:Stefan Billing
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-08-28 kl. 09:39, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-08-28 kl. 10:20.
TeliaSoneraTLSN
Diagram

UPPDATERING

12-20% svensk ADSL-prishöjning

Telia meddelade nyligen prishöjningar med 12-20% för svenska ADSL-anslutningar, med verkan från och med den 1 oktober. Vi tror att cirka 350 000 prenumerationer påverkas, vilket innebär en årlig EBITDA-påverkan på 250 MSEK per år innan churn-effekter. Telias ADSL-abonnentbas slits redan i relativt hög takt, till följd av övergången till fiber- eller mobila anslutningar, men vi förväntar oss inte att dessa prisjusteringar kommer att öka churn väsentligt. Tidpunkten innebär ett + 1% årligt-bidrag till svenskt EBITDA år 2020p, vilket stödjer företagets ansträngningar för en EBITDA-vändning. Våra nuvarande uppskattningar tyder på en oförändrad EBITDA-utveckling i Sverige under 2020p (exklusive potentiell påverkan från det pågående förvärvet av Bonnier Broadcasting). Vi upprepar Köp och riktkursen på 47SEK.

Vi upprepar Köp och riktkursen på 47SEK.

Aktien erbjuder för närvarande nära 6% ordinarie utdelning plus ytterligare 3% från pågående återköp. Vår riktkurs på 47 SEK är härledd från en DCF-baserad summan-av-delarna-modell med en 7,5-9,0% COE beroende på marknaden. Vår värdering inkluderar också Bonnier Broadcasting, som vi har konsoliderat från 2020p. Vi upprepar Köp.

Sandvik

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:202,00 SEK
Pris:140,40 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-08-28 kl. 07:23, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-08-28 kl. 09:26.
SandvikSAND
Diagram

UPPDATERING

Metals och Mining-seminarium

Nyckelpunkterna från vårt seminarium var att: 1) långsiktiga gruvtrender är oförändrade och tillväxten i efterfrågan på metall bör fortsättningsvis vara långsam men stabil; 2) medan det totala utbudet av guld och koppar bör öka med 3% per år under det kommande årtiondet, underjordiskt koppar bör växa med 4-5% per år; 3) det finns begränsad sparsamhet i projekt trots den avtagande ekonomiska utsikterna. 4) automationsportföljen fortsätter att växa snabbt. Vi bedömer att gruvdrift kommer att fortsätta motverka Machining Solutions avtagande volymer och att marknaden har bortsett från de strukturella förbättringarna i lönsamheten som uppstått de senaste åren. Vi upprepar Köp och riktkursen 202 SEK.

Gruvtrender är oförändrade …

Vid Sandviks presentation på vårt Metals och Mining-seminarium informerades vi att de trender vi har sett i gruvindustrin under de senaste åren är oförändrade. Vi bör fortsätta se en stadig men långsam efterfrågetillväxt, andelen av underjordisk borrning fortsätter att öka och gruvorna sträcker sig djupare. Det verkar finnas en brytpunkt vid 2% tillväxt av efterfrågan; över 2% tillväxt så har det förekommit tillväxt i investeringar tidigare.

... och underjordisk borrning har den högsta tillväxten

Medan gruvmaterial från koppargruvor borde växa med 2-3% under det kommande årtiondet, underjordiska volymer bör växa snabbare - andelen bör växa från 10% till 14% 2030p, vilket innebär att underjordisk borrning bör öka med 4-5%.

Begränsade tecken på ekonomisk nedgång

Även om det inte finns några belastningar i verksamheten på grund av den avtagande ekonomiska miljön, enligt affärsområdeschefen, förblir finansiering och tillstånd svåra hinder.

Automation fortsätter att växa

Medan produktiviteten i gruvindustrin minskade fram till 2012, förbättrades den med 19% inom hela branschen under 2012-18. Lägre kostnader var huvudorsaken, men det började också investeras i teknik. Gruvindustrin är en av de minst digitaliserade branscherna och den digitala portföljen växer snabbt. Antalet platser som använder Automine-systemet, vilket är Sandviks automatiseringsprogram för gruvarbete, har ökat från 19 till 43 idag och accelererar. Automationsförsäljningen står nu för cirka 0,5 miljarder SEK (cirka 2% av Mining och Rock´s), men växer med 50-60% och driver också försäljningen av utrustning. Vår riktkurs beräknas med hjälp av en blandning av målmultiplar (17x P/E och 13x EV/EBIT på 2021p-intäkter diskonterade tillbaka till slutet av 2019), en summan-av-delarna och en DCF (WACC på 8%, LT-tillväxt och marginal på 3 % och 18%). Vi upprepar Köp.

Boliden

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:270,00 SEK
Pris:200,70 SEK
Analytiker:Ola Soedermark
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-08-28 kl. 07:10, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-08-28 kl. 08:16.

UPPDATERING

Feedback från Metals & Mining

Under en presentation vid vårt årliga seminarium Metals & Mining lyfte vd, Mikael Staffas, fram bolagets effektivitet vid förbättringar av existerande tillgångar och de pågående expansionsprojekten. Han ser goda fundamentala faktorer för koppar under de kommande åren och gillar tydligt vad han ser i Tara. Vi fortsätter att gilla Bolidens diversifierade metallportfölj och starka balansräkning och vi upprepar Köp och riktkursen 270 SEK.

Betonade skönheten i lågriskprojekt för organisk expansion

Det framgick tydligt att Mikael Staffas prioritet är att ta hand om Bolidens nuvarande tillgångar och utveckla dem. Det är både mycket mer kostnadseffektivt och innebär lägre risk för bolaget. Han lyfte fram gruvorna i Aitik och Garpenberg som båda rör sig från mitten till den lägsta kvartilen på den respektive industris kostnadskurva samt Taras rörelse från toppen på kostnadskurvan för zinkindustrin till mitten på den tredje kvartilen.

Förtroende i Tara

Under presentationen var det också tydligt att Mikael Staffas har ett stort förtroende i expansionen av Tara. ”Tara deep” har antagna mineraltillgångar på 18 miljoner ton vilket skulle utöka den nuvarande verksamheten (årlig kapacitet: 2,5 miljoner ton). Dock om mineraltillgångarna kan dubblas eller tripplas i storlek, vilket inte är osannolikt då den bara borrats från ytan skulle detta kunna ändra spelplanen för gruvan.

Starka fundamenta för koppar

Ökade ledtider och utmanande tillståndsprocesser lyftes också fram som ett av problemen globalt då det förhindrar utbyggnaden av nya gruvor. Mikael Staffas betonade de goda fundamentala faktorerna för koppar under de komman åren, med sjunkande metallhalter, brist på högkvalitativa projekt efter år av underinvesteringar, elektrifieringstrenden och ökat miljöfokus.

Attraktiv metallportfölj och tillgångar till rabatt

Aktien handlas till cirka 4-4,5x EV/EBITDA för 2019-2021p, vilket är lägre än konkurrenternas 5,3x och Bolidens 10-åriga genomsnitt på 5,4x. Vår riktkurs på 270 SEK är baserad på 5,4x EV/EBITDA för 2019-2020p. Vi upprepar Köp.

Epiroc

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:111,00 SEK
Pris:98,70 SEK
Analytiker:Markus Almerud
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-08-28 kl. 07:17, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-08-28 kl. 08:16.
Epiroc AEPI-A
Diagram

UPPDATERING

Återkoppling från Metals & Mining-seminarium

Nyckelpunkter för Epiroc från vårt seminarium: 1) expansion verkar ta fart, vilket är positivt eftersom det är en ledande indikator; 2) kundernas investeringar i automatisering fortsätter i oförändrad takt och bolagets erbjudande är konkurrenskraftigt, 3) Epiroc bedömer att det kan öka service-andelen av den installerade basen från 50% till 70%; och 4) det är redo att göra större förvärv. Verksamheten verkar ha kraft att fortsätta trots de ekonomiska utsikterna och vi förblir positiva till gruvutrustning. Vi upprepar Köp och riktkursen 111 SEK.

Expansion verkar ta fart

På vårt Metals & Mining-seminarium, där Epirocs vd hade en presentation, fick vi veta att expansionsprojekt ännu inte haft den fart som bolaget förväntat sig, men att det nu finns tecken på förbättrade marknadsförhållanden. Epiroc ser nu att förbrukningsvaror har en ökad efterfrågan, särskilt i guld, vilket är ett bra tecken. En viktig orsak till bristen på utveckling är att mycket av finansieringen för många små och medelstora företag (många av dem i Kanada) har gått någon annanstans. Epiroc tycker att detta borde förändras.

Automation blir allt viktigare

De flesta gruvföretag förblir motvilliga att investera i nya gruvor medan det är fortsatt diskussioner om befintliga gruvor. Det är sannolikt att vi måste se metallpriser som håller sig över de kritiska nivåerna i en ekonomisk nedgång innan gruvföretag börjar investera. Expansionen av befintliga tillgångar innebär vanligtvis högre rörelsekostnader och driver därmed investeringar i automatiseringsutrustning. Epiroc är den obestridda ledaren inom automationsutrustning för ytborrning medan den är en av ledarna (tillsammans med Sandvik) inom underjordisk borrning och underjordisk last och frakt.

Bör fortsätta att växa ifrån servicemarknaden

Eftermarknadsförsäljningen, som står för cirka två tredjedelar av Epirocs försäljning, är relativt stabil och fortsätter att växa i en jämn takt. Epirocs har för närvarande serviceavtal med cirka hälften av den installerade basen men tror att de kan nå 70% av försäljningen. Vi förväntar oss att eftermarknadsförsäljningen kommer att ha en tillväxt på cirka 5% de kommande åren.

Redo för stora förvärv

Epiroc har som mål att växa med 8% per år över tiden, vilket kräver förvärv. Epiroc har hittills huvudsakligen gjort mindre förvärv, men är redo att göra större affärer. Vår riktkurs är baserad på 20x P/E och 14x EV/EBIT på 2021p intäkter, som sedan diskonteras till slutet av 2019p, och en kassaflödesvärdering med en WACC på 8%, långsiktigt tillväxt på 3% och en långsiktig marginal på 21 %. Vi upprepar Köp med riktkursen 111 SEK.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 590,8 0,6% -0,4% 12,5%
OMXS30 1 530,8 0,7% -0,2% 8,7%
OMXH25 3 795,1 0,5% -0,3% 3,0%
OMXC20 1 030,7 0,6% 1,2% 15,6%
OSEBX 841,2 0,9% 0,2% 5,2%
OMXBB 971,0 -0,2% -0,7% 11,1%
Dow Jones 25 777,9 -0,5% -0,7% 10,5%
S&P500 2 869,2 -0,3% -1,1% 14,5%
Nasdaq C 7 826,9 -0,3% -1,5% 18,0%
SX5E 3 370,5 0,6% 0,6% 12,3%
DAX 11 730,0 0,6% 0,7% 11,1%
CAC40 5 387,1 0,7% 0,8% 13,9%
RTS 1 258,6 -0,8% -0,5% 17,8%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 59,5 1,4% -0,9% 10,6%
Guld 1 533,0 1,9% 1,9% 19,9%
Silver 17,7 4,0% 4,1% 14,6%
Aluminium 1 744,0 -0,1% -0,7% -6,7%
Bly 2 095,5 0,6% 2,4% 4,3%
Koppar 5 662,0 -0,2% -0,6% -5,1%
Nickel 15 905,0 1,0% 0,3% 50,1%
Zink 2 270,0 0,4% 2,0% -9,6%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån 0,00 0,60 1,90 13,40
Sverige, 10 år -0,33 -2,00 2,40
Norge, 10 år 1,20 0,40 13,00 -59,20
Tyskland, 10 år -0,69 -2,20 -0,90
GB, 10 år 0,43 -4,50 -0,90 -90,09
USA, 10 år 1,48 -6,41 -7,18 -119,91
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,72 -0,2% -0,4% 5,7%
USD / SEK 9,65 -0,1% -0,5% 8,9%
GBP / SEK 11,85 0,3% 0,6% 4,9%
NOK / SEK 1,07 -0,5% -0,7% 4,5%
DKK / SEK 1,44 -0,2% -0,4% 5,8%
CAD / SEK 7,28 0,1% -0,1% 12,1%
CHF / SEK 9,83 -0,5% -0,8% 9,3%
JPY / SEK 0,09 0,0% -0,2% 12,8%
EUR / USD 1,11 -0,1% 0,1% -2,9%
USD / JPY 105,92 -0,1% -0,4% -3,5%
EUR / GBP 0,90 -0,5% -1,1% 0,8%
AUD / USD 0,68 -0,2% -0,3% -3,9%
USD / CAD 1,33 -0,2% -0,4% -2,9%
GBP / USD 1,23 0,4% 1,2% -3,6%
USD / NOK 9,02 0,4% 0,2% 4,2%
EUR / NOK 10,01 0,3% 0,3% 1,1%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

New York-börserna handlades spretigt under tisdagens handel. Fokus hos marknadsaktörer låg fortfarande på frågor rörande handel och investerare försökte avkoda de något mer optimistiska tonerna från helgens G7-möte.

Vid stängningen var Dow Jones storbolagsindex ned 0,5 procent till 25.773. Det bredare indexet S&P 500 sjönk 0,3 procent till 2.868, medan Nasdaq Composite backade 0,3 procent till 7.826.

"Vid halvåret sa vi att handelskriget måste bli värre innan det kan bli bättre och det är fortfarande mycket vapenskrammel. Jag tror att vi fortfarande är i mitten av det. Jag tror inte att presidentens senaste kommentarer markerade en början på en pålitlig och konsistent lösning här", sade David Donabedian, vid CIBC Private Wealth Management, till Bloomberg News.

Sektorsvis presterade verkstad och råvaror bäst, medan finansrelaterat och energi agerade sänken.

Tobaksbolaget Philip Morris förhandlar med Altria Group, som för tio år sedan knoppade av bolaget, om en fusion. Rykten om affären fick Philip Morris aktie att handlas ned under måndagen, och aktien fortsatte ned under tisdagens handel när ryktena bekräftades. Strukturen på sammanslagningen skulle ge Philip Morris en ägarandel på 58 procent av det sammanslagna bolaget och Altria en ägarandel på 42 procent.

Philip Morris sjönk 7,8 procent, samtidigt som Altria handlades ned 4,0 procent, från att tidigare handlats upp runt 6 procent.

Johnson & Johnson handlades upp drygt 1,4 procent. Läkemedelskoncernen tvingas betala 572 miljoner dollar till den amerikanska delstaten Oklahoma för att felaktigt marknadsfört opiodläkemedel, där J&J skall ha duperat läkare till att skriva ut läkemedlen. Boten blev i den lägre delen av det förväntade intervallet, som enligt analytiker vid Wells Fargo sträckte sig från 500 miljoner till 5 miljarder dollar.

Det brittiska oljebolaget BP som är särnoterat i USA, är i förhandlingar med Hilcorp inom samma sektor om att sälja sin verksamhet i Alaska, med en prislapp om 5,6 miljarder dollar. Strukturen på affären skulle omfatta 4,0 miljarder kontant och 1,6 miljarder dollar över tid. Aktien handlades upp 0,8 procent.

Activision steg 4,9 procent efter att servrarna till "World of Warcraft Classic", en nostalgisk version av det 15 år gamla spelet, öppnat och intresset varit större än förväntat.

Livsmedelsbolaget JM Smucker föll 8,2 procent efter att ha levererat en rapport under förväntan samtidigt som bolaget sänkte sina prognoser. Resultatbesvikelsen kan härröras till ledtider av transporter samt ett fall i kaffe- och jordnötssmörspriser, enligt bolagets vd. General Mills i samma sektor drogs med i fallet och handlades ned 3,8 procent.

Räntan på den amerikanska tioåringen sjönk 6 punkter till 1,47 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen avslutade tisdagen med ett distinkt plus, likt de större börskollegorna i Frankfurt och Paris. Råvaror och finans gick bra medan hälsovård utvecklades något svagare.

Vid stängning hade OMXS30-index avancerat 0,7 procent till 1.531 och aktier för 14,5 miljarder kronor bytte under dagen ägare på Stockholmsbörsen.

Inom storbolagsindexet fanns Autoliv och Atlas Copco med i toppen, men även flera storbanker fanns högt i listan. Nordea Markets har i en sektoranalys höjt sin rekommendation för Handelsbanken, som steg 1,3 procent, till behåll från tidigare sälj. Samtidigt har Danske Bank höjt rekommendationen för Nordea till köp, med motiveringen att Nordeas ledning är medveten om de utmaningar banken står inför.

På förmiddagen rapporterade dessutom Bloomberg att SEB och Nordea tagit marknadsandelar på svenska bolån i juli. Nordea steg 2,0 procent. SEB och Swedbank rörde sig marginellt.

Tobaksbolaget Philip Morris bekräftade att det förhandlar om en fusion med Altria, som för tio år sedan knoppades av från bolaget. Altria steg i USA, och i Sverige handlades Swedish Match upp 2,2 procent.

Dometic handlades ned 7,5 procent. Sent på måndagseftermiddagen presenterades statistik som visade att den amerikanska marknaden för fritidsfordon, Dometics viktigaste kundkategori, föll med 23 procent i juli. Statistiken satte inget avtryck i Dometics kurs på måndagen men på tisdagen föll aktien redan från start, efter att flera banker tolkat statistiken som överraskande negativ för Dometic.

Index Pharma rusade 15,8 procent. Forskningsbolaget har uppnått sitt primära mål i en fas 2b-studie av cobitolimod, som nu att tas vidare till studier i fas 3.

Balkongbolaget Balco steg 8,4 procent i spåren av en kvartalsrapport som innehöll en sänkt organisk tillväxtprognos, men också ett högre rörelseresultat.

För Bayn Europe blev rapportmottagandet svalare. Omsättningen steg visserligen under andra kvartalet, men även kostnaderna ökade och rörelseresultatet försämrades därmed. Aktien tappade 18 procent.

SAS föll 2 procent trots en kvartalsrapport som i stort var i linje med analytikernas förväntningar. Sydbank pekade i en kommentar på att kostnaderna var högre än väntat.

Bilbesiktningsföretaget Opus kan tvingas skriva ned anläggningstillgångar med 20 miljoner och göra avsättningar på cirka 5 miljoner för bland annat stängning av anläggningar. Detta sedan en domstol i Argentina återkallat en bilprovningskoncession som tidigare tilldelats ett Opuskontrollerat företag. Aktien backade 6,5 procent.

Oasmia stärktes 4,8 procent. Bolaget uppgav att det inte i någon del kommer att betala MGC kontant för det reverslån som i bokslutet var skuldfört med 80 miljoner kronor.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter.

Makro idag

Period Estimat Föregående
DE 08:00 GfK konsumentförtroende Sep 9,5 9,7
SE 09:30 Detaljhandel Jul 0,3% / 3,0% 1,0% / 3,8%

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Royal Unibrew DK0060634707 Inga tillkännagivanden
SSAB SE0000171100 3, 4
Telia SE0000667925 Inga tillkännagivanden
Sandvik SE0000667891 Inga tillkännagivanden
Boliden 1, 3
Epiroc SE0011166933 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.