logo
Dagens analyser - fredagen den 6 september 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-09-06 kl. 08:26 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-09-06 kl. 08:29 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,2% OMXS30 1,0% DJI 1,4% NASDAQ 1,8%
610,4 1 597,3 26 728,2 8 116,8

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
NetEnt Behåll 32 (31) SEK

Kone

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:44,00 EUR
Pris:54,16 EUR
Analytiker:Martin Flueckiger
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-09-06 kl. 08:58, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-09-06 kl. 10:54.

UPPDATERING

Bekräftar intresse för Thyssenkrupp ET

I en intervju uttryckte Kones vd ett konkret intresse för Thyssenkrupps hissverksamhet. Vi fortsätter att anse att ett framgångsrikt bud är långtifrån säkert. Vi upprepar Minska och riktkursen 44 EUR.

Kone uttrycker konkret intresse

Efter rapporter om att Thyssenkrupp undersöker en försäljning av sin hissverksamhet, Elevator Technology (ET), vid sidan om en börsnotering av verksamheten bekräftar nu Kones vd Ehrnrooth ett intresse för verksamheten i tidningen Handelsblatt. Ett förvärv skulle skapa världens största bolag inom hissar och rulltrappor, före Otis och Schindler. Inte oväntat anser vd att den industriella logiken bakom ett förvärv är attraktiv och att verksamheterna kompletterar varandra väl när det gäller geografisk exponering. Kone argumenterar också för att en kombination ger stöd för större investeringar inom digitalisering. Kone anser att en finansiering av förvärvet inte skulle utgöra något hinder.

Transaktion långtifrån säker

Vi fortsätter att argumentera för att ett framgångsrikt bud från Kone är långtifrån säkert, då Otis/UTC också uttryckt ett intresse och då Schindler sannolikt också är intresserade av att utöka den installerade kundbasen. Därtill sägs flera private equity-bolag ha gett sig in i budprocessen och vi tror därför att ett budkrig är troligt, vilket i så fall väsentligt skulle dämpa värdeskapandet för Kones aktieägare. Baserat på våra antaganden bedömer vi att värdeskapandet bara uppgår till 9% för Kones aktieägare, vilket står i skarp kontrast till VPA-ökningen på 33% i snitt för 2020-2023p. Vi tror också att en transaktion kan ta lång tid att få godkänd av konkurrensmyndigheterna.

Vår skepsis kvarstår

Givet vår skepsis till ett framgångsrikt bud av Kone och försvagade utsikter i Kina, Kones största marknad, upprepar vi Minska och riktkursen 44 EUR.

Equinor

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:225,00 NOK
Pris:152,35 NOK
Analytiker:Anders Holte
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-09-05 kl. 17:39, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-09-06 kl. 09:09.

UPPDATERING

Inleder återköp av aktier

Equinor har beslutat att inleda återköp av aktier för 5 miljarder USD till slutet av 2022. Equinor slår följe med andra större europeiska oljebolag och ökar fokus på aktieägarvärde för att stoppa ytterligare kursfall i aktien. Vi har länge argumenterat för potentialen till kapitalöverföring till aktieägarna eller möjligheterna till förvärv, men vi är ändå något överraskade av Equinors drag. Vi upprepar Köp och riktkursen 225 NOK.

Vad är nytt?

Equinor har lanserat ett återköpsprogram på 5 miljarder USD från nu till slutet av 2022. Den första delen av programmet, 1,5 miljarder USD, ska köpas till februari 2020 (med slut före bolagets kapitalmarknadsdag). Alla återköpta aktier kommer att dras in. Det kommer att leda till förbättrade utsikter i utdelningen per aktie och vi förväntar oss utdelningshöjning i samband med kapitalmarknadsdagen under Q1 2020. Avkastningen till aktieägarna, inklusive återköp och utdelning, ökar med 39% och ger en implicit avkastning på 8,5%.

Påverkan på investment case

Återköpen har begränsad påverkan på vårt investment case och vi har fortfarande riktkursen 225 NOK, vilket ger en uppsida på 45% från nuvarande kurs. Därtill ger detta stöd till vår syn på sektorn att lägre kostnadsnivå kommer att öka kassaflödena med bättre utdelningar till aktieägarna som följd. Vi upprepar Köp och riktkursen 225 NOK.

Scandic Hotels Group

Rek: Köp (köp)
Riktkurs:104,00 SEK
Pris:77,45 SEK
Analytiker:Markus Gustafsson
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-09-06 kl. 07:15, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-09-06 kl. 08:29.

UPPDATERING

Stark efterfrågan på de flesta marknaderna

Det senaste RevPAR-datat (intäkt per rum) bekräftar vår syn på en viss positiv utveckling i Stockholm och utmaningar i Oslo och Köpenhamn till följd av nytt utbud. Sammantaget förväntar vi oss en låg ensiffrig RevPAR-tillväxt i Norden framöver. Vi upprepar Köp och riktkursen 104 SEK.

Bolagsprofil

Scandic är den ledande hotelloperatören i Norden med omkring 57 000 hotellrum på 130 olika platser. Scandic är primärt inriktat på mellanklasshotell och deras leasingkontrakt inkluderar vanligtvis rörliga hyror som beräknas baserat på intäkter och delade investeringsåtaganden med fastighetsägaren. Omkring 94% av hotellen är leasade och Sverige är den största marknaden sett till försäljning (41%), följt av Norge (31%) och Finland (13%). Affärsresande och konferenser står för 70% av Scandics intäkter.

Investment case

Vi förväntar oss låg ensiffrig tillväxt i RevPAR för 2019-2021p och en något ökad EBITDA-marginal efter ökat lönsamhetsfokus från den nye vd’n. Intäktstillväxten på 4-5% kommer primärt att drivas av en stark pipeline av nya hotell som utgör 11% av nuvarande bestånd. RevPAR-trenden i juli och augusti bekräftar vår syn på förbättrad trend i Stockholm och Sverige, medan Oslo och Köpenhamn fortfarande tyngs av nytt utbud, vilket generellt tar viss tid innan det absorberas. Turism- och fritidsmarknaden är stark och växande, särskilt i Norge och borde kompensera för den svagare marknaden i Oslo.

Katalysatorer

De främsta katalysatorerna på kort sikt är: 1) Fortsatt återhämtning av RevPAR i Stockholm, den viktigaste marknaden; 2) förbättrad RevPAR-trend i Oslo; 3) åtgärder för att lämna olönsamma hotell; och 4) fortsatt expansion i Tyskland.

Värdering

Vi värderar Scandic med en kassaflödesmodell, med ett antagande om långsiktig försäljningstillväxt på 2%, långsiktig rörelsemarginal på 6,5% och vägd kapitalkostnad på 8,7%. Vid vår riktkurs skulle Scandic handlas till EV/EBIT på 11,8x och P/E på 13,9x för 2020p. Vi upprepar Köp och riktkursen 104 SEK.

NetEnt

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:32,00 SEK
Pris:29,25 SEK
Analytiker:Hjalmar Ahlberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-09-06 kl. 07:01, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-09-06 kl. 08:29.

UPPDATERING

Förvärv av Red Tiger skapar potential att öka organisk tillväxt

NetEnts förvärv av Red Tiger är intressant och kommer sannolikt resultera i en förbättrad organisk tillväxt för bolaget. Dock, förvärvet har gjorts till en hög multipel (EV/EBITDA på cirka 11-12x) och även om vi höjer våra organiska tillväxtförväntningar ser vi en begränsad uppsida i aktien. Vi upprepar Behåll och höjer riktkursen till 32 SEK (31).

Red Tiger är ett bra komplement men förvärvas till hög multipel

Red Tiger ser ut att vara ett bra komplement till NetEnt då Red Tiger adderar nya spel med jackpot-funktionalitet som för närvarande inte finns i NetEnts portfölj. Förvärvet ökar också NetEnts exponering mot Storbritannien, vilket är en marknad där NetEnt har haft en relativt liten marknadsandel. Därtill har Red Tiger en stark och modern utvecklingsstudio, vilket kommer att hjälpa NetEnt att växa portföljen av spel. Slutligen är Red Tiger ett litet bolag med bara cirka 50 kunder, jämfört med NetEnt som finns tillgängligt hos cirka 200 operatörer, vilket bör ge enkelt nåbara synergier.

Tillväxtsynergier förbättrar organisk tillväxt

Nyckelpotentialen för synergier är genom att tillgängliggöra Red Tigers spel hos NetEnts kunder. NetEnt meddelade nyligen att de har utvecklat en öppen plattform där de kan erbjuda spel från externa leverantörer. Vi bedömer att det bör innebära att tillväxtsynergier kan nås snabbt även om Red Tiger initialt drivs som en separat enhet.

EBITDA upp 28-35% för 2020-2021p

Enligt NetEnt väntas Red Tiger uppnå EBITDA på cirka 19 MGBP (cirka 214 MSEK) för 2019p. Vi förstår att Red Tiger har högre lönsamhet än NetEnt och vi förväntar oss därför att förvärvet adderar cirka 400 MSEK i försäljning per år och 225-250 MSEK i EBITDA för 2020p med ytterligare förbättring 2021p, då intäktssynergier realiseras. Sammantaget höjer vi EBITDA-estimaten med 28-35% för 2020-2021p.

Fortsatt begränsad uppsida, Behåll upprepas

Även om vi höjt våra estimat efter förvärvet ser vi fortfarande en begränsad uppsida då de förväntade tillväxtsynergierna motverkas av ett högt förvärvspris på cirka 11-12x EBITDA jämfört med cirka 7-8x för NetEnt före förvärvet. Med ett rimligt värde som baseras på genomsnittet av en kassaflödesvärdering och 10x EV/EBITDA för 2020p når vi en riktkurs på 32 SEK (31) och vi upprepar Behåll.

Kongsberg Automotive

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:8,00 NOK
Pris:5,67 NOK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-09-06 kl. 06:57, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-09-06 kl. 08:29.

UPPDATERING

Uppdaterad guidning

Kongsberg Automotive (KOA), en leverantör av komponenter och system för fordonstillverkare, uppdaterade sin guidning igår. Den reviderade EBIT-guidningen för 2019 sänktes med cirka 5% jämfört med maj och kommentarerna i Q2-rapporten.. Bolagets orderbok är värd cirka 140% av försäljningen och kommer att fortsättningsvis vara stödjande. Då företagets fokus är på att leverera en utökning av produktionen och hantera en hög hävstång, förväntar vi oss att utdelningen blir blygsam under de närmaste åren. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen till 8 NOK (9), främst till följd av nedgången i våra prognoser. Riktkursen är baserad på Jämförbara konkurrenter och en kassaflödesvärdering, med en WACC på 10%, en långsiktig tillväxt på 2% och en EBITDA-marginal på 10%. Vi upprepar köp och sänker riktkursen till 8 NOK (9).

Guidning reviderad för 2019

Kongsberg uppdaterade sin guidning något denna vecka till följd av de svagare marknadsförhållandena sedan mitten av maj då den senaste uppdateringen gjordes. Bolaget har sänkt guidningen för sin helårsförsäljning med 2% och EBIT med 5%. KOA har inte utfärdat någon guidning för nästa år, men även om den jämförelsen å/å blir enklare och KOA fortsätter att öka sin orderbok kommer utgångspunkten för 2020p att vara lägre och bilmarknaderna kan, i bästa fall, förväntas vara mer eller mer mindre oförändrade. KOA förväntas växa snabbare än den globala bilproduktionen och vi förväntar oss att försäljningen kommer att förbättras med 7-8% på till följd av uppbyggnaden av orderboken.

Stödjande orderbok

De nya affärsvinsterna har varit starka de senaste åren och under de senaste 12 -månaderna har KOA fått order på cirka 352 MEUR. Vi förväntar att den nuvarande orderboken motsvarar cirka 1,4-1,5x försäljningen. Ledtiden mellan beställning och leverans är minst 2-3 år. Orderboken är anledningen till att vi förväntar oss att försäljningen fortsätter att växa utöver den förväntade fordonsproduktionen under de närmaste åren.

Hävstång

KOA: s guidning är att nettoskulden/EBITDA ska vara cirka 1,5 gånger. Den nuvarande nettoskulden uppgår till 341 MEUR, inklusive IFRS 16 leasingavtal på 92 MEUR, vilket representerar en hävstångskvot på 3x, eller 2,3x exklusive leasingavtalen, fortfarande långt över målet. Framöver förväntas EBITDA växa och nettoskulden minska, vilket förbättrar hävstångskvoten till 1,8x eller 1,1x exklusive leasingavtalen. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen till 8 NOK (9).

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 610,4 0,2% 1,8% 16,2%
OMXS30 1 597,3 1,0% 2,5% 13,4%
OMXH25 3 937,9 1,5% 3,1% 6,9%
OMXC20 1 048,2 -0,3% 2,1% 17,6%
OSEBX 876,3 2,1% 2,8% 9,6%
OMXBB 963,8 -0,1% -0,4% 10,3%
Dow Jones 26 728,2 1,4% 1,4% 14,6%
S&P500 2 976,0 1,3% 1,8% 18,7%
Nasdaq C 8 116,8 1,8% 1,8% 22,3%
SX5E 3 484,7 1,0% 2,2% 16,1%
DAX 12 126,8 0,8% 2,4% 14,8%
CAC40 5 593,4 1,1% 2,6% 18,2%
RTS 1 337,9 0,5% 4,1% 25,2%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 61,0 0,4% -0,2% 13,3%
Guld 1 529,1 -1,1% -0,7% 19,6%
Silver 19,2 -0,4% 4,0% 24,3%
Aluminium 1 754,5 1,2% 2,4% -6,2%
Bly 2 065,0 1,7% 0,2% 2,8%
Koppar 5 777,0 2,0% 1,0% -3,2%
Nickel 17 540,0 -2,1% 7,3% 65,5%
Zink 2 351,0 3,7% 2,9% -6,4%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån 0,02 -0,70 1,30 14,90
Sverige, 10 år -0,23 8,80 14,30
Norge, 10 år 1,13 1,50 -3,20 -66,50
Tyskland, 10 år -0,59 7,10 11,10 -83,00
GB, 10 år 0,62 11,80 25,60 -71,19
USA, 10 år 1,57 10,55 4,89 -111,83
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,70 -0,5% -1,0% 5,6%
USD / SEK 9,69 -0,6% -0,7% 9,3%
GBP / SEK 11,94 0,5% 0,2% 5,7%
NOK / SEK 1,08 -0,2% 0,2% 5,1%
DKK / SEK 1,43 -0,5% -1,0% 5,6%
CAD / SEK 7,32 -0,3% -0,3% 12,7%
CHF / SEK 9,82 -1,1% -0,9% 9,2%
JPY / SEK 0,09 -1,4% -1,3% 12,0%
EUR / USD 1,10 0,1% -0,2% -3,4%
USD / JPY 107,05 0,8% 0,6% -2,4%
EUR / GBP 0,90 -0,9% -1,2% -0,2%
AUD / USD 0,68 0,3% 1,2% -3,2%
USD / CAD 1,32 -0,3% -0,5% -3,1%
GBP / USD 1,23 1,1% 1,0% -3,2%
USD / NOK 9,00 -0,4% -0,9% 3,9%
EUR / NOK 9,94 -0,3% -1,1% 0,4%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

New York-börserna handlades klart uppåt på torsdagen. Bidragande till den positiva stämningen var bland annat att USA och Kina gått med på att mötas i Washington i nästa månad för att diskutera handelsfrågor. Kinas handelsdepartement meddelade på torsdagen att Pekings huvudförhandlare Liu He har samtalat med USA:s handelsrepresentant Robert Lighthizer och finansminister Steven Mnuchin.

Dow Jones storbolagsindex var vid stängning upp 1,4 procent till 26.727. Det bredare indexet S&P 500 steg 1,3 procent till 2.976, medan Nasdaq Composite var upp 1,8 procent till 8.117.

Sektorvis steg IT 2,1 procent medan kraft tappade 1,2 procent.

"Eskalerande handelsspänningar mellan USA och Kina har varit den största motvinden för aktier i månader, så ett lättnadsrally på nyheter om att handelssamtal på hög nivå planeras tidigt i oktober är ingen överraskning", sade Alec Young, chef för globala marknader på FTSE Russell, enligt Bloomberg.

På statistikfronten innebar eftermiddagen ett intensivt sifferflöde. Bland annat rapporterade ADP en ökning av antalet anställda i landets privata sektor med 195.000 personer under augusti, en klart större ökning än väntade 149.000.

ISM inköpschefsindex för tjänstesektorn steg till 56,4 i augusti jämfört med 53,7 i juli.

Vidare steg orderingången i USA:s industri med 1,4 procent i juli, jämfört med månaden före. Analytiker hade räknat med att orderingången skulle ha stigit 1,0 procent, enligt Reuters snittprognos.

Bland bolagsnyheter lanserar Facebook en dejtingfunktion. Satsningen är känd sedan i maj förra året, då den tillkännagavs av vd:n och grundaren Mark Zuckerberg. Konkurrenten Match, som äger appen Tinder, reagerade negativt på nyheten och sjönk närmare 4,6 procent. Facebook utökades i stället med 2 procent.

Smyckesbolaget Signet överträffade med god marginal förhandsestimaten med en justerad vinst på 0:51 dollar per aktie, nästan dubbelt så högt som väntat. Aktien tog ett glädjeskutt med 26,7 procent.

Slack-aktien föll 3,4 procent. Bolaget redovisade en förlust på 0:14 dollar per aktie för andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret (maj-juli), vilket var bättre än den förlust på 0:18 dollar som väntades enligt Refinitiv. Slacks guidning för kommande kvartal sågs dock som svag.

Räntan på den amerikanska tioåringen var upp 10 punkter vid 1:56 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen var på plus från start på torsdagen efter nya positiva toner kring handelskonflikten mellan USA och Kina. Humöret dämpades dock av Riksbankens räntebesked men OMXS30 avslutade starkt med stöd av uppgången på USA-börserna.

Nordea fanns bland vinnarna efter beskedet om ny vd. Även industribolagen gick starkt medan rekommendationssänkta Essity fanns i botten.

Stockholmsbörsens OMXS30-index stängde upp 1,0 procent på 1.597. Aktier för 19,8 miljarder kronor hade då omsatts på Stockholmsbörsen.

Storbolagsindexet reagerade tydligt negativt på räntebeskedet från Riksbanken under morgonen. Som väntat gjordes ingen justering av styrräntan, men prognosen om en räntehöjning i slutet av året eller i inledningen av 2020 överraskade analytikerkåren, som mot bakgrund av den senaste tidens försvagade makrotal spått sänkningar framöver.

Hela banksektorn gick starkt i Stockholm i kölvattnet av Riksbankens mer "hökaktiga" ton och globalt högre räntor.

I täten av OMXS30 fanns Nordea efter att banken utsett Frank Vang-Jensen, tidigare vd för Handelsbanken och nuvarande chef över Nordea Personal Banking, till ny vd. Aktien steg 6,4 procent under hög omsättning samtidigt som SEB, Swedbank och Handelsbanken var upp 2,5-3,9 procent.

Industri- och verkstadsbolag såg en uppryckning efter besked under natten om att USA:s och Kinas förhandlare kommer mötas i oktober för nya handelssamtal. Boliden steg 5,2 procent, Autoliv 4,9 procent och Alfa Laval 3,4 procent.

Volvo B steg 1,3 procent. ABG tror att lastbilskoncernens marginaler är mer motståndskraftiga än vad investerare befarar, enligt en analys där köp upprepas.

Swedish Match handlades upp 4,4 procent och Net Ent rusade 14,3 procent efter förvärvet av Red Tiger Gaming, en mjukvaruleverantör inom onlinekasino.

Essity sjönk däremot 4 procent. UBS har nedgraderat aktien till neutral och hygienbolaget var sämsta papper bland storbolagen, där även andra defensiva bolag visade en svag utveckling. Astra Zeneca, Telia, Ica och Axfood tappade.

Kontanthanteringsbolaget Loomis deklarerade bland annat att intäktsmålet för 2021 är "inom räckhåll". Beskeden i samband med kapitalmarknadsuppdateringen i London mottogs dock negativt av marknaden som handlade ned aktien 4,8 procent.

ABB kommer "med största sannolikhet" att stycka bolaget ytterligare när Björn Rosengren tillträder som vd, enligt Dagens industris källor. ABB:s aktie steg 1,1 procent.

Claes Ohlson som föll 7,7 procent på onsdagens rapport återhämtade sig något när aktien steg 6,4. I den positiva vågskålen fanns en höjd riktkurs från Kepler Cheuvreux.

På de mindre listorna noterades flera fastighetsaktier i botten efter nedgraderingar av Pareto. Sagax, Klövern, Wihlborgs, Fabege, Balder och Castellum var ned över 5 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter

Makro idag

Period Estimat Föregående
SE 06:00 Mäklarstatistik: bopriser Aug 0% / 1%
DE 08:00 Industriproduktion Jul 0,4% / -4,1% -1,5% / -5,2%
EA 11:00 BNP (def) 2 kv 0,2% / 1,1% 0,2% / 1,1
US 14:30 Sysselsättning Aug 63,0%
US 18:30 Fed: Jerome Powell talar om ekonomiska utsikter och penningpolitik

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Kone FI0009013403 Inga tillkännagivanden
Equinor NO0010096985 Inga tillkännagivanden
Scandic Hotels Group SE0007640156 Inga tillkännagivanden
NetEnt SE0012455525 Inga tillkännagivanden
Kongsberg Automotive NO0003033102 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.