logo
Dagens analyser - måndagen den 9 september 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-09-09 kl. 08:23 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-09-09 kl. 08:26 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,3% OMXS30 0,3% DJI 0,3% NASDAQ -0,2%
612,5 1 602,0 26 797,5 8 103,1

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Kid Köp 55 (52) NOK

Norway Royal Salmon

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:244,00 NOK
Pris:196,00 NOK
Analytiker:Christian Nordby
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-09-06 kl. 07:17, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-09-09 kl. 08:26.

UPPDATERING

Ett triggande företag

Norway Royal Salmon (NRS) är en relativt liten laxodlare som främst bedriver verksamhet i norra Norge. Förekomsten av havslöss är lägre i norra Norge (på grund av kallare vatten), och därför är havslöss ett mindre problem för bolaget än för andra laxodlare. Detta ger NRS en överlägsen kostnadsbas än den genomsnittliga laxodlaren. Förutom en låg kostnadsbas har NRS en stark volymtillväxt. Företaget har organisk tillväxtpotential i norra Norge och kommer också att öppna en offshore-anläggning som förväntas ge ytterligare volymer. Utöver detta driver NRS också den isländska laxindustrin som kan bli mycket lönsam inom en snar framtid. Sammantaget bedömer vi att NRS: s överlägsna kostnadsbas och potential att fördubbla volymerna under de kommande fem åren är mycket intressant. Vi upprepar Köp och riktkursen på 244 NOK.

Företagsprofil

NRS är ett tillväxtbolag med outnyttjad kapacitet i norra Norge. Inom ett år kommer NRS att öppna sin offshore-anläggning, vilket skulle leda till ytterligare volymer på 5-6 000 ton. NRS ökar också sina volymer genom en ny laxyngelanläggning i norra Norge, vilket borde ge både mer tillgång till laxyngel och till högre kvalitet än tidigare. Det som också gör NRS unikt jämfört med andra laxodlare är att det är triploid (steril) lax. Detta är en fördel i de fall där fisken flyr inte kan para sig med vild lax och därför finns det ingen betydande miljöpåverkan.

Investering

NRS har idag en produktion på cirka 35 000 ton i Norge (konsoliderade volymer). Vi räknar med att detta antal kommer att växa till 55 000 ton under de kommande fyra åren. Företaget kommer också att generera ytterligare volymer på Island och genom andra intresseföretag.

Drivkrafter och katalysatorer

Under de kommande 3-6 månaderna ser vi flera katalysatorer. Företaget väntar på tillstånd från den isländska regeringen för kommande volymtillväxt. Vi tror att Arctic Fish, som NRS äger 50% av, kan hämta ytterligare 17 800 ton från Island, motsvarande cirka 2.4 miljarder NOK. NRS: s 50% av Arctic Fish innebär att denna extra volym skulle leda till ytterligare 1,2 miljarder NOK. Företaget säljer också sin division i södra Norge, vilket kommer att frigöra kontanter för 1–1,3 miljarder NOK.

Värdering

Vi värderar företaget med en kassaflödesvärdering med EBIT/kg på 18 NOK, med en långsiktig tillväxt på 2,5% och en WACC på 8,5%. på 70 000 ton 2025p. Vi upprepar Köp och riktkursen på 244 NOK.

Kid

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:55,00 NOK
Pris:43,20 NOK
Analytiker:Markus Borge Heiberg
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-09-09 kl. 07:21, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-09-09 kl. 08:26.

UPPDATERA

Uppmuntrande tendenser inom svensk hemtextil

Vi höjer riktkursen till 55 NOK (52) efter 10% högre VPA-estimat, med stöd av Kids starka utveckling under Q2. Vi anser att kvartalet är en positiv överraskning från Hemtex. Det nyligen förvärvade bolaget har kämpat med intäktstillväxten under ICA:s ledning. Q2 var det första kvartalet med positiv utveckling i jämförbar försäljning sedan Q1 2017, i kombination med en hälsosam förbättring i underliggande EBITDA. Den högre uppnådda bruttomarginalen på alla marknader var också en positivt bidragande faktor. Utmanande valutarörelser kompenserades av lägre bomullspriser, valutasäkringar och stark prisutveckling. Framöver kommer Kid att höja priserna för att kompensera för valutaeffekterna med potentiellt negativ volymutveckling som följd. Vi upprepar Köp.

Höjda estimat

Vi höjer EBITDA, exklusive IFRS16, för 2019p med 20 MNOK. Vi höjer bruttoresultatet med 2% och antar bättre jämförbar försäljning för Hemtex, vilket driver en höjd vinst per aktie med 10%

Höjd riktkurs

Kid handlas för närvarande till 10x konsensus VPA. Vi höjer vår riktkurs till 55 NOK (52) efter höjda estimat och argumenterar för högre multiplar till följd av positionen som marknadsledare, en beprövad affärsmodell och en attraktiv vinsttillväxt utanför Norge. Vi upprepar Köp.

NCC

Rek: Behåll (Behåll)
Riktkurs:156,00 SEK
Pris:159,35 SEK
Analytiker:Albin Sandberg
Chefsanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-09-09 kl. 07:13, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-09-09 kl. 08:26.

UPPDATERING

Höjdpunkter från ledningsmötet

Efter vårt möte med vd:n, finans- och kommunikationschefen bedömer vi att omstruktureringen av NCC verkar vara på god väg. Den senaste rapporterade orderboken markerade en rekordhög (+7% år/år) och annonserade order hittills under Q3 pekar på en solid utveckling, därför är efterfrågan inte en viktig fråga. Så länge inga nya nedskrivningar av projekt inträffar, fortsätter återhämtningen och vi förväntar oss att aktierna kommer att hålla sig runt de nuvarande nivåerna men vi är oroliga att återhämtningen är lite för långt gången för en betydande omgradering. Vi upprepar därför Behåll och riktkursen på 156 SEK.

Enkla jämförelser men ledtider inom bygg är långa

2018 var ett "förlorat" år för NCC: s resultat och trots att EBIT H1 2019 tappade år/år förväntar vi oss fortfarande att VPA ökar år/år under 2021p. H2:s EBIT är viktigare för helåret 2019p än H1 på grund av säsongseffekter, därför finns det tid att komma ikapp (notera också förra årets ”Kitchen-sinking” under Q3). Ledtider inom bygg är fortfarande långa och vi förväntar oss inte att NCC kommer att uppnå 4% i EBIT-marginaler under vår 2021p-prognosperiod.

Efterfrågan är hittills stabil

NCC: s senaste orderbok på 63 miljarder SEK var rekordhög och ökade med 7% år/år (+3% Q/Q). Vd:n dämpade förväntningarna på full extrapolering under resten av året eftersom efterfrågan fortfarande är blandad mellan olika segment. Trots det pekar aviserade order hittills under Q3 i kombination med avyttringar av kommersiella fastigheter på en fortsatt solid utveckling.

Några år kvar till fullt synlig påverkan från omstruktureringen

Som tidigare betonar vd:n att flera projekt med låg lönsamhet sannolikt kommer att påverka resultatet negativt under hela 2020p. Med inga nya större nedskrivningar sedan vd:s verksamhetsgranskning under Q2 2018 bedömer vi att återhämtning av resultatet är på rätt väg. Vidare är det uppenbart att omvandlingen av NCC fortfarande pågår med försäljningsmål av avvecklade avdelningar som vägtjänster vilket är en viktig prioritering på kort sikt.

Värdering

Vår riktkurs på 156 SEK baseras på en kombination av en summan-av -delarna (viktiga parametrar inkluderar bygg vid 10x 2020p EV/EBIT), historiska och konkurrent-värderingsmultiplar. Vi gör inga förändringar i vår VPA för 2019-21p för tillfället. Vi upprepar Behåll.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 612,5 0,3% 1,0% 16,6%
OMXS30 1 602,0 0,3% 1,6% 13,7%
OMXH25 3 964,7 0,7% 3,0% 7,6%
OMXC20 1 050,9 0,3% 1,8% 17,9%
OSEBX 868,2 -0,9% 0,8% 8,6%
OMXBB 962,2 -0,2% -0,8% 10,1%
Dow Jones 26 797,5 0,3% 1,5% 14,9%
S&P500 2 978,7 0,1% 1,8% 18,8%
Nasdaq C 8 103,1 -0,2% 1,8% 22,1%
SX5E 3 495,2 0,3% 2,0% 16,5%
DAX 12 191,7 0,5% 2,1% 15,5%
CAC40 5 604,0 0,2% 2,3% 18,5%
RTS 1 340,5 0,2% 3,6% 25,4%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 61,5 1,0% 1,8% 14,4%
Guld 1 523,7 -0,4% -0,3% 19,1%
Silver 18,1 -5,6% -1,3% 17,3%
Aluminium 1 761,5 0,4% 2,9% -5,8%
Bly 2 036,0 -1,4% -0,1% 1,3%
Koppar 5 787,5 0,2% 1,9% -3,0%
Nickel 17 500,0 -0,2% -2,0% 65,2%
Zink 2 312,0 -1,7% 2,9% -7,9%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån 0,01 -0,50 0,40 14,40
Sverige, 10 år -0,24 -0,50 13,50
Norge, 10 år 1,14 1,20 -0,20 -65,30
Tyskland, 10 år -0,62 -3,30 9,00 -86,30
GB, 10 år 0,51 -11,70 5,00 -82,89
USA, 10 år 1,55 -1,26 4,99 -113,09
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,62 -0,7% -1,6% 4,8%
USD / SEK 9,62 -0,7% -1,9% 8,5%
GBP / SEK 11,84 -0,8% -0,8% 4,9%
NOK / SEK 1,07 -0,4% -0,4% 4,7%
DKK / SEK 1,42 -0,7% -1,7% 4,9%
CAD / SEK 7,30 -0,3% -1,1% 12,4%
CHF / SEK 9,75 -0,8% -1,6% 8,4%
JPY / SEK 0,09 -0,5% -2,5% 11,5%
EUR / USD 1,10 0,0% 0,3% -3,4%
USD / JPY 106,78 -0,3% 0,6% -2,7%
EUR / GBP 0,90 0,1% -0,8% 0,0%
AUD / USD 0,69 0,6% 1,8% -2,6%
USD / CAD 1,32 -0,5% -0,8% -3,5%
GBP / USD 1,23 -0,1% 1,1% -3,3%
USD / NOK 8,97 -0,3% -1,5% 3,6%
EUR / NOK 9,91 -0,3% -1,2% 0,1%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

New York-börserna hade en blandad utveckling under fredagen. Fedchefen Jerome Powell höll tal i Zürich, han gjorde som väntat föga för att ändra räntesänkningsförväntningarna.

Dow Jones storbolagsindex var vid stängningen upp 0,3 procent till 26.798. Det bredare indexet S&P 500 steg 0,1 procent till 2.979, samtidigt som Nasdaq Composite backade 0,2 procent till 8.103.

Dagen präglades förutom av Fed-tal, innan den tysta perioden, även av amerikansk arbetsmarknadsstatistik.

Antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn i USA ökade med 130.000 personer i augusti, vilket var lägre än väntade 158.000 bland analytiker. Arbetslösheten låg kvar på 3,7 procent i linje med förväntan. Noterbart var att nedrevideringarna av sysselsättningen fortsätter, då juli reviderades ned och juni justerades återigen.

Sektorsvis presterade energi bäst och steg 0,5 procent medan samhällsservice tappade 0,3 procent.

Bland enskilda aktier kan nämnas att Facebook utreds av åtta federala åklagare för att ha missgynnat konkurrenssituationen genom att ha ökat kostnaden för marknadsföring, minskat konsumentvalskvalitén samt att ha hanterat personlig data felaktigt. Facebooks aktie sjönk 1,8 procent.

Amerikanska justitiedepartementet DOJ har inlett en granskning av fyra biltillverkares avtal med Kalifornien, vilket slöts i juli och berörde utsläppsstandarder. Ford, Honda, BMW och Volkswagen är bolagen som berörs. Ford handlades kring oförändrade nivåer.

IT-säkerhetsbolaget Symantec steg efter att Dow Jones rapporterat om att private equity-bolaget Permira och Advent International visat intresse att köpa bolaget för 26-27 dollar per aktie. Något som skulle värdera företaget till över 16 miljarder dollar. Det fick aktien att stiga 4,5 procent.

Sportklädesbolaget Lululemon stärktes 7,8 procent. Bolaget, som saluför yogakläder och löparutrustning, höjde ännu en gång guidningen för helåret samtidigt som kvartalsrapporten för andra kvartalet visade en klart högre försäljningstillväxt än vad analytikerna hade räknat med.

Bioteknikbolaget Alexion fortsatte återhämtningen och steg 3,6 procent efter förra veckans besked att företaget förlorat ett viktigt patent i Europa för sitt viktiga läkemedel Soliris. Analytiker gav delvis aktien stöd genom att inte nedjustera sina riktkurser särskilt aggressivt, samt att som i Credit Suisse fall kvarhålla rekommendationen "outperform".

Oljeterminerna vände upp under fredagskvällen, med stöd av ett fallande antal aktiva oljeriggar i USA, som sjunkit för tredje veckan i rad.

Räntan på den amerikanska tioåringen var ned 1 punkt vid 1:55 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen steg något på fredagen i linje med omvärlden efter amerikanska arbetsmarknadssiffror som innehöll något färre nya jobb än väntat och som kan ha stärkt förhoppningarna om en expansivare amerikansk penningpolitik.

Storbolagsindexet OMXS30 steg 0,3 procent till nivån 1.602. Aktier för 15,3 miljarder kronor omsattes på Stockholmsbörsen.

Marknaden inväntade samtidigt fredagskvällens tal av Fed-chefen Jerome Powell, ett gyllene tillfälle att guida marknaden inför räntemötet senare i september.

Boliden toppade storbolagsindexet med plus 2,5 procent. Gruv- och smältverksbolaget har fått höjda rekommendationer av Morgan Stanley och Deutsche Bank de senaste dagarna.

H&M förlängde sin uppåtgående trend och steg 2,0 procent till 191:10 kronor. På senare tid har flera analytiker blivit mer positivt inställda och på fredagen skruvade Danske Bank upp sin riktkurs från 185 till 220 kronor.

"Vi tror att H&M kommer att leverera en marginalökning för första gången på nio kvartal i rapporten för det tredje kvartalet, en signal om en marginalåterhämtning som kommer pågå under flera år", uppgav Danske Bank. H&M-aktien är upp 52 procent sedan årsskiftet.

Ratos hamnade högt på vinnarlistan. B-aktien steg 11 procent. Dotterbolaget Diab har tecknat ett femårigt leveransavtal för kärnmaterial med danska Vestas, ett kontrakt som väntas ge en nettoomsättning på 200-250 miljoner euro under kontraktstiden.

Teknikkonsultföretaget Rejlers lyfte 18 procent. Handelsbanken tror att Rejlers nya ledningsgrupp kan lösa bolagets problem och att den nya strategin ska kunna leda till en rejäl vinsttillväxt för teknikkonsulten. Det framgick av en analys där banken återupptog bevakningen med köpråd.

Lundin Mining avancerade 1,0 procent. Gruvbolagets Minings reservuppdatering, som offentliggjordes natten mot fredagen, var ungefär som väntat, eller möjligen något bättre, anser ett antal analytiker vars kommentarer Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.

Loomis var upp 3,7 procent. Det amerikanska säkerhets- och kontanthanteringsbolaget Brinks överväger att lägga ett bud på den danskbrittiska säkerhetskoncernen G4S kontanthanteringsverksamhet, sektorkollega till Loomis. Bolaget har därmed återtagit den kursnedgång som kom efter torsdagens kapitalmarknadsevent.

Ericsson ökade 0,9 procent. Vd Börje Ekholm har i ett internt brev till anställda klargjort att medieuppgifter om att han snart ska lämna telekomjätten inte stämmer, skrev Reuters.

MR-programvarubolaget Synthetic MR meddelade att ordförande Yvonne Mårtensson vill lämna styrelsen. Aktien föll 5 procent.

Det israeliska vågkraftsföretaget Eco Wave Power, som listades på First North i juli, hade enligt DI en uppgift i prospektet som kan ha gett investerare en alltför positiv bild av möjliga intäkter. Aktien sjönk 18 procent.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter

Makro idag

Period Estimat Föregående
JP 01:50 BNP (def) 0,3% / 1,3% 0,4% / 1,8%
SE 08:30 Boprisindikator
EMU 10:30 Sentix investerarförtroende Sep -13,0 ,13,7

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Norway Royal Salmon NO0010331838 Inga tillkännagivanden
Kid NO0010743545 Inga tillkännagivanden
NCC SE0000117970 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.