logo
Dagens analyser - fredagen den 13 september 2019
Informationen i detta dokument är en sammanfattning baserat på investerings­rekommendationer framtagna av Swedbank och av Kepler Cheuvreux när så anges.
Dokument skapat: 2019-09-13 kl. 08:23 Senast uppdaterat/publicerat: 2019-09-13 kl. 08:26 Vänligen se viktig information i slutet på sidan.

Börsnoteringar

OMXSPI 0,7% OMXS30 0,8% DJI 0,2% NASDAQ 0,3%
624,2 1 651,4 27 182,5 8 194,5

Förändringar

Bolag Rek Riktkurs Valuta
Inga förändringar

Haldex

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:65,00 SEK
Pris:49,80 SEK
Analytiker:Mats Liss
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-09-12 kl. 14:17, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-09-13 kl. 08:26.

UPPDATERING

ZF planerar att sälja sina aktier

Haldex huvudägare ZF Friedrichshafen har meddelat att de avser att sälja sitt 20-procentiga innehav i Haldex. Detta var mer eller mindre förväntat och vi kommenterade kring detta i vår uppdatering för Q2. Förvärvet av Wabco är mer viktigt för ZF och kommer att vara bolagets huvudsakliga fokus framåt. Det mest sannolika scenariot är att ZF kommer att starta en book-building process, men det finns även andra möjligheter som ett potentiellt bud på hela bolaget. Vår riktkurs för Haldex är baserad på konkurrentmultiplar och en kassaflödesvärdering (WACC: 9,5%, EBIT-marginal: 8% och långsiktigt tillväxt på 2,5%). Vi upprepar Köp och riktkursen 65 SEK.

Haldex har begränsad exponering jämfört med Wabco

Det finns flera möjligheter för ZF att sälja sina aktier. ZF köpte aktierna för ungefär det dubbla jämfört med nuvarande kurs under budkriget med Knorr-Bremse under 2016-2017, vilket skulle göra en standardiserad utförsäljning genom book-building något smärtsam. Å andra sidan betalar ZF 7 miljarder USD för WABCO och ur det perspektivet motsvarar den uppskattade förlusten i Haldex bara 1% . ZF har också bytt ledning sedan 2017.

Möjligheter inom M&A

Ur ett konkurrensperspektiv är det sannolikt mindre troligt att ZF säljer aktierna till Knorr-Bremse, som sannolikt också skulle ha stor svårighet att få ett erbjudande godkänt från konkurrensmyndigheterna. Det finns andra möjligheter inom det industriella segmentet (SKF, Schaeffler och ett par kinesiska leverantörer). En möjlighet är förstås att det kommer in en oberoende aktör som till exempel ett riskkapitalbolag och lägger ett bud på hela bolaget. Vi upprepar Köp och riktkursen 65 SEK.

Maersk

Rek: Köp (Köp)
Riktkurs:9 000,00 DKK
Pris:7 960,00 DKK
Analytiker:Johan Eliason
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-09-13 kl. 07:46, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-09-13 kl. 08:26.

UPPDATERING

Feedback från möte med CFO

Vi mötte den nya finanschefen igår och fick intrycket att hon har förmågan att förbättra kapitaldisciplinen, vilket för närvarande är en viktig fråga för Maersk. Dock, det riktiga testet kommer att ske först när kassaflödet börjar förbättras igen, vilket skulle kunna bli fallet under 2020, enligt vår bedömning, med positiva triggers för utbuds-/efterfrågebalansen från IMO 2020. Vi upprepar Köp och riktkursen 9 000 DKK.

Investeringsplan uppdateras i samband med Q3

Maersk har tydligt minskat nivån på de planerade investeringarna under de senaste åren, även före tillträdet av den nya finanschefen, och bolaget har lovat att inte beställa något nytt fartyg före 2020. Dock, inom några månader är vi där och därför är det en het fråga. Finanschefen indikerade att bolaget kommer att ge en prognos för investeringsplanen för 2020 i samband med Q3-rapporten. Samtidigt indikerade hon också att en viss nivå på ersättningsinvesteringar kommer att behövas. Hon berättade även att inga nya terminaler kommer att byggas, men att det kan bli aktuellt med både försäljning och förvärv av befintliga terminaler.

Slutsats – lovande så här lång

Vårt intryck är att den nya finanschefen har förmågan och viljan att ändra inställningen hos Maersk. Dock, det riktiga testet kommer att ske nästa år när kassaflödet förbättras, vilket kan ske redan från mitten på nästa år. Vi upprepar Köp och riktkursen 9 000 DKK, vilket medför ett pris i förhållande till eget kapital på 1,2x för 2020p.

Novozymes

Rek: Minska (Minska)
Riktkurs:255,00 DKK
Pris:293,50 DKK
Analytiker:Anton Brink
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-09-13 kl. 07:28, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-09-13 kl. 08:26.

UPPDATERING

Kan vi beteckna Trumps förväntade handlingsplan som ett ”jättepaket” för amerikansk etanol?

Sedan president Trump tweetade att ett ”jättepaket” för amerikansk etanol var överhängande har Novozymes aktier ökat med över 10%. Medan vi erkänner potentialen till förbättring i den amerikanska etanolindustrin, ifrågasätter vi om investerare inser i vilken utsträckning branschen lider. Sedan Environmental Protection Agency (EPA) beviljade 31 undantag i början av augusti har mer än 15 etanolanläggningar stängts ner eller går på tomgång. Vi ställer oss frågan om vi bör betrakta huvudelementet i Trumps ryktade ”jättepaket” som en verklig lösning, eller bara som ett plåster på de sår som Trump-administrationen själv skapat. Vi upprepar Minska och behåller riktkursen på 255 DKK.

Nej – detta är bara ett plåster på såren

Enligt Reuters journalister har tjänstemän i Vita Huset uppmanat företrädare för biobränsleföretag att acceptera att Trumps förslag kommer att öka konventionella blandningskvoter för biobränsle nästa år med 3,3%. Även om förslaget uppfyller en del av biobränsleföretagens önskemål, misslyckas det med att justera en minskning av efterfrågan på 7,4% till följd av beviljandet av de 31 undantag som tidigare nämnts. Bortsett från att till synes vara ovilliga att försäkra biobränsleindustrin att ökningen inte är en ”one-off”, är det faktum att effekten av beviljade undantag inte redovisas i förpliktelserna om förnybar volym (RVO) oroväckande, vilket gör det mycket osäkert att volymerna nås. Dessutom kan betydande inventeringar av D6 Renewable Identification Number (RIN) undertrycka etanolbehovet framöver. Vi bedömer att markanden missförstår omfattningen av problem i den amerikanska bioenergiindustrin.

Varför vi upprepar Minska

Som Novozymes riktlinjer för en omfördelning av resurser i opex är guidningen för en höjning av 150 punkter på marginalen 2022p från produktivitetsförbättringar. Eftersom vi bedömer att den organiska tillväxten för 2019p och 2020p kommer att gå upp med 0,5% respektive 3%, bedömer vi att dessa produktivitetsförbättringar knappt kommer att realiseras under 2020p, vilket innebär en höjning av 250 punkter i den effektiva skattesatsen och en nedgång på 4% i VPA å/å. Vi är 6,5% lägre än konsensus för VPA 2020p.

Värderingsmodell

Vi bedömer att en kassaflödesvärdering är det bästa värderingsverktyget för Novozymes, eftersom antalet jämförbara , noterade konkurrenter är begränsade. Vår kassaflödesvärdering (WACC: 7,5% och långsiktig tillväxt: 2,5%) ger ett rimligt värde på 255 DKK, det vill säga 23x 2020p P/E (inklusive återköp) och cirka 15x EV/EBITDA. Medan värderingen är i linje med ROIC-nivåer, är bolagets tillväxtprofil låg ur ett relativt perspektiv. Vi upprepar Minska och riktkursen 255 DKK.

Marknadskommentar

Visa tabell med marknadsinformation
Börs Index 1 dag 1 vecka i år
OMXSPI 624,2 0,7% 2,3% 18,9%
OMXS30 1 651,4 0,8% 3,4% 17,2%
OMXH25 4 063,2 1,3% 3,2% 10,3%
OMXC20 1 032,4 -0,2% -1,5% 15,8%
OSEBX 882,6 -0,3% 0,7% 10,4%
OMXBB 963,1 0,2% -0,1% 10,2%
Dow Jones 27 182,5 0,2% 1,7% 16,5%
S&P500 3 009,6 0,3% 1,1% 20,1%
Nasdaq C 8 194,5 0,3% 1,0% 23,5%
SX5E 3 538,9 0,6% 1,6% 17,9%
DAX 12 410,3 0,4% 2,3% 17,5%
CAC40 5 642,9 0,4% 0,9% 19,3%
RTS 1 361,1 0,5% 1,7% 27,4%
Råvaror Gårdagens
stängning
1 dag 1 vecka i år
Brentolja 60,8 -0,7% -0,9% 12,2%
Guld 1 515,2 1,6% -0,9% 18,5%
Silver 18,2 0,1% -5,4% 17,6%
Aluminium 1 774,0 -1,0% 1,1% -5,1%
Bly 2 086,0 -0,8% 1,0% 3,8%
Koppar 5 842,5 1,3% 1,1% -2,1%
Nickel 18 200,0 -0,7% 3,8% 71,8%
Zink 2 357,0 -0,3% 0,3% -6,1%
Räntor i dag (%) 1 dag (bp) 1 vecka (bp) i år
Stibor 3 mån -0,03 -0,50 -4,50 10,40
Sverige, 10 år -0,20 0,30 3,10
Norge, 10 år 1,15 -1,70 2,70 -63,80
Tyskland, 10 år -0,54 2,60 4,80 -78,20
GB, 10 år 0,65 1,40 2,40 -68,79
USA, 10 år 1,79 5,03 22,02 -89,81
Euribor, 3 mån -0,31 0,00 0,00 0,10
Valutor i dag 1 dag 1 vecka i år
EUR / SEK 10,66 0,1% -0,4% 5,2%
USD / SEK 9,66 -0,2% -0,3% 9,0%
GBP / SEK 11,92 -0,4% -0,2% 5,5%
NOK / SEK 1,08 -0,3% 0,0% 5,1%
DKK / SEK 1,43 0,0% -0,4% 5,2%
CAD / SEK 7,32 -0,5% 0,1% 12,8%
CHF / SEK 9,75 0,0% -0,8% 8,4%
JPY / SEK 0,09 -0,4% -1,0% 10,8%
EUR / USD 1,10 0,3% -0,1% -3,5%
USD / JPY 107,89 0,1% 0,8% -1,7%
EUR / GBP 0,89 0,4% -0,2% -0,3%
AUD / USD 0,69 0,3% 0,9% -2,3%
USD / CAD 1,32 0,2% -0,3% -3,4%
GBP / USD 1,23 -0,1% 0,1% -3,2%
USD / NOK 8,98 0,1% -0,2% 3,7%
EUR / NOK 9,90 0,4% -0,4% 0,0%
Källa: Factset

MARKNADSKOMMENTAR

USA-börsen

De ledande börserna i New York steg på torsdagen efter förnyad handelsoptimism och ECB:s nya stimulanser.

Dow Jones storbolagsindex stängde upp 0,2 procent till 27.182. Det bredare indexet S&P 500 steg 0,3 procent, till 3.010, medan Nasdaq Composite var upp 0,3 procent till 8.194.

Sektorvis var det råvarubolag som gick bäst medan energibolag gick tyngst.

ECB sänkte som väntat depositräntan med 10 punkter och återupptar samtidigt stödköp av obligationer för 20 miljarder euro per månad.

I handelskonflikten har USA:s president Donald Trump beviljat en begäran om att senarelägga en tullhöjning för kinesiska varor till ett värde av 250 miljarder dollar till den 15 oktober i stället för som tidigare planerat från den 1 oktober.

Bland enskilda bolag steg reservdelsföretaget LKQ med 12 procent efter att aktivistfonden Valueact Capital gått in som tredje största ägare med ett innehav på 5,2 procent. LKQ är i sin tur huvudägare i Mekonomen.

Mot strömmen gick verkstadsbolagen Caterpillar och Deere, som föll runt 1 procent, efter att en analytiker på Wells Fargo nedgraderat dem till market perform från outperform.

Aurora Cannabis rasade 9,2 procent. Det kanadensiska cannabisbolaget redovisade efter onsdagens stängning svagare försäljning och bruttomarginal än väntat för det fjärde kvartalet.

En analytiker vid Cannacord har gett Paypal en köprekommendation. Aktien steg 3,0 procent.

Nomura har höjt spelutvecklaren Activision Blizzard till köp från neutral. Aktien var upp 1,0 procent.

Programvarubolaget Oracle sjönk 4,3 procent. Sent på onsdagen meddelades att vd Mark Hurd måste ta ledigt på grund av hälsoskäl. Samtidigt var Oracles intäkter för det första kvartalet sämre än väntat.

AT&T handlades ned 0,9 procent. Mobiloperatören gav på onsdagskvällen en uppdatering om sina planer för återstoden av 2019 och inledningen på 2020 i samband med en konferens.

På råvarumarknaden fortsatte oljan ned, efter att Donald Trump på onsdagskvällen sagt att han utvärderar möjligheten att lätta på sanktionerna mot Iran.

Räntan på den amerikanska tioåringen var upp 5 punkter till 1,78 procent.

MARKNADSKOMMENTAR

Stockholmsbörsen

Stockholmsbörsen fortsatte på torsdagen uppåt och steg för sjunde handelsdagen i följd. En räntesänkning från ECB och uppmuntrande kommentarer från handelskonflikten mellan USA och Kina gav stöd.

Bland vinnarna märktes verkstadsbolag och telekom, medan Astra Zeneca och Kinnevik tappade mark.

Vid stängning var storbolagsindexet OMXS30 upp 0,8 procent till nivån 1.651,5. Omsättningen uppgick till drygt 20 miljarder kronor på Stockholmsbörsen. I Frankfurt och Paris var motsvarande index upp omkring 0,4 procent.

Den europeiska centralbanken ECB sänkte inlåningsräntan med 10 punkter till -0,5 procent, vilket var i stort sett i linje med marknadens snittförväntningar. Centralbanken meddelade också att den återstartar programmet med kvantitativa lättnar genom att köpa obligationer. De europeiska börsindexen steg direkt efter beskedet.

USA:s president Donald Trump beslutade att senarelägga införandet av vissa tullhöjningar "som en gest av god vilja" mot Kina. Detta efter att Kina under onsdagen släppt en lista på amerikanska varor som kommer att slippa tariffer. USA uppgavs också ha lyft möjligheten till ett tillfälligt avtal som skulle kunna reducera tullnivåerna.

Högt upp på Stockholmsbörsens OMXS30-index märktes Getinge, som steg 2,5 procent. Fortsatt upp var det även för Hexagon, plus 3 procent, och för verkstadsbolag som Sandvik, för dagen mest omsatt, och Alfa Laval, som steg drygt 2 procent. Teleoperatörerna Telia och Tele2 steg 1,7 procent respektive 0,7 procent.

I den andra änden av indexet sjönk Astra Zeneca med 0,7 procent. Mindre nedgångar noterades för bland andra Kinnevik, ABB och byggbolaget Skanska.

Handelsbanken har sänkt sin rekommendation för Skanska till sälj från behåll, med motiveringen att "risk/reward" är negativt inför det tredje kvartalets rapport.

Utanför storbolagsindexet avancerade Elekta drygt 2 procent. SEB har tagit in bolaget i portföljen Nordic Select, som innehåller vad banken anser vara de 15 mest köpvärda aktierna på de nordiska marknaderna.

Även Epiroc hade en bra dag med en uppgång på 2,8 procent sedan gruvutrustningsbolaget fått en stororder från Chile.

Teknikkonsulten Rejlers hörde än en gång till vinnarnas skara med en uppgång på 9 procent. Affärsvärlden rekommenderar köp av aktien. Även Haldex handlades på plus, upp nästan 5 procent. Storägaren ZF Friedrichshafen överväger att sälja sin 20-procentiga post i bromstillverkaren, uppger det tyska bolaget.

Källa: TT, Nyhetsbyrån Direkt

Rapporter idag

Bolag Rek. Riktkurs Valuta Analytikerns prognos
Vinst per aktie
Konsensus
Vinst per aktie
Inga rapporter

Makro idag

Period Estimat Föregående
EMU 11:00 Handelsbalans jul 17,9b/20,6b
USA 14:30 Detaljhandel aug 0,2%/0,1% 0,7%/1,0%
USA 16:00 Michiganindex (prel) sep 90,2/na/na 89,8/105,3/79,9
SE 09:30 SCB: BNP -0,1%/1,4% -0,1%/1,4%
Eurogruppmöte

Viktig information

Investeringsrekommendationer som berörs i denna sammanfattning är distribuerad av Swedbank Strategi & Allokering, en del av Group Savings. Informationen i sammanfattningen baseras på investeringsrekommendationer producerade av KEPLER CHEUVREUX. För viktig KEPLER CHEUVREUX information, vänligen besök https://research.keplercheuvreux.com/login.

Swedbank Group Savings är ett affärsområde inom Swedbank AB (publ) (hädanefter kallat Swedbank). Swedbank står under tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

I Finland distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Helsingfors, som står under tillsyn av Finlands finansiella tillsynsmyndighet (Finanssivalvonta).
I Norge distribueras dokumentet av Swedbanks filial i Oslo, som står under tillsyn av Norges finansiella tillsynsmyndighet (Finanstilsynet).
I Estland distribueras dokumentet av Swedbank AS, som står under tillsyn av Estlands tillsynsmyndighet (Finantsinspektioon).
I Litauen distribueras dokumentet av ”Swedbank” AB, som står under tillsyn av Republiken Litauens centralbank (Lietuvos bankas).
I Lettland distribueras detta dokument av Swedbank AS, som står under tillsyn av Finans- och kapitalmarknadsinspektionen i Lettland (Finanšu un kapitala tirgus komisija).
I Storbritannien får detta dokument endast distribueras till ”relevanta personer”. De som ej är ”relevanta personer” får ej agera utifrån eller förlita sig på detta dokument. Med ”relevanta personer” avses personer som:

  • Har yrkeserfarenhet av den typ av investeringar som avses i artikel 19(5) i the Financial Promotions Order.
  • Är personer som avses i artikel 49(2)(a) till (d) enligt the Financial Promotions Order.
  • Är personer till vilka en inbjudan eller uppmuntran att delta i investeringsaktiviteter (i enlighet med avsnitt 21 i the Financial Services and Markets Act 2000) – i samband med utgivning eller försäljning av värdepapper – annars lagligen kan kommuniceras, direkt eller indirekt.

KEPLER CHEUVREUX:s rekommendationsstruktur

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalysavdelnings rekommendationer och riktkurser utfärdas i absoluta termer, inte relativt något angivet index. En akties rekommendation bestäms efter bedömning av den förväntade uppsidan eller nedsidan av aktien på 12 månaders sikt och härleds från analytikerns riktkurs samt mot bakgrund av företagets riskprofil. KEPLER CHEUVREUXS rekommendationer definieras enligt följande:

Köp: Den förväntade uppsidan beräknas komma att bli minst 10 % över de kommande 12 månaderna (minimikravet på uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Behåll: Den förväntade uppsidan understiger 10 % (den förväntade uppsidan kan vara högre mot bakgrund av företagets riskprofil).
Minska: Det finns en förväntad nedsida.
Acceptera bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset återspegla aktiens korrekta värde.
Avvisa bud: I samband med ett, helt eller delvis, övertagandebud, tvångsinlösen eller likande köpförslag anses anbudspriset undervärdera aktien.
Under granskning: En händelse har inträffat med en förväntad signifikant påverkan på vår riktkurs och vi kan inte utfärda en rekommendation innan den nya informationen har bearbetats och/eller när det saknas en ny.
Ingen rekommendation: Aktien täcks inte.
Begränsad: En rekommendation, riktkurs och/eller finansiell prognos visas inte längre på grund av regelefterlevnad och/eller med hänsyn till andra regleringar.

Rekommendationer och riktkurser kan ibland/tillfälligt vara inkonsekventa med ovanstående definitioner på grund av aktiekursers volatilitet.

KEPLER CHEUVREUX:s värderingsmetodik och risker

Om inget annat anges i denna sammanfattning bestäms och baseras riktkurser och investeringsrekommendationer på fundamentala analysmetoder och bygger på vanliga värderingsmetoder så som kassaflödesvärdering (DCF), värderingsmultipeljämförelse historiskt och med konkurrenter samt Dividend Discount Model (DDM).

KEPLER CHEUVREUXS värderingsmetodiker och modeller kan i hög grad vara beroende av makroekonomiska faktorer (så som råvarupriser, växelkurser och räntor) likväl som andra externa faktorer inklusive beskattning, reglering och geopolitiska förändringar (så som förändringar av skattepolitik, strejker eller krig). Dessutom kan investerares förtroende och marknadens sentiment påverka värderingen av företagen. KEPLER CHEUVREUXS värdering baseras även på förväntningar som snabbt kan förändras utan förvarning beroende på utveckling som är specifik för enskilda industrier. Beroende på vilken värderingsmetod som används finns det en betydande risk för att riktkursen inte kommer nås under den förväntade tidsperioden.

KEPLER CHEUVREUXS aktieanalyspolicy är att uppdatera rekommendationer när det anses lämpligt mot bakgrund av nya resultat, marknaders utveckling och all relevant information som kan påverka analytikerns syn och åsikt.

Potentiella intressekonflikter

Swedbank regleras av interna organisatoriska och administrativa regelverk samt riktlinjer som inrättats i syfte att undvika, identifiera, dokumentera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå inom Swedbank, vilka är tillgängliga på begäran.

Dessa regelverk inkluderar bland annat: informationsbarriärer, kontakt med KEPLER CHEUVREUX:s aktieanalysavdelning, deltagande i investmentbanksaffärer och översyn samt granskning av analysprodukter. Anställda, som distribuerar investeringsrekommendationer, får som regel inte inneha aktier eller ha någon position (lång eller kort, direkt eller via derivat) i de aktier eller aktierelaterade instrument i de bolag som KEPLER CHEUVREUX analyserar och som Swedbank distribuerar.

Företagsspecifika tillkännagivanden & potentiella intressekonflikter


Omnämnda bolag ISIN Tillkännagivanden (se nedan)
Haldex SE0000105199 Inga tillkännagivanden
Maersk DK0010244508 Inga tillkännagivanden
Novozymes DK0060336014 Inga tillkännagivanden

Förklaring:

  1. Swedbank innehar, äger eller kontrollerar 1 % eller mer av bolagets totala emitterade aktiekapital;
  2. Bolaget innehar eller äger, direkt eller indirekt, 5 % eller mer av Swedbanks totala emitterade aktiekapitalet;
  3. Swedbank har ett pågående eller ett slutfört publikt investmentbanking-uppdrag med bolaget;
  4. Swedbank äger en lång nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  5. Swedbank äger en kort nettoposition som överskrider tröskeln på 0,5 % av emittentens totala emitterade aktiekapital;
  6. Swedbank är marknadsgarant för eller tillhandahåller likviditet i emittentens finansiella instrument.

Viktig information om KEPLER CHEUVREUX och Swedbank

Denna sammanfattning är distribuerad i enlighet med ett exklusivt samarbetsavtal mellan KEPLER CHEUVREUX och Swedbank om produktion och distribution av investeringsrekommendationer i vissa Europeiska marknader till kunder i Swedbank.

Sammanfattningen är producerad av Swedbank och baseras på investeringsrekommendationer tillhörande och producerade enbart av KEPLER CHEUVREUX. Investeringsrekommendationer omnämnda i denna sammanfattning är INTE en produkt av Swedbank och samarbetsavtalet innebär inte att Swedbank har någon inblandning i KEPLER CHEUVREUX analys. Därmed har enbart KEPLER CHEUVREUX kontroll över innehållet i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på och är ansvarig för regelefterlevnaden av tillämpliga lokala lagar, regler och bestämmelser förknippade med investeringsrekommendationerna. Swedbank utövar ingen kontroll över innehållet och/eller de åsikter som uttrycks i investeringsrekommendationerna som denna sammanfattning baseras på.

Mångfaldigande och spridning

Materialet i detta dokument får inte mångfaldigas utan KEPLER CHEUVREUX och Swedbanks medgivande. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Adress

Group Savings, Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.
Besöksadress: Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm.